Saturday, 6 December 2014

ျဂိဳဟ္သားေရးသူ- ကုိရဲထြန္း 

ျဂိဳဟ္သား- ၁။


ညီအစ္ကိုလို ခင္တဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကေတာင္းဆို ခဲ့ပါသည္။ "အကို၊ ျဂိဳဟ္သားေတြအေၾကာင္း ေရးပါဦး" တဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ လဲ အဲဒီ၊ UFO (Unidentified Flying Objects) ေတြ၊ Aliens ေတြ၊ extraterrestrial phenomenon အေၾကာင္းေတြကို အလြန္စိတ္ဝင္စားခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ Internet ေပၚမွာလဲ မေရမတြက္ႏိႈင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားေသာ articles, media, video, documentaries ကို လိုက္လံ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာ ခဲ့ပါတယ္။
ဒါဆို သူတို႕ေတြ တစ္ကယ္ရွိလားလို႕ မိတ္ေဆြက ေမးပါမယ္။
.
ကြၽန္ေတာ့ရဲ့ အေျဖက ေတာ့၊ "ဒီေလာက္ က်ယ္ေျပာတဲ့၊ အဆံုးအစမရွိတဲ့ စၾကၤာဝလႅာထဲမွာ ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕လူသားေတြပဲ အသိဉဏ္ရွိတဲ့၊ သက္ရွိဆိုတာ ျဖစ္ႏိႈင္ပါ့မလား။"
.
ဒါဆို သူတို႕နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ကြၽန္ေတာ္က ဘယ္လို ျမင္လို႕၊ ဘာေတြမ်ား ေျပာခ်င္သလဲ ဆိုပါရင္၊ ေအာက္သို႕ ဆက္ဖတ္ႏိႈင္ပါသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက၊ သင့္ အတြက္အက်ိဳးမရွိႏိႈင္ပါသျဖင့္၊ အခ်ိန္အကုန္မခံပါႏွင့္။ ဒီေနရာမွာတင္ပဲ၊ ရပ္လိုက္ျပီး သင့္အတြက္ ပို စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္ထင္ရာ အျခား စာေပမ်ားကို ရွာေဖြ ဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။
.
ဗုဒၵဘာသာမွာ၊ နတ္အသက္ တစ္မနက္ လူ႕အသက္ ႏွစ္တစ္ရာ၊ လို႕ ၾကားရဖူးမွာပါ။
အျခား႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ၾကရေအာင္။
.
ကမ႓ာကသူ႕ ဝင္႐ိုးေပၚမွာ တစ္ပတ္လည္ရင္ တစ္ရက္။ ေနကို တစ္ပတ္ပတ္ရင္ တစ္ႏွစ္။
စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ ကမ႓ာထက္ ေနကို အဆေပါင္း တစ္သန္းေဝးတဲ့ အကြာအေဝးမွာရွိတဲ့ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးဟာ သူ႕ဝင္႐ိုးေပၚမွာ တစ္ပတ္ဖို႕ ကမ႓ာေပၚက နာရီနဲ႕ တြက္ရင္ ရက္တစ္သန္းၾကာမွာေပါ့။ သူတို႕က ေန ကို တစ္ပတ္ပတ္ျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကမၻာက ေနကို အပတ္ေပါင္း မ်ားစြာ ပတ္ျပီးေလာက္ေရာေပါ့။ ဒါဆို သူတို႕ဆီမွာ သူတို႕ရဲ့ တစ္ရက္ဟာ၊ ကမ႓ာေပၚက ရက္တစ္သန္း (၁၀၀၀၀၀၀/၃၆၅=၂၇၃၉) ၂၇၃၉ႏွစ္နဲ႕ညီမွ်မွာေပါ့။ (ထိုတြက္ခ်က္မႈသည္ တိက်မႈမရွိပါ၊ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ မည္၍ မည္သို႕ မည္မွ် ကြာျခားလိမ့္မလဲဆိုသည္ကို မွန္းဆလို႕ရေအာင္ အၾကမ္းထဲ့သြင္း တြက္ျပ ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။)
.
ဒါဆိုေမးခြန္းက၊ ဘုရားေဟာခဲ့တဲ့ နတ္ျပည္ ၆ ထပ္၊ ျဗဟၼာျပည္ ေလးထပ္ ဆိုတာ ေတြဟာ အျခားျဂိဳဟ္ေတြမွာရွိတဲ့ သတၱဝါ ေတြ မျဖစ္ႏိႈင္ဘူးလား။
.
ဗုဒၵဘာသာမွာ၊ နတ္သား/သမီးက ကိုယ္ထင္ျပတာ၊ ျဗဟၼာမင္းက ကိုယ္ထင္ျပတာ ေတြ ဘုရားေဟာထဲမွာလဲ ရွိပါတယ္။
အျခား႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ၾကရေအာင္။
.
ယခုေခတ္ Alien Contact Report ေတြမွာ extraterrestrial beings ေတြဟာ၊ ကိုယ္ေပ်ာက္ႏိႈင္တယ္၊ သူတို႕ကလူေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္တဲ့အခါ telepathic communication ပဲလုပ္တယ္။ ပါးစပ္ကမေျပာဘူး။
ကိုယ္ေပ်ာက္တာက (visibility vs invisibility) လူသားေတြရဲ့၊ ျမင္ႏိႈင္တဲ့ spectrum ထဲကို ဝင္လိုက္တာနဲ႕ ထြက္လိုက္တာ ပဲကြာပါတယ္။ (Normal human eye can only recognize anything between 390-750nm wavelength of electromagnetic radiation. Anything outside of this spectrum, human simply cannot see.)
.
ဝါတြင္းသုံးလလုံးလုံး မယ္ေတာ္မာယာ နတ္သားရွိတဲ့ နတ္ျပည္ကို တရားေဟာျပီး လူ႕ျပည္ကို၊ ရတနာကိုးသြယ္ ပ်ိဳးပ်ိဳးျပက္ျပက္ စီခ်ယ္ထားတဲ့၊ တန္ေဆာင္းမွ ျမတ္စြာဘုရား ျပန္ဆင္းလာတာကို၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕လူေတြက တန္ေဆာင္မုန္း ပြဲေတာ္နဲ႕ပူေဇာ္ က်င္းပၾကတယ္။
.
ယခုေခတ္ ufologists ေတြကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ aliens ေတြ abduct လုပ္သြားတယ္ေျပာႏိႈင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမတ္စြာဘုရားကို သူတို႕က ေခၚျပီး၊ သူတို႕မသိတာကို ေမးတာ၊ ျမတ္စြာဘုရားက သူတို႕မသိတာ သံသရာ ထြက္ေျမာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို သြား ေဟာေျပာတာ ဆိုရင္ေကာ။
.
ဒါဆိုသူတို႕က သူတို႕စီးတဲ့ ပန္းကန္ျပားပ်ံ လို႕ ေခၚတဲ့ UFO နဲ႕ ျပန္လာပို႕တာျဖစ္ႏိႈင္တာေပါ့။ Documents of extraterrestrial beings ေတြမွာလဲ ေတြရဲ့ abductee/witness ေတြက ပ်ိဳးပ်ိဳးျပက္ျပက္နဲ႕ အလင္းတန္းၾကီး ပန္းကန္ျပားပ်ံ ေပၚက ဆင္းလာျပီး လူေတြကို ေခၚသြားတယ္လို႕ ပဲ ထပ္ခါတစ္လဲလဲေျပာတာပဲေလ။ ဟိုးေခတ္ ေလယာဥ္ပ်ံမရွိေသးခ်ိန္မွာ မိုးေပၚက ဆင္းလာတာ၊ ပ်ိဳးပ်ိဳးျပက္ျပက္နဲ႕ ေရာင္စံု အလင္းတန္းၾကီး ကို ရတနာ ကိုးသြယ္ စီခ်ယ္ထားတဲ့၊ တန္ေဆာင္းလို႕ပဲ ေျပာစရာ ရွိေတာ့မွာေပါ့ေနာ္။
.
ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ၊ လူေတြ သတၱဝါေတြနဲ႕၊ သဘာဝတရားၾကီးကို ထာဝရဘုရား သခင္က ဖန္ဆင္းတယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ လူေတြဟာ သက္တန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ မိမိတို႕ရဲ့ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈ လုပ္ခဲ့တာအေပၚမွာ၊ ေသလြန္တဲ့အခါ (Day of Judgment) မွာ ငရဲကို သြားမလား၊ ေကာင္းကင္ဘံုကို သြားမလား အဆုံးအျဖတ္ေပးတယ္လို႕၊ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။
.
အျခား႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ၾကရေအာင္။
.
လိြဳင္ပိုင္း (Lloyd Pye - Everything you know is wrong - https://www.youtube.com/watch?v=pe6DN1OoxjE) ဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ခ်ားလ္ဒါဝင္ေျပာတဲ့ "လူေတြဟာ ေမ်ာက္က ဆင္းသက္လာတာပါ။" ဆိုတာကို မဟုတ္ပါဘူးလို႕ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းထားပါတယ္။
.
သူ႕ရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္က လူသားဆိုတဲ့ species ဟာ အစကနဦးကထဲက ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ သတၱဝါေတြထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးက evolve ျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါ။ extraterrestrial civilization တစ္ခုခုကေနျပီး နဂိုရွိေနတဲ့ သတၱဝါေတြထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို genetically engineer လုပ္ျပီး genetically modify လုပ္ထားျပီး ေမြးယူထားတဲ့ new non-native species ပါလို႕ ေျပာပါတယ္။
.
အခ်ိဳ႕ေသာ ufologists ေတြကလဲ aliens ေတြဟာ၊ သူတို႕နဲ႕ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ သတၱဝါေတြထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို မ်ိဳးစပ္ျပီး၊ hybrid ေမြးထုတ္တယ္။ တစ္ခ်ိန္မွာ သူတို႕ ျဂိဳဟ္ က ျပက္သုန္းတဲ့ အခါ၊ သူတို႕က ကမၻာေပၚမွာ ေနဖို႕ adaptable/adoptable ျဖစ္ေအာင္ လို႕ လုပ္တာ hybrid တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ေတြက သူတို႕ မ်ိဳးစပ္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လူေတြကို generations အလိုက္ abduct လုပ္ျပီး ေလ့လာတယ္၊ တိုးတက္မႈေတြကို sample ယူတယ္။ သူတို႕ observe/watch လုပ္ထားတဲ့ မိသားစု က မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ကို အ၊ျမဲေစာင့္ၾကည့္ watch လုပ္တယ္၊ periodically sample ေတြယူတယ္၊ အဲဒီလူေတြရဲ့ တိုးတက္မႈကို research/observe လုပ္တယ္။ (Project Blue Book Disclosure - Edger Mitchell - https://www.youtube.com/watch?v=9tKWElDHhY4)
.
သူတို႕ abduct လုပ္ခံရတဲ့ လူတိုင္းရဲ့ detail reports ေတြတိုင္းမွာ၊ သူတို႕ဟာ အခ်ိန္တစ္ခု ဆုံးရွုံးၾကတယ္ (time lost)။ ဥပမာ၊ abduct လုပ္ခံရသူက သူ႕စိတ္ထဲမွာ တခဏေလး၊ မ်က္ေစ့တစ္မွိတ္ လို႕ ထင္ရေပမဲ့၊ သူ ေပ်ာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္က နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ (https://www.youtube.com/watch?v=q9FRZPH5FOk)
.
ဒါဆို ဒီ aliens ေတြက လူေတြကို created/genetically engineered လုပ္ခဲ့ၾကတယ္၊ ၾကက္ေတြ ဝက္ေတြလို ကမၻာဆိုတဲ့ေနရာမွာ ျခံခတ္ျပီး ေမြးထားတယ္။ သူတို႕က လူေတြကို အသက္စဝင္ကထဲက တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ စဥ္းစား ဆင္ခ်င္ဉဏ္ေတာ့ ေပးထားတယ္၊ framework တစ္ခု level of IQ တစ္ခုကို မေက်ာ္ႏိႈင္ေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ (သူတို႕က လူရဲ့ ဦးေႏွာက္ထဲအထိ ဝင္ေရာက္ intrude and rule လုပ္ႏိႈင္တာကိုး)၊ လူေတြ ရဲ့ မ်က္ေစ့ကို limited visibility spectrum လုပ္တဲ့ အခါမွာ သူတို႕လို existence ကို သူတို႕ ေပးတဲ့ visibility မွာပဲ ျမင္ႏိႈင္ေအာင္ limit လုပ္ခဲ့တယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ သူတို႕ စိတ္ဝင္စားတဲ့ လူကို ဖမ္းျပီး စစ္ေဆးတယ္၊ နမူနာယူတယ္။ ျပီးရင္ လူေတြ မသိရေအာင္ အဲလို examination လုပ္လို႕ ၾကာတဲ့ အခ်ိန္ (တစ္နာရီ ဆိုပါစို႕) ကို သူ မမွတ္မိေနေအာင္၊ သူ႕ရဲ့ ဦးေႏွာက္မွတ္ဉဏ္ထဲက အဲဒီ အခ်ိန္ပိုင္း မွတ္မိေနတာကို ဖ်က္ပစ္လိုက္တယ္၊ ျပီးမွ အေရွ႕ပိုင္း မွတ္ထားတာနဲ႕ ေနာက္ပိုင္း မွတ္ထားတာကို tape recorder ေတြ ျဖတ္ဆက္သလို လုပ္ေပးလိုက္ေတာ့၊ တစ္ကယ္အျပင္မွာ အခ်ိန္တစ္နာရီ ၾကာေပမဲ့၊ အဲဒီလူရဲ့ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ တစ္စကၠန္႕ပဲလို႕ မွတ္မိေနတယ္။
.
ေဟာ့ လူေတြေသေတာ့၊ သူတို႕ ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲေပၚမူတည္ျပီး သူတို့ရဲ့ ဦးေႏွာက္က ဘယ္ေလာ၇္ evolve ျဖစ္သလဲ ဆိုတဲ့ research အတြက္၊ သူတို႕ကို သူတို႕ရဲ့ ျမင္ရတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကို စြန္႕ပစ္ (decayed biological body)၊ မျမင္ရတဲ့ အပိုင္း soul or existence invisible to human eye ကို သင့္ရာေနရာမွာ မွာ သြား သိုေလွာင္ထား (stock in corresponding place at the judgment day as we human know) တာ မ်ိဳး။
.
တိုက္ဆိုင္မႈက၊ ဗုဒၵဘာသာမွာ လဲ၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္၊ လမ္းေစာင့္နတ္၊ ျမိဳ႕ေစာင့္နတ္ တို႕ဘာတို႕ ရွိတယ္ေလ။ အကယ္၍မ်ား aliens ေတြက လူဆိုတဲ့ သတၲဝါေတြကို ျခံခတ္ေမြးသလို ေမြးေနတာဆိုရင္၊ ဒီဟာေတြက အသီးသီး ေစာင့္ၾကည့္ရန္တာဝန္ က်တဲ့ aliens ေတြ သူ႕ေနရာနဲ႕၊ သူ႕ assignment နဲ႕သူ၊ ဘယ္သူ႕ကို ဘယ္ဝါကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕ တာဝန္ ေပးထားတဲ့ aliens ေတြ ျဖစ္ေနႏိႈင္တာေပါ့။
.
Aliens ေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္း၊ abduction & time lost အေၾကာင္းေတြကို စီကာပတ္ကုံးေရးရမည္ဆို လွ်င္ ကုန္မည္ မထင္ပါ။ Abduction reports ေတြထဲက အထင္ရွားဆံုးက ေတာ့ Betty နဲ႕ Barney စံုတြဲ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ္ေတြ႕ပါပဲ။ (https://www.youtube.com/watch?v=cCVsPlRKgTc)
.
ခုလို ေရးလိုက္ေတာ့ လန္႕သြားသလား။ စာေရးသူဟာ ဗုဒၵဘာသာ အယူအဆအေပၚမွာ မွားယြင္းစြာ ယံုၾကည္ေနတဲ့ မိစၧာဓိ႒ိလား လို႕ ေမးစရာရွိပါတယ္။
.
မဟုတ္ပါ။ လားလားမွ် မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူဟာ၊ ဘုရားေဟာထားတဲ့အတိုင္း၊ ဆက္စပ္ေတြးေတာ၊ ေလ့လာသုံးသပ္၊ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ ျပီး အမွန္တရား ကို ရွာေဖြေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ (If you are a movie fan - you can learn a lesson called "Think out of box" from the movie - "Chicken Run" animated movie)
.
မေမ့ပါနဲ႕။
.
ေလာကသစၥာတရားမ်ားတြင္ - သိပၸံပညာဆိုတာ မရွိပါ။ ဝိဇၨာပညာဟူ၍လဲ ခြဲျခား မေခၚေဝၚပါ။ ႏိုင္ငံေရးအျမင္နဲ႕႐ႉေထာင့္ဆိုတာမရွိသလို၊ ဘာသာေရးအျမင္နဲ႕ ၾကည့္မွသာ အမွန္တရားကို ေတြ႕ႏိႈင္သည္ဟူ၍လဲ မသိပါ။
.
အမွန္တရားသည္၊ အမွန္တရားသာျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တရားကို အရွိအတိုင္း ၾကည့္႐ႈသိျမင္ျခင္းကိုပဲ "ဝိပသနာ ႐ႈျခင္း" ဟူေခၚပါသည္။
.
ဟုတ္ပါျပီဗ်ာ၊ ဒါဆို ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလုံး ျဂိဳဟ္သား မ်ိဳးစပ္ေတြခ်ည္းပဲေပါ့။ ဟုတ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလုံး ဟား ျဂိဳဟ္သားေတြခ်ည္းပါပဲဗ်ာ။
.
ကိုေအးေမာင္က တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ (တိုင္) သား။
ကိုရဲခင္က ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သား(တိုင္) သား။
.
ဟား-------ဟား-------ဟား။


ျဂိဳဟ္သား - ၂။
အစ္ကို တစ္ေယာက္က ျဂိဳဟ္သား သရဲ အေၾကာင္း ေရးပါတဲ့။
Alien Interview ေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ Youtube ေပၚမွာ video clips မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ထူးျခားျပီး ထြက္လာတာက Alien နဲ႕ interview via telepathic communication လုပ္တဲ့ video clips ပါပဲ။ အမ်ားၾကီးထဲက ႏွစ္ခုသုံးခုေလာက္ပဲ (authentic) အမွန္အကန္ ျဖစ္ေလာက္တယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္။
.
အဲဒီ UFO Literature ထဲက အဆိုအရ၊ ခု interview လုပ္တဲ့ alien ေတြကေျပာတယ္။ ေသျခင္း ဆိုတာ life form တစ္ခုကေန အျခား တစ္ခုကို transport လုပ္တဲ့ သေဘာပဲမို႕၊ ေၾကာက္စရာလို႕ မယူဆၾကတဲ့ သေဘာ။ ( Project Blue Book - https://www.youtube.com/watch?v=oZanQvY6agE)
.
(Project Majestic - https://www.youtube.com/watch?v=n6avkd1Tm1I)
.
ဒါကို လဲ ဗုဒၶဘာသာမွာ ၃၁ ဘံု က်င္လည္ၾကတာနဲ႕ တူပါတယ္။
.
စဥ္းစား ႏိႈင္တာ က ဒီ aliens ေတြဟာ ခုျမင္ေနရတဲ့ life form ကို ေရာ၊ ေနာက္ျဖစ္သြားတဲ့ lie form ကိုပါ ဒိုးယိုေပါက္ ျမင္ေနရတဲ့ အသိဉဏ္မ်ိဳး ကို ရွိတဲ့ inteligence species မ်ိဳး ဆိုရင္ (ဘုရားေျပာတဲ့ နတ္ေတြမ်ား ျဖစ္ေနရင္)၊ သူတို႕အတြက္ ေသရတာဟာ၊ ဧည့္ခန္းထဲက ေန အျခားအခန္းထဲ ျဖတ္ေလွ်ာက္တာလိုပဲ ျဖစ္မွာမို႕ ေၾကာက္စရာ မလို သလို၊ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။
.
တစ္ကယ္ဆို လူေတြက အလြန္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ species ပါ။ ေခြးေတြဟာ၊ လူေတြ ျမင္ႏိႈင္သမွ် lifeform (visible spectrum) အားလုံး (လူ၊ တိရိစၧာန္ မ်ိဳးစံု) အျပင္ အျခား ဘံု (life form) ေတြ (ဥပမာ ျပိတၲာ၊ သရဲ၊ ဘာေတြပါဦးမလဲ မသိပါ) ကိုပါ ျမင္ႏိႈင္ၾကတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ မွန္းဆၾကည့္ႏိႈင္တာက၊ life forms ေတြ အားလုံးကို အေကာင္းဆံုး၊ အျမင့္ဆံုးကေန တန္းစီခ်လိုက္လို႕ရွိရင္၊ သူတို႕က လူေတြျမင္ႏိႈင္ သမွ် visible spectrum၊ အျပင္ လူဆိုတဲ့ life form ထက္ နိမ့္တဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘံုသား (life form) ေတြကို ပါ ျမင္ႏိႈင္တယ္ေပါ့။
.
အခ်ိဳ႕ေသာ အက်င့္၊ သီလ ႏွင့္ ျပည့္စံုျပီး က်င့္ၾကံအား ထုတ္ထားေသာ အဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္ေနေသာ ဆရာေတာ္ ၾကီးေတြ၊ သာမန္လူ အခ်ိဳ႕ ရဲ့ က်င့္ၾကံမႈ ေၾကာင့္ သူတို႕ရဲ့ visibility (or) visible spectrum ဟာ သာမန္လူေတြ ထက္စာရင္ ပိုျမင္ရလာပါတယ္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ လူ႕ဘံု အျပင္ ပိုျမင့္ေသာ ဘံု သားေတြ၊ ပိုနိမ့္ေသာ ဘံုသားေတြ ကို ပါ ျမင္ႏိႈင္လာတာကို၊ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ ၾကဳံေတြ ခဲ့ရဘူးပါတယ္။
.
ကြန္ပ်ဴတာ စကားနဲ႕ ေျပာရင္ ပို ရွင္းႏိႈင္ပါတယ္။ စက္တစ္လုံးကို start-up လုပ္ျပီး၊ applications ေတြ အမ်ားၾကီး ဖြင့္ လိုက္၊ ပိတ္လိုက္၊ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္လာတာ ၾကာေတာ့၊ စက္ရဲ့ memory ဟာ ညစ္ျငမ္းလာတယ္။ ဗမာေတြက "စက္ေလးလာျပီ။" လို႕ ေျပာၾကတယ္။ ဒါဆို run ရတာ သိတ္ efficient မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ reboot လုပ္လိုက္ရင္ အားလုံး အေကာင္းပကတိ အတိုင္း ျဖစ္သြားျပီး ေကာင္းေကာင္း run ေနျပန္ေရာ။
.
ဒါဆို reboot လုပ္ျခင္းက စက္ရဲ့ memory ကို လုံးဝ reset လုပ္တာ (သို႕) ဘဝတစ္ပါး ေျပာင္းသြားတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေသလြန္ေတာ့ အရင္ဘဝက အေၾကာင္းကို မသိေတာ့ဘူး။
.
အဲ hard drive ထဲ၊ C: DRIVE ထဲ သိမ္းထားတာက်ေတာ့၊ မပ်က္သြားပါဘူး၊ reboot လုပ္ျပီးလဲ ရွိေနတုန္းပါဘဲ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ က ကံကံ၏ အေၾကာင္းအက်ိဳးတရားလို႕ နားလည္တယ္ေနာ္။
.
အရင္က ရွိတဲ့ Windows 98 နဲ႕၊ files & folders ေတြအားလုံး အရင္အတိုင္း ရွိတယ္။ ဟုတ္တယ္။ မိမိ ျပဳခဲ့တဲ့ ကံက ဘဝ ေျပာင္းသြားေပမဲ့ သူ႕ရဲ့ အက်ိဳးဆက္က လိုက္လာတယ္။
.
ဒါကို ပိုေကာင္းသြားေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕က Windows 98 ကေန Windows 8 ကို ေျပာင္းတင္တယ္ upgrade လုပ္တယ္၊ version အျမင့္ကို ေျပာင္းတယ္။ မေျပာင္းသ၍ အေဟာင္းအတိုင္း ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ ေကာင္းတယ္။ မေကာင္းတဲ့ corrupted files and software ေတြကလဲ အရင္လိုပဲ ရွိျမဲရွိတယ္။
.
ဒီလို upgrade လုပ္တာ ဒီထက္ ေကာင္းတဲ့ version ကို တင္တာက လူ႕ေလာကမွာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳတာေပါ့။ မေကာင္းတဲ့ malware, virus ေတြ ဘာေတြမ်ား မွားဝင္လာရင္ ရွိရင္စြဲေလးေတာင္ corrupted (or) crash ျဖစ္တယ္၊ ဒါကို အပါယ္က်တယ္၊ အကုသိုလ္သိုလ္လုပ္တာလို႕ ျမင္ ႏိႈင္တာေပါ့။
.
ကြန္ပ်ဴတာမွာ task manager ကေန applications or process ေတြကို kill process/es လုပ္တာကိုေတာ့၊ လူေတြအိပ္တာနဲ႕ ႏိႈင္းလို႕ရတာေပါ့။ မလိုတာေတြအကုန္ပိတ္၊ ဒါေပမဲ့ Windows kernel ကေတာ့ run ေနတုန္းပဲေလ။
.
ေဟာ့၊ UNDELETE လို၊ Recover My Disk လို software မ်ိဳးကို install လုပ္လိုက္ရင္၊ အရင္က format လုပ္ျပီးသား၊ files & folders ေတြကို ျပန္ ေဖာ္ႏိႈင္တယ္။
.
ေဟာ့၊ Predictive dictionary (android) လို software မ်ိဳး တင္လိုက္ရင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ အကၡရာ တစ္လုံး စ႐ိုက္တာနဲ႕၊ သူက မင္း ဒီစာလုံး (သို႕) ဟိုစာလုံး ႐ိုက္ခ်င္တာလား၊ အဲထဲက မင္း႐ိုက္ခ်င္တာကို ေရြးလို႕ရတယ္ ဆိုျပီး အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပတယ္။
.
လူ႕ဘဝမွာေတာ့ ဒါေတြဟာ၊ အေရွ႕ဘဝကို ျပန္ ျမင္ႏိႈင္တာမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ က်င့္ၾကံတဲ့အခါ၊ ပိုရင့္က်က္လာတဲ့အခါ၊ အနာဂါတ္ကို ပို မွန္းဆႏိႈင္လာတယ္။ ဒီထက္ ျမင့္ရင္၊ ေရွ႕ဘာျဖစ္မလဲ ၾကိဳ predict လုပ္ႏိႈင္လာတယ္။ လို႕ စိတ္ထဲ သေဘာေပါက္လာမွာပါ။
.
ဒီေတာ့ ေရးရျခင္းရဲ့ အေၾကာင္းကို ျပန္ ေကာက္ရပါရင္၊ "သရဲ" ဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္း၊ အေခၚအေဝၚမွာ လူဆိုေသာ ဘံုသား ေတြ၊ terminology တစ္ခု ပါ လူဆိုတဲ့ life form ကို ရရွိျပီး၊ ေသလြန္တဲ့ အခါ အျခား ဘံု (life form) တစ္ခုကိုေရာက္သြားေပမဲ့လို႕၊ အေရွ႕ most recent ဘုံရဲ့ မေကာင္းတာေတြ ကို unable to off load from memory လုပ္ေနသ၍ အဲဒီကေန အျခား ကို ခရီး မဆက္ႏိႈင္ဘူးေပါ့။
.
ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့အျမင္ကေတာ့၊ သရဲ ဆိုတာဟာ လူ ဆိုတဲ့ ဘံုသားေတြအတြက္ပဲရွိျပီး၊ လူထက္ အသိဉဏ္ပိုျမင့္တဲ့ ဘံုသားေတြအတြက္ကေတာ့၊ သရဲ လို ဟာမ်ိဳးကို၊ လူေတြက ကိုယ့္ထက္နိမ့္တဲ့ ေခြးကို ျမင္ေနရသလိုပဲ ဒိုးယိုေပါက္ ျမင္ေနရမွာမို႕၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ လူေတြရဲ့ အာရုံထဲက သရဲ ဆိုတဲ့၊ scary feeling, frighteness မ်ိဳးနဲ႕ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။
.
ဒါေၾကာင့္ ကိုေအာင္ခင္ျမင့္ရဲ့၊ သရဲအေၾကာင္း စာေစာင္မ်ားႏွင့္၊ articles and blogs မ်ား၊ alien ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္း တြင္က်ယ္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ဘယ္ေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္ဘဝျဖစ္ျဖစ္ "လုပ္မွာပဲ" စီးပြါးေရး ပညာရွင္ "အိစံကြား" က ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ခ်ႏိႈင္ပါေၾကာင္း။။
.
အေပ်ာ္သေဘာေရးတာမို႕ ျငိစြန္းတာ၊ ရွိသြားပါရင္၊ စိတ္မဆိုးဖို႕ ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါရေစ။
.
ဟို တစ္ေလာေလး တုန္းကေတာ့ ေရေအာက္က ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားတဲ့၊ ေခါင္းေလာင္းပံု UFO ၾကီးကို ေရေအာက္က "နဂါး" မီးပူေဇာ္ၾကေသးတယ္ေလ။
.
ကဲကဲကဲ၊ aliens ေတြကို pyramid ေပၚ တက္ျပီး မီးပူေဇာ္လိုက္ဦးမယ္။


ျဂိဳဟ္သား - ၃။
.
(သူငယ္ခ်င္းက လူဆိုတဲ့ သတၱဝါကို ျဗိဳဟ္သား (exterrestrial civilization) ေတြ က engineered လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ သက္ေသျပပါလို႕ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။)
.
ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဘယ္ ျဂိဳဟ္သားကိုမွ မ်က္ျမင္ မေတြ႕ဖူးေတာ့ သက္ေသ မျပႏိႈင္ပါဘူး။
.
ဒါေပမဲ့၊ လူဆိုတဲ့ သတၱဝါကို exterrestrial civilization တစ္ခုခုက engineered လုပ္ခဲ့သလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ေရာ ဘယ္လို ထင္သလဲ လို႕ မိမိ စဥ္းစားၾကည့္ရမယ္ ဆိုရင္ ----- ေအာက္ကအတိုင္းပါပဲ။
.
ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရဲ့ ကမၻာ ျဂိဳဟ္ (Planet Earth) ဟာ သက္တန္း အားျဖင့္ ႏွစ္ သန္းေပါင္း ၄.၅၄ ရွိပါျပီ။
.
ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ႏွစ္ရာအတြင္း မွာမွ လူသားေတြဟာ ေလထဲကို ပ်ံႏိႈင္တဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံကို စတီထြင္ႏိႈင္တာပါ။
.
လွ်ပ္စစ္မီးကို စတီထြင္လာႏိႈင္ခဲ့တာပါ။
ေရေႏြးေငြ႕ အင္ဂ်င္ကို စတီထြင္လာႏိႈင္ခဲ့တာပါ။
ကြန္ပ်ဴတာကို စတီထြင္လာခဲ့တာပါ။
.
ေနာက္ျပီး ကမၻာ ေပၚမွာ ရွိသမွ် civilizations ေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အႏွစ္ တစ္ေသာင္းမေက်ာ္ေသးပါဘူး။
.
ဒါဆို အဓိက ေမးစရာ ေမးခြန္းက ႏွစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
.
ေမးခြန္း ၁) ဒါဆို ကမၻာ စ တည္ကထဲက ႏွစ္ သန္းေပါင္း သန္းေပါင္း ၄.၅၄ မွာ ႏွစ္ တစ္ေသာင္း ႏႈတ္ရင္၊ အႏွစ္ သန္းေပါင္း ၄.၅၃ ရပါတယ္။ အဲဒီေလာက္အခ်ိန္ေတြမွာ လူဆိုတာ ရွိခဲ့မယ္ ဆိုရင္၊ ဘာလို ဘာမွ မတိုးတက္ႏိႈင္တာလဲ။
.
ေမးခြန္း ၂) ဘာလို အႏွစ္ ၄ သန္း ေမ်ာက္ေလာက္ အသိဉဏ္နဲ႕ေနလာျပီး ေနာက္ဆုံး ႏွစ္ တစ္ေသာင္းေလာက္က်မွ ရုပ္တရက္ၾကီး ထ တိုးတက္ တီထြင္လာႏိႈင္တာလဲ။
.
ပထမေမးခြန္းကို စဥ္းစားၾကည့္ရင္၊ စာဖတ္သူက Liyed Pie ေျပာတဲ့၊ "လူဆိုတဲ့ အသိဉဏ္ သတၱဝါ ဆိုတာ၊ ကမၻာေပၚမွာ နဂိုထဲက ရွိေနတဲ့ ေရွးဦး သက္ရွိေတြ (native species of planet earth) ထဲက ေန human species ျဖစ္လာတာ မျဖစ္ႏိႈင္ဘူး။" ဆိုတဲ့၊ အယူအဆဟာ သဘာဝ က်တာ၊ လက္ခံႏိႈင္စရာ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့၊ နဂိုရွိေနတဲ့ native species of planet earth ထဲက ေန လူျဖစ္လာတာဆိုရင္၊ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၄.၅၄ အတြင္းမွာ ေနာက္ဆုံးအႏွစ္ ႏွစ္ရာက်မွ ေစာေစာၾကီးကထဲက လူေတြဟာ တီထြင္ႏိႈင္ရမွာေပါ့။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္၊ အႏွစ္ ႏွစ္ရာအတြင္းမွာ ဒီေလာက္ တီထြင္မႈေတြ လုပ္ႏိႈင္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္၊ အရင္ အႏွစ္ ၂ သန္း အတြင္းမွာ အခု တီထြင္ ႏိႈင္တာေတြထက္ အဆေပါင္း (၂၀၀၀၀၀၀/၂၀၀) ၁၀၀၀၀ တိုးတက္ တီထြင္ ထားတဲ့ civilization တစ္ခု ရွိသင့္ေနျပီေပါ့။
.
ဒုတိယေမးခြန္း ကို စဥ္းစာၾကည့္ရင္၊ အႏွစ္ ၄ သန္းေက်ာ္ နလပိန္းတုံး ေနလာတဲ့၊ ကမၻာေပၚမွာ နဂိုထဲက ရွိေနတဲ့ ေရွးဦး သက္ရွိေတြ (native species of planet earth) ေတြက ဘယ္လို အသိဉဏ္နဲ႕မ်ား ေနာက္ဆုံး အႏွစ္ တစ္ေသာင္းေလာက္က် မွ ရုပ္ခ်ည္း evolve ထျဖစ္ျပီး တီထြင္မႈေတြ လုပ္ႏိႈင္ရတာလဲ၊ ျဖစ္ႏိႈင္ပါသလား။ တစ္ေျဖးေျဖး evolve ျဖစ္လာတာဆိုရင္၊ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၃ သန္းေလာက္ကထဲက လူေတြ ဟိုဟာေလး ဒီဟာေလး စ တီထြင္လာတာ ေတြ႕ရမွာေပါ့။ ခုလို ရုပ္တရက္ၾကည့္ ေရႊဉဏ္ေတာ္ စူးေရာက္ သြားတယ္ဆိုတာ၊ သဘာဝမက်တာ ကို သတိထားမိမွာပါ။
.
အဲဒါက Charles Darwin ရဲ့ Missing Link ပါပဲ၊ ကြင္းဆက္ျပတ္ေနတာပါ။ ဒီ Missing Link ကို၊ ခုခ်ိန္အထိ Charles Darwin အပါအဝင္၊ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ေျဖရွင္းခ်က္မေပးႏိႈင္ေသးပါဘူး။
.
တစ္ဖက္မွာ Reported Records Exterrestrial Encountering ေတြထဲက အထင္ရွားဆုံး ႏိုင္ငံတကာ လုံးဝ ျငင္းမရတဲ့၊ reports ေတြထဲက Betty & Barney Hills ရဲ့ အေတြ႕အၾကဳံမွာ၊ Betty ဟာ သူေတြ႕ၾကဳံရတဲ့ ျဂိဳဟ္သား ဆြဲျပတဲ့ သူတို႕ရဲ့ဌာေန ကို ဆြဲျပတဲ့ Zeta Reticuli Planet (star system map) ဆိုတာဟာ ယခုဆို အႏွစ္ သန္းေပါင္း ၃၀ သန္းေက်ာ္ ရွိပါျပီ။ (http://en.wikipedia.org/wiki/Barney_and_Betty_Hill) ဒီ star system map ကို သိပၸံပညာရွင္ ေတြကို ဆြဲျပ တုန္းက ၁၉၆၀ ေက်ာ္ပါ။ အဲဒီတုန္းက အဲဒီ star system map ကို သိပၸံပညာရွင္ မေတြ႕ဖူးေသးပါဘူး။ ေနာက္ ၁၀ ေက်ာ္ၾကာျပီး နကၡတာရာၾကည့္ မွန္ေျပာင္းမွာ အားေကာင္းလာေသာ အခ်ိန္က်မွ သူတို႕က Betty ဆြဲျပေသာ star system map & Zeta Reticuli Planet ဟာ တစ္ကယ္ရွိေနတာကို သိလာရတာပါ။
.
ဒါဆို ကြၽန္ေတာ္တို႕ အႏွစ္ ၄ သန္းေက်ာ္မွာ ဒီေလာက္တိုးတက္ႏိႈင္ရင္၊ အႏွစ္ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ civilization တစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ တိုးတက္လိမ့္မလဲ မွန္းလို႕ရပါမယ္။ ေျမၾကီး လက္ခတ္မလြဲမွ ယံုၾကည္စရာမလိုပါဘူး။
.
ဒါဆို ကြၽန္ေတာ္တို႕ က လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ေလးသန္းမွာ အသိဉဏ္ တိုးတက္မလာတဲ့ အတြက္ ဒီ တိုးတက္တဲ့ civilization က သတၱဝါ ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႕ လူသားေတြကို နဂို အသိဉဏ္မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနတာကေန၊ အသိဉဏ္ရွိႏိႈင္ေအာင္၊ geneticaly engineered လုပ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ နည္းလမ္းေတြ ေပး ဉဏ္ဖြင့္ေပးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လာျပီး shared knowledge ေပးသြားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပးသြားတယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ လက္ခံႏိႈင္စရာ ရွိ၊ သဘာဝ က်သလို ျဖစ္ေနမွာ ေပါ့။
.
အဲဒီလိုပဲ၊ အဲဒီ civilization ေတြက ကမၻာေပၚမွာ နဂိုထဲက ရွိေနတဲ့ ေရွးဦး သက္ရွိေတြ (native species of earth) ေတြကို သူတို႕ရဲ့ မ်ိဳးနဲ႕ စပ္ျပီး hybrid တစ္ခု အေနနဲ႕ လူဆိုတာကို genetically engineer လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာဟာလဲ လက္ခံႏိႈင္စရာရွိတာေပါ့။
.
ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့ လူဆိုတဲ့ species ရဲ့ anatomy design က ကမၻာေပၚမွာသာ ရွိတယ္ အသိဉဏ္ရွိတာကလြဲျပီး၊ ကမၻာရဲ့ ရာသီတု၊ အႏၱရယ္ အဝဝ ကို ၾကံ့ၾကံ့ ခံႏိႈင္တဲ့ anatomy design မဟုတ္ပါဘူး။
.
ေနာက္စဥ္းစားစရာ ရွိတာက အခ်ိန္ timeline ကို ၾကည့္ရင္၊ အႏွစ္ ၄ သန္းေက်ာ္လာျပီး မွ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ ေလာက္ကမွ pyramid တို႕၊ civilization တို႕ စေပၚလာတာမို႕လား။ အေရွ႕ပိုင္းမွာ လူဆိုတာ မရွိဘူး။ လူရယ္လို႕ evolve မျဖစ္လာႏိႈင္တဲ့ နဂို ေဒသခံ ေမ်ာက္လို သတၲဝါ ေတြသာရွိခဲ့တယ္။ အဲ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ၾကားက်မွ ဒီအသိဉဏ္ေတြ၊ ေရာက္လာတယ္ ဆိုတာ external or extraterrestrial knowledge တစ္ခုခုက ထဲ့ေပးသြားတယ္ဆိုတာ အရမ္း ျဖစ္ႏိႈင္ တာေပါ့။
.
ဒါေတြဖတ္ျပီးေတာ့ ဗုဒၵဘာသာေတြကလဲ၊ တို႕ ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားတဲ့ ၃၁ဘံုႏွင့္၊ သံသရာကို အယုံအၾကည္မရွိသူ၊ မိစၧာဓိ႒ိလို႕ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။
.
ဒါေတြဖတ္ျပီးေတာ့ စာဖတ္သူက၊ ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္လဲ လူစဥ္စစ္ပဲမို႕၊ သူ႕ကို လဲ exterrestrial species (or) aliens ေတြက ဖန္ဆင္းခဲ့တာမို႕၊ ဘာလို႕ ဗုဒၵဘာသာ ကိုးကြယ္စရာ လို႕ေတာ့မလဲ၊ aliens ပဲ ကိုးကြယ္ေတာ့မွာေပါ့လို႕ ထင္သြားစရာရွိမွာေပါ့။
.
အကယ္၍သာ တစ္ကယ္ပဲ လူဆိုတဲ့ သတၱဝါကို () ေတြက () လုပ္ခဲ့တာ လို႕ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ပါ။

ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္လဲ လူစဥ္စစ္ ျဖစ္တာမို႕၊ aliens ေတြ တီထြင္ခဲ့တဲ့ လူသတၱဝါဆိုတဲ့ life form ျဖစ္ေပမဲ့ ပါလာတဲ့အသိဉဏ္ကို develope (or) cultivate လုပ္ရာက aliens မသိေသးတဲ့ ေနာက္ထပ္အသက္ ဆိုတာ ဆက္မျဖစ္ေတာ့တဲ့ formula (way) ကို သိျမင္သြားတယ္လို႕ စဥ္းစားလို႕ရပါတယ္။
.
ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ေဟာတာက "ငါ" ဆိုတဲ့ ေဂါတမ က အေရးမၾကီးပါ၊ ကိုးကြယ္ရာအမွန္က ဓမၼဆိုတဲ့ knowledge/wisdom ပါ။
.
ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ကို ရွိခိုးကန္ေတာ့တာက သူက သံသရာ က လြတ္ေျမာက္ရာ (liberation from the framework of death and rebirth) ကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို သိျမင္ေစလို႕ သူ႕ရဲ့ ေက်းဇူး (gratitude) ကို ကန္ေတာ့တာပါ။
.
ဓမၼ ဆိုတဲ့ သစၥာေလးပါး တရား ဆိုတဲ့ knowledge/wisdom ကို အျမဲတမ္း မိမိတို႕ရဲ့ အလင္းေရာင္ျပတဲ့ လမ္းညြန္ အေနနဲ႕ ဆည္းကပ္တာပါ။
.
သံဃာေတြဟာ (စစ္မယ္ဆိုရင္) တစ္ကဲ့ ဓမၼ အစစ္ကို သင္ေပးသူ (reference point) တစ္ခုအေနနဲ႕ ေက်းဇူး (gratitude) ကို ကန္ေတာ့တာပါ။ ဆည္းကပ္တာပါ။
.
အေရးၾကီးဆုံး သင္ခန္းစာ တစ္ခုက၊ ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ဆိုတဲ့ လူ တစ္ေယာက္ကို aliens ေတြ က create လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါမယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႕ created လုပ္ခဲ့တဲ့ လူဆိုတဲ့ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားက သူတို႕ မသိေသးတဲ့၊ လူထပ္ျဖစ္စရာ မလို၊ aliens အပါအဝင္ ဘာသတၱဝါ မွာ ထပ္ျဖစ္စရာ လဲမလိုေတာ့တဲ့၊ အသက္ ထပ္ျဖစ္ေစတဲ့ cause ေတြအားလုံးကို eliminate လုပ္လိုက္တဲ့ method ကို ရရွိသြားသူ၊ သူနဲ႕မ်ိဳးတူ လူသားဆိုတဲ့ species ကို လဲ အဲဒီ အသိဉဏ္ (knowledge of Dhamma) ကို ေဝမွ်ေပးတဲ့ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ နားလည္ႏိႈင္ပါတယ္။
.
ေနာက္တစ္ခုစဥ္းစားလို႕ ရတာက၊ ဟုတ္ျပီ၊ ဒီ အဆုံးအစ မရွိတဲ့ စၾကၤာဝလႅာထဲမွာ ရွိသမွ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ မနာလိုဝန္တိုျခင္း အစရွိတဲ့ energy ေတြ ရွိေနသမွ်၊ အဲဒီ energy ေတြက သူနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ အမႈန္အမႊားေတြကို စုစည္းဆြဲေစ့ျပီး biological အစိုင္အခဲျဖစ္ေစတဲ့ (သို႕) ဘဝ ျဖစ္ေစတယ္။
.
Biological အစိုင္အခဲျဖစ္တိုင္း သူနဲ႕ corresponding ျဖစ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ မနာလိုဝန္တိုျခင္း အစရွိတဲ့ energy ေတြ ကို ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ biological အစိုင္အခဲျဖစ္ ဖို႕ အေၾကာင္းျပန္ျဖစ္တယ္။
ဒီ cause & effect cycle က ဆက္တိုက္လည္ေနတာကို "သံသရာ" လို႕ နားလည္ရမယ္။
.
ဒီ "သံသရာ" ကို အဆုံးသတ္ဖို႕က ----
Biological အစိုင္အခဲ ျဖစ္ျပီမို႕ မျဖစ္နဲ႕လို႕ ေျပာလို႕မရဘူး။
.
အဲ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ မနာလိုဝန္တိုျခင္း အစရွိတဲ့ energy ေတြကို ေတာ့ သတိနဲ႕ မျဖစ္ေအာင္ရပ္လို႕ရတယ္။
.
ရပ္ျခင္းအားျဖင့္၊ ေနာက္ biological အစိုင္အခဲ ထပ္ျဖစ္ဖို႕ အားရင္ ေရာ့နည္းေစတယ္။ တစ္ေျဖးေျဖးေရာ့ရာက လုံးဝ မျဖစ္ေတာ့ရင္၊ biological အစိုင္အခဲ ထပ္ျဖစ္ဖို႕ လုံးဝမရွိေတာ့ရင္၊ ဘဝ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားတယ္ (နိဗၺာန္)။
.
သို႕ျဖစ္ပါ၍၊ သံသရာဆိုသည္က ကို ယံုၾကည္ပါသည္။ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း တရားမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ လက္ခံပါသည္။
.
ဤသို႕ ေသာ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေတြးေခၚ စဥ္းစား မႈ (self-investigation) ကို ဗဟိုျပဳျပီး ေလာက၏ အမွန္တရားမ်ားကို ရွာေဖြရန္၊ ဆင္းရဲျခင္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္၊ ဗုဒၵဘာသာ ကို ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ပါသည္။
.
Subject matterကို ျပန္ေကာက္ရပါရင္၊ aliens or extraterrestrial beings ေတြက လူဆိုတဲ့ species of mankind ကို engineered လုပ္ခဲ့သလား ကို သက္ေသျပဖို႕ထက္၊ Finding the Ultimate Truth က အေရးၾကီးဆုံျဖစ္ပါေၾကာင္း။


(ေဖ့ဘြတ္ေပၚတြင္ ကုိရဲထြန္း (Cliff Lee) ေရးသားေသာျဂိဳဟ္သား” ေခါင္းစဥ္ အပုိင္း ၁။ ၂။ ၃။ အား စုေပါင္း
၍ ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
Read more »