Saturday, 6 December 2014

ျဂိဳဟ္သားေရးသူ- ကုိရဲထြန္း 

ျဂိဳဟ္သား- ၁။


ညီအစ္ကိုလို ခင္တဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကေတာင္းဆို ခဲ့ပါသည္။ "အကို၊ ျဂိဳဟ္သားေတြအေၾကာင္း ေရးပါဦး" တဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ လဲ အဲဒီ၊ UFO (Unidentified Flying Objects) ေတြ၊ Aliens ေတြ၊ extraterrestrial phenomenon အေၾကာင္းေတြကို အလြန္စိတ္ဝင္စားခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ Internet ေပၚမွာလဲ မေရမတြက္ႏိႈင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားေသာ articles, media, video, documentaries ကို လိုက္လံ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာ ခဲ့ပါတယ္။
ဒါဆို သူတို႕ေတြ တစ္ကယ္ရွိလားလို႕ မိတ္ေဆြက ေမးပါမယ္။
.
ကြၽန္ေတာ့ရဲ့ အေျဖက ေတာ့၊ "ဒီေလာက္ က်ယ္ေျပာတဲ့၊ အဆံုးအစမရွိတဲ့ စၾကၤာဝလႅာထဲမွာ ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕လူသားေတြပဲ အသိဉဏ္ရွိတဲ့၊ သက္ရွိဆိုတာ ျဖစ္ႏိႈင္ပါ့မလား။"
.
ဒါဆို သူတို႕နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ကြၽန္ေတာ္က ဘယ္လို ျမင္လို႕၊ ဘာေတြမ်ား ေျပာခ်င္သလဲ ဆိုပါရင္၊ ေအာက္သို႕ ဆက္ဖတ္ႏိႈင္ပါသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက၊ သင့္ အတြက္အက်ိဳးမရွိႏိႈင္ပါသျဖင့္၊ အခ်ိန္အကုန္မခံပါႏွင့္။ ဒီေနရာမွာတင္ပဲ၊ ရပ္လိုက္ျပီး သင့္အတြက္ ပို စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္ထင္ရာ အျခား စာေပမ်ားကို ရွာေဖြ ဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။
.
ဗုဒၵဘာသာမွာ၊ နတ္အသက္ တစ္မနက္ လူ႕အသက္ ႏွစ္တစ္ရာ၊ လို႕ ၾကားရဖူးမွာပါ။
အျခား႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ၾကရေအာင္။
.
ကမ႓ာကသူ႕ ဝင္႐ိုးေပၚမွာ တစ္ပတ္လည္ရင္ တစ္ရက္။ ေနကို တစ္ပတ္ပတ္ရင္ တစ္ႏွစ္။
စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ ကမ႓ာထက္ ေနကို အဆေပါင္း တစ္သန္းေဝးတဲ့ အကြာအေဝးမွာရွိတဲ့ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးဟာ သူ႕ဝင္႐ိုးေပၚမွာ တစ္ပတ္ဖို႕ ကမ႓ာေပၚက နာရီနဲ႕ တြက္ရင္ ရက္တစ္သန္းၾကာမွာေပါ့။ သူတို႕က ေန ကို တစ္ပတ္ပတ္ျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကမၻာက ေနကို အပတ္ေပါင္း မ်ားစြာ ပတ္ျပီးေလာက္ေရာေပါ့။ ဒါဆို သူတို႕ဆီမွာ သူတို႕ရဲ့ တစ္ရက္ဟာ၊ ကမ႓ာေပၚက ရက္တစ္သန္း (၁၀၀၀၀၀၀/၃၆၅=၂၇၃၉) ၂၇၃၉ႏွစ္နဲ႕ညီမွ်မွာေပါ့။ (ထိုတြက္ခ်က္မႈသည္ တိက်မႈမရွိပါ၊ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ မည္၍ မည္သို႕ မည္မွ် ကြာျခားလိမ့္မလဲဆိုသည္ကို မွန္းဆလို႕ရေအာင္ အၾကမ္းထဲ့သြင္း တြက္ျပ ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။)
.
ဒါဆိုေမးခြန္းက၊ ဘုရားေဟာခဲ့တဲ့ နတ္ျပည္ ၆ ထပ္၊ ျဗဟၼာျပည္ ေလးထပ္ ဆိုတာ ေတြဟာ အျခားျဂိဳဟ္ေတြမွာရွိတဲ့ သတၱဝါ ေတြ မျဖစ္ႏိႈင္ဘူးလား။
.
ဗုဒၵဘာသာမွာ၊ နတ္သား/သမီးက ကိုယ္ထင္ျပတာ၊ ျဗဟၼာမင္းက ကိုယ္ထင္ျပတာ ေတြ ဘုရားေဟာထဲမွာလဲ ရွိပါတယ္။
အျခား႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ၾကရေအာင္။
.
ယခုေခတ္ Alien Contact Report ေတြမွာ extraterrestrial beings ေတြဟာ၊ ကိုယ္ေပ်ာက္ႏိႈင္တယ္၊ သူတို႕ကလူေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္တဲ့အခါ telepathic communication ပဲလုပ္တယ္။ ပါးစပ္ကမေျပာဘူး။
ကိုယ္ေပ်ာက္တာက (visibility vs invisibility) လူသားေတြရဲ့၊ ျမင္ႏိႈင္တဲ့ spectrum ထဲကို ဝင္လိုက္တာနဲ႕ ထြက္လိုက္တာ ပဲကြာပါတယ္။ (Normal human eye can only recognize anything between 390-750nm wavelength of electromagnetic radiation. Anything outside of this spectrum, human simply cannot see.)
.
ဝါတြင္းသုံးလလုံးလုံး မယ္ေတာ္မာယာ နတ္သားရွိတဲ့ နတ္ျပည္ကို တရားေဟာျပီး လူ႕ျပည္ကို၊ ရတနာကိုးသြယ္ ပ်ိဳးပ်ိဳးျပက္ျပက္ စီခ်ယ္ထားတဲ့၊ တန္ေဆာင္းမွ ျမတ္စြာဘုရား ျပန္ဆင္းလာတာကို၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕လူေတြက တန္ေဆာင္မုန္း ပြဲေတာ္နဲ႕ပူေဇာ္ က်င္းပၾကတယ္။
.
ယခုေခတ္ ufologists ေတြကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ aliens ေတြ abduct လုပ္သြားတယ္ေျပာႏိႈင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမတ္စြာဘုရားကို သူတို႕က ေခၚျပီး၊ သူတို႕မသိတာကို ေမးတာ၊ ျမတ္စြာဘုရားက သူတို႕မသိတာ သံသရာ ထြက္ေျမာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို သြား ေဟာေျပာတာ ဆိုရင္ေကာ။
.
ဒါဆိုသူတို႕က သူတို႕စီးတဲ့ ပန္းကန္ျပားပ်ံ လို႕ ေခၚတဲ့ UFO နဲ႕ ျပန္လာပို႕တာျဖစ္ႏိႈင္တာေပါ့။ Documents of extraterrestrial beings ေတြမွာလဲ ေတြရဲ့ abductee/witness ေတြက ပ်ိဳးပ်ိဳးျပက္ျပက္နဲ႕ အလင္းတန္းၾကီး ပန္းကန္ျပားပ်ံ ေပၚက ဆင္းလာျပီး လူေတြကို ေခၚသြားတယ္လို႕ ပဲ ထပ္ခါတစ္လဲလဲေျပာတာပဲေလ။ ဟိုးေခတ္ ေလယာဥ္ပ်ံမရွိေသးခ်ိန္မွာ မိုးေပၚက ဆင္းလာတာ၊ ပ်ိဳးပ်ိဳးျပက္ျပက္နဲ႕ ေရာင္စံု အလင္းတန္းၾကီး ကို ရတနာ ကိုးသြယ္ စီခ်ယ္ထားတဲ့၊ တန္ေဆာင္းလို႕ပဲ ေျပာစရာ ရွိေတာ့မွာေပါ့ေနာ္။
.
ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ၊ လူေတြ သတၱဝါေတြနဲ႕၊ သဘာဝတရားၾကီးကို ထာဝရဘုရား သခင္က ဖန္ဆင္းတယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ လူေတြဟာ သက္တန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ မိမိတို႕ရဲ့ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈ လုပ္ခဲ့တာအေပၚမွာ၊ ေသလြန္တဲ့အခါ (Day of Judgment) မွာ ငရဲကို သြားမလား၊ ေကာင္းကင္ဘံုကို သြားမလား အဆုံးအျဖတ္ေပးတယ္လို႕၊ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။
.
အျခား႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ၾကရေအာင္။
.
လိြဳင္ပိုင္း (Lloyd Pye - Everything you know is wrong - https://www.youtube.com/watch?v=pe6DN1OoxjE) ဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ခ်ားလ္ဒါဝင္ေျပာတဲ့ "လူေတြဟာ ေမ်ာက္က ဆင္းသက္လာတာပါ။" ဆိုတာကို မဟုတ္ပါဘူးလို႕ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းထားပါတယ္။
.
သူ႕ရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္က လူသားဆိုတဲ့ species ဟာ အစကနဦးကထဲက ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ သတၱဝါေတြထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးက evolve ျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါ။ extraterrestrial civilization တစ္ခုခုကေနျပီး နဂိုရွိေနတဲ့ သတၱဝါေတြထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို genetically engineer လုပ္ျပီး genetically modify လုပ္ထားျပီး ေမြးယူထားတဲ့ new non-native species ပါလို႕ ေျပာပါတယ္။
.
အခ်ိဳ႕ေသာ ufologists ေတြကလဲ aliens ေတြဟာ၊ သူတို႕နဲ႕ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ သတၱဝါေတြထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို မ်ိဳးစပ္ျပီး၊ hybrid ေမြးထုတ္တယ္။ တစ္ခ်ိန္မွာ သူတို႕ ျဂိဳဟ္ က ျပက္သုန္းတဲ့ အခါ၊ သူတို႕က ကမၻာေပၚမွာ ေနဖို႕ adaptable/adoptable ျဖစ္ေအာင္ လို႕ လုပ္တာ hybrid တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ေတြက သူတို႕ မ်ိဳးစပ္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လူေတြကို generations အလိုက္ abduct လုပ္ျပီး ေလ့လာတယ္၊ တိုးတက္မႈေတြကို sample ယူတယ္။ သူတို႕ observe/watch လုပ္ထားတဲ့ မိသားစု က မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ကို အ၊ျမဲေစာင့္ၾကည့္ watch လုပ္တယ္၊ periodically sample ေတြယူတယ္၊ အဲဒီလူေတြရဲ့ တိုးတက္မႈကို research/observe လုပ္တယ္။ (Project Blue Book Disclosure - Edger Mitchell - https://www.youtube.com/watch?v=9tKWElDHhY4)
.
သူတို႕ abduct လုပ္ခံရတဲ့ လူတိုင္းရဲ့ detail reports ေတြတိုင္းမွာ၊ သူတို႕ဟာ အခ်ိန္တစ္ခု ဆုံးရွုံးၾကတယ္ (time lost)။ ဥပမာ၊ abduct လုပ္ခံရသူက သူ႕စိတ္ထဲမွာ တခဏေလး၊ မ်က္ေစ့တစ္မွိတ္ လို႕ ထင္ရေပမဲ့၊ သူ ေပ်ာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္က နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ (https://www.youtube.com/watch?v=q9FRZPH5FOk)
.
ဒါဆို ဒီ aliens ေတြက လူေတြကို created/genetically engineered လုပ္ခဲ့ၾကတယ္၊ ၾကက္ေတြ ဝက္ေတြလို ကမၻာဆိုတဲ့ေနရာမွာ ျခံခတ္ျပီး ေမြးထားတယ္။ သူတို႕က လူေတြကို အသက္စဝင္ကထဲက တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ စဥ္းစား ဆင္ခ်င္ဉဏ္ေတာ့ ေပးထားတယ္၊ framework တစ္ခု level of IQ တစ္ခုကို မေက်ာ္ႏိႈင္ေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ (သူတို႕က လူရဲ့ ဦးေႏွာက္ထဲအထိ ဝင္ေရာက္ intrude and rule လုပ္ႏိႈင္တာကိုး)၊ လူေတြ ရဲ့ မ်က္ေစ့ကို limited visibility spectrum လုပ္တဲ့ အခါမွာ သူတို႕လို existence ကို သူတို႕ ေပးတဲ့ visibility မွာပဲ ျမင္ႏိႈင္ေအာင္ limit လုပ္ခဲ့တယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ သူတို႕ စိတ္ဝင္စားတဲ့ လူကို ဖမ္းျပီး စစ္ေဆးတယ္၊ နမူနာယူတယ္။ ျပီးရင္ လူေတြ မသိရေအာင္ အဲလို examination လုပ္လို႕ ၾကာတဲ့ အခ်ိန္ (တစ္နာရီ ဆိုပါစို႕) ကို သူ မမွတ္မိေနေအာင္၊ သူ႕ရဲ့ ဦးေႏွာက္မွတ္ဉဏ္ထဲက အဲဒီ အခ်ိန္ပိုင္း မွတ္မိေနတာကို ဖ်က္ပစ္လိုက္တယ္၊ ျပီးမွ အေရွ႕ပိုင္း မွတ္ထားတာနဲ႕ ေနာက္ပိုင္း မွတ္ထားတာကို tape recorder ေတြ ျဖတ္ဆက္သလို လုပ္ေပးလိုက္ေတာ့၊ တစ္ကယ္အျပင္မွာ အခ်ိန္တစ္နာရီ ၾကာေပမဲ့၊ အဲဒီလူရဲ့ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ တစ္စကၠန္႕ပဲလို႕ မွတ္မိေနတယ္။
.
ေဟာ့ လူေတြေသေတာ့၊ သူတို႕ ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲေပၚမူတည္ျပီး သူတို့ရဲ့ ဦးေႏွာက္က ဘယ္ေလာ၇္ evolve ျဖစ္သလဲ ဆိုတဲ့ research အတြက္၊ သူတို႕ကို သူတို႕ရဲ့ ျမင္ရတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကို စြန္႕ပစ္ (decayed biological body)၊ မျမင္ရတဲ့ အပိုင္း soul or existence invisible to human eye ကို သင့္ရာေနရာမွာ မွာ သြား သိုေလွာင္ထား (stock in corresponding place at the judgment day as we human know) တာ မ်ိဳး။
.
တိုက္ဆိုင္မႈက၊ ဗုဒၵဘာသာမွာ လဲ၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္၊ လမ္းေစာင့္နတ္၊ ျမိဳ႕ေစာင့္နတ္ တို႕ဘာတို႕ ရွိတယ္ေလ။ အကယ္၍မ်ား aliens ေတြက လူဆိုတဲ့ သတၲဝါေတြကို ျခံခတ္ေမြးသလို ေမြးေနတာဆိုရင္၊ ဒီဟာေတြက အသီးသီး ေစာင့္ၾကည့္ရန္တာဝန္ က်တဲ့ aliens ေတြ သူ႕ေနရာနဲ႕၊ သူ႕ assignment နဲ႕သူ၊ ဘယ္သူ႕ကို ဘယ္ဝါကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕ တာဝန္ ေပးထားတဲ့ aliens ေတြ ျဖစ္ေနႏိႈင္တာေပါ့။
.
Aliens ေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္း၊ abduction & time lost အေၾကာင္းေတြကို စီကာပတ္ကုံးေရးရမည္ဆို လွ်င္ ကုန္မည္ မထင္ပါ။ Abduction reports ေတြထဲက အထင္ရွားဆံုးက ေတာ့ Betty နဲ႕ Barney စံုတြဲ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ္ေတြ႕ပါပဲ။ (https://www.youtube.com/watch?v=cCVsPlRKgTc)
.
ခုလို ေရးလိုက္ေတာ့ လန္႕သြားသလား။ စာေရးသူဟာ ဗုဒၵဘာသာ အယူအဆအေပၚမွာ မွားယြင္းစြာ ယံုၾကည္ေနတဲ့ မိစၧာဓိ႒ိလား လို႕ ေမးစရာရွိပါတယ္။
.
မဟုတ္ပါ။ လားလားမွ် မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူဟာ၊ ဘုရားေဟာထားတဲ့အတိုင္း၊ ဆက္စပ္ေတြးေတာ၊ ေလ့လာသုံးသပ္၊ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ ျပီး အမွန္တရား ကို ရွာေဖြေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ (If you are a movie fan - you can learn a lesson called "Think out of box" from the movie - "Chicken Run" animated movie)
.
မေမ့ပါနဲ႕။
.
ေလာကသစၥာတရားမ်ားတြင္ - သိပၸံပညာဆိုတာ မရွိပါ။ ဝိဇၨာပညာဟူ၍လဲ ခြဲျခား မေခၚေဝၚပါ။ ႏိုင္ငံေရးအျမင္နဲ႕႐ႉေထာင့္ဆိုတာမရွိသလို၊ ဘာသာေရးအျမင္နဲ႕ ၾကည့္မွသာ အမွန္တရားကို ေတြ႕ႏိႈင္သည္ဟူ၍လဲ မသိပါ။
.
အမွန္တရားသည္၊ အမွန္တရားသာျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တရားကို အရွိအတိုင္း ၾကည့္႐ႈသိျမင္ျခင္းကိုပဲ "ဝိပသနာ ႐ႈျခင္း" ဟူေခၚပါသည္။
.
ဟုတ္ပါျပီဗ်ာ၊ ဒါဆို ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလုံး ျဂိဳဟ္သား မ်ိဳးစပ္ေတြခ်ည္းပဲေပါ့။ ဟုတ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလုံး ဟား ျဂိဳဟ္သားေတြခ်ည္းပါပဲဗ်ာ။
.
ကိုေအးေမာင္က တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ (တိုင္) သား။
ကိုရဲခင္က ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သား(တိုင္) သား။
.
ဟား-------ဟား-------ဟား။


ျဂိဳဟ္သား - ၂။
အစ္ကို တစ္ေယာက္က ျဂိဳဟ္သား သရဲ အေၾကာင္း ေရးပါတဲ့။
Alien Interview ေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ Youtube ေပၚမွာ video clips မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ထူးျခားျပီး ထြက္လာတာက Alien နဲ႕ interview via telepathic communication လုပ္တဲ့ video clips ပါပဲ။ အမ်ားၾကီးထဲက ႏွစ္ခုသုံးခုေလာက္ပဲ (authentic) အမွန္အကန္ ျဖစ္ေလာက္တယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္။
.
အဲဒီ UFO Literature ထဲက အဆိုအရ၊ ခု interview လုပ္တဲ့ alien ေတြကေျပာတယ္။ ေသျခင္း ဆိုတာ life form တစ္ခုကေန အျခား တစ္ခုကို transport လုပ္တဲ့ သေဘာပဲမို႕၊ ေၾကာက္စရာလို႕ မယူဆၾကတဲ့ သေဘာ။ ( Project Blue Book - https://www.youtube.com/watch?v=oZanQvY6agE)
.
(Project Majestic - https://www.youtube.com/watch?v=n6avkd1Tm1I)
.
ဒါကို လဲ ဗုဒၶဘာသာမွာ ၃၁ ဘံု က်င္လည္ၾကတာနဲ႕ တူပါတယ္။
.
စဥ္းစား ႏိႈင္တာ က ဒီ aliens ေတြဟာ ခုျမင္ေနရတဲ့ life form ကို ေရာ၊ ေနာက္ျဖစ္သြားတဲ့ lie form ကိုပါ ဒိုးယိုေပါက္ ျမင္ေနရတဲ့ အသိဉဏ္မ်ိဳး ကို ရွိတဲ့ inteligence species မ်ိဳး ဆိုရင္ (ဘုရားေျပာတဲ့ နတ္ေတြမ်ား ျဖစ္ေနရင္)၊ သူတို႕အတြက္ ေသရတာဟာ၊ ဧည့္ခန္းထဲက ေန အျခားအခန္းထဲ ျဖတ္ေလွ်ာက္တာလိုပဲ ျဖစ္မွာမို႕ ေၾကာက္စရာ မလို သလို၊ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။
.
တစ္ကယ္ဆို လူေတြက အလြန္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ species ပါ။ ေခြးေတြဟာ၊ လူေတြ ျမင္ႏိႈင္သမွ် lifeform (visible spectrum) အားလုံး (လူ၊ တိရိစၧာန္ မ်ိဳးစံု) အျပင္ အျခား ဘံု (life form) ေတြ (ဥပမာ ျပိတၲာ၊ သရဲ၊ ဘာေတြပါဦးမလဲ မသိပါ) ကိုပါ ျမင္ႏိႈင္ၾကတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ မွန္းဆၾကည့္ႏိႈင္တာက၊ life forms ေတြ အားလုံးကို အေကာင္းဆံုး၊ အျမင့္ဆံုးကေန တန္းစီခ်လိုက္လို႕ရွိရင္၊ သူတို႕က လူေတြျမင္ႏိႈင္ သမွ် visible spectrum၊ အျပင္ လူဆိုတဲ့ life form ထက္ နိမ့္တဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘံုသား (life form) ေတြကို ပါ ျမင္ႏိႈင္တယ္ေပါ့။
.
အခ်ိဳ႕ေသာ အက်င့္၊ သီလ ႏွင့္ ျပည့္စံုျပီး က်င့္ၾကံအား ထုတ္ထားေသာ အဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္ေနေသာ ဆရာေတာ္ ၾကီးေတြ၊ သာမန္လူ အခ်ိဳ႕ ရဲ့ က်င့္ၾကံမႈ ေၾကာင့္ သူတို႕ရဲ့ visibility (or) visible spectrum ဟာ သာမန္လူေတြ ထက္စာရင္ ပိုျမင္ရလာပါတယ္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ လူ႕ဘံု အျပင္ ပိုျမင့္ေသာ ဘံု သားေတြ၊ ပိုနိမ့္ေသာ ဘံုသားေတြ ကို ပါ ျမင္ႏိႈင္လာတာကို၊ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ ၾကဳံေတြ ခဲ့ရဘူးပါတယ္။
.
ကြန္ပ်ဴတာ စကားနဲ႕ ေျပာရင္ ပို ရွင္းႏိႈင္ပါတယ္။ စက္တစ္လုံးကို start-up လုပ္ျပီး၊ applications ေတြ အမ်ားၾကီး ဖြင့္ လိုက္၊ ပိတ္လိုက္၊ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္လာတာ ၾကာေတာ့၊ စက္ရဲ့ memory ဟာ ညစ္ျငမ္းလာတယ္။ ဗမာေတြက "စက္ေလးလာျပီ။" လို႕ ေျပာၾကတယ္။ ဒါဆို run ရတာ သိတ္ efficient မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ reboot လုပ္လိုက္ရင္ အားလုံး အေကာင္းပကတိ အတိုင္း ျဖစ္သြားျပီး ေကာင္းေကာင္း run ေနျပန္ေရာ။
.
ဒါဆို reboot လုပ္ျခင္းက စက္ရဲ့ memory ကို လုံးဝ reset လုပ္တာ (သို႕) ဘဝတစ္ပါး ေျပာင္းသြားတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေသလြန္ေတာ့ အရင္ဘဝက အေၾကာင္းကို မသိေတာ့ဘူး။
.
အဲ hard drive ထဲ၊ C: DRIVE ထဲ သိမ္းထားတာက်ေတာ့၊ မပ်က္သြားပါဘူး၊ reboot လုပ္ျပီးလဲ ရွိေနတုန္းပါဘဲ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ က ကံကံ၏ အေၾကာင္းအက်ိဳးတရားလို႕ နားလည္တယ္ေနာ္။
.
အရင္က ရွိတဲ့ Windows 98 နဲ႕၊ files & folders ေတြအားလုံး အရင္အတိုင္း ရွိတယ္။ ဟုတ္တယ္။ မိမိ ျပဳခဲ့တဲ့ ကံက ဘဝ ေျပာင္းသြားေပမဲ့ သူ႕ရဲ့ အက်ိဳးဆက္က လိုက္လာတယ္။
.
ဒါကို ပိုေကာင္းသြားေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕က Windows 98 ကေန Windows 8 ကို ေျပာင္းတင္တယ္ upgrade လုပ္တယ္၊ version အျမင့္ကို ေျပာင္းတယ္။ မေျပာင္းသ၍ အေဟာင္းအတိုင္း ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ ေကာင္းတယ္။ မေကာင္းတဲ့ corrupted files and software ေတြကလဲ အရင္လိုပဲ ရွိျမဲရွိတယ္။
.
ဒီလို upgrade လုပ္တာ ဒီထက္ ေကာင္းတဲ့ version ကို တင္တာက လူ႕ေလာကမွာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳတာေပါ့။ မေကာင္းတဲ့ malware, virus ေတြ ဘာေတြမ်ား မွားဝင္လာရင္ ရွိရင္စြဲေလးေတာင္ corrupted (or) crash ျဖစ္တယ္၊ ဒါကို အပါယ္က်တယ္၊ အကုသိုလ္သိုလ္လုပ္တာလို႕ ျမင္ ႏိႈင္တာေပါ့။
.
ကြန္ပ်ဴတာမွာ task manager ကေန applications or process ေတြကို kill process/es လုပ္တာကိုေတာ့၊ လူေတြအိပ္တာနဲ႕ ႏိႈင္းလို႕ရတာေပါ့။ မလိုတာေတြအကုန္ပိတ္၊ ဒါေပမဲ့ Windows kernel ကေတာ့ run ေနတုန္းပဲေလ။
.
ေဟာ့၊ UNDELETE လို၊ Recover My Disk လို software မ်ိဳးကို install လုပ္လိုက္ရင္၊ အရင္က format လုပ္ျပီးသား၊ files & folders ေတြကို ျပန္ ေဖာ္ႏိႈင္တယ္။
.
ေဟာ့၊ Predictive dictionary (android) လို software မ်ိဳး တင္လိုက္ရင္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ အကၡရာ တစ္လုံး စ႐ိုက္တာနဲ႕၊ သူက မင္း ဒီစာလုံး (သို႕) ဟိုစာလုံး ႐ိုက္ခ်င္တာလား၊ အဲထဲက မင္း႐ိုက္ခ်င္တာကို ေရြးလို႕ရတယ္ ဆိုျပီး အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပတယ္။
.
လူ႕ဘဝမွာေတာ့ ဒါေတြဟာ၊ အေရွ႕ဘဝကို ျပန္ ျမင္ႏိႈင္တာမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ က်င့္ၾကံတဲ့အခါ၊ ပိုရင့္က်က္လာတဲ့အခါ၊ အနာဂါတ္ကို ပို မွန္းဆႏိႈင္လာတယ္။ ဒီထက္ ျမင့္ရင္၊ ေရွ႕ဘာျဖစ္မလဲ ၾကိဳ predict လုပ္ႏိႈင္လာတယ္။ လို႕ စိတ္ထဲ သေဘာေပါက္လာမွာပါ။
.
ဒီေတာ့ ေရးရျခင္းရဲ့ အေၾကာင္းကို ျပန္ ေကာက္ရပါရင္၊ "သရဲ" ဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္း၊ အေခၚအေဝၚမွာ လူဆိုေသာ ဘံုသား ေတြ၊ terminology တစ္ခု ပါ လူဆိုတဲ့ life form ကို ရရွိျပီး၊ ေသလြန္တဲ့ အခါ အျခား ဘံု (life form) တစ္ခုကိုေရာက္သြားေပမဲ့လို႕၊ အေရွ႕ most recent ဘုံရဲ့ မေကာင္းတာေတြ ကို unable to off load from memory လုပ္ေနသ၍ အဲဒီကေန အျခား ကို ခရီး မဆက္ႏိႈင္ဘူးေပါ့။
.
ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့အျမင္ကေတာ့၊ သရဲ ဆိုတာဟာ လူ ဆိုတဲ့ ဘံုသားေတြအတြက္ပဲရွိျပီး၊ လူထက္ အသိဉဏ္ပိုျမင့္တဲ့ ဘံုသားေတြအတြက္ကေတာ့၊ သရဲ လို ဟာမ်ိဳးကို၊ လူေတြက ကိုယ့္ထက္နိမ့္တဲ့ ေခြးကို ျမင္ေနရသလိုပဲ ဒိုးယိုေပါက္ ျမင္ေနရမွာမို႕၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ လူေတြရဲ့ အာရုံထဲက သရဲ ဆိုတဲ့၊ scary feeling, frighteness မ်ိဳးနဲ႕ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။
.
ဒါေၾကာင့္ ကိုေအာင္ခင္ျမင့္ရဲ့၊ သရဲအေၾကာင္း စာေစာင္မ်ားႏွင့္၊ articles and blogs မ်ား၊ alien ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္း တြင္က်ယ္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ဘယ္ေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္ဘဝျဖစ္ျဖစ္ "လုပ္မွာပဲ" စီးပြါးေရး ပညာရွင္ "အိစံကြား" က ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ခ်ႏိႈင္ပါေၾကာင္း။။
.
အေပ်ာ္သေဘာေရးတာမို႕ ျငိစြန္းတာ၊ ရွိသြားပါရင္၊ စိတ္မဆိုးဖို႕ ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါရေစ။
.
ဟို တစ္ေလာေလး တုန္းကေတာ့ ေရေအာက္က ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားတဲ့၊ ေခါင္းေလာင္းပံု UFO ၾကီးကို ေရေအာက္က "နဂါး" မီးပူေဇာ္ၾကေသးတယ္ေလ။
.
ကဲကဲကဲ၊ aliens ေတြကို pyramid ေပၚ တက္ျပီး မီးပူေဇာ္လိုက္ဦးမယ္။


ျဂိဳဟ္သား - ၃။
.
(သူငယ္ခ်င္းက လူဆိုတဲ့ သတၱဝါကို ျဗိဳဟ္သား (exterrestrial civilization) ေတြ က engineered လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ သက္ေသျပပါလို႕ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။)
.
ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဘယ္ ျဂိဳဟ္သားကိုမွ မ်က္ျမင္ မေတြ႕ဖူးေတာ့ သက္ေသ မျပႏိႈင္ပါဘူး။
.
ဒါေပမဲ့၊ လူဆိုတဲ့ သတၱဝါကို exterrestrial civilization တစ္ခုခုက engineered လုပ္ခဲ့သလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ေရာ ဘယ္လို ထင္သလဲ လို႕ မိမိ စဥ္းစားၾကည့္ရမယ္ ဆိုရင္ ----- ေအာက္ကအတိုင္းပါပဲ။
.
ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရဲ့ ကမၻာ ျဂိဳဟ္ (Planet Earth) ဟာ သက္တန္း အားျဖင့္ ႏွစ္ သန္းေပါင္း ၄.၅၄ ရွိပါျပီ။
.
ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ႏွစ္ရာအတြင္း မွာမွ လူသားေတြဟာ ေလထဲကို ပ်ံႏိႈင္တဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံကို စတီထြင္ႏိႈင္တာပါ။
.
လွ်ပ္စစ္မီးကို စတီထြင္လာႏိႈင္ခဲ့တာပါ။
ေရေႏြးေငြ႕ အင္ဂ်င္ကို စတီထြင္လာႏိႈင္ခဲ့တာပါ။
ကြန္ပ်ဴတာကို စတီထြင္လာခဲ့တာပါ။
.
ေနာက္ျပီး ကမၻာ ေပၚမွာ ရွိသမွ် civilizations ေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အႏွစ္ တစ္ေသာင္းမေက်ာ္ေသးပါဘူး။
.
ဒါဆို အဓိက ေမးစရာ ေမးခြန္းက ႏွစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
.
ေမးခြန္း ၁) ဒါဆို ကမၻာ စ တည္ကထဲက ႏွစ္ သန္းေပါင္း သန္းေပါင္း ၄.၅၄ မွာ ႏွစ္ တစ္ေသာင္း ႏႈတ္ရင္၊ အႏွစ္ သန္းေပါင္း ၄.၅၃ ရပါတယ္။ အဲဒီေလာက္အခ်ိန္ေတြမွာ လူဆိုတာ ရွိခဲ့မယ္ ဆိုရင္၊ ဘာလို ဘာမွ မတိုးတက္ႏိႈင္တာလဲ။
.
ေမးခြန္း ၂) ဘာလို အႏွစ္ ၄ သန္း ေမ်ာက္ေလာက္ အသိဉဏ္နဲ႕ေနလာျပီး ေနာက္ဆုံး ႏွစ္ တစ္ေသာင္းေလာက္က်မွ ရုပ္တရက္ၾကီး ထ တိုးတက္ တီထြင္လာႏိႈင္တာလဲ။
.
ပထမေမးခြန္းကို စဥ္းစားၾကည့္ရင္၊ စာဖတ္သူက Liyed Pie ေျပာတဲ့၊ "လူဆိုတဲ့ အသိဉဏ္ သတၱဝါ ဆိုတာ၊ ကမၻာေပၚမွာ နဂိုထဲက ရွိေနတဲ့ ေရွးဦး သက္ရွိေတြ (native species of planet earth) ထဲက ေန human species ျဖစ္လာတာ မျဖစ္ႏိႈင္ဘူး။" ဆိုတဲ့၊ အယူအဆဟာ သဘာဝ က်တာ၊ လက္ခံႏိႈင္စရာ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့၊ နဂိုရွိေနတဲ့ native species of planet earth ထဲက ေန လူျဖစ္လာတာဆိုရင္၊ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၄.၅၄ အတြင္းမွာ ေနာက္ဆုံးအႏွစ္ ႏွစ္ရာက်မွ ေစာေစာၾကီးကထဲက လူေတြဟာ တီထြင္ႏိႈင္ရမွာေပါ့။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္၊ အႏွစ္ ႏွစ္ရာအတြင္းမွာ ဒီေလာက္ တီထြင္မႈေတြ လုပ္ႏိႈင္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္၊ အရင္ အႏွစ္ ၂ သန္း အတြင္းမွာ အခု တီထြင္ ႏိႈင္တာေတြထက္ အဆေပါင္း (၂၀၀၀၀၀၀/၂၀၀) ၁၀၀၀၀ တိုးတက္ တီထြင္ ထားတဲ့ civilization တစ္ခု ရွိသင့္ေနျပီေပါ့။
.
ဒုတိယေမးခြန္း ကို စဥ္းစာၾကည့္ရင္၊ အႏွစ္ ၄ သန္းေက်ာ္ နလပိန္းတုံး ေနလာတဲ့၊ ကမၻာေပၚမွာ နဂိုထဲက ရွိေနတဲ့ ေရွးဦး သက္ရွိေတြ (native species of planet earth) ေတြက ဘယ္လို အသိဉဏ္နဲ႕မ်ား ေနာက္ဆုံး အႏွစ္ တစ္ေသာင္းေလာက္က် မွ ရုပ္ခ်ည္း evolve ထျဖစ္ျပီး တီထြင္မႈေတြ လုပ္ႏိႈင္ရတာလဲ၊ ျဖစ္ႏိႈင္ပါသလား။ တစ္ေျဖးေျဖး evolve ျဖစ္လာတာဆိုရင္၊ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၃ သန္းေလာက္ကထဲက လူေတြ ဟိုဟာေလး ဒီဟာေလး စ တီထြင္လာတာ ေတြ႕ရမွာေပါ့။ ခုလို ရုပ္တရက္ၾကည့္ ေရႊဉဏ္ေတာ္ စူးေရာက္ သြားတယ္ဆိုတာ၊ သဘာဝမက်တာ ကို သတိထားမိမွာပါ။
.
အဲဒါက Charles Darwin ရဲ့ Missing Link ပါပဲ၊ ကြင္းဆက္ျပတ္ေနတာပါ။ ဒီ Missing Link ကို၊ ခုခ်ိန္အထိ Charles Darwin အပါအဝင္၊ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ေျဖရွင္းခ်က္မေပးႏိႈင္ေသးပါဘူး။
.
တစ္ဖက္မွာ Reported Records Exterrestrial Encountering ေတြထဲက အထင္ရွားဆုံး ႏိုင္ငံတကာ လုံးဝ ျငင္းမရတဲ့၊ reports ေတြထဲက Betty & Barney Hills ရဲ့ အေတြ႕အၾကဳံမွာ၊ Betty ဟာ သူေတြ႕ၾကဳံရတဲ့ ျဂိဳဟ္သား ဆြဲျပတဲ့ သူတို႕ရဲ့ဌာေန ကို ဆြဲျပတဲ့ Zeta Reticuli Planet (star system map) ဆိုတာဟာ ယခုဆို အႏွစ္ သန္းေပါင္း ၃၀ သန္းေက်ာ္ ရွိပါျပီ။ (http://en.wikipedia.org/wiki/Barney_and_Betty_Hill) ဒီ star system map ကို သိပၸံပညာရွင္ ေတြကို ဆြဲျပ တုန္းက ၁၉၆၀ ေက်ာ္ပါ။ အဲဒီတုန္းက အဲဒီ star system map ကို သိပၸံပညာရွင္ မေတြ႕ဖူးေသးပါဘူး။ ေနာက္ ၁၀ ေက်ာ္ၾကာျပီး နကၡတာရာၾကည့္ မွန္ေျပာင္းမွာ အားေကာင္းလာေသာ အခ်ိန္က်မွ သူတို႕က Betty ဆြဲျပေသာ star system map & Zeta Reticuli Planet ဟာ တစ္ကယ္ရွိေနတာကို သိလာရတာပါ။
.
ဒါဆို ကြၽန္ေတာ္တို႕ အႏွစ္ ၄ သန္းေက်ာ္မွာ ဒီေလာက္တိုးတက္ႏိႈင္ရင္၊ အႏွစ္ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ civilization တစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ တိုးတက္လိမ့္မလဲ မွန္းလို႕ရပါမယ္။ ေျမၾကီး လက္ခတ္မလြဲမွ ယံုၾကည္စရာမလိုပါဘူး။
.
ဒါဆို ကြၽန္ေတာ္တို႕ က လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ေလးသန္းမွာ အသိဉဏ္ တိုးတက္မလာတဲ့ အတြက္ ဒီ တိုးတက္တဲ့ civilization က သတၱဝါ ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႕ လူသားေတြကို နဂို အသိဉဏ္မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနတာကေန၊ အသိဉဏ္ရွိႏိႈင္ေအာင္၊ geneticaly engineered လုပ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ နည္းလမ္းေတြ ေပး ဉဏ္ဖြင့္ေပးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လာျပီး shared knowledge ေပးသြားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပးသြားတယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ လက္ခံႏိႈင္စရာ ရွိ၊ သဘာဝ က်သလို ျဖစ္ေနမွာ ေပါ့။
.
အဲဒီလိုပဲ၊ အဲဒီ civilization ေတြက ကမၻာေပၚမွာ နဂိုထဲက ရွိေနတဲ့ ေရွးဦး သက္ရွိေတြ (native species of earth) ေတြကို သူတို႕ရဲ့ မ်ိဳးနဲ႕ စပ္ျပီး hybrid တစ္ခု အေနနဲ႕ လူဆိုတာကို genetically engineer လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာဟာလဲ လက္ခံႏိႈင္စရာရွိတာေပါ့။
.
ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့ လူဆိုတဲ့ species ရဲ့ anatomy design က ကမၻာေပၚမွာသာ ရွိတယ္ အသိဉဏ္ရွိတာကလြဲျပီး၊ ကမၻာရဲ့ ရာသီတု၊ အႏၱရယ္ အဝဝ ကို ၾကံ့ၾကံ့ ခံႏိႈင္တဲ့ anatomy design မဟုတ္ပါဘူး။
.
ေနာက္စဥ္းစားစရာ ရွိတာက အခ်ိန္ timeline ကို ၾကည့္ရင္၊ အႏွစ္ ၄ သန္းေက်ာ္လာျပီး မွ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ ေလာက္ကမွ pyramid တို႕၊ civilization တို႕ စေပၚလာတာမို႕လား။ အေရွ႕ပိုင္းမွာ လူဆိုတာ မရွိဘူး။ လူရယ္လို႕ evolve မျဖစ္လာႏိႈင္တဲ့ နဂို ေဒသခံ ေမ်ာက္လို သတၲဝါ ေတြသာရွိခဲ့တယ္။ အဲ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ၾကားက်မွ ဒီအသိဉဏ္ေတြ၊ ေရာက္လာတယ္ ဆိုတာ external or extraterrestrial knowledge တစ္ခုခုက ထဲ့ေပးသြားတယ္ဆိုတာ အရမ္း ျဖစ္ႏိႈင္ တာေပါ့။
.
ဒါေတြဖတ္ျပီးေတာ့ ဗုဒၵဘာသာေတြကလဲ၊ တို႕ ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားတဲ့ ၃၁ဘံုႏွင့္၊ သံသရာကို အယုံအၾကည္မရွိသူ၊ မိစၧာဓိ႒ိလို႕ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။
.
ဒါေတြဖတ္ျပီးေတာ့ စာဖတ္သူက၊ ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္လဲ လူစဥ္စစ္ပဲမို႕၊ သူ႕ကို လဲ exterrestrial species (or) aliens ေတြက ဖန္ဆင္းခဲ့တာမို႕၊ ဘာလို႕ ဗုဒၵဘာသာ ကိုးကြယ္စရာ လို႕ေတာ့မလဲ၊ aliens ပဲ ကိုးကြယ္ေတာ့မွာေပါ့လို႕ ထင္သြားစရာရွိမွာေပါ့။
.
အကယ္၍သာ တစ္ကယ္ပဲ လူဆိုတဲ့ သတၱဝါကို () ေတြက () လုပ္ခဲ့တာ လို႕ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ပါ။

ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္လဲ လူစဥ္စစ္ ျဖစ္တာမို႕၊ aliens ေတြ တီထြင္ခဲ့တဲ့ လူသတၱဝါဆိုတဲ့ life form ျဖစ္ေပမဲ့ ပါလာတဲ့အသိဉဏ္ကို develope (or) cultivate လုပ္ရာက aliens မသိေသးတဲ့ ေနာက္ထပ္အသက္ ဆိုတာ ဆက္မျဖစ္ေတာ့တဲ့ formula (way) ကို သိျမင္သြားတယ္လို႕ စဥ္းစားလို႕ရပါတယ္။
.
ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ေဟာတာက "ငါ" ဆိုတဲ့ ေဂါတမ က အေရးမၾကီးပါ၊ ကိုးကြယ္ရာအမွန္က ဓမၼဆိုတဲ့ knowledge/wisdom ပါ။
.
ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ကို ရွိခိုးကန္ေတာ့တာက သူက သံသရာ က လြတ္ေျမာက္ရာ (liberation from the framework of death and rebirth) ကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို သိျမင္ေစလို႕ သူ႕ရဲ့ ေက်းဇူး (gratitude) ကို ကန္ေတာ့တာပါ။
.
ဓမၼ ဆိုတဲ့ သစၥာေလးပါး တရား ဆိုတဲ့ knowledge/wisdom ကို အျမဲတမ္း မိမိတို႕ရဲ့ အလင္းေရာင္ျပတဲ့ လမ္းညြန္ အေနနဲ႕ ဆည္းကပ္တာပါ။
.
သံဃာေတြဟာ (စစ္မယ္ဆိုရင္) တစ္ကဲ့ ဓမၼ အစစ္ကို သင္ေပးသူ (reference point) တစ္ခုအေနနဲ႕ ေက်းဇူး (gratitude) ကို ကန္ေတာ့တာပါ။ ဆည္းကပ္တာပါ။
.
အေရးၾကီးဆုံး သင္ခန္းစာ တစ္ခုက၊ ဗုဒၵျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ဆိုတဲ့ လူ တစ္ေယာက္ကို aliens ေတြ က create လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါမယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႕ created လုပ္ခဲ့တဲ့ လူဆိုတဲ့ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားက သူတို႕ မသိေသးတဲ့၊ လူထပ္ျဖစ္စရာ မလို၊ aliens အပါအဝင္ ဘာသတၱဝါ မွာ ထပ္ျဖစ္စရာ လဲမလိုေတာ့တဲ့၊ အသက္ ထပ္ျဖစ္ေစတဲ့ cause ေတြအားလုံးကို eliminate လုပ္လိုက္တဲ့ method ကို ရရွိသြားသူ၊ သူနဲ႕မ်ိဳးတူ လူသားဆိုတဲ့ species ကို လဲ အဲဒီ အသိဉဏ္ (knowledge of Dhamma) ကို ေဝမွ်ေပးတဲ့ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ နားလည္ႏိႈင္ပါတယ္။
.
ေနာက္တစ္ခုစဥ္းစားလို႕ ရတာက၊ ဟုတ္ျပီ၊ ဒီ အဆုံးအစ မရွိတဲ့ စၾကၤာဝလႅာထဲမွာ ရွိသမွ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ မနာလိုဝန္တိုျခင္း အစရွိတဲ့ energy ေတြ ရွိေနသမွ်၊ အဲဒီ energy ေတြက သူနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ အမႈန္အမႊားေတြကို စုစည္းဆြဲေစ့ျပီး biological အစိုင္အခဲျဖစ္ေစတဲ့ (သို႕) ဘဝ ျဖစ္ေစတယ္။
.
Biological အစိုင္အခဲျဖစ္တိုင္း သူနဲ႕ corresponding ျဖစ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ မနာလိုဝန္တိုျခင္း အစရွိတဲ့ energy ေတြ ကို ျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ biological အစိုင္အခဲျဖစ္ ဖို႕ အေၾကာင္းျပန္ျဖစ္တယ္။
ဒီ cause & effect cycle က ဆက္တိုက္လည္ေနတာကို "သံသရာ" လို႕ နားလည္ရမယ္။
.
ဒီ "သံသရာ" ကို အဆုံးသတ္ဖို႕က ----
Biological အစိုင္အခဲ ျဖစ္ျပီမို႕ မျဖစ္နဲ႕လို႕ ေျပာလို႕မရဘူး။
.
အဲ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ မနာလိုဝန္တိုျခင္း အစရွိတဲ့ energy ေတြကို ေတာ့ သတိနဲ႕ မျဖစ္ေအာင္ရပ္လို႕ရတယ္။
.
ရပ္ျခင္းအားျဖင့္၊ ေနာက္ biological အစိုင္အခဲ ထပ္ျဖစ္ဖို႕ အားရင္ ေရာ့နည္းေစတယ္။ တစ္ေျဖးေျဖးေရာ့ရာက လုံးဝ မျဖစ္ေတာ့ရင္၊ biological အစိုင္အခဲ ထပ္ျဖစ္ဖို႕ လုံးဝမရွိေတာ့ရင္၊ ဘဝ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားတယ္ (နိဗၺာန္)။
.
သို႕ျဖစ္ပါ၍၊ သံသရာဆိုသည္က ကို ယံုၾကည္ပါသည္။ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း တရားမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ လက္ခံပါသည္။
.
ဤသို႕ ေသာ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ေတြးေခၚ စဥ္းစား မႈ (self-investigation) ကို ဗဟိုျပဳျပီး ေလာက၏ အမွန္တရားမ်ားကို ရွာေဖြရန္၊ ဆင္းရဲျခင္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္၊ ဗုဒၵဘာသာ ကို ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ပါသည္။
.
Subject matterကို ျပန္ေကာက္ရပါရင္၊ aliens or extraterrestrial beings ေတြက လူဆိုတဲ့ species of mankind ကို engineered လုပ္ခဲ့သလား ကို သက္ေသျပဖို႕ထက္၊ Finding the Ultimate Truth က အေရးၾကီးဆုံျဖစ္ပါေၾကာင္း။


(ေဖ့ဘြတ္ေပၚတြင္ ကုိရဲထြန္း (Cliff Lee) ေရးသားေသာျဂိဳဟ္သား” ေခါင္းစဥ္ အပုိင္း ၁။ ၂။ ၃။ အား စုေပါင္း
၍ ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
Read more »

Sunday, 2 November 2014

ရဲဘက္စခန္းေတြ ပိတ္ပစ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိလွ်င္

ေရးသူ- (ကုိ)ထြန္းေအာင္ေက်ာ္


ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း၌ ရွိေနသည့္ရဲဘက္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားကို ပိတ္ပစ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သတင္းကို ဖတ္လိုက္ရသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက “အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္သူေတြကို ရဲဘက္ စခန္းမ်ား၌ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ခိုင္းသည္ကို လူမဆန္ဘူးဟု ေဝဖန္ျပစ္တင္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုစခန္းမ်ားတြင္ ေသဆံုးသူမ်ား ရွိသည္ဆိုသည္မွာ ရာသီဥတုဒဏ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိတတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၏ေျပာၾကားခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ေၾကာင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားကို မပိတ္သင့္ေၾကာင္း က်ိဳးေၾကာင္းျပ ေျဖရွင္းျခင္းကို လံုးဝ မေတြ႔ရသလို ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားေသဆံုးမႈကိုလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားတြင္ တာဝန္မရွိသေယာင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ကို စိတ္မေကာင္းစြာေတြ႔ရွိရသည္။
အမွန္စဥ္စစ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းသည္ အရပ္သားဘဝမွ တက္လာသူတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘဲ စစ္မႈထမ္းစစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ထိုစစ္ေက်ာင္းဆင္းစစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္က အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေနသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားကို ေနပူမေရွာင္ မိုးရြာမေရွာင္လုပ္ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားရွိသည့္ ရဲဘက္ စခန္းမ်ားကို မပိတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေနသလားဟု သံသယျဖစ္မိသည္။ အေၾကာင္းမွာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ စစ္တပ္မွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈမရွိဘဲ ေခ်ာဆြဲျခင္း၊ ေရွ႕တန္းတြင္ ေပၚတာမ်ားအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစျခင္းတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ျပဳမႈခဲ့သည့္ အမူအက်င့္ရွိျပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားအတြက္ မိမိတို႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊ ထိုျပည္သူမ်ားကို ခိုင္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယူဆသည့္စိတ္ (Mindset) ရွိသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကိုပင္ ဖမ္းဆီးျပီး ေပၚတာမ်ားအျဖစ္ ရိုက္ႏွက္ညွင္းပန္းခြင့္ရွိခဲ့ေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ားအေနႏွင့္ အျပစ္ရွိျပီး အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္က်၍ ရဲဘက္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အက်ဥ္းသား မ်ားကို မိမိတို႔ခိုင္းပိုင္ခြင့္ နွိပ္စက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေတြးျမင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းအေနႏွင့္ စစ္သားအေတြး စစ္သားအျမင္ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ အက်ဥ္းသားျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္ေသာ လူသားျဖစ္ေစ၊ လူလူခ်င္း သနားၾကင္နာမႈ၊ ညွာတာမႈ၊ ဂရုဏာထားမႈတို႔ကို ေရွးရွဴသည့္အျမင္ရွိဖို႔ လိုေပသည္။ အက်ဥ္းသား ျဖစ္ေစကာမူ သူ႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးရွိသည္၊ အက်ဥ္းသား အခြင့္အေရးရွိသည္ကို မေမ့အပ္ေပ။
ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ခိုင္းျခင္းကို လူမဆန္ဘူးလို႔ ေဝဖန္ျပစ္တင္လို႔ မရႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆိုသည္။ ထိုအခါ ေမးရန္ ေမးခြန္းရွိလာသည္။ မည္သည့္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားနည္း၊ မည္သည့္ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ရသနည္းဟု ေမးလွ်င္ အရိပ္အကာမရွိ သံေျခက်င္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ထုရေသာအလုပ္၊ သစ္လံုးမ်ား၊ မီးရထား သံလမ္းမ်ား ထမ္းရေသာအလုပ္ဟု ေျပာရေပမည္။  ထိုကဲ့သို႔ အလုပ္မ်ိဳးကို သံေျခက်င္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ခိုင္းျခင္းသည္ လူမဆန္ဘဲ ကြ်န္သေဘာက္မ်ားကို ကြ်န္ပိုင္ရွင္မ်ားက ခိုင္းေစသည့္ပံုစံ ျဖစ္ေနသည္ကို သတိမူသင့္သည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ လူမဆန္ဘူးဟုေျပာသည္မွာ မမွားေၾကာင္း ခိုင္မာစြာယံုၾကည္ပါသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီးက ထိုစခန္းမ်ားတြင္ ေသဆံုးသူမ်ား ရွိသည္ဆိုသည္မွာ ရာသီဥတုဒဏ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိတတ္သည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းသည္လည္း ေထာက္ျပစရာမ်ား ရွိေနပါသည္။ သူ႔စကားႏွင့္ေျပာလွ်င္ ရာသီဥတုဒဏ္ဟု ဆိုရာ၌ အပူရွိန္ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတုရွိသည့္ေနရာ၌ ကိုယ္တြင္ အကာအကြယ္မေပးဘဲ ဗလာကိုယ္တည္းျဖင့္ ေက်ာက္ထုခိုင္းျခင္း၊ မလုပ္ႏိုင္ေသာသူမ်ားကို ဝါဒါမ်ားကဝိုင္းဝန္းရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ေသာက္ေရသံုးေရကို လံုေလာက္ေအာင္ မေပးျခင္းေၾကာင့္ ဝဲေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေအးခ်မ္းေသာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေစာင္မေပးျခင္း၊ အနာေရာဂါျဖစ္လွ်င္ လံုေလာက္ေအာင္ ေဆးဝါးကုသမေပးျခင္း စသည္တို႔သည္လည္း ေသဆံုးရမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ညံဖ်င္းေသာအစားအေသာက္သည္ အက်ဥ္းသားမ်ား အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့လာျပီး ေသဆံုးျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ စုစုေပါင္း အက်ဥ္းသားေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္အတြင္း ၁၁ဝဝ ေသဆံုးသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အဟာရမရွိသည့္ အစားအစာ မဝေရစာ စားရသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈ မရရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေသဆံုးသူမ်ားသည္ အမ်ားစုျဖစ္မည္ဟု တြက္လို႔ ရေပသည္။

နိဂံုးအားျဖင့္ တင္ျပခ်င္သည္မွာ အကယ္၍ ရဲဘက္စခန္းမ်ားကို မပိတ္ႏိုင္ဆိုလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ မပိတ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို တိုင္းျပည္သို႔ အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင့္တကြ ရွင္းျပေစခ်င္သည္။ မပိတ္လိုပါက ရဲဘက္စခန္းမ်ားသည္

(၁) တိုင္းျပည္ကို မည္မွ်အက်ိဳးျပဳေနသည္ကုိ တင္ျပႏုိင္ရမည္။
(၂) ထိုရဲဘက္စခန္းမ်ားမွ အျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အခါ ျပင္ပတြင္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးျပဳ လူသားမ်ားအျဖစ္ ပံုစံေျပာင္းေပးႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္ရမည္။
(၃) ထို႔ျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လူႏွင့္တူေအာင္ထားေၾကာင္း ျပည္သူသို႔ခ်ျပႏိုင္ရမည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အစားအစာမ်ား၊ အိ္ပ္ေဆာင္မ်ား၊ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား၊ ေသာက္သံုးေရမ်ား လံုေလာက္ သန္႔ရွင္းမႈရွိေၾကာင္း တင္ျပႏုိင္ရမည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အိုင္းစစ္ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားက သူတုိ႔သိမ္းပိုက္သည့္ နယ္ေျမတြင္ရွိ ေယာက္်ားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျပီး မိန္းမမ်ားကို ကြ်န္အျဖစ္ သိမ္းပိုက္ေနျခင္းကို ကမၻာၾကီးရွိ လူ႔ယဥ္မႈ ထြန္းကားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္မခံၾကေပ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေခတ္သစ္ကြ်န္စနစ္သည္ ေပၚတာ ဆြဲျခင္းႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ လူ႔အဆင့္အတန္းထက္ နိမ့္က်စြာထားျပီး သံေျခက်င္းခတ္ ခိုင္းေစ ျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ ရိုက္ႏွက္ခိုင္းေစျခင္းတို႔သည္ ရွိေနစဲျဖစ္သည္။

ထိုအက်ဥ္းသားသည္ သူ၏တန္ဖိုးအရွိဆံုးလူ႔လြတ္လပ္မႈကို ဆံုး႐ံႈးျပီးျဖစ္၍ ထိုသူတို႔အားထပ္မံ၍ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းျပီး ခိုင္းေစျခင္းထက္ ပညာေပးသည့္နည္းျဖင့္ လူသားဆန္ဆန္ ဆက္ဆံျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမည္ ဟုေသာစိတ္ျဖင့္သာ ရဲဘက္စခန္းမ်ားကို တည္ေထာင္သင့္ေပသည္။  ခိုင္းသည့္အခါ ရက္ရက္စက္စက္ခိုင္းျပီး ထိုသူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကိုမူ တိရိစၧာန္မ်ားကဲ့သို႔ ထား၍မရေခ်။ ရဲဘက္စခန္းမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ား ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ေပးရမည္။ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ၾကည့္ရွဴ စစ္ေဆးခြင့္ေပးရမည္။ မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္လွ်င္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ လာၾကည့္ၾကည့္ တြန္႔ဆုတ္တားျမစ္ေနရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု ျမင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ထားသည္ကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုရိုက္၍ ျပည္သူကုိ ခ်ျပႏိုင္လွ်င္ ပို၍ေကာင္းမြန္ပါသည္။ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ျပည္သူတို႔ အကဲျဖတ္ခြင့္ရႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားကို (Correctional Facility) ဟုေခၚသည္။ မည္သူမဆို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ဝင္ေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိႏွင့္လည္းေကာင္း အက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းႏိုင္ခြင့္ ရွိျခင္းသည္ အစိုးရမွ မိမိလုပ္ရပ္သည္ တရားမွ်တမႈ ရွိျပီး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ယံုၾကည္မႈရွိ၍ ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားျဖစ္ေစ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ေပးဖို႔ လိုေပသည္။ သို႔မွသာ တစ္စံုတစ္ခု မွားယြင္းေနပါက ခ်က္ျခင္းသိၿပီး အခ်ိန္မီျပဳျပင္နိုင္ျခင္း၊ အမႈထမ္းမ်ားမွ အျပစ္လုပ္လွ်င္လည္း ခ်က္ျခင္း အေရးယူႏိုင္ ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ဂုဏ္သည္လည္း တက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ ေခတ္ေဟာင္းကို ျပစ္ျပီး လူလူခ်င္း တန္ဖိုးထားရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာေခတ္သို႔ ခ်ီတက္ေနျပီျဖစ္၍ ထိုအခ်က္မ်ားကို လွ်ဳိ႕ဝွက္တားျမစ္ေနစရာ မလိုေတာ့ဟု ထင္သည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လူသားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တိရိစၧာန္ကိုပင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ မလုပ္သင့္ေခ်။

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းေသာစခန္းမ်ားမွ လူသားအက်ိဳးျပဳစခန္းမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေရးကုိ ရည္မွန္းလ်က္။

-ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ိဳးဆက္)
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ အဓိပတိဂ်ာနယ္ အတြဲ၂, အမွတ္၁၂ ပါ...)
Read more »

Tuesday, 14 October 2014

ေအာက္တိုဘာလရဲ႕ ဒုတိယ တနလၤာေန႕


ေရးသူ- (ကုိ)ေအာင္မုိး၀င္း

ေအာက္တိုဘာလရဲ႕ ဒုတိယ တနလၤာေန႕ကို “ကုိလံဘတ္စ္ေန႔” အၿဖစ္သတ္မွတ္တယ္။ ရံုးပိတ္ရက္အၿဖစ္ေႀကၿငာတယ္။
အေမရိကားကို စေရာက္ခါစတံုးက ရက္အင္ဒီးယန္း စစ္ပြဲမ်ားဘာသာရပ္ကို ေလ့လာခဲ့ဘူးတယ္။ ကိုလံဘတ္စ္ေန႔ ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္အၿငင္းပြားဖြယ္ၿဖစ္ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကို အဲ့ဒီက်မွ သိေတာ့တယ္။ ဥပမာ- အေမရိကန္သမိုင္း နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ေတြမွာ Columbus discovered America ဆိုတဲ့စာေႀကာင္းကို ၿမင္တိုင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြ နဲ႔ အေမရိကန္သမိုင္းကို နားလည္သူေတြက “ရွာေဖြေတြ႕ရိွသည္” ( Discover) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို မသံုးဖို႔ ကန္႕ကြက္ႀကတယ္။ Discovery အစား၊ “က်ဴးေက်ာ္သည္” ( invade ) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ၿပင္ဆင္သံုးစြဲဖို႔ ေတာင္းဆိုႀကတယ္။
တကယ္ေတာ့ သူတို႔ ေၿပာခဲ့သလိုပါပဲ။ အေမရိကားတိုက္က ကိုလံဘတ္စ္ မလာခင္ကတည္းက ရိွေနတာမို႔လား။ ရက္အင္ဒီယန္း စစ္ပြဲ ဘာသာရပ္ဆိုေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့။ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မွာ ကိုလံဘတ္တေယာက္ အေမရိကားတိုက္ကို discovery ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးပါေနေတာ့၊ အတန္းထဲမွာရိွတဲ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတခ်ိဳ႕က ခံုကို လက္ဝါးနဲ႔ ရိုက္ၿပီး ဒီေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ကို ဘာလို႔ မၿပင္ရတာလဲ ဘာညာ ဆိုၿပီး ၿပႆနာရွာေတာ့တယ္။
ဆရာကလည္း ဟုတ္တယ္။ ဒီ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ဟာ invade ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုပဲ သံုးရမယ္ ဆိုၿပီး အေလ်ာ့ေပးရေတာ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ေၿပာေနတာေတြက မမွားပါဘူး။
ကိုလံဘတ္ ထက္ အရင္၊ (၁၁) ရာစုႏွစ္ေလာက္မွာကလည္းက လူၿဖဴေတြ အေမရိကားတိုက္ဆီကို အလည္ေရာက္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ကိုလံဘတ္က (၁၆) ရာစု အစ၊ (၁၅၀၃) ခုႏွစ္ေလာက္က် ေရာက္လာတာကိုး။
ဒါေပမယ့္၊ ကိုလံဘတ္စ္ က ခရစ္ယာန္ဘာသာၿပန္႕ပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ကလည္း ပါသလို၊ တဘက္မွာေတာ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ပစ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းကလည္း ရိွတယ္။
ဒါေႀကာင့္လည္း၊ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု အေနာက္ၿခမ္းေဒသ ( အထူးသၿဖင့္ ရက္အင္ဒီယန္း မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ အားေကာင္းတဲ့ ၿပည္နယ္) ေတြမွာ ကိုလံဘတ္ေန႔ကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေန႔အၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲေခၚတြင္ေစတယ္။ ေတာင္ေဒကိုးတားၿပည္နယ္မွာဆိုရင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ကိုလံဘတ္ေန႔ကို အသိအမွတ္မၿပဳပဲ၊ သူတို႔ရဲ႕ ေန႔အၿဖစ္ သတ္မွတ္ေစတယ္။
မႀကာေသးမီက ဝါရွင္တန္ၿပည္နယ္ ဆီယဲ့တယ္ေဒသ အပါအဝင္၊ မနီဆိုးတားၿပည္နယ္ မွာဆိုရင္လည္းလည္း ကိုလံဘတ္ေန႔အစား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေန႕အၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲေခၚဆိုလာခဲ့ႀကတယ္။
နယူးေယာက္အထက္ပိုင္းေဒသ က တကၠသိုလ္ေတြမွာ အခုလို ကိုလံဘတ္စ္ေန႔ကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ရက္အင္ဒီးယန္း ပစၥည္းေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ေတြ နဲ႔ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ က လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြေဝႀကတယ္။
လူမ်ိဳးစုသုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ၊ မုဒိမ္းမႈ နဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈအတြက္ ကိုလံဘတ္ ကို အေသရရ အရွင္ရရ၊ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားတဲ့ ပိုစတာႀကီးလည္း ခ်ိတ္ဆြဲထားေသးတယ္။
တကယ္ေတာ့ ကိုလံဘတ္စ္ေန႔ကို ဆန္႕က်င္ဆႏၵၿပႀကတဲ့ ပြဲေတြက အေမရိကားရဲ႕ ၿပည္နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေနရာအႏွံ႕။
ဒါေပမယ့္ တဘက္မွာေတာ့ အေမရိကန္- အီတလီ သားေတြကလည္း ကိုလံဘတ္ေန႔ကို ေထာက္ခံကာကြယ္ႀကတယ္။ ကိုလံဘတ္စ္ ရဲ႕ ေက်းဇူးေႀကာင့္ သူတို႔တေတြ အေမရိကားတိုက္မွာ အခုလို ေနထိုင္ခြင့္ရႀကတယ္ လို႔ ဆိုတယ္။
ႏွစ္ေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္သြားၿပီ။ အၿငင္းပြားဘြယ္ သမိုင္းေတြက အရိပ္လို ကပ္ပါေနဆဲ။
ေသခ်ာတာ တခုကေတာ့ အလိုေလာဘႀကီးလြန္းတဲ့ ကမၻာမွာ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းကို မပ်က္သုဥ္းေစခ်င္ရင္၊ ကမၻာနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္တဲ့ နည္းပညာေတြ၊ အသိပညာေတြ ရိွဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တၿခားႏိုင္ငံက နယ္မခ်ဲ႕ေစခ်င္ရင္ ကိုယ့္ဘာသာ အင္အားႀကီးမားေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲ့သလို လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ
အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ ၿပည္သူလူထုအေပၚ ရိုးသားရမယ္။ အၿမင္က်ယ္ရမယ္။
ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ရိွရပါမယ္။
Read more »

Sunday, 5 October 2014

ျမန္မာ့အိမ္ယာ အေဆာက္အဦးမ်ား ဆုိလာစြမ္းအင္ နည္းပညာကုိ သုံးသင့္ျပီ

ေနေရာင္ၿခည္ကုိ ယူ၍ အႀကဳိးအၿမတ္ထုတ္သူမ်ား

ယေန႔ ၂၁ ရာစုမွာေခတ္မီ ၿမဳိ့ၿပအိမ္ မ်ားနဲ႔ ထုတ္လုပ္မွဳ ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီႀကီး ေတြဟာ သဘာ၀ကုိ အေၿခခံၿပီး ေဘးပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာက္လုပ္ထားတာကုိေတြ႔ၿမင္လာရပါၿပီ။    ေနေရာင္ၿခည္စြမ္းအားကုိ အသုံးၿပဳၿပီး နုိင္ငံတကာအႀကီးစား ကုမၸဏီမ်ားဟာသူတုိ႔ရဲ့ ႏွစ္စဥ္စြမ္းအင္သုံး ကုန္ၾကေငြ  ဘတ္ဂ်က္ ကုိ ၂၀ % မွ ၃၀%  အထိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အၿမတ္အႀကဳိး ၀င္ေငြ ၅၀% မွ ၆၀% ထိလုပ္နုိင္တာကုိ ေတြ႔ၿမင္ရပါတယ္။ ဒီထက္မက ေခတ္သစ္ ေမာလ္ဒန္ အိမ္မ်ားနဲဲ႔ ရုံး  အေဆာက္အုံးမ်ားဟာလည္း  ခုိင္ခန္႔လွပၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔သင့္ေတာ္ တဲ့ ပုံပန္း သ႑ာန္ နဲ႔တည္ေဆာက္ထားတာကုိ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ေတြ႔ၿမင္မွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္   ဒီတပတ္မွာေတာ့္ ကမၻာမွာ Photovoltaic PV Solar Energy ကုိ အသုံးအမ်ားဆုံးၿဖစ္သည့္  ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ့ အိမ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆာက္လုပ္ပုံနဲ႔ ေနေရာင္ၿခည္အေၿခခံလွ်ပ္စစ္အားမ်ားဘယ္လုိ အႀကဳိးေပးေန တယ္ဆုိတာကုိ တင္ၿပလုိက္ရပါတယ္။
 
ကမၻာ့ထိပ္သီးသဘာ၀စြမ္းအင္ေၿပာင္းပုိင္ရွင္

ကမၻာမွာ Green Energy သဘာ၀စြမ္းအားကုိ နံပတ္၁ အေနနဲ႔ စြမ္းစြမ္းတမံ သုေတသန နဲ႔လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေနတာကေတာ့္ ဥေရာပတုိက္ရဲ့ အလယ္မွာရွိတဲ့ဂ်ာမနီႏုိင္ငံၿဖစ္ပါတယ္။


ဂ်ာမနီစြမ္းအင္၀န္ၾကီး ငွာနဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း သူ႔ႏုိင္ငံရဲ့ သဘာ၀စြမ္းအင္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမွုအတြက္ ယူရုိိ သန္းေပါင္း ၁၅% မွ၂၀% အထိပုံမွန္ သုံး ေနပါတယ္။ ၂၀၀၉ ရွင္းတမ္း အရ ဂ်ာမန္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနဟာ 2020 ႏွစ္အ ထိ သန္းေပါင္း ၆၀၀ ယူရုိ ရွိတဲ့ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရင္းႏွီး ခ်ဲ႕ထြင္သြားမည့္အေၾကာင္းေၾကၿငာခဲ့ပါတယ္။ ေန၊ေရ၊ ေလနဲ႔ ဇီ၀ကုိ အေၿခခံတဲ့ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မယ့္ ႏုိင္ငံစြမ္းအင္ က႑မွာဂ်ာမန္ ၿပည္သူလူထုအမ်ားဟာလည္း စြမ္းစြမ္းတမန္ေထာက္ခံၿပီး စြမ္းအင္ အခြန္ အေနနဲ႔ ေပးဆပ္သြားမယ္လုိ႔ေၿပာသြားပါတယ္။ ယေန႔ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ၁၆ ၿပည္နယ္အားလုံးမွာ Photovotaics ေနေရာင္ၿခည္အေၿခခံ Solar Panel ကုိ အိမ္တုိင္း မွာေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ားဆုံးေတြ႔ႏုိင္ တဲ့ၿပည္နယ္ေတြကေတာ့္စီးပြားဖြဲ႔ၿဖိဳးမွုအင္အားအေတာင့္ဆုံးၿပည္နယ္မ်ားၿဖစ္တဲ့ ေတာင္ပုိင္းၿပည္နယ္ Baden Württemberg (မားစီးဒီးကားထုတ္ၿပည္နယ္) နဲ႔ Bavaria (ဘီအမ္ဒဘလူကားထုတ္) ၿပည္နယ္ေတြၿဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ႏွစ္ခ်ဳပ္အရ Baden Württemberg ၿပည္နယ္ က ၃၅၈၁ မီဂါ၀တ္ ၊ Bavaria က ၈၀၆၇ မီဂါ၀တ္နဲ႔ ေနေရာင္ၿခည္ စြမ္းအင္ကုိၿဖန္႔ၿဖဴးေပးခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ဂ်ာမနီ ကုိ ေလယာဥ္ေပၚမွၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ အိမ္ေခါင္မုိး အားလုံးတုိင္းမွာ Solar Panel ကုိ တပ္ဆင္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဂ်ာမနီလုိ႔ေၿပာလုိက္ရင္ လူပု ဂုိလ္ ေတြႀကီးၿပီး အိမ္ေတြလည္းႀကီးမယ္လုိ႔ထင္ရေပမယ့္ဂ်ာမန္အိမ္ေတာ္ေတာ္္မ်ားဟာ ေသးငယ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႔အိမ္ေတြဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမန္မာၿပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ အိမ္ေလာက္ေတာင္မႀကီးပါဘူး။ အခ်ဳိ႕အိမ္ဆုိရင္ တဲပုတ္စာေလးေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ ပုံစံမ်ဳိးအားၿဖင့္ကေတာ့္ ေခါင္မုိးနွစ္ခုပုိင္းဟာေစာင္းေစာင္းေလးနဲ႔ ေအာက္သုိ႔ေစာင္းက်ေနပါတယ္။
ဂ်ာမန္ၿပည္သူမ်ားဟာသဘာထိန္းသိမ္းေရးကုိ အင္မတန္ဦးစားေပးတဲ့ လူမ်ဳိးမ်ားၿဖစ္ၾက ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္သူတုိ႔ရဲ့ လူေနမွဳ ေနထုိင္စားေသာက္တ့ဲ စနစ္မွာလည္း လုိအပ္တာထက္ ပုိလွ်ံသည့္ စနစ္ကုိမသုံးပါဘူး။ ဒီေတာ့္ မိသားစု၀င္ ၃ ေယာက္ေနရမယ့္ အိမ္ဟာ ၃ ေယာက္နဲ႔ အဆင္ေၿပေအာင္ေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္။ ေနေရာင္ၿခည္သိပ္မရတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ Solar ၿပားနဲ႔ စြမ္းအင္ကုိ ယူေနတယ္ဆုိေတာ့္ သံသယ၀င္စရာပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ စက္မွု နည္းပညာေကာင္းတဲ့ ဂ်ာမနီဟာယေန႔ ကမၻာမွာ Solar Panel Manufacturing က႑မွာ No. 1 ၿဖစ္ပါတယ္။

တို႔ၿမန္မာသင္ခန္း ယူစရာ

ၿမန္မာၿပည္မွာစြမ္းအင္နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ခက္ခဲမွဳမ်ားေတြ႔ရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ လူတုိင္းေတြ႔ႀကဳံခံစားမိ မွာပါ။ ဒါေပမယ့္လက္ရွိၿပည္တြင္း လွွွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုိ ၁၀၀% အားကုိးရန္မလုိပဲ အၿခားေသာ ေနေရာင္ၿခည္စြမ္းအင္ကုိ လည္းအားကုိးရန္ၿပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ Alternative Source of Energy အၿခားနည္းလမ္းေပးစြမ္းအင္မ်ားကုိရွာရန္လုိလိမ့္မယ္လုိ႔ၿမင္ပါတယ္။


လက္ရွိအေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္တဲ့နည္းလမ္းက Solar Power Panel မ်ားၿဖစ္ပါတယ္။  ေနေရာင္ၿခည္နည္းပါးတဲ့ ဂ်ာမနီ ဟာ Solar Energy ကုိ ဦးစားေပးေနတယ္ဆုိေတာ့္ေနေရာင္ၿခည္အၿမဲရေနတဲ့ၿမန္မာၿပည္က ဘာၿဖစ္လုိ႔ ေနေရာင္ၿခည္ လွ်ပ္စစ္အားကုိ မရႏုိင္ရမွာလည္းဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြထြက္လာပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္သစ္အေဆာက္အုံမ်ား နဲ႔ ကုမၸဏီႀကီး အမ်ားဟာ Glass House ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔  Solar Panel မ်ားကုိတပ္ဆင္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ့ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေနပါတယ္။


အေကာင္းဆုံးဥပမာနဲ႔ေၿပာရရင္ကမၻာ့အႀကီးဆုံးကုမၸဏီမ်ားၿဖစ္တဲ႔ Apple, IKEA နဲ႔ Walmart တုိ႔ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီေတြဟာ Solar Energy Panels ေတြကုိတတ္ဆင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရာ ၂၀၁၂ Solar Energy Industries Association ၏ရွင္းတမ္းအရ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၇.၃ တန္တဲ့စြမ္းအင္ ပမာဏကုိ စုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္မွာလည္း အေသးစားလုပ္ငန္းေတြမွာ ဤကဲ့သုိ႔ သဘာ၀ကုိ အေၿခခံတဲ့ စြမ္းအင္သုံးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လွ်င္အက်ဳိးၿမတ္ေပးဖုိ႔ စာေရးသူ အေနနဲ႔ၿမင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ၿမိဳ႔ၿပႀကီးမ်ားၿဖစ္တဲ့ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊မေကြး၊ပဲခူးစသည့္ေဒသေတြမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြင္း လုပ္ႏုိင္ရန္  ၿမန္မာၿပည္မွာလည္းဤကဲ့သုိ႔ေနေရာင္ၿခည္ကုိ အေၿခခံၿပီးကုိက္ညီမဲ့ အေဆာက္အုံဒီဇုိင္းမ်ား ကုိလည္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ား မွ ေဆာက္လုပ္ေနပါတယ္။ ဤကဲ့တုိ႔ ဒီဇုိင္းဆန္းၿပီး Solar Panel မ်ားတပ္ဆင္ႏုိင္မယ့္ အိမ္ၿခံ တုိက္ခန္းမ်ားကုိ အင္တာနက္မွတဆင့္ House.com.mm ကဲ့သုိ႔အက်ဳိးေဆာင္အိ္မ္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွလည္းလြယ္ကူစြာရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။  ဆိုလာ နည္းပညာနဲ႔ ပက္သက္လို႔လည္း ျမန္မာျပည္မွာ လွုပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မွုေတြ အင္မတန္ မ်ားျပား လာေန ပါျပီ။ Popular Myanmar  နဲ႔ Myanmar Internet Journal  တုိ႔လို ျပည္တြင္းက ဝဘ္ဆိုဒ္ေတြရဲ႕ နည္းပညာ နဲ႔ ျပည္တြင္း သတင္း က႑ ေတြမွာ ဆုိလာ နည္းပညာ အေၾကာင္း နဲ႔ ျပည္တြင္း က အသံုးျပဳ ေနမွု အေၾကာင္း မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ ေလ့လာ ၾကည့္ႏိုင္ ပါတယ္။
 အႀကီးစားစက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Solar Power ဟာလုိအပ္တဲ့စြမ္းအင္ကုိ မေပးႏုိင္ေသးေပမယ္႔လည္း ေခတ္မီ ရုံး၊အိမ္။ေဆးရုံမ်ားမွာေတာ့္ထင္ၿမင္ထားတာနဲ႔ုပုိၿပီးအက်ဳိးေပးေနပါၿပီ။ ဤစနစ္ကုိကုမၸဏီႀကီးမ်ားနဲ႔ တတ္ဆင္ႏုိင္တဲ့ အိ္မ္မိသားစုတုိင္း အထူးသၿဖင့္ၿမန္မာၿပည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား အားလုံးမွာ သုံးစြဲမယ္ဆုိရင္ တစ္နုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ လွ်ပ္စစ္သုံးအား ဟာမ်ွတမွုပုိရွိၿပီးၿပည္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူၿဖစ္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားၿဖင့္ေပးရတဲ့လွ်ပ္စစ္အခြန္မွလည္း အကုန္က်သက္သာၿပီး ပုိ ၍စုေဆာင္းမိမွာၿဖစ္ပါတယ္။ စက္မွုထြန္းကားတဲ့ဂ်ာမနီ၊အေမရိကန္တုိ႔လုိ ႏွုိင္းယွဥ္ရန္မသင့္ေတာ္ေပ မယ့္လည္း သူတုိ႔ထံမွ ေစ်းသက္သာစြာနဲ႔ရႏုိင္တဲ့ Solar Technology နည္းစနစ္ကုိေတ့ ၿမန္မာၿပည္မွာ ရာႏွုန္းၿပည့္ေကာင္းမြန္စြာ သုံးစြဲႏုိင္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ၿမန္မာ့ေရာင္ၿခည္ကုိ အသုံးၿပဳၿပီး ၿမန္မာၿပည္သူ မ်ားရဲ့ စီးပြားေရး နဲ႔ မိသားစု၀န္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ားပုိ၍ေအာင္ၿမင္နုိင္ရန္ရည္စူးလ်က္……....

ကုိဆုိင္း
ဘာလင္
Read more »

Tuesday, 30 September 2014

ဒယ္ဒီႏွင့္ သူ၏ ဖုန္းလုိင္းမ်ား


ေရးသူ- (မ)ဂ်ဴ လီယာေစာ

ျမန္မာျပည္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား အလြယ္တကူ ဝယ္လို႔ရလာေသာ ေခတ္၌ အေဖ့မွာလည္း မိုဘိုင္းဖုန္း တစ္လံုးရွိေလ၏.. ထိုအခါ သမီးသည္ အေဖ့ဖုန္းနံပါတ္အား Dad Mobile ဟု မွတ္ထားလိုက္၏.. အရင္က သမီးဖုန္းဆက္ခ်ိန္ အိမ္တြင္ ေစာင့္တတ္ေသာ အေဖသည္ "သမီးဖုန္း လာရင္ ဟန္းဖုန္းကို ဆက္ခိုင္းလိုက္ေဟ့" ဟု မွာကာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ၾကီး လည္ပတ္ေနႏိုင္ ေလသည္.. တခါေသာ္ အေဖသည္ အိမ္မွာ မရွိ.. သမီးဖုန္းဆက္ေသာ္ အေမကလည္း ညည္းအေဖကို ဟန္းဖုန္းသာ ဆက္ပါေအ ဆို၏.. သို႔ေသာ္ ထိုဟန္းဖုန္းကိုလည္း ဆက္မရ.. အိမ္ကို တခါျပန္ေမးခါမွ အေမက ေအး.. သမီးအေဖ ဖုန္းအသစ္တစ္လံုး ဝယ္ထားတယ္.. လိုင္းပိုေကာင္းလို႔တဲ႔ဟု ေျဖေလ၏.. သမီးလည္း Dad Moblie 2 ဟု မွတ္ရျပန္၏.. ဖုန္းဆက္သည့္အခါတိုင္း အိမ္ဖုန္း ဟန္းဖုန္းႏွစ္လံုးႏွင့္ ခ်ာလပတ္လည္ေနစဥ္ အင္တာနက္ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား အေဖတို႔ေနထိုင္ရာ ျမိဳ႕ေလးတြင္ တြင္က်ယ္လာ၏..
အေဖကား ေခတ္မီသူပီပီ facebook, google hang out, skype, viber တို႔မွတဆင့္ သမီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ထားေသာ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ အင္မတန္ဟန္က်ေနေလ၏.. အရင္လို သမီးထံမွ ဖုန္းလာခ်ိန္ေစာင့္ရန္ မလိုေတာ့.. တေရးႏိုးလွ်င္ viber မွ message ပို႔၍ ရ၏.. ဖုန္းဆက္ျပန္ေတာ့လည္း အရင္ကထက္ ဖုန္းဖိုးသက္သာ၍ သမီးကလည္း သေဘာက်၏.. ထိုေၾကာင့္ နံပါတ္အသစ္အား Dad Internet Phone ဟု မွတ္ထားလိုက္၏.. အေဖသည္ facebook တြင္ သမီးတင္ထားေသာ status မ်ားဖတ္ကာ သမီးစိတ္အေျခအေနကို သိရ၏.. ေျပာခ်င္တာကို comment ေပး၍ ရ၏.. ဓာတ္ပံုမ်ားကို အလြမ္းေျပ ဝင္ၾကည့္ႏိုင္၏.. တခါတြင္ကား သမီးေဆာ့ေသာ ဂိမ္းမ်ားကို ဟိုလိုမလုပ္ဘူးလား ဒီလိုလုပ္ပါလား အၾကံေပးမိရာ သမီးက စိတ္ဆိုးေလ၏..
ထိုသို႔ အဆင္ေျပသည္ ထင္ရေသာ္လည္း အေဖ့ကို ဒုကၡေပးေနသည္မွာ MPT ၏ connection ျဖစ္၏.. စကားေျပာရင္း လိုင္းက်က်သြားရာ ခဏခဏ ျပန္ေခၚရသျဖင့္ သားအဖႏွစ္ေယာက္လံုး စိတ္မရွည္..
ထိုစဥ္ MPT ႏွင့္ အျပိဳ င္ ooredoo ေပၚလာရာ လိုင္းပိုေကာင္းသည္ ဆိုသျဖင့္ ooredoo တစ္ကတ္ဝယ္လိုက္ရျပန္၏.. သမီးလည္း ဖုန္းမွတ္စုထဲတြင္ Dad ooredoo ဟု မွတ္လိုက္ရျပန္၏.. လိုင္းအေျခအေနကား ထူးမျခားနား.. အေဖ့ အိတ္ထဲမွ ေငြယားကေလးမ်ားကမူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ထြက္သြားၾကသည္.. မၾကာပါေခ် Telenor ေပၚလာျပန္၏.. အစမို႔လား မသိ.. လိုင္းေကာင္း၏.. သမီးဆီ message ပို႔ေသာ္ မျပန္.. connection ေကာင္းခ်ိန္မို႔ သမီးကိုလည္း ခပ္ေနာက္ေနာက္ ေရးမိရာ တဖက္မွ သမီးသည္လည္း ဘယ္သူမ်ား ငါ့ကို တရင္းတႏွီးစေနာက္ေနပါလိမ့္ဟု ေတြးကာ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ေနေလ၏.. ေနာက္မွ အေဖလား ဘယ္သူ႔ဖုန္းလဲဆိုေသာ္ yes, testing with telenor sim card ဟု ဆိုသျဖင့္ Dad Telenor ဟု မွတ္လိုက္ရျပန္၏..
တခုေသာ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အေဖသည္ ဖုန္းသံုးလံုးခ်ကာ viber မွတဆင့္ သမီးအား ဖုန္းေခၚေလသည္.. ပထမ ooredoo ႏွင့္ ေခၚ၏.. စကားေျပာရင္း ျပတ္သြားရာ telenor ႏွင့္ ထပ္ေခၚ၏.. သမီးဖုန္းကား မအားေတာ့.. တဖက္၌ သမီးက ooredoo ဖုန္းအား ျပန္ေခၚေနေသာေၾကာင့္ပင္.. စိတ္မရွည္ေသာ အေဖသည္ ဒါ လိုင္းမေကာင္းလို႔ ျဖစ္ရမယ္ဆိုကာ မူလလက္ေဟာင္း MPT ႏွင့္ ေခၚ၏.. ထိုစဥ္ သမီးသည္ Dad Telenor မွ missed call မ်ား ေတြ႕သျဖင့္ ျပန္ေခၚရာ အေဖကား တဖက္တြင္ MPT ႏွင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနသျဖင့္ ဖုန္းမကိုင္အား.. သမီးသည္ အေဖ့ internet phone မွ missed call မ်ား ျမင္ေသာ္ ေဒါပြ၏.. ေနာက္ဆံုး အေဖ.. ဘယ္ဖုန္းနဲ႔မွ မေခၚပါနဲ႔.. သမီးေခၚပါမည္.. ခဏေစာင့္ပါဟု ဖုန္းနံပါတ္သံုးခုလံုးကို message ပို႔ကာ ေစာင့္ခိုင္းရ၏.. အေဖက ေခၚၾကည့္ခ်င္တာဆိုေသာ္ သမီးက ေစာင့္ရျပန္၏.. သို႕ေသာ္ ဝင္ခ်င္တဲ႔ဖုန္း ဝင္ဟုဆိုကာ ဖုန္းနံပါတ္သံုးခုမွ တျပိဳ င္တည္းေခၚသျဖင့္ သမီးမွာ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုပဲ ရွိတာေနာ္ အေဖဟု ခဏ ခဏ သတိေပးရ၏.. ဤသို႔ျဖင့္ ထိုတနဂၤေႏြသည္ကား အေဖႏွင့္သမီး ဖုန္းေခၚရာ က်လိုက္ျပန္ေခၚလိုက္ျဖင့္ပင္ တရက္လံုး ကုန္ေလသတည္း ...

(မွတ္ခ်က္။ ။“ဒယ္ဒီႏွင့္ သူ၏ ဖုန္းလုိင္းမ်ား” ဆုိသည့္ အမည္မွာ စာေရးသူ (မ)ဂ်ဴ လီယာေစာ၏ စာသားမ်ားအေပၚ က်ေနာ့္ဘာသာ ေပးထားသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္ ... -ကိုေအာင္)
Read more »

Tuesday, 23 September 2014

ျပည္ပေရာက္ သားသမီးေတြ ဘယ္လုိ ရုန္းကန္ေနရသလဲ


ေရးသူ- (ကို)ေအာင္မုိး၀င္း

အေနာက္ဗာဂ်ီးနီးယားၿပည္နယ္က Moorefield ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ကေလးကို ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ အေနာက္ဗာဂ်ီးနီးယားၿပည္နယ္ရဲ႕ ေတာင္ပတ္လမ္းႀကားေတြက မေမွာင္ခင္ေမာင္းတာ အေကာင္းဆံုးပါ။ လမ္းေတြကလည္း က်ဥ္းသလို၊ ဖံုး service ေတြကလည္း အဲ့ဒီၿပည္နယ္ထဲကို ေရာက္သြားတာနဲ႔ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဒီႀကားထဲ တည္းခိုတဲ့ေနရာမွာ အင္တာနက္ကလည္း မရဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ကသိကေအာက္ႏိုင္သြားတယ္
တခုေတာ့ ရိွပါတယ္။ တခါတေလ၊ အင္တာနက္မရိွ။ ဖံုးမေၿပာၿဖစ္ေတာ့ လူေတြရဲ႕ ဘဝကို ေလ့လာခ်ိန္ပိုရတာေပါ့။ သူတို႔ နဲ႔ စကားေၿပာႀကည့္တိုင္း ၿမန္မာၿပည္ထဲက လူေတြထံ အေမရိကား ရဲ႕ အၿဖစ္မွန္ေတြ၊ လူေတြရဲ႕ တကယ့္ဘဝေတြကို ၿပန္ၿပီး ရွင္းၿပခ်င္တယ္။
ဒီလုိဗ်။ ၿမန္မာၿပည္ထဲက လူေတြက ရုပ္ရွင္ေတြႀကည့္၊ ေဖ့ဘြတ္ထဲက ပံုေတြကို ႀကည့္ၿပီး ႏိုင္ငံၿခားက လူေတြကို အကဲၿဖတ္မွားႀကတယ္။ ဒီမွာက ခင္ဗ်ားတို႔ထင္သလို၊ နက္ကတိုင္ေတြ၊ ကုတ္အကၤ် ီေတြ အၿမဲတမ္းဝတ္ၿပီးအလုပ္လုပ္ေနႀကတာမဟုတ္ဘူး။
အရင္တံုးက ေၿပာခဲ့သလိုပဲ။
ၿမန္မာဒုကၡသည္ေတြ မွာက လူေပါင္းစံုေလ။
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ သူေတြ၊ ပညာေရးကို ဆက္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ ထိုင္းနယ္စပ္ထြက္ အလုပ္လုပ္ႀကတယ္။ ေနာက္ေတာ့-- ဒုကၡသည္ အၿဖစ္ နဲ႔ အေမရိကားကို ေရာက္လာႀက၊
ရတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ႀကၿပီး၊ အိမ္ကို ေထာက္ပံ့ႀကတယ္။
ေထာက္သာ ေထာက္ပံ့ရတယ္။ သူတို႔ခင္ဗ်ာမွာလည္း မေပ်ာ္ရွာႀကပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ့ေဘးက တိုင္းရင္းသူေလးဆို၊ " အမရယ္ ငါတုိ႔က ပိုက္ဆံကို သစ္ပင္ေပၚက ေႀကြက်တဲ့ သစ္ရြက္ေတြ ေကာက္ရသလို လိုက္ေကာက္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမွာ အရမ္းပင္ပင္ပမ္းပမ္းလုပ္ၿပီးမွ ပို႔ႏိုင္တာ" တဲ့။
ၿမန္မာၿပည္က မိသားစုကလည္း ေငြက အၿမဲလိုေနတာကိုး။
လစဥ္ (၃-၄) သိန္းေပးလည္း မေလာက္၊
လူလတ္တန္းစား မိသားစုတစုအတြက္ (၁၀-၁၂) သိန္းလိုတယ္ လို႔ ဆိုတယ္။
ၿပႆနာက ဒီမွာ ႀကံဳရာအလုပ္လုပ္ေနရတဲ့သူေတြအတြက္ တလတလ အဲ့သေလာက္ ပိုဖို႔ ဆိုတာ မၿဖစ္ႏိုင္ဘူး။
ဒီၿမိဳ႕ကေလးမွာ အလုပ္လုပ္ေနႀကတဲ့သူေတြကို ႀကည့္ပါ။
ႀကက္သတ္စက္ရံုမွာ အလုပ္စဝင္ၿပီ ဆိုရင္ တနာရီ (၉) ေဒၚလာခြဲ နဲ႔ စ ရႀကတယ္။
တပတ္ကို နာရီ (၄၀) ဆိုပါစို႔။ အခြန္ေပးၿပီး ဘာအၿပီး ဆိုရင္ တပတ္ကို (၃၀၀) ဝန္းက်င္ေလာက္ရႀကတယ္။ တလ ေဒၚလာ (၁၂၀၀) ရမယ္။
အခ်ိန္ပိုေတြ ဘာေတြဆင္းလို အိုဗာတိုင္ေႀကးရၿပီ ဆိုရင္ တလ (၁၆၀၀- ၂၀၀၀) ေလာက္ရတယ္ ဆိုမယ္။
အိမ္လခေတြ၊ အသံုးစရိတ္ေတြ ႏႈတ္လိုက္ရင္ တလမွာ ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ပိုဖို႔ မနည္းလုပ္ယူေနရတယ္။
ဒီၿမိဳ႕က နယ္ၿမိဳ႕မို႔လို႔။ အိမ္လခ နဲ႔ တၿခားကုန္က်စရိတ္က ေစ်းသက္သာတာေလ။
ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ေနမယ္ ဆိုရင္ ကုန္က်စရိတ္က အနည္းဆံုး တလ ေဒၚလာ (၃၀၀၀) ေလာက္ရမွ ေလာက္မယ္။
တႏွစ္ကို ေဒၚလာ (၁) သိန္းရတယ္ ဆုိအံုး၊ ဝင္ေငြေကာင္းရင္ အခြန္ပိုမ်ားလာမယ္။
အသံုးစရိတ္ေတြက ပိုမ်ားလာတယ္။
ဆိုေတာ့ တလတလ ၿမန္မာၿပည္က သူေတြ တြက္ၿပေတာင္းဆိုေနသလိုမ်ိဳး
ႏိုင္ငံၿခားက လူေတြက ေထာက္ပံ့ႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး။ ( ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့သူ တခ်ိဳ႕က လြဲရင္ေပါ့)
ၿမန္မာၿပည္ရဲ႕ လူေနမႈစရိတ္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ၊ ဝင္ေငြ ထြက္ေငြေတြကို ၿပင္ႏိုင္မွသာလ်င္၊ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လူမႈေရးအႀကပ္အတည္းေတြကို ေၿဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္။
မဟုတ္လို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံၿခားကေန မိသားစုအတြက္ေထာက္ပံ့တဲ့ေငြကလည္း၊ ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သလိုမ်ိဳးၿဖစ္၊ မေလာက္ေတာ့ ထပ္ေတာင္း၊ ဒီဘက္က လူေတြကလည္း ဖိစီးမႈေပါင္းမ်ားစြာ နဲ႔ အလုပ္လုပ္ရ ဆိုေတာ့ ဘယ္သူမွ မေခ်ာင္၊
" ၿမန္မာၿပည္ကို ေငြပို႔တဲ့အခါတိုင္း မေပ်ာ္ရပဲ နဲ႔ စိတ္ညစ္ရတယ္" လို႔ ေၿပာေၿပာေနႀကတဲ့ မိတ္ေဆြေတြကို ၿမင္တိုင္း ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ လူတိုင္းမွာ တိုက္ပြဲေတြ၊ ဖိစီးမႈေတြ၊ အသက္ခိုးရွဴေနရတဲ့ အၿဖစ္အပ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးပါ။
ၿပည္သူလူထုရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးကို ေခါင္းေဆာင္ပီသစြာ တာဝန္ယူေၿဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အစိုးရတရပ္လို မ်ိဳး ေပၚေပါက္လာမွသာ အသက္ရွဴေခ်ာင္ပါလိမ့္မယ္။
မဟုတ္လို႔ကေတာ့ ေဆးရံုေပၚက လူနာကို သြားကူညီလိုက္၊
လူနာသြားေမးရတဲ့သူေတြကလည္း မ်က္ရည္ႀကိတ္သုတ္ၿပန္လာလိုက္
လူနာကလည္း သူလိုခ်င္တာ မေပးရေကာင္းလား၊ ဝယ္မလာရေကာင္းလား ဆိုၿပီး အၿပစ္တင္လိုက္ နဲ႔
ေနာက္ဆံုး တေယာက္နဲ႔တေယာက္ စိတ္မရွည္တဲ့ စကားေတြနဲ႔ စကားမ်ား
စိတ္ခံစားမႈ နဲ႔ အဆံုးသတ္ရတဲ့ရက္ေတြသာ ၿဖစ္လိမ့္မယ္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ “ျပည္ပေရာက္ သားသမီးေတြ ဘယ္လုိ ရုန္းကန္ေနရသလဲ” ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္မွာ စာေရးသူ ကိုေအာင္မုိး၀င္း ေဆာင္းပါအေပၚ က်ေနာ့္ဘာသာ ေပးထားသည့္ အမည္ ျဖစ္ပါတယ္ ... ကုိေအာင္) 
Read more »

Wednesday, 10 September 2014

အိမ္မရွိေသာလူႏွင့္ လူမရွိေသာအိမ္မ်ား


ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ဘဏ္ကေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းအရ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွာ အဆင့္ ၁၂ ခ်ိတ္ပါတယ္။ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံကေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံထက္ ပိုခ်မ္းသာေနပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အဆင့္မက်သြားေအာင္ထိန္းထားႏိုင္တဲ့ အစိုးရလူၾကီးမင္းမ်ားကိုေတာင္ ေက်းဇူးတင္ရမယ္ထင္ပါတယ္။ ထားပါေတာ့ဗ်ာ ကၽြန္္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဒီလို ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးစာရင္၀င္ႏိုင္ငံတစ္ခုက အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းေတြ၊ တိုက္ခန္းေစ်းေတြ၊ ဌားရမ္းခေတြ ၾကေတာ့ ကမၻာထိပ္တန္းၿမိဳ႕ၾကီးေတြက ေစ်းႏႈန္းေတြထက္ ျမင့္ေနေတာ့ အ့ံၾသစရာေကာင္းမေနဘူးလားဗ်ာ။ ဒီလို အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ၾကီးျမွင့္ေနမႈဟာ ဒီေန႔ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္ဆီခ်ီတက္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကအခက္ခဲျပႆနာျဖစ္ေနသလို ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။

ယေန႔ေျပာင္းလဲလာတဲ့ေခတ္စနစ္ၾကီးမွာ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြဟာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ေတြ မေကာင္းလို႔၊ လယ္ေျမေတြအသိမ္းခံရလို႔၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈေတြေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပသို႔ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ လာမႈသိသာစြာ ျမင့္မားလာပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ၿမိဳ႕ၾကီးေတြ႕မွာရွိတဲ့ အိမ္ၿခံေျမေစ်းေတြ၊ အိမ္ငွားရမ္းခေတြၾကီးျမွင့္မႈေတြဟာ ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြအတြက္ ေရနစ္ရာ၀ါးကူထိုးသလိုျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးလိုၿမိဳ႕ၾကီးေတြမွာ ေက်ာတခင္းစာေနရာရဖို႔ဆိုတာ အင္မတန္ခက္ခဲတဲ့အေနအထားျဖစ္ေနပါတယ္။ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ေကာင္းေက်းရြာသုသာန္အား ပုဂၢလိကပိုင္ဟုဆိုကာ ျခံခတ္သည့္အတြက္ နာေရးမ်ား လမ္းေဘး၌ မီးသၿဂႋဳဟ္ေနရ ဆိုတဲ့သတင္းဖတ္မိေတာ့ ေအာ္ငါတို႔ျပည္သူေတြခမ်ာမွာ ေနဖို႔မေျပာနဲ႔ေသဖို႔ေတာင္မလြယ္ပါလားလို႔ေတာင္ ေတြးမိပါတယ္။

ဒီေန႔ ၿမိဳ႕ျပမွာနထိုင္ေနတဲ့ျပည္သူေတြဟာ စား၀တ္ေနေရးဆိုတဲ့ အထဲမွာ ေနေရးက အဓိကရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္လ တစ္လ ရရွိတဲ့ လုပ္ခ လစာတစ္၀က္ေလာက္ဟာ အိမ္ငွားခ အေဆာင္ငွားရခ အတြက္အသုံးျပဳေနၾကရေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ ၀ယ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ အိမ္မက္ေတာင္ မက္ဖို႔မလြယ္တဲ့အေျခအေနပါ။ ဒီလို အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းေတြ ၊ အိမ္ငွားခေတြၾကီးျမွင့္မႈေတြေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈေတြ၊ အိမ္မဲ့၊ ယာမဲ့ ေနထိုင္မႈေတြဟာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးလိုၿမိဳ႕ၾကီးေတြမွာ တရွိန္ထိုးမ်ားျပားလို႔ေနပါတယ္။

ကၽြႏ္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းဟာ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၂၆၁,၂၂၇ က်ယ္ဝန္းပါတယ္။ ေနထိုင္တဲ့လူဦးေရဟာ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ပဲရွိပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မိေတာ့ တစ္စတုရန္း ၁ မိုင္ပတ္လည္ေနထိုင္မႈမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ၂၈၇၀ ဦး၊ ထိုင္းက ၃၂၇ ဦး ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရအမ်ားဆုံးဆိုတဲ့ တရုတ္က ၃၆၅ ဦး အိႏၵိယက ၉၅၄ ဦး ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ၁၈၇ ဦးနဲ႔ အနည္းပါ။ ဒီလို အာရွမွာေရာ ကမၻာမွာပါ ေျမအေပါဆုံး လူေနထူထပ္မႈ အနည္းဆုံးတိုင္းျပည္က အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏႈန္းအျမွင့္ဆုံး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ေျမမဲ့ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနရတာ အ့ံၾသလို႔မဆုံးပါဘူး။

ဒီအေၾကာင္းစဥ္းစားေနရင္း ၿပီးခဲ့တဲ့လက ၀န္ၾကီးေဟာင္းတစ္ဦးရဲ႕သမက္ျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႔ေတာ့ ျပင္ဦးလြင္မွာရွိတဲ့ သူတို႔ျခံသြားလည္မလို႔ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာတာကေန စကားစပ္မိလို႔ ေမးၾကည့္မိတာကေန သိလိုက္ရတာက သူတို႔ပိုင္တဲ့ အိမ္ေတြ၊တုိက္ခန္းေတြ ၊ ၿခံေတြဆိုတာ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း နည္းတာမွမဟုတ္ပဲဗ်။ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕ထဲမွာတင္ အိမ္ ၅ လုံးေလာက္ရွိတယ္။ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ေတာင္ၾကီး၊ ကေလာစတဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက ၿမိဳ႕ၾကီးေတြမွာ လက္ညွိဳးထိုးမလြဲပါပဲ။ ဒါေတာင္ အိမ္ေတြပဲရွိပါေသးတယ္။ ေျမလြတ္ပိုင္ဆိုင္တာေတြမ်ားေပါင္းလိုက္ရင္ ၿမိဳ႕အေသးတစ္ၿမိဳ႕စာေလာက္ေတာင္ ပိုင္လိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဒါေတာင္၀န္ၾကီးသမက္ဆိုတဲ့သူပိုင္တာပဲရွိေသးတယ္ ၀န္ၾကီးဆိုရင္ေတာ့ စဥ္းစားသာၾကည့္ေတာ့။ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အိမ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈေတြစဥ္းစားမိေတာ့ “Homeless People and Peopleless Homes” ဆိုတဲ့ စကားေလး သြားသတိရမိတယ္။ ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနက “အိမ္မရွိတဲ့လူနဲ႔ လူမရွိတဲ့အိမ္မ်ား” ဆိုတဲ့စကားအတိုင္းျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။

အိမ္ၿခံေျမေစ်းေတြ ေခါင္ခိုက္ေအာင္ေစ်းႏႈန္းေတြျမွင့္မားေနတာေတြရဲ႕ အဓိကတရားခံ သုံးဦးကေတာ့ အဂတိတရားလိုက္စားတဲ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊၊ ခရိုနီလူတန္းစားမ်ားနဲ႔ တိုင္တပါးသားတရုတ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ အဂတိတရားလိုက္စားမႈ၊ မတရားေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္မႈ မူးယစ္ေဆး၀ါးတို႔ရရွိလာေသာ ေငြမဲေတြကို ေငြျဖဴအျဖစ္ေျပာင္းလဲလိုမႈ၊ ၀င္ေရာက္ေစ်းကစားအျမတ္ထုတ္မႈေတြရယ္ေၾကာင့္ အခုလိုမ်ိဳးအဆမတန္ျမွင့္တက္ကုန္ရတာပါ။ ဒီေန႔ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းေနဖို႔အတြက္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္က်ဳဳိးအတၱအတြက္ အိမ္ေျမအေျမာက္အျမား၀ယ္ထားသူေတြရဲ႕ ငွားရမ္းခေစ်းကစားမႈ၊ အိမ္ၿခံေျမေစ်းဆြဲတင္ကစားမႈေတြေၾကာင့္ အိမ္မပိုင္သူေတြ အိမ္ငွားေတြ အသက္ထြက္မတတ္ ေနေရးအတြက္လံုးပန္းေနရတဲ့အေၾကာင္းက အဓိကသက္ေသပါပဲ။ လူမေနပဲအိမ္ပိုင္သူလူတစ္စုကလည္း ယခင္အစိုးရ ယခုအစိုးရေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္နဲ႔ ခ႐ိုနီအဆက္ဆက္ပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အိမ္ၿခံေျမကို သိန္းေပါင္း ေသာင္းခ်ီ သိန္းခ်ီတဲ့ေငြေၾကးေတြကိုေပး၀ယ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြဟာ သမရိုးက် သမာအာဇိ၀ နဲ႔အလုပ္လုပ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္က ၀ယ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အရာပါ။ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ဘိန္းျဖဴ၊ ေက်ာက္မ်က္၊သစ္ စသည့္တရားမ၀င္ေရာင္းခ်လို႔ရတဲ့ေငြ၊ မတရားတဲ့နည္းနဲ႔ရတဲ့ေငြ၊ အဂတိလိုက္စားၿပီးရတဲ့ေငြေတြပဲျဖစ္မယ္ဆိုတာ လူတိုင္းနားလည္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနမႈမ်ားမွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိႏုိင္လို႔ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရပါတယ္လို႔ေတာင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ေဖာ္ေျပဆိုတာေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီလို တရားမ၀င္ေငြမ်ား ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းမျပႏိုင္တဲ့ ေငြမဲမ်ားဟာ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲ တစ္ခ်က္ပဲစဥ္းစားၾကည့္ပါ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ WHO ရဲ႕ခန္႔မွန္းခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံကေနၿပီး ဘိန္းျဖဴတန္ ၇၈၀ ရွိတယ္တဲ့။ ဒီမူးယစ္ေဆး ေရာင္းရေငြေတြဟာ ဘယ္ေ၇ာက္သြားလဲ အရွင္းၾကီးပါ။ ေရႊ၊ေမာ္ေတာ္ကား လုပ္ငန္းေတြက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံလို႔မေကာင္း စက္မႈနည္းပညာဘက္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံဖို႔ကလည္းမစြမ္းၾကေတာ့ “စီးပြားေရးမလုပ္တက္ ေျမ၀ယ္ထား” ဆိုသလို အားလုံးဟာ အိမ္ၿခံေျမဘက္ကိုပဲ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံၾကၿပီး ကိုယ္ႏိုင္ငံသား ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြဆီကပဲ ျပန္စီးပြားေရးရွာေနၾကတာပါ။

ေနာက္အဆိုးဆုံးတစ္ခ်က္ကေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တရုတ္ႏိုင္ငံသားေတြ အလုံးအရင္းနဲ႔၀င္ေရာက္၀ယ္အေျခခ်မႈ ေစ်းကစားမႈေတြေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရအဆမတန္မ်ားျပားလာမႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈေတြကို ထိထိေ၇ာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္လာမႈေတြေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံကေငြမည္းေတြဟာအိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံကို အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နယ္စပ္ေတြမွာ တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ၾကီးပြားလာတဲ့တရုတ္ေတြဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမေတြကို မတန္တဆေစ်းႏႈန္းေတြေပးၿပီး၀ယ္ယူမႈေတြကေန ေစ်းႏႈန္းေတြ အဆမတန္ ၾကီးျမွင့္ကုန္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ေတြရဲ႕ မတန္တဆေစ်းႏႈန္းေတြေပး၀ယ္ၿပီး သိမ္းပိုက္လိုက္လို႔ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ၾကီးေတာင္ တရုတ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လို႔သြားပါၿပီ။

ယခုဆိုရင္ တရုတ္ေတြဟာ မႏၲေလးၿမိဳ႕သာမက ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႔ ေငြထုပ္ပိုက္ၿပီး ေျမယာေတြ အထိန္းအကြပ္မရွိ ၀ယ္ယူေနမႈေတြ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ စီမံကိန္းတခုခု လုပ္မယ္လို႔အသံၾကားလိုက္တာနဲ႔ ပထမဆုံး ၀င္ေရာက္၀ယ္ယူေနသူေတြဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံသားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ဟာ တရုတ္ေတြရဲ႕ ေစ်းကစားရာ အျမတ္ထုတ္ရာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေနအထားအေနနဲ႔ တရုတ္ေတြ အိမ္ျခံေျမေတြ၀ယ္ယူမႈေတြဟာ နည္းတဲ့ရာခိုင္ႏႈန္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။ အခုေနာက္ဆုံးရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတာင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးလက္ထဲကို မသိဥာဏ္မဲ့စြာ အပ္နွံဖို႔စီစဥ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ မ်ားမၾကာမွီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးတရုတ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္သြားေတာ့မွာပါ။

ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္း လြတ္လပ္ေရးရယူေပးခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ေပမယ္ ျမန္မာျပည္သူေတြခမ်ာမွာ သူတို႔ပိုင္တဲ့ အိမ္ျခံေျမေတြ လယ္ယာေတြကို အာဏာရွင္ေတြ၊ခရုိနီေတြရဲ႕ မတရားအသိမ္းခံရမႈ တိုင္းတပါးသားတရုတ္ေတြရဲ႕ လြမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္လာမႈေတြေၾကာင့္ ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ေရမွာေတာင္ အိမ္မဲ့ယာမဲ့ က်ဳးေက်ာ္ဘ၀နဲ႔ ေနထိုင္အသက္ရွင္ေနၾကရတာ ေတြးမိတိုင္းရင္နာလို႔မဆုံးပါဘူး။

ၾကားဖူးတာတစ္ခုပါ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ ပိုက္ဆံအရမ္းခ်မ္းသာတဲ့ လူေတြဟာ လူအျမဲမေနႏိုင္ပဲ အပမ္းေျဖေနထိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံအႏွံမွာ အိမ္ေတြျခံေတြကို အပို ၀ယ္ယူထားၾကပါတယ္တဲ့။ အဲဒီလို လူအျမဲမေနႏိုင္ပဲ ၀ယ္ယူတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေနအိမ္ၿခံေတြကို ၆ လတိတိ လူေနထိုင္တဲ့ အေထာက္အထားမေတြ႔ရပါက ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမည္သူမဆို မိမိအသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါက တခါးဖြင့္၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ ဥပေဒကိုျပဌာန္းထားပါတယ္တဲ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီလိုမ်ိဳး ဥပေဒျပဌာန္းေပးဖို႔ ဒီေနရာကေန လႊတ္ေတာ္ကို ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံးပိုင္ဆိုင္တဲ့ႏိုင္ငံပါ။ လူနည္းတစ္စုျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္၊ ခရိုနီေတြနဲ႔ တရုတ္ေတြပိုင္တဲ့ေျမမဟုတ္ပါဘူး။ ယခုလိုမ်ိဳး အိမ္ၿခံေျမေတြကို အာဏာရွင္၊ ခရိုနီနဲ႔ တိုင္းတပါးသားတရုတ္ေတြရဲ႕ အႏိုင္က်င့္ လြမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြဒုကၡၾကဳံေတြ႔ေနရမႈေတြကို အစိုးရမွ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ကိုယ့္ေျမကိုယ္ေရကို ကိုယ့္လူမ်ိဳးနဲ႔ အေပါင္းပါတရုတ္ေတြရဲ႕လက္ကေန ျပန္တိုက္ယူရတဲ့ဘ၀ ေရာက္ေအာင္ေတာ့ မလုပ္ၾကပါနဲ႔လို႔ ေတာင္းပန္ပါရေစလားဗ်ာ. ..

- ေက်ာ္ၾကီး(MDY)

၉.၈.၂၀၁၄ ထြက္ Tomorrow ဂ်ာနယ္တြင္ပါရွိသည့္ ေဆာင္းပါး ....
Read more »

Sunday, 7 September 2014

IS အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံအဖြဲ႕ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ္သူေတြလဲIS အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံအဖြဲ႕ ဆိုတာက အစြန္းေရာက္ အစၥလာမၼစ္အဖြဲ႕တဖြဲ႕ ျဖစ္ၿပီး ဆီးရီးယား အေရွ႕ပိုင္း၊ အီရတ္ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေနာက္ပိုင္းတေလၽွာက္ နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားကို သိမ္းယူထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

လူအမ်ားအေျမာက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ သာသာေရးလူနည္းစု၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြကို အတင္းအဓၶမ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္တာေတြ နဲ႔ စစ္သားေတြ သတင္းသမားေတြကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္မႈေတြ အပါအဝင္ သူတို႔ရဲ႕ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြေၾကာင့္ ကမၻာတဝန္း ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႐ြံ႕မႈေတြနဲ႔အတူ စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္မႈေတြကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုပ္ရပ္ေတြေျကာင့္လည္း အေမရိကန္တို့ရဲ့ စစ္ေရး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြ ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။

အိုင္အက္စ္တို့ ဘာကိုလိုခ်င္တာလဲ


အိုင္အက္စ္ေခါင္းေဆာင္ အဘူဘာကာ ဘက္ဒါဒီ
အိုင္အက္စ္ အဖြဲ့ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က တဦးတည္းေသာ နိုင္ငံေရးနဲ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္က ရွာရီယာ အစၥလာမၼစ္ဥပေဒကို က်င့္သံုးအုပ္ခ်ုပ္တဲ့ သူတို့အေခၚ caliphate လို့ ေခၚတဲ့ အစၥလာမၼစ္ နိုင္ငံကို ထူေထာင္ဖို့ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ သူတို့ရဲ့ အင္အားဟာ အီရတ္နဲ့ ဆီရီးယားမွာပဲ ရွိေနေပမယ့္ အိုင္အက္စ္တို့က နယ္စပ္ေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ေဂ်ာ္ဒန္နဲ့ လက္ဘနြန္ေတြအထိ သူတို့အင္အားကို ျဖန့္က်က္ကာ ပါလက္စတိုင္းကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္မယ္လို့ ဂတိျပုထားပါတယ္။

ဒီလို ဂတိစကားဟာ ကမၻာတဝန္းမွာရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ေထာက္ခံမႈရေအာင္ ဆြဲေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး သူတို့ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ Abu Bakr al - Baghdadi .အဘူ ဘာကာ အဲ ဘက္ဒါဒီ ကို သစၥာခံျကဖို့ အိုင္အက္စ္တို့က ေတာင္းဆိုေနျကပါတယ္။

အိုင္အက္စ္ အစ ဘယ္ကလဲ


ဇာကာဝီ စထူေထာင္စဉ္ကတည္းက သူတို့ရဲ့ နည္းလမ္းေတြကို အယ္လ္ကိုင္ဒါးက ေဝဖန္ခဲ့
အိုင္အက္စ္ရဲ့ ဇစ္ျမစ္ကို ေျခရာခံမယ္ဆိုရင္ ကြယ္လြန္သူ ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံသား အဘူ မူဆာဘ္ အဲ ဇာကာဝီ ၂၀ဝ၂ ခုနွစ္မွာ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ေတာ္ဟစ္ ဝါအဲ ဂ်ီဟတ္အဖြဲ့ဟာ အိုင္အက္စ္ရဲ့ အစလို့ ေျပာနိုင္ပါတယ္။

အီရတ္ကို အေမရိကန္တို့ ဦးေဆာင္တဲ့ နိုင္ငံတကာတပ္ဖြဲ့ေတြ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျပီး တနွစ္အျကာမွာ မစၥတာ ဇာကာဝီဟာ အယ္လ္ကိုင္ဒါး ေခါင္းေဆာင္ အိုစမာဘင္လာဒင္ကို သစၥာခံျပီး အီရတ္မွာ AQI လို့ ေခၚတဲ့ အီရတ္အယ္လ္ကိုင္ဒါး အဖြဲ့ကို ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ့က အဲဒီအခ်ိန္ကစလို့ အီရတ္မွာ နိုင္ငံတကာတပ္ဖြဲ့ေတြကို ဆန့္က်င္ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ အဓိကက်တဲ့ အင္အားစု ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

မစၥတာ ဇာကာဝီ ကြယ္လြန္ခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀ဝ၆ ခုနွစ္မွာ AQI အဖြဲ့ဟာ တျခားအဖြဲ့ေတြကို စုစည္းျပီး အိုင္အက္စ္အိုင္ လို့ ေခၚတဲ့ Islamic State in Iraq ( ISI ) အီရတ္ အစၥလာမၼစ္ နိုင္ငံအဖြဲ့ ကို ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ့ေတြရဲ့ တိုက္ခိုက္မႈနဲ့ အိုင္အက္စ္အိုင္ရဲ့ ရက္စက္မႈေတြကို မျကိုက္ျကတဲ့ ဆြန္နီ အာရပ္မ်ိုးနြယ္စုေတြက Sahwa ရွဝါေကာင္စီဆိုတာကို သီျခားဖြဲ့စည္းခဲ့ျကတာေတြေျကာင့္ အိုင္အက္စ္အိုင္ရဲ့ အင္အားဟာ တေျဖးေျဖးေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၀ခုနွစ္မွာ အဘူ ဘာကာ အဲ ဘက္ဒါဒီ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ သူဟာ အိုင္အက္စ္အိုင္ရဲ့ အင္အားကို ျပန္တည္ေဆာက္ယူခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၃ နွစ္ကစလို့ အိုင္အက္စ္အိုင္ဟာ အီရတ္မွာ တလကို တိုက္ခိုက္မႈေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္လုပ္လာနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး အိုင္အက္စ္အိုင္ဟာ ဆီရီးယားက သမၼတ ဘာရွာ အဲ အာဆတ္ကို ဆန္က်င္တိုက္ခိုက္မႈမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္လာခဲ့ျပီး al - Nusra အဲ နုဆရာ တပ္ဦးကို ဖြဲ့စည္းခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၃ ဧျပီလမွာေတာ့ ဘာဂါဒီဟာ အီရတ္နဲ့ ဆီရီးယားမွာရွိတဲ့ သူ့ရဲ့ တပ္ေတြကို ေပါင္းျပီး ISIS အိုင္စစ္လို့ ေခၚတဲ့ အီရတ္နဲ့ လဲဗန့္ေဒသဆိုင္ရာ အစၥလာမၼစ္ အဖြဲ့ကို ဖြဲ့စည္းေျကာင္း ေျကညာလိုက္ပါတယ္။

လဲဗန့္ေဒသဆိုတာကေတာ့ ဆီရီးယား၊ လက္ဘနြန္၊ အစၥေရး၊ ပါလက္စတိုင္း၊ ေဂ်ာ္ဒန္နဲ့ ဆိုက္ပရပ္ နိုင္ငံေတြပါတဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို အိုင္စစ္ဖြဲ့စည္းတာကို al - Nusra အဲ နုဆရာ တပ္ဦးနဲ့ အယ္လ္ကိုင္ဒါး ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္မခံျကပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ဘက္ဒါဒီကို သစၥာခံတဲ့ တပ္ဖြဲ့ဝင္ေတြက အဲ နုဆရာ ကခြဲထြက္ျပီး အိုင္စစ္ ဆီရီးယားနိုင္ငံထဲမွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ျကပါတယ္။

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလအကုန္မွာ အိုင္စစ္ဟာ အီရတ္ကို ျပန္အာရံုစိုက္ျပီး ရွီအိုက္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရနဲ့ ဆြန္နီအာရပ္ လူနည္းစုေတြျကား နိုင္ငံေရးတင္းမာမႈကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ပါေတာ့တယ္။

ဒီေနာက္မွာ အိုင္စစ္အဖြဲ့ဟာ မ်ိုးနြယ္စုေတြရဲ့ အေထာက္အကူနဲ့ အီရတ္နိုင္ငံအလယ္ပိုင္းက ဖါလူဂ်ာ ျမို့ကို ထိန္းခ်ုပ္ထားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၄ ဇြန္လမွာ အိုင္စစ္တို့ဟာ အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းက မိုဆူးလ္ ျမို့ကို ဝင္သိမ္းလိုက္ျပီး အဲဒီကေန ေတာင္ဘက္မွာရွိတဲ့ ဘဂၢဒက္ျမို့ေတာ္ဆီ ေရွ့တိုးခ်ီတက္လာခဲ့ျကပါတယ္။

ဇြန္လအကုန္မွာ ျမို့ျကီး ျမို့ငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ုပ္နိုင္ခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ အင္အားေတြကိုစုစည္းကာ အစၥလာမၼစ္နိုင္ငံထူေထာင္ေျကာင္း ေျကညာခဲ့ျပီး သူတို့ အိုင္စစ္အဖြဲ့ကိုလည္း အိုင္ အက္စ္ အစၥလာမၼစ္နိုင္ငံအဖြဲ့လို့ အမည္ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။

နယ္ေျမဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား အိုင္အက္စ္တို့ ထိန္းခ်ုပ္ထားသလဲ


အထူးသျဖင့္ အီရတ္က ယာဇီဒီဘာသာေရး လူနည္းစုေတြကို အိုင္အက္စ္ ပစ္မွတ္ထားခဲ့
အိုင္အက္စ္နဲ့ သူတို့ရဲ့ မဟာမိတ္ေတြ ထိန္းခ်ုပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမဟာ အီရတ္နဲ့ ဆီရီးယားနိုင္ငံေပါင္း စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁၅၀ဝ၀ ေလာက္ရွိတယ္လို့ တခ်ို့က ခန့္မွန္းျကပါတယ္။ ဒါဟာ အျကမ္းအားျဖင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္နိုင္ငံ အရြယ္အစားေလာက္ရွိပါတယ္။

တခ်ို့ကလည္း ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံ အရြယ္ စတုရန္းမိုင္ ၃၅၀ဝ၀ ေလာက္လို့ ေျပာျကပါတယ္။

သူတို့ ထိန္းခ်ုပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြထဲမွာ အီရတ္က မိုဆူးလ္၊တီကရစ္၊ဖါလူဂ်ာနဲ့ တယ္လ္အာဖါ ျမို့ေတြ နဲ့ ဆီရီးယားက ေရနံတြင္းေတြ၊ ဆည္ျကီးေတြ၊ အဓိက လမ္းမျကီးေတြနဲ့ နယ္စပ္ျဖတ္စခန္းေတြရွိတဲ့ Raqqa ရကၠာျမို့တို့ပါဝင္ပါတယ္။

အိုင္အက္စ္တို့ရဲ့ အျပည့္အဝ ဒါမွမဟုတ္ တစိတ္တပိုင္း ထိန္းခ်ုပ္မႈေအာက္ကို ေရာက္ေနတဲ့ လူဉီးေရက ၈ သန္းေလာက္ရွိမယ္လို့ ယူဆရပါတယ္။

အဲဒီနယ္ေျမေတြမွာ အိုင္အက္စ္တို့ဟာ တင္းျကပ္တဲ့ ရွရီယာဥပေဒကိုျပဌာန္းအုပ္ခ်ုပ္ေနျပီး အမ်ိုးသမီးေတြကို အတင္းအက်ပ္ ေခါင္းမီးျခံုခိုင္းတာေတြ၊ မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူေတြကို အထူးအခြန္ဆိုျပီးေဆာင္ခိုင္းတာေတြ ဒါမွမဟုတ္ အတင္းအဓၶမ ဘာသာေျပာင္းခိုင္းတာေတြ နဲ့ ျကိမ္ဒဏ္ ေသဒဏ္ေတြနဲ့ အပစ္ေပးတာေတြ လုပ္ေနျကပါတယ္။

လူအင္အားဘယ္ေလာက္ရွိလဲ


ဆီရီးယားနဲ့ အီရတ္မွာ အိုင္အက္စ္မွာ ဝင္တိုက္ေနတဲ့ နိုင္ငံျခားသား ေထာင္နဲ့ခ်ီရွိ
အိုင္အက္စ္မွာ တကယ္တန္း တိုက္ခိုက္ေနသူ ၁၅၀ဝ၀ ေလာက္ရွိမယ္လို့ အေမရိကန္အရာရွိေတြက ယူဆျကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျသဂုတ္လအေစာပိုင္းမွာ အီရတ္ကြ်မ္းက်င္သူ ဟီရွမ္ အဲ ဟာရွီမီ Hisham al - Hashimi က ၃၀ဝ၀ဝ ကေန ၅၀ဝ၀ဝ ေလာက္အထိ ရွိနိုင္တယ္လို့ ခန့္မွန္းပါတယ္။

ဒီထဲမွာ ၃၀ ရာခိုင္နႈန္းက ေလာက္ကပဲ အိုင္အက္စ္ရဲ့ အေတြးအေခၚကို လက္ခံယံုျကည္သူေတြျဖစ္ျပီး တျခားလူေတြကေတာ့ အတင္းအဓၶမ ဝင္ခိုင္းလို့ ေျကာက္လို့ ဝင္ျကရသူေတြလို့ ဆိုပါတယ္။

အိုင္အက္စ္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အီရတ္နဲ့ ဆီးရီးယား နိုင္ငံသားေတြ မဟုတ္ျကပါဘူး။ နိုင္ငံေပါင္း ၈၁ နိုင္ငံထက္မနည္းက နိုင္ငံျခားသား ၁၂၀ဝ၀ ေက်ာ္ အိုင္အက္စ္မွာ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ေနျကျပီး အဲဒီထဲက ၂၅၀ဝ ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ နွစ္အတြင္း ဆီရီးယားကို လာျပီးတိုက္ခိုက္ေနျကတဲ့ အေနာက္နိုင္ငံေတြက လူ ေတြ ျဖစ္တယ္လို့ ေလ့လာျပုစုတဲ့ Soufan Group က ေလာေလာဆယ္ခန့္မွန္းပါတယ္။

သူတို့မွာ ဘယ္လို လက္နက္မ်ိုးေတြ ရွိသလဲ


အိုင္အက္စ္ဟာ အင္အားအေတာင့္ဆံုး ဂ်ီဟတ္ဒစ္အဖြဲ့တခု ျဖစ္လာ
အိုင္အက္စ္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားေတြဟာ ထရပ္ကားေပၚ တင္ပစ္လို့ရတဲ့ စက္ေသနတ္ေတြ ၊ ေရာ့ကက္ေလာင္ခ်ာေတြ၊ ေလယာဉ္ပစ္ေသနတ္ေတြ၊ အလြယ္တကူ သယ္ယူပစ္ခတ္နိုင္တဲ့ ေျမျပင္ကေန ေဝဟင္ပစ္ ဒံုးလက္နက္ေတြအပါအဝင္ လက္နက္ျကီး လက္နက္ငယ္မ်ိုးစံုကို ရရွိေနျကျပီး ပစ္ခတ္နိုင္စြမ္းလည္း ရွိျကပါတယ္။

သူတို့ဟာ အီရတ္နဲ့ ဆီရီးယားစစ္တပ္က တင့္ကားေတြ၊ သံခ်ပ္ကာယာဉ္ေတြကိုလည္း သိမ္းဆည္း ရမိထား ျကပါတယ္။

သူတို့ကို လက္နက္ငယ္ေတြနဲ့ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ေတြ အဆက္မျပတ္ေအာင္ ပို့ေပးေနတဲ့ အဖြဲ့တခုရွိလိမ့္မယ္လို့ ယူဆရပါတယ္။

သူတို့ရဲ့ ဒီလိုလက္နက္စြမ္းရည္ေတြေျကာင့္ ျသဂုတ္လမွာ အီရတ္ေတာင္ပိုင္းက ကာဒ္လူမ်ိုးျပည္သူ့စစ္စခန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဝင္စီးခဲ့နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သူတို့ကို ဘယ္သူေတြက ေငြေျကးေထာက္ပံ့ေနလဲ


သိမ္းထားတဲ့ နယ္ေျမက ေရနံနဲ့ ဓါတ္ေငြ့ ေရာင္းတာ၊ အခြန္အေကာက္ေတြနဲ့ ဝင္ေငြသန္းခ်ီ
သတင္းေတြအရ အိုင္အက္စ္မွာ ေငြသားနဲ့ တျခားပိုင္ဆိုင္မႈအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀ဝ၀ ေလာက္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ကမၻာမွာ အခ်မ္းသာဆံုး စစ္ေသြးျကြအဖြဲ့လို့ ေျပာနိုင္ပါတယ္။

အစပိုင္းမွာ ေငြေျကးေထာက္ပံ့မႈ အမ်ားစုကို အာရပ္ ပင္လယ္ေကြ့နိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ ပုဂၢိုလ္ တဉီးခ်င္း တေယာက္ခ်င္းဆီက ရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီေန့အခါမွာေတာ့ အိုင္အက္စ္ဟာ ကိုယ္ဖါသာ ကိုယ္ ေငြေျကးရွာေဖြ ေထာက္ပံ့နိုင္တဲ့ အဖြဲ့အစည္း ျဖစ္လာေနပါျပီ။

သူတို့ ထိန္းခ်ုပ္ရာ ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ေရနံနဲ့ ဓါတ္ေငြ့တြင္းေတြကေန တလ တလကို ေဒၚလာ သန္းခ်ီ ဝင္ေနသလို အခြန္အေကာက္ေတြ၊ ေမွာင္ခို အေရာင္းအဝယ္ေတြ၊ ေငြညွစ္မႈေတြ နဲ့ ျပန္ေပးဆြဲမႈေတြကလည္း ဝင္ေငြေတြ ရေနပါတယ္။

အီရတ္က တိုက္ခိုက္မႈေတြအတြင္း သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့တဲ့ ျမို့ျကီးျမို့ငယ္ေတြမွာရွိတဲ့ ဘဏ္ေတြကေနလည္း ေငြေျကး အေျမာက္အမ်ား ရထားခဲ့ပါတယ္။

သူတို့ဘာေျကာင့္ ရက္စက္ျကမ္းျကုတ္တဲ့ နည္းဗ်ူဟာေတြကို သံုးျကတာလဲ


ရက္စက္မႈေတြနဲ့ လူေတြကို ထိတ္လန့္ေအာင္လုပ္
အိုင္အက္စ္ေတြဟာ ဆြန္နီ အစၥလမ္ဘာသာကို အစြန္းေရာက္အျမင္ေတြနဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို လက္ခံ က်င့္သံုးျကတဲ့ ဂ်ီဟတ္ဒစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး သူတို့ကမွ တကယ္တန္း အစၥလမ္ဘာသာကို အစစ္အမွန္ သက္ဝင္ယံုျကည္သူေတြလို့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မွတ္ယူျကပါတယ္။

သူတို့လြဲျပီး က်န္တကမၻာလံုးဟာ အစၥလမ္ဘာသာကို ဖ်က္ဆီးဖို့ျကိုးစားေနျကတဲ့ အစၥလမ္ဘာသာကို မယံုျကည္သူေတြ ျဖစ္တယ္လို့ သတ္မွတ္ထားျကပါတယ္။

ဒီလို အေျကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ့ တျခားမြတ္ဆလင္ေတြေရာ မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူေတြကိုပါ တိုက္ခိုက္ေနျကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းျဖတ္သတ္တာေတြ ၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ သုတ္သင္တာေတြ နဲ့ အစုလိုက္အျပံုလိုက္ပစ္သတ္မႈေတြဟာ ရန္သူကို ေျကာက္လန့္တုန္လႈပ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုရမ္က်မ္းစာပါ ေဖၚျပေရးသားခ်က္အရ မယံုျကည္သူေတြအေပၚ ဒီလို လုပ္တာျဖစ္တယ္လို့ အိုင္အကိစ္ အဖြဲ့ဝင္ေတြ အေျကာင္းျပေပမယ့္ မြတ္ဆလင္ေတြကေတာ့ သူတို့ရဲ့ လုပ္ရပ္ကို ရႈတ္ခ်ျကပါတယ္။

အယ္လ္ကိုင္ဒါးေခါင္းေဆာင္ Ayman al - Zawahiri ေအမန္ အဲ ဇာဝါဟီရီကေတာင္ ေဖေဖၚဝါရီလက ဆီရီးယားမွာ လုပ္ခဲ့ အိုင္အက္စ္ရဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ့ပတ္သက္လို့ သူတာဝန္မယူဘူးလို့ ေျပာခဲ့သလို ၂၀ဝ၅ ခုနွစ္ကလည္း ဒီလိုရက္စက္ ျကမ္းျကုတ္မႈေတြေျကာင့္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ့ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို ဆံုးရံႈးနိုင္တယ္ လို့ အဲဒီအခ်ိန္က ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္တဲ့ ဇာကာဝီကို သတိေပးခဲ့ဘူးပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2014/09/140904_is.shtml
Read more »

Thursday, 4 September 2014

ခပ္လႊဲလႊဲ


ေရးသူ- (ကုိ)ေအာင္မုိး၀င္း
 
တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္ေတြက ၿမန္မာဒုကၡသည္ေတြေလာက္ ဥာဏ္မေၿပးပါဘူး။ ဒီ အခ်က္ကို ခဏခဏ ေၿပာသူက ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕က ဒုကၡသည္ လူငယ္တေယာက္။ သူက ညေနဆို၊ အလုပ္ၿပီးတာ နဲ႔ မ်က္မွန္အမဲတပ္ၿပီး ကမ္းေၿခကိုေၿပးေတာ့တယ္။ ကမ္းေၿခတေလွ်ာက္ ေရကူးဝတ္စံုေလးေတြ ဝတ္ၿပီး၊ လွဲေလ်ာင္းေနတဲ့ ေကာင္မေလးေတြကို တေယာက္ၿခင္းႀကည့္၊ သေဘာအက်ႀကီးက်ၿပီး၊ ဟိုဘက္ထိပ္၊ ဒီဘက္ထိပ္ လမ္းေလွ်ာက္ေလ့ရိွတယ္။
ဒါေပမယ့္၊ သူသေဘာမက်တဲ့ အရာတခုကို ရိွတယ္။ အေမရိကန္တခ်ိဳ႕ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚမွာ ထိုင္ၿပီး ငါးၿမွားေနတဲ့ ၿမင္ကြင္းကို ႀကည့္ၿပီး သူက ေခါင္းယမ္း၊ အၿပစ္တင္ၿပီး အားမလိုအားမရ ၿပန္လာေလ့ရိွတယ္။

“ အကို- သိလား။ အေမရိကန္ေတြက smart မၿဖစ္ပါဘူးဗ်ာ”
“ဟုတ္လား- ေအး- ဟုတ္မွာေပါ့ကြာ။ မင္းကေတာ့ စမတ္ၿဖစ္လြန္းလို႔ မ်က္မွန္အမဲႀကီးတပ္ထားတာေနမွာေပါ့”
သူက ဘာမွ ဆက္မေၿပာဘူး။ “ကြ်န္ေတာ္ ပစၥည္းတခုမွာ ထားတယ္ဗ်။ ေရာက္လာလို႔ကေတာ့ ဒီေကာင္ေတြကို လုပ္ၿပအံုးမယ္” တဲ့
သူတို႔ဘာသာ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ ေၿပာခ်င္ရာေၿပာေနႀကေတာ့ ကိုယ္ကလည္း ဘာမွ ဆက္ၿပီး မေမးမိပါဘူး။ ကိုယ့္အလုပ္နဲ႔ကိုယ္ ဆိုေတာ့ သိပ္လည္း မေတြ႕ၿဖစ္ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကေန သူမွာထားတဲ့ ပစၥည္းေရာက္လာမွ သူဘာလုပ္တယ္ ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ေတာ့တယ္။
သူက ထိုင္းႏိုင္ငံကေန ငါးဖမ္းသေဘၤာေတြမွာ အသံုးၿပဳတဲ့ ပိုက္ႀကီးတခု မွာတယ္။ ( ကြန္ လို႔ ေခၚမယ္ထင္တယ္)။ အဲ့ဒီ ပိုက္ ကို သယ္ၿပီး၊ ငါးမွ်ားေနတဲ့ ေကာင္ေတြ နားသြားတယ္။ ငါးမွ်ားေနတဲ့ အေမရိကန္ေတြက သူ႔ကို ၿပဴးေႀကာင္ေႀကာင္ႀကည့္ေနတာေပါ့။ သူက တကယ့္ကို စံနစ္တက်ပါ။ ေရငုတ္ၿပီး တိုင္ေတြဘာေတြ ရိုက္လိုက္ေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပိုက္ႀကီးကို ပစ္ၿပီး ငါးဖမ္းေတာ့တယ္။
မႀကာဘူး။ ပိုက္ထဲမွာ ငါးအေသးေလးေတြေရာ၊ အႀကီးႀကီးေတြေရာပါလာတယ္။
ငါးထိုင္မွ်ားေနတဲ့သူေတြက သူ႔ကို မေက်မနပ္ႀကည့္တယ္။ သူကေတာ့ အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္လို႔။
“ေတြ႕လား။ ဒီေကာင္ေတြ တညေနလံုးထိုင္မွ်ားေနတာ၊ ပံုးတဝက္ေတာင္မရဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ ခဏေလး ပိုက္ခ်လိုက္တာ၊ ၿမင္တဲ့အတိုင္းပဲ” တဲ့၊ ေကာင္ေလးက ရင္ေကာ့ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္တယ္။ ငါးမွ်ားသူေတြက ေခါင္းတယမ္းယမ္း နဲ႔ က်န္ခဲ့တယ္။ ေကာင္ေလးက ငါးပံုးႀကီးကို ကားေပၚမွာ တင္ၿပီး ထြက္လာခဲ့တယ္။

ေနာက္တေန႔က် အဲ့ဒီအတိုင္းပဲ သြားၿပန္တယ္။ ငါးမွ်ားသူေတြက ေခါင္းတယမ္းယမ္းနဲ႔ က်န္ခဲ့ၿပန္တယ္။ “ ဒီေကာင္ေတြ ဒီေလာက္လုပ္ၿပတာေတာင္ လိုက္မလုပ္ႀကဘူး။ ဒါေႀကာင့္ ဒီေကာင္ေတြ smart မၿဖစ္ဘူး လို႔ ေၿပာတာေပါ့” တဲ့။ အေမရိကန္ေတြညံ့ဖ်င္းေႀကာင္းကို သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြေရွ႕မွာ ေၿပာေနၿပန္တယ္။
တတိယေၿမာက္ေန႔ေရာက္လာတယ္။
ဒီတခါေတာ့ ပိုက္ခ်ခ်ၿခင္းပဲ။ ရဲေတြေရာက္လာတယ္။ ငါးမွ်ားတဲ့သူေတြက ၿပံဳးႀကည့္ေနတယ္။
ေကာင္ေလးကို ကမ္းေပၚတက္ခိုင္းလိုက္တယ္။ လက္ထိပ္ခပ္လိုက္တယ္။
“ မင္းငါးမွ်ားေနတဲ့ ေနရာက ဆိုင္းဘုတ္ ကို ဖတ္တတ္လား” တဲ့။ ေကာင္ေလးက ေခါင္းယမ္းတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဆိုင္းဘုတ္မွာ “ေရထဲ မဆင္းရပါ။ အေပ်ာ္တမ္း ငါးမွ်ားၿခင္း ထက္ပိုေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမလုပ္ရပါ” ဆိုတဲ့ စာ ကိုေရးထားတာ။ အဲ့ဒီ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္မွာ သူတို႔က ပိုက္သြားခ်တာကိုး။
သူေရာ၊ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေရာ၊ သူ႔ရဲ႕ ငါးပံုးေတြကိုပါ ဓါတ္ပံုရိုက္ယူလိုက္တယ္။ ေနာက္-- ရဲစခန္း ပါသြားေတာ့တယ္။ တကယ္ေတာ့- ဒီက ေရကန္ႀကီးမွာ ငါးမွ်ားႀကတယ္ ဆိုတာ အေပ်ာ္မွ်ားႀကတာ။ အပ်င္းေၿဖတဲ့သေဘာ။ ဖမ္းၿပီးၿပန္လႊတ္ႀကတယ္။ တကယ္လို႔ ဖမ္းထားတဲ့ငါးကို ယူသြားခ်င္တယ္ ဆိုလည္း အရြယ္အစားသတ္မွတ္ထားတယ္ လို႔ဆိုတယ္။ သူတို႔ ေၿပာထားတဲ့ အရြယ္ထက္ ေက်ာ္ယူလို႔မရဘူး။ ကိုယ့္ဆီက ေကာင္ကေတာ့ စီးပြားၿဖစ္ကို မွ်ားေတာ့တာကိုး။

ရဲစခန္းေရာက္ေတာ့ သူ႔ကို (၃) ရက္စာ ဒဏ္ရိုက္လိုက္တယ္။ ေဒၚလာ (၇၀၀၀) တဲ့။
သူ႔ေကာင္မေလးကေတာ့ ၿငီးရွာတယ္။ “ေအာင္မေလး ကုန္ၿပီ- အရင္ေယာကၤ်ားက ကေလးစားစရိတ္အတြက္ေထာက္ပံ့ေႀကးရတဲ့ ပိုက္ဆံကို ေခ်းသြားတယ္” တဲ့။ အမႈေနာက္ထပ္တိုးမွာလည္း မသိဘူး။ ရပ္ကြက္ထဲ လွည့္ေၿပာေနတယ္။
.............................................................................
..............................................................................

ထားပါေတာ့ေလ။
အခုကိစၥက အဂၤလိပ္စာ အားနည္းလို႔။ ဆိုင္းဘုတ္ မဖတ္တတ္လို႔ မွားတဲ့ ကိစၥ၊
အဂၤလိပ္စာ တတ္တဲ့သူေတြ မွားတဲ့ အမွားက ပိုၿပီး ေႀကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္။
အေမရိကားကို စေရာက္ခါစတံုးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနတဲ့ Apartment ဆီကို သူငယ္ခ်င္းေတြေရာက္လာတယ္။ နားနားေနေန နဲ႔ အသားေလးဘာေလး ကင္စား၊ ေရကူးႀကမယ္ေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ Apartment ေရကူးကန္ကို သြားႀကတယ္။ ေရကူးကန္လည္းေရာက္ေရာ အလည္ပါလာတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က ေရမကူးေတာ့ဘူး တဲ့။ အေႀကာင္းက ေရကူးကန္မွာေစာင့္ေနတဲ့ Lifeguard ေကာင္မေလးတေယာက္က သိပ္ကို လွတဲ့အတြက္ သူ႔ရင္ဘတ္ကို တည့္တည့္ထိသြားတယ္ ဆိုပဲ။
သူေၿပာသလိုပါပဲ။ ေကာင္မေလးက ခံုတန္းေလးေပၚမွာ ထိုင္ၿပီး စာဖတ္ေနတယ္။ ႏွာတံေလးေတြ၊ ေပါင္တံေလးေတြက စင္းလို႔။ ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ကလည္း ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းဆိုေတာ့ ရင္ထဲတင္မကဘူး။ ေသြးထဲအထိ စိမ့္ဝင္ ထိရွလႈပ္ခါ ရွာမွာေပါ့။ ကိုယ္ကလည္း အလည္ပါလာတဲ့သူ႕အေႀကာင္းမသိပါဘူး

ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ သူ႕ကို မွာရွာတယ္။ “ ေဟ့ေကာင္ ႀကည့္လုပ္ေနာ္” တဲ့။
ဒီလိုနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ေရကူးေနႀကတယ္။
ေမာင္မင္းႀကီးသားကလည္း ေကာင္မေလးကို ခံစားဖို႔ ေရကန္ေဘးက ခံုေလးမွာ က်န္ခဲ့တယ္။
သတိယလို႔ႀကည့္လိုက္ေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္က Apartment ဆီၿပန္သြားၿပီး ယူတယ္မသိဘူး။ လက္ထဲမွာ ဂစ္တာနဲ႔။ ခင္ေမာင္တိုးရဲ႕ သီခ်င္းဆိုေနတာ။
“ မင္းရဲ႕ မ်က္လံုးေလးမ်ားက ပုလဲ နဲ႔ မဟူရာေပါင္းစပ္ထားသလိုႏွယ္။ ေကာ့ညြတ္သြယ္ ႏႈတ္ခမ္းေလးမ်ားက သိတ္လွေအာင္ ပတၱၿမားေသြးလိမ္းခါခ်ယ္ “
အၿပင္မွာ ရဲကားတစီးေရာက္လာတယ္။
ေရကူးကန္ဆီကို ရဲႏွစ္ေယာက္ ေသနတ္ေပၚလက္တင္ အသင့္အေနအထားနဲ႔ေရာက္လာတယ္။
Lifeguard ေကာင္မေလး နဲ႔ စကားေၿပာတယ္။ ေကာင္မေလးက ဂစ္တာတီးေနတဲ့သူ႔ဆီကို လက္ညွိဳးထိုးၿပတယ္။ ရဲေတြက သူ႕အနားကို ကပ္သြားၿပီး ရပ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုတယ္။
တခုခုေတာ့ၿဖစ္ၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ေနလို႔မရေတာ့ဘူး။ အေပၚကိုတက္ရေတာ့တယ္။
ရဲက ေမးတယ္။
“မင္းတို႔သူငယ္ခ်င္းလား”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ဘာၿဖစ္လို႔လဲ”
ဘယ္ Apartment ကလဲ တဲ့။ ေနရပ္လိပ္စာေတာင္းတယ္။ သူ႔ဆီက ကဒ္ၿပားကိုေတာင္းတယ္။

ေနာက္မွ သိရတာ။မင္းသားက ေကာင္မေလးကို တအားသြားငမ္းတယ္။ တည့္တည့္ကေနႀကည့္အားမရေတာ့၊ ပန္းၿခံေထာင့္ကေလးကေန သြားေငးတယ္။ ေနာက္- ဘယ္လိုလွတဲ့အေႀကာင္း၊ ဘယ္လိုခံစားရေႀကာင္း၊ ရင္ထဲကို ဘယ္လို ၿငိတြယ္မိသြားေႀကာင္း၊ သူ႔ဘာသာ ဗမာစကား နဲ႔ တတြတ္တြတ္ ရြတ္ေနတယ္။ လက္ကေလးကို ႏႈတ္ခမ္းေလးထဲထည့္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေထာင့္တေထာင့္ကေန သြားေႀကြၿပန္တယ္။ ခ်စ္စိတ္က ပိုၿပီးတက္လာတယ္။ ထိန္းမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပဲ။
အဲ့ဒီေကာင္မေလးနား ၿဖတ္ေလွ်ာက္သြားၿပီး၊
When you take a breath, I am almost dead တဲ့ ေကာင္မေလးႀကားေအာင္ ေၿပာခဲ့ေသးတယ္။
“မင္းအသက္ရွဴလိုက္တဲ့အခါ ငါ ေသမတတ္ ခံစားရတယ္ေပါ့”
ဒါမ်ိဳးက် အဂၤလိပ္စကားေၿပာတာ ပီသလားမေမးနဲ႔။ အေမရိကန္ေတြ ေၿပာတဲ့အတိုင္းပဲ။
ေႀကြတယ္ ေႀကြတယ္ ေႀကြတယ္။
ရာဘင္နာ နတ္တဂိုး ရဲ႕ စာသားေတြ နဲ႔ အားမရေတာ့ဘူး။ ခင္ေမာင္တိုးသီခ်င္းစဆိုဖို႔လုပ္ေတာ့တယ္။ သူ႔စိတ္ထဲမွာ ၿမန္မာၿပည္က မိန္းကေလးအေဆာင္ေတြေရွ႕ေရာက္ေနသလိုမ်ိဳးခံစားရရွာတယ္ နဲ႔ တူပါတယ္။
သူေႀကြတာ အေရးမႀကီးဘူး။
ေကာင္မေလးခင္ဗ်ာ- တဘက္သတ္ ေႀကာက္လာတယ္။
ရဲကို လွမ္းအေႀကာင္းႀကားတယ္။
“ စိတၱဇေရာဂါရိွမယ္ လို႔ ထင္ရတဲ့ လူငယ္တေယာက္ ကြ်န္မရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ကို ရန္ရွာဖို႔လုပ္ေနတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕ လံုၿခံဳေရးက စိတ္မခ်ရေတာ့ဘူး” တဲ့။
ဒီလိုနဲ႔ ခင္မာင္တိုးသီခ်င္း စခါရိွေသးတယ္။ ရဲကားေရာက္လာေတာ့တာပဲ။
ဒီမွာက ၿမန္မာၿပည္လို ေကာင္မေလးေတြကို ေၿပာခ်င္ရာေၿပာ၊ ငမ္းခ်င္သလိုငမ္းလို႔မရဘူးေလ။ လြန္လြန္ကဲကဲ ႀကည့္လာရင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကမ္းဖက္ ေစာ္ကားမႈ ( Sexual harrashment ) အၿဖစ္တရားစြဲလို႔ရတယ္။ အခုဟာကေတာ့ တရားမစြဲပါဘူး။ ေကာင္မေလးက သူ႕ကို စိတ္ေရာဂါရိွေနတယ္ ယူဆလို႔ အကူအညီေပးတာနဲ႔တူပါတယ္။
ေအာ္- ႀကံဳတံုးေၿပာလိုက္အံုးမယ္။ အဲ့ဒီ တေယာက္ပဲ။ ဟို တေလာက ၿမန္မာၿပည္ထဲမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ဆိုၿပီး ၿပန္သြားေလရဲ႕။ ဒုကၡပဲ။ ခင္ေမာင္တိုး သီခ်င္း ဆိုအံုးမွာလား မသိဘူး။


(မွတ္ခ်က္။ ။ေခါင္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ “ခပ္လႊဲလႊဲ” ဆုိသည့္ စာသားမွာ က်ေနာ့္ဘာသာ က်ေနာ္ ကုိေအာင္မုိး၀င္း ေဆာင္းပါးကို ေပးထားသည့္ အမည္ ျဖစ္ပါတယ္ - ကိုေအာင္)
Read more »