Wednesday, 20 June 2012

ေအာ္စလုိ ခရီးသည္ အပုိင္း(၁)

(၁)
`ဖိတ္စာရွာမေတြ႕သည့္ ေၾကာင္´

ေမလ အလယ္ေလာက္ကတည္းက သတင္း႒ာနမ်ဳိးစုံဆီမွ
အန္တီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္ ႏုိဗယ္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ကုိ လက္ခံရယူဖုိ႕ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသုိ႕ ခရီးစဥ္
ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားေနပါသည္။ ဆုလက္ခံရယူ
မည့္ ရက္စြဲမွအပ ခရီးစဥ္တစ္ခုလုံး အေသးစိတ္ အစီအစဥ္
မ်ားကုိ သတင္း႒ာန အားလုံးလုိလုိ ေသေသခ်ာခ်ာ မထုတ္
ျပန္ႏုိင္ၾကပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗယ္ဆုေပးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္
ေအာ္စလုိျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ လူဦးေရ တစ္ေထာင္ခန္႕ တက္
ေရာက္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိ အေရအတြက္အတြင္း ျမန္မာလူမ်ဳိး
အေယာက္တစ္ရာခန္႕အား တက္ေရာက္ခြင့္ ေပးမည္ဟု ႏုိဗယ္
ဆုေပးပြဲ ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ေမလ မကုန္ခင္ တစ္ပတ္ခန္႕အလုိကတည္းက က်ေနာ္သည္
ဆုေပးပြဲ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ႏုိဗယ္ဆုေပးပြဲ
ေကာ္မတီထံသုိ႕ အင္တာနက္ အီေမးလ္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္
ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တေန႕တြင္ ဒိန္းမတ္ႏုိ္င္ငံေရာက္ ျမန္မာ
လူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ က်ေနာ္ထံသုိ႕ သူတုိ႕ အေၾကာင္းျပန္
ခဲ့သည္မွာ ေနာ္ေ၀- ျမန္မာ ေကာ္မတီထံ ဆက္သြယ္ဖုိ႕ ျဖစ္
ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေနာ္ေ၀- ျမန္မာ ေကာ္မတီထံသုိ႕လည္း
အလားတူ အင္တာနက္ အီေမးလ္မွတဆင့္ က်ေနာ္ ဆက္သြယ္
ခဲ့ပါသည္။ သုံးရက္ခန္႕ ၾကာေသာအခါ ေနာ္ေ၀- ျမန္မာ
ေကာ္မတီထံမွ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္မွာ အခမ္းအနား အစီအစဥ္
အတြင္း တက္ေရာက္ခြင့္ရမည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္
`ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကိဳဆုိေရး ေကာ္မတီ´ ေခၚ ေကာ္မတီ
တစ္ရပ္ရွိျပီး ယင္း ေကာ္မတီမွေန၍ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာ့
ႏုိင္ငံေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ဖိတ္ၾကားမည္ဟု သူတုိ႕
သိထားေၾကာင္း၊ ဖိတ္စာမ်ားကုိလည္း ယင္းေကာ္မတီမွ စီစဥ္
ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ
ေရာက္ ျမန္မာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း စသျဖင့္ စာျပန္
ပါသည္။

`ဒီပဲယင္း အဓိကရုဏ္း´ ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္ေသာ ေမလ ၃၀
ရက္ေန႕ ညတြင္ အဆုိပါ `ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကိဳဆုိေရး
ေကာ္မတီ´မွ ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ လက္ရွိေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ
တြင္ ေနထုိင္ေနဆဲ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား
လွယ္ ဦးေက်ာ္သြင္ထံ က်ေနာ္ ဖုန္းဆက္ပါသည္။ ပထမအၾကိမ္
က်ေနာ္ ဖုန္းေခၚစဥ္က အလုပ္မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္
နာရီ၀က္ခန္႕အၾကာတြင္ ထပ္မံ ဖုန္းေခၚပါရန္ ဖုန္းကုိင္လာသူက
က်ေနာ့္အား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေျပာျပပါသည္။ က်ေနာ္
အနည္းငယ္ ေပ်ာ္ရႊင္သြားပါသည္။ က်ေနာ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ေရာင္ျခည္သည္ ေနာက္နာရီ၀က္ခန္႕တြင္ ထြန္းလင္းႏုိင္ေသး
သည္ဟု က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ …
သုိ႕ေသာ္ …
သုိ႕ေသာ္ေပါင္း မ်ားစြာတုိ႕၏ သုိ႕ေသာ္ ….
ေနာက္ နာရီ၀က္ခန္႕အၾကာတြင္ က်ေနာ္သည္ အန္ကယ္
ဦးေက်ာ္သြင္ထံသုိ႕ ဖုန္းဆက္လုိက္ပါသည္။ အန္ကယ္
ဦးေက်ာ္သြင္က က်ေနာ့္အား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ခ်ဳိခ်ဳိ
သာသာ ေျပာျပပါသည္။ ယေန႕သည္ ဖိတ္စာမ်ား ေလွ်ာက္
ထားရန္အတြက္ ေနာက္ဆုံးေန႕ရက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖိတ္စာ
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ထပ္မံ လက္မခံႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရ
ပါသည္။ အန္တီစုအား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗယ္ဆု ေပးအပ္မည့္
ေအာ္စလုိျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အစီအစဥ္အျပီးတြင္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္
သီးသန္႕ေတြ႕ဆုံရန္ `ႏုိဗယ္စင္တာ´တြင္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊
ယင္းေနရာသုိ႕ ေန႕လည္ကတည္းက ၾကိဳတင္တန္းစီ ေနရာ
ယူထားႏုိင္ပါမွ ... ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႕တြင္ ေရာက္ရွိလာမည့္
အန္တီစုနဲ႕ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန္ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း
ႏူးညံ့ခ်ဳိသာစြာ ေျပာျပပါသည္။

က်ေနာ္သည္ အန္ကယ္ ဦးေက်ာ္သြင္အား ….
က်ေနာ္တုိ႕သည္ FBE ညီလာခံေခၚ
Forum of Burmese in Europe တြင္ ႏွစ္ၾကိမ္- သုံးၾကိမ္ခန္႕
လူခ်င္း စုံေတြ႕ဖူးေၾကာင္း၊ အန္ကယ္ ဦးေက်ာ္သြင္သည္
ျမန္မာ့ႏုိ္င္ငံေရး လွဳပ္ရွားမွဳ နယ္ပယ္စုံမွ လူပုဂၢိဳလ္ေပါင္းစုံ
ႏွင့္ ဆက္ဆံေနသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္၏ ႏုိင္ငံေရး
ေနာက္ခံ အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ေျပာျပပါသည္။
အရံ ခုံေနရာမ်ား ….
လစ္လပ္ႏုိင္ေသာ ခုံေနရာမ်ား ….
ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား ရွင္သန္ခြင့္ျပဳဖုိ႕
ေကာင္းမြန္စြာ က်ေနာ္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ …
သုိ႕ေသာ္ …
သုိ႕ေသာ္ေပါင္း မ်ားစြာတုိ႕၏ သုိ႕ေသာ္ ….
စိတ္မေကာင္းပါေၾကာင္းဟူေသာ္ စကားလုံးမ်ားမွ
အပ မည္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္မ်ားကုိလည္း
က်ေနာ္ မရခဲ့ေပ။ ေနာက္ ငါးရက္ခန္႕အၾကာတြင္
က်ေနာ္ႏွင့္ အင္မတန္ ရင္းႏွီးေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိလူငယ္နဲ႕ ရန္ကုန္တုိင္း လူငယ္ေကာ္မတီ
တုိ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးခဲ့ေသာ အမ မပုိ လည္း
ၾကိဳးစားေတာင္းဆုိ ေပးပါသည္။ ခုံေနရာမ်ား အျပည့္
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ...
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟူေသာ စကားလုံးမွာ ...
အလင္းေရာင္ လုံး၀ မရွိေသာ ညအေမွာင္ထဲတြင္
ေၾကာင္အမဲတစ္ေကာင္အား လုိက္ရွာေနရသလုိ
ျဖစ္ေနပါသည္။ က်ေနာ္ရွာေနေသာ `ေၾကာင္´ သည္
ကြယ္လြန္သူ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တိန္ေရွာက္ဖိန္
ေျပာခဲ့ေသာ ၾကြက္ဖမ္းႏုိင္ေရးကို ဦးတည္သည့္ ေၾကာင္
မ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါ ….။

(၂)
`ႏုိင္ငံကူးစာအုပ္မပါေသာ ခရီးသြား´

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသုိ႕ သြားမည့္ က်ေနာ့္တြင္ ႏုိင္ငံကူးစာအုပ္
ေခၚ ခရီးသြား စာအုပ္ လုံး၀မရွိပါ။ ခရီးသြား စာအုပ္ႏွင့္
ေနထုိင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားတုိ႕ကုိ သက္တမ္းအသစ္
လဲရန္အတြက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၊ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူ
မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ရုံးသုိ႕ ပုိ႕ထားသည္မွာ လ အနည္းငယ္
ရွိပါသည္။ ထုိရုံးသည္ က်ေနာ္တစ္ဦးသာမက မည္သူမဆုိ
လ အနည္းငယ္ထက္ ပုိ၍ ၾကာသည္အထိ ေစာင့္ရေလ့
ရွိပါသည္။ အျမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ ျပဳထားေသာ ရုံးစာရြက္သာ
က်ေနာ္တြင္ ရွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိစာရြက္တြင္ စာသားမ်ား
သာ ရွိ၍ ဓါတ္ပုံ ကပ္ထားေလ့ မရွိပါ။ က်ေနာ့္ ဇနီးသည္က
ရယ္ရယ္ေမာေမာ စကားတစ္ခြန္း ေျပာပါသည္ ….

`ႏုိင္ငံကူး စာအုပ္လည္း မရွိ၊ မွတ္ပုံတင္ ID လည္း မပါပဲ
ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ သြားအုံးမယ္၊ ျပီးေတာ့ ဆုေပးပြဲလုပ္မယ့္ ခန္းမ
ထဲလည္း တက္ခ်င္ေသးတယ္၊ ဘာ အေထာက္အထားမွ
မရွိတဲ့ဟာကုိ ဘယ္လုိ သြားမွာလဲ အကုိ …. ´

က်ေနာ္တြင္ ဓါတ္ပုံကပ္ထားေသာ ကဒ္ျပားဟူ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
ေမာင္း လုိင္စင္သာ ရွိပါသည္။ ဥေရာပ EU အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ထုိယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္သည္ ထူးျခားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ EU အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားမ်ား ကုိင္ေဆာင္
ေသာ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ကဒ္ျပားမ်ားသည္ ပုံစံတူမ်ားျဖစ္ျပီး
ႏုိင္ငံအလုိက္ ဂ်ာမနီဆုိလွ်င္ DE၊ ဒိန္းမတ္ဆုိလွ်င္ DK အစျပဳ
ထားၾကသည္။ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္တစ္ခုသည္ မိမိႏုိင္ငံတြင္သာ
မက ဥေရာပ EU အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံအားလုံးတြင္ ေမာင္းႏွင္းခြင့္
ရွိပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္သည္ ဓါတ္ပုံ ကပ္ထား
ေသာ မွတ္ပုံတင္ ID တစ္ခုလုိ အသုံး၀င္ေနသေယာင္ ျဖစ္ေန
ပါသည္။

ဆုေပးပြဲတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္စာမရေသာ က်ေနာ္သည္ ဆုေပးပြဲ
တက္ေရာက္သူမ်ား ၀တ္ဆင္ရန္ ေၾကညာထားေသာ ၀တ္စုံပုံစံ
ရွိပါေသာ္လည္း သယ္ေဆာင္ မသြားဖုိ႕ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အန္တီစု
အား မိမိျမင္ကြင္းတြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေတြ႕ရလွ်င္ပဲ ေက်နပ္
စရာဟု ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပီး ေနာ္ေ၀ခရီးစဥ္
အတြက္ အင္တာနက္ေပၚမွ သေဘၤာလက္မွတ္ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။

က်ေနာ္ ေနထိုင္ေသာ ျမိဳ႕ႏွင့္ သိပ္မေ၀းေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္
ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ေအာ္စလုိျမိဳ႕ေတာ္ဆီသုိ႕ ပ်ံသန္းေသာ ေလေၾကာင္း
ခရီးစဥ္မ်ား ရွိရာ ေလဆိပ္ရွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ က်ေနာ့္တြင္ ႏုိင္ငံကူး
စာအုပ္ မရွိပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ က်ေနာ္ ေနထုိင္ရာ ျမိဳ႕မွ ကီလုိမီတာ
သုံးရာ ေက်ာ္ေ၀းေသာ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕တစ္ခုမွ ေအာ္စလုိ
ျမိဳ႕ေတာ္ဆီသုိ႕ သေဘၤာ စီးသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သေဘၤာဆိပ္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံကူး
စာအုပ္ စစ္ေဆးေလ့ မရွိပါ။ တခါတရံမွသာ စစ္ေဆးေလ့ရွိ
ပါသည္။ ေလဆိပ္တြင္မူ ႏုိင္ငံကူး စာအုပ္မပါပဲ ခရီးသြား
လုိ႕ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။

(၃)။
`ကမ္းေျချမိဳ႕ေလးတစ္ခုမွ ဇနီးေမာင္ႏွံ´

ကုိမုိက္ကယ္ ေခၚ ကိုေသာင္းေရႊ၊ အမ မပုိ (NLD ဗဟုိလူငယ္
ႏွင့္ တုိင္းလူငယ္ အဖြဲ႕၀င္)တုိ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ က်ေနာ္သည္
ေနာ္ေ၀ခရီးစဥ္အတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႕ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ စတင္
ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။ ခရီးသြား သုံးဦးစလုံး၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ
က်ေနာ့္ကားျဖင့္ ရထားဘူတာသုိ႕ သယ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႕ေနာက္ ကားကုိ ဂုိေဒါင္ထဲ ျပန္ထည့္ကာ ဘူတာဖက္ဆီသုိ႕
ခပ္သုတ္သုတ္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ အေသာ့ႏွင္းခဲ့ပါသည္။ မုိးသည္
ခပ္ဖြဲဖြဲ ရြာေနပါသည္။ က်ေနာ့္ဇနီးသည္ သည္ အလုပ္မျပီး
ေသးေသာေၾကာင့္ ဘူတာအထိ က်ေနာ့္အား လုိက္ပါ
မႏူတ္ဆက္ႏုိင္ပါ။

က်ေနာ္တုိ႕ သုံးဦး ေနထုိင္ရာ `ဘာမင္း´ (Bramming)ျမိဳ႕
ဘူတာမွ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ (၅)ခုေျမာက္ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ
က်ေနာ္တုိ႕ ခရုိင္ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ `အက္စ္ပီးယား´
(Esbjerg) ျမိဳ႕အထိ ပထမဆုံး ရထား စီးရပါသည္။
`အက္စ္ပီးယား´ဘူတာမွ နံပါတ္(၉၈၀) အေ၀းေျပးကား
ျဖင့္ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းရွိရာ `ဖာသာ(ဒါသ္)ေဟာင္း´
(Frederikshavn) အနီးရွိ `ေဆးျဗဴ´(Sæby) ျမိဳ႕ဆီသုိ႕
သြားၾကပါသည္။ ထုိ `ေဆးျဗဴ´ ျမိဳ႕ေလးတြင္ က်ေနာ္တုိ႕
ႏွင့္ အင္မတန္ ရင္းႏွီးေသာ ျမန္မာ့အေရး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုသန္းေအာင္ႏုိင္တုိ႕ဇနီးေမာင္ႏွံ
ေနထုိင္ၾကပါသည္။


(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါအုံးမည္ … ။)
-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »

Friday, 15 June 2012

တည္းခုိမည့္ ဟုိတယ္သုိ႕ ေရာက္ရွိလာေသာ အန္တီစုအား ၾကိဳဆုိေနပုံမ်ား (ရုပ္သံ) .....ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ေအာ္စလုိျမိဳ႕ေတာ္ရွိ Grand Hotel
သုိ႕ ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရး ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနာ္ေ၀ႏွင့္ ဥေရာပတလႊားေရာက္
ျမန္မာဒီမုိကေရစီအေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားက ၾကိဳဆုိၾကပုံမ်ား ...Read more »

အေမစု ေပးတဲ့ ကံေကာင္းျခင္း လက္ေဆာင္ ...... .....


(၁၅ ဇြန္ ၂၀၁၂)

အန္တီစု ေရာက္မလာခင္ေလးမွာပဲ

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံကုိ သာမန္ပြဲၾကည့္ ပရိတ္သတ္အျဖစ္

ဒိန္းမတ္ကေန တကူးတက လာခဲ့ရတဲ့ က်ေနာ္၊

ခုေတာ့ က်ေနာ္ အင္မတန္ ခ်စ္ခင္ေလးစားရျပီး

ယခုလုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆုံေတြ႕ခြင့္ရမယ္လုိ႕ မထင္ခဲ့တဲ့

ဒါရုိက္တာ မင္းထင္ကုိကုိၾကီး၊ မမြန္မြန္ျမတ္၊

ေနာ္ေ၀း- ျမန္မာ ေကာ္မတီမွ ဒါရုိက္တာ Inger Lisa ၊

က်ေနာ္ ခ်စ္ခင္ေလးစားရတဲ့ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံမွ အကိုၾကီး

ကုိမုိးေမာင္ေမာင္တုိ႕နဲ႕ ခုလုိ အမွတ္တရ ဓါတ္ပုံေလး

ရခဲ့တဲ့အျပင္ အန္တီစုရဲ႕ မိန္းခြန္ကို ေအာ္စလုိ ျမိဳ႕ေတာ္

ခန္းမမွာ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် တက္ေရာက္ နားေထာင္ခြင့္

ရတဲ့ အတြက္ အင္မတန္ ၀မ္းသာမိတယ္၊

အန္တီစုရယ္ .....

က်ေနာ့္အတြက္ ကံေကာင္းျခင္းေတြကုိမ်ား ယူေဆာင္

လာခဲ့ေလသလား၊ က်ေနာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္၊ အေ၀း

ေရာက္ေနတဲ့ အေမ့သားသမီးမ်ား အားလုံးအတြက္

ကံေကာင္းျခင္း လက္ေဆာင္ေတြကုိ အေမစု

ယူလာခဲ့တယ္လုိ႕ .......
Read more »

Tuesday, 12 June 2012

ဇြန္လ (၁၂)ရက္ေန႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေျခအေန (DVB- ရုပ္သံ)၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂)ရက္ေန႕ အထိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏
ရုိင္းစုိင္းယုတ္မာမွဳကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား
ခံစားေနရဆဲ ....
Read more »

Sunday, 10 June 2012

ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕၏ ျမင္ကြင္းမ်ား (ရုပ္သံ- ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္း)၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႕တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕
၌ ရုိဟင္ဂ်ာ အႏၱရယ္က်ေရာက္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား ...
Read more »

ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ သတင္းမ်ား

Facebook ေပၚမွ သတင္းမ်ား ...
ရုိဟင္ဂ်ာ ခြဲထြက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳက ေစလႊတ္လုိက္ေသာ
ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးသည္ မေန႕(ဇြန္လ ၉ ရက္)က စစ္ေတြျမိဳ႕
ေစ်းတစ္ခုထဲတြင္ မီးရွိဳ႕ရန္အတြက္ ဓါတ္ဆီမ်ား သယ္လာစဥ္
ဖမ္းဆီးမိ ... အလားတူ ယေန႕ (ဇြန္လ ၁၀ ရက္)ေန႕တြင္
ေက်ာက္ျဖဴခရုိင္ အမ္ျမိဳ႕ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္တြင္ ညေန
(၄)နာရီခန္႕က အမ်ားျပည္သူ ေသာက္သုံးေနေသာ (ဘန္းေတာင္)
ေရကန္အတြင္းသုိ႕ ဘဂၤါလီ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးနွစ္ဦး
ေရာက္လာျပီး လူအမ်ား ေသေစႏုိင္သည့္ အက္ဆစ္မ်ားကုိ
ေရကန္ထဲသုိ႕ ပစ္ခ်ရန္ျပဳလုပ္စဥ္ လုံျခံဳေရးမ်ားက ဖမ္းမိ ...
(11 မီဒီယာသတင္းမွ ...)
.........................

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္- အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာ ရဲစခန္း စီးနင္းခံရမွဳ
ေနာက္ဆက္တဲြသတင္း ...
အလယ္သံေက်ာ္ ရဲစခန္းကုိ သိမ္းပုိက္ထားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္
ရဲစခန္းမွ တာ၀န္က် ရဲမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား အားလုံးနီးပါးကုိ ရက္ရက္
စက္စက္ သတ္ျဖတ္ထားေၾကာင္း facebook သတင္းမ်ားအရ သိရ ..
......

အဓိကရုဏ္း စတင္ျဖစ္ပြားေသာ ဇြန္လ (၈)ရက္ေန႕တြင္ ေမာင္ေတာ
ျမိဳ႕ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ (၅၀၀)ခန္႕ သည္
ေတာေတာင္မ်ားထဲတြင္ ေရွာင္ပုန္းေျပးလႊာခဲ့ရာတြင္ လူဦးေရ (၁၀၀)နီးပါး
ကို ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႕ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း facebook
သတင္းမ်ားအရ သိရ ...

Facebook ေပၚမွ သတင္းမ်ား ...
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္- ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ အေျခစုိက္ေသာ RSO ေခၚ
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာျပည္နယ္သီးသန္႕ခြဲထြက္ေရး လက္နက္ကုိင္
အဖြဲ႕သည္ ယင္းတုိ႕၏ အထူး ေလ့က်င့္ထားေသာ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား
လက္နက္မ်ားႏွင့္အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေနရာအႏွံရွိ ရုိဟင္ဂ်ာေနအိမ္မ်ား
တြင္ ေနရာယူထားျပီး ျဖစ္သျဖင့္ ယင္တုိ႕၏ ယခု အုံၾကြမွဳသည္ လြယ္လြယ္
ကူကူ က်ဆုံးမည္ဟု မယုံၾကည္ေၾကာင္း RSO အဖြဲ႕က ေျပာၾကား ...
..........

(အစုိးရစစ္တပ္ မုိးေပၚေထာင္ျပစ္ျခင္းကုိ သိေနေသာေၾကာင့္
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား စစ္ေတြျမိဳ႕အား မီးတင္ရွိဳ႕ ...)

ယေန႕ည (၈)နာရီတြင္ သမၼတက ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ မိန္းခြန္႕
ေျပာမည္ဟု ေၾကညာထား ...


`ဘင္ဂါလီေတြက ျမိဳ႕အစြန္မွာ ရွိတဲ့ ရခုိင္ရြာေတြကို
ညပိုင္းမွာ အင္အားနဲ႔ ၀င္၀င္စီးဖုိ႔ ၾကိဳးစားတယ္။ ရဲမလာခင္
ဒုတ္ေတြဓားနဲ႔ လူအင္အားျပတယ္။ ရဲေရာက္လာရင္
ေသနတ္ေဖာက္လုိက္ရင္ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ဟိုအထုပ္ေလး
ေကာက္သလိုလို ဒီအထုပ္ေလး သယ္သလိုလိုနဲ႔ လုပ္ေနၾကတယ္။´
(Soe Zeya Tun ... facebook စာမ်က္ႏွာမွ ...)


သမၼတ မိန္႕ခြန္းထက္ စစ္ေတြျမိဳ႕မွာ မီးေလာင္ရင္ ပက္ဖုိ႕
ေရျပတ္ေတာ့မယ္၊ ပက္စရာ ေရ ျပတ္တာနဲ႕ စစ္ေတြျမိဳ႕လည္း
ျပာက်သြားမယ္၊ စစ္တပ္က မုိးေပၚေထာင္ျပစ္ျပီး ရုိဟင္ဂ်ာကုိ
ပူေဇာ္ေနတာေတြဟာ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းတာလား ေမြးျမဴ
ေနသလားဆုိတာ သမၼတကုိ ေမးခြန္းေတြ ေမးၾကပါအုံးဗ်ာ .....
...........

(အစုိးရစစ္တပ္၏ အကာအကြယ္ေပးမွဳ မထိေရာက္ေသာေၾကာင့္
မိမိဘာသာ မိမိအိမ္အား ကာကြယ္ေနရသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သား ...)

ယေန႕မွ စတင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ သံတြဲ ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊
ရမ္းၿဗဲေဒသတို႕တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ၊ ည မထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္
ျပန္ေၾကျငာၾကသည္။
(မေမသၾကၤန္ဟိန္း facebook မွ ..)
Read more »

Saturday, 9 June 2012

ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ား (ရုပ္သံ- ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္း)ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိယ္တုိင္ တုတ္၊ ဓါး၊ ၀ါးခြ်န္မ်ား
ကုိ ကုိင္ေဆာင္ကာ ေန႕ကင္း ညကင္း ေစာင့္ေနရပါသည္...
ေသနတ္ မုိးေပၚေထာင္ေဖာက္ရုံျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ က်ဴးေက်ာ္
ေစာ္ကားမွဳမ်ားကုိ မတားဆီးႏုိင္ပါ ....
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေခတ္အဆက္ဆက္က က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္
ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ယင္းတုိ႕၏ မိခင္တုိင္းျပည္ျဖစ္ေသာ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဆီသုိ႕ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေအာင္
အစုိးရအေနျဖင့္ စီစဥ္သင့္ပါသည္ ....
Read more »

အစုိးရစစ္တပ္ ကိုင္တြယ္ပုံ ေႏွးေကြးလြန္သျဖင့္ စစ္ေတြျမိဳ႕ အတုိက္ခုိက္ ခံေနရဆဲ

အစုိးရစစ္တပ္ ဘာလုပ္ေနလဲ၊ စစ္ေတြျမိဳ႕မွာ မီးရွိဳ႕ခံေနရတယ္

စစ္ေတြျမိဳ႕ မင္းဂံရပ္ အကြက္ ၁၅ ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား
ေနအိမ္ကို ဘဂါၤလီမ်ားက ည ၇နာရီ ေက်ာ္ခန္႔ အခ်ိန္တြင္
မီးရိႈ႕ခဲ့ျပီး ေနအိမ္ သံုးအိမ္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေတြ
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
(11 မီဒီယာ ...)

လက္နက္အျပည့္အစံုတပ္ဆင္ထားတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္
အင္အား ၁၈၀ ခန္႔နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုက္ပြဲေတြ ရခိုင္-
ဘဂၤလားနယ္စပ္မွာ ဒီေန႔ျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကို ျဖတ္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္အင္အား
၂၀၀ ေလာက္ ထပ္၀င္လာေနတယ္လို႔ အဲဒီနယ္စပ္က ဗုဒၶဘာသာ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို အေၾကာင္းၾကားလာ
ပါတယ္။ နယ္စပ္ ကာကြယ္ေရး ျမန္မာတပ္တစ္တပ္အ၀ိုင္းခံ
ေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြမွာ ေအေက 47 ေသနတ္
ေတြ၊ ေလာင္ခ်ာေတြလည္း ပါလာၿပီး ပစ္ခတ္မႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေန
တယ္လို႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕က ရခိုင္အမ်ဳိးသားေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္
က တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဖုန္းနဲ႔အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေလတပ္ကို အကူအညီေတာင္းခံထားတယ္လို႔
သိရပါတယ္။

သတင္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ၾကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ
အေျခအေနကို ဆက္တင္သြားပါမယ္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာ အေျခ
အေနေတြ ျပန္လည္တည္ျငိမ္ေနၿပီလို႔လည္း သမၼတရံုးက
ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
(ဥကၠာကိုကုိ facebook မွ ...)

စစ္ေတြျမိဳ႕အတြင္းကုိ ယေန႕ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕ ညေန ၅ နာရီ
ခန္႕တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာကုလားမ်ား ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ဖုိ႕
ၾကိဳးစားေနပါတယ္ ... အစုိးရ စစ္တပ္ ခင္ဗ်ာ ...

စစ္ေတြ ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္မႈ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ ဟန္႔တား
လူမ်ဳိးေရး အသြင္ေဆာင္ေသာ ပဋိပကၡမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြါး
ေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေတြျမဳိ႕တြင္ ယေန႔ညေန ၅နာရီခန႔္
က ဘုေမ ရႊာမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၃၀၀ခန္႔ ရခုိင္
တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ေသာ ဓည၀တီ ရပ္ကြက္မ်ားဘက္သုိ႔
၀င္ေရာက္လာ၍ ရပ္ကြက္ ေဒသခံမ်ား တားဆီးစဥ္ ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဘက္ ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္လာေသာေၾကာင္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္
မ်ား ကားငါးစီးျဖင္႔ ေရာက္ရွိလာကာ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ ဟန္႔တား
ခဲ႔ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ခ်က္အရ သိရွိရသည္။
(The Voice Weekly ...facebook)

ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္း လက္ရွိ
အေျခအေနမွာ ၿငိမ္သက္ေနၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ ေပးေ၀ေနသည့္
ေရကို စည္ပင္သာယာက ရပ္တန္႔လိုက္ေၾကာင္း
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔
ရပ္တန္႔လိုက္ရျခင္းမွာ ေရေပးေ၀ေနသည့္ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္
ကို ဘဂၤါလီမ်ားက အဆိပ္ခပ္လိုက္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ခံမ်ားက ဆိုပါသည္။
အဆိုပါသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္
ဆက္သြယ္စုံစမ္းေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕
၀န္းက်င္ရွိ ခေရကုန္းေဘာင္ရြာမွ ဓားဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္
အသတ္ခံရေသာ ေက်ာင္းဆရာမ ႏွစ္ဦး၏ အေလာင္းမ်ား
ေမာင္ေတာေဆးရုံသုိ႔ ယေန႔နံနက္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း
သိရသည္။ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔
ဘဂၤါလီမ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈ မရွိရန္ ၿမိဳ႕ျပင္
မွေန၍ တားဆီးကာကြယ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
(Eleven Media Group)


(ဘဂၤလားအႏြယ္ ရုိဟင္ဂ်ာကုလားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မွဳ
ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရေနေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ...)

စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ ဘုေမရပ္ကြက္ထဲမွ ရုိဟင္ဂ်ာ ကုလားမ်ား
ျမိဳ႕အတြင္းသုိ႕ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရန္ ၾကိဳးစားေန ....

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ ဘဂၤါလီမ်ားမွ
လံႈ႕ေဆာ္ေနဟုဆို

ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ေသာင္းဂဏန္းခန္႕ေနထိုင္ရာ စစ္ေတြတကၠသိုလ္
အနီးရိွ ဘုေမရပ္ကြက္တြင္ ဘဂၤါလီအင္အားငါးရာ ၀န္းက်င္ခန္႕
မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးစားေနသျဖင့္ လံုၿခံဳေရး
တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ သြားေရာက္တားဆီးေနေၾကာင္း၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား
ွႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ လံႈေဆာ္ေနသည္ဟု သူ႕အေနျဖင့္
ယူဆေၾကာင္း စစ္ေတြ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီမွ
ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ျပည္သူ႕ေခတ္သို႕ေျပာသည္။
၄င္း၏ ေျပာျပခ်က္အရ တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမ မ်ား၏
၀န္ထမ္းအိမ္ယာႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရိွသျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ
တာ၀န္ယူေရႊ႕ေျပာင္းေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။
(ျပည္သူ႕ေခတ္ ... facebook မွ)

(ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအား လုိက္လံတုိက္ခုိက္
ေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ...)

ရန္ကုန္၊ဇြန္-၉

ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေနရာအႏွံ႔တြင္
လူအမ်ား ဟိုတစ္စုသည္တစ္စု အုတ္အုတ္က်တ္က်တ္ျဖစ္လွ်က္
ရွိေနသျဖင့္ လံုျခံဳေရးအျပည့္အ၀ခ်ထားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း
စစ္ေတြျမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ယေန႔ ညေန ၅နာရီခန္႔တြင္ေျပာကားသည္။

“လူေတြက ဟိုနားစုစု၊ဒီနားစုစုနဲ႔ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျဖစ္ေနတယ္။
ကုလားေတြအုပ္စုလိုက္ ဟိုနားေပၚလာသလိုလို၊ဒီနားပဲ ေပၚလာသလိုလို
ေျပာသံေတြႀကားေနရတယ္။ လံုၿခံဳေရးေတြကို လမ္းေထာင့္ေတြမွာ
ျမင္သာထင္သာခ်ထားသင့္ေနၿပီ။ ဒါမွလူေတြစိတ္လံုၿခံဳမႈနည္းနည္း
ရွိမယ္။ ဒီၾကားထဲ ပစၥည္းလုခ်င္တဲ့ ေတာေၾကာင္ေတြကလည္းရွိတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဆိုင္ပိတ္ထားၿပီ”ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ေက်ာင္းႀကီးလမ္း
တြင္ေနထိုင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေစ်းဆိုင္မ်ားပိတ္ထားၿပီး၊ မိဘမ်ားကလည္း ကေလးမ်ား
အား စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ မပို႔ေတာ့ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ဆင္ကူးလမ္း
ရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္သူ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

“ေတာ္ေတာ္ဆူေနတယ္။ေၾကာက္တယ္။ ေယာက်္ားေတြကေတာ့
အိမ္မွာတုတ္ေတြ၊ဓားေတြစုေဆာင္းၿပီးေစာင့္ေနရတယ္။ လံုၿခံဳေရး
က ကိုယ့္ဘာသာခ်ထားရတယ္။ေမာင္ေတာမွာသတ္ေနတယ္ဆိုတဲ့
သတင္းေတြေၾကာင့္ လူေတြလည္း မ်က္ရည္ေတြ ၀ိုင္းလို႔။ လမ္းေပၚ
မွာေတာ ့လူေတြက အုပ္စုအုပ္စုသြားလာေနတာေတြရွိတယ္”ဟု
ဆင္ကူးလမ္းရပ္ကြက္၊ စက္႐ံုလမ္းမွ ေဒသခံရခိုင္အမ်ိဳး သမီးႀကီးတစ္ဦး
က 7Day News သို႔ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယေန႔နံနက္တြင္လည္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိေစ်းမ်ားကိုပိတ္လိုက္ျပီး၊
ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား၏ဆိုင္မ်ားကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားက ဖြင့္ခြင့္မျပဳ
ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆက္ေျပာသည္။


စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ လံုျခံဳေရးခ်ထားသည့္ ရဲ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕
ရွိေသာ္လည္း အလြန္နည္းပါးေနေၾကာင္း ေက်ာင္းႀကီးလမ္းတြင္
ေနထိုင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။
(7Day News ... facebook)

ညေန ၅နာရီ၊ ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၂၊ YPI

ညေန ၄နာရီ ၁၅ ၀န္းက်င္တြင္ စစ္ေတြေလယာဥ္ကြင္း အနီးရွိ တပိုင္၊
ဘုမယ္ႏွင့္ သဲေခ်ာင္းေက်းရြာမ်ားမွ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး အေယာက္ ၁၀၀၀
ခန္႔က တုတ္၊ ဓါးမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕ဘက္
သို႔ ဦးတည္လာရာ လံုထိန္းရဲမ်ားက ေသနတ္ေထာင္ေဖါက္ကာ
ေနာက္ဆုတ္ေစခဲ့သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ အေနအထားတြင္
ရထားလမ္း တဖက္မွ ယင္းလူအုပ္က လမ္းတဘက္တြင္ရွိသည့္
လံုထိန္းရဲမ်ားအား ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္လွ်က္ရွိသည္ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕
ရခိုင္အမ်ိဳးသား ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအေနအထားတြင္ လံုထိန္းမ်ားက တားဆီး
လိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ညဘက္တြင္ ယင္းတုတ္ ဓါးကိုင္စြဲသူ လူစုလူေ၀းက
စစ္ေတြၿမိဳ႕ရပ္ကြက္မ်ားကို အႏၱရာယ္ျပဳလာမည့္ အေရးစိုးရိမ္လွ်က္ရွိသည္
ဟု ဆိုသည္။

ယင္းေက်းရြာ ၃ ရြာမွာ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ႏွင့္နီးစပ္သည့္ ေက်းရြာမ်ား
ျဖစ္သည္။
(Yangon Press International ... facebook)(ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕က ေမာင္ေတာျမိဳ႕ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား
၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးေနပုံ- 11 မီဒီယာမွ ကူးယူေဖာ္ျပ ... )

စစ္ေတြၿမိဳ႕စြန္ရွိ ဘုေမရြာ၊ နာဇီရြာမ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ားသည္
စစ္ေတြၿမိဳ႕အတြင္းသုိ႕၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳး ပမ္းေနသျဖင့္ စစ္ေတြ
ျမိဳ႕မ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ေလာကနႏၷာဘုရာအနီးတစ္၀ုိက္တြင္
မွာ ၿမိဳ႕ခံမ်ား စုေ၀းေနၿပီးဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ား စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္း
၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးပမ္း ေနသည္ကုိရဲမ်ားတပ္မေတာ္သားမ်ားက
မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ထိန္းေနေသာ္လည္းလုံၿခံဳေရးအင္အား
နည္းပါးလွ်က္ရွိ ေၾကာင္း လုံၿခံဳေရးအင္အားတုိးျမွင့္ရန္
သက္ဆုိင္ရာသုိ႕ေျပာၾကားထားသည္ဟု တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
လွ်က္ရွိေသာ ဒုရဲအုပ္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္ဟုစစ္ေတြၿမိဳ႕မွ
သတင္းေထာက္ကသတင္းေပးပုိ႕သည္။

(7Day News Journal ... facebook)
Read more »

Friday, 8 June 2012

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးသည္ တမ်ဳိးသားလုံး၏ အေရး


လက္နက္အားကုိးျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ ရန္စလာေသာ
ဘဂၤလားႏြယ္ဖြား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဆန္႕က်င္ၾက ....ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာသည္
ဘဂၤလား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား အၾကား
ျဖစ္ပြားေနေသာ သီးသန္႕ ျပႆနာဟု မယူဆသင့္ပါ၊
ဘဂၤလားႏြယ္ဖြား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေသြးတုိးစမ္းမွဳ
ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံသား အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္ .....
Read more »

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားေန

ယခုလက္ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္အတြင္းက
လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းမ်ားဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ကေန
တစ္ႏုိင္ငံလုံးကို မျပန္႕ႏွံဖုိ႕ တာ၀န္ရွိ အစုိးရ၊ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျမန္ဆုံး
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္ ...

ၾကားသိေနရသေလာက္ ...

လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္
စစ္ေတြၿမိဳ႕ တြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက မေက်းၿမိဳင္
ရပ္ကြက္မွ အသုဘ အေလာင္းကို သၿဂၤဳ ိလ္ရန္ အတြက္
မွန္စီ သုႆန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္
အမ်ားစုေနထိုိင္ရာ သဲေခ်ာင္းရြာအနီးမွ ျဖတ္သန္းသြားစဥ္
အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ လူႏွစ္ဆယ္ခန္႔က အေလာင္းကို
တားဆီးထားသျဖင့္ ေဒသခံ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္
လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ေတြ
ျမိဳ ႔ အလုိေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတို္က္ နွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ
စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အလားတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏို္င္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္
လ်က္ရွိေနေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းအနီး ရွိေနအိမ္မ်ားကို ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားက
မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွ
ေဘးလြတ္ရာသို႔ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား
က အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိၿပီး ေသနတ္သံမ်ားၾကားရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံ
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္အရသိရွိရသည္။
(The Voice Weekly ... facebook စာမ်က္နွာမွ။)

"ထိန္းလို႔မရလို႔ ေသနတ္နဲ႔ပစ္တယ္လို႔ၾကားတယ္။ လူသံုးဆယ္
ေလာက္ ထိတယ္ ၾကားတယ္။ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ပါ ခဲနဲ႔ပစ္တယ္။"
ဟု ေဒသခံမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ေပၚရွိ ယူႏိုက္တက္
တည္းခိုခန္းအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ၿမိဳ႕မဘုန္းေတာ္ႀကီး
ေက်ာင္းကုိ ခဲျဖင့္ပစ္ေပါက္ ျခင္း တို႔ကုိ လူတစုက
ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၍ နယ္ေျမ
လုံၿခဳံေရး စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တို႔က ေသနတ္ပစ္ေဖာက္
လူစုခြဲခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ
သူ မရွိေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ဇြန္လ ၃ ရက္
ေန႔က ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ ၁၀ ဦး အသတ္ခံ
ရသည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။
(ဧရာ၀တီ ...facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူ။)


ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အနီးရွိအိမ္မ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ားက
လူအုပ္စုၿဖင့္ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေနသၿဖင့္ ေဒသခံမ်ား ထြက္ေၿပး
ေနရ၊ အေၿခအေနကို အလ်င္အၿမန္ ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ လိုအပ္ေန။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အနီရွိအိမ္မ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ားက
လူအုပ္စုၿဖင့္ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေနသၿဖင့္ ေဒသခံမ်ား ထြက္ေၿပး
ေနရေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ဆိုးရြားေနေသာ အေၿခအေနကို
အလ်င္အၿမန္ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား
ထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူေထာင္ခ်ီရွိေသာ
ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီရွိ အိမ္မ်ားကို
ယေန႕ မြန္းလြဲပိုင္းမွ စ၍ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေနၿပီး ေဒသခံ
အမ်ားစုက မိမိအိမ္ႏွင့္ ေ၀းရာသို႕ ထြက္ေၿပးေနရေၾကာင္း
သိရသည္။ အဆိုပါ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခံရေသာ အိမ္မ်ားအနက္
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ရွိ Weekly Eleven News Journal
သတင္းေထာက္၏ ေနအိမ္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕လံုၿခံဳေရးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ယူၿပီး အင္အား
၂၀၀ ၀န္က်င္ခန္႕သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိအေၿခအေန
မွာ ထိန္သိမ္းရန္ ခက္ခဲေသာ အေၿခအေန ရွိေနေၾကာင္း
ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေၿပာၾကားပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲအေၿခအေနမ်ားကို ဆက္လက္ေဖၚၿပသြားပါမည္။

(Eleven Media ... မွ ထပ္ဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပ။) ...
Read more »

Friday, 1 June 2012

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဥေရာပဖလား ေဘာလုံးျပိဳင္ပြဲ (ခန္႕မွန္းျခင္း) …. !!!

ေဘာလုံးရာသီဆုိေတာ့ က်ေနာ္ (စာေရးသူ)လည္း
ခန္႕မွန္းၾကည့္တာပါ …
သရဲအေၾကာင္းလည္း ေနာက္ပုိင္းမွာ ထည့္ေရး
ထားပါတယ္ မိတ္ေဆြတုိ႕ … း)


အုပ္စု (A)
ပုိလန္၊ ဂရိ၊ ရုရွား၊ ခ်က္
ကြာတာတက္ႏုိင္သည့္ အသင္း
အုပ္စုဗုိလ္(1A)- ခ်က္/ ပုိလန္
အုပ္စု ဒုတိယ(2A)- ဂရိ/ ပုိလန္

အုပ္စု (B)
ေဟာ္လန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေပၚတူဂီ
ကြာတာတက္ႏုိင္သည့္ အသင္း
အုပ္စုဗုိလ္(1B)- ဂ်ာမနီ
အုပ္စု ဒုတိယ(2B)- ေဟာ္လန္/ ဒိန္းမတ္

အုပ္စု(C)
စပိန္၊ အီတလီ၊ အုိင္ယာလန္၊ ခရုိေအးရွား
ကြာတာတက္ႏုိင္သည့္ အသင္း
အုပ္စုဗုိလ္(1C)- စပိန္
အုပ္စု ဒုတိယ(2C)- အီတလီ

အုပ္စု (D)
ယူကရိန္း၊ ဆြီဒင္၊ ျပင္သစ္၊ အဂၤလန္
ကြာတာတက္ႏုိင္သည့္ အသင္း
အုပ္စုဗုိလ္(1D)- ျပင္သစ္
အုပ္စု ဒုတိယ(2D)- ဆြီဒင္/ အဂၤလန္

…..........................

ကြာတာဖုိင္နယ္ ပြဲစဥ္မ်ား

(1)
1A ႏွင့္ 2B= ခ်က္/ ပုိလန္ ႏွင့္ ေဟာ္လန္/ ဒိန္းမတ္
ဆီးမီးတက္ႏုိင္သည့္ အသင္း- ေဟာ္လန္/ ဒိန္းမတ္

(2)
1C ႏွင့္ 2D= စပိန္ ႏွင့္ ဆြီဒင္/ အဂၤလန္
ဆီးမီးတက္ႏုိင္သည့္ အသင္း- စပိန္

(3)
1B ႏွင့္ 2A= ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ဂရိ/ ပုိလန္
ဆီးမီးတက္ႏုိင္သည့္ အသင္း- ဂ်ာမနီ

(4)
1D ႏွင့္ 2C= ျပင္သစ္ ႏွင့္ အီတလီ
ဆီးမီးတက္ႏုိင္သည့္ အသင္း- ျပင္သစ္
….............................

အၾကိဳဗုိလ္လုပြဲ (ဆီးမီးဖုိင္နယ္ ပြဲစဥ္မ်ား)

ကြာတာ (1)ႏုိင္ ႏွင့္ ကြာတာ (2)ႏုိင္
ေဟာ္လန္/ ဒိန္းမတ္ ႏွင့္ စပိန္
ဗုိလ္လုပြဲတက္ႏိုင္သည့္ အသင္း= ေဟာ္လန္/ ဒိန္းမတ္

ကြာတာ (3)ႏုိင္ ႏွင့္ ကြာတာ (4)ႏုိင္
ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ျပင္သစ္
ဗုိလ္လုပြဲတက္ႏိုင္သည့္ အသင္း= ဂ်ာမနီ

…...................

ဗုိလ္လုပြဲ

ေဟာ္လန္/ ဒိန္းမတ္ ႏွင့္ ဂ်ာမနီ
ဗုိလ္ဆြဲမည့္ အသင္း …...
ဗုိလ္ဆြဲမည့္ အသင္း …...
ဗုိလ္ဆြဲမည့္ အသင္း …...
ဂ်ာမနီ

….....................................
မွားသြားရင္ ဘြာေတးေနာ္ …. း)))))


ျပီးခဲ့တဲ့ ဥေရာပ ခ်န္ပီယံလိ့ဒ္ ေဘာလုံးျပိဳင္ပြဲမွာ
ဂ်ာမနီက ေဘယန္ျမဴးနစ္ ကလပ္အသင္းဟာ
အဂၤလန္က ခ်ယ္လ္ဆီး ကလပ္အသင္းကုိ ပယ္နယ္တီ
အဆုံးအျဖတ္မွာ ရွံဳးနိမ့္သြားပါတယ္ …..
ခ်ယ္လ္ဆီးကလပ္အသင္း ပုိင္ရွင္ ေရနံသူေ႒း
အီဗရာမိုဗစ္ခ်္ (Roman Abramovich) ဟာ ရုိေမးနီးယား
ႏုိင္ငံက နယ္လွည့္ ဂ်စ္ပစီ (gipsy) လုိ႕ေခၚတဲ့
အိမ္ေျခရာေျခမဲ့ ေမွာ္ဆရာမတစ္ဦးထံ သူ႕ကလပ္အသင္း
ခ်ယ္လ္ဆီး အႏုိင္ရေရးအတြက္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့
တယ္လုိ႕ အတည္ျပဳလုိ႕ မရတဲ့ သတင္းမ်ားက
ဆုိၾကပါတယ္။

ဟုိတေလာက စာေရးသူရဲ႕ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေျပာျပပါတယ္။
သူ႕အိမ္နံရံကုိ ေန႕ေရာညပါ တစ္ဖက္အခန္းဖက္က တ၀ုန္း၀ုန္း
ေဘာလုံးကန္သလုိ လာေရာက္ ထိမွန္တဲ့ အသံေၾကာင့္
သူေရာ သူ႕မိသားစုပါ ေနမထိ ထုိင္မသာ ျဖစ္ရပါတယ္တဲ့ ….။
အဲဒါနဲ႕ သူတုိ႕ အခန္းနဲ႕ ေက်ာခ်င္းကပ္ အခန္းရဲ႕ စည္းကမ္းမဲ့
မွဳကုိ ေဒါသထြက္ျပီး ရဲစခန္းကုိ အေၾကာင္းၾကားလုိက္ပါတယ္။
ရဲစခန္းက ရဲေရာက္လာေတာ့ သူတုိ႕ကုိ ေျပာျပတာက …
သူတုိ႕အခန္းနဲ႕ ေက်ာခ်င္းကပ္ အခန္းမွာ လူ မေနတာ
ငါးႏွစ္ေလာက္ ရွိျပီတဲ့ ….
အခန္းတံခါးကုိ ေသာ့ခတ္ထားတာလည္း ၾကာပါျပီတဲ့ …
ဟုိအရင္ ငါးႏွစ္ မတုိင္ခင္ကေတာ့ အဲဒီအခန္းမွာ
ေဘာလုံး အားကစားသမားတစ္ဦး ေနခဲ့ဖူးပါတယ္တဲ့ …
တစ္ေန႕ေတာ့ မေတာ္တဆ ျဖစ္မွဳေၾကာင့္ အဲဒီ ေဘာလုံး
သမား ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္ တဲ့ ….
ေတာ္ေတာ္ ထူးဆန္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ပါ ….

စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြေရာ …
အခန္းခ်င္း ကပ္လ်က္က အုတ္နံရံကုိ ညဖက္ ညဖက္
တစုံတခု လာေရာက္ ထိမွန္သံမ်ဳိး ၾကားခဲ့ရင္
ဘယ္လုိ ခံစားရပါသလဲ ခင္ဗ်ာ …....

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »