Tuesday, 24 April 2012

တံခါးပိတ္ၿပီး လက္ယပ္ေခၚေနေသာ လႊတ္ေတာ္

ေရးသူ- (ကုိ) ေမာင္ေမာင္၀မ္း

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ႀကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ
မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အမ်ားစုအႏုိင္ရရွိခဲ႔တယ္
ဆုိတာ.. အားလုံးအသိၿဖစ္ပါတယ္… သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္
တက္ခါနီးဆဲဆဲမွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိၿခင္း စာသားနဲ႔ ပတ္သက္
လုိ႔ အၿငင္းပြားစရာ ကိစၥကၿဖစ္လာတယ္.. ဒီကိစၥဟာ သာမန္
ႀကည္႔မယ္ဆုိ… အေသးဖြားေလးလုိလုိ…ေက်ာ္လႊားသြားရင္ပဲ
ၿဖစ္ေတာ့ မေရာင္ေရာင္ ေၿပာဆုိေနတဲ႔ ခပ္ညံ႔ညံ႔ လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ဆုိသူမ်ားရဲ႕အင္တာဗ်ဴးမ်ားကုိလည္း နားေထာင္
လုိက္ရပါတယ္….။


လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တဦးၿဖစ္တဲ႔ ဦးခင္ေရႊ ကဆုိ….၂၀၀၈
ဖြြဲ႕စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒထဲမွာ ပါ၀င္တဲ႔ က်မ္းသစၥာ ကတိၿပဳခ်က္
(အဂၤလိပ္လုိ) ဟာနဲ႔ တလြဲ ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးေနတဲ႔... ႏုိင္ငံေတြက
…က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိခ်က္ေတြကုိ မဆီမဆုိင္ ကုိးကားၿပီး
ေၿပာသြားေလရဲ႕…ေၿပာသြားေတာ႔လည္း အဂၤလိပ္လုိ တလြဲေတြ
ခ်ည္းပဲ…သူေၿပာသြားတာက………
အေမရိကန္မွာ ဆိုရင္ - I will support to defend of the constitution.
ဂ်ာမနီမွာ ဆိုရင္ - Defend of the visit law.
ဂ်ပန္မွာ ဆိုရင္ - I will protect of the defend of the national chatter.
ဂရိမွာလည္း ဒီတိုင္းပဲ...
အိႏိၵယမွာ ဆုိရင္ - Will to the best of the ability of the protect of the defend.
ဖိလစ္ပိုင္မွာ ဆုိရင္ - Defend of the constitution.
စကၤာပူမွာ ဆိုရင္ - l will preserve, protect of the defend of the
Constitution of the Republic of Singapore.

ဒီလိုမ်ဳိးသစၥာ ဆုိျပီးမွသာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္လို႔ရတယ္...
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေဟာင္း အဲ့ဘား ျပည္သူ
တစ္ေယာက္နဲ႔ ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရီစပက္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔
ေနလို႔ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဖန္႔ဆိုတဲ့
စကားလံုးနဲ႔မွ ၀င္လို႔ရတယ္။ DBV နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေဒါက္တာ
ခင္ေရႊ ေျပာသြားတဲ့ စကား အခ်ိဳ႕ပါ။ ေမးတာနဲ႔ ေျဖတာ တလႊဲစီ
ျဖစ္ရတဲ့ အထဲ အဓိပၸါယ္ မသိပဲ ရြတ္ျပသြားတာ ေတာ္ေတာ္ဆိုး
တယ္။ (facebook မွာ တေယာက္တင္ထားတဲ႔ ဟာပါ )

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ..က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခ်က္မွာ..
အဂၤလိပ္လုိသူေၿပာသြားတဲ႔အထဲက (defend) ကာကြယ္ပါမည္
ဆုိတာ တလုံးမွ မပါဘူး…. …ဒါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံထဲက
က်မ္းက်ိန္ခ်က္

SCHEDULE FOUR
Form of Oaths or Affirmation
(Refer to Section 125)
I ................ do solemnly and sincerely promise that as
an elected representative of the Pyithu Hluttaw/ the
Amyotha Hluttaw/ the Region or State Hluttaw, I will
uphold and abide by the Constitution of the Union.
I will be loyal to the Republic of the Union of Myanmar
and citizenry and hold always in esteem non-disintegration
of the Union, non-disintegration of national solidarity and
perpetuation of sovereignty. In addition, I will carry out the
responsibilities uprightly to the best of my ability.

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမ၀င္ပဲ ဆုိင္းငံ႔ေနမႈ႔သည္..
ေ၀ါဟာရၿပသနာမဟုတ္ပါ ယုံၾကည္ခ်က္ၿပသနာၿဖစ္သည္.. ဒီကိစၥကုိ
ေပါ႔ေပါ႔သေဘာထားမရပါ..။ အစုိးရဘက္က ၿပဌာန္းထားေသာ က်မ္း
သစၥာဆုိခ်က္တြင္..အဂၤလိပ္လုိ..uphold ဆုိတာကုိ ရွင္းၿပခ်င္ပါသည္..
အဓိပၸါယ္က.. (To maintain or affirm against opposition -
မဆန္႔က်င္ဘုိ႔ အတည္ၿပဳရမည္၊ထိန္းသိမ္းပါမည္ ၊ To prevent from
falling or sinking - ပ်က္စီးမသြားေအာင္ တားဆီးပါမည္ ) ......
စဥ္းစားႀကည္႔ပါ.... NLD ေရြးေကာက္ပြဲမွာလူထုကုိ ကတိေပးထားတာ
က...၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံၿပင္မယ္ ဆုိတာ...အဓိကမူ...ဒီကိစၥကုိ လြယ္လြယ္
ေလး ခပ္ေပါ႔ေပါ႔လုပ္လုိက္ရင္...လူထုကုိ ေပးထားတဲ့ ကတိဖ်က္ရာ
မေရာက္ဘူးလား... NLD လုပ္ရပ္မွန္တယ္....ဒီကိစၥဟာ...လူထု
ဆႏၵကုိ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ ထပ္ဆင္႔ေဖာ္ေဆာင္တာ....။

အရပ္ထဲ ရြာထဲမွာ ေၿပာသလုိ ရမ္းတုတ္ ရမ္းေၿပာ ရမ္းလုပ္လုိ႔ ရတဲ့
အရာမဟုတ္…အေရးႀကီးပါတယ္..လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေၿဖရွင္းတယ္
ဆုိတာ….တရားရုံးတရုံးမွာ ထုေခ်ရသလုိၿဖစ္ပါတယ္… အခ်က္
အလက္ေတြ အေထာက္အထားေတြ ယုတၱိသေဘာတရားေတြ
လက္ခံႏုိင္မႈ႔ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ႀကိဳးစားရတဲ႔ အမ်ိဳးပါ…ကုိယ္ထင္တာ
ျမင္တာေတြနဲ႔ ရမ္းေၿပာလုိ႔မရ။ ဥပမာေၿပာမယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ…
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္တယ္။
(မင္းေၿပာမွလား ငါတုိ႔ သိတယ္လုိ႔ ခြန္းတုန္႔မၿပန္ပါနဲ႔ဦး ) ဆက္ရွင္း
ပါမယ္…..အရင္ေၿပာေနတဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ လူထုက
သတ္မွတ္ေပးထားတဲ႔ ေခါင္းစဥ္….အခု လူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ
ဥပေဒအရပါ..( Legally ) လူထုေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္သြားတယ္….။

တခါ ( defend ) ကာကြယ္ပါမည္ ဆုိတဲ႔စကားလုံးသုံးရေအာင္လည္း
…၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒဟာ ဒီမုိကေရစီ အဂၤါရပ္မ်ားနဲ႔ ညီညြတ္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ႔ အရာမဟုတ္…ဒီစကားလုံးကုိ ဒီမုိကေရစီ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနတဲ႔နုိင္ငံ ၊ လူ႔အခြင္႔ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ႔ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ၿပင္စရာ
မလုိေလာက္တဲ႔ အေနထားမုိ႔ သုံးတာ….။ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုမွာ
ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ လူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္အၿပီး…ကြန္ဂရက္
မစခင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိရပါတယ္ (ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း
ဒီအတုိင္းပါပဲ )…

A solemn affirmation or declaration, made with an appeal to
God for the truth of what is affirmed. The appeal to God in
an oath, implies that the person imprecates his vengeance
and renounces his favor if the declaration is false, or if the
declaration is a promise, the person invokes the vengeance
of God if he should fail to fulfill it. A false oath is called perjury.”

ဆုိလုိရင္းကုိ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္တင္ၿပပါမယ္….က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိတယ္ဆုိ
တာ အတည္ၿပဳၿပဌာန္းထားခ်က္မ်ားသည္ အမွန္မ်ားၿဖစ္ပါသည္ ဒီအတုိင္း
လုိက္နာပါမည္ ဆုိတာကုိ ဘုရားသခင္ဆီ ေလွ်ာက္ထား ကတိၿပဳလုိက္
တာ….။ဒါေတြကုိ ကတိၿပဳၿပီးရင္ လုိက္နာရမည္..သုိ႔မဟုတ္က..
(လူသားမဆုိထားဘိ ) ဘုရားသခင္ကေတာင္ ဒဏ္ခတ္မည္။ ကတိ
သစၥာၿပဳၿပီး..လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ၿခင္းကုိ မုသားသက္ေသခံၿခင္း လုိ႔
ေခၚတယ္။

ဒီလုိကိစၥမ်ိဳးကုိ ေပါ႔ေပါ႔ဆဆ ေက်ာ္လႊားသြားသင္႔ပါသလား…..။ၿပင္စရာ
မလုိေလာက္ေအာင္နီးပါးရွိေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအတြက္
အေႀကာင္းမဟုတ္လွေပမဲ႔…ၿပင္စရာ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ၿပည္႔ႏွက္ေနေသာ
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒကုိ… လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔..တုိ႔ကေတာ႔ လူထု
က တရား၀င္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္လုိက္တဲ႔..လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္
ေတြၿဖစ္ၿပီ…လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ႀကစုိ႔ ဆုိ လုပ္လုိ႔မရ..လႊတ္ေတာ္ တံခါး
၀မွာ..ဆီးပိတ္ထားေသာ က်မ္း သစၥာက်ိန္ဆုိၿခင္း..ဆုိတဲ႔ အရာႀကီးရွိေနပါတယ္…ဒီတံခါးေနာက္ကေန..လက္ယပ္ေခၚေနမႈ႔မ်ားကုိ…
လူၿပိန္းဆန္သည္ဟုေၿပာခ်င္ပါသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ဘာ႔ေႀကာင္႔ နဂုိက ဒီကိစၥကုိ
စမလုပ္တာလဲ ....

လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိစၥကုိ နဂုိက ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ရန္
ေဘာင္မ၀င္ႏုိင္ပါ။ ယခင္က အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ…
တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားတဲ႔ ပါတီေတာင္မွ မဟုတ္ပါ… မွတ္ပုံတင္ၿပီး
သည္႔ တုိင္ေအာင္လည္း….လူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္အပ္ႏွင္း
ထားတဲ႔ (Mandate) ပါ၀ါ မရွိေသးပါ…..ယခု အခ်ိန္ကာလသည္…
ထုိကဲ႔သုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ေထာက္ၿပေၿပာဆုိရန္ ဥပေဒပါ အခြင္႔အေရး
မ်ားႏွင္႔အညီ ကုိက္ညီေနၿပီၿဖစ္ေသာေႀကာင္႔…. ဖြင္႔ဟညႊန္ၿပလုိက္ၿခင္း
ၿဖစ္သည္ဟု ယုံႀကည္မိပါတယ္။ (၁၉၉၀ ခုႏွစ္က အေႀကာင္းအရာမ်ားနဲ႔
အၿငင္းပြားမယ္ဆုိရင္ေတာ႔…အဓိပၸါယ္ေတြ အမ်ားႀကီး ထြက္ႏုိင္ပါတယ္
..သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကုိယ္တုိင္က လုိလုိလားလား
တဆစ္ခ်ိဳးေၿပာင္းလည္း ဦးတည္သြားၿခင္းကုိေတာ႔ မ်က္ေၿခမၿပတ္မိဘုိ႔
လုိေကာင္းလုိပါလိမ္႔မည္)

ယခု အၿငင္းပြားဖြယ္ၿဖစ္ေနေသာ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိၿခင္း
(Oaths or Affirmation ) သည္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
မွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပည္သူအား ေပးထားေသာ ကတိကုိ စတင္
အေကာင္ထည္ေဖာ္ၿခင္းပင္ၿဖစ္ေပသည္။ လႊတ္ေတာ္
တြင္းမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္
ေဆာင္ရြက္ရန္အေၿခေနမေပးေသာ္လည္း…
လႊတ္ေတာ္တြင္း ရွိေနေသာ…ပါတီအသီးသီး ၊ တသီးပုဂၢဳိလ
အသီးသီးကေန..ဒီကိစၥကုိ စတင္ တင္ၿပေဆြးေႏြး…ၿဖင့္
စတင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္… .လႊတ္ေတာ္ၿပင္ပမွာ ရွိေန
တဲ႔ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားမွလည္း…
၀ုိင္း၀န္း ဖိအားေပး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ဘုိ႔လုိပါလိမ္႔မည္။

ယခု ကိစၥသည္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနၿဖင့္
(ေစ်းသည္ စကားနဲ႔ေၿပာရရင္) ေစ်းဦးေဖာက္ၿဖစ္ပါတယ္ …
ေစ်းဦးေဖာက္မွာ…အလားအလာမေကာင္းရင္… ေစ်းေရာင္း
မေကာင္းတတ္ဆုိတဲ႔ ဗမာေတြ အယူအဆလုိၿဖစ္သြားမွာ
စုိးရိမ္မိပါတယ္…..ေအာင္ၿမင္ခဲ႔မယ္ဆုိရင္…၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း
အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေၿခခံဥပေဒ၏ ပထမဆုံးၿပင္ဆင္ခ်က္ (First Amendment)
အၿဖစ္ သမုိင္းတြင္ေနပါလိမ္႔မယ္…အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရဲ႕
ပထမဆုံး အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ခ်က္ (Bill of Right)ဟာ
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကုိႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင္႔ေရွာက္သြားႏုိင္သလုိ
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ (Oaths or Affirmation amendment )
ဟာလည္း ဒီမုိကေရစီ ၿပတင္းေပါက္ကုိစတင္ဖြင္႔လွစ္ၿပီး အာဏာရွင္
တံတုိင္းၾကီးကုိ စတင္ရုိက္ခ်ဳိးမဲ႔ အစဦးၿဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။


အားလုံးကုိေလးစားစြာၿဖင္႔

-ေမာင္ေမာင္၀မ္း

3 comments:

pheasant said...

လုံး၀ေထာက္ခံတယ္ ဗ်ာ၊ ထပ္ရွယ္ခြင့္ေပးပါ၊ ဒီလိုမရွင္းၿပတတ္ဘူး၊ nld နဲ႕ တစ္သားထဲပါ၊

ေမာင္သီဟ said...

ဖတ္ျဖစ္တယ္ အစ္ကုိေရ....

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ဖတ္ျဖစ္တယ္ ရွယ္ႏုိင္သမွ်ထပ္ျပီးရွယ္ၾကပါလုိ႔