Monday, 13 February 2012

ABSDF ေျမာက္ပိုင္းအေရးကိစၥကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ေရးသူ- (ဦး)ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

(မွတ္ခ်က္။ ။စာေရးသူ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္
ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကုိ စတင္ထူေထာင္ရာ၌ ဥကၠ႒ တာ၀န္
ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ျပီး ယခုအခါ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္
ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္၊ ABSDF ေျမာက္ပုိင္းတြင္ မတရား စြပ္စြဲသတ္ျဖတ္
ခံခဲ့ရေသာ အထက္ဗမာျပည္ ဗ.က.သ ေခါင္းေဆာင္ ကြယ္လြန္သူ
ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အမည္ခ်င္း ဆင္တူေနပါသျဖင့္ စာဖတ္သူ
ဂရုျပဳႏိုင္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ -ပ်ဴႏုိင္ငံ)


(ဓါတ္ပုံ-စာေရးသူ၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္)

ABSDF ေျမာက္ပိုင္းအေရးကိစၥကို ဆန္းစစ္ျခင္း ….

ABSDF ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုဥကၠဌ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္
အပါအဝင္အဖြဲ႔ဝင္ ၃၀ ေက်ာ္ကို ညွင္းပန္းႏွိပ္္ျပီး လူမဆန္စြာ
သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည့္ အျပင္ လူ ၇၀ ေက်ာ္ကို ရက္ရွည္လမ်ား
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခဲ့ၾကသည့္ အဓိကတရားခံ ေျမာက္ပိုင္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္(ထိုင္း)၊
မ်ိဳးဝင္း (ေသဆံုး)၊ သံေခ်ာင္း (ေထာင္တြင္း)တို႔ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း
ဗဟိုမွ ေျမာက္ပိုင္းသတ္ျဖတ္မွဳကို လံုးဝတာဝန္ယူ သေဘာတူ
ခဲ့သည့္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ ဗဟိုေကာ္မီတီ
ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗဟိုေရာက္ေျမာက္ပိုင္းကိုယ္စားလွယ္ ကိုလွေဌး
(ယခုအိႏၵိယ ေအဘီဦးစီး)ႏွင့္ ႏိုင္ေအာင္ဖက္ ဗဟိုေကာ္မီတီဝင္
မ်ားအေနႏွင့္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းရမည္မွာ သာဓက ထင္းရွားစြာ
ရွိေနေပသည္။

လက္ရွိ ကိုသံခဲဦးေဆာင္ေနေသာABSDF ဗဟိုေကာ္မီတီကို၊
မႏၱေလးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ေအာင္းေမ့ဘြယ္ အခန္းအနား
သို႔၊ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ အခ်ိန္မွီပို႔ေပးရန္ တိုက္တြန္း
ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မပို႔ေပးဘဲ ေနခဲ့ၾက
သည္၊ ေအဘီဗဟိုေကာ္မီတီထဲတြင္ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥသည္
အၾကီးအက်ယ္မွားယြင္းမွဳ ျဖစ္သည္ကို လက္ခံၾကသူမ်ားရွိေသာ္လည္း
အဓိက အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူတခ်ိဳ႕က ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ဖက္ျခမ္း
ဗဟိုတြင္ သေဘာတူပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ မိမိတုိ႕
မွားမွန္းသိလ်က္ လုပ္သင့္သည္ကို မလုပ္ဘဲ အမွားကိုျပင္ရန္
သတၱိမရွိဘဲ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥကို ေျမျမဳပ္သျဂႋဳလ္ရန္ ဆိတ္ဆိတ္
ေနခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္အေနႏွင့္ မကဒတကို သမိုင္းမညစ္ေစခ်င္သည့္ ေစတနာျဖင့္
တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္ျငားလည္း လက္ရွိ မကဒတ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕၏
ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္၏ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား စားထားသည့္ အပင္းမွ
ရုန္းမထြက္ႏိုင္ဘဲ ကိုယ္ပါ ေရာပါမည့္ ေဘးမွလြတ္ရန္၊ ကိုႏိုင္ေအာင္
မညိဳညင္ေစရန္ မႏၱေလး အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို စာထုတ္ျပန္ ေပးေရး
မလုပ္ဘဲ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကေလသည္။
ေျမာက္ပိုင္းကိစၥကို ဆန္းစစ္လွ်င္-

(၁) ေျမာက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အမည္ခံ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ေသာ
ေရာ္နယ္ေအာင္ႏိုင္၊ မ်ိဳးဝင္း၊ သံေခ်ာင္းတို႔သည္ တရားခံမ်ား၊တာဝန္
အရွိဆံုး သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။

(၂) ႏိုင္ေအာင္ဗဟိုမွ ထုတ္သည့္စာတြင္ အတိအလင္း ေျမာက္ပိုင္း
လုပ္ရပ္ကို ေထာက္ခံ အတည့္ျပဳထားခဲ့ျပီး၊ အတြင္းေရးမွဴး ကိုေအာင္ထူး
မွ ထိုသူမ်ားသည္ သူလွ်ဳိမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လံုးဝတာဝန္ယူေၾကာင္း
လက္မွတ္ေရး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

(၃)ထို႔အျပင္ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ကိုသန္းဝင္းကို ေပးပို႔သည့္
အီးေမးတြင္ ကိုမိုးသီးက ႏွစ္ျခမ္းမကြဲခင္ သူလွ်ိမ်ားကို သတ္မိန္႔
ေပးခဲ့သည့္အေထာက္အထားရွိသည္ဟုဆိုသည္။

(က) သို႔ရာတြင္ ယေန႔အထိ ထိုအေထာက္အထားကို၊ ကိုႏိုင္ေအာင္မွ
ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိေခ်။
(ခ) ေျမာက္ပိုင္းလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွဳသည္ မိုးသီး-ႏိုင္ေအာင္ ႏွစ္ျခမ္း
ကြဲသည့္အခ်ိန္အထိမျဖစ္ေသး၊ ႏွစ္ျခမ္းကြဲစဥ္၊ ေျမာက္ပိုင္းကိုယ္စားလွယ္
ကိုလွေဌးက ေျမာက္ပိုင္းသည္ ကိုႏိုင္ေအာင္ဖက္ျခမ္းတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား
ရပ္တည္ေၾကာင္း ေၾကျငာျပီး ကိုႏိုင္ေအာင္တို႔ဖက္သို႔ ပူးေပါင္းသြားခဲ့သည္။
(ဂ) ကိုႏိုင္ေအာင္ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ကခ်င္ေက်ာ္ေက်ာ္တို႔ႏွင့္ သြားေရာက္
ျပီး ေျမာက္ပိုင္းေထာက္ခံမွဳကို ရယူေအာင္ပြဲခံခဲ့သည့္ အခ်ိန္အထိ၊
ေျမာက္ပိုင္းတြင္လူသတ္မွဳ မျဖစ္ေသး။
(ဃ) ကိုႏိုင္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားကို စစ္ေဆးျပီး
တခ်ိဳ႕ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးသြားခဲ့သည္ကို လြတ္လာ
သူမ်ား၏ တိက်ခိုင္လံုေသာ ထြက္ခ်က္ ရွိေနခဲ့သည္။
(င) ကိုႏိုင္ေအာင္တို႔ႏွင့္အတူ ပါလာေသာ ကခ်င္ေက်ာ္ေက်ာ္က၊ ကိုနိုင္ေအာင္
တို႔ျပန္သည့္အခါ ကခ်င္တြင္က်န္ခဲ့ျပီး ေသဒါဏ္က်ခံရသူမ်ားထဲတြင္
ပါဝင္ေနသည့္ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္ကို ေသဒါဏ္ခ်မွတ္ထားျခင္းအေပၚ
အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သျဖင့္ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္ ေသဒါဏ္မွ
လက္မတင္ေလး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ရျပီး အျဖစ္မွန္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚ
ခြင့္ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ကခ်င္ေက်ာ္ေက်ာ္ကိုေက်းဇူးတင္ရေပသည္။
(စ)ေျမာက္ပိုင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုမိုးသီးဖက္ျခမ္းမွ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖါက္မွဳျဖစ္ေၾကာင္း ေျဗာင္ စာထုတ္ခဲ့ျခင္း သက္ေသခိုင္လံုစြာ
ရွိေနခဲ့သည္ကို အားလံုးသိရွိဖတ္ရွဳျပီးျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ မိုးသီးဖက္
ျခမ္းသည္ ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မွဳနွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကိုႏိုင္ေအာင္အုပ္စု၊ ကိုမိုးသီးအုပ္စု ဘယ္အုပ္စုကိုမွ
ဘက္လိုက္မည္မဟုတ္၊ ကြ်ႏု္ပ္ စိတ္ဝင္စားသည္မွာ ကိုယ္စတင္၍
ေန႔မအိပ္ညမအိပ္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေသာ မကဒတ ေက်ာင္းသား
တပ္မေတာ္ၾကီးကို ခုတံုးလုပ္ခါ ကိုယ္ေနရာရေရး၊ အာဏာရေရးတို႔ကို
အဆင္ခ်င္တံုတရားမရွိဘဲ ေသြးစြန္းထင္းေစခဲ့သူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပီး
အေရးယူႏိုင္ေရး၊ အနာဂါတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဝင္မရွဳပ္ႏိုင္ေရး
တို႔ကိုသာရည္ရြယ္ပါသည္။ ဘယ္သူ႔ကို သာေစဘယ္သူ႔ကို နာေစမရွိ
ပါ။ရန္ကုန္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းေအာင္းေမ့ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ မင္းကိုႏိုင္
တို႕ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား တက္ေရာက္အားေပးခဲ့သလို၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၂ ရက္
မႏၱေလးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာအခမ္းအနားသို႔ ကိုျမေအးႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား
တကူးတက တက္ေရာက္ျပီး ကိုျမေအးမွ “ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္နဲ႔
ကိုေမာင္ေမာင္ၾကြယ္တို႔ဟာ ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတာ
ကြ်န္ေတာ့အသက္နဲ႕ ထပ္ျပီးအာမခံရဲပါတယ္” လို႕ ေျပာတာကို
ၾကည့္ရင္ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥဟာ ေက်ာင္းသားေတြက သူလွ်ိဳေတြကို
သတ္တာမဟုတ္ဘဲ၊ သူလွ်ိဳေတြ အာဏာရူးေတြက ေက်ာင္းသား
ေတြကိုသတ္တာ လိုျဖစ္ေနတာ ကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။

လက္ရွိ ABSDF ဗဟိုမွာ မသန္ရွင္းတဲ့သူေတြပါေနတယ္၊ ေျမာက္ပိုင္း
ေအာင္းေမ့ဘြယ္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ
ပို႔ရမွာကို လက္တြန္႔ေနတဲ့ ဗဟိုေကာ္မီတီဟာ အမဲစက္စြန္းေနတာကို
ေဆးေၾကာဘို႔ မလုပ္ဘဲ ႏြံ႕ထဲကို ထပ္ႏွစ္လိုက္သလို ခံစားရတယ္၊
ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြကို မၾကည့္ဘဲ၊ ငါတို႔ လုပ္ခ်င္တာလုပ္မယ္
ဘယ္သူ႔မွ ဂရုမစိုက္ဘူး၊ အဖြဲ႔အစည္း နံမည္ပ်က္ခ်င္ ပ်က္ပေစ၊
ငါတို႕ မွားခဲ့တာ၊ ငါ့ဆရာေတြ မွားခဲ့တာ မေပၚေအာင္ ဖံုးမယ္ဆိုတဲ့
တပါးကြ်န္ စိတ္ဓါတ္ဟာ မဆလ၊ နဝတတပ္ေတြမွာ ရွိသလို
ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲဝင္ ေနတယ္ဆိုတဲ့ မကဒတထဲမွာလဲ
ရွိေနတာ ဝမ္းနည္းစြာေတြ႔ေနရျပီ။ ဒါေၾကာင့္ မကဒတကေန ေျမာက္ပိုင္း
ကိစၥကို စံုစမ္းဘို႕ ေကာ္မီရွင္ဖြဲ႔တယ္ဆိုတာ ဘာလဲ၊ေဒါသထြက္ေနတဲ့
ျပည္သူေတြကို ေခတၱျငိမ္ေဆးမ်ား ေၾကြးျပီး ႏွစ္သိမ့္လိုက္သလားလို႕
သံသယရွိတယ္။

တခ်ိဳ႕က ABSDF ကို တိုက္ခိုက္ဘို႕ ေျမာက္ပိုင္းကိစၥကို ဘန္းျပေနတာ၊
ABSDF ကိုဖ်က္သိမ္းဖို႔ေတာင္ ေျပာလာၾကျပီဆိုျပီး ညာသံေပး
ဒီလိုေဖၚထုတ္မွဳကို မလိုလားအပ္ဘူး၊ အခ်ိန္မက်ေသးဘူးဆိုျပီး၊ ABSDF
နဲ႔ အျဖစ္မွန္ ေဖၚထုတ္ေရးကို ရင္နာလြန္းလို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့ သူေတြနဲ႔
လွည့္ ရန္တိုက္ေပးဘို ႔အကြက္ဆင္လာၾကတယ္။ အဲဒီလိုေအာ္ေန
ၾကသူေတြကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကိုႏိုင္ေအာင့္ တပည့္တပန္းေတြ
ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရေတာ့ သိပ္မအံ့ၾသမိပါဘူး အဖြဲ႕နဲ႕ေပးအပ္
ထားတဲ့ အာဏာကို အလြဲသံုးစားလုပ္ျပီး ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူေတြကို
ေဖၚထုတ္ေနတဲ့သူ တေယာက္အေနနဲ႕ တခု အာမခံႏိုင္တာက
ငါဟာ ABSDF ကို ပ်က္ေအာင္လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ရဲ႕
ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်နဲ႕ တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကိဳးစား ကာကြယ္ေပးေနတာ
ျဖစ္တယ္၊ လက္ရွိ ဗဟိုေကာ္မီတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မွဳ မေကာင္းရင္
ငါတို႕ ဘယ္ေလာက္အားေပးအားေပး ပ်က္မွာဘဲ၊ ဗဟိုအေနနဲ႕
အမွန္တရားကို ေက်ာခိုင္း၊ ျပည္သူေတြ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ လိုလား
ခ်က္ေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၊ လုပ္သင့္တာကို သတၱိရွိရွိ မလုပ္ဘဲ
ေတြေဝေနရင္ ျပည္သူက ေက်ာခိုင္းတာကို ခံရမွာဘဲ။

ABSDF ဗဟိုမွာ သဝဏ္လႊာပို႕ဘုိ႕ ကိစၥကို ဘာေၾကာင့္မလုပ္တာလဲ?
ဘယ္သူ႔မွာတာဝန္ရွိလဲ?
သိရရင္ သိပ္ေကာင္းမယ္၊ အခု သမိုင္းေဆးတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ျပီ၊
ဘယ္သူက သန္႔ရွင္းေၾကာင္း စစ္တမ္းထုတ္ဖို႔လိုျပီ။

-ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

11 comments:

Anonymous said...

မွန္တယ္ AB ရဲ.သမိုင္းကို ေၿမာက္ပိုင္းၿပသနာက အဆံုးအၿဖတ္ေပးလိမ္.မယ္ ငါတေကာေကာပီး သမိုင္းေဖ်ာက္လို.ကေတာ.AB လဲ ၿမန္မာ.နိဳင္ငံေရးသမိုင္းမွာ ေၿမာင္းထဲေရာက္ပီ တကယ္စိတ္မွန္နဲ.အာဏာရွင္ဆန္.က်င္ေရးလုပ္သူေတြေတာင္ AB ကပါလို. မေၿပာရဲေအာင္ၿဖစ္ေတာ.မယ္ လက္ရွိ သံခဲ အမ်ားၾကီးစဥ္းဒစားရေတာ.မယ္ ေတာ္လွန္သူဆိုတာ အာဏာရူးဖို.မဟုတ္ဘူး

Anonymous said...

ကဲ...ABSDF က အရွက္မရိွတဲ့ လူသတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ အဲဒီလူေတြကို ကာကြယ္ေနသူမ်ား ဘာေျပာခ်င္ေသးလဲ။
အဲဒီ ABSDF က အခုထိ သူတို႔လုပ္တာပဲ မွန္သလိုလို၊ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔ က တစ္ကယ္ပဲသူလိ်ဳ လုိလိုလုပ္ေနေသးတယ္။

Anonymous said...

အဲဒီလို အာဏာရူးလူသတ္ခဲ့ျပီး ဒီမုိကေနစီဘက္ေတာ္သား လုိလို နာမည္ေကာင္းယူ၊ ကိုယ့္အတြက္လုပ္စားေနသူေတြကို လက္ရိွျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွာ တစ္ခါျပန္ျပီး ၀င္လာမွာကို အလြန္အင္မတန္မွ စိုးရိမ္မိပါသည္

Anonymous said...

အေပၚဆံုးက comment ကိုလက္ခံပါတယ္။ လက္ရိွ ေအဘီေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ဒီအတုိင္းသာ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသြားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ABSDF သမုိင္းဟာမေကာင္းႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္မႈနဲ႔လည္း ေ၀းသထက္ေ၀းသြားပါလိမ့္မယ္။

Anonymous said...

ဘယ္သူကိုမွ မယံုေတာ႔ဘူး...အေမစုကိုပဲ ယံုလိုက္ေတာ႔မယ္

Anonymous said...

က်ဳပ္သာ ကကခ်ဳပ္ဆို ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မေနေတာ့ ဘူး။ အျပဳတ္တိုက္ပလိုက္မယ္။ ဒါးျပအဆင့္ပဲရွိတဲ့
ABSDF

Anonymous said...

ဟုိရက္က ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ဖတ္လိုက္ရတယ္
သမုိင္းမွန္ျဖစ္ေစဖို႔တဲ႔
နာမည္ေမ႔သြားၿပီ သံအမတ္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးနဲ႔အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အျပင္မွာအေျခခ်ေနသူတစ္ေယာက္ ျမန္မာျပည္လာၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္မယ္တဲ႔


ေမာင္ဘႀကိဳင္

Anonymous said...

ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကလဲ နင္ေျပာ
တဲ့ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း သ၀ဏ္လြာ ပို ့ေပးဖို ့ ပ်က္ကြက္တာနဲ ့ ရန္ေတြေနပါေပါ့လား ပုိ ့ေတာ့ပို ့သင့္ပါတယ္

yin 205 said...

။စာေရးသူ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္
ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကုိ စတင္ထူေထာင္ရာ၌ ဥကၠ႒ တာ၀န္
ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ျပီး ယခုအခါ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္
ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္၊ ABSDF ေျမာက္ပုိင္းတြင္ မတရား စြပ္စြဲသတ္ျဖတ္
ခံခဲ့ရေသာ အထက္ဗမာျပည္ ဗ.က.သ ေခါင္းေဆာင္ ကြယ္လြန္သူ
ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အမည္ခ်င္း ဆင္တူေနပါသျဖင့္ စာဖတ္သူ
ဂရုျပဳႏိုင္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ -ပ်ဴႏုိင္ငံ)
HEHEHE, balay tun aung kyaw, r u very sad? becoz u hand over ur ABSDF to Dr.naing aung? r u good leader to ABSDF?

Anonymous said...

သူတို ့ေထာက္လွမ္းေရးေတြကိုသတ္တာလို ့ သူတို ့မွာ ခိုင္လံုစြာယံုျကည္လို သ၀န္လြာမပို ့တာျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္ ဒါဆိုရင္ လဲခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသေတြေတာ ့ထုတ္ျပသင့္ျပီ

ေနာက္ျပီးေတာ ့ဘာလို ့ဒီပဲယင္း လူသတ္မူေကာ တိက်တဲ့မွတ္တမ္းေတြ မတင္ျကတာလဲ ဒါလဲသမိုင္းပဲေနာ္

Anonymous said...

ၿမန္မာ႕ ေတာ္လွန္ေရး သမုိင္းကုိအရုပ္ဆုိးေစပါတယ္။
က်ဴးလြန္သူမ်ား သားစဥ္ေၿမးဆက္ လူညြန္႕တုံးပါေစ