Wednesday 28 December 2011

ကြ်န္ေတာ္ မွတ္မိသမွ် ကုိေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ (အပုိ္င္း-၁)

အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (BESU) အဖြဲ႕၀င္၊
ရန္ကုန္တုိင္း၊ သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသား
သမဂၢကို ၁၉၈၈- ၈၉ ခုႏွစ္ စတင္ထူေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္
ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားငယ္လွဳပ္ရွားမွဳ ေခါင္းေဆာင္ ကုိေမာင္ေမာင္ၾကြယ္
တစ္ေယာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေျခစုိက္ ABSDF (ေျမာက္ပုိင္း)
ပါေဂ်ာင္ တပ္စခန္းတြင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေဖဖၚ၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန႕
တြင္ က်ဆုံး (စြပ္စြဲ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရ) ခဲ့သည္မွာ ယခုအခါ
ႏွစ္ေပါင္း(၂၀) ျပည့္ဖုိ႕ မေ၀းေတာ့ပါ။


အရပ္ မနိမ့္မျမင့္၊ ပိန္ပိန္ပါးပါး ခႏၶာကိုယ္၊ မ်က္ႏွာပုံစံအားျဖင့္
ဖ.ဆ.ပ.လ ေခတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္
ခဲ့သူ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းႏွင့္ အင္မတန္ ဆင္တူသူ ျဖစ္ပါတယ္၊ ထုိေၾကာင့္
ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ျငိမ္းက ကုိေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ကုိ သူ႕ ေမြးစားသား
ပမာ အင္မတန္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေၾကာင္း ေျပာစမွတ္ ရွိပါတယ္၊ ကြယ္လြန္
သူ ကုိေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ႏွင့္ ဒီစာကုိ ေရးတဲ့ က်ေနာ္ဟာ ဟုိးလြန္ခဲ့တဲ့
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ စတင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ့ၾကပါတယ္၊ အုတ္လမ္း
NLD ရန္ကုန္တုိင္းရုံးႏွင့္ ျခံခ်င္း ကပ္လ်ပ္ရွိေသာ ေဒၚခ်ဳိတုိ႕ ျခံထဲဆီ
က်ေနာ္ ေရာက္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမွာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသား
သမဂၢ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား ျဖစ္ပါတယ္၊ အုတ္လမ္း NLD ရန္ကုန္တုိင္းရုံး
လုိ႕ က်ေနာ္ အဲလုိ ေရးလုိက္လုိ႕ တစ္မ်ဳိး မထင္ပါနဲ႕၊ အဲဒီေခတ္ ၁၉၈၉
ခုႏွစ္က NLD ရဲ႕ ရုံးခ်ဳပ္ဟာ တကၠသုိလ္ရိပ္သာ လမ္းေပၚမွာပဲ ရွိေန
ေသးပါတယ္၊ အုတ္လမ္းရုံးဟာ တုိင္းအဆင့္ ရုံးျဖစ္တာမုိ႕ တုိင္းရုံးလုိ႕
က်ေနာ္တို႕ ေခၚၾကတာပါ၊ ေဒၚခ်ဳိတုိ႕ ျခံထဲက အိမ္နဲ႕ ကပ္လ်ပ္မွာ ကား
ဂုိေဒါင္ရွိပါတယ္၊ ကားဂုိေဒါင္ရဲ႕ အတြင္းဖက္ အေပၚတစ္ေနရာမွာ
ထပ္ခုိးပုံစံ ျပဳလုပ္ထားျပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ သတင္းစာ
အေဟာင္းေတြကုိ ႏွစ္အလုိက္ ထုတ္ပုိးျပီး သိမ္းဆည္းထားပါတယ္။

အဲဒီ ကားဂုိေဒါင္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားငယ္ လွဳပ္ရွားမွဳ
အ.က.သရဲ႕ အစည္းအေ၀းပြဲေတြမွာ က်ေနာ့္ မ်က္လုံးဟာ အဲဒီ
သတင္းစာထုတ္ေတြဆီပဲ ေရာက္ေနေလ့ရွိပါတယ္၊ ေမာင္ေမာင္ၾကြယ္အား
ရယ္စရာ ေမာစရာအျဖစ္ က်ေနာ္ ေျပာေလ့ရွိတာက …
`ေမာင္ေမာင္ၾကြယ္၊ မင္းအေမ ေဒၚခ်ဳိကို ေျပာၾကည့္ပါလား၊ ဒီဂုိေဒါင္ၾကီး
ကို ငါတုိ႕ သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ေပးမယ္လုိ႕၊ ဒီသတင္းစာ စကၠဴအေဟာင္း
ေတြကို ပစၥည္းအေဟာင္းတုိ႕ သတင္းစာစကၠဴ အေဟာင္းတုိ႕ကုိ ပိႆခ်ိန္နဲ႕
လိုက္၀ယ္တဲ့ ကုလားေတြဆီ ေရာင္းစားလုိက္ရင္ ပုိက္ဆံ ေတာ္ေတာ္
ရမယ္ သူငယ္ခ်င္း၊ ငါတုိ႕ အ.က.သ အတြက္လည္း ရန္ပုံေငြ ရတာေပါ့ …´

အဲဒီအခ်ိန္က က်ေနာ္ မွတ္မိသေလာက္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ျငိမ္းတုိ႕ အိမ္
မွာ စက္ဘီးတစ္စီး ရွိပါတယ္၊ အဲဒီစက္ဘီးျဖင့္ ေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ဟာ
တခါတရံ ကုိကုိလတ္ (အ.က.သ G.S၊ ယခုအခါ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္
သူ)၊ တခါတရံတြင္ တြတ္ပီ (အ.က.သ ညီလာခံက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြး
ခ်ယ္ခံရဖူးသူ)၊ တခါတရံတြင္ ညီညီလိွဳင္ (ယခု ထုိင္းႏုိင္ငံ)တုိ႕ႏွင့္အတူ
ဗဟန္း ေရတာရွည္လမ္းဖက္တြင္ ေနထုိင္ေသာ သူ စိတ္၀င္စားေနသည့္
ေက်ာင္းသူေလး အိမ္ဖက္သုိ႕ ညေနခင္းတခ်ဳိ႕မွာ လူငယ္တုိ႕ သဘာ၀
လူပ်ဳိလည္ေလ့ရွိပါတယ္၊ က်ေနာ္ မွတ္မိသေလာက္ ေမာင္ေမာင္ၾကြယ္
ဟာ အျပင္ထြက္ရင္ ဦးထုပ္တြင္ `ႏိွပ္စိ´ တပ္ထားေသာ ဦးထုပ္ကုိ
ေဆာင္းေလ့ရွိပါတယ္။

ေပ်ာက္ၾကားသပိတ္ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ၾကြယ္

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ သိမ္းၾကီးေစ်း၊ သံေစ်းသပိတ္ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား
အတြင္း ေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ဟာ ထုိလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ၾကတဲ့
အ.က.သ ေက်ာင္းသားေတြကုိ စည္းရုံးရာမွာ တာ၀န္ယူရတဲ့
စည္းအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးပါ၊ (က်ေနာ္ မွတ္မိသေလာက္ သိမ္းၾကီးေစ်း
သံေစ်းသပိတ္ေခတ္ လွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာ အ.က.သ တဖြဲ႕တည္း
မဟုတ္ပါဘူး၊ တျခား ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ၊ တပ္ဦးလူငယ္
အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ လက္တြဲျပီး အလုပ္ လုပ္ရပါတယ္)။
(ဒီအေၾကာင္း ယခင္က ဒီေနရာမွာ ေရးထားပါတယ္။)

တံတားနီ တစ္ႏွစ္ျပည့္ (၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆) ...
တံတားနီ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားအတြက္ အ.က.သ ဗဟုိက
ထုံးသုတ္ထားတဲ့ ကန္ေဘာင္ရုိးလမ္းေတြေပၚ ေဆးအနီေရာင္ေတြ
ေလာင္းခ်ဖုိ႕ အစီအစဥ္ေတြ ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္၊ ေဆးေလာင္းခ်တဲ့
အလုပ္ကို လုပ္ရတဲ့ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္ဟာ က်ေနာ္ မွတ္မိ
သေလာက္ လူ(၂၀)ေလာက္ရွိပါတယ္၊ လွဳပ္ရွားမွဳကို နံေဘးက ေစာင့္
ၾကည့္ေပးရတဲ့ အျပင္စည္းအျဖစ္ (၁၀)ေယာက္နီးပါး တာ၀န္ ယူခဲ့ၾက
ပါတယ္၊ ေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ဟာ အဲဒီလွဳပ္ရွားမွဳအတြင္း အတြင္းစည္း
ဒုတာ၀န္ခံအျဖစ္ ေဆးအနီေရာင္ေတြ လုိက္ေလာင္းခ် ပက္က်ဲခဲ့တဲ့
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း ဆႏၵျပပြဲ (၂၅.၃.၁၉၈၉)ေန႕ ….
အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရး အေရးေတာ္ပုံၾကီးရဲ႕
ေၾကြးေက်ာ္သံဟာ `စစ္အစုိးရ က်ဆုံးေရး၊ ၾကားျဖတ္အစုိးရ
ဖြဲ႕စည္းေရး´ ျဖစ္ပါတယ္၊ ခုခ်ိန္ခါ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္က
တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းေပၚ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသလဲလုိ႕ ေမးခြန္း
ေမးခဲ့ရင္ ေျဖဖုိ႕ အခက္အခဲရွိပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္က အဲဒီ
လုပ္ရပ္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား မရွိခဲ့ပါဘူး၊ ပထမဆုံး ဆႏၵပြဲျပ
သတ္မွတ္ဖုိ႕ အ.က.သမွာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ ရက္စြဲဟာ (၂၅.၃.၁၉၈၉)
ေန႕ မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲဒီမတုိင္ခင္ (၂၄.၃.၁၉၈၉)ေန႕ ျဖစ္ပါတယ္၊
ညေနပိုင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႕ အ.က.သက ေက်ာင္းသားေတြ (၃၀)နီးပါး
အဲဒီ ပတ္၀န္းက်င္ ေရာက္သြားၾကပါတယ္၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း
NLD ရုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ တစ္ဖက္ ကားလမ္းနံေဘးက ကုန္းျမင့္ေတြေပၚ
မွာ က်ေနာ္တုိ႕ အုပ္စုလုိက္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေစာင့္ေန
ခဲ့ၾကပါတယ္၊ (၂၄.၃.၁၉၈၉)ေန႕မွာ အေျခအေန သိပ္မေကာင္းလုိ႕
မနက္ျဖန္ (၂၅.၃.၁၉၈၉)ေန႕ ေရႊ႕မယ္လုိ႕ (ကို)မင္းဇင္က က်ေနာ္
တုိ႕ကုိ ေျပာျပပါတယ္၊ အဲဒီေနရာကေန တာေမြျမိဳ႕နယ္မွာ ရွိတဲ့
(ကုိ)မင္းဇင္တုိ႕ အိမ္ဆီ က်ေနာ္နဲ႕ ေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ အပါအ၀င္
အ.က.သ ေက်ာင္းသား (၁၀)ဦးနီးပါး လုိက္ပါသြားျပီး (၂၅)ရက္
ေန႕ အစီအစဥ္ေတြအတြက္ (ကို)မင္းဇင္တုိ႕ ေနအိမ္ ေအာက္ထပ္
က ဆရာဦးျမသန္းရဲ႕ က်ဴရွင္ခန္းထဲမွာ ထပ္မံျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့
ၾကပါတယ္၊ (၂၅.၃.၁၉၈၉) ေန႕ က်ေနာ္တုိ႕ အုပ္စုလုိက္ ကမၻာေအး
ဘုရားလမ္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း မီးပြိဳင့္ကေန စျပီး ခ်ီတက္
ခဲ့ပါတယ္၊ NLD ရုံးခ်ဳပ္အေက်ာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ေရွ႕
မေရာက္ခင္ အ.မ.က ေက်ာင္းေရွ႕အေရာက္မွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္
ဖက္က စစ္ကားေတြ ေရာက္လာပါတယ္၊ သြပ္ဆူးၾကိဳးေတြ ပတ္ထား
တဲ့ ၀ါးရင္းတုတ္နဲ႕ လုိက္ရုိက္ပါေတာ့တယ္၊ အဲဒါနဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕
အားလုံး ေဒၚစုျခံထဲကို ၀င္ေျပးခဲ့ၾကပါတယ္၊ ျခံထဲေရာက္ေတာ့
အဲဒီအခ်ိန္က ေဒၚစုျခံ ၀င္ကာစမွာ `၀ါးရုံတဲၾကီး´ ရွိပါတယ္၊
အဲဒီေနရာမွာ NLD ဗဟုိလူငယ္ရုံး ရွိပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္က NLD
ဗဟုိလူငယ္ရဲ႕ တာ၀န္ခံဟာ ကိုစုိးသိမ္း ျဖစ္ပါတယ္၊ (ကုိ)မင္းဇင္နဲ႕
(ကုိ)မင္းႏိုင္တုိ႕ကို ကိုစုိးသိမ္း ဆူေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေမာင္ေမာင္ၾကြယ္
အပါအ၀င္ က်ေနာ္တုိ႕ အားလုံး အဲဒီ ၀ါးရုံတဲၾကီးထဲမွာ ရွိေန
ၾကပါတယ္ ….။

မုိးေကာင္းဘုရား ကားမွတ္တုိင္ လွဳပ္ရွားမွဳ (၂၇.၃.၁၉၈၉) ….
မုိးေကာင္းဘုရား ကားမွတ္တုိင္ သပိတ္တုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲမွဳဟာ
စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ ထင္ရွားတဲ့ သမုိင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခု
ျဖစ္ပါတယ္၊ ေသနတ္နဲ႕ ပစ္ခတ္ျပီး လူစုခြဲ ခံခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလွဳပ္ရွားမွဳမွာ အ.က.သ ဗဟုိက CEC ေတြ
ကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ၾကပါတယ္၊ မုိးေကာင္းဘုရား ကား
မွတ္တုိင္ကေန လူစုကြဲလာတဲ့ ေက်ာင္းသားအုပ္စုကုိ ထပ္မံ
စုစည္းျပီး ဦးႏုရဲ႕ ဒီ/ျငိမ္း ပါတီ (ဗဟန္း၊ ၀ကၤဘာလမ္းရွိ၊ ဒီမုိ
ကေရစီႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဌာနခ်ဳပ္) ရုံးဆီ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့သူေတြ
ထဲမွာ ေမာင္ေမာင္ၾကြယ္လည္း တစ္ဦး အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္...
ဒီလွဳပ္ရွားမွဳ အေၾကာင္းကုိ ယခင္က က်ေနာ့္စာမ်က္ႏွာမွာ
အပုိင္း(၁)
အပုိင္း(၂)
အပုိင္း(၃) … တုိ႕ကုိ ေရးထားတာ ရွိပါတယ္။

အ.က.သ ေခါင္းေဆာင္ ကိုသက္၀င္းေအာင္ ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့
သုံးႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ ပို႕စ္မွာလည္း `ေမာင္ေမာင္ၾကြယ္´
အေၾကာင္း က်ေနာ္ တစြန္းတစ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္ ...။

(အပုိင္း(၂)တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္ ...။)

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(မွတ္ခ်က္။ ။ စာေရးသူရဲ႕ အမည္အရင္းက ေအာင္ခင္ျမင့္ ျဖစ္ပါ
တယ္၊ ဘေလာ့ေပၚမွာ `စစ္ျငိမ္းဒီေရ´ အမည္နဲ႕ စာေရးပါတယ္၊
ဘေလာ့ဂါ အမ်ားစုက ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ)လုိ႕ ေခၚၾကပါတယ္၊
၁၉၈၈- ၈၉ -၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ား
သမဂၢ (BESU) ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္
ခဲ့ပါတယ္၊ လက္ရွိ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ေနဆဲ အိမ္ေထာင္သည္
တစ္ဦးပါ။)

5 comments:

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ညီမေလးတို႕အတြက္ေတာ့ အရာရာဟာ အဆန္းတၾကယ္ ပံုၿပင္ေတြ လိုပါပဲအကိုေရ....:(

San San Htun said...

၁၉၈၈ တုန္းက စန္းထြန္းတို ့ေတြက ၆ႏွစ္အရြယ္ ကေလးပဲ ရိွေသးေတာ့ အဲဒီအေၾကာင္းေတြ မသိဘူး..သတင္းအေမွာင္ခ်တဲ့ ၿမန္မာၿပည္မွာ သမိုင္းအမွန္ကို မသိရဘူးေလ..ကုိ ့ေအာင္ပို ့စ္ေတြ ဖတ္ရေတာ့မွ ေက်ာင္းသားေတြ စစ္အစိုးရကို တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းမွန္ေတြ သိရေတာ့တယ္..ဆက္ေရးပါ ကိုေအာင္..

Unknown said...

၁၉၈၈ မွာ ၄ ႏွစ္အရြယ္ပဲရွိေသးတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ အိမ္ထရံကုိ ေသနတ္က်ည္ဆံေတြ လာမွန္တာပဲ သတိရတယ္။ အေဖ႔ဂုတ္ေပၚခြစီးၿပီး တပ္မေတာ္ေန႔ဆုိ ပန္းကုံးေတြ စြပ္ရတာအေမာ...။ ေအာ္... အခုေတာ႔လည္း ....
အကုိ႔ပုိ႔စ္ဖတ္မွ မသိေသးတာေတြ သိလာရတယ္။

ခင္မင္လ်က္
Junemoe

ညီရဲ said...

ဘာမွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုေပမယ့္လုိ ့အဲဒီတုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္တုန္းက ကတည္းက အရမ္းစိတ္ဝင္စားခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို ့ပထမတန္းဘဲ ရွိေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္း တဆင့္စကား တဆင့္နား ဆိုသလုိ သူမ်ားေျပာတာေတြကို နားေထာင္ရင္း စိတ္ဝင္စားခဲ့ရတာေလ။ ကိုအျဖဴေလး ဆိုဒ္မွာလဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေလး ဖတ္ခဲ့ေသးတယ္။ ကုိေအာင့္ ဆိုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေမႊေႏွာက္ဖတ္ရဦးမယ္ အရမ္းစိတ္ဝင္စားသြားျပီ... ဒါဟာလဲ ေနာင္တခ်ိန္ ျမန္မာ့သမိုင္းေတြ ျဖစ္မလာဘူးလို ့ ဘယ္သူမွ ေျပာလုိ ့မရဘူးေလ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့ေတြလဲ သိထားသင့္တယ္။

ကိုခ်စ္ေဖ said...

ညီေလးကိုေအာင္
၀မ္းသာတယ္ အမွန္ကို သိတဲ့သူတိုင္း ေရးဖို႔လဲ အခြင့္အေရးရသူတိုင္း က်ဆံုးသြားသူေတြ အတြက္ေရးရပါမယ္ တခ်ိန္တုန္းက တို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ ထိရင္ အသက္ေပးျပီးကာကြယ္မယ္ ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ကိုပဲ ေခါင္းေဆာင္တင္ထားလို႔ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူေတြကပဲ စြပ္စြဲျပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္ အကိုကိုယ္တိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုေလးစားခဲ့ ခင္မင္ခဲ့ပါတယ္ ခုေတာ့ အမ်ားသူငါ အမွန္တရားအတြက္ သိသေလာက္ေလး ထုတ္ေဖၚေနခ်ိန္မွာ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ေလာက္နီးနီးသိတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြက ျငိမ္ေနတာကိုေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး ျငိမ္ေနတာကိုက ဟုတ္လို႔ ေျပာမိရင္ သူ႔ေဖၚငါ့ေဖၚျဖစ္မွာစိုးလို႔ စည္းလံုးညီညြတ္ေနၾကတာလို႔႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ညီေလးခုလိုေရးတာ.အလြန္႔ အလြန္ကိုပဲ ၀မ္းသာပါတယ္ ကိုေမာင္ေမာင္ၾကြယ္ဓါတ္ပံုရရင္ တင္ေပးပါဦး။