Sunday 28 August 2011

ေခတ္တစ္ေခတ္၏ ျမစ္

ကြ်ႏု္ပ္ လန္႕ႏုိးသြားရျခင္းမွာ စီးနင္းလုိက္ပါ လာေသာ
ဘတ္စ္ကား ရုတ္တရက္ ဘရိတ္ အုပ္ခ်လုိက္သည္ဟု ကုိယ့္
ဘာသာ အိပ္ခ်င္မူးတူး ထင္ျမင္ေန၏၊ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ ႏုိးထလာ
ေသာ ကြ်ႏု္ပ္၏ နံေဘးတြင္ မည္သူမွ် မရွိ၊ ဘယ္အခ်ိန္က အိပ္
ေပ်ာ္သြားျပီး ယခု ဘယ္အခ်ိန္ ေရာက္ေနမွန္းလဲ မသိ၊ ဘယ္
ေနရာသုိ႕ ေရာက္ရွိေနမွန္းလည္း မသိေပ၊ သုိ႕ေသာ္ ရုတ္တရက္
ကြ်ႏု္ပ့္နားထဲတြင္ ငုိသံလုိလုိ အသံတခ်ဳိ႕ကုိ ၾကားေနရ၏ ….

“ဧရာ၀တီေရ …. ဧရာ၀တီ …. ဧရာ၀တီ … ဧရာ၀တီေရ …”
“ဧရာ၀တီ” ဟူေသာ အမည္နာမကုိ ဆက္တုိက္ ေအာ္ေခၚ
ေနသူ အေပါင္းတုိ႕သည္ ရွည္လ်ားေသာ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းတစ္ခု၏ ထိပ္တြင္
ရွိေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးၾကီးတစ္ခု၏ နံေဘးတြင္ အၾကီးအက်ယ္
ငုိေၾကြး ေနၾကသည္။ ငုိေနသူမ်ား တစ္ဦး မဟုတ္၊ တစ္စု မက၊
ေတာ္ေတာ္ကုိး မ်ားျပားလွ၏။
ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ….
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ….
ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ….
သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ….
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ….
ငုိေၾကြးေနသူမ်ား၏ “မ်ားစြာေသာ” မ်က္ရည္မ်ားက မ်က္၀န္းအိမ္မွ
တဆင့္ တေျဖးေျဖးခ်င္း ခ်ဳိင့္၀ွမ္းအတြင္းသုိ႕ စီး၀င္ေနၾက၏။ သိပ္
မၾကာေသာ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း ထုိ ရွည္လ်ားေသာ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းၾကီး
အတြင္း၌ မ်က္ရည္မ်ား စုေပါင္းျပီး ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႕ေသာ “ျမစ္”
ၾကီး တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္၊ ထုိ “ျမစ္” ၏ အမည္နာမကို ဘယ္လုိ
ေပးရ ပါမည္နည္း၊ ကြ်ႏု္ပ္ ငယ္စဥ္က ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕မ်ဳိးဆက္မ်ား အေပၚ
ၾသဇာၾကီးမားလွသည့္ စာေရးဆရာၾကီး “ဆရာျမသန္းတင့္” ေျပာျပ
ခဲ့ဖူးေသာ “မ်က္ရည္ျမစ္” ဆုိသည့္ “ျမစ္” သည္ ယခုလက္ရွိ
ကြ်ႏု္ပ့္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ “ျမစ္” လား …
ဒါဆုိရင္ ယခု ၾကားေနရေသာ “ဧရာ၀တီ” ဆုိသည့္ အမည္နာမက
ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္ကလဲ ….
သူက ေသသြားလုိ႕လား၊ သူ မရွိေတာ့ဘူးလား …
“လဲ”ႏွင့္ “လား” ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေမးခြန္းမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္ ဦးေႏွာဏ္
ထဲတြင္ ဆက္တုိက္ ထြက္ေပၚေန၏။ လူတုိင္းနီးပါး ငိုေၾကြးေနေသာ
ေၾကာင့္ “ဧရာ၀တီ” ဆုိသည့္ အမည္နာမက ဘယ္အရာ၊ ဘယ္အခ်င္း
ကို ကုိယ္စားျပဳသလဲ၊ ငုိေၾကြးေနသူမ်ား၏ ေနာက္တြင္ မတ္တပ္ရပ္ရင္း
ကြ်ႏု္ပ္ စဥ္းစားေန၏ ….

ဒါ …လူ အမည္လား … ဒါဆုိ အဲဒီလူ ေသသြားလုိ႕လား ….
ဒါ … စက္ရုံတစ္ရုံရဲ႕ အမည္လား … ဒီစက္ရုံ ေဒ၀ါလီ ခံလုိက္ရျပီလား …
ဒါ … ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္ေလး တစ္ခုရဲ႕ အမည္လား၊ ဒီ ရပ္ကြက္
ေလးကို ဖ်က္ျပီး လူခ်မ္းသာေတြသာ ၀ယ္ယူႏုိင္မည့္ အဆင့္ျမင့္
အိမ္ယာေတြ ေဆာက္ၾကမလုိ႕လား ….

ကြ်ႏု္ပ္၏ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖေပးမည့္သူက မရွိ၊ လူေတြ
အားလုံး ေခ်ာက္ကမ္းပါးၾကီး ထိပ္မွ ေအာက္သုိ႕ စုိက္ၾကည့္ရင္း
အားစုိက္ ငုိေၾကြးလ်က္ သူတုိ႕၏ မ်က္ရည္မ်ားက ခ်ဳိင့္၀ွမ္း အရွည္ၾကီး
အတြင္း တသြင္သြင္ စီးဆင္းေန၏ … ။

တခါက … လြန္ခဲ့ေသာ ေ၀းခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ တခါက၊ အလွဴတစ္ခုသုိ႕
ကြ်ႏု္ပ္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္၊ ထုိအလွဴတြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြ သုိ႕မဟုတ္
ကြ်ႏု္ပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူက ကြ်ႏု္ပ္ကုိ လူတစ္ဦးနဲ႕ မိတ္ဆက္
ေပးခဲ့ဖူးသည္၊ ထုိသူသည္ ကြ်ႏု္ပ့္ ေက်ာေပးထားေသာ အေနာက္
ဖက္ရွိ စားပြဲတစ္၀ုိင္းမွ ထုိင္လ်က္ရွိ၏၊ ထုိသူ၏ စကားသံကုိ သူ႕စားပြဲ၀ုိင္း
တြင္ အတူရွိေနသူမ်ားႏွင့္တကြ အျခား စားပြဲ၀ုိင္းမွ အျခားသူမ်ားပါ
နားေထာင္ေနရ၏၊ ထုိသူ သုိ႕မဟုတ္ ထုိေန႕တြင္ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္
ကြ်ႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္ သိကြ်မ္းခြင့္ ရခဲ့ေသာ ထုိသူက …
“ေခတ္တုိင္းမွာ “ခုိး”စီးသူေတြနဲ႕ “ခုိ” စီးတတ္တဲ့ သူေတြကို ေတြ႕ရ
ေလ့ရွိတယ္၊ အနည္းနဲ႕ အမ်ားေတာ့ ကြာတာေပါ့၊ အလွမ္းေ၀းတဲ့
ခရီးတစ္ခုမွာ ရထားတုိ႕ ကားတုိ႕ကုိ စီးခ မေပးပဲ “ခုိး” စီးႏုိင္တာကို
ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားျပီး ေျပာတဲ့သူေတြ မၾကာခဏ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ေတြ႕ဖူး
မွာပါ၊ တခ်ဳိ႕ၾကေတာ့လည္း ေနရာရဖုိ႕ အစားေခ်ာင္ဖုိ႕ ရန္မမ်ားဖုိ႕
အလုိက္သင့္ အလ်ားသင့္ စကားေလးေတြ ဆုိျပီး က်ရာတာ၀န္ကုိ
“ခုိကပ္”ဖုိ႕ ၾကိဳးစားသူေတြလည္း ရွိတယ္၊ အဲလုိ “ခုိး”စီးသူေတြနဲ႕
“ခုိ”စီးသူေတြ မ်ားလာရင္ ေနာက္ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ … ႏွစ္ သုံးဆယ္အတြင္း
အဲဒီေခတ္မွာ “ျမစ္”တစ္စင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလာေလ့ ရွိတယ္၊
အဲဒီျမစ္ကုိ “မ်က္ရည္ျမစ္”လုိ႕ ေခၚရမွာေပါ့ …”

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ယခုအခါ ေရလုံး၀ မရွိေတာ့သည့္ ….
မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းရန္ ၾကိဳးစားေနသည့္ ျမစ္ သုိ႕မဟုတ္
ခ်ဳိင့္၀ွမ္းၾကီးအား စုိက္ၾကည့္ရင္း တခါက ဆရာျမသန္းတင့္ ေျပာခဲ့ဖူး
ေသာ ေခတ္တစ္ေခတ္၏ ျမစ္တစ္စင္း အေၾကာင္း ျပန္လည္
ၾကားေယာင္ ေနမိသည္ …. ။

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ16 comments:

khin oo may said...

ဘာစာမွ မေတြ႕ရဘူး ဟုိငး္လုိက္ high light လုပ္ၿပီးဖတ္.ရတယ္။ ဒါတ္ပံုတစ္ပံုဘဲေတြ႕ရတယ္။

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏိုင္ငံ) said...

အမ တကယ္ေျပာေနတာလား၊ က်ေနာ့္ဘေလာ့မွာ ဘာစာမွာ မေပၚဘူးလား၊ ဖတ္လုိ႕ မရေတာ့ဘူးလား ...

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ဟုတ္တယ္အကို ညီမေလး လာလည္တာ(၃)ေခါက္ရွိၿပီ ဘာမွမၿမင္ရဘူး..:(
စာဖတ္လို႕မရပါ ....

khin oo may said...

အခုဖတ္လို႕ ရသြားပီ. တရဲေၿခာက္တာၿဖစ္မယ္။

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဖတ္လို႕ရေနျပီ။
ကိုေအာင္လိုပါဘဲ ဧရာဝတီျမစ္ၾကီး ေျခာက္ခမ္းသြားမွာ တကယ္ကို စိုးရိမ္မိပါတယ္
ေနာင္တရတဲ႕ အခ်ိန္ဟာ ေနာက္က်ေနတဲ႔အခ်ိန္ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး

ႏွင္းနဲ႔မာယာ said...

ကိုေအာင္ေရ

စာေတြ ဖတ္လို႔ရပါတယ္။။။

ကိုေအာင့္ရဲ႔ တက္ဂ္ပို႔စ္ေလးလဲ
ေရးျပီးပါေၾကာင္းးး

ႏွင္းနဲ႔မာယာ

လင်းခေတ်ဒီနို said...

ဖတ္လို႔ရပါတယ္ ကိုေအာင္ . . လဲ ႏွင့္ လားေပါင္းမ်ားစြာ . . . ဒီအသံေတြ ဆူညံလို႔ ေနဆဲ ဧရာ၀တီ . . . ငါတို႔မွာ မင္းကို ကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔ အင္အားရွိပ့ါမလား ဧရာ၀တီ . . .

Cameron said...

ခု သရဲမေျခာက္ေတာ့ပါဘူး ဖတ္လို႔ရျပီ...။ ျမစ္ငိုသံကိုေတာင္ၾကားေနရတယ္..။

ခင္တဲ႔
မိုးေငြ႔

Myanmar Good Knowledg Co., Ltd said...

ေတာ္ေသးတယ္ သရဲေျခာက္ျပီးမွေရာက္လုိ႕။

ပို႕စ္ကလည္း ထမင္းလံုးတေစၦအိပ္မက္လိုဆိုေတာ႕
သည္းထိတ္ရင္ဖို/မ ျဖစ္ရပါဘိ။

ေစာ(အဝါရောင်မြေ) said...

စာမ်က္ႏွာ အမဲေပၚ စာလုံး အမဲတင္ထားတာမို ့ အဲလို ျဖစ္တာပါ။ ည ဘက္ ဝင္ဖတ္တုံးက ေတြ ့လိုက္တယ္။ ညဘက္ဆိုေတာ့ . . . အင္း တကယ္ပဲ တရဲေျခာက္တာလားဟင္။
:P အဲဒီေန ့လည္း နီးဘီေလ။ ဒီမွာေတာ့ 7month prayer မေန ့က ျပီးသြားတယ္။

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ဖတ္လို႕ ရၿပီဆိုေတာ့ လာဖတ္ၿပီအကိုေရ :) သရဲေၾကာက္လို႕ ပုန္းေနတာ :P
ဘာေၿပာရမလဲ မသိေတာ့ပါ ဧရာဝတီရယ္ :(
ခံစားအားေပးလွ်က္
ေကာင္းေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစအကို။

sosegado said...

ေသခ်ာတာကေတာ့ ဧရာဝတီဟာ မ်က္ရည္ျမစ္ မဟုတ္ဘူး။
ေသြးေတြေခၽြးေတြတံေထြးေတြရဲ႕ ျမစ္လည္း မဟုတ္ဘူး။
ဧရာဝတီဟာ ျမစ္ပီသတဲ့ ျမစ္တစ္စင္း
ေရစီးဆင္းမဲ့ျမစ္ပါပဲ မုိးေတြရြာေနသေရြ႕ေပါ့။

ဟန္ၾကည္ said...

ညက္ေညာလိုက္တဲ့ အေရးအသားဗ်ာ...ရင္ထဲကို နင့္ခနဲ စူးခနဲျဖစ္ေအာင္ ေရးထားႏိုင္တာ သေဘာမက်ဘဲကို မေနႏိုင္ဘူး...ဒါမွ ဓားသြားထက္ ပိုအင္အားႀကီးတဲ့ ကေလာင္သြားေပါ့...

ညိမ္းႏိုင္ said...

အင္း...မ်က္ရည္ျမစ္တစ္စင္းကိုျမင္ရဖို့ သိပ္မေဝးေတာ့
ဘူးထင္ပါရဲ့ အကိုရာ...:(
စကားမစပ္ တဂ္ပို့ေရးျပီးသြားေၾကာင္းပါအကို....။

San San Htun said...

ူLong live Ayarwaddy !

မယ္႔ကိုး said...

ဟုတ္ပါတယ္။ သံေဝဂရစရာ အရမ္းေကာင္းတဲ႔ စာစုပါ။ သက္ျပင္းခ်ရံုအျပင္ တစ္ခုခုလုပ္ေပးႏုိင္သူ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။