Sunday 31 July 2011

နတ္မွီေတာရသုိ႕ သြားျခင္း

ေရးသူ- သုဒၶ (၂၄- ဇူလုိင္ ၂၀၁၁)

ရွင္ဥကၠ႒သည္ သူ၏ အျမင္သစ္ အေတြးသစ္မ်ားပါသည့္
စာအုပ္စာတန္းမ်ိဳးစံုကို ေရးသား၏။ ထိုအခါ တုိင္းျပည္တြင္
ဂယက္ထသြားေလ၏။ အေဟာင္းသမားမ်ား၏ ဝိုင္းပယ္ျခင္းကို
ခံရေလ၏။ ေတာ္လွန္ေသာ အေတြးရွင္တို႔သည္ ေခတ္တစ္ေခတ္
၏ ဝိုင္းပယ္ခံရေသာ္လည္း၊ ေနာင္တစ္ေခတ္၏ အပူေဇာ္ ခံရ
တတ္ေလသည္။ ေခတ္တစ္ေခတ္၏ ‘ခ်ဥ္ဖတ္’ျဖစ္ရေသာ္လည္း၊
ေနာက္တစ္ေခတ္၏ ‘နတ္ေဒဝတာ’ျဖစ္ရတတ္ေလသည္
-ဆရာ ပါရဂူ

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ေမာင္းတုိင္(၁)ရပ္ကြက္၊ ကန္သာယာလမ္းမွ
တဆင့္ ကန္ေပါင္ေပၚသို႔ တက္လိုက္ေသာအခါ အေျပာက်ယ္လွသည့္
ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ေျမလတ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္
ဤမွ်က်ယ္ေျပာသည့္ ေရကန္တစ္ခုကို ျမင္ရလိမ့္မည္ဟု မထင္မိခဲ့ေခ်။
ၾကာပန္းနီနီေတြက ကန္ေရျပင္ထက္သို႔ တိုးတက္ဝင့္ႂကြားကာ လွေအာင္
ပြင့္ေနၾကသည္။ ကန္ေပါင္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အခါႀကီးရက္ႀကီး ဝါဆို
လျပည့္ေန႔နံနက္ခင္း ၁၀နာရီ၌ ငါးမွ်ားသူတို႔ျဖင့္ စည္ကားလွပါသည္။

..... ကန္ေပါင္လမ္းကို ဆံုးေအာင္သြားမိေသာအခါ လူပရိသတ္စည္ကား
လွေသာ ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုကို ေတြ႔သည္။ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္ေနၾက
ျခင္းျဖစ္သည္။ နတ္မွီေတာရထင္၍ အေလာတႀကီး ဝင္လိုက္မိေသာ
ေက်ာင္းက ရဲအေစာင့္အေရွာက္ႏွင့္ အရာရိွအရာခံမ်ား သကၤန္းကပ္၊
ဆြမ္းေကၽြးေနၾကသည္။ အဝင္မွားခဲ့ၿပီ။ ေမးျမန္းၾကည့္ေတာ့မွ
နတ္မွီေတာရသို႔ သြားသည့္ လမ္းသြယ္ကေလးကို အမွတ္မထင္
ေက်ာ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

----- စည္ကားလွေသာထိုေက်ာင္းမွ ျပန္ထြက္လာခဲ့ၿပီး နတ္မွီ
ေတာရသို႔ ဆိုင္းဘုတ္ကို ေတြ႔ေအာင္ရွာ၍ ေတာလမ္းကေလး
အတုိင္း ဝင္ခဲ့သည္။ ယခုမွပင္ ေရာက္ခ်င္လွသည့္ ဆရာေတာ္
ရွင္ဥကၠ႒၏ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ေတာ့သည္။ ဝါဆိုလျပည့္
ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ ပရိသတ္က လက္ခ်ိဳး
ေရ၍ပင္ ရေလာက္သည္။ လူနည္းစုႏွင့္ တည္တံ့ေနရေသာ
ေက်ာင္းကေလး။ ေက်ာင္းေရွ႕ကိုေရာက္ေသာအခါ ဖိနပ္ခၽြတ္သည့္
အက်င့္က မေပ်ာက္ႏုိင္၍ ခၽြတ္လိုက္မိေသးသည္။ ၿပီးမွ
ဆရာသိန္းေဖျမင့္ နတ္မွီေတာရသို႔ ေရာက္ခဲ့စဥ္က ေတြ႕ခဲ့သည္
ဆိုေသာ “ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဖိနပ္စီးႏုိင္သည္” ဆိုင္းဘုတ္
ကေလးကို သတိရလိုက္သျဖင့္ ခၽြတ္ထားေသာ ဖိနပ္ကို ျပန္စီး
ရသည္။

----- ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒၏ ဂူသခ်ၤ ိဳင္း
ကို ဦးခုိက္ရပါသည္။

ဆရာေတာ့္ ပံုတူ႐ုပ္တုကိုလည္း ဂူသခ်ဳႋင္းထက္၌ ဖူးေတြ႕ရသည္။
ဂူသခ်ၤ ိဳင္း၏ ပတ္ပတ္လည္ တံတိုင္းနံရံမ်ားေပၚတြင္ ဆရာေတာ္
ေရးသားခဲ့ေသာ စာစုစာရင္းႏွင့္ ၾသဝါဒမ်ားကို ေရးထြင္းထားသည္။
စာစုစာရင္းကို ပါလာသည့္မွတ္စုစာအုပ္တြင္ ကူးေရးရေတာ့သည္။


၁။ ေရႊခ်ိန္ခြင္ စာအေျဖ
၂။ တကယ့္ စာတန္
၃။ ကပၸျပႆနာ
၄။ စိန္တင့္ႀကီးဝတၳဳ (ပ၊ဒု၊တ၊စ)
၅။ စဥ္ၿပိဳင္သာသနာ (ပ၊ဒု)
၆။ ကန္ေတာ့ပန္း
၇။ နတ္မွီေရစမ္းမွ ေရပန္းကေလးမ်ား
၈။ ဓမၼစၾကာ (နတ္မွီေဟာစဥ္)
၉။ စစ္တြင္းႀကံဳရ ငါ့ဘဝ
၁၀။ ဗုဒၶဝါဒ
၁၁။ ဗုဒၶလမ္းစဥ္
၁၂။ ဗုဒၶ စာခၽြန္ေတာ္
၁၃။ ဗုဒၶ အဘိဓမၼာ
၁၄။ ဗုဒၶ မွတ္ေက်ာက္
၁၅။ အသင္လူသား ဘာမွားေနလဲ
၁၆။ အိုေယာဂီ သင္ဘယ္ကိုသြားမွာလဲ
၁၇။ ႀကိဳက္ရာေရြး လမ္းႏွစ္သြယ္
၁၈။ အစြဲျပဳတ္ တဲကုတ္ေရႊနန္းေတာ္
၁၉။ အနတၱေရာင္ျခည္
၂၀။ ဗုဒၶ ဝိနည္း
၂၁။ နိဗၺာန္ဆိုတာ
၂၂။ လက္ဝဲႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဘာသာလြတ္လပ္ပံု
၂၃။ လူေသ လူျဖစ္
၂၄။ မဟာယာန ဗုဒၶဝင္
၂၅။ ဘဝေရစီး
၂၆။ လူသားႏွင့္ ေျမလႊာ
၂၇။ သမၼာသမဂၢဝါဒ
၂၈။ မဟာသမဂၢဝါဒ
၂၉။ ကမၻာ့အဘိဓမၼာ လက္စြဲ
၃၀။ ယုဒၶအဘိဓမၼာ(တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတုိက္စာမူ)
၃၁။ အဘိဓမၼာ့ အဘိဓမၼာ(ကမၻာ့ဒႆနက်မ္းႀကီး)
၃၂။ ဝိသုဒၶိမဂ္ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)
၃၃။ ကထာဝတၳဳ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)
၃၄။ မိဂဒါဝုန္တရား (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)
၃၅။ လမ္းႏွစ္သြယ္ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)
၃၆။ ဓမၼပဒ (အူရဒူဘာသာျဖင့္)

----- ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းထဲသို႔ ဆက္လက္ဝင္မိေသာအခါ
ေက်ာင္းတိုင္တြင္ ခ်ိတ္ထားေသာ မွန္ေပါင္အျပည့္ ဆရာေတာ္
ရွင္ဥကၠ႒၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားကို ဖူးေတြ႔ရသည္။ ပန္းခ်ီေရးသူ
အမည္ကို သိခ်င္သျဖင့္ ေအာက္ေျခလက္မွတ္ကို ဖတ္ၾကည့္
ေသာအခါ သဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ရေတာ့ေပ။ အရွင္ဇဝန(ေနရွင္နယ္)၊
ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေက်ာက္ကြင္းရြာ သူႀကီးဦးေလွာင္တို႔
တြဲ႐ိုက္ထားေသာ အျဖဴအမည္းဓာတ္ပံုတစ္ပံုကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

ေက်ာက္ကြင္းသူႀကီး ဦးေလွာင္ကို ဓာတ္ပံုထဲတြင္ ျမင္ရေသာအခါ
သခင္ျမတ္ဆိုင္ေရးသားခဲ့ေသာ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုစာအုပ္
က ေခါင္းထဲသို႔ ေရာက္လာသည္။ ၁၉၃၆ခုႏွစ္ ဘာသာၿပိဳင္ပြဲႀကီး၌
ေျပာေဟာခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္၏ စကားသံတရားသံတို႔ကို ၾကည္ညိဳ
စြာ ၾကားေယာင္မိေတာ့သည္။

လူတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္အသိ၊ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ပညာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေဝဖန္
ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ဆိုတာ ရိွပါတယ္။ အဲဒီ ကိုယ့္မွာရိွတဲ့ ကိုယ္ပိုင္
အသိဥာဏ္နဲ႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေဝဖန္ၿပီး ဘယ္တရားဟာျဖင့္
သဘာဝက်မက်၊ ယုတၱိရိွမရိွ၊ မွန္မမွန္ဆိုတာကို ကိုယ္တုိင္
သေဘာေပါက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခံယူတာဟာ အသင့္
ေတာ္ဆံုး အမွန္ကန္ဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္

“ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕တရားေတာ္နဲ႔ စာေရးဆရာေတြရဲ႕ အ႒ကထာ၊
ဋီကာ စတာေတြကို အတူတူခ်ည္းပဲ ထင္ၿပီးေျပာေနၾကရင္ေတာ့
ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အလြန္မွားပါလိမ့္မယ္။ ပိဋကတ္ေတာ္ကို
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေသေသခ်ာခ်ာ မေလ့လာခဲ့ဘူးဆိုတာ ျပရာ
ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဦးသာဒင္တို႔ အင္မတန္အထင္ႀကီးတဲ့
အေနာက္တိုင္းက ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ပညာရွင္ေတြထဲက
ဗုဒၶဘာသာပိဋကတ္ေတာ္ေတြကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ႀကီး ေလ့လာမိတဲ့
ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဘယ္ဟာဗုဒၶဘုရားေဟာအစစ္၊ ဘယ္ဟာက
ေနာက္စာေရးဆရာရဲ႕လက္ရာပဲဆိုတာ ခြဲျခားႏုိင္ၿပီးေတာ့
ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကတာေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္ ”

ဘယ္ဘုရား၊ ဘယ္ဣ ဒၶိပါဒ္ရွင္ကမွ် ကယ္တင္လိမ့္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ဘာသာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး ကိုယ့္ဒုကၡအသီးသီးမွ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္
ကိုယ့္ဟာကိုယ္ အားထုတ္သြားရတဲ့ လုပ္ငန္းသာလွ်င္
ဗုဒၶဘာသာ ဗုဒၶဝါဒမွာရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမွာ
ပုဂၢိဳလ္စြဲ အားထားမႈမ်ိဳး မရိွပါဘူး။ ဓမၼသက္သက္သာ ရိွပါတယ္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ သခၤါရတို႔ရဲ႕ ကုန္ရာၿငိမ္းရာ အသခၤတသည္သာ
ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ပန္းတုိင္ျဖစ္ပါတယ္

“ေဂါတမဘုရားရွင္ျဖစ္မည့္ သိဒၶတၳမင္းသားဟာ မဟာသကၠရာဇ္(၆၈)ခု
ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔မွာ ဖြားျမင္ေတာ္မူတယ္ (ဘယ္ဘုရင္၊
ဘယ္မိဖုရားက ဘယ္ေနရာမွာဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘုရား
ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ အထင္အရွားရိွတယ္) ... .... ေယ႐ႈခရစ္ဟာ ဘယ္ေန႔
ဘယ္ရက္ ဘယ္လ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္သကၠရာဇ္မွာ ေမြးတယ္ဆိုတဲ့
ရက္ခ်ဳပ္ကို မွန္ကန္ေအာင္ အတိအက်ေျပာႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ဦးပဥၹင္း
ေဟာဒီသကၤန္းကို ဒီေနရာတြင္ပဲ တစ္ခါတည္း ခၽြတ္ပံုခ်ခဲ့ၿပီး အၿပီးတုိင္
ခရစ္ယာန္ဘာသာဘက္ကို ဝင္လိုက္မယ္”

----- ေက်ာင္းေဆာင္အေပၚထပ္သို႔ တက္မိေသာအခါ လက္ရိွ
နတ္မီွေတာရ၏ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ရွင္ဆႏၵာဓိကကို
ဖူးေတြ႔ရသည္။ ရွင္ဆႏၵာဓိကမွာ ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္
ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ အနီးကပ္ေနခဲ့ရဖူးေသာ တပည့္ရင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠ႒ ဘာသာျပန္ဆုိခဲ့ေသာ ရာဟုလာ
သံကိစၥည္း၏ “အဘိဓမၼာ့ အဘိဓမၼာ”စာအုပ္ကို တည္းျဖတ္
စုစည္းေနဆဲကာလမို႔ အရွင္ဆႏၵာဓိကအနီးတြင္ ဟိႏၵဴ က်မ္း
စာအုပ္မ်ား၊ အဘိဓာန္မ်ား၊ စြယ္စံုက်မ္းမ်ား၊ အဘိဓမၼာစာအုပ္
မ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ပြေနေတာ့သည္။ ရွင္ဥကၠ႒ဖတ္ခဲ့ေသာ စာအုပ္
အထူႀကီးမ်ားကို ဆရာေတာ္က ထုတ္ျပသျဖင့္ ျမင္ဖူးေအာင္
ၾကည့္ရေသးသည္။ စားပြဲေအာက္ဆီမွ ဟိႏၵဴဘာသာျဖင့္
ေရးထားေသာ ရာမာယနဝတၳဳစာအုပ္ႀကီးႏွင့္ ယုဒသန္
ျပဳစုခဲ့ေသာ ျမန္မာအဂၤလိပ္ အဘိဓာန္စာအုပ္တို႔ကို စိတ္ဝင္စား
ေနမိသည္။ မသိေသးသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေနရာမွ ေမးခြန္း
မ်ား ထူေျပာလာေသာအခါ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က
စာအုပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျဖမေပးဝံ့သည့္အေၾကာင္း၊
ေအးေအးေနလိုေၾကာင္းလည္း ရယ္ေမာ၍ ေျပာေသးသည္။

----- ဆြမ္းဘုန္းေပးခ်ိန္တန္သျဖင့္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္
ႏွင့္ စကားစျဖတ္ကာ ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒ သီတင္းသံုး
ခဲ့ေသာ အခန္းငယ္ေလးဆီသို႔သြားရန္ ေက်ာင္းေပၚမွ
ဆင္းခဲ့သည္။ ေက်ာင္းဝင္းေျမကို ျပန္အနင္းတြင္ ဖိနပ္ကို
ခ်မစီးမိဘဲ လက္က ေယာင္၍ ကိုင္ထားမိသည္။ အနီးရိွ
ကိုရင္ေလးတစ္ပါးက ဖိနပ္စီးဖို႔ ေျပာရာမွ နတ္မွီေတာရ၏
လြတ္လပ္ခြင့္ကို သတိရေတာ့သည္။ အစြဲမျပဳတ္ႏုိင္သျဖင့္
လက္ထဲတြင္ ဖိနပ္တစ္ရံႏွင့္ မလြတ္မလပ္ ျဖစ္ရသည္။
အစြဲျပဳတ္ တဲကုပ္ေရႊနန္းေတာ္ မဟုတ္ပါလား။

----- ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒ သီတင္းသံုးခဲ့ေသာ အခန္းကေလး
ကို ျပတုိက္သဖြယ္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ ျပတုိက္ထဲသို႔ ေရာက္
ေနေသာဆရာေတာ္၏ဘဝကို ေတြးမိသျဖင့္ ဝမ္းနည္းရသည္။
သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာလမ္းကို ျပတုိက္ကေလး
က အျပည့္အဝနီးပါး ျပစြမ္းႏုိင္ေပသည္။ အခန္းအဝင္ဝတြင္
ဆရာေတာ္၏ ေန႔စဥ္ဘဝ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတုိ႔ကို စာရင္း
လုပ္၍ ကပ္ထားပါသည္။

နံနက္ေစာေစာ အိပ္ရာထ။
လမ္းေလွ်ာက္။
နံနက္ ၆ နာရီ ဆန္ျပဳတ္ဘုန္းေပး။
နံနက္ ၆နာရီမွ ၈နာရီထိ စာၾကည့္။
၈နာရီမွ ၉နာရီထိ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု။
၉နာရီမွ ၁၀း၃၀နာရီအထိ စဥ္းစားေန။
၁၀း၃၀ နာရီ ေရခ်ိဳး။
၁၁နာရီ ဆြမ္းစား။
ဆြမ္းစားၿပီးခ်ိန္မွ ၁း၃၀နာရီခန္႔အထိ က်ိန္းစက္နားေန။
၁နာရီခြဲခန္႔မွ ညေန ၄နာရီအထိ စာေရး စာၾကည့္။
၄နာရီမွ ၅နာရီခန္႔အထိ လမ္းေလွ်ာက္။
၅နာရီမွ ၇နာရီခန္႔အထိ ေက်ာင္းတြင္း ရဟန္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြေဆြးေႏြး။
၇နာရီမွ ၉နာရီထိ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ေရဒီယိုသတင္းမ်ား နားေထာင္။
၉နာရီေက်ာ္ အိပ္ရာဝင္။

အခန္းထဲသို႔ဝင္လွ်င္ဝင္ခ်င္း ဆရာေတာ္က်ိန္းစက္ခဲ့ရာ ကုတင္
ေလးကို ေတြ႔ရသည္။ ၿခံဳေစာင္၊ ေခါင္းအံုး၊ သကၤန္း တစ္ထည္
ေခါက္လ်က္သားႏွင့္ ေတာင္ေဝွးတစ္ေခ်ာင္းကို တင္ထားသည္။
ကုတင္ေျခရင္းတြင္ ဆရာေတာ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ လက္ႏွိပ္စက္
အိုေလး တစ္လံုး ရိွသည္။

----- အခန္းပတ္လည္နံရံမ်ားေပၚတြင္ မွတ္တမ္းဝင္ဓာတ္ပံုမ်ား
ခ်ိတ္ဆြဲျပသထားသည္။ မွန္ဗီ႐ိုေလးထဲတြင္ ဆရာေတာ္၏
လက္ေရးစာမူကေလးမ်ားလည္း ရိွသည္။ ေပထုပ္အခ်ိဳ႕
ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ အခန္းက အနည္းငယ္ေမွာင္ေနသျဖင့္
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ဖို႔ မလြယ္ကူေပ။ အခန္းထဲမွျပန္အထြက္ အခန္း
က်ယ္ႀကီးထဲတြင္ စာအုပ္ဗီ႐ိုႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ရျပန္သည္။
ဆရာေတာ္ေရးသားစီရင္ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ဗီ႐ိုအလတ္
တစ္လံုးျဖင့္ သပ္သပ္စီထည့္ထားသည္။ ဗီ႐ိုအထက္က နံရံတြင္
ဗီယက္နမ္သမၼတဟိုခ်ီမင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒တို႔ စကား
လက္ဆံုက်ေနဟန္ ပန္းခ်ီကားကို ေတြ႔ရသည္။

----- ပန္းခ်ီကား၏ ေအာက္နားဆီတြင္ ဘုရားေဟာ ေကသမုတၱိ
သုတ္ေတာ္လာ ကာလာမရြာသားတို႔အား ေပးခဲ့ေသာ အမွန္တရား
ရွာနည္း နိႆရည္းကို ပါဠိ၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ဘာသာသံုးမ်ိဳးျဖင့္
ေရး၍ ကပ္ထားသည္။

“အို ... ကာလာမမင္းတို႔ ...
ေျပာသံၾကားကာမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း
အစဥ္အဆက္စကားမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း
ဤသို႔ျဖစ္ဖူးသတတ္ဟူေသာစကားျဖင့္ လည္းေကာင္း
ပိဋကတ္စာေပႏွင့္ညီညြတ္ေပသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း
ႀကံဆေတြးေတာယူျခင္းမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း
နည္းမွီးယူျခင္းမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း
အျခင္းအရာကို ႀကံစည္ေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း
ကိုယ္တုိင္ႀကံစည္ထားေသာအယူႏွင့္ တူကာမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း
မွတ္ယူထိုက္ေသာ သေဘာမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း
မိမိေလးစားအပ္ေသာရဟန္း၏ စကားမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း
ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု မယူကုန္လင့္ဦး”

----- ကာလာမသုတ္ေတာ္သည္ ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒ကိုယ္တုိင္
စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ဘုရားေဟာ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာတရား
ေတာ္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒သည္ ကာလာမ
သုတ္၏ ေဟာခ်က္အတိုင္းပင္ လိုက္နာခဲ့သည္ခ်ည္း ျဖစ္၏။
ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒သည္ ဗုဒၶဝါဒ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ အစစ္အမွန္ကို
လိုက္ရင္းကပင္ အိႏၵိယျပည္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဟိႏၵဴျဗဟၼဏဝါဒ
ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုးတိုက္ခဲ့မိေလသည္။ ထိုစဥ္အခါကလည္း ကာလာမ
ရြာသားတို႔အား ဗုဒၶေပးခဲ့ေသာ စစ္တမ္းထုတ္နည္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္
ေရာက္ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အျခားသီဟိုဠ္အိႏၵိယအယူဝါဒမ်ား
ေရာယွက္ပါလာႏိုင္သည္ဟု သံသယဝင္ခဲ့သည္။

----- လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေက်ာ္က ကာလာမပုဏၰားတို႔ကို
အေၾကာင္းျပဳ၍ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တုိင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာတရားေတာ္
ကို ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒က သင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာျပန္၍
ဗုဒၶစာခၽြန္ေတာ္ဟု အမည္ေပးကာ ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးပါသည္။

-ဗုဒၶစာခၽြန္ေတာ္
သူေျပာလူေျပာ တစ္ဆင့္စကားကို ၾကားကာမတၱႏွင့္ မွန္လွၿပီ၊
ဟုတ္လွၿပီဟု မယံုၾကည္ေလနဲ႔။
အသင္တုိ႔၏ အမိအဖ၊ ဆရာသမား၊ သက္ႀကီးဝါရင့္မ်ားက
ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ စကားျဖစ္လုိ႔ မုခ်ဧကန္ တကယ္မွန္ရမည္ဟု
မမွတ္ယူၾကကုန္ရာ။ သင္တို႔၏ ေရွးစာအုပ္ႀကီးေတြ၊ ေပထုပ္ႀကီး
ေတြ၊ ပုရပိုက္ႀကီးေတြထဲမွာ ပါရိွတယ္ဆို႐ံုမွ်ႏွင့္ မွန္လွၿပီဟု
မမွတ္ယူၾကကုန္ရာ။
အသင္တုိ႔၏ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာ ဘုရားရဟႏၱာတို႔၏ မုကၡ
ပါဌ္အစစ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုကာမတၱျဖင့္ မခၽြတ္ဧကန္ မွန္လွၿပီဟု
မယံုၾကည္ပါႏွင့္။
သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ၾကားဟူေသာ ပရိဘာသာအရ အစဥ္
အလာကို ႐ိုေသသမႈ ဤတစ္ခုတည္းျဖင့္ မည္သည့္အရာကိုမွ်
မွန္လွၿပီဟု တထစ္ခ် မမွတ္ၾကကုန္ရာ။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ အားလံုးေသာ အရာမ်ားကို အသင္တို႔
၏ ဝိဘဇၨ (ဝါ) ေဝဘန္ဥာဏ္ဟူေသာ ခ်ိန္ခြင္စက္၌ တင္စက္၍
ၾကည့္ေလာ့။
ဝိစာရဏ (ဝါ) ႏိႈင္းယွဥ္ဆင္ျခင္မႈ မွတ္ေက်ာက္၌ တိုက္၍
စမ္းၾကေလာ့။
ဘုရားရဟႏၱာႏွင့္ လူသာမန္၊ အဘိဓမၼာဆရာႏွင့္ လူအ၊
ဘုရားတကာႏွင့္ လူယုတ္မာ၊ ဓနရွင္ႏွင့္ ေက်ာမြဲ၊ လယ္ထဲကလူ
ႏွင့္ နန္းေတာ္ေပၚကလူ ဟူ၍ ခြဲျခားၿပီး မ်က္ႏွာလိုက္မေနပါႏွင့္။
အျပင္းအထန္ ေဝဘန္ၾကကုန္ေလာ့။ ေဆြးေႏြး၍ စစ္ေဆးၾက
ကုန္ေလာ့။ ဝိဘဇၨႏွင့္ ဝိစာရဏမွ ကင္းလွ်င္ အမွန္နားသို႔
မခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။

----- ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒၏ ဗုဒၶသာသနာ ၂၅၀၀ျပည့္မွတ္တိုင္
ကို ေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ စိုက္ထူထားပါသည္။ ေစတီပံုစံမဟုတ္
သည္က ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္လည္း
ဘာေစတီမွ မရိွပါ။ ထုထည္ႀကီးမားလွေသာ သာသနာ၂၅၀၀ျပည့္
ေက်ာက္တိုင္ႀကီးသာ ရိွေလသည္။ ၂၄ရက္ - ေမ - ၁၉၅၆ ခုႏွစ္
တြင္ ဆရာေတာ္ကိုယ္တုိင္ ႀကီးမွဴး၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္
သည္။ မ်က္ႏွာစာေလးခု ရိွသည္။ အရပ္မ်က္ႏွာတစ္ခုစီတြင္ ဗုဒၶ
ၾသဝါဒ၊ ဗုဒၶလမ္းစဥ္၊ ဗုဒၶအေျခခံသေဘာတရား၊ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ
စသျဖင့္ ေဆာင္ပုဒ္ကေလးမ်ားကို ေရးထြင္းထားေလသည္။

-ဗုဒၶၾသဝါဒ
ကိုယ့္႐ုပ္ ကိုယ္ေျပာင္း ကိုယ္ေကာင္းေအာင္ႀကံ
ကိုယ့္အစာ ကိုယ္စား - ကိုယ္မွားလွ်င္ခံ
ကိုယ့္ေလွ ကိုယ္ထိုး - ပဂိုးႏွင့္ ပဂံ
ကိုယ့္ဇိမ္ေတြ႔၊ ကိုယ္ေမြ႕ ကိုယ္ပင္စံ။

-ဗုဒၶလမ္းစဥ္
နီဝရဏ - ငါးဝပယ္ၿခဳိင္
သီ-သံ-သ-သံ ေလးတန္ပိုင္ႏုိင္
စား- ေသာံ - ႐ွဴ - ထုပ္ - သိမ္းခ်ဳပ္ - ခါထိုင္
စ်ာန္ - မဂ္ျငမ္း၊ တက္လွမ္းနိဗၺာန္တုိင္။

-ဗုဒၶအေၿခခံသေဘာတရား
အရိွ - အျဖစ္ - အရိပ္ - အထင္
အရိွ - တရား ထင္လ်ားသိျမင္
အျဖစ္ - အရိပ္ ခဲႀကိတ္ျပဳျပင္
အထင္ - ပစ္၊ အႏွစ္နိဗၺာန္ဝင္။

-ဗုဒၶအဘိဓမၼာ
အာ႐ံုငါးဝ, ႐ူပဓေမၼ
သူ႔ဟာ - သူထား - အလကားဟာေတြ
စ - သ - ဃ - ဇ - က ႏွင့္ ဆံုေခ်
ေကာင္း - ဆိုး ခြဲ, ေပၚမ်ဲ ဝိညာေဏ။

----- ရွစ္လံုးဘြဲ႔ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
သီ သံ သ သံ ေလးတန္ကို မသိ၍ အနီးရိွ နယ္ခံ ဦးေလးႀကီး
တစ္ေယာက္ကို ေမးေသာအခါ ပိုင္ႏုိင္စြာ အေျဖမေပးႏုိင္၍
မသိခဲ့ရေပ။ စ သ ဃ ဇ က ကိုလည္း ဆက္၍ မေမးျဖစ္ေတာ့။

----- ေပေလးပင္ ရွင္ေလးပါး အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္စာတုိင္
ကိုလည္း ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာပင္ ေတြ႔ရသည္။ ေလးေျမွာင့္တုိင္ႀကီး
ျဖစ္၏။ ရွင္ေလးပါး၏ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ပ်ံလြန္သကၠရာဇ္မ်ားကို
ေရးထြင္းထားသျဖင့္ ကူးယူခဲ့၏။ ျမန္မာသကၠရာဇ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

-ရွင္မဟာသီလဝံသ
ေမြးဖြား- ၈၁၅
ပ်ံလြန္ - ၈၈၂

-ရွင္ဥတၱမေက်ာ္
(၈၁၅ - ၉၁၂)

-ရွင္အုန္းညိဳ
(၈၁၅ - ၈၅၅)

-ရွင္ေခမာ
(၈၁၅ - ၈၆၈)

----- ေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ ေနရာစံုေရာက္ခဲ့၍ ျပန္ဖို႔ စိတ္ကူး
ရေသာအခါ မြန္းတည့္ေလၿပီ။ နတ္မွီေတာရမွ ျပန္ထြက္ခဲ့၍
ဆရာေတာ္၏ ဇာတိျဖစ္ေသာ အိမ္ေျခႏွစ္ဆယ္ခန္႔ရိွ ဆီမီးထြန္း
ရြာကေလးသို႔ သြားဖို႔ စဥ္းစားမိသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေဝးသည္
ထင္၍ မသြားျဖစ္ခဲ့။ ဆရာေတာ္ကို ၁၉-၉-၁၈၉၇ (ျမန္မာသကၠရာဇ္
၁၂၅၉ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆုတ္ ၉- ရက္) တြင္ ေတာင္တြင္း
ႀကီးၿမိဳ႕အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရိွ ဆီမီးထြန္းရြာ၌ ဖခင္မြန္းေရႊထပ္၊
မိခင္ေဒၚလွဝါတို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိဳ႕ထဲသို႔
ျပန္ဝင္ကာ ဆရာေတာ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဥကၠ႒ ဗုဒၶမစ္ရွင္
ေက်ာင္းေရွ႕က ျဖတ္၍ ျပန္ခဲ့သည္။

----- အိုဘီအမ္(O.B.M)ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းကို ၁၉၃၂
ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က တို႔ဗမာေတြ
“သခင္”ဟု ေႂကြးေက်ာ္ခါစ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ရွင္ဥကၠ႒သည္
ထိုေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွား
အမည္ခံ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆိုကာမွ်ႏွင့္
သူပုန္ေက်ာင္းဟု အဂၤလိပ္အစိုးရက မ်က္မုန္းက်ိဳးေနခုိက္
ကာလဝယ္ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူမွာ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး
သဖြယ္ ရိွခဲ့ေပမည္။ အဂၤလိပ္စာကို ထြန္တံုးေပၚေရာက္ေစရမည္
ဟု ေႂကြးေက်ာ္၍ ေခတ္အသိ၊ ေခတ္ပညာ၊ အမ်ိဳးသားေရး
စိတ္ဓာတ္တုိ႔ကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ေက်ာင္း၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ
“ဆင္းရဲသားကို အလုပ္အေကၽြးျပဳျခင္းသည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ကို
အလုပ္အေကၽြးျပဳျခင္းပင္ မည္၏”ဟူေသာ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္
ျဖစ္သည္။ အိုဘီအမ္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းသည္ ေတာင္တြင္းႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး ဌာနခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။
အဂၤလိပ္မ်ား၊ ဂ်ပန္မ်ားကို ေတာ္လွန္သည့္ စခန္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့႐ံု
မွ်မက ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ အမ်ိဳးသားေရး
လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနခဲ့ေသာ ေက်ာင္း
တစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ ဆရာသိန္းေဖျမင့္ပင္ ထိုေက်ာင္းတြင္
ဆရာအျဖစ္ဝင္လုပ္ခဲ့ေသးသည္ဟု ဖတ္ဖူးပါသည္။ ယခုအခါ
ထိုေက်ာင္းမွ ထြက္ေသာ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား အခ်ိဳ႕ သက္ရိွ
ထင္ရွားျဖင့္ ႏုိင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ ရိွေနၾကမည္လားဟု ေတြးမိပါသည္။

----- နတ္မွီေတာရကိုလည္း ေရာက္၍ ျပန္ခဲ့ၿပီ။ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း
ကိုလည္း ျမင္ခဲ့ရၿပီ။ ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒၏ ေျခရာထင္ေသာေျမမွ
ျပန္ခါနီးတြင္ ဆရာပါရဂူ၏ ဝါက်အခ်ိဳ႕ကို ႐ုတ္တရက္ သတိရ
လိုက္မိသည္။ ၁၃၂၈ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ ဆရာေတာ္
သက္ေတာ္ ၇၀၊ ဝါေတာ္ ၅၀ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ဖတ္ၾကား
ေသာ ဆရာပါရဂူ၏ စာတမ္းထဲမွ ျဖစ္ပါသည္။

“ရွင္ဥကၠ႒သည္ သူ၏ အျမင္သစ္ အေတြးသစ္မ်ားပါသည့္
စာအုပ္စာတန္းမ်ိဳးစံုကို ေရးသား၏။ ထိုအခါ တုိင္းျပည္တြင္
ဂယက္ထသြားေလ၏။ အေဟာင္းသမားမ်ား၏ ဝိုင္းပယ္ျခင္းကို
ခံရေလ၏။ ေတာ္လွန္ေသာ အေတြးရွင္တို႔သည္ ေခတ္တစ္ေခတ္
၏ ဝိုင္းပယ္ခံရေသာ္လည္း၊ ေနာင္တစ္ေခတ္၏ အပူေဇာ္ ခံရ
တတ္ေလသည္။ ေခတ္တစ္ေခတ္၏ ‘ခ်ဥ္ဖတ္’ျဖစ္ရေသာ္လည္း၊
ေနာက္တစ္ေခတ္၏ ‘နတ္ေဒဝတာ’ျဖစ္ရတတ္ေလသည္”
--- --- --- --- --- --- ---
-သုဒၶ။ ။
၂၄ - ဇူလိုင္ - ၂၀၁၁။


(မွတ္ခ်က္။ ။ Noel Prime ၏ facebook စာမ်က္ႏွာမွ
ထပ္ဆင့္ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။)

43 comments:

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ကိုယ္တိုင္ေရာက္သြားရသလိုပဲ...ဗဟုသုတေတြတိုးလို႕ ေက်းဇူးပါအကို..

sosegado said...

ဒါကုိဖတ္လုိက္ရေတာ့ ဖတ္ဘူးထားတာေလးေတြနဲ့အတူ ဆရာေတာ္အေၾကာင္းပုိသိသြားရတယ္၊

ေက်ာ္စြာ said...

ဆရာပါရဂူ ေရးတာက ဗုဒၶဘုရားရွင္ကုိ အေဟာင္းသမားလုိ႔ စြပ္စြဲသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ရွာေတြ႔ခဲ့တဲ့ အမွန္တရားေတြက အနႏၱစၾကဝဠာရဲ႕ ျခြင္းခ်က္မဲ့့ အမွန္တရားေတြမုိ႔ အသစ္ျဖစ္ေအာင္ဆုိျပီး ခုတစ္မ်ိဳးေနာက္ တစ္မ်ိဳး ေျပာင္းလုိ႔မွ မရတာ။ အေဟာင္းျဖစ္တုိင္းသာ ေျပာင္းေၾကးဆုိ ''ကမၻာၾကီး လံုးတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆက ႏွစ္ၾကာေတာ့ အေဟာင္းျဖစ္သြားျပီ။ အသစ္ျဖစ္ေအာင္ ကမၻာၾကီး ျပားတယ္လုိ႔ ေျပာင္းေျပာၾကစုိ႔''ဆုိရင္ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ရူးေနလား ျပန္ေမးမွာေပါ့။

သူတုိ႔ကုိးကြယ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆုိတာလဲ ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္လုိ႔ အေဟာင္းျဖစ္သြားျပီ၊ သံုးစားမရေတာ့ဘူး၊ ေျမာင္းထဲပုိ႔ၾကစုိ႔ဆုိျပီး ပုိ႔လုိက္ပါလား။

ကၽြန္ေတာ္ ဆရာၾကီးကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေလးစားခင္မင္ေပမယ့္ စာေပႏွံ႔စပ္တာ အားက်ေပမယ့္ ဘာသာေရး လက္ေတြ႔ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈမွာေတာ့ ဆရာၾကီး အားနည္းတယ္လုိ႔ ေလးစားစြာ ေျပာခ်င္တယ္ဗ်ာ။ ရွင္ဥကၠဌက လူေသရင္ လူပဲျဖစ္တယ္ဆုိျပီး ဘုရားမေဟာခဲ့တဲ့ သူ႔စိတ္ကူးယဥ္လုပ္ဇာတ္ေတြကုိ ဘုရားေဟာပါဆုိျပီး လိမ္လုိ႔ ဘုရားသားေတာ္စစ္ သံဃာေတြနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္ရတာပါ။

လူေသရင္ လူပဲျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ငရဲဆုိတာမရွိ၊ ျပိတၱာအသူရကာယ္ဆုိတာမရွိ၊ လူေသရင္ တိရစၦာန္လဲ မျဖစ္ႏုိင္။ လူေသ လူပဲျဖစ္တယ္။ ဘာမွမပူနဲ႔ဆုိေတာ့ ဒါနသီလ ဘာမွ မလုပ္ခ်င္တဲ့လူေတြနဲ႔ အကုိက္ေပါ့။ ၾကိဳက္သလုိသာေန၊ ေသရင္ လူပဲျပန္ျဖစ္မွာ စိတ္ခ်ဆုိေတာ့။

ရွင္ဥကၠဌေတာင္ လူျပန္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ဘူး။ ဘုရားရွင္ကုိ ဒီေလာက္ ေက်းဇူးမဲ့တဲ့လူ ငရဲသြားမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ငရဲက လြတ္ရင္ေတာ့ ျပိတၱာ၊ အသူရကာယ္နဲ႔ တိရစၦာန္ဘံု တစ္ဘံုဘံုမွာ ရွိေကာင္းပါရဲ႕။

ahphyulay said...

အင္း...
ဖတ္လို ့ အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ..။
ဒါနဲ ့ ကြ်န္ေတာ္မေသခ်ာတာေလး တစ္ခု
ေမးၾကည္ ့ခ်င္လို ့ပါ။ အဲ ့ဒီ ရွင္ဥကၠဌဆရာေတာ္
က ကြ်န္ေတာ္တို ့မမွီလိုက္တဲ ့ ဟို .. လူေသ
လူၿဖစ္ဝါဒ ကို ေဟာၾကားခဲ ့တဲ ့ဆရာေတာ္လား
ဆိုတာ ပါပဲ။
အားမွ ေၿဖေပးပါလားခင္မ်ာ..။
ပညာတတ္ဆရာေတာ္ဆိုတာေတာ ့
ေသခ်ာပါတယ္။

m t n said...

kyaw swar are you ma sa la or army man? do u know exactly lu thay lu phyet? u don't know exactly,u don't say about sayadaw.i thint u must go to ngaye.

Anonymous said...

kyaw swar r u ma sa la or army man? do u know exactly lu thay lu phyet va da? u don't know exactly ,u don't say about sayadaw. u must go to ngaye.

အိုးေ၀ေအာင္ said...

ကြန္မန္႕ေရးတဲ့ ေက်ာ္စြာ ဆိုသူရဲ႕ ေရးသားေတြးေခၚခ်က္ကို ေထာက္ခံပါတယ္။
ေအာက္က အဂၤလိပ္လို ကြန္မန္႕ေရးျပီး ေက်ာ္စြာကို ကန္႕ကြက္သူေတြဟာ လူေသလူျဖစ္ ရွင္ဥကၠဌ ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တနည္းနည္း ကိုးကြယ္ေနတဲ့ အဂတိတပါးပါး လိုက္စားေနသူေတြလို႕ သတ္မွတ္ခ်င္ပါတယ္။ခင္ဗ်ားတို႕ဆရာေတာ္ကို မဆလေခတ္မွာ အဓမၼ၀ါဒီလို႕ သံဃာ့နာယကက ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာရယ္-ဆရာပါရဂူဟာ ရွႈင္ဥကၠဌရဲ႕တပည့္၇ဟန္းတပါးျဖစ္ခဲ့ျပီး လူထြက္ခဲ့တာရယ္ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတို႕က ရွင္ဥကၠဌနဲ႕အေပါင္းအပါေတြကို အဓမၼ၀ါဒီလို႕ ေျပာတဲ့သူတိုင္းကို မဆလလား -အာမီကလားလို႕ မ်က္လံုးမွိတ္ စြတ္ရမ္းခ်င္ၾကတာကိုး။ဘာသာေရးကိစၥအျငင္းပြားရင္ ပုဂိၢဳလ္ထက္ တရားဓမၼကို ဦးစားေပးေျပာဆိုဆံုးျဖတ္ရတာကို သေဘာေပါက္ၾကပါ။က်ေနာ္ မဆလမဟုတ္-အာမီ မဟုတ္-မဟုတ္မမွန္တာကို ေတာ္လွန္ေနသူတေယာက္သာ။
အားလံုးကို ေလးစားလွ်က္-အိုးေ၀ေအာင္
0way88@gmail.com

ထက္စု said...

ဒီေလာက္ သရဲအေၾကာင္းေရးေနတဲ့လူက
လူေသလူျဖစ္ကို လက္ခံထားတဲ့ ဆရာေတာ္ကို အမႊန္းတင္ျပီး စာဖြဲ႔ေနတာလား။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားတဲ့ တရားေတာ္ေတြက နွစ္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေျပာင္းလဲစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

အခုလက္မခံလည္း ေနာင္လက္ခံလိမ့္မယ္လို႔ စိတ္ကူးယဥ္တာေတာ့ လြန္လြန္းေနျပီ။

ေစာ(အဝါရောင်မြေ) said...

က်ေတာ္ ခုဖတ္တဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ဒီဆရာေတာ္ရဲ ့ အေၾကာင္း ေထာက္ျပထားတာေတြ ဖတ္ေနတုံးရွိေသးတယ္။
ေဖေဖကေတာ့ေျပာတယ္ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပုံတုံးက ဟုတ္သေလာက္ ဘယ္လိုျဖစ္သြားတာလဲ မသိဘူး လို ့ေျပာခဲ့ဘူးေသးတယ္။

ကုိေအာင္ said...

ထက္စု ေရ ...
ဒါ facebook ေပၚက ေဆာင္းပါးပါ၊ က်ေနာ့္ ေဆာင္းပါ မဟုတ္ပါဘူး၊ စာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ ...

ထက္စု said...

ဘေလာ့မွာ တင္တယ္ဆုိကတည္းက
ကုိယ့္ေဆာင္းပါး ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ကို္ယ္တုိင္သေဘာတူ ေထာက္ခံလုိ႔ေပါ့။

ကိုယ္တုိင္၊စိတ္တူ၊ခ်ီးမႊမ္း၊ေထာက္ခံ အားလုံးက သေဘာအတူတူပဲ။ အျပစ္လည္း အတူူတူပဲ။

လွိဳင္ဘြား(သီခ်င္းအိမ္) said...

ကြ်န္ေတာ္ ၾကည္ညိဳေလးစားရတဲ့ ဆရာေတာ္ သွ်င္ဥကၠဌ ရဲ့ ရုပ္ပံုေတာ္ကိုဖူးေတြ ့ခြင့္ရလို ့ ေက်းဇူးပါ အစ္ကိုေအာင္
ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ့ က်ယ္ျပန္ ့နက္ရွိဳင္းတဲ့ ဓမၼအျမင္ေတြ ကို အရမ္းႏွစ္ခ်ိဳက္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ပါ
ဆရာေတာ့္ ပံုေတာ္ေတြ save လုပ္ယူသြားပါတယ္
ထပ္ဆင့္ေက်းဇူးပါ အစ္ကိုေအာင္ေရ

Anonymous said...

ဒီ post အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုေအာင္ ေရ
ကိုယ္နဲ႕ အျမင္ မတူတာနဲ႕ မွားတယ္လို႕ သတ္မွတ္ေနတဲ့ အစြန္းေရာက္ ဝါဒီေတြ အတြက္ေတာ့ ဝမ္းနည္းပါတယ္
အခု ေဒါသတၾကီး ေအာ္ေနတဲ့ လူေတြထဲမွာ သွ်င္ဥကၠဌ ရဲ့ စာအုပ္ေတြ ေသခ်ာ ေလ့လာဖူးတဲ့ လူမပါဘူး ထင္ပါတယ္
စာအုပ္ေခါင္းစဥ္ ၾကားပီး ရမ္းသန္း ေအာ္ေနၾကတဲ့လူ ပိုမ်ားသလား လို႕ ... မွားသြားရင္ေတာ့ ေတာင္းပန္ပါတယ္

ကိုယ္နဲ႕အျမင္မတူရင္ ဘာလို႕အျမင္မတူလဲ ဆိုတာကို မေလ့လာႏိုင္ၾကဘူးလာဗ်ာ
ဒီလို ဘာသာေရး နဲ႕ ပတ္သက္ရင္ အျမင္မတူတာနဲ႕ ငါသိတာအမွန္ က်န္တာအမွား
ကိုယ္နဲ႕မတူ ကိုယ္႕ရန္သူ လို႕ ရဲရဲရင့္ရင့္ ေအာ္ႏိုင္မွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ပီသမယ္ ဆိုရင္ေတာ့
ကြၽန္ေတာ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မပီသ ေသးေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား

ေမသိမ့္သိမ့္ေက်ာ္ said...

ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္ရွင္။ ေပေလးပင္ ၊ ရွင္ေလးပါး ထဲက တစ္ပါးအေၾကာင္းေလး အနည္းငယ္ တင္ျပေပးလို႔ ေက်းဇူးပါရွင္။

ခင္မင္ေလးစားလ်က္

Anonymous said...

ကိုေအာင္ ေရ

ဗဟုသုတ အေနနဲ႕ ဖတ္ခြင္႔ရတဲ႕ အတြက္ေက်းဇူးပါ

ေရႊစင္ဦး

သွ်င္ေနမင္း said...

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ရွင္ဥကၳရဲ ့စာအုပ္ေတြအေတာ္မ်ား
မ်ားစုေဆာင္ထားပါတယ္.လူေသလူျဖစ္ရဲ ့စာအုပ္ကို
လက္ေဆာင္ေပးဖို ့အတြက္၃အုပ္ေတာင္၀ယ္ထားပါေသ
တယ္.ဗုဒၶကိုယ္တိုင္ေဟာျကားခဲ ့တဲ ့ကာလာမသုတ္
ကိုဖက္ဘူးျကရင္ေတာ ့...........

tint said...

https://docs.google.com/leaf?id=0B_K5wRSumrTTZGJmMTQ3ZjAtYWEyOC00ZjE2LWExZTUtZjc1MzMwM2RmZDcx&sort=name&layout=list&num=50&pli=1

tint said...

https://docs.google.com/leaf?id=0B_K5wRSumrTTZGJmMTQ3ZjAtYWEyOC00ZjE2LWExZTUtZjc1MzMwM2RmZDcx&sort=name&layout=list&num=50&pli=1

mstint said...

ေတာင္တြင္းႀကီးဖက္မွာ ပညာတတ္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အမ်ားႀကီးေပၚထြန္းခဲ့တယ္ေနာ္။
အန္တီ့အမ်ိဳးသားက ေတာင္တြင္းႀကီးဖက္ကဆိုေတာ့ မၾကာခနေရာက္ဘူးတယ္။
ေရွးသမိုင္းအေမြအႏွစ္ေတြလည္း ေတြ႔ရတယ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

http://universaltruthplace.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

ကာလာမသုတ္ အတုိင္း ဦးေႏွာက္ေလးသုံးျပီး စဥ္းစားၾကကုန္ေလာ။ အထူးအားျဖင့္ ရွင္ေသမင္းအတြက္ပါ။

သွ်င္ေနမင္း said...

ထက္စုႏွင္းဆီခင္ဗ်ာ........
လြပ္လပ္စြာယံုႀကည္ခြင္ ့ေပါ ့..
ကြ်န္ေတာ္ကိုဒီထက္မကေ၀ဖန္သင္ ့ပါတယ္္..
ကြ်န္ေတာ္ဘာေႀကာင္ ့ရွင္ဥကၳကိုေလးစာတာလဲ
ဆိုေတာ ့လူသာႏွင္ ့ေျမလြာစာအုပ္ကိုဖက္ျပီး
ကြ်န္ေတာ္အေတြးေခၚေတြေျပာင္းလဲလာလို ့ပါ..
လက္ရွိအမရုိက္ေနတဲ ့ကြန္ျပဴတာကိုဘယ္နတ္
ဘုရားကမွဖန္တီမေပးခဲ ့ပါဘူ၊လူသာေတြကိုယ္
တိုင္ဖန္တီခဲ ့တာပါ.........ေလးစာစြာျဖင္ ့

ထက္စုႏွင္းဆီ said...

ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ဖန္ဆင္းတယ္လုိ႔ တလုံးမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ လူေသရင္ လူျဖစ္တယ္လို႔ လည္း မေဟာခဲ့ပါဘူး။ ေသခ်ာစြာ သုံးသပ္ပါ။

ညီေမာင္ said...

ကုိေအာင္ ေရ . . ကြန္႔မင့္ေတြ နည္းေသးသလုိပဲေနာ္။ ကုိေအာင့္ ဘေလာ့ကို လူသိပ္မသိေသးဘူးထင္တယ္။
မထက္စုနွင္းဆီေရ.. ခင္းဗ်ားလင့္ေပးထားတဲ့ စာအုပ္က ဘာေၾကာင့္ရွင္ဥကၠဌ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးမွ ထြက္ရတာလဲ။(သာမန္လူၿပိန္းတေယာက္နားမလည္လုိ႔ေမးၿခင္းဟုမွတ္ယူပါ)
ေနာက္ၿပီး ခင္ဗ်ားမွန္ေနတာ အကုန္လံုးသိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူတေယာက္ကို ပုဂိၢဳလ္ေရးအရတုိက္ခုိက္တာ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဥပမာ ရွင္ေသမင္း ဆုိတာမ်ိဳးပါ။
ကုိ သွ်င္ေနမင္း ရဲ႔ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ခြင့္ ကုိလည္း ေလးစားပါတယ္။
ထုိ႔အၿပင္ လူသားနွင့္ ေၿမလႊာ နွင့္ လူေသလူၿဖစ္ စာအုပ္ ebook ရွိမယ္ဆုိရင္ share ေစလုိပါတယ္။

ဖတ္ေစခ်င္လုိ႔ said...

http://shwemm.blog.com/2009/09/27/%E1%80%95%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%80%E1%80%B6-%E1%80%A1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7-%E1%80%9B%E1%80%9F%E1%80%94/ (ရွင္ေသမင္းအတြက္ အထူးေဆာင္းပါး)

Kozaw (Penang) said...

သွ်င္ေနမင္း ဆိုတဲ့သူ.. လြပ္လပ္စြာယံုႀကည္ခြင္ ့ရွိပါတယ္.. လြပ္လပ္စြာကြဲလြဲခြင့္လည္းရွိတယ္.. မင္းရွင္ဥကၠဌက လူေသရင္ လူပဲျဖစ္တယ္ဆုိျပီး ဘုရားမေဟာခဲ့တဲ့ သူ႔စိတ္ကူးယဥ္လုပ္ဇာတ္ေတြကုိ ဘုရားေဟာပါဆုိျပီး လိမ္တာပါ၊ တစ္ကယ္ဆို ဘုရားေဟာ ကဒီ၀ါဒနဲ႕ ဘာမွမဆိုင္ပါဘူး၊ ဘုရားေဟာပါလို႕ေခါင္းစဥ္တပ္မွ လူေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို လြယ္လြယ္ရမွာမို႕ပါ၊ ဘုရား၀ါဒနဲ႕ဘာမွ မဆိုင္တဲ့ ယူဆမႈေတြကို ရွင္ဥကၠဌနဲ႕ မင္းတို႕ေတြက လက္ခံတယ္ဆိုရင္ မင္းတို႕ကို မင္းတို႕ ဗုဒၶ၀ါဒီအၿဖစ္ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ရွင္ဥကၠဌ၀ါဒီ (ရွင္ဥကၠဌဘာသာ၀င္)လုပ္ ရွင္ဥကၠဌကို ကိုးကြယ္ၿပီး ဗုဒၶနံမည္ ဗုဒၶတရားေတြကို ေမ့လိုက္ပါ၊ တၿခားဘာသာ၀င္ေတြက ဗုဒၶ၀ါဒ ကို အၿမင္မွားကုန္မယ္၊ ငါတို႕က ဗုဒၶတရားနဲ႔ အဆုံးမ ကို ခံယူတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမို႕လို႕ ရွင္ဥကၠဌကို (ဗုဒၶတရားနဲ႔ဆန္႕က်င္တဲ့အယူရွိသူ)ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အၿဖစ္ကို လက္မခံတာပဲ
{လက္ရွိအမရုိက္ေနတဲ ့ကြန္ျပဴတာကိုဘယ္နတ္
ဘုရားကမွဖန္တီးမေပးခဲ ့ပါဘူး၊လူသားေတြကိုယ္
တိုင္ဖန္တီးခဲ ့တာပါ} မင္းေၿပာသလိုပါပဲ တို႕ဗုဒၶကလည္း ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒ သမားမဟုတ္ပါဘူး.. ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္ရတယ္ဆိုတဲ့ ကံ ကံရဲ႕ အေၾကာင္းတရားနဲ႕ အက်ိဳးတရားကို ယုံၾကည္သူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေတြပါပဲ..

Anonymous said...

ေတာင္တြင္း ၾကီး ကတကယ္ ကို ပညာရွင္အေက်ာ္အေမာ္ ေတြထြက္တာ ဟိုးတုံးကတည္း ကေနအခုထက္ထိပဲ။
ဦးေအာင္သင္း လဲ ေတာင္တြင္း ၾကီး ကပဲ။ေနာက္လဲ ထြက္လာမွာပဲ။ ေပတပင္ ရွင္ ကိုၾကည္ညိဳတာ ၾကာပီ၊ ေက်းဇူး အရန္းတင္ပါတယ္ဗ်ာ

Anonymous said...

http://www.dhammavideo.com/media/3118/1/

လူေသလူျဖစ္ ဝိနိစၧယကို မဖတ္ဖူးေသးသူမ်ားအတြက္.. ေဒါင္းလုပ္လင့္ပါ..

သွ်င္ေနမင္း said...

ပကာသနိယကံ
ကိုဗုဒၵလက္ထပ္ကေဒ၀ဒတ္ရယ္ျပီေတာ ့
ရွင္ဥကၠထ၊ရွင္အာဒိစၥ၀ံသရယ္အင္းဆက္မေရးတာ
ေကာင္းပါတယ္၊ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကိုအသက္
သြင္းတယ္ျဖစ္ေနအံုးမယ္...

ုုုုုုkyawkayw said...

ဆရာေတာ္ေရးတဲ ့( လူေသလူျဖစ္ ) က ဘုရားေဟာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေတာ ့လက္ခံပါတယ္ ....ဆရာေတာ္ရဲ ့မေကာင္းေၾကာင္းေတြကိုပဲေရြးျပီး ေျပာမေနပဲနဲ ့ ဆရာေတာ္လုပ္ခဲ ့တဲ ့ေကာင္းမႈေတြ ကိုလဲျပန္ၾကည္ ့သင္ ့တယ္လို ့ထင္ပါတယ္..... ဘယ္သူေတြဘာေျပာေျပာ မွားတယ္ မွန္တယ္လို ့ ကြ်န္ေတာ္ မေ၀ဖန္လိုပါဘူး ...လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ခြင့္ ဆိုတာ လူတိုင္းမွာရွိပါတယ္...ရွင္ဥကၠဌ က ပုထုဇဥ္ ပါ ....ပုထုဇဥ္ ဆိုတာ အတၱ ရွိပါတယ္ အမွားမကင္းပါဘူး.... ေလးစားစြာျဖင္ ့......

Anonymous said...

http://mandalaygazette.com/60505/uncategorized-other/copypaste
read kyi kya per

Anonymous said...

http://mandalaygazette.com/60505/uncategorized-other/copypaste

မ်ဳိးဆက္သစ္အရွင္ said...

နတ္မွီေတာရ ဆရာေတာ္ၾကီးကုိ ၾကည္ညဳိပါတယ္၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာေတြကုိ ရဲရဲရင့္ရင့္ တင္ျပခ့ဲလုိ႕ လဲ ေက်းဇူးၾကီးပါတယ္၊ အခုလုိ ဓာတ္ပုံေတြ အေထာက္အထားေတြနဲ႕ေတြ႕ရလုိ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။

Anonymous said...

ဆရာေတာ္ရွိတုန္းကဘာလုိ.မေျဖရွင္းတာလဲေတာ့မသိဘူးခင္မ်ာ အမွန္မွာက အဲဒီလုိေျဖရွင္းသင့္တယ္ သူ.မွာဘာအေထာက္အထားေတြေတြ.ခဲ့လုိ.မွန္းမွမသိတာကုိ ဆရာေတာ္ေဟာခဲ့တာေတြကအမွန္ေတြျဖစ္ေနခဲ့ရင္ အျပစ္ေရာက္ပါတယ္

Anonymous said...

တကယ္တန္းက ဆရာေတာ္ရွိစဥ္တုန္းက ရွင္းရမဲ့အရာပါ ဆရာေတာ္ကဘာအေထာက္အထားေတြရွိခဲ့လုိ.ေဟာခဲ့တာမွန္းမွမသိတာကုိ
အခုေျပာေနတဲ့သူေတြကေကာ ဘယ္ေလာက္သိလဲမသိဘူးခင္မ်ား သူမ်ားမဲတယ္ဆုိလုိ.လုိက္မဲတာလား ကုိယ္တုိင္ေသခ်ာေလ့လာျပီးလုိ.ေျပာၾကတာလား ဆရာေတာ္ေလ့လာတာရဲ့ တ၀က္ေလာက္ေကာေလ့လာျဖစ္ရဲ့လားမသိဘူး ဘယ္သူမွန္လားမွားလားေတာ့မသိပါဘူးေနာ္
ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္းမွားခ်င္မွားေနလိမ့္မယ္
သံဃာေတာ္ေတြရဲ့ မေကာင္းေၾကာင္းေျပာတာအျပစ္ၾကီးလုိ.ေျပာတာပါ
အခုေျပာေနတဲ့သံဃာေတြကုိမွားတာလားလဲကြ်န္ေတာ္မသိဘူး ဘယ္သူမွန္လဲဆုိတာဘုရားပဲသိမွာပါ
အခုဘေလာ့ေရးတဲ့လူကုိေတာ့အားေပးပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္လည္းေတာင္တြင္းၾကီးသားပါ ဆရာေတာ္ေရးတဲ့ စာအုပ္ေလးေတြရွဲေပးရင္ပုိသေဘာက်ပါတယ္
ေလ့လာခ်င္လုိ.ပါ

Unknown said...

က်ေတာ္ 2006 က ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠဌ ရဲ့ ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံု ကိုဖတ္ရတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ က်ေတာ္အဘိဓၼာ တတ္ေရာ။ က်ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဆရာေတာ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို စာေပေတြမွာ နွ့ံစပ္တယ္ ဆရာေတာ္နဲ့ ယွဥ္ေျပာရဲ႕တဲ့လူပာာ မရွိသေလာက္ပဲ။ ဆရာေတာ္ရဲ့ စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဆရာေတာ္ ပာာ လူေသရင္လူျဖစ္တယ္ လို့ တိတိက်က်မေပာာခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ကဆရာေတြ ကသာဒီနည္းကို မွားၿပီးေျပာတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

Unknown said...

က်ေတာ္ 2006 က ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠဌ ရဲ့ ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံု ကိုဖတ္ရတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ က်ေတာ္အဘိဓၼာ တတ္ေရာ။ က်ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဆရာေတာ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို စာေပေတြမွာ နွ့ံစပ္တယ္ ဆရာေတာ္နဲ့ ယွဥ္ေျပာရဲ႕တဲ့လူပာာ မရွိသေလာက္ပဲ။ ဆရာေတာ္ရဲ့ စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဆရာေတာ္ ပာာ လူေသရင္လူျဖစ္တယ္ လို့ တိတိက်က်မေပာာခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ကဆရာေတြ ကသာဒီနည္းကို မွားၿပီးေျပာတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

Unknown said...

က်ေတာ္ 2006 က ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠဌ ရဲ့ ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံု ကိုဖတ္ရတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ က်ေတာ္အဘိဓၼာ တတ္ေရာ။ က်ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဆရာေတာ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို စာေပေတြမွာ နွ့ံစပ္တယ္ ဆရာေတာ္နဲ့ ယွဥ္ေျပာရဲ႕တဲ့လူပာာ မရွိသေလာက္ပဲ။ ဆရာေတာ္ရဲ့ စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဆရာေတာ္ ပာာ လူေသရင္လူျဖစ္တယ္ လို့ တိတိက်က်မေပာာခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ကဆရာေတြ ကသာဒီနည္းကို မွားၿပီးေျပာတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

Anonymous said...

က်ေတာ္ 2006 က ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠဌ ရဲ့ ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံု ကိုဖတ္ရတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ က်ေတာ္အဘိဓၼာ တတ္ေရာ။ က်ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဆရာေတာ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို စာေပေတြမွာ နွ့ံစပ္တယ္ ဆရာေတာ္နဲ့ ယွဥ္ေျပာရဲ႕တဲ့လူပာာ မရွိသေလာက္ပဲ။ ဆရာေတာ္ရဲ့ စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဆရာေတာ္ ပာာ လူေသရင္လူျဖစ္တယ္ လို့ တိတိက်က်မေပာာခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ကဆရာေတြ ကသာဒီနည္းကို မွားၿပီးေျပာတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

sayarkyaw said...

က်ေတာ္ 2006 က ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠဌ ရဲ့ ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံု ကိုဖတ္ရတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ က်ေတာ္အဘိဓၼာ တတ္ေရာ။ က်ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဆရာေတာ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို စာေပေတြမွာ နွ့ံစပ္တယ္ ဆရာေတာ္နဲ့ ယွဥ္ေျပာရဲ႕တဲ့လူပာာ မရွိသေလာက္ပဲ။ ဆရာေတာ္ရဲ့ စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဆရာေတာ္ ပာာ လူေသရင္လူျဖစ္တယ္ လို့ တိတိက်က်မေပာာခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ကဆရာေတြ ကသာဒီနည္းကို မွားၿပီးေျပာတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

Anonymous said...

က်ေတာ္ 2006 က ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠဌ ရဲ့ ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံု ကိုဖတ္ရတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ က်ေတာ္အဘိဓၼာ တတ္ေရာ။ က်ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဆရာေတာ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို စာေပေတြမွာ နွ့ံစပ္တယ္ ဆရာေတာ္နဲ့ ယွဥ္ေျပာရဲ႕တဲ့လူပာာ မရွိသေလာက္ပဲ။ ဆရာေတာ္ရဲ့ စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဆရာေတာ္ ပာာ လူေသရင္လူျဖစ္တယ္ လို့ တိတိက်က်မေပာာခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ကဆရာေတြ ကသာဒီနည္းကို မွားၿပီးေျပာတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

Unknown said...

က်ေတာ္ 2006 က ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠဌ ရဲ့ ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံု ကိုဖတ္ရတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ က်ေတာ္အဘိဓၼာ တတ္ေရာ။ က်ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဆရာေတာ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို စာေပေတြမွာ နွ့ံစပ္တယ္ ဆရာေတာ္နဲ့ ယွဥ္ေျပာရဲ႕တဲ့လူပာာ မရွိသေလာက္ပဲ။ ဆရာေတာ္ရဲ့ စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဆရာေတာ္ ပာာ လူေသရင္လူျဖစ္တယ္ လို့ တိတိက်က်မေပာာခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ကဆရာေတြ ကသာဒီနည္းကို မွားၿပီးေျပာတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

Anonymous said...

က်ေတာ္ 2006 က ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠဌ ရဲ့ ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံု ကိုဖတ္ရတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ က်ေတာ္အဘိဓၼာ တတ္ေရာ။ က်ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဆရာေတာ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို စာေပေတြမွာ နွ့ံစပ္တယ္ ဆရာေတာ္နဲ့ ယွဥ္ေျပာရဲ႕တဲ့လူပာာ မရွိသေလာက္ပဲ။ ဆရာေတာ္ရဲ့ စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဆရာေတာ္ ပာာ လူေသရင္လူျဖစ္တယ္ လို့ တိတိက်က်မေပာာခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ကဆရာေတြ ကသာဒီနည္းကို မွားၿပီးေျပာတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

Unknown said...

က်ေတာ္ 2006 က ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠဌ ရဲ့ ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံု ကိုဖတ္ရတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ က်ေတာ္အဘိဓၼာ တတ္ေရာ။ က်ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ဆရာေတာ္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို စာေပေတြမွာ နွ့ံစပ္တယ္ ဆရာေတာ္နဲ့ ယွဥ္ေျပာရဲ႕တဲ့လူပာာ မရွိသေလာက္ပဲ။ ဆရာေတာ္ရဲ့ စာအုပ္ေတြကိုဖတ္ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ က်ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဆရာေတာ္ ပာာ လူေသရင္လူျဖစ္တယ္ လို့ တိတိက်က်မေပာာခဲ့ပါဘူး။ေနာက္ကဆရာေတြ ကသာဒီနည္းကို မွားၿပီးေျပာတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။