Tuesday 7 June 2011

အသိမွတ္ၿပဳတယ္ဆုိတာ စိတ္သတၱိရွိမွ လုပ္ရဲတဲ့ အလုပ္ၿဖစ္တယ္

ေရးသူ- ကုိေမာင္ေမာင္၀မ္း

အသိမွတ္ၿပဳတယ္ဆုိတာ စိတ္သတၱိရွိမွ လုပ္ရဲတဲ့ အလုပ္ၿဖစ္တယ္
(ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက)

ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ႕ဖြတ္အစုိးရတက္လာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္
က အစုိးရတရပ္အၿဖစ္ရႈၿမင္တယ္ဆုိတာကုိ ေၿပာခဲ့တယ္။ မဲလိမ္လုိ႔
ပဲတက္လာလာ၊ မတရားလုပ္လုိ႔ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ခပ္တည္တည္နဲ႔ေတာ့
အစုိးရၿဖစ္လာတာပဲ (ၿပည္သူေတြကမဲေပးလုိက္တာကုိး) ဒါကုိ ေဒၚစု
သေဘာေပါက္တယ္၊ လက္ခံခ်င္သည္ၿဖစ္ေစ၊လက္မခံခ်င္သည္
ၿဖစ္ေစ..အစုိးရတရပ္ေတာ့ ၿဖစ္လာၿပီ၊ ေဒၚစုဘက္က ရုိးသားတယ္၊
အရွိတရားကုိအရွိတရားအၿဖစ္ၿမင္လုိက္တယ္…. ဒါဟာ စိတ္သတၱိ
တမ်ိဳးပါ။

ဂြ်န္မက္ကိန္း ၿမန္မာႏုိင္ငံကုိလာေရာက္လုိ႔ ႀကံ႕ဖြတ္အစုိးရရဲ႕ ဒု-
သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ၿမင့္ဦးနဲ႔ေတြ႕ေတာ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္
ကုိ သာမန္အရပ္သားတေယာက္လုိသေဘာထားပါတယ္တဲ့၊
သေဘာကေတာ႔ သူလုိကုိယ္လုိပါပဲ ဆုိတဲ႔အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္
တယ္၊ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ထူးထူးၿခားၿခားလူထုေခါင္းေဆာင္တုိ႔၊
ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္တုိ႔သတ္မွတ္ဘုိ႔ အသိမွတ္မၿပဳပါဘူးေပါ့
----ဒါဟာ အရွိတရားကုိမ်က္ကြယ္ၿပဳလုိက္ၿခင္းပါ။

က်ေနာ္အရင္က အသိမွတ္ၿပဳၿခင္းရဲ႕အႏွစ္သာရ နဲ႔ စိတ္ခြန္အား
သတၱိကုိ သိပ္သေဘာေပါက္ခဲ႔ပါဘူး၊ ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိကရဲ႕
တရားေတာ္ေတြကုိ စာအုပ္စာေပေတြကေနဖတ္ရႈရတဲ႔အခါ
ေရာက္မွေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္လာတယ္။ တကယ္ေတာ့
အသိမွတ္ၿပဳတယ္ဆုိတာ စိတ္သတၱိရွိမွ လုပ္ရဲတဲ႔အလုပ္တဲ့၊ သိပ္မွန္
လုိက္တဲ႔စကားဗ်ာ။က်ေနာ္႔ဘ၀မွာဒီအယူအဆေလးကအေတာ္ကုိ
လႊမ္းမုိးသြားခဲ႔တယ္၊အတိတ္ကုိၿပန္ စဥ္းစားႀကည္႔လိုက္တဲ့အခါ
ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိယ္ အေတာ္ရွက္စရာေကာင္းတဲ႔လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ စိတ္
အစဥ္ေတြကုိေၿပးၿမင္မိတယ္၊ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မေကာင္းတာ
မ်ားကုိသာ အသိမွတ္ၿပဳဘုိ႔၀န္မေလးတတ္ႀကေပမဲ႔လုိ႔ ေကာင္းကြက္
ေတြကုိ အသိမွတ္ၿပဳဘုိ႔ႀကအေတာ္၀န္ေလးတတ္ႀကတာမဟုတ္လား၊
ဒါဟာ သာမန္စိတ္ပါ၊ လူတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ေကာင္းကြက္ ေတာ္
ကြက္ေတြကုိ အသိမွတ္ၿပဳဘုိ႔ဆုိတာ အေၿပာလြယ္သေလာက္အလုပ္
ခက္တယ္၊ ဆရာေတာ္ေၿပာသလုိစိတ္ခြန္အားစိတ္သတၱိေတြလုိ
တယ္၊က်ေနာ္ဒီအမွန္တရားကုိလက္ေတြ႔က်င္႔သုံး ႀကည္႔တယ္၊ က်ေနာ္
အဂၤလိပ္စာ က်ဴရွင္ဆရာတေယာက္အၿဖစ္ရပ္တည္ေတာ႔ စာေတာ္တဲ့
ေက်ာင္းသားေတြကုိ အရွိကုိအရွိတုိင္း အပုိအလုိမရွိအသိမွတ္ၿပဳႀကည့္
တယ္၊ အဲဒီေတာ႔ဒီေက်ာင္းသားေတြဟာပုိပုိၿပီးေတာ္လာတာကုိ
ေတြ႕ရတယ္လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိလည္း ေစတနာေရွ႕ထား ေထာက္
ၿပတယ္ ေက်ာင္းသားေတြဟာလုိလုိလားလားခံယူၿပီး ႀကိဳးစားလာ
တာကုိ ေတြ႔ရတာအမွန္ပါ ၊ ဒါကုိ အသိမွတ္ၿပဳၿခင္းရဲ႕အက်ိဳးရလာဒ္
လုိ႔ခံယူမိတယ္။ အၿပင္ေလာကလူမူ႔ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မွာလည္း
က်င္႔သုံးႀကည္႔တယ္ အဲဒီလုိအသိမွတ္ၿပဳခံရတဲ႔သူေတြဟာ ကုိယ္႔ကုိ
ခင္မင္ေလးစားလာတာ လက္ေတြ႕ပါ။

အသိမွတ္ၿပဳတယ္ဆုိတာ အပုိအလုိမရွိက်င္႔သုံးရတဲ႔ကိစၥပါ၊ ပုိ
သြားတယ္ဆုိေၿမွာက္ေၿပာတာ၊ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ေတြခ်ီးက်ဴးတာ ၿဖစ္
သြားမယ္၊လုိေၿပာတယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသိမွတ္မၿပဳရဲတာနဲ႔အတူတူ
ပါပဲ၊ အသိမွတ္မၿပဳရဲတာဟာမုန္းတီးၿခင္းေတြမနာလုိၿခင္းေတြ
ယွဥ္တြဲရာကၿဖစ္ေပၚလာတဲ႔ေဒါသစိတ္ေတြပါ၊ ဒါေပမယ္လုိ႔
အယူအဆတခုလုပ္ရပ္တခုအေပၚမွာေတာ႔ရႈ႕ေထာင္႔ဆုိတာ
ရွိပါတယ္ဘယ္ရႈေထာင္႔ကရပ္တည္ေၿပာတာလည္းဆုိတဲ့
အေပၚတည္မွီၿပီး အသိမွတ္ၿပဳၿခင္းေတြ မၿပဳၿခင္းေတြဆုိတာ
ကြဲၿပားႏုိင္ပါတယ္၊ ဥပမာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တုိင္းၿပည္ရဲ႕
ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္တယ္၊တပ္မေတာ္ဖခင္ၿဖစ္တယ္ ဒါဟာ အသိမွတ္
ၿပဳကုိၿပဳရမဲ႔အရာပါ၊ ပကတိတည္ရွိခဲ႔တဲ့ အရာေတြမဟုတ္လား၊
သူလုပ္ခဲ႔တဲ႔လုပ္ရပ္ေတြသူၿပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ႔တဲ႔အရာေတြ ေပၚမွာ
ေတာ႔ ရႈေထာင္႔အေပၚလုိက္ၿပီးကြဲၿပားႏုိင္ပါတယ္၊ ထုိနည္းတူစြာပဲ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ၊ ဒီမုိကေရစီ
ေခါင္းေဆာင္၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္
ဗ်ာ ရွင္းပါတယ္ ဒါေတြဟာ လက္ေတြ႔ပကတိအရွိတရားေတြပါ၊
သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အသိမွတ္ၿပဳမယ္ မၿပဳဘူး
ဆုိတာ ဒါက ရပ္တည္ခ်က္ရႈေထာင္႔နဲ႔ဆုိင္သြားၿပီ (ဒါသူတုိ႔သေဘာ)။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္လက္ထက္
ကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္လုိ႔ပဲ သုံးတယ္ ဦးေစာေမာင္လုိ႔
ေတာင္မသုံးဘူး ၊ ထုိနည္းတူစြာပဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ ေမာင္ေအး
စသည္ၿဖင္႔ေပါ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးလုိ႔ပဲ ေခၚေ၀ၚတယ္၊ ဒါဟာ အသိမွတ္
ၿပဳရဲတဲ႔စိတ္သတၱိကုိ ေဖာ္ညႊန္းေနတာပဲ၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ားဘက္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္လုိ႔ေခၚေ၀ၚဖုိ႕
သတၱိေတြေမြးႏုိင္ပါၿပီလားအသိမွတ္ၿပဳရဲ ပါၿပီလား၊ သာမန္ႀကည္႔မယ္
ဆုိ ဘာမွမဟုတ္သလုိထင္ရေပမဲ႔ သိပ္အေရးႀကီးတဲ႔ကိစၥပါ ၊ ၿမန္မာ
ဆုိတာကုိမေၿပာင္းလည္းပဲနဲ႔ ဗမာလုိ႔ဆက္သုံးစြဲေနတဲ႔ႏုိင္ငံတကာနဲ႕
အတုိက္အခံမ်ားကုိရႈတ္ခ်လုိက္တဲ႔အာဏာရွင္ ႀကီးမ်ားကေရာ အထက္
ေဖာ္ၿပပါ ကိစၥမ်ားကုိေၿပာင္းလည္းဘုိ႔ အသိမွတ္ၿပဳရဲဘုိ႔ စိတ္ခြန္အား
ေတြရွိပါရဲ႕လား ...။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာ ဒုသမၼတႀကီးဦးတင္ေအာင္ၿမင္႔ဦးေၿပာ
သလုိ သာမန္အရပ္သားတေယာက္ပါဆုိရင္ ဘာေႀကာင့္ စူပါပါ၀ါ
နုိင္ငံႀကီးက ထင္ရွားတဲ႔ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တေယာက္က
ေရးႀကီး ခြင္က်ယ္ေၿပာဆုိၿပီး သမၼတႀကီးကေရာ ဘာလုိ႔ေရးႀကီး
ခြင္က်ယ္ စကားထဲ ထည့္ေၿပာေနရတာလည္း ဒါဟာ အာဃာၤတ
ေတြ အၿငိဳးေတြ အမုန္းေတြႀကီးေနဆဲဆုိတာကုိ ေဖာ္က်ဴးလုိက္ၿခင္း
ရဲ႕သေကၤတ စကားရိပ္ေတြပါ။

က်ေနာ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွာရွိေနတုန္း အခါတုန္းကေထာင္က်
လာတဲ႔တပ္ရင္းမူးတေယာက္နဲ႔ဆုံခဲ႔ တယ္၊ က်ေနာ္က သူ႔ကုိ တပ္ရင္း
မွဴးႀကီးလုိ႔ပဲေခၚတယ္ (ဒီအေခၚေ၀ၚကုိ သူမၿငင္းပယ္ခဲ႔ပါဘူး - အဲဒီအခ်ိန္
မွာ သူဟာေထာင္က်လာတဲ႔ေထာင္သားတေယာက္ပါ) ဒါေပမဲ႔လုိ႔
က်ေနာ္ကေထာင္ရဲ႕ အႀကီးဆုံးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိကုိ ေထာင္ပုိင္ႀကီး ...
ေထာင္ပုိင္ႀကီးလုိ႔ေခၚေ၀ၚတဲ႔ ကိစၥကုိႀက သူကတားၿမစ္ခဲ႔တယ္၊ နာမည္
တပ္ေခၚပါတဲ႔ ၊ က်ေနာ္ သူ႔ရဲ႕စိတ္သတၱိနဲ႔ စိတ္ခြန္အားကုိ သေဘာ
ေပါက္လုိက္ပါတယ္၊ သူ႔မွာ လူေတြကုိအသိမွတ္မၿပဳရဲတဲ႔ေရာဂါ ၿဖစ္
ေနတာကုိး၊ (သူ႔ကုိအသိမွတ္ၿပဳတာကုိေတာ႔ခံခ်င္ၿပီးသူကႀက အသိမွတ္
ၿပဳဘုိ႔၀န္ေလးတတ္တဲ႔အမ်ိဳးစားပါ)။

ေနာက္တခါႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္
ေႀကာင္႔ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရတယ္ဆုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
ေပါ့။ ဒါရွင္းပါတယ္ ဒါကုိၿငင္းပယ္တဲ႔ကိစၥဟာ အမွန္ကုိမ်က္ကြယ္ၿပဳ
လုိက္ၿခင္းပါ အသိမွတ္မၿပဳရဲၿခင္းပါ၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေႀကာင့္
အက်ဥ္းခ်ခံရသူဟာနုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားၿဖစ္တယ္။ ယုံႀကည္ခ်က္
အက်ဥ္းသားတုိ႔ဘာတုိ႔ဆုိတာ စကားလုံးေတြနဲ႔ရႈတ္ေထြးသြားႏုိင္
တဲ့ ကိစၥ။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ေပးပါလုိ႔ေၿပာတာ
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေႀကာင္႔ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီး ေထာင္ခ်
ထားေသာသူမ်ားကုိဆုိလုိတာ ဒါကုိေ၀့လည္ ေႀကာင္ပတ္နဲ႔
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိပါဘူးဆုိတာ အသိမွတ္ၿပဳဖုိ႕ စိတ္ခြန္အား
နည္းေနတဲ့ အရာလုိ႔ပဲစြပ္ဆြဲခ်င္တယ္။ အသိမွတ္ၿပဳဘုိ႔ကုိေတာင္မွ
၀န္ေလးေနတယ္ဆုိရင္ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးဆုိတာကုိ ဘယ္လုိလွမ္းႀကမလဲ။ စစ္အာဏာရွင္
အဆက္ဆက္ဟာ သူတုိ႔စည္းစိမ္အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္
တပ္မေတာ္ကုိအသုံးခ်သြားႀကတယ္။က်ေနာ္တုိ႔အတုိက္အခံမ်ားဟာ
တပ္မေတာ္နဲ႔စစ္အာဏာရွင္တစုကုိခြဲၿမင္ဘုိ႔ေတာ႔လုိတယ္။ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္း
ဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံအသုံးအႏႈန္းနဲ႔ေၿပာရရင္(state)ပဲ ၊ ႏိုင္ငံရဲ႕သယံဇာတ
ေတြ ၊အရင္းအၿမစ္ေတြ ၊ေလထု ၊ေၿမထု ၊ေရထု စသၿဖင္႔ေပါ႔ ၊ ဒါေတြဟာ
တုိက္ရတဲ႔အမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔တုိက္ရမွာ အစုိးရ (Government)၊
state ဆုိတာ ဘယ္အစုိးရတက္လာလာ သူကရွိေနမွာပဲ တပ္မေတာ္
ဟာ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းၿဖစ္တယ္ ၊ သူကဘယ္အစုိးရတက္လာလာ တပ္မေတာ္
ဆုိတာရွိေနမွာပဲ ၊ ဒါကုိအသိမွတ္ၿပဳရမယ္။ အသိမွတ္လည္းၿပဳရဲရမယ္။

စစ္အာဏာရွင္ႀကိဳးကုိင္ခံ အစုိးရလုိ႔ပဲေၿပာေၿပာ၊ ႀကံဖြတ္အစုိးရလုိ႔ပဲ
ေခၚေခၚသူတုိ႔ကုိတခုေမးခ်င္ပါတယ္၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ လူထုအမ်ား
စုဟာဆင္းရဲတြင္းနက္ေနပါတယ္ဆုိတာကုိ အသိမွတ္ၿပဳရဲပါသလား၊
လူထုႀကီး အမွန္တကယ္ ဆင္းရဲတြင္းနက္တယ္ မနက္ဘူးဆိုတာ
ကုိ စာဖတ္သူမ်ားပဲ သုံးသပ္ၿပီး အေၿဖမွန္ထုတ္ေပးပါ၊ အမွန္တကယ္
အဘက္ဘက္က ယုိယြင္းပ်က္စီးၿပီး နိမ္႔က်ေနတာကုိ လက္ရွိ
အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ႔အစုိးရ အသိမွတ္မၿပဳႏုိင္သမွ် ကာလပတ္လုံး အတုိက္
အခံမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးတုိ႔၊အမ်ိဳးသားၿပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
တုိ႔ ဆုိတာေတြဟာ အလွမ္းေ၀းေနဦးမွာပါ။

တခုေတာ႔ေၿပာခ်င္ပါတယ္၊ ဂြ်န္မက္ကိန္းကေၿပာတယ္၊ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ
ေရးေတြ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ အာရပ္ကမၻာလုိ လူထုေတာ္လွန္ေရးေတြနဲ႕
ႀကဳံေတြ႔ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေၿပာဆုိခ်က္ဟာ တန္ခုိးရွင္မုိ႔ေဖာက္ထြင္းၿမင္နုိင္လုိ႔
ေၿပာသြားတာမဟုတ္ဘူး၊ ရမ္းတုတ္ၿပီး ေၿပာသြားတာလည္းမဟုတ္ဘူး၊
သူဟာ ႏုိင္ငံေရးကၽႊမ္းက်င္သူၿဖစ္ တယ္၊ ေရွ႕ကုိႀကိဳၿမင္ေနတယ္ အေတြ႔အႀကဳံ
နဲ႔သင္ခန္းစာေတြက ေပးလုိက္တဲ႔ ၿပဌာန္းခ်က္ပဲ။

အသိမွတ္ၿပဳတယ္ဆုိတာ စိတ္သတၱိရွိမွလုပ္ရဲတဲ႔အလုပ္ၿဖစ္တယ္ ...
အားလုံးကုိေလးစားစြာၿဖင့္
-ေမာင္ေမာင္၀မ္း

6 comments:

ေန၀သန္ said...

အရင္က သတိမျပဳမိေပမယ့္ အေတာ္ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေလးေတြကို ျမင္လိုက္ရတယ္.... သေဘာက်လို႕... တခ်ဳိ႕အခ်က္ေလးေတြကို စိတ္ထဲထိ မွတ္ထားမိတယ္.....


ခင္မင္လ်က္
ေန၀ႆန္

Anonymous said...

ေဆာင္းပါးေလး ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳပါတယ္

ေရႊစင္ဦး

ahphyulay said...

အင္း..
ေကာင္းတယ္ဗ်ာ.၊ ၾကိဳက္တယ္၊ လူေတြရဲ ႔
ရင္ထဲက စကားသံေတြကို ထင္ဟပ္ၿပေန
တဲ ့ ပို ့(စ)တစ္ပုဒ္ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း
အသိအမွတ္ၿပဳပါတယ္။ လက္ဦးမႈကို ရယူ
ထားသူတစ္စုအေနနဲ ႔ တိုင္းၿပည္ကို အဲ..
ထားပါေတာ ့၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုေတာင္ ကိုယ္
ခ်စ္တတ္ပါရဲ ႔လားလို ့ ေမးၾကည္ ့ခ်င္ပါတယ္။
အခုဟာက လူထုနဲ ့ အစိုးရက တစ္ၿခားစီၿဖစ္
ေနၿပီ။ အစိုးရက အစိုးရကိုပဲ ကိုယ္စားၿပဳေန
ပါတယ္ဗ်ာ...။

ခရစၥတလ္ said...

ပုိစ့္ေလး ဖတ္ရတာေတာင္ ခြန္အားတစ္ခု ရွိသလိုပါပဲ။

သဒၶါလိႈင္း said...

အကိုေအာင္.
အသိအမွတ္ျပဳတယ္ဆိုတာ ေလာကႀကီးမွာအရမ္းခက္ခဲတဲ့ကိစၥတရပ္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အသိအမွတ္မျပဳရဲၾကတာ. အသိအမွတ္ မျပဳခ်င္ၾကတာက ကိုယ္ရဲ႕စိတ္ကသတၱိ မရိွလို႔ဆိုတာ အထင္းသားပဲေနာ္။ မွန္ကန္မႈနဲ႔ မွ်တမႈကို အသိအမွတ္ျပဳရဲေအာင္ စိတ္သတၱိရိွဖို႔ ခြန္အားေတြ ေပးလိုက္သလိုပါပဲ။။။
ခ်စ္ခင္ေလးစားလ်က္
ညီမသဒၶါ

ေမသိမ့္သိမ့္ေက်ာ္ said...

ဟုတ္တယ္။ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ဖုိ႔ စိတ္သတၱိေတြလိုတယ္။

ခင္မင္ေလးစားလ်က္