Monday, 28 March 2011

လူမႈဖူလုံေရး ေပၚလစီေနာက္ကြယ္မွ ၿငီးတြားသံမ်ား

ေရးသူ- ကုိေမာင္ေမာင္၀မ္း

အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုမွာ ႏွစ္ကုန္ၿပီးလုိ႔ ဇန္န၀ါရီလေလာက္ကေန မတ္လ
ကုန္ေလာက္ထိ ကာလဟာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ရင္ခုန္ေနရတဲ့
အခ်ိန္ေတြဆုိ မမွားေလာက္ပါဘူး၊ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ႔ ဒီအခ်ိန္မွာ အလုပ္
လုပ္ေနတဲ့ လူတုိင္း အခြန္ေငြအတြက္ တြက္ခ်က္ရပါတယ္၊ အစုိးရက တရား
၀င္ လုိင္စင္ခ်ေပးထားတဲ႔ အခြန္တြက္ခ်က္ရာ ပုဂၢဳိလိက ဌာနေတြမွာ သြားေရာက္
တြက္ခ်က္ရပါတယ္၊ မသြားလုိ႔မရပါဘူး ၊ အေမရိကားမွာ အခြန္ေရွာင္ၿခင္း
ဟာႀကီးစြာေသာ ဥပေဒပါ၊ ( ႏုိင္ငံကုိက အခြန္အေကာက္ေပၚမွာ လုံးလုံး ရပ္
တည္ေနရတဲ႔ ႏုိင္ငံဆုိေတာ႔ အခြန္ဟာ သိပ္ကုိအေရးႀကီးတဲ႔ကိစၥပါ )။

အဲဒီလုိသြားေရာက္တြက္ခ်က္ရာမွာ မိမိ တႏွစ္တာအလုပ္လုပ္ခဲ႔လုိ႔ရတဲ႔၀င္ေငြ၊
မိမိမိသားစုရပ္တည္မွဳ (မိသားစု၀င္ ဘယ္ႏွစ္ဦးရွိလည္း၊ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ အလုပ္
လုပ္ႏုိင္သလဲ၊ ကေလးငယ္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိလဲ မွီခုိဘယ္ ႏွစ္ေယာက္ရွိလည္း)
စတာေတြအပါ၀င္ သတင္းအခ်က္လက္အခုိင္မာေတြကုိစုစည္းၿပီး အထက္
ေဖာ္ၿပပါ ဌာနေတြက တြက္ခ်က္ေပးပါတယ္။ ၀င္ေငြနည္းၿပီး မိသားစု၀င္
မ်ားၿပားတဲ့ (အထူးသၿဖင္႔ ကေလးငယ္ ေတြမ်ားတဲ႔ မိသားစု ) မ်ားအတြက္
ကေတာ႔ အခြန္ၿပန္အမ္းေငြ (tax refund) ၿပန္ရႀကပါတယ္။ က်ေနာ္
သိရသေလာက္ တႏွစ္ကုိ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ သုံးေသာင္းေလာက္ ၀င္ၿပီး
ကေလးငယ္ကလည္း ႏွစ္ေယာက္ထက္ အထက္မွာရွိတဲ႔ မိသားစုမ်ားဆုိ
အခြန္ၿပန္အမ္းေငြ တစ္ေသာင္းနဲ႔အထက္ရႀကပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ၿပည္နယ္
တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုေတာ႔မတူဘူးေပါ႔ေလ၊ တေယာက္ထဲ သမား လူလြတ္ေတြနဲ႔
ကေလးငယ္မရွိတဲ႔ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ကေတာ႔ ရခဲ႔လွ်င္လည္း
နည္းနည္းေလးပဲရၿပီး တခ်ိဳ႕ဆုိသတ္မွတ္၀င္ေငြေက်ာ္သြားလုိ႔ အခြန္
ထပ္ေပးရတာရွိပါတယ္။အခြန္တြက္ခ်က္ခ်ိန္ ရာသီေရာက္ၿပီဆုိ ေပ်ာ္တဲ႔သူေတြေပ်ာ္ႀက၊ မူိင္တဲ႔သူ
ေတြမူိင္ႀက၊ စိတ္ပ်က္သူေတြစိတ္ပ်က္ႀကနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါပဲ၊ တခ်ဳိ႕ အခြန္
ၿပန္အမ္းေငြ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီရႀကသူေတြက ဒီအခ်ိန္မွာ ကားေတြ၀ယ္ႀက၊
အိမ္ေတြ၀ယ္ႀကနဲ႔ ေပ်ာ္ေနႀကခ်ိန္မွာ ၊ အလုပ္ကုိ အေသအေႀကလုပ္ၿပီး
အခြန္ၿပန္အမ္းေငြမရတဲ႔အၿပင္ ကုိယ္႔အိတ္ထဲကပါ ထပ္ေပးရတဲ႔သူေတြ
အတြက္ကေတာ႔ စိတ္ပ်က္စရာမ်ိဳးစုံနဲ႔ႀကဳံေနရဆဲပါ၊ အေမရိကားမွာ
ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဘာပဲ၀ယ္၀ယ္ အခြန္ကအၿမဲေပးေနရတာပါ - ဥပမာ
ေစ်းသြား၀ယ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ မိမိ၀ယ္တဲ႔ကုန္က်စရိတ္အေပၚတည္မွီၿပီး
အခြန္ေပးရပါတယ္၊ ေစ်း၀ယ္တုိင္းေပးရပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရင္လည္း
မိမိ၀င္ေငြ အေပၚတည္မွီၿပီး အခြန္အၿမဲၿဖတ္ပါတယ္။တခ်ိဳ႕အခြန္ၿပန္အမ္း
ေငြၿပန္မရပဲ ေပးလုိက္ရတဲ႔ သူေတြဘက္က ႀကည္႔မယ္ဆုိရင္ အလုပ္လုပ္
ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာလည္း အခြန္ၿဖတ္ ႏွစ္ကုန္လုိ႔ အခြန္တြက္ခ်က္တဲ႔အခါမွာ
လည္း အခြန္ၿဖတ္၊ ေစ်း၀ယ္တုိင္း ဘာပဲလုပ္လုပ္ အခြန္ၿဖတ္ နဲ႔ဆုိေတာ့
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၿငီးလာႀကပါတယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ကလည္း ဒီအခြန္
ေတြနဲ႔ တုိင္းၿပည္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ လုပ္ကုိင္ေနရတာဆုိေတာ႔ ဥပေဒ
ေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး လုပ္ေနမွာပါပဲ၊ ဒီၿဖစ္စဥ္ေတြအေပၚတည္မွီၿပီး က်ေနာ္
ႀကဳံေတြ႔ခဲ႔ရတဲ႔ အေတြ႔အႀကဳံတခ်ိဳ႕ကုိတင္ၿပေပးခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္နဲ႔
အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ အေမရိကံႏုိင္ငံသား တေယာက္ရွိတယ္ ၊ သူ႔မွာ ခေလး
ႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္၊ အလုပ္ကုိလည္း အရမ္းကုိႀကိဳးစားလုပ္တယ္၊ သူ႔မိန္းမ
ကလည္း အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ လုပ္တယ္၊ ႏွစ္ကုန္လုိ႔ အခြန္တြက္ခ်က္တဲ႔အခါ
မွာ သူ႔အတြက္ အခြန္ၿပန္အမ္းေငြ မရတဲ႔အၿပင္ နည္းနည္းေတာင္ၿပန္ေပးရ
ပါတယ္။ ေနာက္တေယာက္ကႀကေတာ႔ သူ႔လုိ မိသားစုပဲ ဒါေပမဲ႔ မိန္းမက
ဘာအလုပ္မွမလုပ္ဘူး မွီခုိသက္သက္ပဲ ၊ အခြန္ေငြတြက္ခ်က္တဲ႔အခါမွာ
ေတာ႔ သူက ေသာင္းဂဏန္းနီးပါးေလာက္ အခြန္ၿပန္အမ္းေငြၿပန္ရတယ္၊
သူစုစုေပါင္းရတဲ့ (အလုပ္လုပ္လုိ႔ရတဲ႔၀င္ေငြေရာ အခြန္ၿပန္အမ္းေငြေရာ
အပါ၀င္ ) ၀င္ေငြကုိ တြက္ႀကည္႔လုိက္ေတာ႔ အေစာက အခြန္ၿပန္အမ္းေငြ
ၿပန္မရရွာတဲ့ တေယာက္ရဲ႕ မိသားစု၀င္ေငြနဲ႔ အတူတူၿဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရ
တယ္၊ အခြန္ၿပန္အမ္းေငြမရတဲ႔တေယာက္ရဲ႕ အၿမင္မွာဘယ္ လုိၿဖစ္သြား
သလည္းဆုိေတာ့ သူေရာ သူ႔မိန္းမေရာအလုပ္လုပ္လည္း အခ်ိန္တန္ေတာ့
တေယာက္ထဲ အလုပ္လုပ္တဲ႔သူ ၀င္ေငြနဲ႔ အတူတူပဲဆုိေတာ႔ သူ႔မိန္းမကုိ
အလုပ္မလုပ္ခုိင္းေတာ႔ဘူး နားခုိင္းလုိက္တယ္။ ေနာက္နွစ္ကုန္လုိ႔
အခြန္တြက္ခ်က္တဲ႔အခါသူထင္ထားတဲ႔အတုိင္းမွန္သြားတယ္၊ သူ႔မိန္းမ
အလုပ္လုပ္မလုပ္လည္း(အလုပ္လုပ္တုန္းကေလာက္၀င္ေငြနဲ႔ သိပ္မကြာ
ဘူးၿဖစ္တယ္။ ဒီလုိၿဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတြဟာ အေမရိကံလုပ္သားသန္းနဲ႔ခ်ီရွိေန
တဲ႔ ႏုိင္ငံမွာ သန္းနဲ႔ခ်ီၿဖစ္ပ်က္ေနတာပါ၊ ဒီေတာ႔ဘာၿဖစ္လာသလည္း
ဆုိေတာ႔ လူေတြရဲ႕လုပ္အားေတြကုိ ေလွ်ာ႔ခ်လာႀကတယ္။ အလုပ္လုပ္တုိင္း
အက်ိဳးၿဖစ္ထြန္းတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သိလာႀကတယ္။ တြက္ခ်က္လာ
ႀကတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕လုပ္အားဆုံးရႈံးမူ႔ေတြ တႏွစ္နဲ႔တႏွစ္မ်ားၿပားလာတယ္။
စြမ္းအားရွိသေလာက္ သိပ္အလုပ္မလုပ္ႀကေတာ႔ဘူး၊ တဘက္ကုိႀကည္႔မယ္
ဆုိရင္လည္းအစုိးရကအခုလုိရတဲ႔အခြန္ေတြနဲ႔ (တၿခားကိစၥေတြ ခဏထား)
လူမွဳဖူလုံေရးေတြ ေဆာင္ရြက္တယ္၊ကေလးငယ္ေတြ၊သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြ၊
မစြမ္းမသန္ေတြဆုိတာ အစုိးရတရပ္အေနနဲ႔ မၿဖစ္မေနလုပ္ကုိလုပ္ေပးရမဲ့
အတန္းအစားေတြပါ၊ သို႔ေသာ္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေပမဲ႔ လုံး၀ကုိ မလုပ္ပဲ လူမွဳ
ဖူလုံေရးး အကူညီေတြနဲ႔ထုိင္စားေနၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံး ဆုိးသြမ္းေနတဲ့
သူေတြဟာ တုိင္းၿပည္မွာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေပၚထြက္လာခ်ိန္မွာေတာ့
အလုပ္လုပ္ၿပီး အခြန္ေတြေပးေနရတဲ႔ သူေတြက ၿငိဳၿငင္လာႀကေတာ့
တယ္။စိတ္ပ်က္လာႀကတယ္။ ေနာက္တခါ အလုပ္မလုပ္ပဲ ခေလးေတြ
တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ေမြး လူမူ႔ဖူလုံေရးအကူညီေတြနဲ႔ထုိင္စား
ႀကတယ္၊အေမရိကားမွာေခတ္စားတဲ႔ အၿဖစ္တခုက single mother
ဆုိတာ ဗမာလုိ ရုိင္းရုိင္းေၿပာရရင္ (လင္ေကာင္မေပၚပဲေမြးတဲ႔ခေလး အေမ)
ေတြကုိ ဦးစားေပးတယ္၊ သူတုိ႔ကုိ အစစအရာရာ ေစာင္႔ေရွာက္တယ္၊ ဒီေတာ့
သူတုိ႔တေတြက အလုပ္လုပ္စရာမလုိေတာ႔ဘူး တရား၀င္လင္ေယာက်ာၤး
ၿပစရာမလုိပဲ ခေလးေတြ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ေမြး လူမွဳဖူလုံေရး
အကူညီေတြနဲ႔ထုိင္စားေနေတာ႔တာပဲ။ ဒါေတြကလည္း ႏုိင္ငံနဲ႔ခ်ီရင္ သန္း
ေပါင္းမ်ားစြာ၊ က်ေနာ္နဲ႔ သိတဲ႔ single mother တေယာက္ဆုိ ကေလး
သုံးေယာက္ ရွိတယ္၊ သူကုိ ေနဘုိ႔အိမ္ဌားခ အစုိးရကေပးတယ္၊ စားဘုိ႔
(Food Stamp) အတြက္ တလ ေဒၚလာ ၈၀၀ ေလာက္ရတယ္၊ ေထာက္ပံ့
ေႀကးေငြသား ၇၀၀ ေလာက္ရတယ္၊ အဲဒီေတာ႔ သူက အလုပ္လုပ္စရာ
မလုိေတာ႔ဘူး အလုပ္လုပ္တဲ႔သူ ေလာက္၀င္ေငြရွိေနတယ္၊ေနာက္ၿပီး
သူတုိ႔မွာ အခမဲ႔ေဆးကုသခြင္႔ ( Medicaid ) အၿပည္႔ရတယ္ တၿပား
တခ်ပ္မွကုန္စရာမလုိဘူး၊ ေနာက္တခါ အလုပ္မလုပ္ပဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သုံးစြဲခုိးဆုိးလုယက္ေနၿပီးလူမူ႔ဖူလုံေရးအကူညီေတြနဲ႔ေနတဲ႔သူေတြမွာ
လည္းသူတုိ႔မွာတရား၀င္ၿပဌာန္းေပး ထားတဲ႔၀င္ေငြမရွိေတာ႔ အခမဲ့
ေဆးကုိသခြင္႔အၿပည္႔ရတယ္၊ ကုန္ကုန္ေၿပာရရင္ လုိအပ္ရင္ဆက္သြယ္ဘုိ႔
ဆုိၿပီး လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားေတာင္ အလကားရႀကတယ္၊ ေန႔တဓူ၀ ပင္ပင္ပမ္းပမ္း
လုပ္ေနရတဲ႔သူေတြမွာေတာ႔ ၀င္ေငြရွိလုိ႔ဆုိ အစုိးရက ခ်ေပးတဲ႔ Medicaid
ဆုိတာမရဘူး သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္ေတြက စီစဥ္ေပးတဲ႔ က်န္းမာေရးအာမခံ
ကုမ႑ီေတြက အာမခံေတြကုိေငြေပးၿပီး ၀ယ္ထားရတယ္ (ဒါေတာင္
တကယ္ၿဖစ္လုိ႔ေဆးကုရင္ကုိယ္ကပုိက္ဆံထပ္ေဆာင္းေပးရေသးတယ္)

အဲဒီေတာ႔ ဘာေတြၿဖစ္ေနသလည္း--------------------------------------
အလုပ္မလုပ္ခ်င္တဲ႔ လူပ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးၿဖစ္လာတယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၀င္ရရင္
ေတာင္ အစဥ္မေၿပႀကဘူး အလုပ္နဲ႔သူတုိ႔နဲ႔က သဟဇာတမၿဖစ္ေတာ႔ဘူး အလုပ္
ကုိ လက္ေႀကာတင္းေအာင္မလုပ္ႀကဘူး လုပ္အားခကုိ အလကားနီးပါး
ေလာက္လုိခ်င္လာသူေတြမ်ားလာတယ္၊တဘက္မွာကလည္းအစုိးရက
အလုပ္သမားအခြင္႔ေရးကာကြယ္ခြင္႔ဥပေဒေတြနဲ႔ ကာကြယ္ထားေလေတာ့
ေရာင္႔တက္ႀကတယ္။ ဒီေတာ႔ ႏုိင္ငံနဲ႔ခ်ီေနတဲ႔ အလုပ္ရွင္ေတြက မႀကိဳက္ႀက
ေတာ့ဘူး၊ သူတုိ႔ရဲ႕ထုတ္လုပ္မူ႔ေတြထိခုိက္လာတယ္၊လုပ္ငန္းရွင္ေတြက
တၿခားႏုိင္ငံသားေတြအေပၚမွီခုိအားထားလာတယ္ အထူးသၿဖင္႔ ႏုိင္ငံတကာ
က ဒုကၡသည္ေတြကုိ အေမရိကားကုိေခၚဘုိ႔ အစုိးရကုိတြန္းအားေပးလာ
ႀကတယ္။ ဒီအတြက္ အစုိးရက ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဘတ္ဂ်က္
ေတြထဲက ထုတ္ႏႈတ္သုံးစြဲရေတာ႔တယ္၊ အေမရိကားမွာ ၀င္ေငြမ်ားေလ
အခြန္ေပးရတာမ်ားေလပဲ - ဥပမာ တကၠသိုလ္တစ္ခုက ပါေမာကၡ တစ္ေယာက္
ဆုိဘယ္လုိၿငီးခဲ႔ဘူးသလည္းဆုိေတာ႔ သူ႔ရဲ႕တႏွစ္၀င္ေငြက သိန္းနဲ႔ခ်ီရွိတယ္။
ဒါေပမဲ႔ အခြန္ေပးရတာနဲ႔ သူ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရဘုိ႔ကုန္က်စရိတ္ေတြ အေႀကြး
ၿပန္ေပးရတာေတြကုိႏႈတ္လုိက္ရင္ ငါးေသာင္းေတာင္မက်န္ေတာ႔ဘူး - ဒါေပမယ့္
သူက အခြန္ေပးရတာကုိ မေႀကာက္ဘူး အက်ိဳးမဲ႔ၿဖစ္ေနတာေတြကုိစိတ္ကုန္တာ၊
ဒီလုိလူမ်ိဳးေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ၊ က်ေနာ္႔သူငယ္ခ်င္းမိသားစုဆုိ ဘယ္လုိ
စဥ္းစားသလည္းဆုိေတာ့ အေစာက က်ေနာ္ေၿပာခဲ႔တဲ႔မိသားစုလုိပဲ …
သူ႔မွာခေလးတေယာက္ရွိတယ္သူကသူ႔မိန္းမကုိအလုပ္မလုပ္ခုိင္းဘူး သူကုိယ္တုိင္
ကလည္း တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္မလုပ္ဘူး သက္သက္သာသာနဲ႔ ၀င္ေငြ
နည္းနည္းအလုပ္ကုိပဲေရြးလုပ္တယ္၊သူတြက္ၿပတာလည္းမွန္တယ္ အလုပ္ကုိ
အရမ္းႀကိဳးစားလုပ္လည္း အလကားပဲတဲ႔ ၀င္ေငြမ်ားသြားရင္ (အေမရိကားမွာ
အလုပ္သမားတေယာက္အတြက္ ၀င္ေငြမ်ားတယ္ ဆုိတာ အရမ္းႀကီး
ကြာဟတာမဟုတ္ပါဘူးသာမန္အလုပ္သမားဘ၀မွာ တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ကြာလွတႏွစ္ကုိတေသာင္းေက်ာ္ ေပါ႔ ပ်မ္းမွ် ဒီေလာက္ပါပဲ)
ဒီေတာ႔ သူ၀င္ေငြက သတ္မွတ္တာထက္ေက်ာ္သြားရင္ အစားအေသာက္
(Food Stamp) အၿဖတ္ခံရမယ္၊ သူ႔မိသားစုက Food Stamp တလကုိ
၅၅၀ ေလာက္ရတယ္ - တႏွစ္ကုိ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရတယ္ -အခြန္
ၿပန္အမ္းေငြက ၆၀၀၀ ေလာက္ၿပန္ရတယ္- ေပါင္းလုိက္ရင္ သူေရာ သူ႔မိန္းမ
ေရာ အလုပ္ကုိတြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ လုပ္တာနဲ႔အတူတူပဲ ေနာက္တခါ
အခမဲ႔ေဆးကုသခြင္႔ ( Medicaid ) လည္း အခုဆုိ အၿဖတ္မခံရဘူး ဒါက
သိပ္အေရးႀကီးတယ္၊သူတြက္ၿပတာ မွန္ေနတာကုိေတြ႔ရတယ္၊
လုပ္အားေတြဟာ ႏုိင္ငံနဲ႔ခ်ီရင္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဆုံးရႈံးေနၿပီလည္း ?

အနွစ္ခ်ဳပ္ကုိေၿပာရရင္- သင္သာ အလုပ္လုပ္ကုိ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ႀကိဳးစား
လုပ္ေနရသူတေယာက္ဆုိ သင္ဘယ္လုိ ခံစားရမလည္း--လူသားဆန္ဆန္
ခံစားႀကည္႔လုိက္စမ္းပါ-----
လူပ်င္းေတြဆုိးသြမ္းမုိက္မဲေနသူေတြအက်င္႔စရုိက္ပ်က္မ်ားအတြက္ သင္ရဲ႕
၀င္ေငြေတြထဲကသင္ပင္ပင္ပမ္းပမ္းလုပ္ေနရတဲ႔ေခၽႊးေတြထဲက ေပးဆပ္
ေနရတာကုိႀကည္ၿဖဴႏုိင္မလားရုိးရုိးသားသားေၿဖႀကည္႔စမ္းပါ၊ က်ေနာ္တုိ႔
ႏုိင္ငံၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ အထူးစဥ္းစားသင္႔တဲ႔ အခ်က္ေတြ
ထင္လုိ႔တင္ၿပလုိက္ရတာပါ။

သူမ်ားတကာေတြက ပင္ပင္ပမ္းပမ္းလုပ္လုိ႔ရတဲ႔၀င္ေငြေတြကုိ သင္က
အလုပ္လုပ္မလုပ္ပဲ မိန္႔မိန္႔ႀကီးထုိင္စားေနရတဲ႔အခ်ိန္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနမယ္
ဆုိ-- တကယ္အလုပ္လုပ္ေနရတဲ႔သူေတြက သင္တုိ႔လုိ ဘက္ေၿပာင္း
လာမယ္ခဲ႔ရင္ေရာ တုိင္းၿပည္ဘာေတြဆက္ၿဖစ္လာမလည္း လူတန္းစား
ညီမွ်ေရးဆုိတဲ႔ အိပ္မက္ေတြဟာ လက္ေတြ႕မွာတကယ္ ေအာင္ၿမင္ပါ႔မလား

အားလုံးကုိေလးစားစြာၿဖင္႔
-ေမာင္ေမာင္၀မ္း

10 comments:

မာဒဂၤေက်ာက္ said...

အင္း..အစ ကေတာ့ ကိုယ္ကတေယာက္ထဲ အခြန္ေဆာင္ရတာမ်ားလြန္းလို႔ စိတ္ပ်က္မိေပမဲ့..
ခုမက်န္းမမာလို႔ ျပန္ေတာင္းစားရေတာ့လဲ..အမယ္..ဒီစနစ္ မဆိုးဘူးဟဲ့ လို႔ေအာက္ေမ့မိသား..ကေလးေတြ တျပြတ္ေမြးတာလဲ ေနာက္ေတာ့ ၾကည္ျဖဴလာပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ နိုင္ငံတိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္နိုင္တဲ့ လူငယ္ကနဲျပီး သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြ တုိးလာေနၾကေတာ့ အလုပ္သမားျပႆနာက ၾကံဳေနရတယ္ေလ

Anonymous said...

That's a good idea... I gona 2 lazy!..

hee hee

ေန၀သန္ said...

အင္း.. စိတ္၀င္စားဖို႕ေကာင္းတယ္.... ဒီလိုျပႆနာေတြကို သူတို႕ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ... ကြန္ပလိမ္းေကာ တက္ၾကလား...

ခင္မင္လ်က္
ေန၀ႆန္

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

သူက တစ္ဦးျခင္းဝင္ေငြ ေကာက္တာ မဟုပ္ဘူးလား?
တစ္မိသားစုျခင္း ဝင္ေငြခြန္ ေကာက္တာလား။

sosegado said...

Health care ႏွင့္ Welfare ကုိ improve သုိ႔မဟုတ္ adjust လုပ္ရဲတဲ့ သမၼတကေတာ့ တကယ့္ လူစြမ္းေကာင္းျဖစ္မွာပဲ၊
နည္းနည္းေလးျဖတ္တာနဲ႔ အဂၤလန္လုိႀကံဳရမွာပဲ၊
ဖတ္ၿပီး ဗဟုသုတရရွိခဲ့ပါတယ္၊

Myanmar Good Knowledg Co., Ltd said...

ဗဟုသုတေတြရတယ္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ကို္ယ္တိုင္လည္း အခြန္ေဆာင္တယ္။
ကေလးလည္းေမြးထားတယ္။

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

မာဒဂၤေက်ာက္ေရ … မာဒဂၤတုိ႕လုိ အိမ္ေထာင္ျပဳ
သားေမြးကုိ မလုပ္တဲ့သူေတြ မ်ားလာလုိ႕ အလုပ္
လုပ္မဲ့ လူငယ္ဦးေရ က်ဆင္းသြားသလား မေျပာ
တတ္ဘူး၊ ဗာဗီဟိန္းေလးက မာဒဂၤကုိ ခ်စ္လုိ႕
ဆုိရင္ေရာ ဘီလုိလဲ …. :P

အေနာ္နီးမတ္ေရ … ေက်းဇူးပါ။

ေန၀ႆန္ေရ …. ဒီျပႆနာေတြကုိ ေလးႏွစ္ … ငါးႏွစ္
တခါ အသစ္တက္လာတဲ့ အစုိးရအသစ္ေတြက ေျဖရွင္း
ဖုိ႕ ၾကိဳးစားၾကတယ္၊ ျပႆနာက မေျပလည္ဘူး၊ အစုိးရ
ေတြပဲ ေျပာင္းေျပာင္းသြားတယ္ … :P

မေစာေရ …. ၀င္ေငြခြန္က တစ္ဦးခ်င္း ေကာက္တာပါ၊
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ဆုိရင္ေတာ့ အေမျဖစ္တဲ့သူဆီ
လာတဲ့အခြန္မွာ ကေလးအတြက္ ေပါင္းျပီးလာတယ္။

ကုိစုိးစီေရ …. Adjust လုပ္မယ္လုိ႕ ေၾကြးေၾကာ္ျပီး တက္
လာတဲ့ သမၼတေတြလည္း သူ႕ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ေအာင္
စာပြန္စာေပးခဲ့တဲ့ သူေ႒းေတြမ်က္ႏွာကို ျပန္ျပန္ ၾကည့္ေန
ရတယ္ …. :P

မေကာင္းမြန္၀င္းေရ …. ဟုတ္အမ၊ အခြန္နဲ႕
လူေနမွဳစနစ္ကေတာ့ ဒီလုိပါပဲ၊ အလုပ္တစ္
ဖက္ မိသားစုတာ၀န္တစ္ဖက္ ထမ္းရတဲ့
အိမ္ေထာင္သည္ေတြကုိေတာ့ က်ေနာ္
တကယ့္ပဲ ေလးစားပါတယ္။

ေစာ(အဝါေရာင္ေျမ) said...

ကိုေအာင္ေရ ေက်းဇူးပါ။ အဲဒါဆိုရင္ ကေလးငယ္စဥ္မွာ ကေလးရိွတဲ့ မိန္းမေတြပဲ အလုပ္လုပ္ျပီး၊ ေယာက္်ားေတြက ကေလးထိန္းရင္ အဆင္ေျပမယ္ေနာ္။ :P

Zaw Lynn Dwe said...

hi Ko Aung, It is reflect social-economics situation of US. Who is ကုိေမာင္ေမာင္၀မ္း. Where can I find his articles?

ZLD

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

မေစာေရ ...
အေမျဖစ္သူက အလုပ္ရွိရင္လည္း အလုပ္၀င္ေငြ
အရ ႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ သတ္မွတ္၀င္ေငြခြန္ကို
ေဆာင္ရပါတယ္၊ အေဖေတြကို ကေလးမထိန္း
ခိုင္းနဲ႕အုံး .... :P

ေဇာ္လင္းေဒြး (ပါခ်ဳပ္) ေရ ...
အေမရိကန္ ဆုိရွယ္၀ဲဖဲလ္အေၾကာင္း ကုိေမာင္ေမာင္၀မ္းကုိ ေမးေပးပါ့မယ္၊
တုိင္းျပည္ရဲ႕ သံယံဇာတအေပၚ
မွီခုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္နဲ႕ အခြန္ေပၚ မွီခုိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြကို ေလ့လာသင့္
ပါတယ္၊ အဓိကက ပါတီစုံ ႏုိင္ငံေရးစနစ္
မွာပဲ ဒီအခြန္ထမ္းစနစ္က ရွင္သန္ႏုိင္ပါတယ္၊
ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို အတိတ္ဘ၀က ကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ရလာတာလုိ႕ ယူဆတဲ့
စနစ္ဆုိးေအာက္မွာေတာ့ ဒီစနစ္မ်ဳိး ျဖစ္ဖုိ႕
မလြယ္ပါ ... :p