Thursday 28 October 2010

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေအာင္သိန္းလင္း၏ အတြင္းေရးမ်ား

ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး
(ၾကံ့ဖြတ္) ကုိယ္စားျပဳ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
လက္ရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေအာင္သိန္းလင္းနဲ႕ ပက္သက္ျပီး
မဲဆႏၵနယ္ရွင္ ျပည္သူမ်ား သိသင့္သိထုိက္ေသာ ေအာင္သိန္းလင္း
ဆုိသူ၏ အတြင္းေရးမ်ားမွာ ….ေအာင္သိန္းလင္းဟာ ယခင္ စစ္တပ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
စဥ္က ကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ ေမြးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒု-တပ္ရင္းမွဴးဘ၀
ေရွ႕တန္းတုိက္ပြဲတစ္ခုအတြင္း အျပစ္မဲ့စြာ ေသဆုံးေနၾကေသာ
လူေသအေလာင္းမ်ားအၾကား အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ပအုိ႕၀္
တုိင္းရင္းေသြးပါသည့္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ ေကာက္ယူေမြးစား
ခဲ့ပါတယ္။ လူပုံအလယ္တြင္ အဲလုိ လုပ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ စစ္ဖက္
ဆုိင္ရာ အထက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ တပ္တြင္း ရဲေဘာ္မ်ားအၾကား
စိတ္ေကာင္းရွိသူဟု ထင္သြားေစရန္ တမင္သက္သက္ အကြက္
ဆင္ ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္း သူ႕ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲေစ
ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္ ….။

ရွမ္းျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး အမည္ခံ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း
ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာနဲ႕ ပက္သက္ျပီး ေအာင္သိန္းလင္းဟာ ျပႆနာ
တစ္ခု ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ခြန္ဆာ လက္နက္ခ်
ခါစက ေအာင္သိန္းလင္းဟာ တပ္မဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့
အရာရွိတစ္ဦးပါ။ တေန႕ေတာ့ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရးတပ္ဖြဲ႕က
မူးယစ္ေဆး၀ါး အေျမာက္အမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ခြန္ဆာ့တပည့္
တစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးမိပါတယ္။ အထက္အရာရွိမ်ားထံ မ်က္ႏွာလုိမ်က္ႏွာရ
လုပ္ခ်င္တဲ့ ေအာင္သိန္းလင္းဟာ အဖမ္းခံရသူကုိ အၾကီးအက်ယ္
အျပစ္ေပးအေရးယူဖုိ႕ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲလုိအေရးယူဖုိ႕ ေဆာင္ရြက္
ေနတဲ့ သတင္းကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ၾကားသိသြားျပီး “ရယူထား
ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားေအာင္” ျပဳလုပ္မွဳနဲ႕ တပ္တြင္း အထူးစစ္အဖြဲ႕
မွတဆင့္ ေအာင္သိန္းလင္းအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပး အေရး
ယူဖုိ႕ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းမီးေတာက္ျပီး ၾကံရာမရ ျဖစ္ေနတဲ့
ေအာင္သိန္းလင္းဟာ သူ႕ေမြးစားသမီး ျဖစ္သူကို ခုတုံးလုပ္ျပီး
ထြက္ေပါက္တစ္ခုကို ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ န.အ.ဖ
စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလုိက် “လူမွဳထူးခြ်န္၊ စီးပြားထူးခြ်န္၊ စီမံထူးခြ်န္
ဆု …” ဆုိတဲ့ ဆုတံဆိပ္ေတြ ဘြဲ႕ေတြကို ရယူလုိေသာ အက်င့္ပ်က္
အၾကံအဖန္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ၾကား၀င္ ပြဲစားလုပ္ေပးေနေသာ
“ကိုကိုေအး” ဆုိသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“ကုိကုိေအး” ဆုိသူဟာ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္ ေတာင္ဥကၠလာပ
ေဂါက္ကြင္းရဲ႕ ရွယ္ယာ အမ်ားစုကို ပုိင္ဆုိင္ေနသူ တစ္ဦးပါ။ ကုိကုိေအး
မွာ “ကုိကုိသန္႕” ဆုိတဲ့ ညီတစ္ဦး ရွိပါတယ္။ ကုိကုိသန္႕ဟာ ေအာင္သိန္း
လင္း ေမြးစားသမီးနဲ႕ အဲဒီအခ်ိန္က သမီးရည္စား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
“ကုိကုိေအး”ဟာ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအးရဲ႕ အရပ္ဖက္ဆုိင္
ရာ အတြင္းေရး လူယုံတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ေမာင္ေအး ေနအိမ္ကို တံခါးမရွိ
ဓါးမရွိ ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ ရထားသူ တစ္ဦးပါ။ ဒါေၾကာင့္ သန္းေရႊ
ရဲ႕ အမ်က္ေတာ္ရွျခင္း ခံေနရတဲ့ ေအာင္သိန္းလင္းဟာ သူ႕ေမြးစား
သမီးကုိ ေမာင္ေအးလူယုံ ကိုကုိေအး၏ ညီျဖစ္သူနဲ႕ ေပးစားျပီး
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေမာင္ေအးရဲ႕ ၾကား၀င္ ညွဳိႏွဳိင္းျဖန္ေျဖေပးမွဳ
ျဖင့္ တပ္မ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကေန အရပ္ဖက္ကုိ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ပါတယ္။

ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း ကုိေလး ျပဳတ္က်ခဲ့ေနာက္ပုိင္း ေအာင္သိန္းလင္း
ဟာ န.အ.ဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရွိ လွ်ဳိ႕၀ွက္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ား၊ နာမည္အဌားသုံး ေငြစာရင္းမ်ားအတြက္ စစ္အစုိးရ
အလုိေတာ္ရိ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ဦးေဆာင္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္
ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ားကို ျပည္ပသုိ႕ လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ဦးေဆာင္
ဦးရြက္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ “ကုိကုိေအး” ညီ “ကုိကုိသန္႕” နဲ႕ လက္ထပ္
ေစခဲ့တဲ့ ေမြးစားသမီးျဖစ္သူကုိလည္း အဲဒီ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားတြင္
ဦးေဆာင္ဖုိ႕အတြက္ ယခုအခါ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ေစပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အျငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ဘ၀မွ လာခဲ့သည့္ လူယုတ္မာ
ေအာင္သိန္းလင္းတစ္ေယာက္ အခုလုိ ကလိန္ကက်စ္ မဟုတ္မဟပ္
နည္းမ်ားကို သုံးခဲ့သည္မွာ သူ႕အဖုိ႕ မထူးဆန္းေတာ့ပါ …။
……. …… ….

မၾကာေသးမီ ကာလမ်ားအတြင္း ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (၇)
ရပ္ကြက္ သီရိေဇယ်ာလမ္းေပၚရွိ မူစလင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း တည္
ေဆာက္မွဳ ျပႆနာမွာ လူသိမ်ား ထင္ရွားေသာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
အဆုိပါ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္မွဳကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက
ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရာ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ
လ (၂၄)ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထုိင္ေသာ
မူစလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားထံမွ မဲရရွိဖုိ႕အေရး ေအာင္သိန္းလင္းဟာ
ဘာသာေရးအေျခခံ ျပည္သူလူထု အခ်င္းခ်င္းၾကား စိတ္၀မ္းကြဲမွဳ
ျဖစ္ေအာင္ စလုပ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္
အတြင္း ေနထုိင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျပည္သူလူထု၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ကန္႕ကြက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းကိစၥကုိ ေလ်ာ့ခ်လုိက္ပါတယ္။

….. …. …
ရာဇ၀တ္မွဳ အေျမာက္အမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ က်ဴးလြန္ေနေသာ
ကလိန္ကက်စ္ ေအာင္သိန္းလင္းသည္ ေတာင္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵရွင္
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယခု ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လုံး၀
မေရြးခ်ယ္သင့္ မဲမေပးသင့္ေသာ လူယုတ္မာတစ္ဦး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ….။

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ

18 comments:

ကိုေဇာ္ said...

ဗဟုသုတ ယူသြားပါတယ္ ကိုေအာင္

အံ့ဖြယ္ said...

ကိုေအာင္ေရ

ေအာင္သိန္းလင္းရုပ္ကိုက ယုတ္မာမယ့္ရုပ္အသြင္ပဲ ဗ်ိဳး ဘယ္သူေသေသ ငေတမာမယ့္ရုပ္ေပါ့. ဒီလုိလူမ်ိဳး လူ႔ျပည္မွာ အရွင္မထားသင့္ဘူး

ကိုခ်စ္ေဖ said...

မဲကေတာ့ တခါမွကို မေပးဘူးေသးဘူးဗ်ာ ေပးဖို႔ အသက္မျပည့္တာနဲ႔ ေပးခြင့္မရတာနဲ႔ အေ၀းေရာက္ေနတာနဲ႔ မဲေပးပြဲ သပိတ္ေမွာက္တာနဲ႔ အသည္းၾကားက မဲတျပားကို မေပးရေသးဘူးဗ်ာ.မဲတကယ္ေပးရမဲ့ေန႔ကို ေစာင့္ေနပါတယ္.ဥပဓိရုပ္တခုထဲ ၾကည့္ၿပီး မဲထည့္ေၾကးဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္သိန္းလင္းရႈံးၿပီ.

Anonymous said...

ေအာင္သိန္းလင္းအေၾကာင္း တင္ျပေပးတာ ေက်းဇူး ကိုေအာင္ ... ကိုခ်စ္ေဖ ေျပာသလိုဘဲ ရုပ္နဲ႔တင္ ရွံဳးေနျပီ း)

mie nge

Myo Win Zaw said...

ကိုေအာင္ေရ လူယုတ္မာဆိုတာ ရုပ္ၾကည့္တာနဲ႔ လုံေလာက္ပါတယ္

မိုးယံ said...

ဖတ္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစား သြားတယ္။ ေခါင္းစားတယ္ ရင္ေမာတယ္

...အလင္းစက္မ်ား said...

ဟိုးတစ္ေလာက သူ ့ေျမးေလး ကားအက္စီးဒင့္နဲ ့ ဆံုးသြားလုိ ့ ေဂါက္သြားတာလားမသိ.....

အျပစ္မဲ့ ကေလးကို သနားမိပါတယ္......

ရန္ကုန္ကကားလမ္းေတြကို သူ ့အမိန္ ့နဲ ့ ပဲေဖာက္တာ.... အင္း....... ကားလမ္းမေကာင္းလို ့ ကားေမွာက္တာ...... မည္သူ ့တြင္ အျပစ္ရွိသနည္း...... ??????????

ေရႊရတုမွတ္တမ္း said...

ဪ....သူက ဂလိုကိုး..

Anonymous said...

ကြ်န္ေတာ္တို ့က မေပးလို ့ရတယ္။

က်န္တဲ့လူေတြကလဲ ဘယ္သူကိုမွ ေပးျခင္မွာဟုတ္ပါဘူး။
:(

Anonymous said...

ေအာင္သိန္းလင္း ရုပ္ ကိုက အင္မတန္ ခ်ဴခ်ာ ႏွူံနဲ႕ တာဘဲ ... စိတ္ထားကပါ စုတ္ျပတ္ ေအာက္တန္းက်။ ယူထားတဲ့ ရာထူးနဲ႕ မတန္ေအာင္ သတင္းေထာက္ ကို ပုဆိုးလွန္ျပတယ္၊ ဒါကိုလည္း အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ၀င္စားလို႕ သူ႕ထံုး ႏွလံုးမူလိုက္တယ္ ေျပာဦးမွာလားဘဲ .. ဗမာျပည္ႀကီးကို ဒီလို လူတန္းစားေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေတာ့ .

marbo

YoungGun said...

ဒီပဲ..က ဒီပုတ္ကေန ထြက္ပါတယ္. စားလို႔ေတာ့ မေကာင္းလွပါဘူး :D

မန္းကိုကို said...

ဆရာေရ၊ စာျမန္ျမန္ရိုက္ေနတယ္ဗ်ိဳ႕။
မေရာက္တာလည္းၾကာၿပီ၊ ဒီဘေလာ့ကိုဝင္ဖို႔က ဗိုင္းရပ္ပရိုဂရမ္က ပိတ္ပိတ္ပစ္လို႔ဗ်။
ခုလည္း ဝင္လို႔ရၿပီးရင္ မၾကာခင္ explorer က ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္နဲ႔ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ျပန္ဖူး။
ဘယ္ေနရာကဝင္ဝင္ အတူတူပဲမို႔ ဆရာ႔ဘေလာ့မွာ ျပႆနာနည္းနည္း ရွိေနသလား စစ္ၾကည့္ပါအံုးဗ်။

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

လူစြမ္းေကာင္းေတြခ်ည္းပါပဲလား

ကုိေအာင္ said...

မန္းကုိကုိေရ ....
က်ေနာ့္ဘေလာ့က ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး၊
မန္းကုိကုိရဲ႕ ကြန္ျပဴတာမွာ ျပႆနာ ျဖစ္ေန
တယ္နဲ႕ တူတယ္ :P

nyopyar88888 said...

ကိုေအာင္ေရ ေအာင္သိန္လင္ သမီး ဂ်ပန္မွာေက်ာင္းတတ္ေနတဲ ့၁ ေယာက္ FORVER FRIENDS မွာ သူဓါတ္ပုံေတြတင္ထားတယ္ သူအေကာင့္ က susammy တဲ ့သြားၾကည့္လိုက္ပါဦး

Anonymous said...

ခြန္းဆင္႔ေနၿခည္ ကိုလည္းေမြးစားေတာ႔တာပဲေနာ္။ဘဘကခ်စ္တတ္တာ

Anonymous said...

တိုင္း၇င္းသူကိုေမြးစားတာမဟုတ္ပါ။သူ့မိန္းမရဲ့ညီမဟာအိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားသူပါ။ပထမဆံုးအိမ္ေထာင္ကေမြးတဲ့ကေလးသံုးေယာက္လံုးကိုသူကေမြးစားထားပါသည္။မိန္းကေလးနွစ္ေယာက္ေယာက်ၤားေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။အၾကီးမမွာယခုဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ေနေသာစုစုမ်ိဴးျဖစ္ပါသည္။အငယ္မမွာဗိုလ္မွဴးတစ္ေယာက္၏ဇနီးသီတာမ်ိဴးျဖစ္ပါသည္။အငယ္ေကာင္မွာယခုလက္ရွိဗိုလ္မွဴးသူရျဖစ္သည္။

Anonymous said...

ပုိင္ဆုိင္မွဳ႕အားလုံးကုိစီစစ္သင့္တယ္