Friday 15 October 2010

မွတ္သား မ်ဥ္းတားခဲ့သည့္ စာမ်ား(၂)

တင္မုိး

(ကဗ်ာႏွင့္ ျပည္သူ) ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ဗမာကဗ်ာမွာလဲ မူလရင္းျမစ္ဟာ
ျပည္သူေတြဘဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕
အလုပ္ခြင္က က်ဴးရင့္လုိက္တဲ့ေတးသံေတြ၊ ေလွထုိးသားေတြရဲ႕
“ရုိးေဟးျငာ” သံေတြကအစ မိခင္ေတြရဲ႕ သားေခ်ာ့သံေတြ၊ ကေလး
သူငယ္ေတြရဲ႕ ကစားေပ်ာ္ရႊင္ရာက ေပၚထြက္လာတဲ့ ဟစ္ေၾကြးသံ
ေတြ၊ လယ္ယာေခ်ာင္းေျမာင္းဆီက သီဆုိၾကတဲ့ ေတးသံေတြ၊ ဘုရားပြဲ
နတ္ပြဲဆီကၾကားရတဲ့ ေတးသံေတြ၊ ကာလသား၀ုိင္းက အစုနဲ႕ အေ၀းနဲ႕
ထုိးလုိက္တဲ့ သံခ်ပ္ေတြ၊ ညအခါ လသာသာ တလင္းျပင္မွာ ဖြက္ဆုိ
ၾကတဲ့ စကားထာေတြ စသျဖင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမွဳပတ္၀န္းက်င္
ထဲမွာ ကဗ်ာေတြ ထြက္ေပၚ တည္ရွိေနတယ္ဆုိတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ကဗ်ာဆရာဆုိတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကုိ ကုိယ္စားျပဳသူဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ တကဲ့ခံစားရခ်က္ေတြကုိ အာ၀ဇၨန္း
ေကာင္းတဲ့ ကဗ်ာဆရာက သူတုိ႕ကုိယ္စား သီဆုိက်ဴးရင့္လုိက္ျခင္း
သာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၂၇- ၃- ၁၉၆၆)
…… ….. …

တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္

ကဗ်ာကုိ “ပညာရွိတုိ႕၏ ပစၥည္း” ဟု အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္
ကို မႏွစ္သက္သူတုိ႕သည္ …
ကဗ်ာကား … “က၀ိတုိ႕၏ ပစၥည္း” … “က၀ိတုိ႕၏ လက္ရာ”၊
“က၀ိတုိ႕၏ ဖန္တီးမွဳ” ဟု ဆုိလွ်င္ မည္သုိ႕ သေဘာထားၾက
ေလသနည္း ….

က၀ိဆုိေသာ စကားသည္ “ပညာရွိ” သူဟု အဓိပၸါယ္တစ္ခုတည္း
ကုိသာ ေပးသည္ ဟုတ္ပါေလ။ ထုိစကားက …. ကဗ်ာ သီကုံးတတ္
သူ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေပစီကုံးသူ၊ စာဆုိေတာ္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ေတြ
ကုိလည္း ေပးပါသည္။ ကဗ်ာဆရာ “က၀ိ” ေလးမ်ဳိးရွိေလရာ … ထုိ
ေလးမ်ဳိးတုိ႕ကုိ ပါဠိပညာရွင္ၾကီး ခ်ီးလ္ဒါးစ္ (Childers) အဓိပၸါယ္
ေပးပုံကို ဖတ္ရူ႕ပါ။

There are four sorts of poets; cintaဲkavi, sutakavi, atthakavi,
patibhaဲnakavi ; the poet of imagination or fiction, the poet
of tradition, the poet of real life, the improvisatore.

ခ်ီးလ္ဒါးစ္ ရွင္းျပေသာ ကဗ်ာဆရာေလးမ်ဳိးကုိ ျမန္မာဘာသာႏွင့္
စဥ္လွ်င္ ….
စိႏၱက၀ိ= စိတ္ကူးၾကံစည္တုိ႕တြင္ စပ္သီေသာ ကဗ်ာဆရာ
သုတက၀ိ= အစဥ္အလာအရ ၾကားသိသည္တုိ႕ကုိ စပ္သီေသာ
ကဗ်ာဆရာ
အတၳက၀ိ= ပကတိေလာက၌ ျဖစ္ရွိသည္တုိ႕ကုိ စပ္ဆုိေသာ
ကဗ်ာဆရာ
ပဋိဘာနက၀ိ= တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္ျဖင့္တည္း စပ္သီႏုိင္ေသာ
ကဗ်ာဆရာ …
ဟူ၍ ရသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ယေန႕ေခတ္အထိ ရွိေနေသာ ကဗ်ာဆရာ
အားလုံးကို စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ အထက္၌ ဆုိခဲ့ေသာ က၀ိေလးမ်ဳိးမွ
ကင္းသူ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးမွ မရွိ။ ၾကိဳက္ၾကိဳက္ … မၾကိဳက္ၾကိဳက္
အားလုံး “က၀ိ” ေတြခ်ည္းပင္။ ကဗၺကရဏ ဟူေသာ စကားက
ကဗ်ာ စီကုံးျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ကဗၺကာရ ဟူေသာ စကားက
ကဗ်ာစီကုံးသူ ဆရာ။ က၀ိကတ ဟူသည္က … “ကဗ်ာဆရာတုိ႕
စီကုံးအပ္သည္” ဟု အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ ကဗၺကာရဟူေသာ ကဗ်ာ
ဆရာသည္ က၀ိကတျဖစ္ေသာ ကဗၺကရဏ အမွဳကို ျပဳၾကသည္။

ကဗ်ာကုိ ကဗ်ာဟု ေခၚေနသမွ် …၊ ကဗ်ာဟူသည္ ေလာက၌
ရွိေနသမွ် က၀ိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ မရ ….။
…… ….. …

ေမာင္သာႏိူး

(ကဗ်ာအတြက္ ကဗ်ာ) ကဗ်ာကို ဂီတဘက္ႏြယ္ေအာင္၊ ဂီတသေဘာ
သက္ေရာက္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆုိတာဟာ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့
ကဗ်ာကုိ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စိတ္ခံစားမွဳမ်ား၊ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား က်က္
စားရာအျဖစ္ လုပ္ျခင္းပါပဲ။ ေရာမႏၱိကေတြထက္ေတာင္ တစ္ဦးခ်င္း
သေဘာေဆာင္တဲ့ လကၡဏာပါပဲ။ ကဗ်ာဟာ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦး
ထဲရဲ႕ ပုဂၢလိကကိစၥရပ္ေလး တစ္ခုလုိျဖစ္လာျပီး၊ စာဖတ္ပရိသတ္
နဲ႕ ဆက္သြယ္လုိ႕မရေအာင္ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ သေကၤတ၀ါဒ
ဆုိတဲ့ အမည္ကုိက ခပ္ရွဳပ္ရွဳပ္ပါ။ မာလာေမတုိ႕ ေျပာတဲ့သေကၤတ
ဆုိတာ အမ်ားနားလည္တဲ့ သေကၤတမ်ဳိး မဟုတ္ပါဖူး။ အမ်ားနားလည္
ေနတာက သေကၤတမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားနားလည္ေနတာက
သေကၤတဆုိတာ တစုံတခုကိုယ္စား လူအမ်ားက ၀ုိင္းျပီး အမွတ္
အသား ျပဳထားတဲ့ အရာတခုျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေဆးရုံကို ၾကက္ေျခနီ၊
ပညာကုိ မီးရွဴး။ ေရွးေရွးက စာဆုိေတြသုံးခဲ့ၾကတဲ့ သေကၤတဆုိတာ
လည္း အလားတူ သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ သေဘာသဘာ၀ တူမွ်တာ
ကုိယူျပီး သေကၤတျပဳခဲ့ၾကျခင္းပါ။ “ေရႊလိပ္ျပာရႊင္ေစ့မယ္” ဆုိရာမွာ
“လိပ္ျပာ” ဟာ ၀ိညာဥ္ကုိ ေျပာတာပါပဲ။ ေရွးအယူအရ ၀ိညာဥ္ဟာ
လိပ္ျပာကေလးနဲ႕တူတယ္ဆုိလုိ႕ ဒီလုိသုံးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ “သက်
မ်ဳိးရုိး ျခေသၤ့မင္း” လုိ႕ ဘုရားကုိ ေခၚေ၀ၚတာဟာလည္း ရဲရင့္တာ
ျခင္းတူလုိ႕ ေခၚတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သေကၤတ၀ါဒီေတြရဲ႕ သေကၤတ
က ဒီလုိ မဟုတ္ပါဘူး။ ကဗ်ာဆရာက သူ႕မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္
အေတြးေတြကို ကိုယ္စားျပဳဖုိ႕ သူထင္သလုိ ေရြးခ်ယ္သုံးႏွဳန္းလုိက္တဲ့
ပစၥည္းေတြပါ။ ဥပမာ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္က သူအိပ္ခ်င္စိတ္
ျဖစ္လာတာကို ေျပာခ်င္ရင္ “ငါ့ ေခါင္းထဲ ပိုးနသန္ေကာင္ေတြ တြား
၀င္လာေနတယ္” လုိ႕ ေျပာတာမ်ဳိးပါ။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ သူ႕
အေတြး၊ သူ႕စိတ္ကူးေတြကုိ တမင္ လူမ်ားတကာ မရိပ္မိေအာင္
ဖုံးကြယ္ေပးတဲ့ မ်က္ႏွာဖုံးလုိ ရုပ္ေဖ်ာက္စရာ ပစၥည္းမ်ားပါပဲ။
မာလာေမက ဒီလုိေျပာပါတယ္။ “ပါနဲဆယန္ေတြက အရာ၀တၳဳကို
သူရွိေနတဲ့ အတုိင္းပဲယူျပီး က်ဳပ္တုိ႕ေရွ႕ ခ်ျပတယ္။ အဲဒီေတာ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္
တဲ့ သေဘာမပါေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဖန္ဆင္းေနရတာပဲလုိ႕ ယုံရတဲ့
အရသာကုိ စိတ္ထဲမွာ မရွိေစေတာ့ဘူး။ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ နာမည္ထုတ္
ေျပာလုိက္တာဟာ ကဗ်ာဖတ္ရတဲ့ အရသာကုိ ေလးပုံသုံးပုံ ေလွ်ာ့က်
သြားေစတယ္။ ကဗ်ာအရသာဆုိတာက နည္းနည္းခ်င္း နည္းနည္းခ်င္း
ခန္႕မွန္းလုိ႕ ရရွိတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာမွ ေပၚတာကလား။ အရိပ္အျမြက္ျပေပး၊
သိခ်င္ေအာင္ဆြေပး၊ ဒါဟာ စိတ္ကူးကို စြဲမက္စရာ ျဖစ္ေစတယ္။”

သေကၤတ၀ါဒ လွဳပ္ရွားမွဳဟာ ပထမေတာ့ ျပင္သစ္ျပည္အတြင္းမွာပဲ
နယ္သန္႕ေနခဲ့ပါတယ္။ ေလးေလးနက္နက္ေခါင္လြန္းတဲ့ ကဗ်ာမ်ဳိးကုိ
မွလဲ သုံးၾကတယ္။ ေနာင္မွာေတာ့ တစတစနဲ႕ အေနာက္တုိင္း ကမၻာ
တစ္ခုလုံး ျပန္႕ႏွံ႕သြားျပီး ဒီနည္းေတြကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕
အသုံးခ်လာၾကပါေတာ့တယ္။ ကေန႕ေခတ္ရဲ႕ စာေပရာဇ၀င္ဟာ
သေကၤတ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာပုံ သဘာ၀၀ါဒနဲ႕ ဆန္႕က်င္ခဲ့ရပုံ ရာဇ၀င္ပါ
ပဲလုိ႕ ဆုိၾကပါတယ္။ ကေန႕ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ (“ေမာ္ဒန္”) ဆုိတာ
သေကၤတ၀ါဒကဗ်ာက စလုိက္တာပါပဲ။ ဂြ်န္ကိစ္ရဲ႕ ပထမဆုံး ကဗ်ာ
စာအုပ္ကို ဖတ္ရေတာ့ လီးဟန္႕က ဂြ်န္ကိတ္စ္ဟာ “ကဗ်ာအတြက္
ကဗ်ာ” ေရးတာပဲလုိ႕ မွတ္ခ်က္ခ်ပါသတဲ့။ သေကၤ၀ါဒီေတြလည္း
ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ ေထေယာ္ဖိလ္ ဂုိတ်ယ္ ျဖန္႕ျဖဴးခဲတဲ့
“အႏုပညာအတြက္ အႏုပညာ” ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေပၚမွာ သူတုိ႕
ရဲ႕ လွဳပ္ရွားမွဳကို တည္ေဆာက္ထားျခင္းပါပဲ။
……. ….. …

ေမာင္စြမ္းရည္

(၀င္းျငိမ္း) ကဗ်ာဘက္ ဆက္လုိက္ၾကရေအာင္၊ “ကဗ်ာ” ဆုိတဲ့
ေ၀ါဟာရကို ဆရာ ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိမလဲ …။

(ေမာင္စြမ္းရည္) ကဗ်ာဆုိတာ ဘာသာစကားရဲ႕ အညႊန္႕အဖူး
ျဖစ္တယ္။ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳထဲက ရရွိ
လာတဲ့ ခံစားမွဳတစ္ခုကုိ အေကာင္းဆုံးစိတ္ကူး၊ အေကာင္းဆုံး
စကားလုံးေတြနဲ႕ အေကာင္းဆုံးအသံ ေပၚထြက္လာေအာင္ စီစဥ္
ေဖာ္က်ဴး ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ စာေပပုံသဏၭာန္တစ္မ်ဳိးကုိ ကဗ်ာလုိ႕
ေခၚပါတယ္။ ေရွးကေတာ့ “ကဗ်ံဗႏၶတီတိက၀ိ” တဲ့။ “က၀ိနံအယံ
ကဗ်ာ” တဲ့ ….။

(၀င္းျငိမ္း) ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကို ဆရာ လက္ခံပါသလား …။

(ေမာင္စြမ္းရည္) ဘာကဗ်ာျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းရင္ လက္ခံပါတယ္ …။
…... ….. …

ေဒါင္းႏြယ္ေဆြ

(၀င္းျငိမ္း) ဒီေန႕ ကဗ်ာေလာကမွာ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာနဲ႕ ပက္သက္ျပီး
ေတာ္ေတာ္ေလး လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွား ျဖစ္လာၾကပါတယ္ ဆရာ။ ဆရာ
နဲ႕ ပက္သက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာလုိ႕ ရခဲ့သေလာက္အထဲက
ေျပာရရင္ ကာရန္မဲ့ ကဗ်ာကုိ ဆရာက စခဲ့တာလုိ႕ သိရပါတယ္။
ဒီေတာ့ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကုိ ဘာေၾကာင့္ ဆရာ ဖန္တီးခဲ့တာလဲ
ဆုိတာကစျပီး သိခ်င္ပါတယ္ ဆရာ …။

(ေဒါင္းႏြယ္ေဆြ) ကုိ၀င္းျငိမ္းက ကြ်န္ေတာ္ သိပ္ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း
ကစလုိက္ေတာ့ ေျပာရတာေပါ့။ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာနဲ႕ ပက္သက္ျပီး သိပ္
ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ ဒီလထြက္တဲ့ အထူးထုတ္
မဂၢဇင္းၾကီးတစ္ခုထဲမွာ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကုိ ေတာ္ေတာ္ အားေပးတယ္
ဘာညာ ေျပာထားတယ္။ တကယ္ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ကာရန္မဲ့ တစ္ပုဒ္မွ
မပါဘူး။ ကာရန္ေတြ ခ်ိတ္ထားတဲ့ ကာရန္ပ်က္ ကဗ်ာေတြပဲ ေတြ႕တယ္။
ကာရန္မဲ့ကဗ်ာဆုိတာ ကာရန္တစ္လုံးမွ မပါရဘူး။ ဒါမွ ကာရန္မဲ့ ေခၚ
တယ္။ အခုဟာက ကာရန္ေတြ ခ်ိတ္သုံးထားၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့ ကာရန္မဲ့က ဒါမဟုတ္ဘူး။ ကာရန္ မပါတဲ့
အတြက္ေၾကာင့္ သူက ပုိျပီး ခက္ခဲတယ္။ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကို ကြ်န္ေတာ္
ဘယ္တုန္းက စသုံးခဲ့သလဲဆုိေတာ့ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္က ရွဳမ၀တုိက္ကေန
ကဗ်ာ့ပုလဲကုံး” ဆုိတဲ့ စာအုပ္ထုတ္တယ္။ ကဗ်ာ၊ ၀တၳဳေတြ ေရးရတာ
ျငီးေငြ႕တုန္း အာရွ- အာဖရိက စာေရးဆရာ ညီလာခံအတြက္ ကြ်န္ေတာ္
ဆုိဗီယက္ကုိ ပါသြားတယ္။ အဲဒီမွာ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာ ဖန္တီးဖုိ႕ စခဲ့တာပဲ။

ဟုိမွာ ဘာေတြ႕ရသလဲဆုိေတာ့ စႏၵရားဆရာမေလး တစ္ေယာက္
စႏၵရားတီးျပတယ္။ သီခ်င္း မဟုတ္ဘူး။ သူ တီးခ်င္တာ တီးေနတာ
ပဲ။ မုန္တုိင္းတုိက္တယ္၊ သစ္ရြက္ေၾကြတယ္၊ ေလေတြ ျငိမ္သြားတယ္၊
ျမင္းခြာသံေတြ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လာမယ္။ ေျပာရရင္ Song Without Words
ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာဂီတမွာလည္း တေယာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး
ရွိပါတယ္။ ဘုိးတံအဖ်ားကေန အရင္းအထိ ထုိးခ်င္သလုိ ထုိးသြားတာ၊
ႏြဲ႕သြားတာ၊ ဘယ္လူးညာလွည့္ ၀င္ခ်င္သလုိ ၀င္လာတာေတြ။ စႏၵရား
မွာ သူ အဲဒီလုိ လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္သြားတယ္။

ေနာက္တခါ ဘာေတြ႕ရျပန္သလဲဆုိေတာ့ ဘဲေလး ကကြက္။ ကခ်င္
တာ ကသြားတာပဲ၊ ဇာတ္လမ္း မရွိဘူး။ Bellet Without Plot ေပါ့။
ဘဲေလးကကြက္ေတာ့ ဟုတ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဇာတ္လမ္း မရွိဘူး။
ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့မွ ဒီကကြက္ရဲ႕ နာမည္ကုိ စာတန္းထုိးျပလုိက္
တယ္။ Thief တဲ့၊ သူခုိးေပါ့။

Painting Without Subject ဆုိတာလည္း ရွိတယ္။ အေၾကာင္း
အရာမဲ့ေသာ ပန္းခ်ီကားေပါ့။ ေနာက္ Sculpture Wihtout Object
ပန္းပုရုပ္ေတာ့ ပန္းပုရုပ္ပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဘာရုပ္မွန္း မသိဘူး။ Abstract
ဆန္ဆန္ေပါ့။ အေၾကာင္းအရာေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့
လြတ္လပ္စြာ ကြန္႕ျမဴးခြင့္ဆုိတာေတာ့ ပါတယ္။ ေနာက္
Country Without Boarder နယ္နိမိတ္မဲ့ေသာႏုိင္ငံ ဆုိတာေတြ
လည္း ရွိေသးတယ္။

အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္ သေဘာက်ျပီးေတာ့ ကဗ်ာ
မွာ တီထြင္ၾကည့္ခ်င္လုိ႕ ျပန္လာေတာ့ (ရွဳမ၀) ဦးေက်ာ္ကို ေျပာျပ
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဒီလုိ ေရးခ်င္တယ္လုိ႕၊ ဦးေက်ာ္ကလည္း ေရးပါ
ဆုိတာနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္ ေရးျဖစ္သြားတယ္။ “မုိးေသာက္ပန္း ကဗ်ာမ်ား
ဆုိျပီး သီးသန္႕က႑ ထည့္ထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ ကဗ်ာေတြေအာက္
က ဘာေၾကာင့္ ဒီကဗ်ာ ဖန္တီးတယ္ဆုိတာ မွတ္ခ်က္ေတြ ထည့္ခဲ့
ပါတယ္။ “ေစာင္းသမားႏွင့္ မုန္တုိင္း” ဆုိတဲ့ ကဗ်ာေအာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္
ဒီလုိ ေရးခဲ့ပါတယ္။ (ကာရန္မပါေသာ ကဗ်ာစာတမ္းႏုကုိ ၀တၳဳကဲ့သုိ႕
ေရးသားသီဖြဲ႕သျဖင့္ ဤကဗ်ာကုိ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာဟု စမ္းသပ္ အမည္
ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္) အဲဒီလုိ ေရးခဲ့တယ္။

ဒီတုန္းက ၀ုိင္းဆဲခဲ့ၾကတာ ေခါင္းေတာင္မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ ၁၉၅၉
ခုႏွစ္က အျဖစ္အပ်က္။ ဒီေန႕ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ဆုိေတာ့ ႏွစ္အစိတ္ ရွိခဲ့
ပါျပီ။ အခု ကာရန္မဲ့ကဗ်ာ ျပန္ေပၚလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟုိလူ လုပ္
သလုိလုိ၊ ဒီလူ လုပ္သလုိလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္က မွတ္တမ္းမွတ္ရာ
နဲ႕ ရွိခဲ့တာပဲ။ သူတုိ႕ ဆက္လုပ္လာၾကာတာ ေတြ႕ရေတာ့ ကြ်န္ေတာ္
၀မ္းသာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႕ လုပ္ေနၾကတာေတြက ကာရန္မဲ့ကဗ်ာ
ဆုိျပီး ကာရန္ေတြ ခ်ိတ္ေနတယ္။ ကာရန္ပ်က္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။
ကေလးေတြ လုိက္ေရးရင္ ဒုကၡေရာက္ကုန္မယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႕
ေရးတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။

ကာရန္ပ်က္ကဗ်ာေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္က ေတာ္ေတာ္ၾကီးပါတယ္။
ကာရန္မဲ့ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာျပမယ္။ ေဟာဒါ ကာရန္မဲ့။ ကဗ်ာ
နာမည္က “ေမႊးလြန္းေသာအဆိပ္”။ ကာရန္တစ္လုံးမွ မပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္ ဖတ္ျပမယ္။

အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕နန္းေတာ္
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕ရဲတုိက္
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕ရထား
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕ေလွကား
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕တံခါး
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕ပေလြ
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕သီခ်င္း
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕စမ္းေခ်ာင္း
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕အိပ္မက္
အုိ ….. အခ်စ္ဟာ ေသမင္းလက္ထဲက
ငါ့အတြက္ ေမႊးၾကိဳင္ဆုံးအဆိပ္ပန္း။

ဘယ္မွာလဲ ကာရန္၊ တစ္ခုမွ မပါပါဘူး။ အခု ေရးေနၾကတဲ့ ကာရန္မဲ့
ကဗ်ာ ဆုိတာေတြက ကာရန္ေတြ ပါေနၾကတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ကာရန္
မဲ့ကဗ်ာကို “လြတ္လပ္ကာရန္” ဆုိျပီး ေခၚတဲ့သူက ေခၚတယ္။ “ဗလာ
ကဗ်ာ” လုိ႕ ေခၚတဲ့သူက ေခၚေသးတယ္။ ေဆာရီးပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္
ယူကတည္းကုိက အဂၤလိပ္စာလုံး Without ဆုိတာကုိ တုိက္ရုိက္
ဘာသာျပန္ ယူထားတာပဲ။ တျခားစကားလုံး အစားထုိးလုိ႕ ဘယ္နည္း
နဲ႕မွ မရႏိုင္ပါဘူး။ Free Verse ဆုိတာလည္း ကြ်န္ေတာ္ လက္မခံပါဘူး။
Free Verse ဆုိတာ မရွိဘူး။ Blank Verse ပဲ ရွိတယ္။ ဂ်ပန္မွာလည္း
လုပ္ေတာ့ လုပ္ခဲ့ၾကေသးတာပဲ။

အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ကာရန္မဲ့ကဗ်ာဆုိရင္ ကာရန္
လုံး၀ မပါပါဘူး။ ကာရန္ခ်ိတ္ ေရးျပီး ကာရန္မဲ့ကဗ်ာပါလုိ႕ ေျပာရင္
ေျပာတဲ့သူလည္း မွားတယ္၊ ေရးတဲ့သူလည္း မွားတယ္။ ကာရန္ကို
မလုိခ်င္လုိ႕ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကို ေရးကာမွ ဘာကိစၥ ကာရန္က ပါလာ
ရမွာလဲ။ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကို ေစာေစာက ေျပာသလုိ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္
ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္ ထြင္ခဲ့တယ္။ ေအာင္ျမင္ခ်င္လည္း ေအာင္ျမင္
မယ္၊ မေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္လည္း မေအာင္ျမင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကာရန္မဲ့ကိစၥ
လွိဳင္းဂယက္ ထလာတယ္ဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ေအာင္ျမင္တယ္
ဆုိရမွာေပါ့။

ကာရန္မဲ့ကဗ်ာဆုိျပီးမွ ကာရန္ပါလာရင္ ကဗ်ာမွာ ဂုဏ္သိကၡာ
အက်ဆုံးပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ကာရန္ စည္းၾကပ္ထားတဲ့အထဲက ကာရန္
ကုိ မတတ္သာလုိ႕ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ဆုိရင္ ဒါက တစ္မ်ဳိး။ အခုဟာက
လြယ္လြယ္နဲ႕ ေလွ်ာက္လုပ္ေနျပီး ကာရန္မဲ့ကဗ်ာပါလုိ႕ တပ္လာရင္
ေတာ့ ေဆာရီးပဲ။ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာက ပိုခက္တယ္။ ေစာေစာက ေျပာခဲ့
သလုိ ကဗ်ာ ၀တၳဳရွည္ေတြ အမ်ားၾကီး ေရးခဲ့ျပီးမွ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာ
ကြ်န္ေတာ္ ေရးခဲ့တာပါ။
…... ….. …


စာအုပ္စာတမ္းမ်ား-
တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္ (လီရနာ၊ ဂဂၤါ၊ ဧရာ၀တီ။ အခန္း-၂၃ )
ေမာင္သာႏိူး (ေဂ်ာ့သြမ္ဆန္၊ ကဗ်ာသေဘာတရား)
ေမာင္သာႏူိး (ထင္းရွဳးပင္ရိပ္)
၀င္းျငိမ္း (၀င္းျငိမ္းႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ား-၃)

4 comments:

ေမဓာ၀ီ said...

ကဗ်ာဆရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့။
အားလံုးက ေလးစားရတဲ့ ဆရာေတြခ်ည္းပါပဲ။ အလြန္ ေကာင္းပါတယ္။

ကဗ်ာကို ခ်စ္တဲ့ က်မကေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ ရင္ခုန္သံ နရီခ်င္း တူတဲ့ ဘယ္လို ကဗ်ာအမ်ဳိးအစားကို မဆို ႏွစ္သက္တယ္။
ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေက်းလက္ကဗ်ာေလးေတြ ဖတ္ရတာ စိတ္အေတြ႔ဆံုးပဲ။

ကိုေဇာ္ said...

ကိုယ္ပိုင္ ဖြင္႔ဆိုခ်က္ေလးေတြ မတူတဲ႔ ရႈ႕ေထာင္႔ေလးေတြကေန တင္ျပေပးတာေလးေတြကို မွတ္သားသြားတယ္ ကိုေအာင္။

Younggun said...

မေရာက္တာ ၾကာလို႔ လာလည္ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ အကုန္ ျဖန္႔ဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီပို႔စ္ကိုေတာ့ အေလးထား ဖတ္ျဖစ္တယ္။ မသိေသးတာေတြအတြက္ ေက်းဇူးဗ်ဳိ႔

Anonymous said...

Do you people have a facebook fan page? I looked for one on twitter but could not discover one, I would really like to become a fan!