Thursday, 28 October 2010

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေအာင္သိန္းလင္း၏ အတြင္းေရးမ်ား

ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး
(ၾကံ့ဖြတ္) ကုိယ္စားျပဳ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
လက္ရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေအာင္သိန္းလင္းနဲ႕ ပက္သက္ျပီး
မဲဆႏၵနယ္ရွင္ ျပည္သူမ်ား သိသင့္သိထုိက္ေသာ ေအာင္သိန္းလင္း
ဆုိသူ၏ အတြင္းေရးမ်ားမွာ ….ေအာင္သိန္းလင္းဟာ ယခင္ စစ္တပ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
စဥ္က ကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ ေမြးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒု-တပ္ရင္းမွဴးဘ၀
ေရွ႕တန္းတုိက္ပြဲတစ္ခုအတြင္း အျပစ္မဲ့စြာ ေသဆုံးေနၾကေသာ
လူေသအေလာင္းမ်ားအၾကား အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ပအုိ႕၀္
တုိင္းရင္းေသြးပါသည့္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ ေကာက္ယူေမြးစား
ခဲ့ပါတယ္။ လူပုံအလယ္တြင္ အဲလုိ လုပ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ စစ္ဖက္
ဆုိင္ရာ အထက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ တပ္တြင္း ရဲေဘာ္မ်ားအၾကား
စိတ္ေကာင္းရွိသူဟု ထင္သြားေစရန္ တမင္သက္သက္ အကြက္
ဆင္ ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္း သူ႕ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲေစ
ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္ ….။

ရွမ္းျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး အမည္ခံ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း
ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာနဲ႕ ပက္သက္ျပီး ေအာင္သိန္းလင္းဟာ ျပႆနာ
တစ္ခု ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ခြန္ဆာ လက္နက္ခ်
ခါစက ေအာင္သိန္းလင္းဟာ တပ္မဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့
အရာရွိတစ္ဦးပါ။ တေန႕ေတာ့ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရးတပ္ဖြဲ႕က
မူးယစ္ေဆး၀ါး အေျမာက္အမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ခြန္ဆာ့တပည့္
တစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးမိပါတယ္။ အထက္အရာရွိမ်ားထံ မ်က္ႏွာလုိမ်က္ႏွာရ
လုပ္ခ်င္တဲ့ ေအာင္သိန္းလင္းဟာ အဖမ္းခံရသူကုိ အၾကီးအက်ယ္
အျပစ္ေပးအေရးယူဖုိ႕ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲလုိအေရးယူဖုိ႕ ေဆာင္ရြက္
ေနတဲ့ သတင္းကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ၾကားသိသြားျပီး “ရယူထား
ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားေအာင္” ျပဳလုပ္မွဳနဲ႕ တပ္တြင္း အထူးစစ္အဖြဲ႕
မွတဆင့္ ေအာင္သိန္းလင္းအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပး အေရး
ယူဖုိ႕ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းမီးေတာက္ျပီး ၾကံရာမရ ျဖစ္ေနတဲ့
ေအာင္သိန္းလင္းဟာ သူ႕ေမြးစားသမီး ျဖစ္သူကို ခုတုံးလုပ္ျပီး
ထြက္ေပါက္တစ္ခုကို ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ န.အ.ဖ
စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလုိက် “လူမွဳထူးခြ်န္၊ စီးပြားထူးခြ်န္၊ စီမံထူးခြ်န္
ဆု …” ဆုိတဲ့ ဆုတံဆိပ္ေတြ ဘြဲ႕ေတြကို ရယူလုိေသာ အက်င့္ပ်က္
အၾကံအဖန္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ၾကား၀င္ ပြဲစားလုပ္ေပးေနေသာ
“ကိုကိုေအး” ဆုိသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“ကုိကုိေအး” ဆုိသူဟာ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္ ေတာင္ဥကၠလာပ
ေဂါက္ကြင္းရဲ႕ ရွယ္ယာ အမ်ားစုကို ပုိင္ဆုိင္ေနသူ တစ္ဦးပါ။ ကုိကုိေအး
မွာ “ကုိကုိသန္႕” ဆုိတဲ့ ညီတစ္ဦး ရွိပါတယ္။ ကုိကုိသန္႕ဟာ ေအာင္သိန္း
လင္း ေမြးစားသမီးနဲ႕ အဲဒီအခ်ိန္က သမီးရည္စား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
“ကုိကုိေအး”ဟာ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအးရဲ႕ အရပ္ဖက္ဆုိင္
ရာ အတြင္းေရး လူယုံတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ေမာင္ေအး ေနအိမ္ကို တံခါးမရွိ
ဓါးမရွိ ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ ရထားသူ တစ္ဦးပါ။ ဒါေၾကာင့္ သန္းေရႊ
ရဲ႕ အမ်က္ေတာ္ရွျခင္း ခံေနရတဲ့ ေအာင္သိန္းလင္းဟာ သူ႕ေမြးစား
သမီးကုိ ေမာင္ေအးလူယုံ ကိုကုိေအး၏ ညီျဖစ္သူနဲ႕ ေပးစားျပီး
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေမာင္ေအးရဲ႕ ၾကား၀င္ ညွဳိႏွဳိင္းျဖန္ေျဖေပးမွဳ
ျဖင့္ တပ္မ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကေန အရပ္ဖက္ကုိ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ပါတယ္။

ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း ကုိေလး ျပဳတ္က်ခဲ့ေနာက္ပုိင္း ေအာင္သိန္းလင္း
ဟာ န.အ.ဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရွိ လွ်ဳိ႕၀ွက္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ား၊ နာမည္အဌားသုံး ေငြစာရင္းမ်ားအတြက္ စစ္အစုိးရ
အလုိေတာ္ရိ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ဦးေဆာင္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္
ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ားကို ျပည္ပသုိ႕ လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ဦးေဆာင္
ဦးရြက္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ “ကုိကုိေအး” ညီ “ကုိကုိသန္႕” နဲ႕ လက္ထပ္
ေစခဲ့တဲ့ ေမြးစားသမီးျဖစ္သူကုိလည္း အဲဒီ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားတြင္
ဦးေဆာင္ဖုိ႕အတြက္ ယခုအခါ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ေစပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အျငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ဘ၀မွ လာခဲ့သည့္ လူယုတ္မာ
ေအာင္သိန္းလင္းတစ္ေယာက္ အခုလုိ ကလိန္ကက်စ္ မဟုတ္မဟပ္
နည္းမ်ားကို သုံးခဲ့သည္မွာ သူ႕အဖုိ႕ မထူးဆန္းေတာ့ပါ …။
……. …… ….

မၾကာေသးမီ ကာလမ်ားအတြင္း ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (၇)
ရပ္ကြက္ သီရိေဇယ်ာလမ္းေပၚရွိ မူစလင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း တည္
ေဆာက္မွဳ ျပႆနာမွာ လူသိမ်ား ထင္ရွားေသာ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
အဆုိပါ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္မွဳကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက
ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရာ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ
လ (၂၄)ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထုိင္ေသာ
မူစလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားထံမွ မဲရရွိဖုိ႕အေရး ေအာင္သိန္းလင္းဟာ
ဘာသာေရးအေျခခံ ျပည္သူလူထု အခ်င္းခ်င္းၾကား စိတ္၀မ္းကြဲမွဳ
ျဖစ္ေအာင္ စလုပ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္
အတြင္း ေနထုိင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျပည္သူလူထု၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ကန္႕ကြက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းကိစၥကုိ ေလ်ာ့ခ်လုိက္ပါတယ္။

….. …. …
ရာဇ၀တ္မွဳ အေျမာက္အမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ က်ဴးလြန္ေနေသာ
ကလိန္ကက်စ္ ေအာင္သိန္းလင္းသည္ ေတာင္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵရွင္
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယခု ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လုံး၀
မေရြးခ်ယ္သင့္ မဲမေပးသင့္ေသာ လူယုတ္မာတစ္ဦး ျဖစ္ပါေၾကာင္း ….။

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ

Read more »

Wednesday, 27 October 2010

ေတာင္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္မွ ဖိတ္ၾကားလႊာ

မၾကာမီ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္
ရန္ကုန္တုိင္း ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပက္သက္
ျပီး “ပ်ဴႏုိင္ငံ” စာမ်က္ႏွာမွ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းခဲ့ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္
ျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္
အဆင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္
တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ေတာင္ဥကၠလာပ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္
တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာေစာႏုိင္တုိ႕ထံမွ
သိရသမွ်မွာ …ဖိတ္ၾကားျခင္း …

ေတာင္ဥကၠလာပ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အဆင့္ တစ္သီးပုဂၢလ
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး
အဆင့္ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္မွ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္း ေဒါက္တာေစာႏုိင္တုိ႕က ေတာင္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵရွင္
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန္ ေအာင္ႏုိင္ေရးရုံးခန္း
ဖြင့္ပြဲကို (၂၉.၁၀.၂၀၁၀)ေန႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါတယ္။

ေအာင္ႏုိင္ေရး ရုံးခန္း တည္ရွိရာ ….
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (၇) ရပ္ကြက္၊ ရာဇသူရ (၁၄- ဂ)လမ္း။
(ေတာင္ဥကၠလာပ မ.ယ.က ရုံးနံေဘးရွိ လမ္းကေန သြားလာ
လုိ႕ ရပါတယ္။)

ရုံးခန္းဖြင့္မည့္ ေန႕စြဲ။ ။ ၂၉.၁၀.၂၀၁၀ ။
ရုံးဖြင့္ပြဲအျဖစ္ ျပည္သူလူထု၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပါမည္။
(၂၉.၁၀.၂၀၁၀)ေန႕ နံနက္(၉)နာရီမွ ေန႕လည္ (၁၂)နာရီအၾကား။

ဖိတ္ၾကားျခင္း။ ။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၊ သတင္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ား။

အေျခအေနမ်ား ….

ေတာင္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လမ္းတခ်ဳိ႕တြင္ ပိတ္ဆုိ႕မွဳမ်ား
ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ လမ္းအလယ္ပုိင္းကို ကြန္ကရစ္ ေလာင္းထား
ျပီး လမ္းရဲ႕ ထိပ္ဆုံးနဲ႕ ေနာက္ဆုံးပိုင္းေတြကို ခ်န္ထားပါတယ္။
ကြန္ကရစ္ေလာင္းရန္ ခ်န္ထားေသာ ေနရာမ်ားကို နာရီအနည္း
ငယ္အတြင္း ျပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း တမင္သက္သက္
ဆက္လက္ မျပဳလုပ္ပဲ “စစ္ေရး အျမင္အရ” ခ်န္ထားတယ္လုိ႕
ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီအေပၚ အယုံအၾကည္မရွိေသာ ေတာင္ဥကၠလာပ
မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။ ထုိလမ္းမ်ား အတြင္းသုိ႕
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပက္သက္ျပီး သြားလာ စည္းရုံးလုိ႕ မရေအာင္
ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေအာင္သိန္းလင္း၏ လက္ေအာက္ခံ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္
ႏွင့္ ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီတုိ႕က အကြက္က်က် လုပ္ေဆာင္
ေနပါတယ္။

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ

Read more »

Monday, 25 October 2010

ေတာင္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္မွ စိန္ေခၚသံမ်ားက်ေနာ့္မွာ မူႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္ ....
၁။ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးဟာ မိမိရပ္တည္ခ်က္ကို မိမိသစၥာရွိရမယ္။
၂။ မိမိတိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအေပၚ အမွန္တကယ္ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း
ထားႏိုင္ရမယ္ ...
-ေကာင္းျမင့္ထြဋ္
(တစ္သီးပုဂၢလ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း)
-၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (BESU)၏
ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တုိ႕တြင္ တာ၀န္အဆင့္ဆင့္ကုိ
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္။ေကာင္းျမင့္ထြဋ္ကို အမွဳန္႕ေခ်ျပစ္မယ္၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း
နဲ႕ ေရႊးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆြယ္ရမယ္
-ေအာင္သိန္းလင္း
ၾကံ့ဖြတ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္လား ???
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ တရားခံတစ္ဦးလား ???
Read more »

Sunday, 24 October 2010

န.အ.ဖ ေခါင္းေဆာင္ ေမာင္ေအး သတင္း

န.အ.ဖ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဒုတိယ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအး ေနအိမ္မွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္
ေလာေလာဆယ္ အခ်ဳပ္ခံေနရေၾကာင္း အာဏာရွင္ ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒီသတင္းနဲ႕ ပက္သက္ျပီး သတင္းမီဒီယာေတြမွာ မေတြ႕ရ
ေသးပါဘူး။ http://www.dictatorwatch.org/အရက္ အေသာက္လြန္းလုိ႕ မွဴးျပီး လဲေနသလား ...
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အာဏာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ခံရသလား ...
“အာဏာရွိတုန္း ရသမွ် ခုိးၾကေဟ့ ယူၾကေဟ့” ဆုိေသာ စစ္အာဏာ
ရွင္စနစ္သုံး ေဖာ္ျမဴလာေအာက္တြင္ ျမန္မာျပည္သည္
ေန႕စဥ္ မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ေနသလုိ ေျပာင္သလင္းခါလ်က္ ...

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »

Saturday, 23 October 2010

သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႕ (ဒိန္းမတ္ေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား)Read more »

ျမန္မာႏွင့္ဒိန္းမတ္ ပူးတြဲစပ္ဆုိထားေသာ ေတးသီခ်င္း

Left Hand of the Boxer

Read more »

ေကာင္းျမင့္ထြဋ္ႏွင့္ မဇၩိမသတင္းဌာန အင္တာဗ်ဴး(မဇၩိမသတင္းဌာန youtube စာမ်က္ႏွာမွ
ထပ္ဆင့္ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။)
Read more »

Wednesday, 20 October 2010

Saturday, 16 October 2010

မႏၱေလး က်ဆုံးခန္းဗုံေတြဆုိင္းေတြ တီးခတ္ျပီး
ညီအကုိေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ေသြးကုိ
ပက္ဖ်န္းခဲ့တဲ့ ျမိဳ႕ေဟာင္းၾကီးထဲ
ဖက္ဆစ္ေတြနဲ႕
အတူမေနခ်င္တဲ့ ၾကယ္ေလးေရ
မင္းကုိ အေလးျပဳလုိက္ပါတယ္ ….
ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္က ငုိျပီး
ျပဇာတ္ေရးဆရာတစ္ေယာက္ကို
ေခြးေတြကုိက္သတ္ခဲ့တဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳၾကီးထဲ
ယုံၾကည္ျခင္းအျဖစ္
စြန္႕လႊတ္ရဲတဲ့ ၾကယ္ေလးေရ
မင္းကုိ အေလးျပဳလုိက္ပါတယ္ ….
စစ္ႏုိင္တဲ့သူက ဘုရားပင့္ျပီး
အယဥ္ေက်းဆုံးေျမက ကြ်န္ေတြကုိ
ကယ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ စာပုိ႕သေဘၤာၾကီးထဲ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
ေပးဆပ္ရဲတဲ့ ၾကယ္ေလးေရ
မင္းကုိ အေလးျပဳလုိက္ပါတယ္ …. ။ ။


-စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ မႏၱေလး
အက်ဥ္းေထာင္
အတြင္း က်ဆုံးခဲ့သည့္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုသက္၀င္းေအာင္

(၂၆.၈.၁၉၇၁- ၁၆.၁၀.၂၀၀၆) ေလးႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ။
)
Read more »

Friday, 15 October 2010

မွတ္သား မ်ဥ္းတားခဲ့သည့္ စာမ်ား(၂)

တင္မုိး

(ကဗ်ာႏွင့္ ျပည္သူ) ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ဗမာကဗ်ာမွာလဲ မူလရင္းျမစ္ဟာ
ျပည္သူေတြဘဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕
အလုပ္ခြင္က က်ဴးရင့္လုိက္တဲ့ေတးသံေတြ၊ ေလွထုိးသားေတြရဲ႕
“ရုိးေဟးျငာ” သံေတြကအစ မိခင္ေတြရဲ႕ သားေခ်ာ့သံေတြ၊ ကေလး
သူငယ္ေတြရဲ႕ ကစားေပ်ာ္ရႊင္ရာက ေပၚထြက္လာတဲ့ ဟစ္ေၾကြးသံ
ေတြ၊ လယ္ယာေခ်ာင္းေျမာင္းဆီက သီဆုိၾကတဲ့ ေတးသံေတြ၊ ဘုရားပြဲ
နတ္ပြဲဆီကၾကားရတဲ့ ေတးသံေတြ၊ ကာလသား၀ုိင္းက အစုနဲ႕ အေ၀းနဲ႕
ထုိးလုိက္တဲ့ သံခ်ပ္ေတြ၊ ညအခါ လသာသာ တလင္းျပင္မွာ ဖြက္ဆုိ
ၾကတဲ့ စကားထာေတြ စသျဖင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမွဳပတ္၀န္းက်င္
ထဲမွာ ကဗ်ာေတြ ထြက္ေပၚ တည္ရွိေနတယ္ဆုိတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ကဗ်ာဆရာဆုိတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကုိ ကုိယ္စားျပဳသူဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ တကဲ့ခံစားရခ်က္ေတြကုိ အာ၀ဇၨန္း
ေကာင္းတဲ့ ကဗ်ာဆရာက သူတုိ႕ကုိယ္စား သီဆုိက်ဴးရင့္လုိက္ျခင္း
သာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၂၇- ၃- ၁၉၆၆)
…… ….. …

တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္

ကဗ်ာကုိ “ပညာရွိတုိ႕၏ ပစၥည္း” ဟု အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္
ကို မႏွစ္သက္သူတုိ႕သည္ …
ကဗ်ာကား … “က၀ိတုိ႕၏ ပစၥည္း” … “က၀ိတုိ႕၏ လက္ရာ”၊
“က၀ိတုိ႕၏ ဖန္တီးမွဳ” ဟု ဆုိလွ်င္ မည္သုိ႕ သေဘာထားၾက
ေလသနည္း ….

က၀ိဆုိေသာ စကားသည္ “ပညာရွိ” သူဟု အဓိပၸါယ္တစ္ခုတည္း
ကုိသာ ေပးသည္ ဟုတ္ပါေလ။ ထုိစကားက …. ကဗ်ာ သီကုံးတတ္
သူ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေပစီကုံးသူ၊ စာဆုိေတာ္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ေတြ
ကုိလည္း ေပးပါသည္။ ကဗ်ာဆရာ “က၀ိ” ေလးမ်ဳိးရွိေလရာ … ထုိ
ေလးမ်ဳိးတုိ႕ကုိ ပါဠိပညာရွင္ၾကီး ခ်ီးလ္ဒါးစ္ (Childers) အဓိပၸါယ္
ေပးပုံကို ဖတ္ရူ႕ပါ။

There are four sorts of poets; cintaဲkavi, sutakavi, atthakavi,
patibhaဲnakavi ; the poet of imagination or fiction, the poet
of tradition, the poet of real life, the improvisatore.

ခ်ီးလ္ဒါးစ္ ရွင္းျပေသာ ကဗ်ာဆရာေလးမ်ဳိးကုိ ျမန္မာဘာသာႏွင့္
စဥ္လွ်င္ ….
စိႏၱက၀ိ= စိတ္ကူးၾကံစည္တုိ႕တြင္ စပ္သီေသာ ကဗ်ာဆရာ
သုတက၀ိ= အစဥ္အလာအရ ၾကားသိသည္တုိ႕ကုိ စပ္သီေသာ
ကဗ်ာဆရာ
အတၳက၀ိ= ပကတိေလာက၌ ျဖစ္ရွိသည္တုိ႕ကုိ စပ္ဆုိေသာ
ကဗ်ာဆရာ
ပဋိဘာနက၀ိ= တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္ျဖင့္တည္း စပ္သီႏုိင္ေသာ
ကဗ်ာဆရာ …
ဟူ၍ ရသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ယေန႕ေခတ္အထိ ရွိေနေသာ ကဗ်ာဆရာ
အားလုံးကို စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ အထက္၌ ဆုိခဲ့ေသာ က၀ိေလးမ်ဳိးမွ
ကင္းသူ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးမွ မရွိ။ ၾကိဳက္ၾကိဳက္ … မၾကိဳက္ၾကိဳက္
အားလုံး “က၀ိ” ေတြခ်ည္းပင္။ ကဗၺကရဏ ဟူေသာ စကားက
ကဗ်ာ စီကုံးျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ကဗၺကာရ ဟူေသာ စကားက
ကဗ်ာစီကုံးသူ ဆရာ။ က၀ိကတ ဟူသည္က … “ကဗ်ာဆရာတုိ႕
စီကုံးအပ္သည္” ဟု အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ ကဗၺကာရဟူေသာ ကဗ်ာ
ဆရာသည္ က၀ိကတျဖစ္ေသာ ကဗၺကရဏ အမွဳကို ျပဳၾကသည္။

ကဗ်ာကုိ ကဗ်ာဟု ေခၚေနသမွ် …၊ ကဗ်ာဟူသည္ ေလာက၌
ရွိေနသမွ် က၀ိသေဘာကို ျငင္းပယ္၍ မရ ….။
…… ….. …

ေမာင္သာႏိူး

(ကဗ်ာအတြက္ ကဗ်ာ) ကဗ်ာကို ဂီတဘက္ႏြယ္ေအာင္၊ ဂီတသေဘာ
သက္ေရာက္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆုိတာဟာ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့
ကဗ်ာကုိ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စိတ္ခံစားမွဳမ်ား၊ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား က်က္
စားရာအျဖစ္ လုပ္ျခင္းပါပဲ။ ေရာမႏၱိကေတြထက္ေတာင္ တစ္ဦးခ်င္း
သေဘာေဆာင္တဲ့ လကၡဏာပါပဲ။ ကဗ်ာဟာ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦး
ထဲရဲ႕ ပုဂၢလိကကိစၥရပ္ေလး တစ္ခုလုိျဖစ္လာျပီး၊ စာဖတ္ပရိသတ္
နဲ႕ ဆက္သြယ္လုိ႕မရေအာင္ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ သေကၤတ၀ါဒ
ဆုိတဲ့ အမည္ကုိက ခပ္ရွဳပ္ရွဳပ္ပါ။ မာလာေမတုိ႕ ေျပာတဲ့သေကၤတ
ဆုိတာ အမ်ားနားလည္တဲ့ သေကၤတမ်ဳိး မဟုတ္ပါဖူး။ အမ်ားနားလည္
ေနတာက သေကၤတမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားနားလည္ေနတာက
သေကၤတဆုိတာ တစုံတခုကိုယ္စား လူအမ်ားက ၀ုိင္းျပီး အမွတ္
အသား ျပဳထားတဲ့ အရာတခုျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေဆးရုံကို ၾကက္ေျခနီ၊
ပညာကုိ မီးရွဴး။ ေရွးေရွးက စာဆုိေတြသုံးခဲ့ၾကတဲ့ သေကၤတဆုိတာ
လည္း အလားတူ သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ သေဘာသဘာ၀ တူမွ်တာ
ကုိယူျပီး သေကၤတျပဳခဲ့ၾကျခင္းပါ။ “ေရႊလိပ္ျပာရႊင္ေစ့မယ္” ဆုိရာမွာ
“လိပ္ျပာ” ဟာ ၀ိညာဥ္ကုိ ေျပာတာပါပဲ။ ေရွးအယူအရ ၀ိညာဥ္ဟာ
လိပ္ျပာကေလးနဲ႕တူတယ္ဆုိလုိ႕ ဒီလုိသုံးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ “သက်
မ်ဳိးရုိး ျခေသၤ့မင္း” လုိ႕ ဘုရားကုိ ေခၚေ၀ၚတာဟာလည္း ရဲရင့္တာ
ျခင္းတူလုိ႕ ေခၚတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သေကၤတ၀ါဒီေတြရဲ႕ သေကၤတ
က ဒီလုိ မဟုတ္ပါဘူး။ ကဗ်ာဆရာက သူ႕မွာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္
အေတြးေတြကို ကိုယ္စားျပဳဖုိ႕ သူထင္သလုိ ေရြးခ်ယ္သုံးႏွဳန္းလုိက္တဲ့
ပစၥည္းေတြပါ။ ဥပမာ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္က သူအိပ္ခ်င္စိတ္
ျဖစ္လာတာကို ေျပာခ်င္ရင္ “ငါ့ ေခါင္းထဲ ပိုးနသန္ေကာင္ေတြ တြား
၀င္လာေနတယ္” လုိ႕ ေျပာတာမ်ဳိးပါ။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ သူ႕
အေတြး၊ သူ႕စိတ္ကူးေတြကုိ တမင္ လူမ်ားတကာ မရိပ္မိေအာင္
ဖုံးကြယ္ေပးတဲ့ မ်က္ႏွာဖုံးလုိ ရုပ္ေဖ်ာက္စရာ ပစၥည္းမ်ားပါပဲ။
မာလာေမက ဒီလုိေျပာပါတယ္။ “ပါနဲဆယန္ေတြက အရာ၀တၳဳကို
သူရွိေနတဲ့ အတုိင္းပဲယူျပီး က်ဳပ္တုိ႕ေရွ႕ ခ်ျပတယ္။ အဲဒီေတာ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္
တဲ့ သေဘာမပါေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဖန္ဆင္းေနရတာပဲလုိ႕ ယုံရတဲ့
အရသာကုိ စိတ္ထဲမွာ မရွိေစေတာ့ဘူး။ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ နာမည္ထုတ္
ေျပာလုိက္တာဟာ ကဗ်ာဖတ္ရတဲ့ အရသာကုိ ေလးပုံသုံးပုံ ေလွ်ာ့က်
သြားေစတယ္။ ကဗ်ာအရသာဆုိတာက နည္းနည္းခ်င္း နည္းနည္းခ်င္း
ခန္႕မွန္းလုိ႕ ရရွိတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာမွ ေပၚတာကလား။ အရိပ္အျမြက္ျပေပး၊
သိခ်င္ေအာင္ဆြေပး၊ ဒါဟာ စိတ္ကူးကို စြဲမက္စရာ ျဖစ္ေစတယ္။”

သေကၤတ၀ါဒ လွဳပ္ရွားမွဳဟာ ပထမေတာ့ ျပင္သစ္ျပည္အတြင္းမွာပဲ
နယ္သန္႕ေနခဲ့ပါတယ္။ ေလးေလးနက္နက္ေခါင္လြန္းတဲ့ ကဗ်ာမ်ဳိးကုိ
မွလဲ သုံးၾကတယ္။ ေနာင္မွာေတာ့ တစတစနဲ႕ အေနာက္တုိင္း ကမၻာ
တစ္ခုလုံး ျပန္႕ႏွံ႕သြားျပီး ဒီနည္းေတြကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕
အသုံးခ်လာၾကပါေတာ့တယ္။ ကေန႕ေခတ္ရဲ႕ စာေပရာဇ၀င္ဟာ
သေကၤတ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာပုံ သဘာ၀၀ါဒနဲ႕ ဆန္႕က်င္ခဲ့ရပုံ ရာဇ၀င္ပါ
ပဲလုိ႕ ဆုိၾကပါတယ္။ ကေန႕ ေခတ္ေပၚကဗ်ာ (“ေမာ္ဒန္”) ဆုိတာ
သေကၤတ၀ါဒကဗ်ာက စလုိက္တာပါပဲ။ ဂြ်န္ကိစ္ရဲ႕ ပထမဆုံး ကဗ်ာ
စာအုပ္ကို ဖတ္ရေတာ့ လီးဟန္႕က ဂြ်န္ကိတ္စ္ဟာ “ကဗ်ာအတြက္
ကဗ်ာ” ေရးတာပဲလုိ႕ မွတ္ခ်က္ခ်ပါသတဲ့။ သေကၤ၀ါဒီေတြလည္း
ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ ေထေယာ္ဖိလ္ ဂုိတ်ယ္ ျဖန္႕ျဖဴးခဲတဲ့
“အႏုပညာအတြက္ အႏုပညာ” ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေပၚမွာ သူတုိ႕
ရဲ႕ လွဳပ္ရွားမွဳကို တည္ေဆာက္ထားျခင္းပါပဲ။
……. ….. …

ေမာင္စြမ္းရည္

(၀င္းျငိမ္း) ကဗ်ာဘက္ ဆက္လုိက္ၾကရေအာင္၊ “ကဗ်ာ” ဆုိတဲ့
ေ၀ါဟာရကို ဆရာ ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိမလဲ …။

(ေမာင္စြမ္းရည္) ကဗ်ာဆုိတာ ဘာသာစကားရဲ႕ အညႊန္႕အဖူး
ျဖစ္တယ္။ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳထဲက ရရွိ
လာတဲ့ ခံစားမွဳတစ္ခုကုိ အေကာင္းဆုံးစိတ္ကူး၊ အေကာင္းဆုံး
စကားလုံးေတြနဲ႕ အေကာင္းဆုံးအသံ ေပၚထြက္လာေအာင္ စီစဥ္
ေဖာ္က်ဴး ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ စာေပပုံသဏၭာန္တစ္မ်ဳိးကုိ ကဗ်ာလုိ႕
ေခၚပါတယ္။ ေရွးကေတာ့ “ကဗ်ံဗႏၶတီတိက၀ိ” တဲ့။ “က၀ိနံအယံ
ကဗ်ာ” တဲ့ ….။

(၀င္းျငိမ္း) ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကို ဆရာ လက္ခံပါသလား …။

(ေမာင္စြမ္းရည္) ဘာကဗ်ာျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းရင္ လက္ခံပါတယ္ …။
…... ….. …

ေဒါင္းႏြယ္ေဆြ

(၀င္းျငိမ္း) ဒီေန႕ ကဗ်ာေလာကမွာ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာနဲ႕ ပက္သက္ျပီး
ေတာ္ေတာ္ေလး လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွား ျဖစ္လာၾကပါတယ္ ဆရာ။ ဆရာ
နဲ႕ ပက္သက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္ ေလ့လာလုိ႕ ရခဲ့သေလာက္အထဲက
ေျပာရရင္ ကာရန္မဲ့ ကဗ်ာကုိ ဆရာက စခဲ့တာလုိ႕ သိရပါတယ္။
ဒီေတာ့ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကုိ ဘာေၾကာင့္ ဆရာ ဖန္တီးခဲ့တာလဲ
ဆုိတာကစျပီး သိခ်င္ပါတယ္ ဆရာ …။

(ေဒါင္းႏြယ္ေဆြ) ကုိ၀င္းျငိမ္းက ကြ်န္ေတာ္ သိပ္ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း
ကစလုိက္ေတာ့ ေျပာရတာေပါ့။ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာနဲ႕ ပက္သက္ျပီး သိပ္
ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ ဒီလထြက္တဲ့ အထူးထုတ္
မဂၢဇင္းၾကီးတစ္ခုထဲမွာ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကုိ ေတာ္ေတာ္ အားေပးတယ္
ဘာညာ ေျပာထားတယ္။ တကယ္ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ကာရန္မဲ့ တစ္ပုဒ္မွ
မပါဘူး။ ကာရန္ေတြ ခ်ိတ္ထားတဲ့ ကာရန္ပ်က္ ကဗ်ာေတြပဲ ေတြ႕တယ္။
ကာရန္မဲ့ကဗ်ာဆုိတာ ကာရန္တစ္လုံးမွ မပါရဘူး။ ဒါမွ ကာရန္မဲ့ ေခၚ
တယ္။ အခုဟာက ကာရန္ေတြ ခ်ိတ္သုံးထားၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့ ကာရန္မဲ့က ဒါမဟုတ္ဘူး။ ကာရန္ မပါတဲ့
အတြက္ေၾကာင့္ သူက ပုိျပီး ခက္ခဲတယ္။ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကို ကြ်န္ေတာ္
ဘယ္တုန္းက စသုံးခဲ့သလဲဆုိေတာ့ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္က ရွဳမ၀တုိက္ကေန
ကဗ်ာ့ပုလဲကုံး” ဆုိတဲ့ စာအုပ္ထုတ္တယ္။ ကဗ်ာ၊ ၀တၳဳေတြ ေရးရတာ
ျငီးေငြ႕တုန္း အာရွ- အာဖရိက စာေရးဆရာ ညီလာခံအတြက္ ကြ်န္ေတာ္
ဆုိဗီယက္ကုိ ပါသြားတယ္။ အဲဒီမွာ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာ ဖန္တီးဖုိ႕ စခဲ့တာပဲ။

ဟုိမွာ ဘာေတြ႕ရသလဲဆုိေတာ့ စႏၵရားဆရာမေလး တစ္ေယာက္
စႏၵရားတီးျပတယ္။ သီခ်င္း မဟုတ္ဘူး။ သူ တီးခ်င္တာ တီးေနတာ
ပဲ။ မုန္တုိင္းတုိက္တယ္၊ သစ္ရြက္ေၾကြတယ္၊ ေလေတြ ျငိမ္သြားတယ္၊
ျမင္းခြာသံေတြ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လာမယ္။ ေျပာရရင္ Song Without Words
ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာဂီတမွာလည္း တေယာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး
ရွိပါတယ္။ ဘုိးတံအဖ်ားကေန အရင္းအထိ ထုိးခ်င္သလုိ ထုိးသြားတာ၊
ႏြဲ႕သြားတာ၊ ဘယ္လူးညာလွည့္ ၀င္ခ်င္သလုိ ၀င္လာတာေတြ။ စႏၵရား
မွာ သူ အဲဒီလုိ လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္သြားတယ္။

ေနာက္တခါ ဘာေတြ႕ရျပန္သလဲဆုိေတာ့ ဘဲေလး ကကြက္။ ကခ်င္
တာ ကသြားတာပဲ၊ ဇာတ္လမ္း မရွိဘူး။ Bellet Without Plot ေပါ့။
ဘဲေလးကကြက္ေတာ့ ဟုတ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဇာတ္လမ္း မရွိဘူး။
ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့မွ ဒီကကြက္ရဲ႕ နာမည္ကုိ စာတန္းထုိးျပလုိက္
တယ္။ Thief တဲ့၊ သူခုိးေပါ့။

Painting Without Subject ဆုိတာလည္း ရွိတယ္။ အေၾကာင္း
အရာမဲ့ေသာ ပန္းခ်ီကားေပါ့။ ေနာက္ Sculpture Wihtout Object
ပန္းပုရုပ္ေတာ့ ပန္းပုရုပ္ပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဘာရုပ္မွန္း မသိဘူး။ Abstract
ဆန္ဆန္ေပါ့။ အေၾကာင္းအရာေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့
လြတ္လပ္စြာ ကြန္႕ျမဴးခြင့္ဆုိတာေတာ့ ပါတယ္။ ေနာက္
Country Without Boarder နယ္နိမိတ္မဲ့ေသာႏုိင္ငံ ဆုိတာေတြ
လည္း ရွိေသးတယ္။

အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္ သေဘာက်ျပီးေတာ့ ကဗ်ာ
မွာ တီထြင္ၾကည့္ခ်င္လုိ႕ ျပန္လာေတာ့ (ရွဳမ၀) ဦးေက်ာ္ကို ေျပာျပ
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဒီလုိ ေရးခ်င္တယ္လုိ႕၊ ဦးေက်ာ္ကလည္း ေရးပါ
ဆုိတာနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္ ေရးျဖစ္သြားတယ္။ “မုိးေသာက္ပန္း ကဗ်ာမ်ား
ဆုိျပီး သီးသန္႕က႑ ထည့္ထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ ကဗ်ာေတြေအာက္
က ဘာေၾကာင့္ ဒီကဗ်ာ ဖန္တီးတယ္ဆုိတာ မွတ္ခ်က္ေတြ ထည့္ခဲ့
ပါတယ္။ “ေစာင္းသမားႏွင့္ မုန္တုိင္း” ဆုိတဲ့ ကဗ်ာေအာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္
ဒီလုိ ေရးခဲ့ပါတယ္။ (ကာရန္မပါေသာ ကဗ်ာစာတမ္းႏုကုိ ၀တၳဳကဲ့သုိ႕
ေရးသားသီဖြဲ႕သျဖင့္ ဤကဗ်ာကုိ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာဟု စမ္းသပ္ အမည္
ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္) အဲဒီလုိ ေရးခဲ့တယ္။

ဒီတုန္းက ၀ုိင္းဆဲခဲ့ၾကတာ ေခါင္းေတာင္မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ ၁၉၅၉
ခုႏွစ္က အျဖစ္အပ်က္။ ဒီေန႕ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ဆုိေတာ့ ႏွစ္အစိတ္ ရွိခဲ့
ပါျပီ။ အခု ကာရန္မဲ့ကဗ်ာ ျပန္ေပၚလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟုိလူ လုပ္
သလုိလုိ၊ ဒီလူ လုပ္သလုိလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္က မွတ္တမ္းမွတ္ရာ
နဲ႕ ရွိခဲ့တာပဲ။ သူတုိ႕ ဆက္လုပ္လာၾကာတာ ေတြ႕ရေတာ့ ကြ်န္ေတာ္
၀မ္းသာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႕ လုပ္ေနၾကတာေတြက ကာရန္မဲ့ကဗ်ာ
ဆုိျပီး ကာရန္ေတြ ခ်ိတ္ေနတယ္။ ကာရန္ပ်က္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။
ကေလးေတြ လုိက္ေရးရင္ ဒုကၡေရာက္ကုန္မယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႕
ေရးတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။

ကာရန္ပ်က္ကဗ်ာေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္က ေတာ္ေတာ္ၾကီးပါတယ္။
ကာရန္မဲ့ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာျပမယ္။ ေဟာဒါ ကာရန္မဲ့။ ကဗ်ာ
နာမည္က “ေမႊးလြန္းေသာအဆိပ္”။ ကာရန္တစ္လုံးမွ မပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္ ဖတ္ျပမယ္။

အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕နန္းေတာ္
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕ရဲတုိက္
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕ရထား
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕ေလွကား
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕တံခါး
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕ပေလြ
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕သီခ်င္း
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕စမ္းေခ်ာင္း
အခ်စ္ဟာ ငါရဲ႕အိပ္မက္
အုိ ….. အခ်စ္ဟာ ေသမင္းလက္ထဲက
ငါ့အတြက္ ေမႊးၾကိဳင္ဆုံးအဆိပ္ပန္း။

ဘယ္မွာလဲ ကာရန္၊ တစ္ခုမွ မပါပါဘူး။ အခု ေရးေနၾကတဲ့ ကာရန္မဲ့
ကဗ်ာ ဆုိတာေတြက ကာရန္ေတြ ပါေနၾကတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ကာရန္
မဲ့ကဗ်ာကို “လြတ္လပ္ကာရန္” ဆုိျပီး ေခၚတဲ့သူက ေခၚတယ္။ “ဗလာ
ကဗ်ာ” လုိ႕ ေခၚတဲ့သူက ေခၚေသးတယ္။ ေဆာရီးပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္
ယူကတည္းကုိက အဂၤလိပ္စာလုံး Without ဆုိတာကုိ တုိက္ရုိက္
ဘာသာျပန္ ယူထားတာပဲ။ တျခားစကားလုံး အစားထုိးလုိ႕ ဘယ္နည္း
နဲ႕မွ မရႏိုင္ပါဘူး။ Free Verse ဆုိတာလည္း ကြ်န္ေတာ္ လက္မခံပါဘူး။
Free Verse ဆုိတာ မရွိဘူး။ Blank Verse ပဲ ရွိတယ္။ ဂ်ပန္မွာလည္း
လုပ္ေတာ့ လုပ္ခဲ့ၾကေသးတာပဲ။

အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ကာရန္မဲ့ကဗ်ာဆုိရင္ ကာရန္
လုံး၀ မပါပါဘူး။ ကာရန္ခ်ိတ္ ေရးျပီး ကာရန္မဲ့ကဗ်ာပါလုိ႕ ေျပာရင္
ေျပာတဲ့သူလည္း မွားတယ္၊ ေရးတဲ့သူလည္း မွားတယ္။ ကာရန္ကို
မလုိခ်င္လုိ႕ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကို ေရးကာမွ ဘာကိစၥ ကာရန္က ပါလာ
ရမွာလဲ။ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာကို ေစာေစာက ေျပာသလုိ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္
ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္ ထြင္ခဲ့တယ္။ ေအာင္ျမင္ခ်င္လည္း ေအာင္ျမင္
မယ္၊ မေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္လည္း မေအာင္ျမင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကာရန္မဲ့ကိစၥ
လွိဳင္းဂယက္ ထလာတယ္ဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ေအာင္ျမင္တယ္
ဆုိရမွာေပါ့။

ကာရန္မဲ့ကဗ်ာဆုိျပီးမွ ကာရန္ပါလာရင္ ကဗ်ာမွာ ဂုဏ္သိကၡာ
အက်ဆုံးပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ကာရန္ စည္းၾကပ္ထားတဲ့အထဲက ကာရန္
ကုိ မတတ္သာလုိ႕ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ဆုိရင္ ဒါက တစ္မ်ဳိး။ အခုဟာက
လြယ္လြယ္နဲ႕ ေလွ်ာက္လုပ္ေနျပီး ကာရန္မဲ့ကဗ်ာပါလုိ႕ တပ္လာရင္
ေတာ့ ေဆာရီးပဲ။ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာက ပိုခက္တယ္။ ေစာေစာက ေျပာခဲ့
သလုိ ကဗ်ာ ၀တၳဳရွည္ေတြ အမ်ားၾကီး ေရးခဲ့ျပီးမွ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာ
ကြ်န္ေတာ္ ေရးခဲ့တာပါ။
…... ….. …


စာအုပ္စာတမ္းမ်ား-
တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္ (လီရနာ၊ ဂဂၤါ၊ ဧရာ၀တီ။ အခန္း-၂၃ )
ေမာင္သာႏိူး (ေဂ်ာ့သြမ္ဆန္၊ ကဗ်ာသေဘာတရား)
ေမာင္သာႏူိး (ထင္းရွဳးပင္ရိပ္)
၀င္းျငိမ္း (၀င္းျငိမ္းႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ား-၃)

Read more »

Thursday, 14 October 2010

မွတ္သား မ်ဥ္းတားခဲ့သည့္ စာမ်ား(၁)

ဒဂုန္တာရာ

(၀င္းျငိမ္း) ဆရာက ကဗ်ာေတြ အမ်ားၾကီး ေရးခဲ့တာဆုိေတာ့
ကဗ်ာနဲ႕ ပတ္သက္တာပဲ ဆက္ေမးခ်င္ပါတယ္။ ကဗ်ာဆုိတဲ့
ေ၀ါဟာရကို ဆရာ ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပါသလဲ …။

(ဒဂုန္တာရာ) ကဗ်ာကို တုိတုိရွင္းရွင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရရင္ေတာ့
ရင္ခုန္သံေပါ့ဗ်ာ။ ရင္ခုန္သံ စိတ္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို လကၤာစာလုံး
နဲ႕ ေဖာ္ျပတာဟာ ကဗ်ာေပါ့။

(၀င္းျငိမ္း) ဒါဆုိ ကဗ်ာဆုိတာဟာ မိမိရဲ႕ ရင္ခုန္သံကုိ ဖြင့္ဟရုံ
သက္သက္ပဲလား …။(ဒဂုန္တာရာ) ကဗ်ာဆုိတာ ရင္ထဲမွာ ခံစားမွဳရွိလာမွ ေရးလုိ႕
ရတာမ်ဳိး။ ခံစားမွဳ ဆုိတာကို ရုပ္ပုိင္းနဲ႕ ေျပာရင္ေတာ့ ရင္ခုန္
လာတယ္ေပါ့။ ရင္ခုန္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာဆုိတာ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ရွိႏုိင္တာပဲ။ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ေတာ့ တူမွာ မဟုတ္
ဘူးေပါ့ …။

(၀င္းျငိမ္း) ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ဟာ မိမိကဗ်ာကတဆင့္
စာဖတ္သူကို တစုံတရာ Message ေပးႏုိင္ဖုိ႕ေရာ တာ၀န္
မရွိဘူးလား …။

(ဒဂုန္တာရာ) အဲဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြ
မွတ္မိသေလာက္ေျပာရရင္ ကိုယ္ခံစားလုိ႕ တစ္ပါးသူ ခံစား
ရေအာင္ စာဖတ္ပရိသတ္ကုိ ေျပာတာပဲ ရွိပါတယ္။ မွ်ေ၀ခံစားေစခ်င္
တဲ့ သေဘာေပါ့ဗ်ာ။ ကို၀င္းျငိမ္း ေျပာတဲ့ Message ဆုိတဲ့ စကားလုံး
ကို ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္ ျပန္မလဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မသိဘူး။ ခံစားမွဳ
ဆုိတဲ့ ေနရာမွာလည္း ဥပမာ- ကြ်န္ေတာ္ေရးတဲ့ “မတ္လ ေတာ္လွန္ေရး”
ကဗ်ာ ဆုိပါေတာ့ဗ်ာ၊ ကြ်န္ေတာ္ေရးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး
အခ်ိန္ကာလ၊ ေႏြရာသီရဲ႕ အမွတ္အသားေလးေတြ၊ သီက်ဴးသံေလးေတြ၊
အပြင့္နီနီေလးေတြ ပြင့္ေနတယ္။ အဲဒါေလးေတြ ျမင္ရေတာ့ သတိရလာ
လုိ႕ ေရးလုိက္တာပဲ။

အဲဒါကို Message လုိ႕ ဆုိတာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မသိဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္
အထင္ကေတာ့ ကုိယ့္ကဗ်ာဖတ္တဲ့ ပရိသတ္ (သုိ႕မဟုတ္) ေ၀ဖန္ေရး
ဆရာေတြက (ေ၀ဖန္ေရးဆရာကေတာ့ သရုပ္ခြဲျပီး နာမည္တပ္ေပးၾက
တာေပါ့ဗ်ာ။) ဒီကဗ်ာဆရာက ဘယ္လုိကဗ်ာမ်ဳိးေတြ ေရးတယ္ေပါ့ေလ။
အဲဒီလုိ နာမည္တပ္ဖုိ႕အတြက္ ျဖစ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေရးတဲ့သူအေနနဲ႕
ကေတာ့ Message ေပးဖုိ႕ရယ္လုိ႕ သတ္သတ္ေရးတာ မဟုတ္ပါဘူး …။
…… ….. …

တကၠသုိလ္မင္းေမာ္

(၀င္းျငိမ္း) ကဗ်ာဆရာနဲ႕ ေတြ႕ရမယ္ဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္
ေမးခ်င္တဲ့ ပထမဆုံး ေမးခြန္းက ကဗ်ာဆုိတာ ဘာလဲဆုိတဲ့
ေမးခြန္းပါပဲ။ ဒီေမးခြန္းကုိ ကြ်န္ေတာ္ ကဗ်ာဆရာနဲ႕ ေတြ႕ရတုိင္း
ေမးခဲ့ပါတယ္။ ေမးရျခင္း အေၾကာင္းကလည္း တစ္ေယာက္နဲ႕
တစ္ေယာက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ခ်င္း ကြဲျပားတတ္တာေၾကာင့္
ပါ။ ဆရာ့အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို သိပါရေစ ….။

(တကၠသုိလ္မင္းေမာ္) ကဗ်ာဆုိတာ ဘာလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ဳိးကုိ
ေတာ့ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ေလွ်ာက္ေမးေမး တစ္ေယာက္ကို အေျဖ
တစ္မ်ဳိးပဲ ေပးၾကမွာပဲ ထင္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေျဖတာဟာ သဘာ၀
က်တယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ကဗ်ာဆုိတာ သိပၸံ
ပညာနဲ႕ မတူပါဘူး။ သိပၸံပညာေတြဟာ က်ဥ္းခ်င္လည္း က်ဥ္းမယ္၊
က်ယ္ခ်င္လည္း က်ယ္မယ္၊ က်ဥ္းက်ဥ္း က်ယ္က်ယ္ က်ဥ္းလည္း
ေဘာင္နဲ႕၊ က်ယ္လည္းေဘာင္နဲ႕ အားလုံး ေဘာင္နဲ႕ခ်ည္းပဲ။ ဒီလုိ
ေဘာင္နဲ႕ရွိတဲ့ သိပၸံပညာေတြမွာေတာင္မွ အေၾကာင္းအရာ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဖြင့္ဆုိခ်က္တုိ႕၊ သတ္မွတ္ခ်က္တုိ႕ အတိ
အက်ေပးဖုိ႕ ခက္လွပါတယ္။ ေပးလုိ႕ မရႏုိင္တာ မ်ားပါတယ္။
ကိုယ္လုပ္ေဆာင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာရဲ႕ သဘာ၀ကို ၾကည့္ျပီး
ေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ရုံ သတ္မွတ္ခ်က္ (Workable Definition)
မ်ဳိးသာ ေပးလုိ႕ ရပါတယ္။ ကဗ်ာဆုိတာကေတာ့ သိတဲ့အတုိင္းပဲ၊
နယ္နိမိတ္တုိ႕ ေဘာင္တုိ႕ကုိ ျခံခတ္သလုိခတ္ျပီး သတ္မွတ္လုိ႕
မရႏုိင္ေအာင္ က်ယ္၀န္းပါတယ္။ အဲသည္ေလာက္ က်ယ္၀န္းတဲ့
ကဗ်ာကို အားလုံးျခံဳငုံမိေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မ်ား ဖြင့္ဆုိပါ့မလဲ၊
ဖြင့္ဆုိၾကည့္လည္း မုိးကုတ္စက္၀ုိင္းရဲ႕ အခ်င္းတုိ႕၊ အနက္တုိ႕၊
အနိမ့္အျမင့္တုိ႕၊ အက်ယ္အ၀န္းတုိ႕ကုိ တုိင္းျပေနသလုိ ျဖစ္မွာ
ပဲလုိ႕ ထင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကဗ်ာဆုိတာ ဘာလဲဆုိတာကုိ
ကဗ်ာေလာကၾကီး တစ္ခုလုံး အက်ဳံး၀င္မယ့္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ဳိး
မေျပာပါရေစနဲ႕။ ကြ်န္ေတာ္ ေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြနဲ႕သာ အက်ဳံး
၀င္မယ့္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ဳိးကုိပဲ ေပးပါရေစ။

ကြ်န္ေတာ္ေပးမယ့္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကေတာ့ ခံစားမွဳတစ္ခုကုိ ရရာကေန
ကဗ်ာေရးျဖစ္တဲ့အထိ ျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ အေျခခံျပီးေပးမွာပါ။ ဆုိပါစုိ႕-
ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ေလာကပတ္၀န္းက်င္ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ခံစားမွဳ
တစ္ခုခုကို မၾကာမၾကာ ရလာတတ္ပါတယ္။ ရလာတဲ့ ခံစားမွဳကုိ
ကြ်န္ေတာ့္ရင္ထဲမွာပဲ ထည့္ျပီး တစိမ့္စိမ့္ ခံစားေနရုံ မကပါဘူး၊
ေခါင္းထဲမွာလည္း ထည့္ျပီး တႏုံ႕ႏုံ႕ စဥ္းစားၾကည့္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ
စဥ္းစားရာက ကြ်န္ေတာ္ ခံစားရသလုိ ကြ်န္ေတာ့္ ေလာက
ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြကိုပါ ခံစားေစခ်င္တဲ့ ေစတနာမ်ဳိး ျဖစ္
လာပါတယ္။ ျဖစ္လာတဲ့ ေစတနာကို ကြ်န္ေတာ္ ကဗ်ာျဖစ္ေအာင္
ေရးလုိက္တာပါပဲ။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ကို အေျခခံျပီး ကြ်န္ေတာ့္ ကဗ်ာေတြ
နဲ႕ အက်ဳံး၀င္မယ့္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ဳိးကို အရွင္းဆုံးေရးရရင္ ကဗ်ာ
ဆုိတာ ခံစားမွဳကို စဥ္းစားရာက ျဖစ္လာတဲ့ ေစတနာကို ေ၀မွ်ေပး
ျခင္းလုိ႕ ဆုိရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ့္ဖြင့္ဆုိခ်က္
သက္သက္ပါပဲ ….။
…… ….. …

ျမသန္းတင့္

(၀င္းျငိမ္း) ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့ ကဗ်ာနဲ႕ ပက္သက္
ပါတယ္။ ဘာသာျပန္အေၾကာင္းဆုိက္လာေတာ့ ဘာသာျပန္
ကဗ်ာေတြအေၾကာင္း ဆုိပါေတာ့။ ဆရာဟာ ေမာင္သစ္တည္
ဆုိတဲ့ ကေလာင္အမည္နဲ႕ ဘာသာျပန္ကဗ်ာေတြ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ား ေရးခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ပထမဆုံး ေမး
ခ်င္တာက ကဗ်ာကုိ ဘာသာျပန္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ
သိပါရေစ။

(ျမသန္းတင့္) ကြ်န္ေတာ္ ကဗ်ာကုိ ၀ါသနာပါတယ္။ ၀ါသနာ
ပါတယ္ဆုိရာမွာ ကဗ်ာဖတ္ရတာကိုလည္း ၀ါသနာပါတယ္။
ကဗ်ာစပ္ရတာကိုလည္း ၀ါသနာပါတယ္။ ဒါက တစ္ခ်က္။ ေနာက္
တစ္ခ်က္က ဒီေန႕ ကဗ်ာဆရာ လူငယ္ေတြဟာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ
မွာ ေခတ္စားေနတဲ့ ေခတ္ေပၚကဗ်ာအေၾကာင္းကုိ သိခ်င္ေနၾက
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း သိခ်င္တယ္။ ကဗ်ာ၀ါသနာပါတဲ့ လူေတြ
လည္း သိခ်င္ေနတယ္။ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆုိတာ ႏွစ္ဆယ္ရာစုကဗ်ာ
ဆုိပါေတာ့။ ႏွစ္ဆယ္ရာစုအတြင္းမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံမွာ ေခတ္ေပၚ
ကဗ်ာ ဂုိဏ္းသစ္ေတြ ေပၚခဲ့ၾကတယ္။ အနာဂတ္၀ါဒဂုိဏ္း၊ သေကၤတ
၀ါဒဂုိဏ္း၊ နိမိတ္ပုံ၀ါဒဂုိဏ္း စသျဖင့္ အယူအဆ အသီးသီး ေပၚခဲ့
ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ကဗ်ာ၀ါသနာရွင္ေတြမွာ တခ်ဳိ႕က အဂၤလိပ္
ကဗ်ာကို ေကာင္းေကာင္းမဖတ္ႏုိင္ၾကဘူး။ သူတုိ႕မွာ အဂၤလိပ္စာ
အေျခခံ နည္းခဲ့ၾကေတာ့ အရသာ မခံႏုိင္ၾကဘူး။ အဂၤလိပ္စာ ေကာင္း
စြာ ဖတ္ႏိုင္သူမ်ား က်ျပန္ေတာ့လည္း စာအုပ္စာတမ္း မရွိၾကဘူး။
အလြန္ရွားပါးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေန႕ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ၊ အထူး
သျဖင့္ ကဗ်ာ၀ါသနာရွင္ေတြ ဖတ္ႏုိင္ပါေစဆုိတဲ့ သေဘာလည္း
ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာေတြကုိ
ကြ်န္ေတာ္ေရးတာပါ။
…… ….. …


စာအုပ္မ်ား -
ျမသန္းတင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း (၀င္းျငိမ္း)
၀င္းျငိမ္းႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ား (၃)

Read more »

Tuesday, 12 October 2010

မႏၱေလးျမိဳ႕သစ္ (၁၂.၁၀.၂၀၁၀)အေျခအေနဒီေန႕ (၁၂.၁၀.၂၀၁၀)ေန႕မွာ မုိးရြာသြန္းမွဳ ရပ္ေနပါတယ္။
ဓါတ္ပုံမ်ားက မႏၱေလးျမိဳ႕သစ္ဖက္က အေျခအေနမ်ားပါ။
မတၱရာျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုသိမ္ၾကီး ျမိဳ႕နယ္တုိ႕ဖက္မွာ အေျခအေန
ဆုိးရြားေနဆဲပါ။ ထြန္တုံး၊ ေအာင္ပင္လယ္ဖက္မွာလည္း
ေရၾကီးေနဆဲပါ။ ေမျမိဳ႕ဖက္ကုိ သြားတဲ့ ကားလမ္းေပၚရွိ ေက်းရြာ
ေတြမွာလည္း ေရၾကီးမွဳ ေလွ်ာ့မသြားေသးပါဘူး။ “ဆည္ေတာ္ၾကီး၊
ဆည္ေတာ္ေလး” က်ဳိးသြားလုိ႕ ေရပုိၾကီးသြားေၾကာင္း ေျပာတဲ့
အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြကို ဖမ္းဆီးေနပါတယ္။ ဌာေန ျပည္သူ
ေတြ မေျပာင္းေရႊ႕ရေသးခင္ ဆည္ေရ ေဖာက္ခ်လုိက္လုိ႕
အခုလုိ အေျခအေနေတြ ဆုိး၀ါးသြားတာလုိ႕ ေျပာေနၾက
ပါတယ္။ ဓါတ္ပုံရုိက္မွဳေတြကို တားဆီးေနပါတယ္။ လက္ကုိင္ဖုန္း
ျဖင့္ ဓါတ္ပုံရုိက္တာေတာင္ ခြင့္မျပဳပါဘူး။ စစ္အစုိးရအေနနဲ႕
ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႕ ယာယီစခန္းေတြ လုံး၀ မဖြင့္လွစ္ေသးပါ။
မႏၱေလးျမိဳ႕ေပၚရွိ ကုသုိလ္ျဖစ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အကူအညီ
ျဖင့္ ေရေဘးဒုကၡသည္ ျပည္သူမ်ား စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္း
ေနရပါတယ္။
ကူညီလိုသူမ်ား ....
“ျဗဟၼစိုရ္အသင္း ၀၂- ၆၆၄၀၀/၀၂- ၃၉၁၄၃
သို႕ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္း ကူညီႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း။
Read more »

Monday, 11 October 2010

မႏၱေလးျမိဳ႕ေရေဘး (၁၀.၁၀.၂၀၁၀)ျမင္ကြင္းေဇာ္လင္းေဒြး၏ facebook မွထပ္ဆင့္ ကူးယူ တင္ျပပါတယ္။
ဓါတ္ပုံပုိင္ရွင္က Kyaw Min Htet(Mdy) ျဖစ္ပါတယ္။
Read more »

Sunday, 10 October 2010

က်ေနာ္သိသမွ် ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

က်ေနာ့္ဘေလာ့မွာ အခုခ်ိန္အထိ ဘာသာေရးအေၾကာင္း လုံး၀
မေရးခဲ့ေသးပါဘူး။ အလွဴအတန္းနဲ႕ ပက္သက္ျပီး ဓါတ္ပုံနဲ႕ ဗီြဒီယုိ
မွတ္တမ္းပဲ တင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘေလာ့ ေရးေဖၚေရးဖက္
ညီအကို ေမာင္ႏွမတခ်ဳိ႕ဆုိရင္ တခါတရံ ေမးေလ့ရွိပါတယ္။
“အကုိက ဘယ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သလဲ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္
ဘူးလား … ”တဲ့။ ဒီပုိ႕စ္ဟာ ပထမဆုံးေရးတဲ့ ဘာသာေရးပုိ႕စ္ပါ၊
တစ္ခုတည္းေသာ ဘာသာေရးပုိ႕စ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လက္ရွိေနထုိင္တဲ့ ဘေလာ့ဂါ
ကိုၾကီးေက်ာက္ (ေရႊရတုမွတ္တမ္း) ရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေန
ေၾကာင့္ က်ေနာ္ အပါအ၀င္ ဘေလာ့ဂါအေတာ္မ်ားမ်ား စိုးရိမ္း
ပူပန္ မိၾကပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ေတာ္ေတာ္ေလး တုန္လွဳပ္မိ
ပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိလည္း ဆုေတာင္းေနတုန္းပါ၊ ကုိၾကီးေက်ာက္
က်န္းမာေရးနဲ႕ ပက္သက္ျပီး ေဆးရုံက ဆရာ၀န္မ်ားရဲ႕ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ဟာ ေကာင္းတဲ့ဖက္ကို ျပန္ျပီး ျပင္လာပါေစလုိ႕၊ တကယ္ပါ။

စာဆက္မေရးခင္ စကားပလႅင္ ခံခြင့္ျပဳပါ၊ က်ေနာ္ အခုေရးေနတာ
က်ေနာ္ သိသေလာက္ပါ၊ ဗုဒၶဘာသာသုံး ပါဠိ စာလုံးေပါင္းမ်ား
အမွားအယြင္း ရွိခဲ့ရင္ သည္းခံၾကပါ …. ။

အသက္ရွင္ျခင္းနဲ႕ ေသဆုံးျခင္းဟာ တကယ္ေတာ့ ေက်ာခ်င္းကပ္
ပါ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ဘ၀ရဲ႕ “ကမၼသတၱိ” ျပ႒ာန္းခ်က္
အရပဲ ရွင္သန္ခြင့္ ရၾကပါတယ္။ ကမၼပစၥည္း ေခၚ ကမၼသတၱိ
အေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္ၾကီး ရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့
အေျချပဳ ပ႒ာန္းတရားေတာ္” စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၂ မွ ၂၀၉
အထိ ဖတ္ရူ႕ၾကည့္ပါ။ (ဒီေနရာကလင့္ခ္မွာ ေဒါင္းလုပ္ယူႏုိင္ပါတယ္)
….

၀ိပႆနာ တရားရူ႕မွတ္တဲ့ ကိစၥနဲ႕ ပက္သက္ျပီး မုိးကုတ္
ဆရာေတာ္ၾကီးက “ေခြးေဟာင္တဲ့ ဟာ” (ရုပ္ခႏၶာ) တစ္ခု
တည္းကုိပဲ အားစုိက္ျပီး မမွတ္ဖုိ႕ မိန္႕ေတာ္ မူခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဥပမာ … ေခြးသည္ လူတစ္ေယာက္ကို ျမင္၍ ေဟာင္သည္ေပါ့၊
ေခြးရဲ႕ အျမင္အာရုံမွာ ေဟာင္ျခင္း ခံရတဲ့ ရုပ္ခႏၶာ တစ္ခုတည္း
ကိုပဲ အားထားျပီး မမွတ္ၾကနဲ႕ဆုိတဲ့ သေဘာပါ။ ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္း
တစ္ခုမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံက ထုိင္းဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းမွာ လူေသအေလာင္းေတြ ထားျပီး တရားမွတ္
ၾကပါတယ္။ အေလာင္းပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါ၊ ေလာေလာလတ္လတ္
ေသခါစ အေလာင္း၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းက ေသထားတဲ့
အေလာင္းမ်ဳိးစုံပါ၊ မျမဲျခင္း အနိစၥကို မွတ္ၾကတာပါ။

က်ေနာ္တုိ႕ဟာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မွဳထားတဲ့ “မေတြေ၀
မွဳ” ေခၚ “ပညာ(အ ေမာဟ)” ေခၚ “ခႏၶ ဥာဏ္ေရာက္ တရား”
ကုိ ရွာေဖြ သင့္ပါတယ္။ အဲဒီ “ပညာ” ဆုိတဲ့ အရာဟာ တကၠသိုလ္မွာ
သြားသင္လုိ႕ ရတဲ့ ပညာမ်ဳိးေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ၀ိညာဏ(၆)ပါး ကို
“သစၥ ဥာဏ္၊ ကိစၥ ဥာဏ္၊ ကတ ဥာဏ္” ရူ႕မွတ္ျပီး ေ၀ဒနာ
နဲ႕ တဏွာ ၾကားမွ ေဖာက္ထြက္ဖုိ႕ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာေတာ္
မွာ မိန္႕ေတာ္မူထားပါတယ္။

“အာယတန(၆)ပါး + အာရုံ (၆)ပါး = ၀ိညာဏ (၆)ပါး”
အေပါင္း လကၡဏာ (+)က “ဖႆ” (ထိတုိက္မိျခင္း)ကုိ ဆုိလုိတာ
ပါ။ အာယတနဆုိတာ အလြယ္ေျပာရင္ ျဖစ္ေၾကာင္းတရားပါ။
အဲဒီ စုစုေပါင္း (၁၈)ပါးကုိ “နိပၸႏၷရုပ္” လုိ႕ ေခၚပါတယ္။

“အာယတန(၆)ပါး + အာရုံ(၆)ပါး = ၀ိညာဏ(၆)ပါး”
(၁) မ်က္လုံး(စကၡဳသမၹႆာယတန)+ အဆင္း(ရူပါရုံ)= ျမင္စိတ္
(၂)နား(ေသာတသမၹႆာယတန)+အသံ = ၾကားစိတ္
(၃)ႏွာေခါင္း(ဃာနသမၹႆာယတန)+အနံ႕=နံစိတ္
(၄)လွ်ာ(ဇိဝွါသမၹႆာယတန)+အရသာ=စားသိစိတ္
(၅)ကုိယ္(ကာယသမၹႆာယတန)+ေဖာ႒ဗၺာရုံ=ယား/နာေကာင္း စိတ္
(၆)စိတ္(မေနာသမၹႆာယတန)+အာရုံ(ဓမၼာရုံ)= ေတြးေတာစိတ္

အဲဒီ “အာယတန” နဲ႕ အာရုံ(၆)ပါး ထိတုိက္မိ(ဖႆ) ျပီး
ျဖစ္လာတဲ့ “၀ိညာဏ (၆)ပါး” ကုိ “သစၥ ဥာဏ္” ေခၚ
သိျမင္နာယူ သင္ၾကားျခင္း၊ “ကိစၥ ဥာဏ္” ေခၚ လက္ေတြ႕
က်င့္သုံး အားထုတ္ျခင္း၊ “ကတ ဥာဏ္” ေခၚ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္
ဆုံးျဖတ္သိမွဳနဲ႕ ျပီးျပည့္စုံစြာ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ျခင္း … ျဖင့္
“ပညာ(အ ေမာဟ)” ေခၚ “မေတြေ၀မွဳ” ကုိ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
အဲဒီအဆင့္ကို ေရာက္ရင္ “အရိယာ” ေခၚ သူေတာ္ေကာင္း
လုိ႕ ေခၚရမွာေပါ့ ….။

အထက္မွာ ေဖာ္ျပတဲ့ နည္းက “ပဋိစၥသမုပၸါဒ္” ေဒသနာေတာ္
နဲ႕ “၀ိညာဏ(၆)ပါး” ကုိ ရူ႕မွတ္တဲ့ နည္းပါ။ ေနာက္တစ္မ်ဳိး
ရွိပါေသးတယ္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူထားတဲ့ “ဓမၼစၾကာ”
ပါဠိေတာ္မွာ ပါတဲ့ “ကာရက မဂၢင္(၅)ပါး” ကို ရူ႕မွတ္တဲ့ ပုံစံပါ။
အဲဒီတရားဟာ “ခႏၶာ ဥာဏ္ေရာက္” တရားပါ။ “ကာရကမဂၢင္”
ဆုိတဲ့ ပါဠိစာလုံးကုိ မေၾကာက္ပါနဲ႕။ “ကာရကမဂၢင္” ဆုိတာ
အလုပ္တရား အလုပ္မဂၢင္လုိ႕ ဆုိလုိတာပါ။ အဲဒီမွာ မဂၢင္(၈)ပါး
ထဲက “ပညာမဂၢင္” ေအာက္ရွိ …
(၁)မွန္ကန္ေသာ သိမွဳ (သမၼာဒိ႒ိ)
(၂)မွန္ကန္ေသာ သုံးသပ္မွဳ (သမၼာသကၤပၸ) …
ႏွစ္ပါးနဲ႕ …
သမာဓိမဂၢင္” ေအာက္ရွိ ….
(၃)မွန္ကန္ေသာ အားစုိက္မွဳ(သမၼာ၀ါယမ)
(၄)မွန္ကန္ေသာ သတၱိ(သမၼာသတိ)
(၅)မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မွဳ(သမၼာသမာဓိ) …
သုံးပါးနဲ႕ ေပါင္းျပီး “အလုပ္မဂၢင္” ေခၚ “ကာရကမဂၢင္”(၅)မ်ဳိး
ရွိပါတယ္။ အဲဒီတရား (၅)ပါးကို ၀ိပႆနာ ရူ႕မွတ္ျခင္းျဖင့္လည္း
“ပညာ(အ ေမာဟ)” ေခၚ “ခႏၶာ ဥာဏ္ေရာက္” တရားကို
ရႏိုင္ပါတယ္။

သတိပ႒ာန္တရား (၄)ပါးထဲက “စိတၱာႏုပသာနာ” တရားတြင္လည္း
“၀ိညာဏ(၆)ပါး”ကုိ မျမဲျခင္း(အနိစၥ)၊ ဆင္းရဲျခင္း(ဒုကၡ)၊ အစုိးမရ
ျခင္း(အနတၱ) (၃)ပါး ေခၚ လကၡဏာေရး(၃)ပါး ျဖင့္ ရူ႕မွတ္ျခင္းျဖင့္
“ပညာ(အ ေမာဟ)” ေခၚ “ခႏၶာ ဥာဏ္ေရာက္” တရားကို ရႏိုင္
ပါတယ္။

က်ေနာ့္ တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အမွားအယြင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါက က်ေနာ့္
ခ်ဳိ႕ယြင္းမွဳေၾကာင့္ပါ။ မွန္ကန္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ပါက ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား
၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပါ …. ။


(ဤမွ်သာ။)

Read more »

Friday, 8 October 2010

ဖိတ္ၾကားျခင္း(၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အထိမ္းအမွတ္ေန႕
သစ္ပင္စိုက္ပြဲ၊ ေလးေထာင့္ကန္ကို လိုက္ပါမယ့္ အဖြဲအစည္းေတြက
လက္ရွိ စပက္ထရမ္ (Spectrum Sustainable Development Network)၊
ဒဘလ်ဴအာရ္တီစီ (WRTC)၊ ျမသားလြင္ျပင္ (Emerald Green)၊ စိမ္းလန္း
ကမၻာ (Global Green Group)၊ ေအဂ်ီအမ္ပီ ( Action Group Of Myanmar poets)
နဲ႔ အျခား လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား၊ မီဒီယာအသီးသီးမွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
အျခားသဘာ၀၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏိုင္ၾက
ပါတယ္။

(၁၀၊ ၁၀၊ ၂၀၁၀ )ရက္ေန႕

အစီအစဥ္

စုရပ္ (၁)ဒဂုံစင္တာနဲ႔ ေျမနီကုန္းပလာဇာၾကား
စုရပ္ (၂) ၃၈- လမ္းထိပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း
စုရပ္အခ်ိန္။ နံနက္ ၇း ၃၀

ေလးစားစြာျဖင့္ ....
Read more »

Thursday, 7 October 2010

ေဒါ့စတာယက္စကီ (ရုရွား စာေရးဆရာ)

ေရးသူ- ဆရာနတ္ႏြယ္

-၁၈၂၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၃၀)ရက္ေန႕တြင္ ဖ်ဳိဒါ
မစ္ေခးလုိဗစ္ ေဒါ့စတာယက္စကီ (Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky)
ကုိ ရုရွႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားသည္။

-၁၈၃၃ -၃၇ အထိ ေမာ္စကိုျမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။

-၁၈၃၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေဒါ့စတာယက္စကီႏွင့္ သူ႕အကုိ မစ္ေခး
တုိ႕ စိန္႕ပီတာစဘတ္ျမိဳ႕သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကသည္။-၁၈၃၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဗဟုိအင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသုိ႕
တက္ေရာက္သည္။

-၁၈၄၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အရာရွိသင္တန္းျပီးဆုံး၍ အင္ဂ်င္နီ
ယာဌာနတြင္ အမွဳထမ္းရသည္။

-၁၈၄၄ ခုႏွစ္ ဇြန္- ဇူလုိင္တြင္ ေဒါ့စတာယက္စကီ ဘာသာျပန္
ဆုိေသာ ျပင္သစ္ စာေရးဆရာၾကီး ေဘာလ္ဇက္၏ ယူဂ်င္း ဂရင္းဒစ္
Eugenie Grandet ထုတ္ေ၀သည္။

-၁၈၄၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၎၏ ပထမဆုံး ၀တၳဳရွည္ျဖစ္ေသာ
ဆင္းရဲသား Poor Folk ေရးသားျပီးစီးသည္။

-၁၈၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ နီကရာေဆာ့ တည္းျဖတ္ထုတ္
ေ၀ေသာ “ပီတာစဘတ္ မဂၢဇင္း” တြင္ ဆင္းရဲသား၀တၳဳ
ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

-၁၈၄၇ ခုႏွစ္ ေႏြဦးရာသီတြင္ ရုရွား ေတာ္လွန္ေရးသမား မစ္ေခး
ပီထရာရွက္စကီး၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႕ ေဒါ့စတာ
ယက္စကီ တက္ေရာက္သည္။

-၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ညျဖဴျဖဴမ်ား White Nights ထုတ္
ေ၀သည္။

-၁၈၄၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ပီထရာရွက္စကီ အုပ္စု၀င္
တစ္ဦးအျဖစ္ အဖမ္းခံရသည္။ ဧျပီလ ၂၉ ရက္- ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၆
ရက္ေန႕တြင္ ပီထရာရွက္စကီႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ ရုံးတင္ စစ္
ေဆးသည္။ ေဒါ့စတာယက္စကီ အပါအ၀င္ အဓိက တရာခံမ်ားကုိ
ေသဒဏ္ေပးသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ဆီမ်ဳိေနာ့စကီ
ရင္ျပင္တြင္ တရားခံမ်ားကို ေသဒဏ္ အမိန္႕ဖတ္ျပျပီး ကြပ္မ်က္ရန္
စီစဥ္သည္။ ေနာက္ဆုံး “ပစ္” ဟူေသာ အမိန္႕ေပးခါနီးတြင္မွ
ေသဒဏ္မွ လြတ္ျငိမ္းခြင့္အမိန္႕ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဒီဇင္ဘာလ
၂၄ ရက္ေန႕ညတြင္ ေဒါ့စတာယက္စကီ အပါအ၀င္ အက်ဥ္းသား
မ်ားကို သံေျခခ်င္းခတ္ျပီး အက်ဥ္းေထာင္မွ ဆုိက္ေဗးရီးယားသုိ႕
ပုိ႕သည္။

-၁၈၅၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ေဒါ့စတာယက္စကီ
ကို အြန္မာ့စ္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျပီး အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္
ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံေစသည္။

-၁၈၅၀- ၅၄ အြန္မာ့စ္ အက်ဥ္းေထာင္။

-၁၈၅၄ ခုႏွစ္ ေဖဖၚ၀ါရီလတြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ေစ့
ေအာင္ က်ခံျပီးေသာအခါ စစ္တပ္တြင္ သာမန္တပ္သားတစ္ဦး
အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳသည္။

-၁၈၅၄- ၅၉ စစ္မွဳထမ္း။

-၁၈၅၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အရာရွိအဆင့္သုိ႕ တုိးျမွင့္သည္။

-၁၈၅၇ ခုႏွစ္ ေဖဖၚ၀ါရီလတြင္ မုဆုိးမ မာရီယာ အုိင္ဆာယီဗာႏွင့္
ကုဇနက္ျမိဳ႕ကေလးတြင္ လက္ထပ္သည္။

-၁၈၅၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စစ္တပ္မွ အျငိမ္းစားယူသည္။
မတ္လတြင္ ဦးေလး၏ အိပ္မက္ Uncle’s Dream ထုတ္ေ၀သည္။
ႏုိ၀င္ဘာလ- ဒီဇင္ဘာလတြင္ မိသားစု၏ မိတ္ေဆြ Friend of the
Family ထုတ္ေ၀သည္။ ဒီဇင္ဘာ လ’၀က္တြင္ စိန္႕ပီတာစဘတ္ျမိဳ႕
သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕သည္။

-၁၈၆၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရုရွကမၻာ Russki Mir သတင္းစာ
တြင္ မရဏေဂဟာ The House of the Dead ကို စတင္ေဖာ္ျပသည္။

-၁၈၆၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေဒါ့စတာယက္စကီႏွင့္ သူ႕အကုိ မစ္ေခး
တုိ႕ ထုတ္ေ၀ေသာ “ေခတ္Vremya မဂၢဇင္း အမွတ္(၁) ထြက္သည္။
ယင္းလတြင္ ေစာ္ကားသူႏွင့္ အႏွိမ္ခံ The Insulted and Injured အခန္း
ဆက္ ၀တၳဳရွည္ စတင္ပါရွိသည္။

-၁၈၆၁- ၁၈၆၂ ခုႏွစ္၌ “ေခတ္” မဂၢဇင္းတြင္ “မရဏေဂဟာ”ကုိ ေဖာ္
ျပသည္။ ဇြန္လတြင္ ႏိုင္ငံျခားသုိ႕ ခရီးထြက္သည္။

-၁၈၆၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ “ေခတ္” မဂၢဇင္း အပိတ္ခံရသည္။ ၾသဂုတ္-
ေအာက္တုိဘာလအထိ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ေနထုိင္သည္။

-၁၈၆၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ “ေခတ္သစ္Epokha ထုတ္ေ၀ခြင့္ရသည္။
မတ္လတြင္ “ေခတ္သစ္” မဂၢဇင္း အမွတ္(၁) တြင္ ေျမေအာက္မွ
မွတ္စုမ်ား Note from Underground ပါရွိသည္။ ဧျပီလတြင္ ဇနီး
ျဖစ္သူ မာရီယာ ကြယ္လြန္သည္။ ဇူလုိင္လတြင္ သူ၏ အကို မစ္ေခး
ေဒါ့စတာယက္စကီ ကြယ္လြန္သည္။

-၁၈၆၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ “ေခတ္သစ္” မဂၢဇင္း ရပ္သြားသည္။ ဇူလုိင္မွ
ေအာက္တုိဘာလအထိ ေဒါ့စတာယက္စကီ ႏုိင္ငံျခားသုိ႕ သြားျပန္သည္။

-၁၈၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပစ္မွဳႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ Crime and Punishment ထြက္
သည္။ ေအာက္တုိဘာလတြင္ “ေလာင္းကစားသမားThe Gambler
၀တၳဳကုိ သူ၏ လက္ေရးတုိစာေရးမ အန္နာဆနစ္ကီနာကို ႏွဳတ္မွ
ေျပာျပသည္။

-၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ေဖဖၚ၀ါရီလတြင္ အန္နာဆနစ္ကီနာႏွင့္ လက္ထပ္သည္။

-၁၈၆၈ ခုႏွစ္တြင္ “အႏၶThe Idiot ၀တၳဳရွည္ၾကီး ထြက္သည္။

-၁၈၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ၀တၳဳလတ္ “ထာ၀ရခင္ပြန္းThe Eternal Husband
ထြက္သည္။

-၁၈၇၁ ဇူလုိင္လတြင္ “အေမွာင့္ ပေယာဂThe Possessed ကုိ
စတင္ ေရးသားသည္။ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပီးသည္။

-၁၈၇၃ ခုႏွစ္တြင္ “ႏုိင္ငံသားCitizen အပတ္စဥ္ကို စတင္ တည္း
ျဖတ္သည္။ ယင္းဂ်ာနယ္တြင္ “စာေရးဆရာတစ္ဦး၏ မွတ္တမ္း
The Diary of a Writer ေဆာင္းပါးမ်ား ပါရွိသည္။

-၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ “ႏုိင္ငံသား” စာေစာင္ အယ္ဒီတာအျဖစ္မွ
ႏွဳတ္ထြက္သည္။

-၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္ “အရုိင္းA Raw Youth ၀တၳဳ ထြက္သည္။

-၁၈၇၉ မွ ၁၈၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း “ကာရာမာေဇာ့ ညီအကုိမ်ား
The Brothers Karamazov ေရးသား ျပီးစီးသည္။

-၁၈၈၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈)ရက္ေန႕တြင္ ဖ်ဳိဒါ မစ္ေခးလုိဗစ္
ေဒါ့စတာယက္စကီ (Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky)
ကြယ္လြန္သည္။


(မွတ္ခ်က္။ ။ ဆရာနတ္ႏြယ္ ဘာသာျပန္ေသာ ကာရာမာေဇာ့
ညီအကိုမ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။)


Read more »

Tuesday, 5 October 2010

ျမန္မာျပည္အတြက္ က်မတုိ႕ -ေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္

အဘ သခင္အုန္းျမင့္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၀မ္းနည္းမွဳ
အထိမ္းအမွတ္ .....
မုိးမခ ရုပ္သံမွ ထပ္ဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Read more »

Monday, 4 October 2010

ဒုတိယေျမာက္ အရက္ပုလင္း

သူငယ္ခ်င္းေရ ေဟ့ သူငယ္ခ်င္းေရ …
အမိန္႕ရအေပါင္ဆုိင္မွာ
ေပါင္ႏွံခဲ့တဲ့ စာမူခကုိ
ဒီအရက္ျဖဴဆုိင္ထဲ
ဒုိ႕တေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး
အရက္ေသာက္ၾကမယ္ အရက္ေသာက္ၾကမယ္
အခ်စ္နဲ႕ အမုန္းေတြကုိ
ဆုိင္ေပါက္၀မွာ ထားခဲ့ၾကေနာ္
သူငယ္ခ်င္းေရ ေဟ့ သူငယ္ခ်င္းေရ ….ပထမ တခြက္ေၾကာင့္
ရွဳံ႕မဲ့သြားတဲ့ မင္းမ်က္ႏွာၾကီး
မုိနာလီဇာအျပံဳးထက္
ပုိျပီးလွတယ္ ပုိျပီးလွတယ္
သူငယ္ခ်င္းေရ ေဟ့ သူငယ္ခ်င္းေရ ….
ဘီယာဆုိင္မွာ
ဟစ္တလာ အာဏာသိမ္းတုန္းက
အလစ္သုတ္လာတဲ့ ေျမပဲဆားေလွာ္ကုိ
ထုတ္ပါအုံးေလ ေကြ်းပါအုံးေလ
သူငယ္ခ်င္းေရ ေဟ့ သူငယ္ခ်င္းေရ ….
“ေမတၱာတရားရပ္ကြက္က ကုိသစၥာ’တစ္ေယာက္
ေနာက္ေက်ာကုိ ဓါးနဲ႕အထုိးခံရေၾကာင္း ….
အယဥ္ေက်းဆုံး ရြာသားမ်ားကုိ
အရက္စက္ဆုံးဒီေရမ်ားက ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ….
ကမၻာေျမရဲ႕အခ်စ္ဆုံးသူ ကြယ္လြန္ေသာအခါ
ျမဳပ္စရာေျမကြက္ မေပးေ၀ႏိုင္ေသာေၾကာင့္
မီးသျဂႋဳလ္စက္အတြင္း ထည့္လုိက္ရေၾကာင္း ….
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မဟာမိတ္မ်ား၏
ဒုတိယစစ္မ်က္ႏွာဖြင့္လွစ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမွဳေၾကာင့္
ရုရွားလူမ်ဳိးမ်ား ရြာလုံးကြ်တ္အသတ္ခံရေၾကာင္း ….
….ေၾကာင္း ….ေၾကာင္း ….ေၾကာင္း ”
ေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာထဲ ေညာင္းသြားတဲ့
ေဟာသည့္ဆုိင္ေလးထဲမွာ
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေသာက္လုိက္ၾကေအာင္
သူငယ္ခ်င္းေရ ေဟ့ သူငယ္ခ်င္းေရ ….

တစ္လုံးေတာ့ကုန္သြားျပီ သူငယ္ခ်င္း …..
ဒုတိယေျမာက္ အရက္ပုလင္းကုိ
ဖြင့္လုိက္ၾကစုိ႕ ေမာ့လုိက္ၾကစုိ႕
သူငယ္ခ်င္းေရ ေဟ့ သူငယ္ခ်င္းေရ ….
မီးပ်က္ခဲ့တဲ့ ဘ၀ေတြေအာက္မွာ ….
ေလွာင္ရယ္သံေတြေအာက္မွာ ….
ဟုန္သြားတဲ့ ထုံၾကင္မွဳေတြေအာက္မွာ …..
ေပ်ာက္မသြားတဲ့ ေျမပုံဆုိးေတြေအာက္မွာ …..
ေစတနာအမည္ခံ
ေရေရာခံရတဲ့ ဒီအရက္ပုလင္းကုိ
ဒီဒုတိယေျမာက္ အရက္ပုလင္းကုိ
စပိန္ျပည္တြင္းစစ္မွာ
ရွံဳးခဲ့ဘူးတဲ့ ပီကာဆုိလုိ
ေမွာက္လုိက္ပါအုံး … လဲပါအုံးေနာ္
သူငယ္ခ်င္းေရ ေဟ့ သူငယ္ခ်င္းေရ …. ။ ။


-စစ္ျငိမ္းဒီေရ

Read more »