Sunday 19 September 2010

သခင္အုန္းျမင့္ ေနာက္ဆုံးခရီးကံသုံးပါးနဲ႕ ျပစ္မွားမိခဲ့တာမ်ား ရွိရင္
ခြင့္လႊတ္ပါ အဘေရ ....
အေ၀းကပဲ ကန္ေတာ့ပါတယ္ ...
-ေမာင္ေအာင္ခင္ျမင့္

0 comments: