Saturday 17 July 2010

သမုိင္းႏွင့္ သမုိင္း

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ေရးသားရာတြင္ “ညာ” ၍ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ “ညွာ” ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ “ၾကြား” ၍ေသာ္
လည္းေကာင္း မေရးသား ၾကရန္ ကြယ္လြန္သူ သမုိင္းပညာရွင္
ဆရာၾကီး ေဒါက္တာ သန္းထြန္းက မွာၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတၱိ ….က်ဆုံးေလသူ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ျပီးျပည့္စုံေသာ စာအုပ္ ဟူ၍
ယေန႕အခ်ိန္အထိ တစ္အုပ္မွ မရွိျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ
ႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားအနက္ မွတ္တမ္းတင္မွဳ ဆုိး၀ါးည့ံဖ်င္း
မွဳကို မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ ရွိပါတယ္။ဥပမာ ….
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကုိယ္ရံေတာ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္
ဖူးေသာ ကြယ္လြန္သူ ဗုိလ္ထြန္းလွ (ခ) စာေရးဆရာ တကၠသုိလ္
ေန၀င္း ေရးသားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ ပက္သက္သည့္
စာအုပ္မ်ားေတြမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင္ ့ေဒၚခင္ၾကည္တုိ႕တြင္
သားသမီး ေလးဦး ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။ ေရနစ္ျပီး ေသဆုံးခဲ့ေသာ
ေအာင္ဆန္းလင္း အျပင္ ေမြးဖြားခါစ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေသဆုံးခဲ့
ေသာ ကေလးငယ္ တစ္ဦး ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္က အင္တာနက္
စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုေပၚမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆုံးခ်ိန္အထိ
ေအာင္ဆန္းလင္း မကြယ္လြန္ေသးဘူးလုိ႕ ဖတ္လုိက္ရပါတယ္။
အဲဒီလုိ ေရးသားျခင္းဟာ သမုိင္း မွတ္တမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္
ေတာင္ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနပါသလဲ ….။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ ပက္သက္ျပီး သူ အသက္ရွင္ေနထုိင္
ခဲ့တဲ့ ေန႕စြဲအလုိက္ ျဖစ္ေစ၊ အပတ္စဥ္လုိက္ ျဖစ္ေစ၊ လ’အလုိက္
ျဖစ္ေစ မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္မွဳ၊ မွတ္တမ္း တင္ထားမွဳဟာ အားရဖြယ္
မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ၊ ဗ.က.သ
ေခါင္းေဆာင္ဘ၀ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းေတြ လုိအပ္ပါတယ္။
အဲဒီကေန တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံးထဲကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ေရာက္သြားပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း
သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံး၏ ဒုတိယ မ်ဳိးဆက္
လား တတိယ မ်ဳိးဆက္လား … တုိ႕ဗမာ အစည္းအရုံး အကြဲအျပဲ
ေနာက္ပုိင္းမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ မ်ဳိးဆက္လား …. ယေန႕အထိ
သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားက အေျဖ မေပးေသးပါ။

သမုိင္း မွတ္တမ္းေတြ စီးဆင္းခဲ့တဲ့ ကာလမွာ လူဦးေရ၊ ပညာ
တတ္ေျမာက္မွဳ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ ျမိဳ႕ေပၚေန လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဥပမာ …
၁၉၃၀ ခုႏွစ္ ကုလား- ဗမာ အဓိကရုဏ္းကာလ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
မွာ ဗမာနဲ႕ တုိင္းရင္းသား အေရအတြက္ဟာ အနည္းစု ဆုိတဲ့
သမုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ မွတ္တမ္းေတြ ပါ လုိအပ္
ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုလုံး တုိင္းတပါး ၾသဇာအာဏာ
ေအာက္ကေန လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံး
က ဒုတိယကမၻာစစ္နဲ႕အတူ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးကို
ဆင္ႏြဲဖုိ႕ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ သမုိင္းပါ။ မွတ္တမ္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
ကြဲေနတဲ့ တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံး ႏွစ္အုပ္စုက လူငယ္ေတြ ပါ၀င္
ၾကတယ္ပဲ ေရးၾကပါတယ္။ ဗမာ့ ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းရဲ႕ အခန္းက႑၊
ေဒါက္တာ ဘေမာ္အဖြဲ႕မွ လူငယ္တခ်ဳိ႕ေတာင္ လြတ္ဖုိ႕ အစီ
အစဥ္ေတြ လုပ္ခဲ့တယ္ ဆုိေသာ မွတ္တမ္းမ်ားဟာ တေျဖးေျဖး
မွဳံ၀ါး ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ပါျပီ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္
(B.I.A) က သထုံခရုိင္၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္၊ သဲျဖဴကုန္းက ရြာသူၾကီးကုိ
ေသဒဏ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ တစ္ခုအေန
နဲ႕ ေနာင္အခါမွာ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္ သခင္ထြန္းအုပ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းကုိ လူသတ္မွဳနဲ႕ တရားစြဲဖုိ႕ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ
မွတ္တမ္းကို သမုိင္းဆရာေတြ သမုိင္းေရးတဲ့အခါ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား
ျပီး ေရးသားေလ့ ရွိပါတယ္။

အလားတူ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
လွ်ဳိ႕၀ွက္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္
ပြားခဲ့ပါတယ္။ သခင္တင္ျမ အက်ႌအိတ္အတြင္းမွာ ျပဳတ္က်ခဲ့
ေသာ ေသနတ္ဟာ က်ည္ဆံထြက္သြားျပီး အစည္းအေ၀းပြဲ
ေရာက္ေနတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတစ္ေယာက္ အသက္
အႏၱရာယ္မွ သီသီေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ
ဂ်ပန္ဆန္႕က်င္ေရး ခရီးစဥ္တစ္ခု၌ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္း
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရနစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း တုိးတက္ေရး
သခင္အုန္းျမင့္၏ မွတ္တမ္းမ်ားထဲတြင္ ဖတ္ရူရပါတယ္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျပီးကာလ ဖ.ဆ.ပ.လ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖ.ဆ.ပ.လ အဖြဲ႕က
ထုတ္ပယ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းကုိ
ေတာ္ေတာ္ ရုိက္ခတ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။ ယေန႕အထိလည္း
သမုိင္းမွတ္တမ္းသမားေတြ ရူေဒါင့္မ်ဳိးစုံကေန အယူအဆ မ်ဳိးစုံ
နဲ႕ ေရးေနၾကဆဲပါ။ အဲဒီေခတ္က ရန္ကုန္ အတြင္း၀န္ရုံးကို ဆႏၵ
ျပခဲ့တဲ့ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ျမန္မာ
ျပည္ရဲ႕ ခ်န္ေကရွိတ္လုိ႕ စြပ္စြဲခဲ့ဖူးပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ အမ်ဳိးသား
ေခါင္းေဆာင္ၾကီး၊ အေရွ႕ေတာင္အရွ ေဒသအတြင္း ထင္ရွားခဲ့
ေသာ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္း
ေရးရာမ်ား၌ ထာ၀ရ မွတ္တမ္း၀င္ေနဆဲ ျမန္မာျပည္ ေခါင္းေဆာင္၊
ဦးေအာင္ဆန္း ေခၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတြက္ ယေန႕အခ်ိန္
အထိ ျပီးျပည့္စုံေသာ တစ္ခုတည္းေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္း မရွိ
ေသးပါ။ သူ က်ဆုံးခဲ့တာ (၆၃) ႏွစ္ ျပည့္ပါေတာ့မယ္၊ သူ ေမြးဖြား
ခဲ့တာ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဆုိရင္ ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ေျမာက္
ပါေတာ့မယ္။

ရာဇ၀င္ထဲက သံပုံခ်ဳိင့္ ….

လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁၉)ရက္ေန႕ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာဇာနည္ေန႕သည္ (၆၃) ၾကိမ္ပင္ တုိင္ခဲ့ပါျပီ။
ရန္ကုန္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ အာဇာနည္ကုန္းကို လြန္ခဲ့ေသာ (၆၃)ႏွစ္
ခန္႕က သံပုံခ်ဳိင့္ဟု ေခၚတြင္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္
ၾကိဳးပမ္းသူ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
အပါအ၀င္ ထိပ္တန္းႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း
ခံရေသာ အခါ ယင္းတုိ႕၏ က်န္ရစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ားအား
ဂူသြင္း ျမဳပ္ႏွံရန္ ေနရာရွာေဖြခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိအခါ ေရႊတိဂုံေစတီ
၏ ေျမာက္ဘက္အရပ္၌ ရွိေသာ “သံပုံခ်ဳိင့္” ေခၚ ဆင္းရဲသား
မ်ား စုျပံဳေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္တစ္ခုကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက
သေဘာက်ခဲ့ပါတယ္။

ယင္း သံပုံခ်ဳိင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထုိင္ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ား
အား ကြယ္လြန္သူ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ အထိမ္းအမွတ္
ျဖစ္သည့္ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းေပၚတြင္ ျပန္လည္
ေနရာေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႕ေခတ္အေခၚ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္
ဆရာစံေတာင္၊ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ ရပ္ကြက္တုိ႕
သည္ ယခင္ သံပုံခ်ဳိင့္မွ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ေသာ ဂြတၱလစ္ (၃)ရပ္ကြက္
တုိ႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။


(ဤမွ်သာ။)

16 comments:

ေန၀သန္ said...

ဗဟုသုတရတယ္ဗ်ာ.. ကိုေအာင္ေရ.... ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီအေၾကာင္းေတြကို ဒီ့ထက္ပိုေလ့လာဖို႔ လိုလာျပီ...

ခင္မင္တဲ့
ေန၀သန္

ဧရာ said...

အရင္က မၾကားဖူးတာေလးေတြကို ဖတ္မွတ္ သြားပါတယ္။

Maung Myo said...

2008 အာဇာနည္ ေန႔တုန္းက ၇န္ကုန္ေရာက္တုန္း ရန္ကုန္က ဘေလာ့ဂါတခ်ိဳ႕န႕ဲ အာဇာနည္ ကုနး္မွာ အေလးသြားျပဳဖူးတယ္ စစ္လား ႏွိဳက္လားေတြမ်ားျပီး အာဇာနည္ကုန္းေပၚမွာ ေရ၀ပ္ေနတာ အျဖစ္သာလုပ္ထားတဲ့ ပန္းေခြေတြ ေတြ႕ရတာ စိတ္မခ်မ္းးသာစရာပါ အဲ့အေၾကာင္း စာေရးဖူးေသးတယ္္ ခုေတာ့ ပ်က္သြားျပီး အေလးျပဳတဲ့ပံုကိုေတာ့ ဒီမွာ ၾကည့္လို႕ရတယ္ ။

http://www.moehlaingnya.net/2010/07/blog-post_16.html

ဘာညာ ။ ကိုေဂါက္ ။ ဖိုးသူေတာ္ ။ စိုးေဇယ် ။ လြမ္းေစ ။ ေမာင္မ်ိဳး ။

ကိုေဇာ္ said...

ျမန္မာေတြဟာ ကိုယ္႔သမိုင္းကို ကိုယ္ မေလးစားသလို ၊ သူမ်ား သမိုင္းကိုလည္း မေလးစားမိတတ္ၾကဘူးဗ်။
ဘာလို႔ က်ေနာ္ ေျပာတာလဲ ဆိုရင္ “ လမ္းၾကားသရဲ ” လိုမ်ိဳးေပါ႔။ ဘယ္က ကူးယူေဖာ္ျပတာပါ ဆိုေသာ Credit ေလးေတာင္မွ သူတို႔ မထည္႔ေပးႏိုင္တာပဲ။ ဒါနဲ႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာေတြ သမိုင္းေတြေပ်ာက္ျပီး ၊ သမိုင္းေတြ ရိုင္းလာခဲ႔တာပါပဲ။

( ခုနက “ ဘုရင္႔အိမ္သာ ” ပို႔စ္ေရးရင္း save နဲ႔ Publish မွာ ႏွိပ္လိုက္လို႔ ကိုေအာင္ေရ။ တကယ္ေတာ႔ ၂ ေၾကာင္းပဲ ျပီးေသးတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ပါ။ )

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဒီအေၾကာင္းေတြ တကယ္မသိခဲ႕ေသးဘူး
သိခြင္႕ရတာေက်းဇူးပါကိုေအာင္

ko kyaw said...

သံပုံခ်ိဳင့္လို႔ေခၚပါတယ္ အာဇာနည္ကုန္းမ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ ယခု ေျမာက္ဖက္မုဒ္အဆင္း လက္၀ဲဘက္ စစ္အတြင္းက အပ်က္အစီးေတြ ကားပ်က္ေတြ ပုံထားလို႕ သံပုံခ်ိဳင့္လို႔ ေခၚတာပါ အာဇာနည္ကုန္းကေတာ့ သီးျခားနာမည္မရွိပါ ယခု အာဇာနည္ကုန္းေနရာမွာ အနာဂမ္ဆရာသက္ၾကီးကို ဂူသြင္းသင္ျဂိဳလ္ ဘူးတယ္

ko kyaw said...

အာဇာနည္ကုန္းမွာ ဦးရာဇတ္နဲ႕ ရဲေဘာ္ကိုေထြး ရုပ္အေလာင္းမရွိ ပါဘူး သူတို႕ကို တာေမြသင္ခ်ိဳင္းမွာသင္ျဂိဳလ္တယ္လို႕ မွတ္သားဘူးတယ္ မြတ္စလင္ေတြျဖစ္လို႕ ေန႔ျခင္းသင္ျဂိဳလ္ လိုက္ၿပီး အာဇာနည္ကုန္းမွာအထိမ္းအမွတ္သေဘာမ်ိဳးဘဲ ထားတယ္

ကုိေအာင္ said...

ဟုတ္ကဲ့ ကုိေက်ာ္၊ က်ေနာ္ “သံမွဳိခ်ဳိင့္” ကေန
“သံပုံခ်ဳိင့္”လုိ႕ ျပင္လုိက္ပါျပီ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားၾကီးအေလာင္းလည္း မရွိဘူးလုိ႕
ၾကားဖူးပါတယ္၊ သိပ္ေတာ့ မေသခ်ာပါ၊ အနာဂမ္
ဆရာသက္ၾကီး အုတ္ဂူဟာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားတာ
လား၊ ေရာေထြးေနဆဲလား သိပါ့ရေစ။

Anonymous said...

ကိုေအာင္ေရ..ဟစ္တိုင္မွာ တင္ဖို႕ ပံုလာယူတာ
ယူလို႕မရေအာင္ လုပ္ထားတာကိုးဗ်။အဲဒီနည္းေလး ေ၀မွ်စမ္းပါဦးဗ်ာ။
ေလးစားစါြျဖင့္-
ဟစ္တိုင္၀ိုင္းေတာ္သား
editor.hittai@gmail.com

Anonymous said...

ကိုေအာင္

သမိုင္း ကိုျပင္ရုံေလး ဆိုရင္ေတာ႔ ခြင္႔လႊတ္တယ္ မဟုတ္လား


ခင္မင္စြာျဖင္႔
ေရႊစင္ဦး

ေမာင္မိုး said...

မသိေသးတာေတြ သိရေတာ႔ ပီတိျဖစ္တယ္ဗ်ာ။

ေမဓာ၀ီ said...

မွတ္တမ္းမွတ္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ျမန္မာေတြ သိပ္အားနည္းတယ္။ မူကြဲေတြကလဲ မ်ားတယ္။ ျပီးေတာ့ ေခတ္အေျခအေနအလိုက္ ဘက္လိုက္မႈေတြလဲရွိတယ္။
အမွန္နဲ႔အမွား ေနာက္လူေတြက မခြဲျခားတတ္ေတာ့ဘူး။
ရာဇ၀င္တိုင္းကို ယံုဖို႔ရာ မ၀ံ့မရဲဘဲ။

sosegado said...

အာဇာနည္ကုန္းေနရာကုိ တြက္ခ်က္ၿပီး အဆိုေတြတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္၊ ရႈပ္ေထြးေနတဲ့အခ်ိန္၊ ျဗိသိသွ်ေခတ္ ေၾကာက္တဲ့သူကေၾကာက္ ပုန္းတဲ့သူကပုန္း ေျပးတဲ့သူကေျပးနဲ့ ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ အသုဘခ်ခဲ့စင္က ဆိုတဲ့စာကုိ ဘယ္မွာဖတ္ဖူးသလဲစဥ္းစားေနတာ။

ahphyulay said...

အမွန္က သူတို ့က သမိုင္းကို လိမ္ညာ ဖံုးကြယ္
ဘို ့ ၾကိဳးစားေနသူေတြပါ။ မမွန္တဲ ့သူေတြၿဖစ္
ၾကလို ့လဲ မွန္တဲ ့သူ ေတြ ကို အတြင္းစိတ္က
ေဖ်ာက္ဖ်က္ ခ်င္ေနတာပါ၊
မိုးတစမ္ ့စိမ္ ့ နဲ ့ ဥၾသ သံ ေအာက္မွာ ပဲ
တညီညာထဲ ညိမ္သက္ အေလးၿပဳ ေနၾကရတဲ ့
ဓေလ ့ ေလးေတာင္ ေပ်ာက္သြားတာ
မ်က္ေစ ့ ေရွ ံ တင္ပါပဲ။

Younggun said...

စိန္ျခယ္ပန္းမ်ားျဖင့္ အေဖ့ကို ပူေဇာ္ၾကပါစို႔

Nge Naing said...

ကိုေအာင္ေရ မသိေသးတာေတြ သိရၿပီး ေတြးစရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရသြားပါတယ္။

စကားမစပ္ World Cup နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Tag ထားတာကို မေရးျဖစ္ခဲ့တာ ေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ့္။ အဲဒီတုန္းက ေဘာလံုးပြဲ သိပ္၀ါသနာပါတဲ့ အမ်ိဳးသားကို ေမးၿပီး ေရးမယ္လို႔ ၾကံထားတာ သူကလည္း ညဘက္အလုပ္လုပ္ေနလို႔ ေဘာလံုးပြဲ မၾကည့္ျဖစ္ခဲ့လို႔ပါ။