Wednesday 31 March 2010

ေမာ္စီတုန္း၏ ျဖတ္သန္းမွဳ (၁၉၂၁- ၁၉၃၈) (အပုိင္း- ၁)

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(မွတ္ခ်က္။ ။စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေပၚ ထားရွိေသာ တရုတ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒကို
လုံး၀ လက္မခံပါ။)

တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတုိ႕ဟာ ျမန္မာျပည္နဲ႕ နယ္စပ္ခ်င္း
ထိစပ္လွ်က္ရွိသလုိ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမွဳ အစဥ္အလာေတြ
နဲ႕ ပက္သက္ျပီး ေရာေထြးမွဳ မ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုေခတ္
ျခံစည္းရုိးမဲ့ နည္းပညာဟာ သမုိင္းအေဆာက္အဦး၊ နယ္နိမိတ္ေတြ
ေပၚကေန ျဖတ္သန္း တုိက္ခတ္လာပါျပီ။ မုန္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ ခ်စ္သည္
ျဖစ္ေစ သူတုိ႕သမုိင္း၊ သူတုိ႕ ဘာသာစကား၊ သူတုိ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ၊
သူတုိ႕ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မွဳေတြ အေၾကာင္း ေလ့လာထားခ်က္ေတြ
စုေပါင္းႏုိင္ခဲ့ရင္ တစုံတရာေတာ့ အက်ဳိးရွိမယ္လုိ႕ ယူဆပါတယ္။

အာရွတုိက္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ႏုိင္ငံတကာက
စိတ္၀င္စားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္။ အိႏၵိယ
ေခါင္းေဆာင္ မဟတၱမဂႏၵီႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္
ေမာ္စီတုန္းတုိ႕ဟာ လူဦးေရ မ်ားျပားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္
ေတြျဖစ္လုိ႕ ႏုိင္ငံတကာရွိ သမုိင္း စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ထင္ထင္
ေပၚေပၚ အရွိဆုံးပါ။ မဟတၱမဂႏၵီ ထက္စာရင္ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္
ေမာ္စီတုန္းကို လူသိ ပုိမ်ားပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး
သိပၸံဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပုိ႕ခ်တဲ့ တကၠသုိလ္ အမ်ားစုႏွင့္ အာဏာ
ရအစုိးရကုိ ဆန္႕က်င္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ား၏ အေျခခံ
စစ္သင္တန္း၊ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ ေမာ္စီတုန္း အေတြးအေခၚ
ႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထည့္သြင္း ပုိ႕ခ်ေလ့
ရွိပါတယ္။

တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏုိင္ငံကုိ စတင္ ထူေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာ
တဲ့ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁) ရက္ေန႕ကေန ကြယ္လြန္
တဲ့ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉)ေန႕အထိ သမုိင္းဆုိင္ရာ အျဖစ္
အပ်က္ေတြဟာ လူသိမ်ားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္
မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တရုတ္ ဗမာ အေရးအခင္း ေနာက္ပိုင္း တရုတ္
ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္စီတုန္းနဲ႕ ပက္သက္တဲ့ ေရးသားေဖာ္ျပ
မွဳ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဟန္႕တားခဲ့ပါတယ္။

ေမာ္စီတုန္းဟာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီရဲ႕ ပထမအၾကိမ္ ကြန္ဂရက္
(၁၉၂၁၊ ဇူလုိင္) ကေန ယန္အန္း (Yan'an) ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္
ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း (၁၉၃၈၊ ႏုိ၀င္ဘာ) ၾကား ကာလမ်ား
၌ ပါတီတြင္း ဂုိဏ္းဂဏကြဲ အုပ္စုမ်ား၏ ျပင္းထန္တဲ့ အယူ၀ါဒေရးရာ
စိန္ေခၚမွဳေတြကို ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လႊားခဲ့ပါတယ္။ ယေန႕ေခတ္ တရုတ္
ျပည္သူသမၼတႏုိင္ငံ၏ စတုတၳမ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္
တရုတ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္
ေမာ္စီတုန္း၏ ျဖတ္သန္းမွဳ (၁၉၂၁- ၁၉၃၈) အေတြ႕အၾကံဳ သင္ခန္း
စာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စိတ္ဓါတ္ ျမင့္တင္ေရးမ်ား၌ ၾသဇာ
သက္ေရာက္ဆဲပါ။

၁၈၉၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္အထိ ေမာ္စီတုန္းဘ၀အက်ဥ္း ….

ေမာ္စီတုန္းကုိ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ဟူနန္နယ္ ေရွာက္
ရွန္း ေတာင္ၾကားက ရြာေလးတစ္ရြာ ျဖစ္သည့္ ေရွာက္ရွန္း ရြာကေလး
၌ ေမြးဖြားသည္။ ေနအိမ္သည္ ယေန႕ေခတ္ တရုတ္ျပည္၏ ျပတုိက္
တစ္ခုျဖစ္သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၁၁)

ေမာ္၏ အေဖသည္ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း မေနခဲ့ရ။ အသက္ (၁၆)
ႏွစ္ ေရာက္သည့္အခါတြင္ သူ႕အေဖ (ေမာ္ အဖုိး)၏ အေၾကြးမ်ားကုိ
ဆပ္ရန္ တရုတ္ဘုရင္ စစ္တပ္ထဲသုိ႕ လုိက္သြားရသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၁၃)

ေမာ္၏ အေဖသည္ လမ္းေလွ်ာက္ေသာ ကေလးအရြယ္ ေက်ာ္သည္
ႏွင့္ သားေတြကို လယ္ထဲဆင္း၍ အလုပ္လုပ္ခုိင္းသည္။ ေကာက္ရိတ္
ခ်ိန္ကို ေတြးျပီး အိပ္မေပ်ာ္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ အသုံးအျဖဳန္းၾကီးလွ်င္
ပ်င္းရိလွ်င္ အိမ္တြင္ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းတတ္သည္။ ေမာ္စီတုန္းသည္
ခ်မ္းသာသည့္ လယ္သမားတစ္ေယာက္၏ သားအျဖစ္ ၾကီးျပင္းလာရ
ျခင္းမဟုတ္။ ငတ္ျပတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည့္ ဆင္းရဲသား လယ္သမားသား
တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ၾကီးျပင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အသက္ (၁၆)ႏွစ္
အရြယ္၌ ေမာ္သည္ တစ္လကို ၾကက္ဥတစ္လုံးသာ စားရသည္။
အသားကို တစ္ႏွစ္မွ သုံးေလးၾကိမ္သာ ျမင္ရသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္- စာမ်က္ႏွာ ၁၄)

အသက္ (၇)ႏွစ္တြင္ ေမာ္သည္ နန္အန္ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း
တက္ရသည္။ ေက်ာင္းဆရာမွာ ေရွးဆရာပုံစံျဖစ္သည္။ ကေလးေတြကို
အရုိက္ၾကမ္းသျဖင့္ ေတာ္သည္ဟု ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္က ခ်ီးမြမ္းခံရသူ ျဖစ္
သည္။ ထုိေခတ္က ေက်ာင္းအပ္ထားသည့္ ကေလးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ဆုံးမျခင္းမ်ဳိး မရွိလွ်င္ ဆရာေကာင္းပီသသည္ဟု မထင္ၾက။ ေက်ာင္းသား
က စာအံလွ်င္ အတန္းထဲမွထြက္၍ ဆရာ့ေရွ႕တြင္ မတ္တတ္ထ လက္ပုိက္
ျပီး စာအံရသည္။ ေမာ္က ထုိသုိ႕စာမအံႏုိင္ဟု ညည္းသည္။ “ကြ်န္ေတာ္
ထုိင္ေနရင္း စာအံရင္လည္း ၾကားရသားဘဲ၊ ဘာျဖစ္လုိ႕ ထျပီးစာအံရမွာလဲ”
ဟုဆုိကာ ေမာ္က ထုိင္ရင္း စာအံသည္။ ဆရာက မ်က္ႏွာၾကီး နီလာကာ
စိတ္ဆုိးသည္။ ဤထုံးစံကုိ တရုတ္ျပည္တြင္ က်င့္သုံးလာသည္မွာ အႏွစ္
တစ္ေထာင္ရွိျပီ။ အႏွစ္တစ္ေထာင္အတြင္း ဤထုံးစံကို အံတုသူဟူ၍
တစ္ေယာက္မွ် မေပၚေသး။ ဆရာက (၇)ႏွစ္သား ေမာ္ကို မတ္တတ္ရပ္
၍ စာအံရမည္ဟု အက်ပ္ကုိင္သည္။ ထုိအခါတြင္ ေမာ္က သူ႕ထုိင္ခံုကုိ
ဆရာ့အနီးသုိ႕ ေရြ႕လာျပီး ထုိင္၍စာအံသည္။ ဆရာက မတ္တတ္ရပ္ရ
မည္ဟုဆုိသည္။ ေမာ္သည္ မတ္တတ္ေတာ့ ထရပ္ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္
စာအံရန္ ရပ္ျခင္းမဟုတ္။ ေက်ာင္းခန္းထဲမွ ထြက္သြားရန္ ရပ္ျခင္းသာ
ျဖစ္သည္။ ေမာ္သည္ ေတာင္ရုိးေပၚသုိ႕ တက္ကာ သုံးရက္ေလာက္
ေပ်ာက္ေနသည္။ ေမာ္ကို ျပန္ေတြ႕သည့္အခါတြင္ မိဘေတြ ၀မ္းသာ
မဆုံးျဖစ္ၾကသည္။ ထုိကတည္းက ေမာ္သည္ ေက်ာင္းတြင္ အရုိက္
မခံရေတာ့။ “က်ဳပ္ ကန္႕ကြက္ခ်က္ ေအာင္ေတာ့ က်ဳပ္သိပ္၀မ္းသာ
တာဘဲ၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ သပိတ္လုိ႕ ဆုိရမွာေပါ့” ဟု ေမာ္က ေျပာသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၂၀၊၂၁)

ေမာ္အေမသည္ အေဖထက္ အသက္ၾကီးသည္။ ေမာ့္အေမသည္
၁၉၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလထဲတြင္ ေခ်ာင္းဆုိးေသြးပါ ေရာဂါျဖင့္
ဆုံးခဲ့သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၂၂)

ေမာ္က သူ႕သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ အိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္။ သုိ႕ရာတြင္
အေဖက အတင္းစီစဥ္ကာ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ သူ႕ကုိ အိမ္ေထာင္ျပဳလုိက္
သည္။ ေမာ္က ထုိမိန္းကေလးကို လက္မခံ။ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္
ေနထုိင္ျခင္းမျပဳ။ မိန္းကေလးဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ ဤကိစၥသည္ ရွက္စရာ
ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားေလးက မယူဟု အျငင္းခံရသျဖင့္ မိန္းကေလး
နာမည္ပ်က္ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယေန႕အထိ ထုိမိန္းကေလးသည္
မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေရွာက္ရွန္းကလူမ်ားက ထုတ္မေျပာၾက။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၃၀)

သူက စာဖတ္တတ္ ေရးတတ္သည္။ စစ္သားအမ်ားစုက ေသစာရွင္စာ
ကုိမွ် ေရးတတ္သည္ မဟုတ္။ သူ႕ကုိ သူ႕အေပါင္းအေဖာ္မ်ားက ေလး
စားၾကသည္။ သူတုိ႕အတြက္ စာေရးေပးသည္။ သတင္းစာဖတ္ျပသည္။
(ေမာ္သည္ တစ္လကို ၇ ေဒၚလာရသည့္အနက္ အစားအေသာက္အတြက္
၂ ေဒၚလာသာကုန္၍ က်န္ေငြကိုမူ သတင္းစာ၀ယ္သည္။) ေမာ္သည္
စစ္သားေတြၾကားထဲ ေရာက္သည့္အခါတြင္ “လူတန္းစား” ျခားနားမွဳ
၏ သေဘာကို ပုိ၍ ျမင္လာသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၄၅)

သူ ဆယ္ႏွစ္မျပည့္မီွ တရုတ္ ဂႏၲ၀င္မ်ားကို ဖတ္ဘူးျပီ။ ၁၃ ႏွစ္သား
တြင္ လက္နက္ကုိင္ ပုန္ကန္မွဳၾကီးႏွစ္ခုႏွင့္ အုံၾကြမွဳၾကီး တစ္ခုကုိ
ေတြ႕ခဲ့ဘူးျပီ။ ၁၆ ႏွစ္သားတြင္ ေက်ာင္းျပန္သြားရျပီး ၁၇ ႏွစ္သား
တြင္ ငါးလေလာက္ စစ္သား လုပ္ခဲ့ဘူးသည္။ (၁၉၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္
တုိဘာလမွ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖဖၚ၀ါရီလ အထိ)
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၄၆)

ေမာ္သည္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးထဲတြင္ ပါ၀င္ရင္း “ဆီယန္ျမစ္
ေန႕စဥ္သတင္းစာ” ဆုိသည့္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္တြင္ “ဆုိရွယ္လစ္”
ဆုိသည့္ စကားလုံးကို ပထမဆုံးသြားေတြ႕သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၄၇)

ေမာ္စီတုန္းသည္ ခ်န္ရွား ေနာ္မန္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းတြင္ ငါးႏွစ္ၾကာ
သည္။ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္အထိျဖစ္သည္။ ထုိငါးႏွစ္အတြင္း
ေမာ္၏ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆသည္ ပီျပင္၍လာသည္။ ေမာ္သည္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၅၁)

၁၉၁၇ ခုႏွစ္၌ စစ္ဘုရင္ ဆန္႕က်င္သည့္ ေက်ာင္းသားကာကြယ္ေရး
တပ္မ်ား ဖြဲ႕ေသာအခါတြင္ ေမာ္သည္ ဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္း တပ္ဖြဲ႕
၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္မၾကာမွီ စစ္ဘုရင္ဖူလွ်ံဆုိ
၏ တပ္မ်ားက ဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္း အေဆာင္မ်ားကို သိမ္းလုိက္
သည္။ ေမာ္သည္ အနီးရွိ ပုလိပ္႒ာနတစ္ခုသုိ႕သြားကာ ပုလိပ္မ်ား
ႏွင့္ စကားေျပာသည္။ ရင္းႏွီးေအာင္လုပ္သည္။ ၎တုိ႕၏ အကူအညီ
ျဖင့္ ပုလိပ္႒ာနမွ ရုိင္ဖယ္အစစ္မ်ားႏွင့္ အတုမ်ားကုိ ဌားခဲ့သည္။
ညအခ်ိန္၌ ေမာ္ႏွင့္ သူ႕ရဲေဘာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းခန္း
မ်ားေပၚသုိ႕တက္ေနသည့္ စစ္တပ္မ်ားကို ညာသံေပး၍ ၀ုိင္းသည္။
လက္နက္အခ်ခုိင္းသည္။ စစ္ဘုရင္၏ စစ္သားမ်ားသည္ ေျမမကုိင္မိ
လက္မကုိင္မိျဖစ္ကာ လက္နက္ခ်အညံ့ခံၾကသည္။ ဤသုိ႕ျဖင့္ ေက်ာင္း
သား ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕သည္ လက္နက္မ်ားရလုိက္ၾကသည္။
ဤသည္မွာ ေမာ္၏ ပထမဆုံးေသာ လွ်ပ္တျပက္ေျပာက္က်ားတုိက္ပြဲ
အေတြ႕အၾကံဳျဖစ္သည္။ ထုိကတည္းက ေမာ္သည္ စစ္သိပၸံပညာကုိ
ေလ့လာခဲ့သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၅၆)

၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ေမာ္စီတုန္းသည္ ဟုိရွဳဟင္း (၎မွာ တရုတ္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ထူေထာင္ခဲ့တစ္ဦးျဖစ္၍ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်န္ေကရွိတ္
၏ အသတ္ခံရသည္။) ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႕ဘ၀ ေလ့လာေရးသစ္အဖြဲ႕ကုိ
တည္ေထာင္သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၆၁၊ ၆၂)

၁၉၁၈ ခုႏွစ္အလြန္တြင္ လီတာခ်ဳိ (Li Dazhao) ေခါင္းေဆာင္ဖြဲ႕စည္း
သည့္ မတ္၀ါဒ (Marxism) ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ထဲသုိ႕ ၀င္သည္။
ေမာ္သည္ ပါေမာကၡ ယန္ခ်န္ခ်ိ၏သမီး ယန္ခုိင္ဟြီးႏွင့္ ၾကဳိက္ၾကသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၇၁)

၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ၌ ေမာ္စီတုန္းသည္ ရွန္ဟဲဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပင္သစ္ျပည္
သြား သူ႕မိတ္ေဆြမ်ားကုိ သြားေရာက္ ႏွဳတ္ဆက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ခ်န္ရွား
သုိ႕ ျပန္လာခဲ့ကာ ႏုိင္ငံေရးကို ေဇာက္ခ်လုပ္သည္။ ေနာ္မန္ေက်ာင္းႏွင့္
တြဲထားသည့္ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ဆရာလုပ္ရသည္။ လခကနည္း
သည္။ ေက်ာင္းသားဘ၀မွ ေက်ာင္းဆရာဘ၀ ေရာက္သည့္အထိ
စာအုပ္ဖုိး၊ သတင္းစာဖုိးမ်ားေၾကာင့္ အစားအေသာက္ေခြ်တာရသည္။
တေန႕လွ်င္ ထမင္းတစ္နပ္ႏွင့္ ပဲျပားကုိသာ စားသည္။
၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဟူနန္ျပည္နယ္ ပထမဆုံးေသာ မတ္၀ါဒအစုကို
ခ်န္ရွားတြင္ တည္ေထာင္သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၇၉၊၈၀)

၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ေမလထဲတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အျမဳေတတစ္ခု
ကို ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္အတူ ဆုိရွယ္လစ္လူငယ္တပ္ဖြဲ႕ကိုလည္း
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၉၁)

၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ ဆုိဗီယက္ယူနီယန္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၀င္
သုံးဦး ပီကင္းသုိ႕ ေရာက္လာကာ လီတာခ်ဳိႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
၎တုိ႕မွာ ဗြိဳင္တင္စကီး၊ ယန္မင္ေခ်းႏွင့္ စနီလီယက္(မာလင္း)
တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႕ သုံးေယာက္စလုံး ကြန္ျမဴနစ္ အင္တာေန
ရွင္နယ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပီကင္းမွတဖန္ ရွန္ဟဲသုိ႕ သြား
ကာ ခ်န္တူရွဴး စသူတုိ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကျပန္သည္။ ထုိႏွစ္ေမလတြင္
ခ်န္တူရွဴးက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အျမဳေတကို စဖြဲ႕ခဲ့သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၉၃)


၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေမာ္သည္ ယန္ခုိင္ဟြီးႏွင့္ လက္ထက္
လုိက္သည္။ ယန္ခုိင္ဟြီးသည္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္
တစ္ဦးျဖစ္လာကာ လူငယ္လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္
လာသည္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ခ်န္ေကရွိတ္၏ အဖမ္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။
လင္ေယာက္်ားႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္ကို စြန္႕လႊတ္ရန္ ျငင္းဆန္သျဖင့္
ညွင္းပန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံသြားရသည္။ သားႏွစ္ေယာက္ ေမြးသည္။
အၾကီး ေမာ္အန္ယန္းသည္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးျပီး ၁၉၅၀ ခုႏွစ္
ကုိရီးယားစစ္ပြဲတြင္ အေပ်ာ္တမ္း တပ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ က်ဆုံးသြား
ခဲ့သည္။ အငယ္ ေမာ္အန္ခ်င္းမွာ ဘုံအဖြဲ႕တစ္ခုတြင္ စာရင္းကုိင္း
လုပ္ေနသည္။ ေမာ္က သူ႕ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္ေလ့
မရွိ။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၉၄)

၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္သည္ ဆုိရွယ္လစ္လူငယ္တပ္ဖြဲ႕ ဟူနန္
ျပည္နယ္ဌာနကို ဖြဲ႕စည္းသည္။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း
၂၀၀၀ ရွိ၍ တရုတ္ျပည္တြင္ အၾကီးဆုံး လူငယ္စု တစ္ခု ျဖစ္
လာသည္။ ထုိအစုထဲတြင္ ထုိစဥ္က ခ်န္ရွား ဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္း
တက္ေနသည့္ လ်ဴေရွာက္ခ်ီလည္း ပါသည္။ ေနာင္တြင္ လ်ဴေရွာက္
ခ်ီသည္ ေမာ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရုရွားျပည္သုိ႕ သြားေရာက္ေလ့လာ
သည့္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္
ေဆာင္းရာသီတြင္ လ်ဴေရွာက္ခ်ီသည္ ဗလာဒီေဗာ့စေတာ့သုိ႕
ထြက္ခြာသြားသည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္စကိုသုိ႕ ေရာက္သည့္
အခါ၌ ေမာ္စကုိတြင္ရွိသည့္ ရုရွားျပည္က တရုတ္ပါတီအစုႏွင့္
ဆက္သြယ္မိသည္။

ေမာ္သည္ ခ်န္ရွားတြင္ “ယဥ္ေက်းမွဳ စာအုပ္ဆုိင္” အမည္ျဖင့္
စာအုပ္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ကိုလည္း ဖြင့္သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၉၅)


(ဒီေရျမင့္သစ္စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္သူမွာ ကြယ္လြန္သူ ဆရာ
ျမသန္းတင့္ ျဖစ္၍ မူရင္း စာေရးသူမွာ Han Suyin ျဖစ္သည္။)

(ဆက္ရန္။)


4 comments:

Anonymous said...

ကိုေအာင္ .. ေမာ္႔ အေၾကာင္း တေစ႔တေစာင္း ဖတ္သြားပါတယ္...စိတ္၀င္တစား နဲ႔ ဆက္ရန္ေမ်ွာ္ ေန မယ္ .. ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ ...

mie nge

ေမဓာ၀ီ said...

ေမာ္စီတုန္းအေၾကာင္း မသိေသးတာေတြ သိရလို႔ ေက်းဇူးပဲ ကိုေအာင္ေရ ..။

နာမည္ေကာင္းနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ နာမည္ဆုိးနဲ႔နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားသူေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းအရာေတြက စိတ္၀င္စားစရာ သင္ခန္းစာယူစရာေတြ ရွိစျမဲေနာ္။

လာမယ့္အပိုင္းေတြ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္။

ice-cream said...

နာမည္ၾကီးတဲ့ သူ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းပဲ ..
ဗဟုသုတ အေနနဲ႕
ဆက္လက္ ဖတ္ဖို႕ ေစာင့္ေနမယ္ ..

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

မသိရတာေတြ သိလိုက္ရတယ္။
ေနာက္အပိုင္းေတြလည္း ေစာင့္ဖတ္ေနမယ္