Wednesday, 31 March 2010

ေမာ္စီတုန္း၏ ျဖတ္သန္းမွဳ (၁၉၂၁- ၁၉၃၈) (အပုိင္း- ၁)

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(မွတ္ခ်က္။ ။စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေပၚ ထားရွိေသာ တရုတ္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒကို
လုံး၀ လက္မခံပါ။)

တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတုိ႕ဟာ ျမန္မာျပည္နဲ႕ နယ္စပ္ခ်င္း
ထိစပ္လွ်က္ရွိသလုိ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမွဳ အစဥ္အလာေတြ
နဲ႕ ပက္သက္ျပီး ေရာေထြးမွဳ မ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုေခတ္
ျခံစည္းရုိးမဲ့ နည္းပညာဟာ သမုိင္းအေဆာက္အဦး၊ နယ္နိမိတ္ေတြ
ေပၚကေန ျဖတ္သန္း တုိက္ခတ္လာပါျပီ။ မုန္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ ခ်စ္သည္
ျဖစ္ေစ သူတုိ႕သမုိင္း၊ သူတုိ႕ ဘာသာစကား၊ သူတုိ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ၊
သူတုိ႕ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မွဳေတြ အေၾကာင္း ေလ့လာထားခ်က္ေတြ
စုေပါင္းႏုိင္ခဲ့ရင္ တစုံတရာေတာ့ အက်ဳိးရွိမယ္လုိ႕ ယူဆပါတယ္။

အာရွတုိက္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ႏုိင္ငံတကာက
စိတ္၀င္စားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္။ အိႏၵိယ
ေခါင္းေဆာင္ မဟတၱမဂႏၵီႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္
ေမာ္စီတုန္းတုိ႕ဟာ လူဦးေရ မ်ားျပားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္
ေတြျဖစ္လုိ႕ ႏုိင္ငံတကာရွိ သမုိင္း စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ထင္ထင္
ေပၚေပၚ အရွိဆုံးပါ။ မဟတၱမဂႏၵီ ထက္စာရင္ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္
ေမာ္စီတုန္းကို လူသိ ပုိမ်ားပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး
သိပၸံဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပုိ႕ခ်တဲ့ တကၠသုိလ္ အမ်ားစုႏွင့္ အာဏာ
ရအစုိးရကုိ ဆန္႕က်င္ေသာ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ား၏ အေျခခံ
စစ္သင္တန္း၊ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ ေမာ္စီတုန္း အေတြးအေခၚ
ႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထည့္သြင္း ပုိ႕ခ်ေလ့
ရွိပါတယ္။

တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏုိင္ငံကုိ စတင္ ထူေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာ
တဲ့ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁) ရက္ေန႕ကေန ကြယ္လြန္
တဲ့ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉)ေန႕အထိ သမုိင္းဆုိင္ရာ အျဖစ္
အပ်က္ေတြဟာ လူသိမ်ားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္
မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တရုတ္ ဗမာ အေရးအခင္း ေနာက္ပိုင္း တရုတ္
ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္စီတုန္းနဲ႕ ပက္သက္တဲ့ ေရးသားေဖာ္ျပ
မွဳ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဟန္႕တားခဲ့ပါတယ္။

ေမာ္စီတုန္းဟာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီရဲ႕ ပထမအၾကိမ္ ကြန္ဂရက္
(၁၉၂၁၊ ဇူလုိင္) ကေန ယန္အန္း (Yan'an) ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္
ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း (၁၉၃၈၊ ႏုိ၀င္ဘာ) ၾကား ကာလမ်ား
၌ ပါတီတြင္း ဂုိဏ္းဂဏကြဲ အုပ္စုမ်ား၏ ျပင္းထန္တဲ့ အယူ၀ါဒေရးရာ
စိန္ေခၚမွဳေတြကို ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လႊားခဲ့ပါတယ္။ ယေန႕ေခတ္ တရုတ္
ျပည္သူသမၼတႏုိင္ငံ၏ စတုတၳမ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္
တရုတ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္
ေမာ္စီတုန္း၏ ျဖတ္သန္းမွဳ (၁၉၂၁- ၁၉၃၈) အေတြ႕အၾကံဳ သင္ခန္း
စာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စိတ္ဓါတ္ ျမင့္တင္ေရးမ်ား၌ ၾသဇာ
သက္ေရာက္ဆဲပါ။

၁၈၉၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္အထိ ေမာ္စီတုန္းဘ၀အက်ဥ္း ….

ေမာ္စီတုန္းကုိ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ဟူနန္နယ္ ေရွာက္
ရွန္း ေတာင္ၾကားက ရြာေလးတစ္ရြာ ျဖစ္သည့္ ေရွာက္ရွန္း ရြာကေလး
၌ ေမြးဖြားသည္။ ေနအိမ္သည္ ယေန႕ေခတ္ တရုတ္ျပည္၏ ျပတုိက္
တစ္ခုျဖစ္သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၁၁)

ေမာ္၏ အေဖသည္ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း မေနခဲ့ရ။ အသက္ (၁၆)
ႏွစ္ ေရာက္သည့္အခါတြင္ သူ႕အေဖ (ေမာ္ အဖုိး)၏ အေၾကြးမ်ားကုိ
ဆပ္ရန္ တရုတ္ဘုရင္ စစ္တပ္ထဲသုိ႕ လုိက္သြားရသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၁၃)

ေမာ္၏ အေဖသည္ လမ္းေလွ်ာက္ေသာ ကေလးအရြယ္ ေက်ာ္သည္
ႏွင့္ သားေတြကို လယ္ထဲဆင္း၍ အလုပ္လုပ္ခုိင္းသည္။ ေကာက္ရိတ္
ခ်ိန္ကို ေတြးျပီး အိပ္မေပ်ာ္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ အသုံးအျဖဳန္းၾကီးလွ်င္
ပ်င္းရိလွ်င္ အိမ္တြင္ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းတတ္သည္။ ေမာ္စီတုန္းသည္
ခ်မ္းသာသည့္ လယ္သမားတစ္ေယာက္၏ သားအျဖစ္ ၾကီးျပင္းလာရ
ျခင္းမဟုတ္။ ငတ္ျပတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည့္ ဆင္းရဲသား လယ္သမားသား
တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ၾကီးျပင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အသက္ (၁၆)ႏွစ္
အရြယ္၌ ေမာ္သည္ တစ္လကို ၾကက္ဥတစ္လုံးသာ စားရသည္။
အသားကို တစ္ႏွစ္မွ သုံးေလးၾကိမ္သာ ျမင္ရသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္- စာမ်က္ႏွာ ၁၄)

အသက္ (၇)ႏွစ္တြင္ ေမာ္သည္ နန္အန္ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း
တက္ရသည္။ ေက်ာင္းဆရာမွာ ေရွးဆရာပုံစံျဖစ္သည္။ ကေလးေတြကို
အရုိက္ၾကမ္းသျဖင့္ ေတာ္သည္ဟု ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္က ခ်ီးမြမ္းခံရသူ ျဖစ္
သည္။ ထုိေခတ္က ေက်ာင္းအပ္ထားသည့္ ကေလးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ဆုံးမျခင္းမ်ဳိး မရွိလွ်င္ ဆရာေကာင္းပီသသည္ဟု မထင္ၾက။ ေက်ာင္းသား
က စာအံလွ်င္ အတန္းထဲမွထြက္၍ ဆရာ့ေရွ႕တြင္ မတ္တတ္ထ လက္ပုိက္
ျပီး စာအံရသည္။ ေမာ္က ထုိသုိ႕စာမအံႏုိင္ဟု ညည္းသည္။ “ကြ်န္ေတာ္
ထုိင္ေနရင္း စာအံရင္လည္း ၾကားရသားဘဲ၊ ဘာျဖစ္လုိ႕ ထျပီးစာအံရမွာလဲ”
ဟုဆုိကာ ေမာ္က ထုိင္ရင္း စာအံသည္။ ဆရာက မ်က္ႏွာၾကီး နီလာကာ
စိတ္ဆုိးသည္။ ဤထုံးစံကုိ တရုတ္ျပည္တြင္ က်င့္သုံးလာသည္မွာ အႏွစ္
တစ္ေထာင္ရွိျပီ။ အႏွစ္တစ္ေထာင္အတြင္း ဤထုံးစံကို အံတုသူဟူ၍
တစ္ေယာက္မွ် မေပၚေသး။ ဆရာက (၇)ႏွစ္သား ေမာ္ကို မတ္တတ္ရပ္
၍ စာအံရမည္ဟု အက်ပ္ကုိင္သည္။ ထုိအခါတြင္ ေမာ္က သူ႕ထုိင္ခံုကုိ
ဆရာ့အနီးသုိ႕ ေရြ႕လာျပီး ထုိင္၍စာအံသည္။ ဆရာက မတ္တတ္ရပ္ရ
မည္ဟုဆုိသည္။ ေမာ္သည္ မတ္တတ္ေတာ့ ထရပ္ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္
စာအံရန္ ရပ္ျခင္းမဟုတ္။ ေက်ာင္းခန္းထဲမွ ထြက္သြားရန္ ရပ္ျခင္းသာ
ျဖစ္သည္။ ေမာ္သည္ ေတာင္ရုိးေပၚသုိ႕ တက္ကာ သုံးရက္ေလာက္
ေပ်ာက္ေနသည္။ ေမာ္ကို ျပန္ေတြ႕သည့္အခါတြင္ မိဘေတြ ၀မ္းသာ
မဆုံးျဖစ္ၾကသည္။ ထုိကတည္းက ေမာ္သည္ ေက်ာင္းတြင္ အရုိက္
မခံရေတာ့။ “က်ဳပ္ ကန္႕ကြက္ခ်က္ ေအာင္ေတာ့ က်ဳပ္သိပ္၀မ္းသာ
တာဘဲ၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ သပိတ္လုိ႕ ဆုိရမွာေပါ့” ဟု ေမာ္က ေျပာသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၂၀၊၂၁)

ေမာ္အေမသည္ အေဖထက္ အသက္ၾကီးသည္။ ေမာ့္အေမသည္
၁၉၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလထဲတြင္ ေခ်ာင္းဆုိးေသြးပါ ေရာဂါျဖင့္
ဆုံးခဲ့သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၂၂)

ေမာ္က သူ႕သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ အိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္။ သုိ႕ရာတြင္
အေဖက အတင္းစီစဥ္ကာ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ သူ႕ကုိ အိမ္ေထာင္ျပဳလုိက္
သည္။ ေမာ္က ထုိမိန္းကေလးကို လက္မခံ။ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္
ေနထုိင္ျခင္းမျပဳ။ မိန္းကေလးဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ ဤကိစၥသည္ ရွက္စရာ
ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားေလးက မယူဟု အျငင္းခံရသျဖင့္ မိန္းကေလး
နာမည္ပ်က္ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယေန႕အထိ ထုိမိန္းကေလးသည္
မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေရွာက္ရွန္းကလူမ်ားက ထုတ္မေျပာၾက။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၃၀)

သူက စာဖတ္တတ္ ေရးတတ္သည္။ စစ္သားအမ်ားစုက ေသစာရွင္စာ
ကုိမွ် ေရးတတ္သည္ မဟုတ္။ သူ႕ကုိ သူ႕အေပါင္းအေဖာ္မ်ားက ေလး
စားၾကသည္။ သူတုိ႕အတြက္ စာေရးေပးသည္။ သတင္းစာဖတ္ျပသည္။
(ေမာ္သည္ တစ္လကို ၇ ေဒၚလာရသည့္အနက္ အစားအေသာက္အတြက္
၂ ေဒၚလာသာကုန္၍ က်န္ေငြကိုမူ သတင္းစာ၀ယ္သည္။) ေမာ္သည္
စစ္သားေတြၾကားထဲ ေရာက္သည့္အခါတြင္ “လူတန္းစား” ျခားနားမွဳ
၏ သေဘာကို ပုိ၍ ျမင္လာသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၄၅)

သူ ဆယ္ႏွစ္မျပည့္မီွ တရုတ္ ဂႏၲ၀င္မ်ားကို ဖတ္ဘူးျပီ။ ၁၃ ႏွစ္သား
တြင္ လက္နက္ကုိင္ ပုန္ကန္မွဳၾကီးႏွစ္ခုႏွင့္ အုံၾကြမွဳၾကီး တစ္ခုကုိ
ေတြ႕ခဲ့ဘူးျပီ။ ၁၆ ႏွစ္သားတြင္ ေက်ာင္းျပန္သြားရျပီး ၁၇ ႏွစ္သား
တြင္ ငါးလေလာက္ စစ္သား လုပ္ခဲ့ဘူးသည္။ (၁၉၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္
တုိဘာလမွ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖဖၚ၀ါရီလ အထိ)
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၄၆)

ေမာ္သည္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးထဲတြင္ ပါ၀င္ရင္း “ဆီယန္ျမစ္
ေန႕စဥ္သတင္းစာ” ဆုိသည့္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္တြင္ “ဆုိရွယ္လစ္”
ဆုိသည့္ စကားလုံးကို ပထမဆုံးသြားေတြ႕သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၄၇)

ေမာ္စီတုန္းသည္ ခ်န္ရွား ေနာ္မန္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းတြင္ ငါးႏွစ္ၾကာ
သည္။ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္အထိျဖစ္သည္။ ထုိငါးႏွစ္အတြင္း
ေမာ္၏ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆသည္ ပီျပင္၍လာသည္။ ေမာ္သည္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၅၁)

၁၉၁၇ ခုႏွစ္၌ စစ္ဘုရင္ ဆန္႕က်င္သည့္ ေက်ာင္းသားကာကြယ္ေရး
တပ္မ်ား ဖြဲ႕ေသာအခါတြင္ ေမာ္သည္ ဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္း တပ္ဖြဲ႕
၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္မၾကာမွီ စစ္ဘုရင္ဖူလွ်ံဆုိ
၏ တပ္မ်ားက ဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္း အေဆာင္မ်ားကို သိမ္းလုိက္
သည္။ ေမာ္သည္ အနီးရွိ ပုလိပ္႒ာနတစ္ခုသုိ႕သြားကာ ပုလိပ္မ်ား
ႏွင့္ စကားေျပာသည္။ ရင္းႏွီးေအာင္လုပ္သည္။ ၎တုိ႕၏ အကူအညီ
ျဖင့္ ပုလိပ္႒ာနမွ ရုိင္ဖယ္အစစ္မ်ားႏွင့္ အတုမ်ားကုိ ဌားခဲ့သည္။
ညအခ်ိန္၌ ေမာ္ႏွင့္ သူ႕ရဲေဘာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းခန္း
မ်ားေပၚသုိ႕တက္ေနသည့္ စစ္တပ္မ်ားကို ညာသံေပး၍ ၀ုိင္းသည္။
လက္နက္အခ်ခုိင္းသည္။ စစ္ဘုရင္၏ စစ္သားမ်ားသည္ ေျမမကုိင္မိ
လက္မကုိင္မိျဖစ္ကာ လက္နက္ခ်အညံ့ခံၾကသည္။ ဤသုိ႕ျဖင့္ ေက်ာင္း
သား ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕သည္ လက္နက္မ်ားရလုိက္ၾကသည္။
ဤသည္မွာ ေမာ္၏ ပထမဆုံးေသာ လွ်ပ္တျပက္ေျပာက္က်ားတုိက္ပြဲ
အေတြ႕အၾကံဳျဖစ္သည္။ ထုိကတည္းက ေမာ္သည္ စစ္သိပၸံပညာကုိ
ေလ့လာခဲ့သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၅၆)

၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ေမာ္စီတုန္းသည္ ဟုိရွဳဟင္း (၎မွာ တရုတ္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ထူေထာင္ခဲ့တစ္ဦးျဖစ္၍ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်န္ေကရွိတ္
၏ အသတ္ခံရသည္။) ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႕ဘ၀ ေလ့လာေရးသစ္အဖြဲ႕ကုိ
တည္ေထာင္သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၆၁၊ ၆၂)

၁၉၁၈ ခုႏွစ္အလြန္တြင္ လီတာခ်ဳိ (Li Dazhao) ေခါင္းေဆာင္ဖြဲ႕စည္း
သည့္ မတ္၀ါဒ (Marxism) ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ထဲသုိ႕ ၀င္သည္။
ေမာ္သည္ ပါေမာကၡ ယန္ခ်န္ခ်ိ၏သမီး ယန္ခုိင္ဟြီးႏွင့္ ၾကဳိက္ၾကသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၇၁)

၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ၌ ေမာ္စီတုန္းသည္ ရွန္ဟဲဆိပ္ကမ္းတြင္ ျပင္သစ္ျပည္
သြား သူ႕မိတ္ေဆြမ်ားကုိ သြားေရာက္ ႏွဳတ္ဆက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ခ်န္ရွား
သုိ႕ ျပန္လာခဲ့ကာ ႏုိင္ငံေရးကို ေဇာက္ခ်လုပ္သည္။ ေနာ္မန္ေက်ာင္းႏွင့္
တြဲထားသည့္ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ဆရာလုပ္ရသည္။ လခကနည္း
သည္။ ေက်ာင္းသားဘ၀မွ ေက်ာင္းဆရာဘ၀ ေရာက္သည့္အထိ
စာအုပ္ဖုိး၊ သတင္းစာဖုိးမ်ားေၾကာင့္ အစားအေသာက္ေခြ်တာရသည္။
တေန႕လွ်င္ ထမင္းတစ္နပ္ႏွင့္ ပဲျပားကုိသာ စားသည္။
၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဟူနန္ျပည္နယ္ ပထမဆုံးေသာ မတ္၀ါဒအစုကို
ခ်န္ရွားတြင္ တည္ေထာင္သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၇၉၊၈၀)

၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ေမလထဲတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အျမဳေတတစ္ခု
ကို ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္အတူ ဆုိရွယ္လစ္လူငယ္တပ္ဖြဲ႕ကိုလည္း
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၉၁)

၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ ဆုိဗီယက္ယူနီယန္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၀င္
သုံးဦး ပီကင္းသုိ႕ ေရာက္လာကာ လီတာခ်ဳိႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
၎တုိ႕မွာ ဗြိဳင္တင္စကီး၊ ယန္မင္ေခ်းႏွင့္ စနီလီယက္(မာလင္း)
တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႕ သုံးေယာက္စလုံး ကြန္ျမဴနစ္ အင္တာေန
ရွင္နယ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပီကင္းမွတဖန္ ရွန္ဟဲသုိ႕ သြား
ကာ ခ်န္တူရွဴး စသူတုိ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကျပန္သည္။ ထုိႏွစ္ေမလတြင္
ခ်န္တူရွဴးက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အျမဳေတကို စဖြဲ႕ခဲ့သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၉၃)


၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေမာ္သည္ ယန္ခုိင္ဟြီးႏွင့္ လက္ထက္
လုိက္သည္။ ယန္ခုိင္ဟြီးသည္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္
တစ္ဦးျဖစ္လာကာ လူငယ္လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္
လာသည္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ခ်န္ေကရွိတ္၏ အဖမ္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။
လင္ေယာက္်ားႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္ကို စြန္႕လႊတ္ရန္ ျငင္းဆန္သျဖင့္
ညွင္းပန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံသြားရသည္။ သားႏွစ္ေယာက္ ေမြးသည္။
အၾကီး ေမာ္အန္ယန္းသည္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးျပီး ၁၉၅၀ ခုႏွစ္
ကုိရီးယားစစ္ပြဲတြင္ အေပ်ာ္တမ္း တပ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ က်ဆုံးသြား
ခဲ့သည္။ အငယ္ ေမာ္အန္ခ်င္းမွာ ဘုံအဖြဲ႕တစ္ခုတြင္ စာရင္းကုိင္း
လုပ္ေနသည္။ ေမာ္က သူ႕ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္ေလ့
မရွိ။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၉၄)

၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္သည္ ဆုိရွယ္လစ္လူငယ္တပ္ဖြဲ႕ ဟူနန္
ျပည္နယ္ဌာနကို ဖြဲ႕စည္းသည္။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း
၂၀၀၀ ရွိ၍ တရုတ္ျပည္တြင္ အၾကီးဆုံး လူငယ္စု တစ္ခု ျဖစ္
လာသည္။ ထုိအစုထဲတြင္ ထုိစဥ္က ခ်န္ရွား ဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္း
တက္ေနသည့္ လ်ဴေရွာက္ခ်ီလည္း ပါသည္။ ေနာင္တြင္ လ်ဴေရွာက္
ခ်ီသည္ ေမာ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရုရွားျပည္သုိ႕ သြားေရာက္ေလ့လာ
သည့္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္
ေဆာင္းရာသီတြင္ လ်ဴေရွာက္ခ်ီသည္ ဗလာဒီေဗာ့စေတာ့သုိ႕
ထြက္ခြာသြားသည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္စကိုသုိ႕ ေရာက္သည့္
အခါ၌ ေမာ္စကုိတြင္ရွိသည့္ ရုရွားျပည္က တရုတ္ပါတီအစုႏွင့္
ဆက္သြယ္မိသည္။

ေမာ္သည္ ခ်န္ရွားတြင္ “ယဥ္ေက်းမွဳ စာအုပ္ဆုိင္” အမည္ျဖင့္
စာအုပ္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ကိုလည္း ဖြင့္သည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္၊ စာမ်က္ႏွာ- ၉၅)


(ဒီေရျမင့္သစ္စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္သူမွာ ကြယ္လြန္သူ ဆရာ
ျမသန္းတင့္ ျဖစ္၍ မူရင္း စာေရးသူမွာ Han Suyin ျဖစ္သည္။)

(ဆက္ရန္။)


Read more »

Monday, 29 March 2010

ခင္ေခ်ာစုယဥ္ အသက္ (၁၆)ႏွစ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(ထိတ္လန္႕ ေၾကာက္ရြံ႕တတ္သူမ်ား မဖတ္သင့္ပါ။)

ခင္ေခ်ာစုယဥ္ ဆုိေသာ အမည္တြင္ ေနာက္ဆုံး စာလုံးေပါင္းႏွစ္ခုမွာ
စုယဥ္လား၊ ဆုယဥ္လား၊ စုရင္လား၊ ဆုရင္လား ဟူေသာ အမည္မွန္ကို
မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ဒီဇာတ္လမ္းဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္(၂၅) ေက်ာ္ အခ်ိန္
ခန္႕က ျမန္မာ့အသံမွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ အသံလႊင့္ ဇာတ္လမ္းလား၊
၀တၲဳတစ္ပုဒ္လား၊ ရုပ္ရွင္ေရာ ရွိေသးလား၊ ဒ႑ာရီ ဆန္ဆန္ ယုံတမ္း
စကား တစ္ခုလား မေျပာတတ္ပါ။ လူအမ်ားစုရဲ႕ ႏူတ္ဖ်ားမွာ စြဲျပီး
က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။မွတ္မိသေလာက္ ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာ ….
မုိးေတြ သည္းသည္းမည္းမည္း ရြာေနတဲ့ ညေနခင္းတစ္ခု။
ဆရာ၀န္တစ္ဦးဟာ အလုပ္ကိစၥတစ္ခုကေန သူ႕ကုိယ္ပုိင္ကားကို
ေမာင္းႏွင္းျပီး အိမ္ကုိအျပန္။ ရန္ကုန္ ကန္ေတာ္ၾကီးေစာင္း ပန္ကန္လုံး
ကြ်န္း ထိပ္၀ရဲ႕ ကားလမ္းနံေဘးကို ေရာက္ေတာ့ မုိးေရထဲမွာ ထီးမပါဘဲ
ခုိက္ခုိက္တုန္ေအာင္ ခ်မ္းေနတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ေတြ႕ရပါတယ္။
အဲဒါနဲ႕ ဆရာ၀န္ျဖစ္သူလည္း သူ႕ကားကို မိန္းကေလးနံေဘး ထုိးရပ္ျပီး
အိမ္အထိ လုိက္ပုိ႕ေပးမယ္လုိ႕ ကမ္းလွမ္းပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ အဲဒီ
မိန္းကေလး ကားေပၚေရာက္လာေတာ့ ခ်မ္းလြန္းလုိ႕ တုန္ေနဆဲပါ။

ဆရာ၀န္ျဖစ္သူက သူ႕၀တ္ထားတဲ့ ဂ်ာကင္အက်ႌကုိ ခြ်တ္ျပီး ခ်မ္းေန
ရွာတဲ့ မိန္းကေလး၀တ္ဖုိ႕ ေပးပါတယ္။ ကားေပၚမွာ အနီးကပ္ၾကည့္
လိုက္ေတာ့ မိန္းကေလးငယ္ဟာ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ သန္႕သန္႕ျပန္႕ျပန္႕
ေလးပါ။ ဆရာ၀န္ျဖစ္သူက သူမ ေနထုိင္ရာ ျခံ၀အထိ လုိက္ပုိ႕ခဲ့ပါတယ္။
ကားေပၚက ဆင္းခါနီး သူ႕နာမည္ ခင္ေခ်ာစုယဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းၾကံဳ
ရင္ အလည္လာဖုိ႕နဲ႕ ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ေၾကာင္း ေျပာသြားပါတယ္။

ဆရာ၀န္လည္း သူ႕ကူညီမွဳအတြက္ ပီတိျဖစ္စြာနဲ႕ အဲဒီျခံ၀ကေန ျပန္
လာခဲ့တယ္။ အိမ္မေရာက္ခင္ မီးပြိဳင့္တစ္ခုမွာ မီးနီမိေတာ့ မုိးေရထဲ
ျဖတ္သြားသူေတြကုိ ေလွ်ာက္ၾကည့္မိပါတယ္။ ရုတ္တရက္ သူ သတိ
ရလုိက္တာက သူ႕ရဲ႕ ဂ်ာကင္အက်ႌပါ။ အဲဒီအက်ႌ အတြင္းအိတ္ထဲမွာ
သူ႕ရဲ႕ ဆရာ၀န္ကဒ္ျပားတခ်ဳိ႕ ထည့္ထားေနၾကပါ။ သုိ႕ေပမဲ့ ဂ်ာကင္
ျပန္ယူဖုိ႕ ကားကို ေနာက္ျပန္ မလွည့္ခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္ေန႕က်မွ သြားယူ
လုိက္မယ္လုိ႕ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္တေန႕ ညေနေစာင္းမွာ အဲဒီျခံဆီ သူ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျခံထိပ္၀
က လူေခၚေခါင္းေလာင္းႏွိပ္အျပီး လူတစ္ေယာက္ ထြက္လာပါတယ္။
“မခင္ေခ်ာစုယဥ္ ရွိပါသလား၊ က်ေနာ္ သူနဲ႕ ေတြ႕ခ်င္လုိ႕ပါ”
လုိ႕ ေမးလုိက္ေတာ့ ျခံထဲက ထြက္လာသူက …
“ခင္ဗ်ား စိတ္ေရာ ေကာင္းေသးရဲ႕လား”
လုိ႕ေျပာျပီး သူ႕ကုိ စုိက္ၾကည့္ေနပါတယ္။ မေန႕က အျဖစ္အပ်က္ေတြ
ကို ေျပာျပေတာ့ ျခံထဲက အိမ္ဆီ ေခၚေဆာင္သြားပါတယ္။ ျခံပုိင္ရွင္
လင္မယားကုိ မေန႕က ဒီျခံအ၀အထိ မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ သူ လုိက္ပုိ႕
ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီမိန္းကေလးကုိ ကန္ေတာ္ၾကီးေစာင္း မုိးေရထဲမွာ စ’ေတြ႕
ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူမဟာ ခ်မ္းလုိ႕ တုန္ေနတာေၾကာင့္ သူ႕ဂ်ာကင္ အက်ႌခြ်တ္
ျပီး ၀တ္ဖုိ႕ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီဂ်ာကင္ထဲမွာ သူ႕စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပါ
သြားေၾကာင္း ေျပာျပလုိက္ပါတယ္။

သူ႕စကားေတြ အဆုံးမွာ ျခံပုိင္ရွင္အမ်ဳိးသမီးၾကီးဟာ ရွိဳက္ၾကီးတငင္ငင္
ငုိေၾကြးပါေတာ့တယ္။ ဆရာ၀န္က ….
“က်ေနာ္ ေျပာတဲ့အထဲမွာ ဘာမ်ား အမွားပါလုိ႕လဲ ခင္ဗ်ာ …”
လုိ႕ ေျပာလုိက္ေတာ့ ျခံပုိင္ရွင္ အမ်ဳိးသားၾကီးက …
“ေမာင္ရင္ အခုေျပာေနတဲ့ ခင္ေခ်ာစုယဥ္ဆုိတာ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀)နွစ္က
ဆုံးသြားျပီ၊ မေန႕က သမီးေလးဆုံးတာ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ေပါ့၊ ကန္ေတာ္
ၾကီးေစာင္းနံေဘးမွာ မုိးေရထဲ လမ္းျဖတ္ကူးတုန္း ကားတုိက္ခံရတာ …”

(ဆရာ၀န္) က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒီျခံ၀အထိ လုိက္ပုိ႕ခဲ့
တာပါ အန္ကယ္၊ တကယ္ေျပာတာပါ …။

(ျခံပုိင္ရွင္ အမ်ဳိးသားၾကီး) ေမာင္ရင္ကုိ ဆုံးသြားတဲ့ ဦးတုိ႕ရဲ႕ တစ္ဦး
တည္းေသာ သမီးေလး ဓါတ္ပုံျပမယ္ ….။

ဓါတ္ပုံထဲက ခင္ေခ်ာစုယဥ္ဆုိတဲ့ မိန္းကေလးဟာ မေန႕က သူကုိယ္တုိင္
ဒီျခံအ၀အထိ လုိက္ပုိ႕ခဲ့ေသာ မိန္းကေလးပါ။ ဓါတ္ပုံကုိ ၾကိမ္ဖန္မ်ား
စြာ ၾကည့္ျပီးတဲ့ အခ်ိန္အထိ ဆရာ၀န္ဟာ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကုိ လႊဲေခ်ာ္မွဳ
တစ္ခုလုိ႕ ထင္ေနဆဲပါ။ သူတုိ႕ေျပာျပတာကို ျငင္းဆန္ေနတဲ့ ဆရာ၀န္
ျဖစ္သူအား ျခံပုိင္ရွင္ လင္မယားက ျခံထဲမွာ တစ္ခုခုလုိက္ျပမယ္ဆုိျပီး
ျခံရဲ႕ ေနာက္ဖက္တစ္ေနရာဆီ ေခၚေဆာင္သြားပါတယ္။

ျခံၾကီးရဲ႕ ေနာက္ဖက္မွာ အုတ္ဂူပုံသဏၭာန္ တစ္ခုကို လွမ္းျမင္ေနရ
ပါတယ္။ ျခံပုိင္ရွင္ အမ်ဳိးသားၾကီးက …
“ဦးတုိ႕က သမီးေလးကို ခ်စ္လြန္းလုိ႕ သူ႕အေလာင္းကို ဒီျခံထဲမွာပဲ
ဂူသြင္းထားတာ ….”
အုတ္ဂူနံေဘးကုိ ျခံပုိင္ရွင္ လင္မယားနဲ႕ ဧည့္သည္ ဆရာ၀န္တုိ႕
ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္မွာ အုတ္ဂူေပၚတြင္ ပစၥည္းတစ္ခုကို ေတြ႕လုိက္
ရပါတယ္။ ရုတ္တရက္ ဆရာ၀န္က …
“အဲဒါ … အဲဒါ … က်ေနာ့္ ဂ်ာကင္ …”

ဆရာ၀န္နဲ႕ ခင္ေခ်ာစုယဥ္ရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါး ဘာစကားမွ ဆက္မေျပာ
ႏုိင္ေတာ့ပါ …။
…… ….. ….. …

ဒီဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းကို ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္ေလး တစ္ခုမွာ ေနထုိင္
တဲ့ ေလးဘီးအဌားကားေမာင္းသူ တစ္ဦးက မယံုၾကည္ခဲ့ပါ …။

“လူေတြ အားအားယားယား ေပါက္ကရ ေလွ်ာက္ေျပာတာ၊ ငါ လုံး၀
မယုံဘူး …” လုိ႕ ေလးဘီး အဌားကားေမာင္းတဲ့ ကုိျမင့္လြင္က ေျပာေလ့
ရွိပါတယ္။ ကိုျမင့္လြင္ဟာ သူ႕အဌားကားေပၚ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာ ဦးစား
ေပးျပီး တင္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ တေန႕ေတာ့ ကုိျမင့္လြင္တစ္ေယာက္
ခရီးသည္တစ္ဦးကုိ ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္လမ္းထဲသုိ႕ လုိက္ပုိ႕ခဲ့ပါတယ္။
လမ္းထဲကေန ျပန္ထြက္ဖုိ႕ ကားေကြ႕ေနစဥ္ ေရွ႕ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ
မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးက လက္ျပျပီး ကားဌားဖုိ႕ ေစာင့္ေနပါတယ္။

(ကိုျမင့္လြင္) ညီမေလး၊ ဘယ္သြားမလုိ႕လဲ …။

(ကားဌားသူ) ကန္ေတာ္ၾကီး၊ ပန္ကန္လုံးကြ်န္းကို သြားခ်င္လုိ႕ အကုိ …။

ကားေခါင္းခန္း တံခါးကို ဖြင့္ေပးျပီး ေမာင္းႏွင္းထြက္ခြာလာပါတယ္။
ကုကၠိဳင္း ေရကူးကန္လမ္းထိပ္အေရာက္ ဆရာစံလမ္းမေပၚသုိ႕ ေမာင္းႏွင္း
ရန္အတြက္ ယာဥ္အသြားအလာကို ရွင္း မရွင္းကို ၾကည့္ေနပါတယ္။ အဲဒီ
အခ်ိန္မွာ သူ႕ရပ္ကြက္ထဲက ကေလးငယ္ တစ္အုပ္စုကို ေတြ႕လုိက္ရလုိ႕ …
“ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ ဘယ္က ျပန္လာလဲ၊ မင္းတုိ႕ ဒီဖက္အထိ လာေဆာ့
ရသလား၊ ေတာ္ေတာ္ဆုိးတဲ့ ေကာင္ေတြ …”

(ကေလးငယ္မ်ား) ကိုျမင့္လြင္၊ ဘယ္သြားမလုိ႕လဲ၊ ေန႕တြက္ကုိက္ရင္
မုန္႕၀ယ္ေကြ်းအုံး …။

(ကုိျမင့္လြင္) ဒီမွာ ခရီးသည္နဲ႕ကြ၊ လမ္းထိပ္က ေစာင့္ေန၊ ငါ ျပန္လာ
ရင္ မုန္႕၀ယ္ေကြ်းမယ္ …။

(ကေလးငယ္မ်ား) ခင္ဗ်ားကလည္း ကားေပၚမွာ ဘယ္သူမွ မရွိပဲနဲ႕
ေလွ်ာက္ရႊီးေနတယ္ ….။

ကေလးေတြ ေျပာစကားကို ရယ္ေမာျပီး သူ႕နံေဘးမွ ခရီးသည္ကို
ကိုျမင့္လြင္ လွည့္ၾကည့္လုိက္ပါတယ္။ သူ႕နံေဘးမွာ ဘယ္သူမွ
မရွိေတာ့ပါ။ ကားတံခါးကို ဇြတ္အတင္းဖြင့္ျပီး ဆင္းေျပးသြားေသာ
ကိုျမင့္လြင္အား ကေလးငယ္မ်ားက …
“ကိုျမင့္လြင္၊ ကားကုိ လမ္းေပၚမွာထားျပီး ဘာျဖစ္လုိ႕ ဆင္းေျပးတာလဲ”
“ဒီလူၾကီး ေဂါက္မ်ား ေဂါက္သြားျပီလား မသိဘူး …”

အဲဒီေန႕မွစ၍ ေလးဘီး အဌားကားေမာင္းသူ ကိုျမင့္လြင္တစ္ေယာက္
ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္လမ္းထဲသုိ႕ ခရီးသည္ပုိ႕ေဆာင္မွဳ မလုပ္ရဲေတာ့ပါ။(ျပီးပါျပီ။)

Read more »

Sunday, 28 March 2010

ရုပ္ရွင္ရုံIndependence Day ရုပ္ရွင္လုိ
မုိးေပၚမွာ မီးေလာင္ေနတုန္း
Hero ရုပ္ရွင္လုိ
သူ ယုံေအာင္ ပုံျပင္ေျပာျပျပီး
The Godfather ရုပ္ရွင္လုိ
လက္ဖမုိးေပၚ နမ္းရွဳိက္ရဲသူတုိ႕
Cold Mountain ရုပ္ရွင္လုိ
မသတ္ခင္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ဆုိျပမယ္ …။ ။


-စစ္ျငိမ္းဒီေရ

Read more »

Thursday, 25 March 2010

ေသြးပ်က္ဖြယ္ရာ အိမ္ၾကီး (ေနာက္ဆုံးပုိင္း)

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕တတ္သူမ်ား သတိထားျပီး ဖတ္ရူပါ။)

ယခင္အပုိင္း(၄)မွ အဆက္ ….

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ျပန္လာတဲ့ အဲဒီလူဟာ ေဒၚေလးတုိ႕အား
ကန္ေတာ့ပြဲတစ္ခု ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႕ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ကန္
ေတာ့ပြဲနဲ႕ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ျပန္သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ေျခေဆး
ေရ ထည့္ထားတဲ့ ေရပုံးေတြကို ျခံထဲ သယ္သြားပါတယ္။ သူ
လုပ္ေနတာေတြကို ဒီဖက္ျခံကေန အားလုံး လုိက္ၾကည့္ေနၾကပါ
တယ္။ အိမ္ၾကီးနံေဘးရွိ သရက္ပင္တစ္ပင္ရဲ႕ေအာက္မွာ ကန္ေတာ့
ပြဲကိုထားျပီး တုတ္နဲ႕ ေျမၾကီးကို စက္၀ုိင္းပုံသဏၭာန္ ေရးျခစ္ေန
ပါတယ္။ သူ႕ထုိင္မယ့္ နံေဘး ပတ္ပတ္လည္ကို ေျခေဆးေရေတြ
ေလာင္းျပီး ေျမၾကီးေပၚမွာ တရားထုိင္သလုိ အၾကာၾကီး ထုိင္ေန
ပါတယ္။တစ္နာရီေလာက္အၾကာမွာ ကန္ေတာ့ပြဲကို ထားခဲ့ျပီး ဒီဖက္အိမ္
ကို သူျပန္လာပါတယ္။ ေဒၚေလးတုိ႕ဆီက ထမင္းေတြ ဟင္းေတြ
ေတာင္းျပီး လင္ဗန္းအၾကီးၾကီး တစ္ခုေပၚတင္လုိ႕ ျခံထဲကုိ ျပန္သြား
ပါတယ္။ ကန္ေတာ့ပြဲထားခဲ့တဲ့ ေနရာနဲ႕ မလွမ္းမကမ္းမွာ အဲဒီ
လင္ဗန္းၾကီး ခ်ထားခဲ့ပါတယ္။

(ကို၀က္) အကို၊ ျခံထဲမွာ အေျခအေနေကာင္းလား …။

(အဲဒီလူ) က်ေနာ္လည္း သိပ္မေျပာတတ္ေသးဘူး၊ ည ၁၀ နာရီ
ၾကရင္ တစ္ေခါက္ထပ္သြားအုံးမယ္၊ အဲဒီက ျပန္လာရင္ေတာ့
တစ္ခုခု က်ေနာ္ ေျပာႏိုင္ပါျပီ …။

(ကိုေအး) အကုိၾကီး၊ က်ေနာ္ သိခ်င္လုိ႕ တစ္ခုေလာက္ ေမးပါရေစ
စိတ္မရွိပါနဲ႕၊ အကိုက အထက္လမ္းဆရာလား၊ ေအာက္လမ္းနဲ႕
အထက္လမ္း ဘယ္လုိ ခြဲလုိ႕ရလဲ …။

(အဲဒီလူ) ရပါတယ္ ေမးပါ၊ က်ေနာ္က ေအာက္လမ္းေတာ့ မဟုတ္
ပါဘူး၊ အထက္လမ္းလားဆုိေတာ့လည္း ခင္ဗ်ားတုိ႕ နားလည္ေအာင္
က်ေနာ္ မရွင္းျပတတ္ဘူး၊ သူတပါး ဒုကၡေရာက္ေအာင္ေတာ့ က်ေနာ္
သိထား တတ္ထားတာနဲ႕ လုံး၀ မလုပ္ဘူးဗ်ာ၊ ေအာက္လမ္းနဲ႕
အထက္လမ္း ဘယ္လုိခြဲသလဲ ဆုိတာ ေျပာရခက္တယ္၊ ဒီေခတ္မွာ
အတုေတြမ်ားေတာ့ ဘယ္ဟာ အစစ္လဲဆုိတာ ျပဖုိ႕ခက္တယ္၊
အထက္လမ္းဆရာ ဆုိသူေတြကုိ အလြယ္တကူ ရွာလုိ႕ေတြ႕တယ္၊
ခင္ဗ်ားတုိ႕ ေအာက္လမ္းဆရာကို ေတြ႕ဖူးလား၊ ဆရာစစ္စစ္ကို ေျပာ
တာေနာ္၊ က်ေနာ့္အထင္ေတာ့ ဆရာအဆင့္ကို ေရာက္ရင္ … အင္း၊
ဆရာအဆင့္ဆုိတာလည္း ရွင္းျပဖုိ႕ ခက္တယ္၊ ထားပါေတာ့ ဆရာ
အဆင့္ကို ေရာက္တဲ့သူဟာ သူၾကိဳက္တဲ့ လမ္းကို ေရြးလုိ႕ရတယ္၊
သူမွာ ေလာဘ မရွိဘူး၊ သူက လူတဖက္သားအေပၚ ကူညီရုိင္းပင္း
စိတ္ရွိတယ္၊ ဘာသာေရး အဆုံးအမကို နာခံလုိ စိတ္ရွိရင္ အဲဒါ
အထက္လမ္းလုိ႕ ေျပာရမွာေပါ့၊ ေလာဘရွိတယ္ လုိခ်င္မွဳေတြ
အမ်ားၾကီးရွိတဲ့သူဟာ ေအာက္လမ္းကုိ အခ်ိန္မေရြး အသုံးျပဳ
ႏိုင္တယ္၊ အဲဒါဆုိ ေအာက္လမ္းဆရာလုိ႕ ေျပာရမယ္ ….။

(ကုိကုလား) ေနာင္ၾကီး ရွင္းျပတာ နားေထာင္လုိ႕ ေကာင္းတယ္၊
ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ နားမလည္ဘူးဗ်ာ …။

(အဲဒီလူ) လူတစ္ေယာက္က သုိင္းတတ္တယ္ဗ်ာ၊ သူက တုတ္ေတြ
ဓါးေတြ ကုိင္ထားတဲ့လူ ေလး …ငါးေယာက္ကို လက္နက္မပါဘဲ တုိက္
ခုိက္ႏုိင္တယ္ေပါ့၊ အဲဒီပညာနဲ႕ သူတပါးကို တရားသျဖင့္ ကယ္ရင္
အထက္လမ္းေပါ့၊ အဲဒီပညာနဲ႕ ဓျမတုိက္စားရင္ ေအာက္လမ္းေပါ့၊
ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အဆင့္ကုိ ေရာက္ရင္ ဆရာအဆင့္လုိ႕
သတ္မွတ္တယ္ဗ်ာ ရွင္းလား၊ တခ်ဳိ႕ဆရာေတြရွိတယ္ သူတုိ႕ နာမည္
ၾကီးေအာင္ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ သူတပါးကို တုိက္ခုိက္ျပတယ္၊
အဲဒါလည္း အထက္လမ္း မေခၚဘူး …။

အဲဒီညမွာ အရပ္ထဲက ကာလသား လူငယ္တခ်ဳိ႕ပါ သူတုိ႕နဲ႕အတူ
ရွိေနၾကပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ သူတုိ႕ျခံထဲက ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ
လို႕ အားလုံးေစာင့္ၾကည့္ ေနပါတယ္။ ည (၉)နာရီေလာက္မွာ အရင္
ေန႕ေတြက လုံး၀ မၾကားရတဲ့ ေခြးအူသံေတြဟာ လမ္းတေလွ်ာက္
ဆူညံစြာ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ေခြးအူသံေတြေၾကာင့္ နဂုိက ေၾကာက္
စိတ္မရွိတဲ့ သူေတြေတာင္ ေက်ာခ်မ္းခ်င္သလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ည
(၁၀)နာရီေလာက္မွာ အဲဒီလူဟာ ျခံထဲကုိ ထပ္သြားဖုိ႕ ျပင္ဆင္ေန
ပါတယ္။ ျခံထဲကို သူ၀င္သြားတဲ့ အခ်ိန္ကစ’ျပီး ျပန္ထြက္မလာခင္
အခ်ိန္အထိ ျခံထဲကို ဘယ္သူမွ ေပးမ၀င္ဖုိ႕နဲ႕ ျခံထဲမွာ သူ တစ္ခုခု
ျဖစ္ပ်က္ေနတာ ေတြ႕ရင္ လုံး၀ ၀င္မလာဖုိ႕ အားလုံးကို အၾကိမ္ၾကိမ္
သတိေပးျပီး ထြက္ခြာသြားပါတယ္။ အဲဒီလူဟာ ျခံထဲကို ေအာင္လင္း
မီးအိမ္နဲ႕ ပလပ္စတစ္အခင္းပိုင္းေလးပဲ ယူေဆာင္ျပီး ၀င္ေရာက္
သြားပါတယ္။ ညေနက သူထုိင္ခဲ့တဲ့ ေနရာမွာပဲ တရားထုိင္သလုိမ်ဳိး
ထုိင္ေနပါတယ္။ သူထုိင္ေနတဲ့ ေနရာဟာ အိမ္ၾကီး ေခါင္းရင္းဖက္
ျဖစ္ေနလုိ႕ ျမင္ကြင္းကို သူတုိ႕အားလုံး သဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ရပါ။
ဒါေၾကာင့္ ဦးေလးအပါအ၀င္ သူတုိ႕အားလုံး ေနာက္ေဖးျခံဖက္
ကေန သြားၾကည့္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ေဖးျခံထဲမွာ ရပ္ကြက္ထဲက အရန္မီးသတ္အခ်ဳိ႕ပါ ေရာက္ေန
ပါတယ္။ ေနာက္ဖက္ရွိ စုိက္ခင္းထဲကေန လွမ္းၾကည့္ေတာ့ အိမ္ၾကီး
ရဲ႕ အေနာက္ဖက္ အေနအထားဟာ တကယ့္ကို ေၾကာက္စရာပါ။
ျခံစည္းရုိးနံေဘး မေရာက္ခင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းကေန သူတုိ႕အုပ္စုလုိက္
လွမ္းၾကည့္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ျခံထဲက အဲဒီလူဟာ သရက္ပင္ေအာက္
မွာ တစ္ေယာက္တည္း ထုိင္ေနပါတယ္။ ရုတ္တရက္ အိမ္ၾကီးရဲ႕ ေခါင္
မုိးေပၚကို ခဲနဲ႕ ထုသလုိ တဒုန္းဒုန္းနဲ႕ အသံေတြ ထြက္လာပါတယ္။
ေလေတြလည္း တေ၀ါေ၀ါ တုိက္ခတ္လာပါတယ္။ ဘယ္သူလွမ္းျပစ္
ေနမွန္း မသိတဲ့ သရက္သီးေတြ ခဲေတြဟာ အဲဒီလူကို ထိမွန္
ေနပါတယ္။ ပထမ တစ္ခ်က္ခ်င္း လွမ္းျပစ္ေနတာပါ။ ေနာက္ေတာ့
သဲနဲ႕ ပက္သလုိ ေ၀ါကနဲ ေ၀ါကနဲ ျဖစ္လာပါတယ္။

သူတုိ႕ မ်က္စိေရွ႕မွာပဲ အဲဒီလူ ေခါင္းေပါက္ျပီး ေသြးေတြ စီးက်
ေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အိမ္ၾကီးရဲ႕ အေပၚထပ္ရွိ ျပတင္းေပါက္
တစ္ခုဟာ သူ႕အလုိလုိ ပြင့္လာပါတယ္။ ျပတင္းေပါက္ အထဲကေန
ပစၥည္းတစ္ခုကို တစုံတေယာက္ လွမ္းျပီး လႊတ္ျပစ္လုိက္သလုိ
သူတုိ႕ေရွ႕ကို ေရာက္လာပါတယ္။ ပထမေတာ့ က်လာတဲ့ ပစၥည္း
ကုိ သူတုိ႕အားလုံး စုိက္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဘယ္သူက
စ’ျပီး ေျပာလုိက္သလဲ မသိပါ “ေျပး …ေျပး … အေပၚက လွမ္းၾကည့္
ေနတယ္” ဆုိတဲ့ အသံေၾကာင့္ သူတုိ႕အားလုံး ေျပးၾကပါေတာ့တယ္။
ေနာက္ေဖးျခံ ထိပ္၀’ မေရာက္ခင္ ျခံရွင္မိသားစုက “ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ”
လွမ္းေမးမွ သူတုိ႕ ရပ္နားလုိက္ပါတယ္။ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အထုပ္ဟာ
သူတုိ႕ သရဲစမ္းတုန္းက သြယ္တန္းခဲ့တဲ့ ႏုိင္လြန္ၾကိဳးေခြပါ။

အရန္မီးသတ္ေတြေရာ ေနာက္ဖက္ျခံက လူေတြအပါအ၀င္
သူတုိ႕အားလုံး အိမ္ၾကီး၏ ေနာက္ေဖးျခံစည္းရုိး နံေဘးကို
ထပ္သြားၾကပါတယ္။ ကြ်တ္က်ျပီး က်န္ခဲ့တဲ့ ဖိနပ္ေတြကို ျပန္စီး
ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ျခံထဲက ဟုိလူ႕ကို လွမ္းၾကည့္ေတာ့ သူ႕အက်ႌ
မွာ ေသြးေတြ စြန္းေနပါတယ္။ ပထမပုံစံ သဲနဲ႕ ပက္သလုိမ်ဳိး
မရွိေတာ့ပါ။ ခဲလုိလုိ သရက္သီးလုိလုိ အရာေတြ အဲဒီလူရဲ႕
ေခါင္းနဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေတြဆီ ထိမွန္ေနဆဲပါ။ အိမ္ၾကီးရဲ႕ အေပၚ
ထပ္ ျပတင္းေပါက္ကုိ သူတုိ႕အားလုံး မ၀င့္မရဲ လွမ္းၾကည့္
ၾကပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မေတြ႕ရပါ။ အေပၚက က်လာတဲ့ ၾကိဳးေခြ
မွာ ခ်ိတ္ခဲ့တဲ့ အမဲသား အစိမ္းတုံးေတာ့ မေတြ႕ရပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ
အရန္မီးသတ္တစ္ဦးက “ေနာက္တစ္ခု ျပဳတ္က်လာျပီ” ေအာ္သံနဲ႕
အတူ ျပတင္းေပါက္အတြင္းက ပစၥည္းတစ္ခု သူတုိ႕ဆီ ထပ္က်လာ
ပါတယ္။ အဲဒီပစၥည္းဟာ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ေရွ႕ဆုံးရွိ ကုိ၀က္
ေခါင္းေပၚ တည့္တည့္က်လာပါတယ္။ ကုိ၀က္ရဲ႕ “ေအာင္မေလးဗ်”
ေအာ္သံဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္ပါတယ္။ ေျပးလုိ႕ ဘယ္သူမွ
မေျပာပါဘူး၊ သတိထားမိတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႕ေျခလွမ္းေတြ ျခံထိပ္ဖက္
ေရာက္ေအာင္ ေျပးျပီးသြားပါျပီ။

ေနာက္ဖက္မွာ က်န္ရစ္ခဲ့သူ တစ္ဦးရဲ႕ အေျပာအရ ေနာက္တစ္ၾကိမ္
ျပစ္ခ်လုိက္တဲ့ အထုပ္ဟာ အ၀တ္ေဟာင္းတစ္ခုလုိ႕ ဆုိပါတယ္။
သူတို႕ ျပန္သြားၾကည့္ဖုိ႕ အားမရွိေတာ့ပါ။ ေနာက္ေဖးျခံကေန လမ္းမ
ၾကီးဖက္ ထြက္ျပီး ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လမ္းမၾကီးေပၚကေန သူတုိ႕လမ္း
ထဲ စ’၀င္ေတာ့ ရဲစုိးက ေရွ႕ဆုံးကပါ။ ရဲစုိးက ….
“ဟုိေရွ႕က လူေတြ ဒီလမ္းထဲကလား ကုိကုလား၊ ဒီအခ်ိန္ၾကီး
ဘယ္အိမ္ကုိ သြားမလုိ႕လဲ …”

(ကိုကုလား) ငါလည္း မသိဘူး၊ တစ္အိမ္အိမ္ကို လာတဲ့ ဧည့္သည္
ေတြ ျဖစ္မွာပါ …။

သူတုိ႕ေရွ႕ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ လူငါးေယာက္ဟာ လမ္းထဲကို သြားေန
ၾကပါတယ္။ ဆရာၾကီးျခံေရွ႕ သူတုိ႕ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲဒီလူေတြ
ဟာ သူတုိ႕ျခံေရွ႕မွာပါ။ သူတုိ႕အားလုံး မ်က္စိေရွ႕မွာပဲ အဲဒီလူေတြ
ျခံထဲ၀င္သြားပါတယ္။ ကုိကုလားက “ေဟ့လူေတြ … ေဟ့လူေတြ
…. ခဏေနအုံး ခင္ဗ်ားတုိ႕ ဘယ္ကလဲ” လုိ႕ အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႕
ေအာ္ေမး ပါတယ္။ မယုံႏုိင္ေလာက္စရာ … သူတုိ႕ျခံအတြင္းကုိ ၀င္
သြားတဲ့ လူမ်ားကို ဒီဖက္ျခံထဲကေန လွမ္းၾကည့္ေတာ့ မေတြ႕ရပါ။
ဦးေလးလည္း စိတ္ညစ္တဲ့ ေလသံျဖင့္ “ေမာင္၀က္ေရ၊ မနက္ျဖန္
ဆုိင္းဘုတ္တင္ကြာ၊ ျခံေရာင္းရန္ ရွိသည္” လုိ႕ ….။

ည (၁၂)နာရီေက်ာ္တဲ့အထိ သူတုိ႕ျခံဖက္က အဲဒီပုဂၢိဳလ္ ျပန္မလာ
လုိ႕ အားလုံး စိတ္ပူေနၾကပါတယ္။ မုိးမရြာခင္ ဖားေအာ္တဲ့ အသံ
ေတြ ေခြးအူသံေတြနဲ႕ သူတုိ႕အားလုံး ေျခာက္ျခားေနၾကပါတယ္။
ည (၁)နာရီ ေက်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီလူ သူတုိ႕ဆီကုိ ျပန္ေရာက္
လာပါတယ္။ သူ႕အက်ႌမွာ ေသြးကြက္ေတြ စြန္းေနလုိ႕ လူေတြအားလုံး
သူ႕အေပၚ သနားေနၾကပါတယ္။ ေဒၚေလးက ….
“ေမာင္ေလးရယ္၊ မင္းကို ငါတုိ႕ အားလုံး စိတ္ပူေနတာ၊ မင္း တစ္ခုခု
ျဖစ္ေနသလားလုိ႕၊ အခုမွာပဲ စိတ္ေအးရတယ္၊ ေခါင္းက ဒဏ္ရာေတြ
ကို ဆရာ၀န္ဆီ သြားျပမလား …”

(အဲဒီလူ) ရပါတယ္၊ ဒဏ္ရာက သိပ္မမ်ားပါဘူး၊ ေဆးခန္းသြားဖုိ႕
မလုိပါဘူး၊ အနာလိမ္းေဆး တစ္ခုခု လိမ္းရင္ ေပ်ာက္သြားမွာပါ၊
က်ေနာ္ အခု ေတာ္ေတာ္ေလး သိခဲ့ျပီ …။

သူ အ၀တ္အစားလဲျပီး ေဆးလိမ္းေနခ်ိန္မွာ …

(ဦးေလး) အကိုတုိ႕လည္း အခုပဲ ေျပာေနတာ၊ မနက္ျဖန္က စ’ျပီး
ဒီျခံမွာ ဆုိင္းဘုတ္ခ်ိတ္ေတာ့မလုိ႕၊ ၀ယ္ခဲ့မိတာ အရမ္းမွားသြား
တယ္ ….။

(အဲဒီလူ) ျပန္မေရာင္းပါနဲ႕၊ ျပႆနာက အရမ္းမခက္ပါဘူး၊ လျပည့္
လကြယ္ေရာက္ေအာင္ေတာ့ ေစာင့္ရမယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္ေရာက္မွ
သူတုိ႕ကို ေမာင္းထုတ္လုိ႕ရမွာ၊ မနက္ျဖန္ ညေနပုိင္းက စ’ျပီး ကုိယ္ျခံ
မွာ ျပန္ေနလုိ႕ရေအာင္ က်ေနာ္လုပ္ေပးပါ့မယ္ ….။

(ဆရာၾကီး) ဒီျခံရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားက အရာရာ ျပန္အဆင္ေျပ
မယ္လုိ႕ ေမာင္ရင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလား ….။

(အဲဒီလူ) ေျပမွာပါ၊ ပထမေတာ့ က်ေနာ္ စဥ္းစားထားတာက က်ေနာ့္
အတတ္ႏိုင္ဆုံး လုပ္ၾကည့္မယ္၊ က်ေနာ္ မႏုိင္ရင္ ဘုရားကု ကုမယ္လုိ႕
စဥ္းစားထားတာ၊ အခု စမ္းၾကည့္ေတာ့ အေျခအေနက ဆုိးေတာ့ ဆုိး
တယ္၊ ျပန္ေကာင္းလာေအာင္ က်ေနာ္ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္ …။

(ကို၀က္) အဲလုိျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိမ်ား လုပ္ထားသလဲဗ်ာ၊ က်ေနာ္
အရမ္း သိခ်င္တာပဲ …။

(အဲဒီလူ) ဒီလုိဗ်၊ က်ေနာ္အခု ျခံထဲသြားျပီး ေမတၲာပုိ႕ၾကည့္ေတာ့
ပထမ က်ေနာ့္ကုိ ေႏွာက္ယွက္ၾကတယ္၊ က်ေနာ္က စည္းတားျပီး
ဆက္ေမတၲာပုိ႕ေနေတာ့ သူတုိ႕ ခဲေတြ သရက္သီးေတြနဲ႕ က်ေနာ့္
ကို ထုၾကတယ္၊ အဲဒီမွာ က်ေနာ္ ေခါင္းေပါက္သြားတာ၊ အဲဒါလည္း
က်ေနာ္မထ’ဘဲနဲ႕ ဆက္လုပ္ေနေတာ့ စည္းအျပင္ကေန က်ေနာ့္ကုိ
လာျပီး ၀ုိင္းၾကည့္ေနၾကတယ္၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ဗ်၊ ဒီျခံကို ဘယ္
အခ်ိန္က စ’ေရာက္ေနသလဲ ေမးေတာ့၊ ပထမ အသံ ထြက္မလာ
ဘူး၊ ေနာက္ ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာေတာ့၊ ငါတုိ႕က ဒီေနရာကေန
အျပင္ကုိ ထြက္လုိ႕ မရဘူးတဲ့၊ “အင္း” နဲ႕ ခ်ဳပ္ထားျပီလုိ႕ သိလုိက္
တယ္၊ ဒါနဲ႕ မင္းတုိ႕ကုိ ငါ ဒီေနရာကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္
လုပ္ေပးမယ္ မင္းတုိ႕ ဘာလုိခ်င္လဲ ေမးေတာ့၊ သူတုိ႕ကို အရင္က
လျပည့္ လကြယ္တုိင္း “ေခါစာ” ေကြ်းတယ္၊ ခုႏွစ္ရက္တခါ စပါးလင္
ေပၚ ေရ (ေသြး)တုိက္တယ္လုိ႕ ေျပာတယ္၊ အခု အဲလုိ မလုပ္ေပးတာ
ၾကာျပီလုိ႕ ေဒါသသံနဲ႕ ေျပာတယ္၊ အဲဒီေတာ့မွ က်ေနာ္လည္း သေဘာ
ေပါက္သြားတယ္၊ မနက္ျဖန္က်ရင္ ငါလုပ္ေပးမယ္၊ မင္းတုိ႕လည္း
ငါတုိ႕အားလုံးကုိ မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႕လုိ႕ ေမတၲာရပ္ခံခဲ့တယ္ …။

(ကုိကုလား) ေနာင္ၾကီး၊ သူတုိ႕က တေစၧေတြလား၊ ဘာေတြလဲ …။

(အဲဒီလူ) ေအာက္လမ္းဆရာေတြ “ၾကတ္ကုန္း” ကေန ေခၚခဲ့တဲ့
ျပိတၲာေတြပါ၊ မကြ်တ္မလြတ္ပဲ သက္တမ္းရင့္လာေတာ့ တခ်ဳိ႕လည္း
“သဘက္” အဆင့္ေရာက္သြားတာေပါ့၊ အမွ်အတန္းေပးေ၀တာကုိ
သာဓု မေခၚႏိုင္တဲ့ ၀ဋ္ကုိ ခံေနရရွာတာ အရမ္းသနားဖုိ႕ ေကာင္း
ပါတယ္ …။

(ကိုေအး) သူတုိ႕ကို ခ်ဳပ္ထားတဲ့ “အင္း” ေရာ ျပန္ထုတ္လုိ႕ ရလား၊
အဲဒီအိမ္ၾကီးေပၚက ေျခာက္လွန္႕ေနတာေရာ အတူတူပဲလား …။

(အဲဒီလူ) အိမ္ၾကီးေပၚမွာ သိပ္မရွိပါဘူး၊ သုံးေယာက္ပဲ ေတြ႕ရတယ္၊
ျခံထဲကဟာေတြ ထြက္သြားရင္ သူတုိ႕လည္း ထြက္သြားမွာပါ၊ သူတုိ႕
ကို ရည္စူးျပီး သကၤန္း လွဴေပးရင္ ကြ်တ္သြားႏုိင္ပါတယ္၊ မနက္ျဖန္
ေန႕ထြက္ခ်ိန္မွာ ျခံထဲမွာ ျမဳပ္ထားတဲ့ “အင္း”ကို ေဖာ္လုိ႕ ရေအာင္
လုပ္ရမယ္၊ အဲဒီဟာက သာမန္ မဟုတ္ဘူး၊ “ေမြးအင္း” လုိ႕ေခၚတယ္၊
ေျမၾကီးထဲ ေလွ်ာက္ေျပးေနတာ၊ စိတ္မပူပါနဲ႕၊ အားလုံးဘဲ စိတ္ကုိ
ဒုန္းဒုန္းခ်ျပီး အိပ္ၾကေတာ့ မုိးလင္းေတာ့မယ္ …။

ေနာက္ေန႕မနက္ သူတုိ႕အားလုံး အိပ္ယာက ထ’ေတာ့ ေတာ္ေတာ္
ေနျမင့္ေနပါျပီ။ ေဒၚေလးတုိ႕ျခံဖက္ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ လူေတြအမ်ား
ၾကီး ျခံထဲ ေရာက္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆရာေတာ္ေတြ ပရိတ္
တရား ခ်ီးျမွင့္ျပီးျပီလုိ႕ သိရပါတယ္။ အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ ညေတြမ်ားေတာ့
သူတုိ႕လည္း မဟန္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ျခံထဲေရာက္သြားေတာ့ ကို၀က္က
ျခံေဒါင့္ေတြဖက္ မသြားၾကဖုိ႕ လွမ္းေျပာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဟုိ
ပုဂၢိဳလ္က “သြားလုိ႕ရပါတယ္၊ က်ေနာ္ ေျမၾကီးေပၚမွာ ဆြဲထားတဲ့
“အင္း” ေတြ ျပန္ဖ်က္ျပီးျပီ” လုိ႕ လွမ္းေျပာပါတယ္။ ကုိေအးက
ဘာေၾကာင့္ ေျမၾကီးေပၚမွာ “အင္း” ဆြဲရသလဲလုိ႕ ေမးျမန္းစပ္စု
ပါတယ္။ အဲဒီလူ ေျပာျပပုံက ….
“ေျမၾကီးထဲက မေကာင္းတဲ့ “အင္း” ေၾကာင့္ သူနဲ႕ ဆန္႕က်င္ဖက္
“အင္း” ကို ေျမေပၚမွာ ဆြဲရတယ္၊ အဲဒီေတာ့မွ အထဲက “အင္း”
ထြက္လာတယ္”
လုိ႕ ရွင္းျပပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႕ အလွဴျပီးတဲ့အထိ ေဒၚေလးတုိ႕ျခံထဲမွာ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္စဥ္
ေတြ ရပ္တန္႕သြားပါတယ္။ ေနာက္ဖက္က အိမ္ၾကီးဆီေတာ့ ဘယ္သူ
မွ မသြားရဲေသးပါ။ အဲဒီလူ တစ္ေယာက္တည္း အေပၚထပ္က ဘုရားခန္း
မွာ သြားအိပ္ပါတယ္။ အလွဴျပီးလုိ႕ ႏွစ္ရက္ေလာက္အၾကာမွာ လျပည့္ေန႕
ျဖစ္လုိ႕ နံေဘးက ေက်ာင္းဆရာၾကီးျခံမွာ တစ္ညသြားျပန္အိပ္ဖုိ႕ အဲဒီ
လူက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီညမွာ ျခံေပါက္၀’က တံခါးမၾကီးကို တစ္ညလုံး
ဖြင့္ထားပါတယ္။ သူတုိ႕ျခံဖက္ကုိ လွမ္းၾကည့္ျပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာသံ
ေတြ ၾကားရမလဲလုိ႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ ဘာသံမွ ေထြးေထြးထူးထူး
မၾကားခဲ့ရပါ။ ေနာက္ေန႕မနက္မွာ ေဒၚေလးတုိ႕ျခံဖက္ဆီ ျပန္လာတဲ့
အခါ ေသြးနဲ႕ေလာင္းျပီး စုိက္ပ်ဳိးထားတယ္လုိ႕ လူေျပာမ်ားတဲ့ စပါးလင္
ပင္ေတြကို အဲဒီလူကုိယ္တုိင္ လုိက္တူးျပီး လႊတ္ျပစ္ေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့
ျခံထဲမွာ အေႏွာက္အယွက္အားလုံး ကင္းသြားျပီးလုိ႕ ေျပာပါတယ္။ သူ႕
အတြက္ ခရီးစရိတ္ကားခ ေတာင္းျပီး အိမ္ျပန္ဖုိ႕ ျပင္ဆင္ပါတယ္။
ဦးေလးက ဆရာေၾကး ဘယ္ေလာက္ ကန္ေတာ့ရမလဲလုိ႕ ဇြတ္အတင္း
ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္နဲ႕ လုိက္ေမးပါတယ္။ အဲဒီလူက သူ လုံး၀
လက္မခံေၾကာင္း ေျပာျပီး ထြက္ခြာသြားပါတယ္။

ေနာင္အခါမွာ ေဒၚေလးတုိ႕မိသားစုက ေက်းဇူးဆပ္တဲ့အေနနဲ႕
အဲဒီလူ ေနထုိင္ရာျမိဳ႕ကို သြားလည္ျပီး သူ႕ဇနီးသည္ထံ ေငြတစ္သိန္း
ဇြတ္အတင္း ေပးခဲ့တယ္လုိ႕ ေမာင္ထူးဆီမွ သိရပါတယ္ ….။


(ျပီးပါျပီ။)

Read more »

ေသြးပ်က္ဖြယ္ရာ အိမ္ၾကီး (အပုိင္း- ၄)

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕တတ္သူမ်ား သတိထားျပီး ဖတ္ရူပါ။)

ယခင္ အပုိင္း(၃)မွ အဆက္ ….

ကုိ၀က္နဲ႕ ေမာင္ထူးဟာ ဆရာ၀န္ေခၚဖုိ႕ သြားၾကပါတယ္။ ေခြ်းထြက္
ေနတဲ့ ရဲစုိးနဲ႕ ေနာင္ေနာင္ကို အ၀တ္လဲေပးေတာ့ သူတုိ႕အားလုံး
သတိထားမိလုိက္တာက ပရိတ္ၾကိဳးပါ။ သူတုိ႕ႏွစ္ဦးရဲ႕ လည္ပင္းမွာ
ပရိတ္ၾကိဳးေတြ မရွိပါဘူး၊ ဒါနဲ႕ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲလုိ႕ ေမးလုိက္
ေတာ့ ညေန အျပင္က ျပန္ေရာက္ျပီး ေရခ်ဳိးခ်ိန္မွာ ေရစုိသြားလုိ႕
နံရံေပၚရွိ သံေခ်ာင္းမွာ ခ်ိတ္ထားေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ရုတ္တရက္ ေဒၚေလးတုိ႕အိမ္ဖက္မွာ “အေမေရ လာပါအုံး” လုိ႕
ေအာ္ေခၚသံတစ္ခုကို သူတုိ႕အားလုံး ၾကားလုိက္ရ ပါတယ္။ ဒီဖက္
အိမ္ကုိ ေရာက္ေနတဲ့ လူၾကီးေတြ အပါအ၀င္ သူတုိ႕ထဲမွ တခ်ဳိ႕လည္း
ေရးၾကီးသုတ္ျပာ သြားၾကည့္ၾကပါတယ္။ ေဒၚေလးရဲ႕ သားငယ္ျဖစ္သူ
ေမာင္ျဖိဳးဟာ ေၾကာက္လြန္းလုိ႕ တုန္တုန္ယင္ယင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ျဖစ္ပုံက ေဒၚေလးတုိ႕ အိမ္ကလူေတြ သူတုိ႕အိမ္ဖက္ လာေရာက္
ခ်ိန္မွာ အိပ္ခန္းအတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ေဒၚေလးသားငယ္ ေမာင္ျဖိဳး
ဟာ ႏိူးလာပါတယ္။ တဖက္အိမ္မွာ မီးေတြထြန္းျပီး ရုတ္ရုတ္သဲသဲ
ျဖစ္ေနတာကို သူတုိ႕အိမ္ အေပၚထပ္ရွိ ျပတင္းေပါက္ကေန လွမ္း
ၾကည့္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ သူ႕နားထဲမွာ လူေတြ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားတဲ့ အသံေတြ
ၾကားရလုိ႕ ျပတင္းေပါက္ကေန အျခားေနရာေတြကို ေလွ်ာက္ၾကည့္
ပါတယ္။ ျခံထဲမွာ အလြန္၀’ျပီး လူပုံသဏၭာန္ မဲမဲေမွာင္ေမွာင္ ငါးခု
ေျပးလႊားေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးငယ္လည္း
အေၾကာက္လြန္ျပီး အသံကုန္ ေအာ္ဟစ္လုိက္တာလုိ႕ သိရပါတယ္။
ျဖစ္ပ်က္ေနပုံေတြ ၾကည့္ျပီး ကုိကုလား အပါအ၀င္ သူတုိ႕အားလုံးက
ေဒၚေလးတုိ႕ မိသားစုနဲ႕ ျခံထဲရွိ လူေတြအားလုံး အျခားတေနရာဆီ
အျမန္ဆုံး ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ဖုိ႕ အၾကံေပးၾကပါတယ္။ ျခံနီးနားခ်င္း
ေတြလည္း လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးေရာင္ တ၀င္း၀င္းနဲ႕ သူတုိ႕ျခံထဲကို မီးထုိး
ျပီး ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ ေျခရင္းဖက္ျခံမွာ ေနထုိင္တဲ့ အျငိမ္းစား
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးက လွမ္းေျပာပါတယ္ …
“က်ေနာ္လည္း အိပ္ယာထဲကေန ခင္ဗ်ားတုိ႕ ျခံဖက္က အသံေတြ
ၾကားေနရတယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ျခံထဲမွာ ညဖက္ၾကီး ဘယ္သူေတြမ်ား
ေဘာလုံး ကန္တာတုိ႕ လုိက္တမ္းေျပးတမ္း ကစားတာတုိ႕ လုပ္ေန
သလဲလုိ႕၊ က်ေနာ့္အိမ္မွာ အလွဴျပီးတဲ့အထိ လာေနလုိက္ပါ၊ ခင္ဗ်ား
တုိ႕ျခံထဲက အေနအထားဟာ သိပ္မေကာင္းဘူး …”

လမ္းထဲက လူၾကီးတခ်ဳိ႕နဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွ လူေတြလည္း ေဒၚေလး
တုိ႕ျခံထဲကုိ ေရာက္လာၾကပါတယ္။ အလွဴကိစၥလည္း အဆင္ေျပ
ေအာင္၊ ေနထုိင္ေရးအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ နံေဘးခ်င္း ကပ္လ်က္
အိမ္ဆီ ေရႊ႕ေျပာင္းဖုိ႕ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႕အိမ္ဟာ ေတာ္
ေတာ္ေလး က်ယ္၀န္းပါတယ္။ အဲဒီဖက္ကုိ အိပ္ယာေတြ၊ အလွဴ
အတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ထားတဲ့ ထမင္းအုိး၊ ဟင္းအုိးေတြ သယ္ေဆာင္
ေနစဥ္မွာပဲ ဆရာ၀န္သြားေခၚတဲ့ ကုိ၀က္နဲ႕ေမာင္ထူးတုိ႕ဟာ
ဆရာ၀န္နဲ႕အတူ ေရာက္လာပါတယ္။ ေခတၲ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူ
အားလုံးကို အိမ္ရွင္ ဆရာၾကီးက …
“က်ေနာ္က ခင္ဗ်ားတုိ႕ျခံအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္၊
သုိ႕ေပမဲ့ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ပတ္၀န္းက်င္မွာေတာ့ ေလွ်ာက္ေျပာ
ေလ့ မရွိပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိလဲဆုိေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႕လည္း တန္ရာ
တန္ေၾကးေပးျပီး ၀ယ္ထားတာ မဟုတ္လား၊ ဒီသတင္းက လုိအပ္
တာထက္ ပုိျပီး ေလွ်ာက္ေျပာရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႕ျခံ နာမည္ပ်က္မွာ
ဆုိးလုိ႕ပါ …”

(ဦးေလး) ဟုတ္ကဲ့ အကုိၾကီးရယ္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ က်ေနာ္
တုိ႕လည္း အခုကိစၥကို ဘယ္လုိ လုပ္ရမွန္းကို နားမလည္ႏိုင္
ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္၊ သားသမီးေတြကလည္း အသက္
ငယ္တဲ့ ကေလးေတြဆုိေတာ့ ပုိျပီး စိတ္ေျခာက္ခ်ားတာေပါ့ …။

(ဆရာၾကီး) ဒီကာလေရာက္တုိင္း ခင္ဗ်ားတုိ႕ျခံမွာ အဲလုိျပႆနာ
ေတြ ျဖစ္ေနၾကဗ်၊ အရင္လူေတြလည္း ဘာသာေရး အလွဴအတန္း
ေတြ လုပ္ၾကပါတယ္၊ ေပ်ာက္မသြားဘူးဗ်၊ ေတာ္ေတာ္ဆန္းတယ္၊
တစ္ရက္ … ႏွစ္ရက္ေလာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေပါ့၊ မရဘူးဆုိရင္ ေျပာ၊
က်ေနာ္မွာ အသိတစ္ေယာက္ရွိတယ္၊ သူက လူလတ္ပုိင္း ဆုိပါ
ေတာ့၊ သူ႕အေဖေတာ့ ဆုံးသြားျပီ၊ သူ႕အေဖက ပေရာဂ ေလး
ဘာေလး ကုေပးတယ္၊ သူ႕အေဖက တကယ္စြမ္းတဲ့ ဆရာအစစ္ပါ၊
အတု မဟုတ္ပါဘူး၊ အဖုိးအခဆုိျပီး မသတ္မွတ္ပါဘူး၊ သဒၵါေၾကး
ေလာက္ပဲ ယူပါတယ္၊ ေပးခ်င္တဲ့ဆႏၵ မရွိရင္ လုံး၀ မယူဘူး၊
သူတုိ႕ .....ျမိဳ႕မွာ ေနတယ္၊ လုိအပ္ရင္ ေျပာပါ၊ က်ေနာ္ ဆက္သြယ္
ေပးပါ့မယ္ ….။

(ဦးေလး) ဟုတ္ကဲ့ အကုိၾကီး …။

(ေဒၚေလး) ေမာင္ရဲစုိးနဲ႕ ေနာင္ေနာင္ ဘယ္လုိ စ’ျဖစ္တာလဲ …။

(ရဲစုိး) ကုိ၀က္ေျပာလုိ႕ က်ေနာ္က တံခါးကုိ တြန္းဖြင့္လုိက္တာ၊
မိန္းမတစ္ေယာက္ ဆံပင္ဖ်ားလ်ားနဲ႕ ျပတင္းေပါက္ေရွ႕မွာ မတ္တပ္
ရပ္ေနတာကုိ ဘြားကနဲ က်ေနာ္ ေတြ႕လုိက္ရတယ္၊ သူက သူ႕လက္
နဲ႕ က်ေနာ့္ရင္ဘက္ကုိ ေစာင့္တြန္းလုိက္တာ က်ေနာ္လည္း လန္႕ျပီး
ဘာမွ သတိမရေတာ့ဘူး …။

(ေနာင္ေနာင္) က်ေနာ္က ရဲစုိးေအာ္လုိ႕ ကိုေအးတုိ႕နဲ႕ အတူ
ထ’ၾကည့္တာ၊ ေတာ္ေတာ္၀’တဲ့ လူၾကီး တစ္ေယာက္ ျပတင္းေပါက္
ကေန အထဲကုိ ခုန္၀င္လာတယ္၊ ျပီးေတာ့ က်ေနာ့္ဂုတ္ေပၚ ခြစီး
လုိက္တာ က်ေနာ္လည္း ဘာမွ မသိေတာ့ဘူး …။

ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာ ရဲစုိး၊ ေနာင္ေနာင္ႏွင့္ ေဒၚေလးတုိ႕
တမိသားစုလုံး အေပၚထပ္မွာ တက္အိပ္ၾကပါတယ္။ ေအာက္ထပ္
မွာ အိမ္ရွင္ ဆရာၾကီး အပါအ၀င္ ဦးေလးနဲ႕ သူတုိ႕အားလုံး စကား
တေျပာေျပာျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မအိပ္ၾကေသးပါ။ ကုိကုလားတုိ႕
မီးကင္းတဲမွ ည(၁၁) နာရီ သံေခ်ာင္းေခါက္ျပီးခ်ိန္မွာ မုိးေရာေလပါ
တေ၀ါေ၀ါ ရြာခ်လာပါတယ္။ သူတုိ႕ စကား၀ုိင္း မျပီးေသးတာကို
သိတဲ့ ကုိကုလားဟာ မုိးကာေလး ျခံဳျပီး သူတုိ႕ဆီ ျပန္ေရာက္
လာပါတယ္။ ရုတ္တရက္ ကုိ၀က္က …
“က်ေနာ့္ နားထဲမွာ ရန္ျဖစ္သံ လုိလုိ၊ ေအာ္ေျပာသံလုိလုိ တစ္ခုခုကို
ၾကားေနရသလုိပဲ …”

(ဦးေလး) ေအး၊ ငါလည္း တခ်က္ တခ်က္ ၾကားေနရတယ္၊ အသံက
ဘယ္ဖက္ကမွန္း မသိဘူး ….။

(ေမာင္ထူး) က်ေနာ္တုိ႕ ျခံဖက္ကလား၊ အျပင္ထြက္ျပီး လွမ္းၾကည့္
ရေအာင္ …။

သူတုိ႕အားလုံး ဆရာၾကီးျခံစည္းရုိး နံေဘးကေန သူတုိ႕ျခံထဲကုိ လွမ္း
ၾကည့္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕လွမ္းၾကည့္တဲ့ ေနရာက ျခံထိပ္ပုိင္း ေဒၚေလး
တုိ႕ အိမ္နဲ႕ နီးတဲ့ ေနရာပါ။ သူတုိ႕ျခံအတြင္းဖက္ထဲကေန အသံေတြ
ၾကားေနရပါတယ္။ ကေလးေတြ အုပ္စုလုိက္ ေဆာ့ေနတဲ့ အသံမ်ဳိးပါ။
“ေဟးေဟး …” လုိ႕ အားလုံး ၾကားေနရပါတယ္။ ေဒၚေလးတုိ႕အိမ္နဲ႕
သူတုိ႕ တည္းခုိခဲ့တဲ့ အိမ္ၾကားက လူသြားလမ္းေပၚမွာ မုိးေရေၾကာင့္
ခ်ဳိင့္ခြက္ေလးဟာ ေရအုိင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူတုိ႕မ်က္စိေရွ႕မွာပဲ အဲဒီ
ေရအုိင္ဟာ တစုံတစ္ေယာက္ ျဖတ္ျပီး ေျပးသြားသလုိ လွဳပ္ခတ္သြား
ပါတယ္။ သူတုိ႕အားလုံး ဆရာၾကီးတုိ႕ျခံ အတြင္းပုိင္း ေနာက္ဖက္ကို
သြားျပီး သူတုိ႕ ျခံေနာက္ဖက္ရွိ အိမ္ၾကီးကို လွမ္းၾကည့္ပါတယ္။ ခုနက
ကေလးေတြ ေဆာ့ေနတဲ့ အသံကုိ ပုိျပီး သဲသဲကြဲကြဲ ၾကားရပါတယ္။

သူတုိ႕လက္ထဲက လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး ေလး …ငါးလက္ အလင္းေရာင္နဲ႕
ဟုိဖက္ထဲကုိ လွမ္းထုိးၾကည့္ပါတယ္။ အိမ္ၾကီးရဲ႕ ေအာက္ထပ္မွာ
မီးထြန္းထားသလုိ မီးေရာင္တခ်ဳိ႕ကုိ လွမ္းေတြ႕ေနရပါတယ္။ မုိးသံ၊
ေလတုိက္သံနဲ႕ လူသံေတြလည္း ၾကားေနရပါတယ္။ မိန္းမႏွစ္ေယာက္
ရန္ျဖစ္ျပီး အျငင္းပြားေနတဲ့ အသံပါ။ ကုိကုလားက သူ႕လက္ထဲရွိ
ေလာက္ေလးခြနဲ႕ လွမ္းျပစ္ဖုိ႕ ရြယ္လုိက္ပါတယ္။ ဦးေလးက ေခါင္းခါး
ျပပါတယ္။ “ေဟးေဟး ….” လုိ႕ ေအာ္တဲ့ အသံဟာ ပုိက်ယ္လာ
ပါတယ္။ “၀ုန္း” ဆုိတဲ့ သစ္ကုိင္း က်ဳိးက်သြားတဲ့ အသံကုိ သူတုိ႕ ၾကား
လုိက္ရပါတယ္။ ဘယ္သစ္ပင္က သစ္ကိုင္း က်ဳိးက်သြားသလဲ ဆုိတာ
သူတုိ႕ မျမင္ရပါ …။

(ကို၀က္) ဟုိမွာ … ဟုိမွာ … ဦးေလး၊ ဟုိအိမ္ၾကီးေရွ႕ကုိ ဘာၾကီးလဲ
မသိဘူး၊ ေရႊ႕လာတယ္ …။

(ထြန္းထြန္း) သစ္ကုိင္းၾကီးဗ်၊ ဘယ္သူမွလဲ မပါဘဲနဲ႕ သူ႕အလုိလုိ
ေရႊ႕လာတယ္၊ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ ဦးေလး …။

(ဆရာၾကီး) မေၾကာက္ပါနဲ႕၊ သူတုိ႕ ဒီဖက္ကို မလာပါဘူး၊ သူတုိ႕
ပုိင္နက္ထဲမွာ သူတုိ႕ေနတာပါ …။

(ဦးေလး) က်ေနာ္ေတာ့ ဒီျခံကို ေတာ္ေတာ္ စိတ္ကုန္ေနျပီ အကို
ၾကီးရယ္၊ ရတဲ့ေစ်းနဲ႕ေတာင္ ျပန္ေရာင္းျပစ္ခ်င္ျပီ …။

ဒီလုိနဲ႕ သူတို႕အားလုံး ဆရာၾကီးအိမ္ရဲ႕ ေအာက္ထပ္မွာပဲ ညတစ္ည
ကို အိပ္ေပ်ာ္သြားလုိက္ ျပန္ႏူိးလာလုိက္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကပါတယ္။
မနက္ေစာေစာ ဆရာေတာ္ေတြ ၾကြလာပါတယ္။ ဆရာေတာ္မ်ားသာ
မက ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမွ ဦးပဥၨင္းအခ်ဳိ႕ပါ ၾကြလာပါတယ္။
ေဒၚေလးတုိ႕ အိမ္မွာပဲ ဆြမ္းဘုန္းေပးဖုိ႕ စီစဥ္ၾကပါတယ္။ အရပ္ထဲက
လူေတြနဲ႕ သူတုိ႕အားလုံး ဆရာေတာ္ေတြ ေနာက္ကေန ဦးေလး
တုိ႕ ျခံထဲကို လုိက္ပါ ၾကပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း ဦးေလးက
ညက အျဖစ္အပ်က္ကို ဆရာေတာ္ေတြထံ ေလွ်ာက္ေနပါတယ္။
ျခံထဲက ပစၥည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ဖရုိဖရဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပန္းအုိးေတြ
လည္း လမ္းေပၚ ေရာက္ေနပါတယ္။ ျခံေနာက္ဆုံးမွ အိမ္ၾကီးရွိရာသုိ႕
သြားမယ့္ လမ္းတေလွ်ာက္မွာ သစ္ကုိင္းေတြ၊ အမွဳိက္ေတြ ရွဳပ္ရွက္
ခတ္ေနပါတယ္။ အိမ္ၾကီးရဲ႕ အေပါက္၀’ ေရွ႕တည့္တည့္မွာ ညက
သူတုိ႕ ျမင္လုိက္ရတဲ့ သစ္ကုိင္းအၾကီးၾကီးတစ္ခု ကန္႕လန္႕ျဖတ္
ပိတ္ဆုိ႕ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အိမ္ၾကီးရဲ႕ ေအာက္ထပ္တံခါးကို ဖြင့္လုိက္ေတာ့ သူတုိ႕ အရမ္းအံၾသ
သြားပါတယ္။ အေပၚထပ္က ဆရာေတာ္မ်ား ထုိင္ရန္ ခင္းထားတဲ့
ေကာ္ေဇာလိပ္ေတြ ေအာက္ထပ္ကို ေရာက္ေနပါတယ္။ ေအာက္ထပ္
ထစ္ထပ္လုံး အမွဳိက္ေတြ ပြေနပါတယ္။ ဦးပဥၨင္းတခ်ဳိ႕နဲ႕ လူတခ်ဳိ႕
လည္း အိမ္ထဲကို မ၀င္ေသးဘဲနဲ႕ အိမ္ၾကီး ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေလွ်ာက္
ၾကည့္ေနပုံ ရပါတယ္။ “ဒီမွာ လာၾကည့္ၾကပါအုံး …” လုိ႕ အျပင္
ဖက္မွ ေအာ္ေခၚသံ တစ္ခုကို ၾကားလုိက္ရပါတယ္။ အိမ္ၾကီးရဲ႕
ေနာက္ေဖးမွာ လူေတြ စုျပံဳးျပီး တစ္ခုခုကို ၀ုိင္းၾကည့္ေနပါတယ္။
ဆရာေတာ္ ၾကြလာလုိ႕ လူေတြခ်ဲသြားမွ ေရတြင္းတစ္ခုကို ျမင္လုိက္
ရပါတယ္။ ေရခပ္တဲ့ ၾကိဳးခ်ည္ေရပုံးနဲ႕ ေရတြင္းထဲက ပစၥည္းတစ္ခု
ကုိ ဆယ္လာပါတယ္။ လူ႕အရုိးေခါင္းတစ္ခုပါ။ ၾကည့္ေနသူေတြ
အားလုံး ဘာေျပာရမွန္း မသိေအာင္ ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။

အေပၚထပ္မွာ အရင္ေန႕ကအတုိင္း ဆရာေတာ္မ်ားက ပရိတ္တရား
ရြတ္ဖတ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ေတြ ရြတ္ဖတ္လုိ႕ ျပီးခါနီးမွာ အိမ္
ေအာက္ထပ္မွ ဆူညံသံေတြ ၾကားရပါတယ္။ ေအာက္ထပ္မွာ
ရွိေနတဲ့ လူအမ်ားၾကီးထဲမွ ရပ္ကြက္ထဲက အမ်ဳိးသမီးၾကီးတစ္ဦး
ဟာ သရဲ၀င္ပူးသလုိ စကားေတြကို ေပါက္ကရ ေျပာလုိက္၊ ငိုလုိက္
ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆရာေတာ္ေတြနဲ႕ လူၾကီးေတြက “နင္ ဘယ္သူလဲ”
လုိ႕ ေမးၾကပါတယ္။ တုန္တုန္ယင္ယင္ ျဖစ္ေနတဲ့ မိန္းမၾကီးက …
“က်မ သမီးေလးနဲ႕ က်မ ေတြ႕ပါရေစ၊ က်မ ေယာကၡမေတြဆီ
မွာ က်မ သမီးေလး ေရာက္ေနတယ္၊ သူ႕မိေထြးနဲ႕ သူနဲ႕ မတည့္
ဘူး၊ က်မ သမီးေလးနဲ႕ ေတြ႕ပါရေစ …” လုိ႕ အထပ္ထပ္ ေျပာ
ပါတယ္။ ခဏေလာက္ေနေတာ့ တက္သြားတဲ့ပုံစံ သတိေမ့ေမွ်ာ
သြားပါတယ္။

ဆရာေတာ္ေတြ ျပန္ၾကြသြားတာနဲ႕ ျခံထဲရွိ အိမ္အားလုံးကုိ
ေသာ့ခတ္ျပီး နံေဘးျခံကို ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ အရန္မီးသတ္တခ်ဳိ႕
ကို သူတုိ႕ျခံရဲ႕ ေနာက္ေဖးျခံကေန ေစာင့္ၾကည္ဖုိ႕ စီစဥ္ထား
ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ရုံးက ေျပာျပပါတယ္။ သူတုိ႕ေခတၲတည္းခုိေန
တဲ့ ေက်ာင္းဆရာၾကီးအိမ္မွာပဲ အလွဴအေကြ်းအေမြးကို လုပ္ၾက
ပါတယ္။ ျခံစည္းရုိးကေန အိမ္ၾကီးဆီကုိ လူေတြ အမ်ားၾကီး လွမ္း
ၾကည့္ၾကပါတယ္။ အားလုံးရဲ႕ မ်က္စိေရွ႕မွာ အေပၚထပ္ ျပတင္း
ေပါက္ တံခါးမ်ားဟာ သူ႕အလုိလုိ ပြင့္လာလုိက္၊ ျပန္ပိတ္သြားလုိက္
ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကေလးေတြ ေဆာ့သံလုိလုိ၊ အုပ္စုလုိက္ ေျပး
လႊားသံလုိလုိ အသံေတြကို ေန႕ခင္းဖက္မွာေတာင္ ၾကားေနရ
ပါတယ္။

ေန႕လည္ပုိင္းမွာ သူတုိ႕တည္းခုိေနတဲ့ အိမ္က ေက်ာင္းဆရာၾကီး
ဦးေဆာင္ျပီး ဦးေလးနဲ႕ ကုိ၀က္တုိ႕ဟာ အျပင္ကို ထြက္သြားၾက
ပါတယ္။ ရဲစုိးနဲ႕ ေနာင္ေနာင္ဟာ ေနျပန္ေကာင္းသြားေပမယ့္
ေဒၚေလးသား ကုိျဖိဳးကေတာ့ ကုိယ္ပူ ေနဆဲပါ။ ညေန လဖက္ရည္
ဆုိင္ကေန သူတုိ႕ျပန္လာခ်ိန္မွာ ဦးေလးနဲ႕ ေက်ာင္းဆရာၾကီးတုိ႕
အိမ္ကို ျပန္ေရာက္ေနၾကပါျပီ။ သူတုိ႕နဲ႕ အတူ အသက္ေလးဆယ္
ေက်ာ္အရြယ္ လူတစ္ေယာက္လည္း ပါလာပါတယ္။ ကုိ၀က္ကို
ကပ္ျပီး ေမးၾကည့္ေတာ့ ပေရာဂ ကုတတ္တဲ့ ဆရာလုိ႕ ေျပာျပ
ပါတယ္။ စကား၀ုိင္းမွာ ေဒၚေလးက …
“ငါ့ေမာင္က အခု ဘာအလုပ္လုပ္လဲ၊ အမတုိ႕ျခံရဲ႕ ျပႆနာ
ကို ေမာင္ေလး လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ ကူညီပါအုံးကြယ္၊ အမတုိ႕လည္း
အလွဴအတန္းေတြ လုပ္ေနတာပဲ၊ အခုေတာင္ အမသားေလး
လန္႕ျပီး ဖ်ားေနတယ္ …”

(အဲဒီလူ) က်ေနာ္က အိမ္မွာ ကုန္စုံဆုိင္ဖြင့္ထားတယ္၊ အေဖ
ရွိတုန္းကေတာ့ အေဖက တုိင္းရင္း ေဆးဆရာလည္း လုပ္တယ္၊
ပေရာဂတုိ႕ ဘာတုိ႕လည္း ကုေပးတယ္၊ က်ေနာ္က အေဖ့ဆီက
နည္းနည္းပါးပါး သင္ထားတာပါ၊ က်ေနာ္က တခါတေလ အသိ
သုိင္းဆရာေတြဆီမွာ သုိင္းေဆး ေပါက္ေပးတဲ့ ေဆးေပါက္တဲ့
အလုပ္ကုိ လုပ္ပါတယ္၊ အမတုိ႕ကို ကူညီခ်င္ပါတယ္၊ က်ေနာ္
ပထမဆုံး လုပ္ရမွာက အမတုိ႕ အလွဴမွာ ပင့္ဖိတ္ထားတဲ့
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ဆီမွာ ခြင့္ေတာင္းဖုိ႕ပါ၊ ဆရာေတာ္
ေတြ ခြင့္မျပဳပဲနဲ႕ က်ေနာ္ လုပ္ခြင့္မရွိဘူး၊ အေျခအေနကို ေလ့လာ
ျပီး က်ေနာ္တတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ကူညီပါ့မယ္၊ မတတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့
တမ်ဳိးေပါ့၊ အမၾကီးသား လန္႕ျပီးဖ်ားတာက ရုိးရုိးပါ၊ ဆရာ၀န္ေပး
တဲ့ေဆး ေသာက္ရင္ သက္သာသြားမွာပါ …။

(ကိုကုလား) ေနာင္ၾကီးက သုိင္းေဆး ေပါက္ေပးတယ္ ဆုိေတာ့
ဘယ္လုိလဲဗ် က်ေနာ္ နားမလည္ဘူး …။

(အဲဒီလူ) သုိင္းေဆးေပါက္ေပးတယ္ ဆုိတာက တခ်ဳိ႕က အာဠာ၀က
လုိ႕ ေခၚတဲ့ ဘီလူးေဆးလုိ႕ ေျပာၾကပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ရန္မျဖစ္
ရဲတဲ့လူကို ရန္ျဖစ္ရဲေအာင္ အာဠာ၀ကေဆး ေပါက္ေပးလုိ႕ မရပါဘူး၊
သုိင္းဆရာ တစ္ေယာက္က သူ႕ပညာကို သင္ေပးတဲ့ အခ်ိန္မွာ
ပြဲေပးျပီး အသင္ခံရတဲ့ သူေတြကို သစၥာ ဆုိခုိင္းပါတယ္၊ အဲဒီ
ပညာနဲ႕ သူတပါးကို ႏုိင္ထက္စီးနင္း မလုပ္ရဘူး၊ မ်က္ရည္ေပါက္
ၾကီးငယ္ က်ေအာင္ အႏုိင္မက်င့္ရဘူး စသျဖင့္ေပါ့၊ ပညာယူမယ့္
လူေတြက သစၥာဆုိျပီးရင္ ေဆးေပါက္ေပးရပါတယ္၊ တကယ္လုိ႕
အဲဒီပညာနဲ႕ သူ႕တပါးအေပၚ အႏုိင္က်င့္ခဲ့ရင္ ေဆးေပါက္ခံရတဲ့
အတြက္ ဘ၀မွာ ေဘးဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေတြ႕ၾကံဳရတယ္လုိ႕ သုိင္း
ဆရာေတြ ယုံၾကည္တဲ့ သေဘာပါ၊ တခ်ဳိ႕ သုိင္းဆရာေတြရဲ႕
လက္ဖ်ံေပၚမွာ အတက္အဆင္း “ေဂါက္” ေတြ ရွိပါတယ္၊ အဲဒါ
က ေလးကြက္ခြ်န္၊ ေျခာက္ကြက္ခြ်န္ ပညာေတြကို ေဆးမွင္ေၾကာင္
နဲ႕ မွတ္သားထားတာပါ၊ အာဠာ၀က မဟုတ္ပါဘူး …။

ခဏေလာက္အၾကာမွာ ဦးေလးနဲ႕ အဲဒီလူဟာ ဘုန္းၾကီး
ေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ထံ သြားေလွ်ာက္ဖုိ႕ ထြက္သြားၾက
ပါတယ္။ အိမ္ကေန ထြက္မသြားခင္မွာ အဲဒီလူက ေရပုံးႏွစ္ပုံး
ေတာင္းပါတယ္။ “ဘာလုပ္မလုိ႕လဲ” ေမးေတာ့ ဆရာေတာ္
ေတြထံက ေျခေဆးေရ ေတာင္းခံဖုိ႕လုိ႕ ေျပာပါတယ္။


(ဆက္ရန္။)

Read more »

Tuesday, 23 March 2010

တိမ္ေတြသြားတဲ့လမ္း (ရုပ္ရွင္ ေ၀ဖန္ေရး)

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

အင္တာနက္ေပၚမွ http://www.shwedream.com/ ၀က္ဆုိဒ္
ရဲ႕ ေကာင္းမွဳေၾကာင့္ ဒါရုိက္တာ မင္းထင္ကိုကုိၾကီး ရုိက္ကူးတဲ့
တိမ္ေတြသြားတဲ့လမ္း” ဇာတ္ကားကို ၾကည့္ရူခြင့္ ရပါတယ္။ဇာတ္လမ္းကုိ တင္ျပထားတဲ့ အႏုပညာေရာ၊ တင္ျပထားပုံေရာ
ေကာင္းပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္က ရန္ေၾကြးအတြက္
ဂလဲ့စားေျခတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ပညာေပး ဇာတ္လမ္း
တစ္ခုပါ။

သုိ႕ေပမယ့္ ဇာတ္လမ္းထဲက ဇာတ္ေကာင္ စကားလုံး အသုံး
အႏွဳန္းမ်ားကို နည္းနည္းေတာ့ ေ၀ဖန္ပါရေစ။

တရားရုံးရဲ႕ တရားဥပေဒ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ (ဆြဲခ်) အျဖစ္
သရုပ္ေဆာင္တဲ့ ေမ က …

ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္က ဘ၀မွာ
ကံအေၾကာင္းမလွတဲ့ သူေတြကို နားလည္ေပးဖုိ႕ မဟုတ္ဘူး၊
ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သူေတြကုိ အေရးယူဖုိ႕ပဲ

A law officer’s role is not to understand people with
miserable lives, it is to punish those who break the law.

ဒီလုိ ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ ရင့္သီးလြန္းတယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။
လူေတြရွိမွ
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ ႏုိင္ငံ ဆုိတာ ေနာက္က လုိက္ပါတယ္။
လူေတြ မရွိပဲနဲ႕
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ ႏုိင္ငံ ဆုိတာ မရွိႏိုင္ပါဘူး။

တရားဥပေဒ ဆုိတာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႕ထက္ အျပစ္ေပး
အေရးယူဖုိ႕ ေရးဆြဲထားတယ္ ဆုိရင္ အဲဒီစာအုပ္ၾကီးကုိ တရားဥပေဒ၊
တရားတဲ့ ဥပေဒ လုိ႕ ဘယ္လုိ လုပ္ျပီး ေခၚၾကမလဲ …။ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ ဖုိ႕ထက္ အျပစ္ေပး အေရးယူဖုိ႕ ေရးဆြဲထားတယ္ ဆုိရင္
ဒါ ေက်ာက္ေခတ္က “ကြ်န္” ရုိက္ဖုိ႕ ၾကာပြတ္ တစ္ခုကို ထုဆစ္ေနပုံ
နဲ႕ မတူဘူးလား …။

ဒီလုိ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အႏုပညာ တင္ျပမွဳကုိ မနက္မုိးလင္းရင္
သတင္းစာ အထပ္လုိက္ ဖတ္ေလ့ရွိတဲ့၊ ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္းမွာ ဆုိင္းဘုတ္ေအာက္မွာ တာ၀န္ယူေနတဲ့
ေဒါက္တာတင္ေအာင္ေအးတုိ႕လုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြ ၾကည့္ျဖစ္ရင္
ေတာ့ ဒါရုိက္တာ မင္းထင္ကုိကုိၾကီးရဲ႕ အႏုပညာကို စာေရးသူ
အေနနဲ႕ သာဓု ေခၚပါရေစ။

(ဒီပုိ႕စ္ကို စ'တင္တဲ့ အခါ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ေအး နဲ႕
ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း
တုိ႕ကို နာမည္ခ်င္း မွားသြားပါတယ္၊
အဲဒီအတြက္ စာဖတ္သူကုိ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ...။)


(ဤမွ်သာ။)

Read more »

Sunday, 21 March 2010

ေသြးပ်က္ဖြယ္ရာ အိမ္ၾကီး (အပုိင္း- ၃)

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕တတ္သူမ်ား သတိထားျပီး ဖတ္ရူပါ။)

ယခင္ အပုိင္း(၂)မွ အဆက္ ….

အိမ္ၾကီးဟာ ေဆးအသစ္ ထပ္မသုံးထားတာက လႊဲရင္ သိပ္ျပီး မေဟာင္း
ေသးတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးပါ။ အိမ္အ၀င္အ၀’နဲ႕ ေအာက္ထပ္မွာ ကိုကုလားအပါအ၀င္
အရပ္ထဲက လူေတြ တရုံးရုံးနဲ႕ ကူညီျပီး သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ေနၾကပါတယ္။
သူတုိ႕အုပ္စုကို ျမင္လုိက္တဲ့ ကုိကုလားဟာ ျပဳံးျပျပီး …
“မင္းတုိ႕ကုိ ငါ ျပစရာရွိတယ္ …”

(ကုိေအး) လုပ္ပါအုံး၊ အထူးအဆန္းေတြ ရွိရင္ စိတ္၀င္စားလုိ႕ …။ကုိကုလားက သူတုိ႕အုပ္စုကုိ အိမ္ၾကီး၏ ေခါင္းရင္းဖက္ရွိ တေနရာကို
ေခၚေဆာင္သြားျပတယ္။ သရက္ပင္ ႏွစ္ပင္ၾကားရွိ အပင္တခ်ဳိ႕ကို ျပသ
ပါတယ္။ ရုတ္တရက္ ခင္ေဇာ္က …
“ဒါ မုန္႕ဟင္းခါး ခ်က္ရင္ သုံးတဲ့ စပါးလင္ ပင္ေတြေလ …”

(ကိုကုလား) ေအးဟုတ္တယ္၊ ဒါ စပါးလင္ပင္၊ ဒီအပင္ေတြကို အိမ္မွာ
မစုိက္ေကာင္းဘူး၊ ဘယ္သူမွလည္း မစုိက္ၾကဘူး၊ ဒီျခံထဲမွာ ဒီအပင္
ေတြ စုိက္ထားတာ ၾကာျပီးလုိ႕ ဦးပြား ေျပာတယ္။

(ေမာင္ေအာင္) ဦးပြားက ဒီျခံအေၾကာင္းကို ေတာ္ေတာ္သိတဲ့ပုံဘဲ၊ အဲဒီ
လူၾကီး ဘာေတြေျပာေသးလဲ ကုိကုလား …။

(ကုိကုလား) လဖက္ရည္ဆုိင္ေရာက္ရင္ ေျပာျပမယ္ေလ၊ ဒီေနရာမွာ
ငါလည္း မေျပာရဲဘူး …။

ဒီလုိနဲ႕ သူတို႕အားလုံး အိမ္ၾကီးအတြင္းကို ၀င္ၾကည့္ၾကပါတယ္။ ေအာက္
ထပ္မွာ ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊ အိပ္ခန္း၊ စတုိးပုံစံ အခန္းအေသးေလး
တစ္ခု၊ ေရခ်ဳိးခန္း အိမ္သာနဲ႕ မီးဖုိးေခ်ာင္းတုိ႕ ရွိပါတယ္။ အေပၚထပ္ကို
တက္ၾကည့္ဖုိ႕ ကို၀က္ဆီ သူတုိ႕ ေမးေငါ့ျပလုိက္ပါတယ္။ ေအာက္ထပ္
မွာ သန္႕ရွင္းလုပ္ေနတဲ့ လူတခ်ဳိ႕အပါအ၀င္ အေပၚထပ္ကုိ သူတုိ႕ တက္
ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေလွကားအဆုံး အေပၚထပ္ အေပါက္၀’က တံခါးမွာ ေသာ့
ခတ္ထားတာေၾကာင့္ ေသာ့ဖြင့္ဖုိ႕ ေဒၚေလးအိမ္မွာ ေသာ့သြားယူရပါတယ္။
တံခါးကို ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္ အေပၚထပ္ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေမွာင္ေနပါတယ္။
အေပၚထပ္ ၀’ရန္တာရွိ တံခါးကို ဖြင့္လုိက္မွ အိမ္ထဲကို အလင္းေရာင္ ၀င္
လာပါတယ္။ အေပၚထပ္ရွိ ဘုရားခန္းဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္၀န္းပါ
တယ္။ နံေဘးမွာလည္း ပလက္ကုလားထုိင္တခ်ဳိ႕နဲ႕ နံရံေပၚမွာ ပန္းခ်ီကား
ခပ္ၾကီးၾကီးတစ္ခု ခ်ိတ္ဆြဲထားပါတယ္။ ဘုရားခန္းက လႊဲရင္ က်န္အခန္း
အားလုံး အိပ္ခန္းေတြ ျဖစ္ပုံရပါတယ္။ ကို၀က္ကုိ လက္တုိျပီး ဆြဲၾကိဳးခ်
ေသထားတဲ့ အခန္း ဘယ္မွာလဲလုိ႕ လက္နဲ႕ အမူအရာ လုပ္ျပလုိက္ပါ
တယ္။ ကုိ၀က္က အခန္းႏွစ္ခန္းကို လက္ညွိဳးထုိးျပီး ျပပါတယ္။ ႏွစ္ခန္း
စလုံးဟာ ေသာ့မခတ္ထားပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုေအးက …
“အခန္းထဲကုိ ၀င္ၾကည့္လုိ႕ ရတယ္မဟုတ္လား ကို၀က္၊ သိပ္မေၾကာက္
ပါနဲ႕ …”

(ကို၀က္) ရပါတယ္၊ ၀င္ၾကည့္ေလ …။

ကုိေအးက အခန္းထဲကုိ ေရွ႕ဆုံးကေန ၀င္သြားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အေပၚ
ရွိ ထုပ္တန္းေတြကို လုိက္ၾကည့္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ …
“ေမာင္ထူး မင္းအေဒၚကို ေမးၾကည့္ပါလား၊ ငါနည္းနည္း စမ္းၾကည့္ခ်င္
လုိ႕ …”

ေအာက္ထပ္ကေန ဆူညံဆူညံနဲ႕ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္
အပါအ၀င္ လူၾကီးတခ်ဳိ႕ အေပၚထပ္ကို တက္လာၾကပါတယ္။ ဆရာေတာ္
လက္ထဲမွာ ဖလားတစ္ခုကို ပိုက္ထားပါတယ္။ အထဲမွာလည္း ေရအျပည့္
ပါ။ အေပၚထပ္ရွိ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖလားထဲမွ ပရိတ္ရည္ေတြနဲ႕
လုိက္ျပီး ျဖန္းပါတယ္။ လူၾကီးတခ်ဳိ႕က ေနာက္ေန႕မွာ ပရိတ္တရားနာမယ့္
အေပၚထပ္ ဘုရားခန္းအတြင္း သန္႕ရွင္းလုပ္ေနၾကသလုိ တခ်ဳိ႕လည္း
ေကာ္ေဇာလိပ္ေတြ သယ္ေနၾကပါတယ္။ ဆရာေတာ္က အိမ္ရွိ မိသားစု
မ်ားနဲ႕ ဧည့္သည္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ သူတုိ႕အားလုံးကုိ ပရိတ္ၾကိဳး
ေတြ စြန္႕ၾကဲပါတယ္။ ပရိတ္ခ်ည္ေတြကို ျခံတစ္ခုလုံးနဲ႕ ျခံထဲရွိ အိမ္ေတြ
မွာ ရစ္ပတ္ဖုိ႕ မိန္႕ၾကားျပီး ဆရာေတာ္ ျပန္ၾကြသြားပါတယ္။ အဲဒီေနာက္
ကို၀က္၊ ကိုကုလားတုိ႕ အပါအ၀င္ သန္႕ရွင္းေရး လာ၀ုိင္းကူတဲ့ ရပ္ကြက္
ထဲမွ ကာလသားမ်ားနဲ႕အတူ လဖက္ရည္ဆုိင္ကို သြားၾကပါတယ္။

(ေမာင္ထူး) ကိုေအး ဘာစမ္းမလုိ႕လဲ …။

(ကိုေအး) အမဲသား တုံးကုိ ကြ်တ္ကြ်တ္အိတ္ထဲထည့္၊ ၾကိဳးနဲ႕စည္းျပီး
ဆြဲၾကိဳးခ်ေသထားတဲ့ အခန္းထဲက ထုပ္တန္းမွာ တြဲေလာင္းခ်ထားမယ္၊
ၾကိဳးစ’ကုိ ခပ္ရွည္ရွည္ ထုတ္ျပီး အျပင္ကေန ဆြဲၾကည့္မယ္ေလ၊ အမဲ
သားထုပ္ကို လာဆြဲရင္ အဲဒါ က်ိန္းေသျပီးေပါ့ ….။

(ေမာင္ေအာင္) ဒါဆုိရင္ ၾကိဳးက အရွည္ၾကီး လုပ္ရမွာ၊ ေမာင္ထူးတုိ႕
အေဒၚေရာ သေဘာတူပါ့မလား …။

(ေနာင္ေနာင္) ေဒၚေလးထက္ စာရင္ ဦးေလးဆီမွာ ခြင့္ေတာင္းၾကည့္၊
ဒီလုိလုပ္တာက ျပႆနာကို ဆြခ်င္လုိ႕ မဟုတ္ဘူး၊ အေနအထား
အတုိင္းအတာကို သိခ်င္လုိ႕ လုပ္တာပါ … ေျပာျပီး ခြင့္ေတာင္းၾကည့္
ပါလား ေမာင္ထူး …။

(ေမာင္ထူး) ေျပာေတာ့ ေျပာၾကည့္မယ္၊ ဘယ္ေနရာကေန ၾကိဳးစ’
ကို ကိုင္ထားၾကမွာလဲ ….။

(ကုိေအး) ငါတုိ႕ ခုတည္းေနတဲ့ အိမ္ျပတင္းေပါက္ထဲကို ၾကိဳးစ’ထည့္
ျပီး တစ္ခုခုနဲ႕ ခ်ည္ထားမယ္ေလ …။

(ေမာင္ေအာင္) ကိုကုလား၊ ဦးပြားဆုိတဲ့ လူၾကီးက ဘယ္မွာေနလဲ၊
သူက ဒီအိမ္ၾကီးအေၾကာင္း ဘာေျပာေသးလဲ ….။

(ကုိကုလား) ဦးပြားက အခုေတာ့ အသက္ၾကီးျပီး သူငယ္ျပန္ေနျပီ၊
ေသသြားတဲ့ ေဒၚတင္တုိ႕အေဖ ဦးစည္လက္ထက္က ဦးစည္ထံမွာ
သူ အလုပ္လုပ္ဖူးတယ္၊ ဦးစည္က ပြဲကန္ထရုိက္ဆုိေတာ့ အျငိမ့္
ေတြ ဇာတ္ေတြရွိရင္ သူက ရုံေပါက္၀’မွာ လက္မွတ္စစ္တဲ့ အလုပ္
မ်ဳိးေပါ့၊ ဦးပြား ေျပာျပတာက သူ႕သူေ႒း ဦးစည္က ေစ်းထဲမွာ ၾကက္
ေသြးတုိ႕၊ ဘဲေသြးတုိ႕၊ ဆိတ္ေသြးတုိ႕၊ အမဲေသြးေတြကုိ မၾကာခဏ
သြား၀ယ္ေလ့ရွိတယ္တဲ့၊ အဲလုိ လုိက္၀ယ္တာ ဘာလုပ္မွန္း ဘယ္သူ
မွ မသိၾကဘူး၊ အလုပ္ကိစၥတစ္ခုနဲ႕ ဦးစည္ဆီသြားေတာ့ ဦးစည္က
ျခံထဲက သရက္ပင္ေတြ ၾကားမွာရွိတဲ့ စပါးလင္ပင္ေတြအေပၚ အဲဒီေသြး
ေတြ ေလာင္းခ်ေနတာ ေတြ႕ရတယ္၊ ဦးစည္ပါးစပ္ကလည္း ပြစိပြစိနဲ႕
“နင္တုိ႕ ငါ့ျခံကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾက၊ နင္တုိ႕ဖက္က
တာ၀န္ေက်ရင္ ငါ့ဖက္ကလည္း တာ၀န္ေက်မယ္ … ”
လုိ႕ ေျပာေနတာကို ေတြ႕ဖူးတယ္လုိ႕ ဦးပြားက ေျပာျပတယ္ …။

(ကုိ၀က္) ဟုတ္လုိ႕လား ကုလားရယ္၊ ဦးပြားက သူငယ္ျပန္ျပီး
ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ ျဖစ္ေနအုံးမယ္၊ အရပ္ထဲက လူၾကီးေတြ ေျပာ
တာၾကားဖူးတယ္၊ ေသသြားတဲ့ ဒီျခံပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္ကုိ အဲဒီဦးပြား
လုိက္ၾကိဳက္တာ အသည္းအသန္းပဲတဲ့၊ ေဒၚတင္နဲ႕ သေဘာမတူလုိ႕
ေဒၚတင္’အေဖ့ ဦးစည္အေပၚ ေပါက္ကရ ေလွ်ာက္ေျပာတာေရာ
မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား …။

(လူငယ္မ်ား) ….. (ရယ္သံမ်ား)

(ကုိကုလား) င၀က္ရယ္ မင္း ငယ္ပါေသးတယ္၊ ထားပါေတာ့ မင္း
ေျပာသလို ဦးပြားက သူ႕ငယ္ရည္စားကို မရလုိ႕ ေဂ်ာက္တြန္းတယ္
ဘဲထား၊ ပု႑က တုိက္တယ္လုိ႕ ေျပာေနၾကတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဘာ
ထူးျခားတာ ရွိလဲ၊ မင္း သိလား ….။

(ေမာင္ထူး) ကုိကုလား၊ စိတ္မဆုိးပါနဲ႕ အကိုကလည္း၊ က်ေနာ္တုိ႕က
အကုိ႕ကို ရယ္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ လူၾကီးေတြရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္
ကုိ ရယ္တာပါ …။

(ရဲစုိး) ဘယ္လုိ … ပု႑က အတုိက္ခံရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ထူးျခား
ခ်က္ရွိတယ္ ဟုတ္လား ကိုကုလား … ေျပာျပပါ အကုိ၊ က်ေနာ္တုိ႕
သိခ်င္လုိ႕ …။

(ကိုကုလား) အဲဒီျခံ၊ အဲလုိ ေနရာမ်ဳိးမွာ ေခြးတုိ႕၊ ေၾကာင္တုိ႕ လုံး၀
ေမြးလုိ႕ မရဘူးကြ၊ ျမဲျမဲမွတ္ထား၊ ေမြးထားရင္လည္း ခဏပဲေနတယ္၊
သူ႕အလုိလုိ ထြက္ေျပးရင္ ေျပး၊ မေျပးရင္ ဘာမွ မျဖစ္ပဲ ေသသြား
တတ္တယ္ …။

(ကုိေအး) ဒါဆုိလည္း ဒီည က်ေနာ္တုိ႕ စမ္းၾကည့္မယ္၊ ျပႆနာ
စ’ျဖစ္တာ ဒီစေနေန႕ ညလား …။

(ကုိကုလား) ဟုတ္တယ္၊ လဆန္း(၁) ရက္ေန႕ မတုိင္ခင္ညက
စ’ျပီး ျဖစ္ေနၾက …။

သူတုိ႕အားလုံး ဦးေလးထံတြင္ ခြင့္ေတာင္းၾကပါတယ္။ အမဲသား
အစိမ္းတုံးကို ကြ်တ္ကြ်တ္အိတ္ႏွစ္ထပ္နဲ႕ ထုပ္ျပီး အိတ္ထဲထည့္ပါတယ္၊
အိတ္ရဲ႕ ထိပ္၀ကေန ႏုိင္လြန္ၾကိဳးရွည္ရွည္နဲ႕ လူေသဆုံးခဲ့တဲ့ အခန္း
ရဲ႕ ထုပ္တန္းမွာ တြဲေလာင္းခ်ပါတယ္။ ၾကိဳးကို အခန္းနံရံေပၚေက်ာ္ျပီး
အိမ္ၾကီးရဲ႕ အေပၚထပ္ ျပတင္းေပါက္မွ တဆင့္ အျပင္ကို ထုတ္ပါ
တယ္။ သူတုိ႕တည္းခုိရာ တုိက္ပုေလးရဲ႕ ျပတင္းေပါက္ အထဲအထိ
၀င္ဖုိ႕ ၾကိဳးကို အရွည္ၾကီး သြယ္တန္းရပါတယ္။ အိမ္ၾကီးေပၚကေန
သြယ္တန္းထားတဲ့ ၾကိဳးစ’ကို သူတုိ႕အခန္းထဲရွိ မ်က္နာၾကက္မွ
မီးေခ်ာင္းခ်ိတ္ဆြဲရာ ေၾကးနန္းၾကိဳးမွာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားပါတယ္။ ညဖက္
သူတုိ႕ တည္းခုိရာ အိမ္ထဲမွာ သူတုိ႕အုပ္စုအျပင္ အရပ္ထဲမွ ကာလ
သားအခ်ဳိ႕ပါ သူတုိ႕နဲ႕အတူ ရွိေနၾကပါတယ္။

ညဟာ တေျဖးေျဖး တိတ္ဆိတ္လာပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာစ’
ျဖစ္မလဲလုိ႕ သူတို႕အားလုံး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ အခ်ိန္ေတြ
သာ တစ္နာရီျပီး တစ္နာရီ ေက်ာ္လြန္ ခဲ့ပါတယ္။ ၾကိဳးစ’ကို ေစာင့္
ဆြဲတဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ဳိး မေတြ႕ရပါ။ မနက္မုိးလင္းခါနီး လင္းၾကက္တြန္
သံ၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဖက္မွ အုန္းေမာင္းေခါက္သံေတြ ထြက္ေပၚ
လာတဲ့ အထိ ဘာမွ မထူးျခားခဲ့ပါ။ ေဒၚေလးတုိ႕ အိမ္ဖက္ကေန
ကို၀က္ နာမည္ လွမ္းေခၚျပီး အလွဴအတြက္ ၀ုိင္းလုပ္ေပးဖုိ႕ လာႏိူး
ပါတယ္။ မနက္ေစာေစာ ကို၀က္နဲ႕အတူ သူတုိ႕အားလုံး အိမ္ၾကီးေပၚ
ရွိ အမဲသား အစိမ္းတုံး ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ အခန္းဆီ ေရာက္ၾကပါတယ္။
ဘာထူးျခားမွဳမွ် မေတြ႕ရပါ။ ကုိေအးက ခနဲ႕တဲ့တဲ့ ပုံစံျဖင့္ .…
“ဘယ္လုိလဲ၊ ဒါလက္ေတြ႕ဘဲေလ၊ မင္းတုိ႕ ယုံသြားေအာင္ ဒီည
ထပ္ျပီး စမ္းျပမယ္၊ ေၾကာက္တာနဲ႕ ေျခာက္တာကို လူေတြ မခြဲျခား
တတ္လုိ႕ ဒီလုိ ျဖစ္ေနၾကတာပါကြာ …. ”

အလွဴအိမ္မွာ ေနရတာ ပ်င္းေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕ထဲသြားျပီး ေလွ်ာက္
လည္လုိက္၊ လဖက္ရည္ဆုိင္ထုိင္လုိက္ျဖင့္ ညေနေစာင္းမွ ျခံထဲ
ကို သူတုိ႕ ျပန္လာၾကပါတယ္။ ကို၀က္နဲ႕ အတူ အိမ္ၾကီးေပၚကို
တက္ျပီး အခန္းရဲ႕ ထုပ္တန္းမွာ မေန႕ညကလုိ အမဲသားအစိမ္းတုံးကို
ၾကိဳးနဲ႕ သြယ္တန္းျပီး ခ်ိတ္ဆြဲၾကပါတယ္။ ညဖက္ လဖက္ရည္ဆုိင္က
အျပန္ ဗြီဒီယုိ အတူတူ လုိက္ၾကည့္ဖုိ႕ မီးကင္းတဲမွ ကိုကုလားကိုပါ
ေခၚေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာ္ဟိန္းနဲ႕ တင့္တင့္ထြန္း တုိ႕ပါ၀င္ေသာ
“ဘဂ်မ္းမွာ ဇာတ္လမ္းမရွိ” ဇာတ္ကားကုိ သူတုိ႕ ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။

ညကိုးနာရီ မီးကင္းသံေခ်ာင္း သြားေခါက္မယ့္ ကိုကုလားအတြက္
ၾကည့္လက္စ’ ရုပ္ရွင္ကို ခဏ ရပ္လုိက္ပါတယ္။ ကုိကုလား ျပန္လာ
တဲ့အထိ သူတုိ႕ ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။ ကိုကုလား အိမ္ထဲ ျပန္ေရာက္
လုိ႕ ရုပ္ရွင္ စ’ၾကည့္မယ္ အျပဳမွာ မ်က္ႏွာၾကက္က မီးေခ်ာင္းဟာ
သိသိသာသာ လွဳပ္ရမ္းသြားပါတယ္။ မီးေခ်ာင္းအေပၚရွိ ေၾကးနန္း
ၾကိဳးဟာ အိမ္ၾကီးေပၚမွ အမဲသား အစိမ္းထုပ္နဲ႕ ၾကိဳးခ်င္း သြယ္တန္း
ထားပါတယ္။ သူတုိ႕အားလုံးရဲ႕ မ်က္လုံးေတြဟာ မီးေခ်ာင္းကေန
သြယ္တန္းထားရာ ၾကိဳးတေလွ်ာက္ကို လုိက္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။

(ကုိေအး) ေလတုိက္လုိ႕လား မသိဘူး၊ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့
ရမ္းသြားတယ္ …။

(ကုိ၀က္) ဟုတ္တယ္ … ရဲစုိး ညီေလး၊ အျပင္ကို တခ်က္ေလာက္
လွမ္းျပီး ၾကည့္လုိက္ပါအုံး၊ မုိး’စရြာေနျပီလား မေျပာတတ္ဘူး၊ မုိး
ရြာရင္ေတာ့ ဒုကၡပဲ၊ အလွဴအတြက္ ခ်က္ထားတဲ့ ဟင္းအုိးေတြ အိမ္
ထဲ သြင္းရအုံးမယ္၊ ဗြီဒီယုိ ၾကည့္ရတာ ဇိမ္ပ်က္တယ္ကြာ …။

ရဲစုိးဟာ တီဗြီေရွ႕ စုထုိင္ေနတဲ့ လူေတြၾကားကေန အျပင္မွာ မုိးရြာ
မရြာကို လွမ္းၾကည့္ဖုိ႕ ျပတင္းေပါက္ဆီကုိ ထ’သြားပါတယ္။ အိမ္ၾကီး
ေပၚနဲ႕ သြယ္တန္းထားတဲ့ၾကိဳး ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပတင္းေပါက္တံခါး
ကုိ ဂ်က္ခ်ျပီး ပိတ္မထားပါ၊ တံခါးေစ့ရုံသာ ေစ့ထားပါတယ္။ သံဇကာ
ရွိ အေပါက္ငယ္ကေန အျပင္ မွန္တံခါးကို သူ တြန္းထုတ္လုိက္ပါ
တယ္။ အျပင္ဖက္ကို လွမ္းၾကည့္လုိက္တဲ့ စကၠန္႕ပုိင္း အတြင္းမွာပဲ
သူ႕ပါးစပ္က “ဟာ … ဟုိမွာ ဟုိမွာ … ” လုိ႕ ေအာ္ျပီး ေနာက္ဖက္ကို
ပက္လက္လန္ျပီး လဲက်လာပါတယ္။ သူရဲ႕ ေနာက္ဖက္ အနီးဆုံးမွာ
ရွိေနတဲ့ ကိုကုလားနဲ႕ ေမာင္ထူးက ေနာက္ကေန အလ်င္အျမန္ ေပြ႕
လုိက္ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာဘဲ သူတုိ႕ထဲက သုံး …. ေလးဦးဟာ
ျပတင္းေပါက္ဆီကို အလ်င္အျမန္ေျပးျပီး အျပင္ဖက္ကို လွမ္းၾကည့္
ၾကပါတယ္။ ထ’ၾကည့္ၾကတဲ့ လူေတြထဲက ေနာင္ေနာင္ဟာ မ်က္လုံး
ျပဴးလ်က္သာနဲ႕ ထပ္ျပီး လဲက်လာပါတယ္။ သူ႕ပါးစပ္က ဘာသံမွ
မထြက္ခဲ့ပါ။

“ဘာျဖစ္တာလဲ … ဘာျဖစ္တာလဲ …” ဆုိေသာ အသံေတြ သူတုိ႕
အိမ္ထဲမွာ ဆူညံသြားပါတယ္။ ေျခမကို ခ်ဳိးေပးတဲ့လူ ခ်ဳိး၊ ဇက္ကို
ႏွိပ္ေပးတဲ့လူက ႏွိပ္နဲ႕ ရွဳပ္ရွက္ခတ္ေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႕အိမ္မွ
ဆူညံသံေတြေၾကာင့္ နံေဘးရွိ ေဒၚေလးတုိ႕အိမ္က လူေတြပါ ေရာက္
လာပါတယ္။ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါး ၀ုိင္း၀န္းျပဳစုအျပီးမွာ သတိလစ္
သြားတဲ့ ရဲစုိးနဲ႕ ေနာင္ေနာင္ဟာ ျပန္ျပီး သတိရလာပါတယ္။ သူတုိ႕
ႏွစ္ဦးစလုံးရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ဟာ တေျဖးေျဖးခ်င္း ေနမေကာင္းတဲ့
ပုံသဏၭာန္ ကိုယ္ေတြ ပူလာပါတယ္။


(ဆက္ရန္။)

Read more »

Tuesday, 16 March 2010

ေသြးပ်က္ဖြယ္ရာ အိမ္ၾကီး (အပုိင္း- ၂)

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕တတ္သူမ်ား သတိထားျပီး ဖတ္ရူပါ။)

ယခင္ အပုိင္း(၁)မွ အဆက္ ….

ဦးဖူးညိဳအိမ္မွာ စကားေကာင္းေနေသာ သူတုိ႕ အားလုံး ထမင္း
စားဖုိ႕ အလွဴအိမ္ရွိရာဆီ ျပန္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အလွဴအိမ္ ျခံေပါက္
၀’ အေရာက္မွာ ရပ္ကြက္ရုံးသြားျပီး ဧည့္စာရင္းတုိင္ဖုိ႕ ေျပာတာ
ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ရုံးရွိရာသုိ႕ ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရပ္ကြက္ရုံးထဲ
မွာ ဧည့္စာရင္းေဖာင္ ျဖည့္ေနစဥ္ ကုိ၀က္က သူ႕အသိ ကုိကုလား
ဆုိသူနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ညစား စားျပီးေနာက္ အပ်င္းေျပ လဖက္ရည္ဆုိင္ ထုိင္ရန္ ထြက္ခဲ့
ၾကပါတယ္ …..။

(ခင္ေဇာ္) ကို၀က္၊ ခုနက ရုံးမွာ ေတြ႕တဲ့ အရန္မီးသတ္ ကိုကုလား
ဒီအိမ္ၾကီးအေၾကာင္းကုိ သိလား၊ သူက အရန္မီးသတ္ဆုိေတာ့
ရပ္ကြက္ထဲက အေၾကာင္းေတြ ပိုမ်ား သိမလားလုိ႕ပါ …။

(ကို၀က္) သိတာေပါ့၊ သူ သိထားတဲ့ပုံစံနဲ႕ အဘဦးဖူးညိဳ ေျပာျပပုံ
နဲ႕ေတာ့ မတူႏုိင္ဘူး၊ ဒီေကာင္ကုိ ေပါေတာေတာ ဆုိျပီး သူေျပာတဲ့
စကားကို အရပ္ထဲက လူေတြ မယုံတာ၊ ဒီေကာင္လည္း ဒီရပ္ကြက္ထဲ
မွာ ၾကီးလာတဲ့ သူပဲ၊ လဖက္ရည္ဆုိင္ကို သူလာမွာပါ …။

လဖက္ရည္ဆုိင္ေရာက္ျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ အရန္မီးသတ္ အလုပ္
ေရာ၊ အခေၾကးေငြ ယူျပီး မီးကင္းေစာင့္ေပးတဲ့ အလုပ္ပါ လုပ္ေသာ
ကိုကုလား ေရာက္လာပါတယ္ …။

(ကုိေအး) ကိုကုလား၊ ဒီလဖက္ရည္ဆုိင္မွာ ၾကိဳက္တာေသာက္၊
ေရာင္းတဲ့အထဲက ၾကိဳက္တဲ့မုန္႕ကို စား၊ က်ေနာ္တုိ႕ ရွင္းပါ့မယ္၊
အခု က်ေနာ္တုိ႕ အလည္လာတဲ့ ျခံအေၾကာင္း ေျပာျပပါလား၊
အဲဒီျခံမွာ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း “ပု႑က သရဲ” ေျခာက္တယ္လုိ႕ ေျပာ
ေနၾကလုိ႕၊ အဲဒါ တကယ္လား …။

(ကုိကုလား) ခင္ဗ်ားတုိ႕ ျမိဳ႕ကလူေတြ ၾကားရင္ ယုံမွာ မဟုတ္
ဘူး၊ က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္လည္း အရင္က သိပ္မယုံဘူး၊ က်ေနာ့္အေမ
က ဒီျခံရဲ႕ အရင္ပုိင္ရွင္ ေဒၚတင္တုိ႕ ရွိစဥ္ကတည္းက သူတုိ႕အိမ္
မွာ အ၀တ္ေလွ်ာ္ ေပးတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ခဲ့တာ၊ သရဲေျခာက္တဲ့
အိမ္ေဟာင္းၾကီးရဲ႕ ေနာက္ေက်ာမွာ ေရတြင္း တစ္ခုရွိ၊ အဲဒီ
ေရတြင္းက အခုထိ အေကာင္းပဲ၊ ေရတြင္းနံေဘးမွာ ေက်ာက္ျပား
ေတြ ေလး …. ငါးခ်ပ္ကို ညီေအာင္ ခင္းထားတယ္၊ က်ေနာ့္အေမ
ေျပာျပတာက တခါတေလ မနက္ေစာေစာ အ၀တ္ေလွ်ာ္ဖုိ႕ အဲဒီ
အိမ္သြားရင္ အိမ္ပုိင္ရွင္ ေဒၚတင္က အဲဒီေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ရွိတဲ့
အစားအေသာက္ အညစ္အေၾကးေတြကို သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ခုိင္းတယ္၊
အဲဒါနဲ႕ က်ေနာ့္အေမက ဒီအစားအေသာက္ေတြ ေက်ာက္ျပားေပၚ
မွာ ဘယ္သူ လာပုံထားသလဲလုိ႕ ေမးေတာ့ ျပန္မေျဖဘူး၊ သူတုိ႕
အိမ္မွာ အိမ္ေဖာ္လုပ္တဲ့ အလုပ္သမားကို တုိးတုိးတိတ္တိတ္ ေမး
ၾကည့္ေတာ့ ငါးရက္ တခါေလာက္ အိမ္ရွင္က “ေခါစာ” ေကြ်းတယ္
ဆုိပဲ၊ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ဘာကုိ ေကြ်းသလဲေတာ့ က်ေနာ့္အေမ
လည္း မသိဘူး၊ သူတုိ႕အိမ္က လူေတြ တစ္ႏွစ္တခါ ဆက္တုိက္
ေသေတာ့ အရပ္ထဲမွာ ဒီအိမ္ၾကီး “ခုိက္”တယ္လုိ႕ နာမည္ၾကီး
လာတာ ….။

(ေမာင္ေအာင္) ကိုကုလား ကိုယ္တုိင္ေရာ အေျခာက္ခံရဖူးလား …။

(ကုိကုလား) ဟာ …. ခုနက ေျပာျပေနတာက အရင္ ရာဇ၀င္ကို
ရွင္းျပေနတာ၊ အဲဒီျခံမွာ ပု႑က ဘယ္လုိ တုိက္တယ္ ထင္လဲ၊ ရွိသမွ်
ျပတင္းေပါက္ေတြ ေလလည္း မတုိက္၊ ဘယ္သူမွလည္း အဖြင့္အပိတ္
မလုပ္ပဲနဲ႕ ဖြင့္လုိက္ ပိတ္လုိက္ ျဖစ္ေနတာ၊ အဲဒါ တစ္ရက္တည္း မဟုတ္
ဘူးေနာ္ တစ္လလုံး၊ အဲဒီအိမ္ၾကီး နံေဘးက သစ္ပင္ၾကီးေတြ ေတြ႕
လား၊ အုန္းပင္က သုံး … ေလးပင္ ပဲရွိတာ၊ က်န္တာေတြက သရက္
ပင္ေတြ၊ ညဖက္ဆုိရင္ တစ္ပင္နဲ႕ တစ္ပင္ကို ေမ်ာက္လုိ ခုန္ျပီး ကူးျပ
တာ၊ မည္းမည္းၾကီး၊ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး ထုိးၾကည့္ရင္ ကိုယ့္မ်က္စိေရွ႕
မွာတင္ ေပ်ာက္သြားတာ၊ ျပီးေတာ့ သရက္သီးေတြ ခဲေတြနဲ႕ အိမ္ကို
ထုတာ၊ ရပ္ကြက္ရုံးက လူေတြေရာ စခန္းက ရဲေတြပါ သြားေစာင့္
ေပးဖူးတယ္၊ ေၾကာက္လုိ႕ ငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္ျပီး ေျပးတာ၊ ဘုန္းၾကီး
ၾကြလာလည္း ခဏပဲ ရတယ္၊ ဘုန္းၾကီး ျပန္ၾကြသြားတာနဲ႕ ျပန္ျပီး
ေသာင္းက်န္းတာ၊ က်ေနာ္တုိ႕ မ်က္စိ ေရွ႕မွာ ဖေယာင္းတုိင္ တစ္တုိင္
ဘယ္သူမွ မပါဘဲ ေလွကားထစ္ေတြေပၚ ခုန္ခုန္ျပီး တက္သြားတာ၊
ဖိနပ္ စီးခ်ိန္ေတာင္ မရဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႕လည္း ေျပးတာ တန္းေန
တာပဲ ….။

(ခင္ေဇာ္) ေန႕ခင္းဖက္ေရာ ေျခာက္လား၊ အဲလုိ ျဖစ္တာ ဘယ္ႏွစ္ ႏွစ္
ေလာက္ ရွိျပီးလဲ ….။

(ကုိကုလား) လူေတြေသျပီး ဒီျခံကုိ တရုတ္ေတြ ၀ယ္လုိက္တဲ့ ႏွစ္ကေန
စ’ျပီး ေျခာက္တာ၊ တရုတ္ေတြလည္း ဗုဒၶဘာသာပဲေလ၊ သူတုိ႕လည္း
ဘုန္းၾကီးပင့္ျပီး ပရိတ္ရြတ္တာေပါ့၊ မရဘူး၊ စ’ျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ကဆုိရင္ ေန႕ခင္း
ဖက္ၾကီး အိမ္ထဲက လူေတြကို ပထမ ေရနဲ႕ လုိက္ပက္တယ္၊ ေနာက္ေတာ့
ပစၥည္းေတြ သူ႕အလုိလုိ ဟုိေရြ႕ ဒီေရြ႕ လုပ္ျပတယ္၊ ဒါနဲ႕ တရုတ္ေတြလည္း
ဘာပစၥည္းမွ မယူႏုိင္ဘူး မ်က္ႏွာငယ္ေလးေတြနဲ႕ ျခံေရွ႕ကုိ ေျပးထြက္လာ
ၾကတာ၊ အရပ္ထဲက လူေတြ စုေပါင္းျပီး သြားၾကည့္တာ ေအာက္ထပ္က
ဧည့္ခံထဲမွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဆံပင္ဖ်ားလ်ား ခ်ျပီး ေခါက္တုတ္
ေခါက္ျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ေနတယ္၊ ေခါင္းငုံ႕ထားတယ္၊ လူေတြက
အိမ္ အေပါက္၀’ကေန “နင္ဘယ္သူလဲ” ေမးလုိက္ေတာ့ ေခါင္းေမာ့
လာတယ္၊ သူ႕ မ်က္ႏွာမွာ မ်က္စိတုိ႕ နားေခါင္းတုိ႕ ပါးစပ္ေပါက္တုိ႕
မရွိဘူး၊ ျပားျပားၾကီး၊ ဘာေျပာ ေကာင္းမလဲ တစ္ရပ္ကြက္လုံး
အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ေျပးလုိက္ၾကတာ၊ အဲဒါနဲ႕ ဘုန္းၾကီးပင့္ျပီး အထဲ
ကို ၀င္တာ ေအာက္ထပ္ေရာက္ရင္ အေပၚထပ္က ေသာင္းက်န္းျပတယ္၊
အေပၚထပ္ တက္ေတာ့ ေအာက္ထပ္က ပစၥည္းေတြကို ေရြ႕ျပစ္တာ
၀ုန္းဒုိင္းၾကဲပဲ၊ ဘုန္းၾကီး ဘုရားစာ ရြတ္ေတာ့ ခဏ ျငိမ္သြားတယ္၊
ဘုန္းၾကီး ျပန္ၾကြသြားေတာ့ က်န္ခဲ့တဲ့ လူေတြကို တစ္ေယာက္ျပီး
တစ္ေယာက္ လည္ပင္းအညွစ္ ခံရသလုိ ျဖစ္လာတာ၊ ဘာမွလည္း
မေတြ႕ရဘူး …။

(ကုိ၀က္) ဘုန္းၾကီး ၾကားသြားရင္ မင္းကို ေဒါကန္ေနအုံးမယ္၊ ကေလး
ေတြ ေၾကာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္ေျပာေနျပန္ျပီ …။

(ကုိကုလား) မင္းတုိ႕ အဲဒါေၾကာင့္ ခက္တာေပါ့၊ အရင္ တရုတ္သူေ႒း
က ဘာမွ မလုပ္ဘူး ထင္လုိ႕လား၊ နည္းလမ္းကို စုံေနတာပဲ ေလွ်ာက္
လုပ္တာ၊ သူ႕ျခံကို ေစ်းေလွ်ာ့ျပီး ေရာင္းသြားခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး၊ သူ
လည္း လုပ္တာပဲ၊ လုပ္လုိ႕ မရလုိ႕ လက္ေလွ်ာ့သြားတာ၊ ညီေလးတုိ႕
… မင္းတုိ႕ အလည္ေရာက္ေနတဲ့ ျခံနဲ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ျခံမွာ ငါ့အကို
၀မ္းကြဲ မိသားစု ရွိတယ္၊ မင္းတုိ႕ အုပ္စု ငါ့အကုိအိမ္မွာ သြားအိပ္လုိ႕
ရတယ္၊ စားေရး ေသာက္ေရးလည္း မပူနဲ႕၊ ငါ ၾကိဳေျပာထားေပး
မယ္ …။

(ကုိ၀က္) မနက္ျဖန္ စေနေန႕ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ဆရာေတာ္
ၾကြလာျပီး တစ္ျခံလုံးကုိ ပရိတ္ရည္ေတြ လုိက္ျဖန္းေပးမယ္၊ တစ္ျခံလုံး
ကုိလည္း ပရိတ္ၾကိဳးေတြ ပတ္ျပီး ခ်ည္ေပးမယ္ ေျပာတယ္၊ အိမ္က
လူေတြ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္လည္း ပရိတ္ၾကိဳးေတြ ဆြဲေပး
မယ္ ေျပာတယ္၊ သိပ္ေၾကာက္စရာ မလုိပါဘူးကြာ …။

(ကိုကုလား) ေအး … ၾကည့္ေသးတာေပါ့၊ ငါ့အထင္ေတာ့ ဒါ ပုိဆုိး
သြားမယ္၊ နည္းနည္းပါးပါး ေျခာက္လွန္႕လုိ႕ အဲလုိလုပ္တာ ျပႆနာ
မရွိဘူး၊ အခုဟာ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ကာလ ကတည္းက ရွိေနမွန္း
လည္းမသိဘူး၊ ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကမ္းတဲ့ အမ်ဳိးအစားေတြ၊ သူတုိ႕ကို
ပရိတ္ရည္ျဖန္းေတာ့မွ သူတုိ႕ ေနရတာ ထုိင္ရတာ ခက္တယ္ဆုိျပီး
ပိုေသာင္းက်န္းလာရင္ ဘယ္နဲ လုပ္မလဲ၊ ငါကေတာ့ လမ္းထိပ္က
ဦးပြားေပးတဲ့ အၾကံပဲ သေဘာက်တယ္၊ “ေခါစာ” ျပစ္၊ ေတာင္းပန္
ျပီး အျခား တစ္ေနရာကို ေရြ႕ေပးႏုိင္ရင္ ဒီကိစၥ ျပီးသြားမွာ …။

(ေနာင္ေနာင္) ဘယ္လုိ … ေနရာေရြ႕ေပးလုိ႕ ရတယ္ … ဟုတ္လား
ကိုကုလား …။

(ကုိကုလား) ဦးပြားဆုိတာ လမ္းထိပ္ ဗီြဒီယုိရုံကြ၊ တရုတ္ေတြ ေျပာင္း
လာျပီး ဒီျခံမွာ ျပႆနာ ျဖစ္ေတာ့ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႕ လုပ္တာ မရဘူး၊ အဲဒီ
အခ်ိန္မွာ ဦးပြားက ျခံရွင္ တရုတ္ကို အၾကံေပးတယ္၊ ျခံထဲမွာ
“ေခါစာ” ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္
ေကြ်း၊ ျပီးေတာ့ ျခံထဲက မျမင္ရတဲ့ သတၲ၀ါေတြကို ဒီျခံထက္ ပိုျပီး
ေကာင္းတဲ့ ေနရာဘုံဌာနကို ေျပာင္းေပးမယ္လုိ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာ၊
အဲဒီနည္းနဲ႕ ေခၚထုတ္ျပီး ေနရာ ေျပာင္းခုိင္းတာ၊ ျခံရွင္ တရုတ္လည္း
စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႕ လုိက္လုပ္ပါတယ္၊ ျခံေဒါင့္ေတြမွာ “ေခါစာ” ကုိ (၇)
ရက္ ဆက္တုိက္ေကြ်းတယ္၊ ၇- ရက္ျပည့္ေတာ့ ညဖက္ၾကီး သူ႕ကုန္တင္
ကား ေနာက္ဖုံးဖြင့္ျပီး ဒီျခံထဲက မကြ်တ္မလြတ္တဲ့ ဟာေတြ နင္တုိ႕ကုိ
ေနရာ ေျပာင္းေပးမယ္ ဒီကားေပၚကို တက္ၾက ဆုိျပီး ကားနဲ႕ ေခၚထုတ္
သြားတာ၊ ပထမေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပဲ ေမာင္းေနတာေပါ့၊ ရဲ
စခန္းေရွ႕ ေရာက္ေတာ့ ကားေခါင္းခန္းထဲမွာ ရွိတဲ့ ေနာက္ၾကည့္မွန္က
ေန ေနာက္ခန္းထဲကုိ မသိမသာ လွမ္းၾကည့္လုိက္တာ ဘာျမင္ရလဲ
မေျပာတတ္ဘူး၊ ကားဘရိတ္ ေစာင့္နင္းျပီး ကားေပၚက ဆင္းေျပးတာ၊
ပုဆုိးေတာင္ မပါဘူး၊ ကြင္းလုံးကြ်တ္ျပီး ကားေပၚမွာ က်န္ခဲ့တယ္၊
ေၾကာက္ဖ်ား ဖ်ားျပီး ေဆးရုံးေတာင္ တင္လုိက္ရတယ္၊ ေဆးရုံးက
ျပန္ဆင္းလာေတာ့ ရတဲ့ေစ်းနဲ႕ ဒီျခံေရာ အိမ္ေတြပါ ေရာင္းမယ္
ျဖစ္သြားတာပဲ ….။

(လူငယ္မ်ား) ……. (ရယ္သံမ်ား)

…. လဖက္ရည္ဆုိင္အတြင္း သူတုိ႕အုပ္စု၏ ရယ္ေမာသံမ်ားေၾကာင့္
အျခား စာပြဲ၀ုိင္းမ်ားရွိ ထုိင္ေနသူ အားလုံး သူတုိ႕ကို ျပံဳးျပီး ၾကည့္
ေနၾကပါတယ္ …။

သူေျပာတဲ့ စကားကို ေလွာင္ေျပာင္ ရယ္ေမာၾကေသာေၾကာင့္
ကိုကုလားရဲ႕ မ်က္ႏွာဟာ ရူတည္တည္ ျဖစ္သြားပါတယ္၊ အေရး
အေၾကာင္းရွိရင္ မီးကင္းတဲမွာ သူ ရွိေၾကာင္း ေျပာျပီး ထြက္ခြာသြား
ပါတယ္။

သူတုိ႕အုပ္စုကို တည္းခုိဖုိ႕ ေပးထားတဲ့ အိမ္က တစ္ထပ္ တုိက္ပု
ေလးပါ။ အေပၚမွာ ထပ္ခုိး ေသးေသးေလး ရွိပါတယ္။ နယ္ျမိဳ႕မ်ား
ရဲ႕ ထုံးစံအရ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီး ရွိတဲ့ လမ္းကလြဲရင္ လမ္းသြယ္
အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ည ရွစ္နာရီ ကိုးနာရီမွာ လူသြား လူလာ မရွိ
သေလာက္ပါ။ အျပင္ဖက္မွာ အရာရာဟာ တိတ္ဆိတ္ ေနပါတယ္။
ကုိ၀က္လည္း သူတုိ႕ အုပ္စုနဲ႕ အတူတူ လာအိပ္ေပးပါတယ္။
ကို၀က္တစ္ေယာက္ တေခါေခါ အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္မွာ သူတုိ႕ အိပ္မေပ်ာ္
ေသးပါ။ ေနာင္ေနာင္နဲ႕ ရဲစုိးဟာ ျပတင္းေပါက္ကေန ျခံထိပ္ဖက္ကုိ
ကုန္းကုန္းကြကြနဲ႕ ၾကည့္ေနပါတယ္။

(ေနာင္ေနာင္) ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ ဧည့္စာရင္း လာစစ္လား မသိဘူး၊
ျခံထဲကို လူငါးေယာက္ ၀င္လာတယ္ …။

(ေမာင္ထူး) ကို၀က္ ထ’စမ္းပါအုံးဗ်ာ၊ ဧည့္စာရင္း လာစစ္ေနျပီတဲ့။

(ရဲစုိး) ေမာင္ထူး၊ မင္းတုိ႕ အေဒၚ အိမ္ဖက္ကို အရင္ သြားစစ္ေနပုံ
ရတယ္ …။

(ကုိ၀က္) ဟုတ္ေရာ ဟုတ္ရဲ႕လားကြာ၊ ဧည့္စာရင္း လုိက္စစ္မယ္
ဆုိရင္ ကုလား စကားေျပာတဲ့ အသံကုိ ႏွစ္ျခံေက်ာ္ေလာက္ကေန
ၾကားေနရတာ …။

သူတုိ႕အားလုံး ဟုိဖက္အိမ္ကို လွမ္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ မီးေတြဖြင့္
ျပီး ႏိူးေနပုံ မရပါ။ ဒါနဲ႕ အိပ္ခ်င္မူးတူး ျဖစ္ေနေသာ ကို၀က္ အပါ
အ၀င္ သူတုိ႕ အားလုံး နံေဘးအိမ္ဆီ သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ကို၀က္ရဲ႕
တံခါးကို တဒုန္းဒုန္းထုသံေၾကာင့္ ေမာင္ထူးတုိ႕ အေဒၚ မိသားစု
လည္း ႏူိးလာပါတယ္၊ ကို၀က္က ….
“ေဒၚေလးတုိ႕အိမ္ကို ဧည့္စာရင္း လာစစ္လား၊ ျခံထဲကုိ လူေတြ
၀င္လာတယ္လုိ႕ သူတုိ႕ေျပာလုိ႕ …”

(ေဒၚေလး) အေဒၚတုိ႕က အိပ္ေနတာ ၾကာျပီး၊ မင္းဦးေလးက စိတ္
ပုတီး စိတ္ေနတာ၊ မင္းတုိ႕ ဦးေလး လာႏူိးလုိ႕ အေဒၚတုိ႕လည္း အခုပဲ
ႏိူးလာတာ၊ ဒုိ႕အိမ္ဖက္ေတာ့ ဘယ္သူမွ မလာဘူး၊ ဧည့္စာရင္းလည္း
လာမစစ္ဘူး ….။

ေဒၚေလး စကားမဆုံးခင္ ဦးေလးက ၾကားျဖတ္ျပီး ..…

“ငါက မင္းတုိ႕ ဒီအခ်ိန္ေရာက္မွ အျပင္က ျပန္လာတယ္ ေအာင့္ေမ့
လုိ႕၊ ျခံတံခါးကို ဖြင့္သံ၊ လူေတြ အုပ္စုလုိက္ စကားေျပာျပီး လမ္း
ေလွ်ာက္လာတဲ့ အသံေတြေတာ့ ၾကားတယ္၊ မင္းတုိ႕ဘဲ ထင္ျပီး ဆက္
ပုတီးစိတ္ေနတာ၊ မင္းတုိ႕ မဟုတ္ဘူးလား၊ ဧည့္စာရင္း လာစစ္ရင္
ျခံေပါက္၀’ကေန လွမ္းေအာ္တယ္၊ ျခံထဲကို တခါတည္း တန္းျပီး
၀င္မလာတတ္ဘူး၊ ဒါဆုိရင္ … အင္း …။

(ကိုေအး) ဒါဆုိ သူခုိးေတြနဲ႕ တူတယ္၊ ကို၀က္ ေလာက္ေလးခြ ရွိလား၊
ေဟ့ေကာင္ေတြ တုတ္ေတြ ရွာၾက ….။

(ေမာင္ေအာင္) ကုိေအးကလည္း ကိြဳင္ပဲ၊ သူခုိးဆုိရင္ ျခံထိပ္ကေန
အုပ္စုလုိက္ တံခါးဖြင့္ျပီး ၀င္လာမလား၊ မီးကင္းေစာင့္တဲ့ ကိုကုလား
တုိ႕ဆီ သြားေမးရေအာင္၊ သူတုိ႕ေရာ ေတြ႕လုိက္လားလုိ႕ …။

(ေနာင္ေနာင္) မင္းကလည္း ငါတုိ႕ေျပာတာကုိ မယံုလုိ႕လား၊ ငါတုိ႕
မ်က္စိနဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြ႕လုိက္တာ၊ ဦးေလးေတာင္ အိမ္ေပၚ
ကေန အသံေတြ ၾကားလုိက္ေသးတယ္ …။

(ရဲစုိး) ဦးေလးတုိ႕မိသားစု အိမ္ထဲမွာဘဲ ေန၊ က်ေနာ္တုိ႕ မီးကင္း
တဲက ကိုကုလားတုိ႕ကို သြားေခၚလုိက္မယ္၊ ျခံထဲကို သူခုိး ကပ္တာ
လား မသိဘူး …။

(ကုိ၀က္) အင္း … ညီေလးတုိ႕ ကုလားကို သြားေခၚမေနနဲ႕၊ ဦးေလး
တုိ႕လည္း ျပန္ျပီး အိပ္ေတာ့၊ ဘာမွ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ စိတ္ထဲမွာ ထား
လုိက္ပါ၊ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ ျပန္လာတုန္းက က်ေနာ္
ကိုယ္တုိင္ ျခံတံခါးေသာ့ကုိ ပိတ္ခဲ့တာ …။

(ေနာင္ေနာင္) ဟာ … ဟုတ္သားပဲ၊ ဒါဆုိ ခုနက လူေတြက ဘယ္သူ
ေတြလဲ ….။

မ်က္လုံးျပဴး မ်က္ဆန္ျပဴးျဖစ္ေနေသာ သူတုိ႕အားလုံး အူေၾကာင္ေၾကာင္
နဲ႕ အိမ္ထဲကို ျပန္၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အိမ္ထဲျပန္ေရာက္ေတာ့ စ’ေတြ႕တဲ့
ရဲစုိးနဲ႕ ေနာင္ေနာင္ဟာ ေတာ္ေတာ္လန္႕ေနၾကပါျပီ။ အိပ္လုိက္ ႏူိးလုိက္
ျဖင့္ ညတစ္ညကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

မနက္ေစာေစာ ေဒၚေလးတုိ႕ အိမ္ဖက္မွ ကို၀က္နာမည္ လာေခၚသံ
ေၾကာင့္ သူတုိ႕ အားလုံး အိပ္ယာက ႏိူးခဲ့ပါတယ္။ ျခံထဲမွာ အလွဴ
အတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ ကူညီေပးဖုိ႕ ကိုကုလားအပါအ၀င္ အရပ္ထဲမွ လူ
အေတာ္မ်ားမ်ား ေရာက္ေနၾကပါျပီ။ ျခံေနာက္ဆုံးက ပရိတ္တရားနာ
မယ့္ အိမ္ၾကီးရွိရာဆီ သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ဖုိ႕ လူေတြ သြားလာေနၾကပါ
တယ္။ မနက္စား အဆာေျပစားအျပီး ကုိကုလားတုိ႕ သန္႕ရွင္းေရး
လုပ္ေနေသာ အိမ္ၾကီးဖက္ကုိ သူတုိ႕အုပ္စု သြားၾကပါတယ္။


(ဆက္ရန္။)

Read more »

Sunday, 14 March 2010

ေသြးပ်က္ဖြယ္ရာ အိမ္ၾကီး (အပုိင္း- ၁)

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕တတ္သူမ်ား သတိထားျပီး ဖတ္ရူပါ။)

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ လူငယ္
တစ္စုဟာ နယ္ျမိဳ႕တစ္ခုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလွဴတစ္ခု
သုိ႕ သြားေရာက္ရန္ လဖက္ရည္ဆုိင္တစ္ခုမွာ စုေ၀းခဲ့ၾကပါတယ္။

(ေမာင္ထူး) ….ျမိဳ႕က ငါတုိ႕အေဒၚ ၀ယ္ထားတဲ့ အိမ္မွာ ပု႑က
တုိက္လုိ႕၊ အဲဒါ အခု ငါတုိ႕ အေဒၚ မိသားစုလည္း ဆြမ္းေကြ်း
ပရိတ္တရားနာကို လဆန္းက စ’ျပီး ၇- ရက္ ဆက္တုိက္လုပ္မယ္၊
ငါတုိ႕အိမ္က လူေတြေတာ့ မအားၾကဘူး၊ ငါကုိဘဲ အလွဴသြားဖုိ႕
လႊတ္ေနတယ္၊ မင္းတုိ႕ လုိက္ၾကမလား၊ ကားခလည္း မကုန္ဘူး၊
ဒုိ႕ အေဒၚပုိင္တဲ့ လုိင္းကားက ရန္ကုန္နဲ႕ အဲဒီကို ေန႕တုိင္း
ဆြဲတယ္ …။(ကုိေအး) ငါေတာ့ အရမ္း စိတ္၀င္စားတယ္၊ ဒီေခတ္မွာ ဒီေလာက္
တုိးတက္ေနတာ၊ ဒါမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႕ ငါေတာ့ ထင္တယ္၊
က်န္တဲ့လူေတြကို ေမးၾကည့္ …။

(ခင္ေဇာ္) က်ေနာ္လည္း စိတ္၀င္စားတယ္ ကုိေအး၊ အုပ္စုေတာင့္
လုိ႕ကေတာ့ လုိက္ျပီးသာပဲ …။

ဤသုိ႕ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ လူငယ္ ရွစ္ဦးဟာ နယ္ျမိဳ႕ေလးရွိရာဆီ
သုိ႕ ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အလွဴျပဳလုပ္ရာ ျခံ၀န္းဟာ ေတာ္ေတာ္
ေလး က်ယ္၀န္းပါတယ္။ အလွဴရွင္ မိသားစုဟာ ဧည့္သည္လူငယ္
မ်ားအား မိမိတုိ႕ ျခံ၀န္းအတြင္းရွိ အိမ္တစ္လုံးတြင္ တည္းခုိရန္
စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ယင္းျခံ၀န္းအတြင္း၌ အေဆာက္အဦး သုံးခုရွိျပီး
ႏွစ္ခုတြင္ လူေနထုိင္ျပီး က်န္တစ္ခုကို ဂုိေဒါင္ပုံစံ ျပဳလုပ္ထားပါ
တယ္။ ျခံ၀န္း၏ အတြင္းဖက္ ေခ်ာင္က်က် တစ္ေနရာတြင္ ဂုိေဒါင္
အျဖစ္ အသုံးျပဳထားေသာ ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အဦးသည္ တုိက္ခံ
အိမ္ေဟာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အလည္ေရာက္လာေသာ လူငယ္မ်ားဟာ နယ္ျမိဳ႕ရွိ လဖက္ရည္
ဆုိင္တြင္ ထုိင္လုိက္၊ ျမိဳ႕အတြင္းရွိ ရူခင္းမ်ဳိးစုံကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရူ
ျပီး တည္းခုိရာ အလွဴအိမ္သုိ႕ ျပန္လာၾကပါတယ္။ အိမ္ရွင္ မိသားစု
၀င္အားလုံး အလွဴကိစၥ၊ သူတုိ႕ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ားနဲ႕ အလုပ္မ်ားေန
ေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအား မိသားစုပုိင္ ပြဲရုံမွ “ကုိ၀က္”ဟု ေခၚ
ေသာ စာေရးတစ္ဦးက ဒုိင္ခံ ဧည့္ခံပါတယ္။ လူငယ္မ်ားက “ကုိ၀က္”
အား အလွဴအိမ္၏ “ပု႑က သရဲ” ဇာတ္လမ္းကို ေမးျမန္းေသာ
အခါ …။

(ေနာင္ေနာင္) ကုိ၀က္၊ ေမာင္ထူးအေဒၚ ခင္ဗ်ားတုိ႕ သူေ႒းက
ဘာျဖစ္လုိ႕ အလွဴလုပ္တာလဲ၊ ရွင္ျပဳတာတုိ႕ နားသ’ တုိ႕လည္း
မဟုတ္ဘူး ၊ ေမာင္ထူးေျပာေတာ့ ဒီျခံထဲမွာ “ပု႑က သရဲ”
ေျခာက္တယ္ဆုိတာ တကယ္လား ….။

(ကို၀က္) ငါလည္း တသက္တကိုယ္ ဒီလုိ အျဖစ္မ်ဳိး ၾကံဳဖုိ႕
ေနေနသာသာ ေသေသခ်ာခ်ာေတာင္ မၾကားမိဖူး၊ လူၾကီးေျပာ
သံကုိ နားစြန္းနားဖ်ားပဲ ၾကားဖူးတယ္၊ ျခံေနာက္ဆုံးက တုိက္
ေဟာင္းမွာ ပစၥည္းေတြ ထည့္ထားတာ ေျခရာလက္ရာေတြ
ပ်က္ပ်က္ေနလုိ႕ ပထမ သူခုိး၀င္တယ္ပဲ ေအာင့္ေမ့ၾကတာ၊ အိမ္နီး
နားခ်င္း ေျပာမွ အဲဒီအိမ္ေဟာင္းက တစ္ႏွစ္ကို တစ္ၾကိမ္ အခုလုိ႕
ေပါက္ကရေတြ ျဖစ္တတ္တယ္ ဆုိပဲ …။

(ကိုေအး) တျခားလူေတြေရာ ဘာေတြ ျဖစ္ၾကေသးလဲ၊ က်ေနာ္တုိ႕က
စိတ္၀င္စားလုိ႕ အုပ္စုလုိက္ ခ်ီတက္လာၾကတာ …။

(ကို၀က္) ျခံေနာက္ပိတ္ဆုံးမွာ ဂုိေဒါင္လုပ္ထားတဲ့ အိမ္ၾကီးကို
မင္းတုိ႕ ေတြ႕လား၊ အဲဒီအိမ္ၾကီးက ဟုိးအရင္ အိမ္ရွင္ေတြ လက္ထက္
ကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ အိမ္၊ က်န္တဲ့ အိမ္ေတြက ေဒၚေလးတုိ႕ မတုိင္ခင္
တရုတ္သူေ႒း လက္ထက္မွာ ထပ္ေဆာက္ထားတဲ့ အိမ္အသစ္ေတြ၊
အဲဒီအိမ္ေဟာင္းၾကီးမွာ လူေနလုိ႕ မရဲဘူး၊ ျပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို တစ္လ
ေလာက္ သရဲစီးသလုိ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႕ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြက ေျပာၾက
တာပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ လာမဲ့ တနဂၤေႏြေန႕က စျပီး ေန႕စဥ္ မနက္တုိင္း
ဆြမ္းေကြ်း ပရိတ္တရားနာပြဲ လုပ္မလုိ႕ …။

(ထြန္းဦး) ဒီအိမ္အေၾကာင္း ဘယ္သူ ဂဃနဏ သိလဲ၊ က်ေနာ္တုိ႕
ေမးၾကည့္ခ်င္လုိ႕ ကုိ၀က္ …။

(ကို၀က္) တစ္ျခံေက်ာ္ “၀ါးဆုိင္”က အဘဦးဖူးညိဳဆုိတဲ့ လူၾကီး
ေတာ့ ရွိတယ္၊ အခု အလွဴလုပ္တာလည္း အဲဒီအဘၾကီး တုိက္
တြန္းလုိ႕ လုပ္ၾကတာ၊ မင္းတုိ႕ စိတ္၀င္းစားရင္ သူ႕ဆီ သြားေမး
လုိ႕ရတယ္ …။

ဒီလုိနဲ႕ ကို၀က္ အပါအ၀င္ သူတုိ႕ တစ္အုပ္စုလုံး အလွဴအိမ္
ႏွင့္ တစ္ျခံေက်ာ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ အဘ ဦးဖူးညိဳ၏ အိမ္သုိ႕
ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္ …။

(ေမာင္ေအာင္) အဘ၊ ဒီအိမ္ၾကီးရဲ႕ ရာဇ၀င္ကို က်ေနာ္တုိ႕
သိခ်င္လုိ႕ပါ၊ အဲဒီ ပု႑က သရဲ ဆုိတာ ဘယ္အခ်ိန္က စျပီး
ဒီျခံထဲမွာ ျဖစ္ခဲ့တာလဲ …။

(ဦးဖူးညိဳ) ဒီအိမ္အေၾကာင္း ေျပာျပရမွာ ခပ္ရွည္ရွည္ပဲ၊ လက္ရွိ
ေမာင္၀က္တုိ႕ သူေ႒း မ၀ယ္ခင္က ဒီအိမ္မွာ တရုတ္ဆန္စက္
သူေ႒း မိသားစု ေနခဲ့တယ္၊ တရုတ္ေတြ မေနခင္က အဲဒီအိမ္မွာ
ငါတုိ႕ျမိဳ႕ရဲ႕ ျမိဳ႕မ်က္ႏွာဖုံး မိသားစု တစ္စု ေနခဲ့ဖူးတယ္၊ အဲဒီ
မိသားစုရဲ႕ အေမျဖစ္သူ မတင္တုိ႕ဖက္ကေန ဒီအိမ္ကို အေမြရ
ခဲ့တာေပါ့၊ သူတုိ႕မ်ဳိးရုိး အစဥ္အဆက္ ေနခဲ့ၾကတာ၊ ငါတုိ႕ ခပ္
ငယ္ငယ္က မတင္တုိ႕အေဖ ပြဲကန္ထရုိက္ ဦးစည္ ဆုိတာ
ဒုိ႕ျမိဳ႕မွာ နာမည္ၾကီးပဲ၊ သူတုိ႕ျခံထဲမွာ ဘယ္သူမွ မရွိတဲ့အခ်ိန္
မွာေတာင္ ျခံနံေဘးကို ဘယ္သူမွ … ဘယ္သူခုိးမွ မကပ္ရဲဘူး၊
သရဲ ေမြးထားတယ္ …။

(ကိုေအး) သရဲ ေမြးထားတယ္၊ ဘယ္လုိပုံစံ ေမြးထားတာလဲ၊
ဘာျဖစ္လုိ႕ ေမြးထားတာလဲ အဘ …။

(ဦးဖူးညိဳ) ပြဲကန္ထရုိက္ဆုိတာ ျမိဳ႕ေတြ၊ ရြာေတြဖက္မွာ ဘုရားပြဲ
လုပ္ရင္ အျငိမ့္တုိ႕၊ ဇာတ္တုိ႕ကို ဌားျပီး ဖ်ာလက္မွတ္ ေရာင္းစား
တာ၊ မုိးရာသီေလာက္ပဲ ကုိယ့္အိမ္မွာ ေနရေလ့ရွိတယ္၊ သီတင္း
၀ါလကြ်တ္တဲ့ အခ်ိန္က စျပီး ၀ါ မ၀င္ခင္အထိ အလုပ္ လုပ္ရတာ၊
အဲဒီေတာ့ က်န္ခဲ့တဲ့ ေနအိမ္မွာ ပစၥည္းေတြ၊ မိသားစုေတြ လုံျခံဳ
ေရး အတြက္ ေအာက္လမ္းဆရာေတြနဲ႕ ေပါင္းျပီး သရဲ ေမြးတာ၊
ပြဲကန္ထရုိက္ ဦးစည္ ဆုံးသြားေတာ့ ဒီျခံကို သူ႕သမီး မတင္
က အေမြရတယ္၊ မတင္ အိမ္ေထာင္က်ေတာ့ သူ႕ေယာက္်ား
ျဖစ္သူက ဆီစက္တုိ႕၊ ေဆးလိပ္ခံုတုိ႕ လုပ္ေတာ့ အဲဒီ သရဲေမြး
တဲ့အေၾကာင္း ေျပာသံ မၾကားရေတာ့ဘူး။ သူတို႕ မိသားစု၀င္
ေတြ တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ ေသၾကေတာ့ က်န္တဲ့ သူ
ေတြက တရုတ္သူေ႒းဆီ ဒီျခံကုိ ေရာင္းခဲ့တာ၊ ပထမေတာ့
အဲဒီ တရုတ္သူေ႒းလည္း ဒီအိမ္ေဟာင္းကုိ ဖ်က္ျပီး အိမ္အသစ္
ျပန္ေဆာက္မယ္ လုပ္ေသးတယ္၊ အိမ္ဖ်က္ဖုိ႕ ၾကံစည္တုိင္း ၾကံစည္
တုိင္း အေႏွာက္အယွက္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု ေပၚလာလုိ႕ ေနာက္ဆုံး
ေတာ့ တရုတ္သူေ႒းလည္း ေမာင္၀က္တုိ႕ သူေ႒း၊ လက္ရွိ အိမ္ရွင္ထံ
ေရာင္းခဲ့တာပါ …။

အဘဦးဖူးညိဳ ေျပာျပေသာ အိမ္ေဟာင္း၏ ဇာတ္လမ္းမွာ …

ျခံ၀န္းကို မိဘမ်ားထံမွ အေမြ ရခဲ့တဲ့ ေဒၚတင္ ဆုိသူ အမ်ဳိးသမီးၾကီး
ႏွင့္ သူ႕ခင္ပြန္းျဖစ္သူတုိ႕ဟာ ျမိဳ႕မ်က္ႏွာဖုံး လူၾကီးလူေကာင္းေတြ
ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕ မိသားစုဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေနနဲ႕
ေဆးလိပ္ခုံ၊ ဆီၾကိတ္စက္၊ အေသးစား ဆန္ၾကိတ္စက္ အေတာ္
မ်ားမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ေသာ ခ်မ္းသားတဲ့ မိသားစုပါ။ သားသမီး ေလးဦး
ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ တေနမွာေတာ့ သားအငယ္ဆုံးျဖစ္သူ
ဟာ အိမ္ရွိ ေဆးလိပ္ခုံမွာ ေဆးလိပ္ လိပ္ေသာ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္
သမားတစ္ဦးနဲ႕ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ခ်စ္ကြ်မ္း၀င္ရာကေန
ကိုယ္၀န္ ရွိလာပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ရွိတဲ့သတင္း ထြက္လာခ်ိန္ေရာက္
မွ သိလုိက္ရေသာ မိသားစုလည္း ဆႏၵမရွိေသာ္လည္း အမ်ားအျမင္
မွာ သင့္ေတာ္ေအာင္ သူတုိ႕ႏွစ္ဦးကို လက္ထပ္ ေပးလုိက္ပါတယ္။

သူတုိ႕ႏွစ္ဦးဟာ မိသားစုနဲ႕အတူ ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။ မိဘႏွစ္ပါးက
ဘာမွ် မေျပာေသာ္လည္း၊ အကုိၾကီး အမၾကီးမ်ား၊ သူတုိ႕၏ ဇနီး၊
ခင္ပြန္းမ်ားက သားအငယ္ဆုံး၏ ဇနီးသည္အေပၚ နိမ့္ခ်ဆက္ဆံ
ပါတယ္။ သည္းမခံႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အိမ္အေပၚထပ္ရွိ
သူတုိ႕ လင္မယား အိပ္ခန္းအတြင္းမွာ အဲဒီ မိန္းကေလးဟာ မိမိ
ကုိယ္ကို မိမိ ဆြဲၾကိဳးခ်ျပီး အဆုံးစီရင္ သြားပါတယ္။ ေခြ်းမျဖစ္သူ
ကြယ္လြန္အျပီး သူတုိ႕မိသားစုလည္း က်န္ရစ္သူ သားအငယ္ဆုံး
အား သေဘၤာသားအျဖစ္ ျပည္ပသုိ႕ ေစလႊတ္ လုိက္ပါတယ္။
အဲဒီ ဆြဲၾကိဳးခ် ေသဆုံးမွဳ တစ္ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္တဲ့ ေန႕မွာပဲ
ျခံပုိင္ရွင္ ေဒၚတင္ဟာ ေရခ်ဳိခန္းအတြင္း ေခ်ာ္လဲျပီး ရုတ္တရက္
ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ပုိင္း ျခံပုိင္ရွင္ ေဒၚတင္၏ခင္ပြန္းသည္ အဖုိးၾကီးဟာ
ေလျဖတ္တဲ့ ေရာဂါကို ခံစားျပီး အိပ္ယာေပၚမွာ ဘုန္းဘုန္းလဲ
သြားပါတယ္။ ျမန္မာ့ တုိင္းရင္းေဆးဆရာေတြ၊ အေနာက္တုိင္း
ေဆးပညာဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႕ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကုသမွဳ ခံယူအျပီးမွာ
အဖုိးၾကီး ျပန္လည္ လွဳပ္ရွားႏုိင္တဲ့ အဆင့္ကို ျပန္ေရာက္ရွိ
လာပါတယ္။ သုိ႕ေပမဲ့ ယခင္ကလုိ အေကာင္း ပကတိနီးပါး
သြက္လက္မွဳမ်ဳိးေတာ့ မရွိေတာ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိသားစု စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းေတြကို သားသမီးေတြနဲ႕ သူတုိ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္
ေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္ ေရာက္သြားပါတယ္။

သားသမီး အရင္းအျခာေတြဟာ ရုိးရုိးေအးေအး ေနထုိင္သူ
မ်ား ျဖစ္ျပီး သူတပါးေျပာသမွ်ကုိ ယုံလြယ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရွိေသာ သူတုိ႕ရဲ႕ ဆီၾကိတ္စက္၊ ဆန္စက္
မ်ားမွာ မုိးလင္း မုိးခ်ဳပ္ အလုပ္မ်ားေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
သူတုိ႕ ဖခင္၏ အနီးနားတြင္ သူတုိ႕၏ ဇနီးသည္မ်ားသာ
အျမဲလုိလုိ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ သမီး မိန္းကေလး တစ္ဦးသာ
ရွိျပီး သမီးျဖစ္သူရဲ႕ ခင္ပြန္းဟာ စစ္တပ္မွ အရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္ပါ
တယ္။ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ေယာကၡမထံမွ အေမြေတာင္းရန္ မိန္းမ
ျဖစ္သူအား အျမဲတုိက္တြန္းေလ့ရွိပါတယ္။

ေလျဖတ္၍ ျပန္ေကာင္းခါစ ျခံပုိင္ရွင္ အဖုိးၾကီးဟာ ညဖက္မွာ
ဗုိက္ဆာျပီး အစားအေသာက္မ်ား ထ’စားေလ့ ရွိပါတယ္။ ယင္းသုိ႕
ညဖက္တြင္ အစား စားသည့္အက်င့္ဟာ ယခင္ က်န္းမာေရး
ေကာင္းမြန္ ကတည္းက ရွိေသာ သူ႕အက်င့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ညဖက္
တြင္ တစ္ဦးတည္း တုန္တုန္ယင္ယင္ျဖင့္ မီးဖုိေခ်ာင္း၌ ထမင္း ထ’စား
ေသာ အဖုိးၾကီးအား သူ႕ေခြ်းမမ်ားနဲ႕ သမက္ျဖစ္သူတုိ႕က “ဖုတ္” ဟု
ေခၚေသာ သရဲ ၀င္စီးေနေၾကာင္း မဟုတ္မဟတ္ စြတ္စြဲ ေျပာဆုိၾက
ပါတယ္။

ရုိးသားျပီး အယံုလြယ္ေသာ သားသမီးမ်ားဟာ ရင္ႏွီးေသာ
မိတ္ေဆြ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၏ တားျမစ္ေနသည့္ ၾကားမွပင္
သူတုိ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား၏ ေျပာစကားကို ယုံၾကည္ျပီး ေနအိမ္
သုိ႕ ပေရာဂါကုဆရာ တစ္ဦးအား ပင့္ဖိတ္ျပီး အဖုိးၾကီးအား ျပသ
ပါတယ္။ ပေရာဂါကု ဆရာဆုိသူဟာ “ဖုတ္”ထုတ္သည္ဟု ဆုိျပီး
အဖုိးၾကီးအား ၾကိမ္လုံးျဖင့္ အမ်ားေရွ႕တြင္ ေျခာက္လွန္႕ ရုိက္ႏွက္
ပါတယ္။

ေနမေကာင္း ျဖစ္ေနသည့္ၾကားမွ ပေရာဂါကု ဆရာ၏ ရုိက္ႏွက္
မွဳကို ခံရေသာ ထုိ အဖုိးၾကီးဟာ ရွက္ရြံ႕စြာျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ
ဆြဲၾကိဳးခ်ျပီး အဆုံးစီရင္ သြားျပန္ပါတယ္။ အဖုိးၾကီး ေသဆုံးလုိ႕
ရက္မလည္ခင္မွာဘဲ သမီးျဖစ္သူဟာ သူ႕ေယာက္်ား စစ္ဗုိလ္နဲ႕
စကားမ်ားရာကေန ေလွကားထစ္ေပၚမွ ေခ်ာ္က်ျပီး ေသဆုံး
သြားျပန္ပါတယ္။ အဖုိးၾကီးေရာ သူ႕သမီးပါ ေသဆုံးခဲ့ေသာ အခ်ိန္
ကာလဟာ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ဆုိသလုိ အဖုိးၾကီးမိန္းမ ေဒၚတင္
ဆုိသူ ကြယ္လြန္ေသာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ ရက္စြဲႏွင့္
သိပ္မေ၀းပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျခံၾကီးအတြင္း တစ္ႏွစ္ တခါ ဆုိသလုိ
ကြယ္လြန္သြားသူမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္တုိင္း
ထူးဆန္းအံၾသ တုပ္လွဳပ္ဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ပြားၾကပါတယ္။

ဒီအျဖစ္အပ်က္မ်ား ေနာက္ပုိင္း က်န္ရစ္သူ မိသားစုဟာ သူတုိ႕
အိမ္ၾကီးအပါအ၀င္ ျခံတစ္ခုလုံးကုိ တရုတ္လူမ်ဳိး ဆန္စက္လုပ္ငန္း
ရွင္ တစ္ဦးထံ ရတဲ့ေစ်းနဲ႕ ေရာင္းခ်သြားပါတယ္။ အဲဒီျခံကုိ ၀ယ္ယူ
ခဲ့ေသာ တရုတ္သူေ႒းလည္း ေလး … ငါးႏွစ္ ၾကာတဲ့အထိ ေနထုိင္
ခဲ့ပါတယ္။ ထိတ္လန္႕ တုပ္လွဳပ္စရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေတြ႕ၾကံဳအျပီးမွာ
ေတာ့ တရုတ္လူမ်ဳိး ပုိင္ရွင္လည္း လက္ရွိ ေနာက္ဆုံး ပုိင္ရွင္ထံ
ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ထပ္မံ ေရာင္းခ် ခဲ့ပါတယ္။

….. ဦးဖူးညိဳ၏ စကား အဆုံးသတ္ သြားခ်ိန္မွာ ဧည့္သည္လူငယ္
မ်ားလည္း တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ျပီး ထင္ျမင္
ခ်က္ေပးဖုိ႕ ေတြးေ၀ေနၾကပါတယ္ …။


(ဆက္ရန္။)
(အပိုင္း- ၂ ကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပရန္ ရက္အတန္ၾကာပါအုံးမည္။)

Read more »

Wednesday, 10 March 2010

ဦး၀င္းတင္ သုိ႕မဟုတ္ ဧရာ၀တီရဲ႕ သတုိ႕သားမီးေလာင္ေျမကို
ျပန္လည္စိမ္းလန္းေစလုိသူ
ေနာင္တေခတ္တြင္
ျမိဳ႕ အမည္ ……
လမ္းမ အမည္ …….
စာၾကည့္တုိက္ အမည္ …….
ဆုတံဆိပ္ အမည္ ……..
ေဖာင္ေဒးရွင္း အမည္ ……..
အမည္မ်ားစြာ၏ သမုိင္းအစ
ဧရာ၀တီရဲ႕ သတုိ႕သား
မွတ္ေက်ာက္တုိ႕၏ အရွင္သခင္
အဲဒါ ဦး၀င္းတင္ …။ ။


-စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(မတ္လ (၁၂)ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ
ဆရာၾကီးဦး၀င္းတင္၏ ေမြးေန႕မဂၤလာ ဂုဏ္ျပဳ။)


Read more »

Tuesday, 9 March 2010

ေျမနီကုန္းလမ္းဆုံက ပု႑က

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

(ထိတ္လန္႕ေၾကာက္ရြံ႕တတ္သူမ်ား သတိထားျပီး ဖတ္ရူၾကပါ။)

(မွတ္ခ်က္။ ။
အကုိၾကီး ကုိေက်ာက္ခဲ (ေရႊရတု မွတ္တမ္း) ဘေလာ့က ဒီပုိ႕စ္
ကို ဖတ္ျပီး က်ေနာ္လည္း သိခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္တခ်ဳိ႕ကို ျပန္ျပီး
ေဖာက္သည္ခ်ခ်င္တာနဲ႕ ေရးတာပါ။)

၁၉၉၇ ခုႏွစ္လား၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္လား သိပ္ေတာ့ မေသခ်ာေတာ့ပါ၊
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ျဖစ္ဖုိ႕ မ်ားပါတယ္။ ရန္ကုန္၊ စမ္းေခ်ာင္း ေျမနီကုန္း
မီးပြိဳင့္ လမ္းဆုံက တီဗြီအေရာင္းဆုိင္တစ္ခုမွာ ပု႑က တုိက္တယ္
ဆုိတဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းကုိ လူ အေတာ္
မ်ားမ်ား မွတ္မိၾက၊ သိၾကမွာပါ။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲက လူေတြ ေျမနီကုန္း မီးပြိဳင့္က အဲဒီ ပု႑က
တုိက္တယ္ဆုိတဲ့ တီဗြီအေရာင္းဆုိင္ကုိ လာၾကည့္တာ ဘယ္
ေလာက္ေတာင္ မ်ားသလဲ ဆုိရင္ လမ္းနံေဘးမွာ ေစ်းသည္
ေတြေတာင္ စည္ပင္ရဲက မနည္း ေမာင္းထုတ္ရပါတယ္။ ရပ္ကြက္
ထဲက ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ အဲဒီနားကို သုံး၊ ေလးေခါက္
နီးပါး သြား စပ္စုခဲ့ပါတယ္။ ပထမနဲ႕ ဒုတိယ အေခါက္ေတြတုန္း
ကေတာ့ ပိတ္ထားတဲ့ အခန္းတံခါးကို တဒုန္းဒုန္းနဲ႕ ထုျပီး အခန္း
ထဲက ပု႑က သရဲကို လွမ္းေအာ္ျပီး စ’လုိက္၊ ထြက္ေျပးလုိက္နဲ႕
ေပ်ာ္စရာပါ။ ေနာက္ အေခါက္ေတြၾကေတာ့ လုံထိန္းရဲေတြ ခ်ထား
လုိ႕ အဲဒီ တီဗြီအေရာင္းဆုိင္နံေဘးကို ကပ္လုိ႕ မရေတာ့ပါဘူး။

ပထမေတာ့ ရုိးရုိးသရဲပါ၊ ေနာက္ေတာ့ ၈၈ တုန္းက ေသဆုံးခဲ့သူ
ေတြရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတြ ေျခာက္လန္႕တယ္ဆုိတဲ့ အသံေတြပါ ေရာထြက္
လာေတာ့ စစ္အစုိးရလည္း စစ္တပ္ကို ေန႕ေရာ ညပါ အေစာင့္ခ်
ထားရတဲ့ VIP ပု႑က သရဲ ျဖစ္လာပါတယ္။ က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္း
တခ်ဳိ႕က အဲဒီအနားတ၀ုိက္မွာ ေနထုိင္လုိ႕ သူတုိ႕ဆီမွ တဆင့္ သတင္း
တခ်ဳိ႕ ၾကားရပါတယ္။ တီဗြီအေရာင္းဆုိင္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ ျပႆနာ
ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႕ ေျပာၾကပါတယ္။

တေန႕ေတာ့ တီဗြီဆုိင္ကို ဘုိးေတာ္လုိလုိ၊ ရေသ့လုိလုိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး
တီဗြီ လာ၀ယ္ပါတယ္။ ဆုိင္အေနနဲ႕ လာ၀ယ္သူကို ေဘာင္ခ်ာေပး
ပါတယ္။ တစုံတရာ ပ်က္စီးမွဳ၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းမွဳ ျဖစ္ခဲ့ရင္ အဲဒီေစ်း၀ယ္
ေဘာင္ခ်ာနဲ႕ အျမန္ဆုံး လာျပန္ပုိ႕ေပးဖုိ႕၊ ဆုိင္အေနနဲ႕လည္း ျပင္ေပး
တာတုိ႕၊ အသစ္နဲ႕ လဲေပးတာတုိ႕ လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္
ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္လေလာက္ အၾကာမွာ အဲဒီ ေစ်း၀ယ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္
ဆုိင္ကို ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ သူ႕လက္ထဲမွာ တီဗြီတစ္လုံးကို သယ္လာ
ပါတယ္။ ဒီဆုိင္မွာ ၀ယ္ထားတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကည့္ရူရာမွာ တီဗြီေပၚ
မွာ အစင္းစင္း လုိင္းေၾကာင္းေတြနဲ႕ ၾကည့္မေကာင္းေၾကာင္း
ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ဆုိင္က ၀န္ထမ္းျဖစ္သူက ေဘာင္ခ်ာျပဖုိ႕
ေျပာေတာ့ သူ႕ထံမွာ ေဘာင္ခ်ာ မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံး
သြားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

တီဗြီဆုိင္က ၀န္ထမ္းလည္း ဆုိင္စည္းကမ္းအရ ေဘာင္ခ်ာ
မပါတဲ့ ပစၥည္းကို တာ၀န္မယူႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ အဲလုိ
ေျပာလုိက္ေတာ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္က “မင္းတုိ႕ဆုိင္ ငါ့အေၾကာင္း၊
ေကာင္းေကာင္း သိေစရမယ္” လုိ႕ ၾကိမ္း၀ါးျပီး ျပန္သြားပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ေတာ့ ဇာတ္လမ္း စ’ပါေတာ့တယ္။ ေန႕ခင္းဖက္
ဆုိင္ထဲမွာ ေစ်း၀ယ္သူေရာ၊ ဆုိင္ကလူေတြေရာ အစုံအလင္
ရွိေနခ်ိန္မွာ ေနာက္ခန္းထဲမွာ ရွိတဲ့ ေရခဲေသတၲာဟာ အလုိ
အေလွ်ာက္ ပြင့္သြားျပီး အထဲက အေမာေျပေသာက္တဲ့
အေအး ပုလင္းေတြ ေလထဲမွာ လြင့္ျပီး ျပစ္ေပါက္သလုိ ျဖစ္လာ
ပါတယ္။ ပထမ စ’ျဖစ္တဲ့ ရက္က သိပ္မဆုိးေသးပါဘူး၊ ဒါနဲ႕
ထုံးစံအတုိင္း ဘာသာေရးအရ အမွ်အတန္း ေပးေ၀တာေတြ
လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ ပိုၾကမ္းလာပါတယ္။ ညဖက္
မွာ ေစာင့္အိပ္ရတဲ့ အေစာင့္လည္း ညဖက္ၾကီး အခန္းထဲကေန
ထြက္ေျပးရတဲ့အထိ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒါနဲ႕ သတင္းကုိ ဖုံးဖုံးဖိဖိ လုပ္ၾကပါတယ္။ ဆုိင္ကုိ ခဏပိတ္ျပီး
ထားလုိက္ပါတယ္။ အခန္းထဲမွာ ေန႕ေရာ ညပါ တ၀ုန္း၀ုန္း ျဖစ္
သံေတြကို အေရွ႕က ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္သြားတဲ့
လူေတာင္ ၾကားရတဲ့အထိ ျဖစ္လာေတာ့ သတင္းက ထိန္းထားလုိ႕
မရေတာပါဘူး၊ ဒါနဲ႕ တျမိဳ႕လုံး ပြဲၾကည့္သလုိ လာၾကည့္တဲ့ အျဖစ္
ကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ေနာက္ ႏွစ္လေလာက္ အၾကာမွာ
ျပႆနာ ေျပလည္သြားတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ဘယ္လုိ ေျပလည္
သြားသလဲလုိ႕ ေမးၾကည့္ေတာ့ တစ္ေယာက္ တမ်ဳိးစီ ေျပာၾက
ပါတယ္။ အမ်ားစု ေျပာသံကေတာ့ အခန္းကို ျပန္ျပီး သန္႕ရွင္း
ေရးလုပ္ေတာ့ ဖေယာင္းတုိင္ အတုိအစေတြ အမ်ားၾကီး ေတြ႕
ရတယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ ဖေယာင္းတုိင္ေတြရဲ႕ အေပၚမွာ
အင္းကြက္ ပုံစံ ေရးျခစ္ထားတယ္လုိ႕ ေျပာၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕
ေျပာပုံကေတာ့ အဲဒီ တီဗြီအေရာင္းဆုိင္ကို အစုိးရနဲ႕ နီးစပ္တဲ့
စီးပြားေရးသမားအခ်ဳိ႕က ျပန္၀ယ္ခ်င္တာကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ
ျပန္မေရာင္းတာေၾကာင့္ ေအာက္လမ္းဆရာတခ်ဳိ႕နဲ႕ ေပါင္းျပီး
အဲဒီလုိ ပု႑က တုိက္ေအာင္ စီရင္တာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾက
တဲ့ လူေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အဲဒီဆုိင္ရဲ႕ အေျခအေနဆုိးကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးသူ
ဘယ္သူဘယ္၀ါဆုိတာကုိေတာ့ ယေန႕အထိ မသိေသးပါ။

(ပု႑က တုိက္တယ္လုိ႕ ယူဆရတဲ့ တျခားကုိယ္ေတြ႕ အျဖစ္
အပ်က္ေတြကို အားတဲ့အခါ ထပ္ျပီး ပုိ႕စ္တင္ပါအုံးမယ္၊ ဒီတခါ
ေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႕ ေက်နပ္ေပးၾကပါ။)


(ဤမွ်သာ။)

Read more »

Saturday, 6 March 2010

စုႏွင့္ သၾကၤန္ကို ခ်စ္သူမ်ား

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ရုိးရာ သၾကၤန္အၾကိဳ႕ေန႕ ညေနခင္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္း၊
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၏ မ.၀.တ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးစံၾကည္ အပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးပုိင္းမွ ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းေပၚရွိ သၾကၤန္မ႑ပ္ေတြကို
လွည့္လည္ စစ္ေဆးၾကပါတယ္။ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံ အေရွ႕ေျမာက္
ရပ္ကြက္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း အေရွ႕ျခမ္းနဲ႕ ဆရာစံ အေနာက္
ေျမာက္ ရပ္ကြက္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း အေနာက္ျခမ္းရွိ
သၾကၤန္မ႑ပ္ ေခါင္းစီး ဆုိင္းဘုတ္ေတြကို ၾကည့္ျပီး မ.၀.တ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ
မ်က္လုံးျပဴး သြားပါတယ္။(မ.၀.တ ဥကၠ႒) ခင္ဗ်ားတုိ႕ ရပ္ကြက္က သၾကၤန္ဆုိင္းဘုတ္ေတြကို
ၾကည့္ပါအုံး …။

(ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦး) ဘာျဖစ္လုိ႕လဲ ခင္ဗ်ာ …။

(မ.၀.တ ဥကၠ႒) … ဟုိမွာၾကည့္ …

ခ်စ္စု” ….
သဲသဲစု” ….
စုစံစားေစ” ….
အခ်စ္ေတြကို စုထားတယ္” ….
ေမတၲာေတြ စုစည္းမယ္” ….
စုေမတၲာ စုကမၻာ” ….

“သၾကၤန္မ႑ပ္နာမည္မွာ “စု” ဆုိတဲ့ နာမည္မပါရင္ ေပးလုိ႕ မရေတာ့
ဘူးလား …”

(ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦး) ဗိုလ္မွဴးေျပာမွ သတိထားမိတယ္၊ ကေလးေတြက
ငယ္သူတုိ႕ ဘာသာဘာ၀ ၾကည္ႏူးစရာအျဖစ္ ေပးထားပုံ ရပါတယ္ …

(မ.၀.တ ဥကၠ႒) ခင္ဗ်ားတုိ႕ အခုထိ သေဘာမေပါက္ေသးဘူး၊
ခင္ဗ်ားတုိ႕ ရပ္ကြက္က သၾကၤန္မ႑ပ္ ဆုိင္းဘုတ္ေတြကို ျဖဳတ္
မလား၊ မ႑ပ္ေတြကို ဖ်က္မလား …။

ဆူဆူပူပူ ေဆာင့္ေဆာင့္ေအာင့္ေအာင့္ ျဖစ္ေနေသာ သူတုိ႕အားလုံး
၏ ေျခလွမ္းေတြ မ႑ပ္တစ္ခုရဲ႕ အေရွ႕မွာ အလုိလုိ ရပ္တန္႕သြားပါ
တယ္။ မ.၀.တ ဥကၠ႒ နံေဘးမွာ စီးကရက္ ခဲထားတဲ့ ဗုိလ္ၾကီးအဆင့္
ရွိသူရဲ႕ ႏူတ္ခမ္းဟာ ပြင့္အာသြားျပီး စီးကရက္လည္း ေအာက္သုိ႕
ျပဳတ္က် သြားပါတယ္။ အဲဒီမ႑ပ္၏ ေနာက္ခံဒီဇုိင္း အ၀တ္ပိတ္စ
ခပ္ၾကီးၾကီး တစ္ခုေပၚမွာ စာတန္းတစ္ခု ေရးထုိး ထားပါတယ္ …

ငါလူၾကီး ဇြန္းၾကီးၾကီးနဲ႕ စားမယ္

ဗုိလ္ၾကီးျဖစ္သူက သူ႕ေနာက္ဖက္မွာ ရပ္ေနတဲ့ နယ္ေျမခံ ေထာက္လွမ္း
ေရး တာ၀န္ခံအား …
“ဒီစာတန္း ေရးတဲ့သူကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူပါ”

အဲဒီေနာက္ေတာ့ …
သၾကၤန္အၾကိဳေန႕ ညေနခင္းကေန သၾကၤန္အက်ေန႕ ညေနခင္းအထိ
ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းေပၚရွိ ဆရာစံ အေနာက္ေျမာက္၊ အေရွ႕ေျမာက္နဲ႕
ဆရာစံေတာင္ ရပ္ကြက္ သုံးခုစလုံး ေရလုံး၀ အျဖတ္ခံရပါေတာ့တယ္။

သၾကၤန္အက်ေန႕ ညေနခင္း၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းေပၚမွာ ျဖတ္သန္း
သြားတဲ့ ေရပက္ခံ ကားတစ္စီးေပၚကေန အိမ္ေပါက္၀’မွ ထုိင္ေနသူ
အခ်ဳိ႕ကို ေအာ္ဟစ္ေလွာင္ေျပာင္ က်ီစယ္၍ …
“ေရမပက္တဲ့ အပ်ဳိေတြ မုဆုိးဖုိနဲ႕ ညားပါေစ”

အိမ္ေရွ႕တေနရာမွာ ေရအလာကို ေစာင့္ျပီး ေရကစားခ်င္ေနတဲ့
ကေလးငယ္တစ္ဦးက အားက်မခံ စိတ္တုိတုိျဖင့္ …
“ေရျဖတ္တဲ့ မေအေဘးေတြ ေရနစ္ျပီး ေသပါေစ …”(ဤမွ်သာ။)
(မွတ္ခ်က္။ ။
“ငါလူၾကီး ဇြန္းၾကီးၾကီးနဲ႕ စားမယ္”
စာတန္းေရးတဲ့သူအား အလုပ္ၾကမ္းအပါအ၀င္ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္
မတရား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
*ေဖာ္ျပပါ ဓါတ္ပုံသည္ ဒီေနရာကပါ။)

Read more »

Thursday, 4 March 2010

သရဲကုိစီးတဲ့ မမပဲ

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

၁၉၉၅ ခုႏွစ္က က်ေနာ္တုိ႕ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ လွဳိင္နယ္ေျမ
သခ်ာၤအဓိကမွ ေက်ာင္းသား ငါးဦးဟာ ပုဂံဘုရားဖူးခရီးစဥ္တစ္ခု
မွာ လုိက္ပါခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘုရားဖူးခရီးထြက္တဲ့ ေမဂ်ာက က်ေနာ္
တုိ႕ သခ်ာၤ မဟုတ္ပါဘူး၊ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ လုိက္
ၾကိဳက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးရဲ႕ ေမဂ်ာပါ။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူရဲ႕
ဇြတ္အတင္း တုိက္တြန္းမွဳေၾကာင့္ က်ေနာ္နဲ႕ တျခားသူငယ္ခ်င္းေတြ
အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား ငါးဦးဟာ ပုဂံကုိ ဘုရားဖူး လုိက္ပါခဲ့ၾက
ပါတယ္။ဘုရားဖူးကားက ႏွစ္စီးပါ၊ သူတုိ႕ေမဂ်ာက ေက်ာင္းသားမဟုတ္တဲ့
က်ေနာ္တုိ႕ကုိ ရုပ္ေခ်ာေခ်ာ ေက်ာင္းသူေတြ သိပ္မပါတဲ့ ကားေပၚ
မွာ ေနရာေပးပါတယ္။ သူတုိ႕ ေမဂ်ာရဲ႕ အေခ်ာဆုံး ေက်ာင္းသူကေတာ့
က်ေနာ္တုိ႕ကားေပၚ မွာပါ။ သိပ္မလွတဲ့ သူေတြၾကားမွာ လွပတဲ့သူ
တစ္ေယာက္တည္းရွိရင္ ထင္ေပၚတယ္ ဆုိေသာ ေဖာ္ျမဴလာေၾကာင့္လား
မေျပာတတ္ပါ။

က်ေနာ္တုိ႕ ငါးေယာက္ကလည္း တတ္သိပညာ မေနသာ ဆုိသလုိပဲ
ကားစ’ထြက္တာနဲ႕ ကားရဲ႕ အလယ္ေပါက္ အတက္အဆင္းလုပ္တဲ့
ေနရာမွာ ပုဆုိးျဖန္႕ခင္းျပီး ဖဲ၀ုိင္းေလးလုပ္ပါတယ္။ ပုဂံေတာင္ မေရာက္
ေသးဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႕ဆီမွာ စိန္လက္စြပ္ တစ္ကြင္းေရာက္လာပါတယ္။
လက္စြပ္ ပုိင္ရွင္က ရုပ္အေခ်ာဆုံး ေက်ာင္းသူေလးပါ။ အဲဒီေက်ာင္းသူ
က သူတုိ႕ေမဂ်ာမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး နာမည္ၾကီး ပါတယ္။ သူ႕အေဖ
ဟာ အဲဒီေခတ္က ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဆုိလားပဲ။ ၂၁ ဖဲ အလွည့္က် ပန္ကန္
ထည့္မွာ ေနာက္ဆုံး သုံးၾကိမ္ Warning ေခၚေတာ့ ပါထားတာေတြ
ျပန္ရမလားဆုိျပီး သူ႕နံေဘးနားက သူနဲ႕ အိစီကလီ ျဖစ္ေနတဲ့
ေက်ာင္းသားဖက္ကေန ထုိးထည့္ လုိက္တာပါ၊ ရွဳံးထားတာ ျပန္မရပဲ
ထုိးထည့္လုိက္တဲ့ စိန္လက္စြပ္ က်ေနာ္တုိ႕လက္ထဲ ေရာက္လာပါေတာ့
တယ္။ သူတုိ႕ေမဂ်ာနဲ႕ မ်က္ႏွာစိမ္း ျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ္တုိ႕အုပ္စုက
ပုဂံခရီးစဥ္အတြင္း အစားနဲ႕ အေသာက္ေတြ တာ၀န္ယူဖုိ႕ ေျပာျပီး
ေစ်း သက္သက္သာသာနဲ႕ သူ႕ စိန္လက္စြပ္ကို ျပန္ေပးလုိက္ပါတယ္။

စိန္လက္စြပ္ကို ဖဲ၀ုိင္းမွာ ထုိးရဲတဲ့ သတၲိေၾကာင့္လား၊ ရုပ္ေခ်ာျပီး ဆြဲေဆာင္
မွဳ ရွိလုိ႕လားေတာ့ မေျပာတတ္ပါ၊ ကားေပၚရွိ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုရဲ႕
မ်က္လုံးမ်ားဟာ သူမ ဆီမွ မခြာႏိုင္ၾကပါ။ ကားထြက္ခါစ’က နံေဘးခ်င္း
ကပ္လွ်က္ အတူတူစီးလာတဲ့ သူ႕ အိစီကလီ ေက်ာင္းသားကိုေတာင္
တေျဖးေျဖးခ်င္း ခြာခ်လာပါတယ္။ သူ႕နံေဘးက ေက်ာင္းသားကလည္း
သန္႕သန္႕ျပန္႕ျပန္႕ ခပ္ေအးေအးပါ၊ ရုပ္လည္း ေခ်ာပါတယ္။ သူ႕ကုိ
ၾကိဳက္တဲ့သူ မ်ားလာေတာ့ ဘ၀ဂ္ျမင့္သြားပုံ ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ
ကားေပၚရွိ ဘယ္ေက်ာင္းသားမွ ရင္မခုန္တဲ့ ေက်ာင္းသူတခ်ဳိ႕လည္း
အခ်ိန္ရွိခုိက္ လုံလစုိက္ ဆုိသလုိ အဲဒီေက်ာင္းသူနံေဘးက ေက်ာင္းသား
ကုိ အထာ(ပဲ)ေတြ ေပးၾကပါေတာ့တယ္။ ပါလာတဲ့ မုန္႕ေတြ လာေ၀ ေပး
လုိက္၊ ကားခဏ ရပ္ရင္ မုန္႕၀ယ္ေကြ်းလုိက္နဲ႕ ေသာေသာညံေနပါ
တယ္။ ပုဂံကုိ ေရာက္ျပီး တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ အခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ
သူတုိ႕ ႏွစ္ဦး ကားေပၚမွာ နံေဘးခ်င္းကပ္ျပီး မေတြ႕ရေတာ့ပါ။

သူတုိ႕ေမဂ်ာက ဟုိေက်ာင္းသားနဲ႕ လဖက္ရည္ဆုိင္ အတူထုိင္
လုိက္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္နဲ႕ ထမင္းအတူ စားလုိက္၊ ေနာက္ထပ္
တစ္ေယာက္နဲ႕ ဓါတ္ပုံတြဲရုိက္လုိက္ လုပ္ေနပါတယ္။ ဘယ္ေက်ာင္းသူ
မွ နံေဘးနား လာမကပ္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႕အုပ္စုလည္း အဲဒီေက်ာင္းသူကုိ
မမပဲ လုိ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္နာမည္ ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ဘုရားဖူးခရီး
ႏွစ္ရက္ သုံးရက္ အတြင္း သူမနံေဘးကို ရစ္သီ ရစ္သီ လာလုပ္တဲ့
ေက်ာင္းသားေတြလည္း တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ စိတ္ေလွ်ာ့
သြားၾကပါတယ္။ ခရီးထြက္ခါစ’က မမပဲရဲ႕ ေက်ာင္းသားေလး နံေဘး
မွာေတာ့ ေဂၚမစြံ ေက်ာင္းသူတခ်ဳိ႕က ၀ုိင္းၾကီးပတ္ပတ္ ဒူေ၀ေ၀ပါ။
ျပန္ဖုိ႕ ႏွစ္ရက္အလုိမွာ မမပဲ မ်က္ႏွာေပၚက ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြဟာ
တေျဖးေျဖး ကြယ္ေပ်ာက္သြားျပီး ရွဳံမဲ့ ရွဳံမဲ့ ျဖစ္လာပါတယ္။ သူနဲ႕
လုိက္ဖက္ညီတဲ့ ေက်ာင္းသားနံေဘးက စုရုံး စုရုံး ျဖစ္ေနေသာ
ေက်ာင္းသူေတြကုိ ၾကည့္ျပီး အူႏုကြ်ဲခတ္ ႏူတ္ခမ္း ဆူေနပါတယ္။

ျပန္ဖုိ႕ တစ္ရက္အလုိမွာ ပုဂံမွာ သရဲေျခာက္တယ္လုိ႕ နာမည္ၾကီးတဲ့
တ၀ဂူမွာ တညလုံး မုိလင္းေပါက္ သြားထုိင္ၾကည့္ဖုိ႕ စီစဥ္ၾကပါတယ္။
ညဖက္ေတြမွာ ေစာင္းတီးသံ ၾကားရတယ္၊ ဂူပိတ္ျပီး သတ္တဲ့ ရာဇာ
၀င္ေတြ ရွိတယ္ ဘာညာနဲ႕ အားလုံး တ၀ဂူကို ခ်ီတက္ၾကပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႕ ငါးေယာက္လည္း စိန္လက္စြပ္ တန္ခုိးနဲ႕ ထမင္းဆုိင္က
ရွိသမွ် ဘီယာ ပါးစပ္ထဲ ေလာင္းထည့္ျပီး ကားေပၚတက္ၾကပါတယ္။
ကားေပၚေရာက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေဒါင္ခ်ာ စုိင္းေနၾကပါျပီ။
ကားကို ဘယ္ဖက္က ေမာင္းလုိ႕ ဘယ္ေနရာက တ၀ဂူကုိ ေရာက္မွန္း
မသိ ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ ငါးေယာက္စလုံး ျမန္ျမန္ အမူး
ေျပေအာင္ ေရသန္႕ပုလင္းထဲက ေရေအးေအးကို မ်က္ႏွာေပၚ ေလာင္း
ခ်ျပီး ညၾကီးမုိးခ်ဳပ္ သၾကၤန္ က်ေနရပါတယ္။

ကားႏွစ္စီးျပည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ အုပ္စုလုိက္ အုပ္စုလိုက္
စကားေတြ ေျပာ၊ ဂစ္တာေတြ တီးေနၾကတဲ့ ၾကားမွာ မမပဲ တစ္ေယာက္
ဘယ္သူနဲ႕မွ စကားမေျပာဘဲ တစ္ေယာက္တည္း ထုိင္ေနပါတယ္။ သူ
ထုိင္ေနတဲ့ ေနရာနဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕အုပ္စု ရွိတဲ့ ေနရာက မလွမ္းမကမ္းပါ။
နည္းနည္း ညဥ့္နက္လာေတာ့ သူ႕သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္
သူ႕နံေဘးမွာ လာထုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက မမပဲကုိ
ပြစိပြစိနဲ႕ ဆူေနပုံရပါတယ္။ ည တစ္နာရီေလာက္ အေရာက္မွာ ခပ္လွမ္းလွမ္း
က ေက်ာင္းသားေတြ က်ေနာ္တုိ႕ဖက္ကို ေျပးလာပါတယ္။ သူတုိ႕နားထဲ
ေစာင္းသံ လုိလုိ ကတ္ဆက္သံလုိလုိ ၾကားရတယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။
ကားႏွစ္စီးစလုံးကုိ တာ၀န္ယူလာတဲ့ သူတုိ႕ေမဂ်ာက အီးစီျဖစ္သူက
ေက်ာင္းသူေတြ တေနရာမွာ စုျပီး ထုိင္ေနဖုိ႕ ေျပာပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြ ရုတ္တရက္ အလ်င္စလုိ ထ’မေျပးၾကဖုိ႕၊ စ’တာ
ေနာက္’တာေတြ မလုပ္ဖုိ႕လည္း ေျပာပါတယ္။

ပထမေတာ့ ပါလာတဲ့ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးေတြနဲ႕ ဘုရားနံေဘးကို ထုိး
ၾကည့္ပါတယ္။ ျငိမ္ျငိမ္ထုိင္ဖုိ႕ ေျပာထားတဲ့ ေက်ာင္းသူေတြလည္း
တလွဳပ္လွဳပ္နဲ႕ စပ္စုခ်င္ေနပါတယ္။ ဒါနဲ႕ အားလုံး သုံးေယာက္တစ္တြဲ
စီ တန္းစီျပီး ဘုရားကို ပတ္ၾကည့္ဖုိ႕ ေျပာလာပါတယ္။ ေယာက္်ား
ေလးေတြက ေရွ႕ဆုံးနဲ႕ ေနာက္ဆုံးကေန လုိက္ျပီး အုပ္စုလုိက္ ဘုရား
ကုိ ပတ္ၾကပါတယ္။ ဘုရားေနာက္ဖက္ကို မေရာက္ တ’ေရာက္ေလာက္
မွာ အေ၀းကေန ေလထဲ လႊင့္လာတဲ့ ေလာ္စပီကာသံလား၊ တေနရာရာ
က ဖြင့္တဲ့ ကတ္ဆက္သံလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါ၊ ေစာင္းသံလုိလုိ
ေရွးေခတ္က တီးလုံးသံကို မၾကားတခ်က္ ၾကားတခ်က္ တုိးလုိက္
က်ယ္လုိက္ ၾကားရပါတယ္။ ေရွ႕ဆုံးက ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ သူတုိ႕
ေနာက္က ေက်ာင္းသူတခ်ဳိ႕ လွည့္ေျပးၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕
ငါးေယာက္နဲ႕ ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ ေယာက္်ားေလး
အနည္းငယ္နဲ႕ ေက်ာင္းသူ အမ်ားစု က်န္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း
ေျပးတဲ့ အခါ ၀င္တုိက္မိလုိ႕ ေခ်ာ္လဲတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႕ကားေပၚက စိန္လက္စြပ္ ပုိင္ရွင္ မမပဲ
တစ္ေယာက္ ရုတ္တရက္ အသံနက္ၾကီးနဲ႕ ….
“ေမာင္ေတာ္ ပဋိကၠရား၊ ႏွမေတာ္လာျပီ … လာျပီ” လုိ႕ ထေအာ္ျပီး
ေျပးဖုိ႕ ၾကိဳးစားပါတယ္။ က်န္တဲ့ ေက်ာင္းသူေတြလည္း သူ႕ကုိ ၾကည့္ျပီး
ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႕ ငုိၾကပါတယ္။ သူ႕ကို လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးေတြနဲ႕
၀ုိင္းထုိးထားလုိ႕ သူ႕မ်က္ႏွာကို ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေနရပါတယ္။
မ်က္လုံးေတြက ရဲရဲေတာက္ေနျပီး ေမးေၾကာေတြ ေထာင္ေနေအာင္
အံၾကိတ္ ထားပါတယ္။ လူကလည္း နတ္၀င္ပူးသလုိ တုန္ေနပါတယ္။
ဒါနဲ႕ သူတုိ႕ေမဂ်ာက အီးစီျဖစ္သူ ေက်ာင္းသားနဲ႕ ေက်ာင္းသူ
တခ်ဳိ႕က “သတိထား … သတိထား … ” ၀ုိင္းဆြဲေနၾကပါတယ္။
ဆြဲေနတဲ့ သူေတြလက္ကေန ဇြတ္အတင္းရုန္းျပီး ငုိေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ
ေတြဖက္ကုိ အတင္းအဓမၼ စကားေတြ ေျပာေနပါတယ္ …
“ငါ့ေမာင္ေတာ္ရဲ႕ အသဲကုိ ယူဖုိ႕ ၾကိဳးစားတာ၊ ငါ့ကို ဘာထင္သလဲ၊
နင္တုိ႕ အားလုံးကုိ က်ိန္စာ တုိက္လုိက္ရမလား …”
လုိ႕ ေျပာပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႕ အုပ္စုထဲရွိ
အမူးမေျပေသးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က …
“ႏွမေတာ္၊ ေမာင္ေတာ္ကို ခ်ဲ႕နံပါတ္ေပးပါ … ဒီအပတ္ ဘာထြက္
မလဲ” လုိ႕ ရႊတ္ေနာက္ေနာက္ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕
ဖက္ လွည့္လာျပီး … “ေမာင္ေတာ္ ပဋိကၠရားရဲ႕ ေရာင္းရင္းေတြ၊ နင္တုိ႕
ကုလားျဖစ္ျပီး ၀က္ပုန္းရည္ စားတာ နင္တုိ႕ကို အျပစ္ေပးရမယ္”
လုိ႕ ေျပာျပီး သူ႕လက္ထဲက ပိုက္ဆံအိတ္နဲ႕ ျပစ္ေပါက္ပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႕ အားလုံးက မမပဲကုိ ေခ်ာ့ေမာ့၀ုိင္းဆြဲျပီး တ၀ဂူကေန ညၾကီး
မုိးခ်ဳပ္ ျပန္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ကားေပၚေရာက္ေတာ့ သူ႕သူငယ္ခ်င္း
ေက်ာင္းသူတခ်ဳိ႕က အိပ္ေဆးတုိက္ျပီး နားခုိင္းလုိက္ပါတယ္။ မနက္
မုိးလင္းေတာ့ ညက ျဖစ္ခဲ့တာ အားလုံးကို သူ မသိသလုိပါပဲ။ အျပန္
ခရီးမွာေတာ့ မမပဲနံေဘးက ေက်ာင္းသားလည္း အလာတုန္းကလုိ
သူ႕နံေဘးမွာ လာျပန္ထုိင္ပါတယ္။ အားလုံးက မမပဲကို သရဲ၀င္စီး ခဲ့
တယ္လုိ႕ပဲ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ ဘာက လာမွန္းမသိတဲ့ ေစာင္းသံလုိလုိ
ကတ္ဆက္သံလုိလုိ ကို အားလုံး ၾကားခဲ့ရတာရယ္၊ တုန္တုန္ရီရီျဖစ္
သြားခဲ့တဲ့ မမပဲ အေနအထားေတြေၾကာင့္ပါ။ မမပဲ နံေဘးက
ေက်ာင္းသားကလည္း မမပဲကို သနားျပီး ဂရုေတြ စုိက္ေနပါတယ္။
အဲဒီေက်ာင္းသားကို ခုိးခုိးၾကည့္တဲ့ ေက်ာင္းသူတခ်ဳိ႕လည္း
သူတုိ႕ရဲ႕ မ်က္လုံးေတြကို ေသာ့ခတ္လုိက္ၾကပါျပီ။ အဲဒီခရီးစဥ္
ေနာက္ပုိင္းမွာ မမပဲနံေဘးက ေက်ာင္းသားနဲ႕ က်ေနာ္ဟာ ရင္းႏွီး
တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ေက်ာင္းသား
ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပုိင္း ေက်ာင္းေတြ ပိတ္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ
သူတုိ႕ႏွစ္ဦး လက္ထပ္လုိက္ၾကတယ္လုိ႕ သတင္းၾကားရပါတယ္။
မဂၤလာပြဲေတာ့ က်ေနာ္ မေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါ …။

လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ေလာက္က မမပဲတုိ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံ ျပည္ပေရာက္ေန
ေၾကာင္း သိရလုိ႕ တယ္လီဖုန္း ဆက္ျပီး စကားေတြ ေျပာျဖစ္ခဲ့
ပါတယ္။ မမပဲရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္းကို က်ေနာ္
ေမးၾကည့္ပါတယ္ …
“မင္းမိန္းမ ပုဂံမွာတုန္းက တကယ္ သရဲ ၀င္ပူးတာလား …”

က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္း ေျပာလုိက္သည္က …

“သူက စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႕ အိပ္ေဆးေတြ ေသာက္ျပီး ေၾကာင္ေနတာ၊
လူေတြ အားလုံး ဘုရားကို ပတ္ၾကည့္တဲ့ အခ်ိန္အထိ သူ မူးေနတုန္းပဲ၊
အဲဒါနဲ႕ … အဲဒါနဲ႕ … အားလုံးကို လုံးခ်လုိက္တာကြ … အခ်စ္ေပါ့ကြာ”


(ဤမွ်သာ။)

Read more »