Friday, 11 December 2009

မ်ဳိးဆက္ကြာဟမွဳ (Generation Gap) အပုိင္း(၂)

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

မွတ္ခ်က္။ ။
(အခု အပုိင္း(၂) မွာ စာဆက္မေရးခင္ ယခုလက္ရွိ က်ေနာ့္ေရးသားမွဳ
မ်ားသည္ အေၾကာင္းမဲ့ ျငင္းခုံခ်င္ေသာ၊ အက်ဳိးစီးပြားမဲ့ အျပစ္တင္ ေျပာ
ဆုိခ်င္ေသာ၊ ေစတနာနဲ႕ ဆႏၵ မတူၾကလုိ႕ ရန္ျဖစ္ခ်င္တာမ်ဳိးေတြ အစရွိ
တဲ့ သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ တာ၀န္ဆုိတာကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ထမ္းေဆာင္
လုိသူေတြနဲ႕ ေခါင္းညိတ္လွ်ာလႊဲ လုပ္ၾကသူေတြ ဘာေၾကာင့္ ကြဲျပား
ျခားနား သြားရတာလဲ ဆုိေသာ ေရေသာက္ျမစ္ေတြနဲ႕ပက္သက္ျပီး
က်ေနာ့္အျမင္ေတြကို တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။)

ယခင္ အပုိင္း(၁)မွ အဆက္ ....

ဘုရင့္ေနာင္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းနဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏိုင္ငံသမုိင္းေတြ
မွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ ဘုရင္ တစ္ပါးပါ။ သူ႕လက္ထက္မွာ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္း
ႏုိင္ငံနဲ႕ ဆင္ႏြဲခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲေၾကာင့္ စစ္စရိတ္ေတြ ၾကီးမားခဲ့ရပါတယ္။
ေထာက္ပံ့ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြက သည္းမခံႏုိင္တဲ့ ေနာက္ဆုံး ပဲခူးမွာ
ရွိတဲ့ သူ႕ရဲ႕နန္းေတာ္ကို ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ျပီး မီးရွဳိ႕ဖ်က္ဆီး ခဲ့ပါတယ္။

ဘုရင့္ေနာင္လက္ထက္ ျမန္မာ အင္ပါယာဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္၀န္း
ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ ကြယ္လြန္ျခင္းနဲ႕အတူ သူ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့
ဒုတိယ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လည္း က်ဆုံးခဲ့ပါတယ္။ သားေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့
နႏၵဘုရင္ (ငါးဆူဒါယကာ)နဲ႕ အေနာက္ဖက္လြန္မင္းလက္ထက္မွာ ေပၚတူဂီ
လူမ်ဳိး ငဇင္ကာရဲ႕ ပုန္ကန္မွဳကို ရင္ဆုိင္ရပါေတာ့တယ္။ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့
မ်ဳိးဆက္နဲ႕ အဲဒီတည္ေဆာက္မွဳကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း ကင္းမဲ့တဲ့ မ်ဳိးဆက္
ေတြအေၾကာင္း က်ေနာ္ ဆုိလုိခ်င္တာပါ။

အေလာင္းဘုရားရဲ႕ သားေတာ္ ဆင္ျဖဴရွင္ဘုရင္သည္ တတိယျမန္မာႏုိင္ငံ
သမုိင္းမွာ အထင္ရွားဆုံး ဘုရင္တစ္ပါးပါ။ ဆင္ျဖဴရွင္ လက္ထက္မွာ အိမ္
နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံကို သိမ္းပုိက္ခဲ့တယ္။ တရုတ္တုိ႕ရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္စစ္ေတြကုိ
ေအာင္ျမင္စြာ တုိက္ခုိက္တြန္းလွန္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ တျခား အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ
ေတြက သူ႕ရန္ကို ေၾကာက္ျပီး လက္ေဆာင္ပ႑ာေတြ ဆက္သခဲ့ရပါတယ္။
သူဟာ ခမည္းေတာ္ အေလာင္းဘုရားရဲ႕ ထီးနန္းဆက္ခံေရးဆုိင္ရာ မ်ဳိးဆက္
အစဥ္အလာကို စတင္ခ်ဳိးေဖာက္ပါေတာ့တယ္။ အေလာင္းဘုရား ဦးေအာင္
ေဇယ်က သူ႕ေသရင္ သူ႕သားေတြ အစဥ္အဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္လုိ႕ မွာၾကား
ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစဥ္အလာကို ဆင္ျဖဴရွင္မင္းက စတင္ခ်ဳိးေဖာက္ျပီး သူ
ကြယ္လြန္ခါနီးမွာ သားေတာ္ စဥ့္ကူးမင္းကို အိမ္ေရွ႕အရာ ေပးခဲ့ပါတယ္။
ပထမ မ်ဳိးဆက္ရဲ႕ သြန္သင္လမ္းညႊြန္မွဳကို မလုိက္နာခဲ့တဲ့ ေနာက္မ်ဳိးဆက္
ေတြရဲ႕ အတၲၾကီးမွဳကို ဆုိလုိခ်င္တာပါ။

ဒီအတၲေတြ မဆုံးခဲ့ပါဘူး။ စဥ့္ကူးမင္းထံကေန ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းရဲ႕ သား
ျဖစ္သူ ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္က “သူသာလွ်င္ ရွင္ဘုရင္သား ျဖစ္လုိ႕
ဘုရင္ ျဖစ္ထုိက္သူ” လုိ႕ ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး အာဏာထပ္သိမ္းပါတယ္။
ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္ အာဏာသိမ္းလုိ႕ (၇) ရက္ျပည့္ခ်ိန္မွာ သူ႕ထံ
ကေန ဦးေလးေတာ္စပ္သူ ဘုိးေတာ္(ခ) ဗဒုံမင္းက အာဏာထပ္သိမ္းပါတယ္။
ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္ ထံကေန ထပ္ဆင့္ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ဘုိးေတာ္မင္း
တရားဟာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တတိယ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းမွာ အထင္ရွားဆုံး
အစဥ္အလာ ခ်ဳိးေဖာက္သူ ေနာက္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
ကုိးကြယ္ယုံၾကည္တဲ့ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာသမုိင္းသည္ ဘုိးေတာ္လက္ထက္
သာသနာေတာ္သန္႕စင္ေရး ေဆာင္ရြက္မွဳ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုိးေတာ္ဘုရား(ခ) ဗဒုံမင္းဟာ သူ႕ခမည္းေတာ္ အေလာင္းဘုရား၊ အကိုေတြ
ျဖစ္တဲ့ ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္း၊ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း၊ တူေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ စဥ့္ကူးမင္း၊
ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္တုိ႕ တေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာသင္ၾကား
ေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတဲ့ သံဃာ “အတင္ ဂုိဏ္း”
အျပင္းအထန္း ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘားကရာ၊ ဘားမဲ့ အစရွိတဲ့ အစဥ္အလာ
ၾကီးမားျပီး “ပြဲေက်ာင္း” လုိ႕ ေခၚဆုိေသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမွဳနဲ႕ တုိက္ခုိက္
ေရး ပညာေတြ သင္ၾကားေပးေသာ “ဘားကုိးဘား” ဆရာေတာ္ေတြကို
“မဟာယန”လုိ႕ ေခါင္းစဥ္တပ္၊ သကၤန္းကုိ အဓမၼဆြဲခြ်တ္ျပီး ဧရာ၀တီျမစ္
ထဲမွာ ေဖာင္နဲ႕ ေမွ်ာခ်ျပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုိးေတာ္မင္းတရားဟာ သူ႕ညီ
ျပင္စည္မင္းသားၾကီးနဲ႕ အကိုျဖစ္သူ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းလက္ထက္တြင္ ျပည္ပ
က်ဴးေက်ာ္မွဳေတြကို တုိက္ခုိက္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ စစ္သူၾကီး အမ်ားအျပား
ကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္း ခဲ့ပါတယ္။

ဆင္ျဖဴရွင္မင္း ကြယ္လြန္တဲ့ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္ကေန ဘုိးေတာ္ဘုရင္ အာဏာ
သိမ္းတဲ့ ၁၇၈၂ ခုႏွစ္အထိ အရွဳပ္ေထြးဆုံး အာဏာလုပြဲေတြ ေပၚေပါက္
ခဲ့ပါတယ္။ ဘုိးေတာ္မင္းတရား ဘုရင္ စျဖစ္တဲ့ ၁၇၈၂ ခုႏွစ္ကေန သူ
ကြယ္လြန္တဲ့ ၁၈၁၉ ခုႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ မ်ဳိးဆက္
ေပါင္းမ်ားစြာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း ခံရပါတယ္။ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္
ဖန္တီးမွဳအသစ္ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ဘုိးေတာ္မင္း
တရားရဲ႕ ထီးနန္းအေမြကို ဆက္ခံတဲ့ ေျမးျဖစ္သူ ဘၾကီးေတာ္(ခ) စစ္ကုိင္း
မင္း လက္ထက္မွာ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္စစ္ကုိ ရွဳံးနိမ့္ျပီး စစ္ရွဳံးမ်ဳိးဆက္ေတြ
ျဖစ္လာပါတယ္။

သာလြန္မင္း အရမ္းေတာ္ပါတယ္။ သူေသေတာ့ သူ႕လုိ
ေစတနာထားတဲ့ မ်ဳိးဆက္ကို ဆက္မရပါဘူး ...။
၀န္ၾကီး ပေဒသရာဇာ အရမ္းေတာ္ပါတယ္။ သူေသေတာ့ သူ႕လုိ
ေစတနာထားတဲ့ မ်ဳိးဆက္ကို ဆက္မရပါဘူး ...။
ကေနာင္မင္းသားၾကီး အရမ္းေတာ္ပါတယ္။ သူေသေတာ့ သူ႕လုိ
ေစတနာထားတဲ့ မ်ဳိးဆက္ကုိ ဆက္မရပါဘူး ...။

၁၉၂၉ ကမၻာ့စီးပြားေရး ပ်က္ကပ္ကုိ ခံစားခဲ့ရတဲ့ မ်ဳိးဆက္ေတြ၊
ဒုတိယ ကမၻာစစ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ မ်ဳိးဆက္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒုိ႕ဗမာ အစည္းအရုံး (၁၉၃၀)မွ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း (၁၉၃၉)၊
ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း (၁၉၃၉)မွ ဖ.ဆ.ပ.လ (၁၉၄၅)၊ ဖ.ဆ.ပ.လ (၁၉၄၅)
မွ ဖ.ဆ.ပ.လ အကြဲအျပဲ (၁၉၅၈) တုိ႕အထိ မ်ဳိးဆက္ေတြ ေကာင္းေနဆဲပါ။
၁၉၅၈ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ၾကားမွာ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ အမည္ခံ စစ္အစုိးရ
ေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္ေတြ စတင္ ေခ်မွဳန္းခံရပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန
ဒီေန႕အထိ အညႊန္႕ခ်ဳိးခံရတဲ့ မ်ဳိးဆက္သည္ သက္တမ္းအားျဖင့္ (၄၇) ႏွစ္
ရွိသြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ ...
၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ အသက္
(၁၆) အရြယ္ ေက်ာင္းသား လူငယ္သည္ ယခုအခါ အသက္(၆၃) ႏွစ္
အရြယ္သုိ႕ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဆက္ရန္။)


5 comments:

Nge Naing said...

ကိုေအာင္ေရ သမိုင္းေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္သိရတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္တခုနဲ႔ တခုၾကားမွာ ကြာဟမႈကေတာ့ ရွိမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ၅၈ ေနာက္ပိုင္းဆိုေတာ့ လက္ဆက္ကမ္းလာရာမွာ တြဲထားတာကို ခဏခဏ အျဖဳတ္ခံရ သမိုင္းေတြ အလိမ္ခံရေတာ့ ခဏခဏ ျပဳတ္က်ၿပီး ျပန္ဆက္ရခက္ေတာ့ ပိုၿပီး အေျခအေန ဆိုးသြားတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခုေခတ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက အမ်ိဳးသားေန႔မသိ အာဇာနည္ေန႔မသိ၊ တိုင္းျပည္မွာ ျဖစ္ေနတာကို ပံုမွန္လို႔ပဲ ထင္ေနၾကလိမ့္မယ္။ ဒါေတြဟာ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈေတြလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

Unknown said...

ဘုရင္ေနာင္ေခတ္ကိုဘယ္ေလာက္သိလို ့လဲ

ေႏြဆူးလကၤာ said...

ဆက္ဖတ္ေနပါတယ္။

Unknown said...

စာ လာ ဖတ္ ေန ပါတယ္ ဗ်ာ

လင္းဦး(စိတ္ပညာ) said...

အခုလိုဖတ္ရတာ.. ၀မ္းသာမိသလို.. ဆက္လက္မွ်ေ၀ႏိုင္ပါေစလို႕

ခင္မင္စြာျဖင့္