Wednesday 5 August 2009

ႏုိင္ငံေရးဟူေသာ စကားလုံး

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

ႏုိင္ငံေရး၌ အစဥ္အလာ မရွိျခင္းသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကုိ အစုလုိက္ အျပံဳးလုိက္
အသတ္ခံရေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္
ဟန္းနာ အားရန္႕ (Hannah Arendt)
(ေအာက္တုိဘာ ၁၄၊၁၉၀၆ - ဒီဇင္ဘာလ ၄၊ ၁၉၇၅)

ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ အတုိက္အခံတုိ႕ဖက္၌ ျပည္သူတုိ႕ မပါ၀င္ေစရန္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကုိ ရယူထားၾကသည့္ မည္သည့္ အာဏာရွင္အစုိးရ မဆုိ
ႏုိင္ငံေရး ဟူေသာ စကားလုံးကုိ တေစၦထက္ ေၾကာက္ရန္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္
ၾကသည္။

အာဏာရွိေသာ အာဏာရွင္သည္ ယင္းအာဏာ စြန္႕လႊတ္ရမည္ကို ေၾကာက္
ေသာေၾကာင့္ နည္းမ်ဳိးစုံသုံး၍ ကာကြယ္ျခင္းမွာ သိပ္ေတာ့ မဆန္းလွပါ။

သုိ႕ေသာ္ တခါတရံ အံၾသဖြယ္ ထူးဆန္းမွဳမ်ား ရွိတတ္သည္ ….
ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အနာဂါတ္ကံၾကမၼာကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိေသာ အတုိက္အခံ
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျပဳိကြဲပ်က္စီးမွဳ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ျပိဳင္ဖက္
အာဏာရ အာဏာရွင္မ်ားက တကူးတက လာေရာက္ ဖ်က္ဆီး၍ မဟုတ္ဘဲ
“ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဖ်က္ သံေခ်းတက္” မွဳ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕လည္း
သူလွ်ဳိေတြ၊ ဒလန္ေတြ အတြင္းလွဳိက္စားမွဳေၾကာင့္ဟု ဆင္ေျခ ေပးတတ္
သည္။ ျဖစ္စဥ္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၾသဇာ အာဏာ ထူေထာင္ေရး၊ ရယူ
ပုိင္ဆုိင္ေရး၊ လုယူေရး၊ လက္လြတ္ဆုံးရွံဳးမွဳကို အရွက္ေျပ ေၾကာက္ကန္ကန္
မွဳ စေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ လုံးေထြးလ်က္ ရွိသည္။

အားၾကီးမွဳ၊ အင္အားသာလြန္မွဳ ရွိေသာ အတုိက္အခံ တခ်ဳိ႕သည္ ယင္းတုိ႕ႏွင့္
သေဘာထား ကြဲလြဲေသာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ မတူေသာ အျခား ျပဳိင္ဖက္ အတုိက္
အခံတုိ႕ အေပၚ အသာစီးရတုိင္း ရက္ရက္စက္စက္ ပက္ပက္စက္စက္ ပုတ္ခတ္
ေ၀ဖန္မွဳမ်ားသည္ ညီညြတ္ေရးဟူေသာ စကားလုံးတုိ႕ကို ေမွးမွိန္ေဖ်ာ့ေတာ့
ေစသည္။ တခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးဟူေသာ စည္း၀ုိင္းအတြင္းမွ ထာ၀ရ
ႏူတ္ဆက္ ထြက္ခြာသြားရေအာင္ ကိုယ္တုိင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကူညီပံ့ပုိးသူ
မ်ားႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မ်ဳိးစုံ ျပဳ၍ အားနည္းသူ၊ မွားယြင္းသူ
မ်ား အေပၚ၌ ရစရာေအာင္ မရွိေအာင္ ေခ်မွဳန္းၾကသည္။ တခ်ဳိ႕လည္း ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕
အတြင္း အႏုိင္ရေရးေပၚ မူတည္၍ အျပင္းအထန္း ထုိးႏွက္ေ၀ဖန္ျပီးမွ ကုိယ္လုပ္
မိသည္မ်ား လြန္သြားေၾကာင့္ အနည္းငယ္ သေဘာေပါက္လာသည္။ သုိ႕ေသာ္
ေနာက္ပုိင္း၌ မိမိေ၀ဖန္ျပစ္တင္မွဳကို ခံရသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံေသာ
အခါ သတိၾကီးမွဳထက္ အစုိးရိမ္းလြန္ကဲမွဳကို ေရွ႕တန္းတင္ ဆက္ဆံၾကသည္။
ထုိအခါ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေသာ ညီညြတ္ေရးသည္ “ေနာက္ေက်ာမလုံ”
ညီညြတ္ေရးအျဖစ္သုိ႕ ဆုိက္ေရာက္ၾကေတာ့သည္။

အားနည္းမွဳ၊ အင္အားနည္းပါးေသာ အတုိက္အခံ တခ်ဳိ႕သည္ အုပ္စုတြင္း၊
ေဒသတြင္း ၾသဇာအာဏာ ဆုံးရွံဳးမွဳမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႕ထက္ အင္အားသာလြန္
ေသာ အတုိက္အခံမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ ေ၀ဖန္မွဳမ်ား၌ အေကာင္းျမင္ရွဳေဒါင့္
ထက္ အဆုိးျမင္ရွဳေဒါင့္မွ ေ၀ဖန္သုံးသပ္မွဳမ်ားသည္ ေနာင္ အနာဂါတ္ ညီညြတ္
ေရးကို ကြယ္ေပ်ာက္ေစသည္။ တခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ မိမိတုိ႕၏ အုပ္စုတြင္း အထူးလွ်ဳိ႕၀ွက္
ခ်က္မ်ားကုိ သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္ ခဲယဥ္းေသာ ေအာက္ေျခ ပ့ံပုိးသူမ်ား
ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ တည္ရွိေနေသးသည့္ ပင္ကုိယ္ အရင္းအျမစ္တုိ႕ကိုပါ
ေက်မြ ပ်က္ဆီးေစသည္။ ဒီထက္ ဆုိးသည္မွာ တခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ “ႏုိင္ငံေရး”ဟူ
ေသာ စကားလုံးကုိ အင္မတန္ ရြံစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊
နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕သျဂႋဳဟ္ ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕လည္း ေဘးထြက္ထုိင္ေနရ
ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အဓိက ရန္သူကို ဦးမတည္ဘဲ ကိုယ္ျပန္လည္
ေနရာ ရရွိေရးအတြက္ တည္ရွိေနေသာ အေဆာက္အဦးကို ျပဳျပင္ရမည္၊ ဘာျပဳ
ရမည္ ညာျပဳရမည္ဟု ဆုိကာ ကုိးလုိ႕ကန္႕လန္႕ ျပဳၾကသည္။

အထက္ပါ အတုိက္အခံ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတုိ႕အျပင္ ဟုိမေရာက္ ဒီမေရာက္
ပညာတတ္မ်ား၊ ေတာမေရာက္ ေတာင္မေရာက္ ဥစၥာဓန ၾကြယ္၀သူ အခ်ဳိ႕
သည္ ၾကားဖူးနား၀ စကားလုံးတုိ႕ျဖင့္ မိမိတုိ႕၏ က်ရာတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္
ရန္ ဆင္ေျခေပး ျငင္းဆန္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕လည္း ကုိယ့္တာ၀န္ကုိယ္ ဘယ္လုိ
ရွိမွန္း ကိုယ္တုိင္မသိေသာ အျဖစ္ျဖင့္ ေနေသာသူမ်ားလည္း ရွိသည္။
တခ်ဳိ႕လည္း ကြ်မ္းက်င္မွဳႏွင့္ ေစတနာကုိ ကိုယ့္ဘာသာကုိယ္ ဘာသာျပန္ခ်င္
သလုိ ျပန္၍ ကုိယ္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ လူမွဳေရး ေယာင္ေယာင္၊ ဘာသာေရး ေယာင္
ေယာင္ မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ခံၾကသည္။

ယခုမ်က္ေမွာက္ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာေခတ္တြင္ လူတစ္မ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏
အနာဂါတ္ ကံၾကမၼာသည္ နာရီပုိင္း၊ ရက္ပုိင္းအတြင္း၌ပင္ အၾကီးအက်ယ္
ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။ ေလးနဲ႕ျမွားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေခတ္၊
ေတာၾကီးမ်ား ေတာင္တန္းၾကီးမ်ား ၀ုိင္းပတ္ ကာရန္ထားေသာ ေခတ္၊ ေျမေပၚ
ေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားအေပၚ မီွခုိေသာ ေခတ္၊ ဘာသာတရားကုိ ဘုရား
ရွစ္ခုိးခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ေလးစားလုိက္နာေသာ ေခတ္မ်ား တ၀ုန္း၀ုန္း ျပိဳက်
ခဲ့ပါျပီ။ လူတစ္ေယာက္ကို ရုံသြင္း၍ လူအမ်ားအျပား ၾကည့္ရူေသာ ေခတ္၊
ေစ်းေပါအလုပ္သမားဘ၀သုိ႕ ေရာက္မွန္းမသိ ေမြးဖြားလာေသာ ေခတ္၊ လူ
သုံးကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ ႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီေသာ လုပ္အားခကို ငိုေၾကြးျပီး ေပးဆပ္
ရေသာ ေခတ္၊ အဂၤါျဂိဳလ္ေပၚတြင္ အနာဂါတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ေျမ ရွာေဖြေသာ ေခတ္
မ်ားဆီသုိ႕ ေရာက္ရွိေနေသာ အခါ …

ႏုိင္ငံဆုိသည့္ အရာ ရွိေနေသးေသာ သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဟူေသာ စကားလုံး
၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ကို မည္သုိ႕ ဖြင့္ဆုိသင့္သနည္း ….

0 comments: