Tuesday 28 July 2009

သခင္ခ်စ္၏ အတၳဳပၸတၱိေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

သခင္ခ်စ္ကို အဖ ဦးႏြဲ႕၊ အမိ ေဒၚေအးခ်ဳိတုိ႕မွ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူးတုိင္း
သနပၸင္ျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ (ေမြးဖြားေသာရက္စြဲ အတိအက် မသိရေပ။)

သနပၸင္ျမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တုိ႕တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။

၁၉၃၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွ စ၍ ေက်ာင္းဆရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္မွာပင္ နဂါးနီ
ဦးထြန္းေရႊႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား၌ တက္ၾကြစြာ စတင္
ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၁၃၀၀ ရာျပည့္ အေရးေတာ္ပုံ မတုိင္ခင္ ကာလအတြင္း ဆရာခ်စ္သည္ တုိ႕ဗမာ
အစည္းအရုံးသုိ႕ ၀င္ေရာက္ျပီး သခင္ခ်စ္ဟူေသာ အမည္ကုိ ခံယူခဲ့သည္။

ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး သခင္ျမ ဦးေဆာင္
ေသာ ဗဟုိေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕တြင္ သခင္ထြန္းေရႊ (နဂါးနီဆရာ
ထြန္းေရႊ) ႏွင့္အတူ စည္းရုံးေရး ဌာန တြင္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႕ စစ္ပညာသြားေရာက္ သင္ၾကား
မည့္သူမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ပုဇြန္ေတာင္ ေရေက်ာ္တြင္ သမ၀ါယမ ေစ်းဆုိင္ဖြင့္၍ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႕ အနစ္
နာခံကာ ရွာေဖြ ေကြ်းေမြးခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္မတုိင္ခင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ
လက္၀ဲ(ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ လုိလားသူ)၊ လက္ယာ (ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္
လုိလားသူ) ဒုတိယအဆင့္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္အားလုံးကုိ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳ
ခဲ့သူျဖစ္သည္။ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ၾကီး၊ ရန္ကုန္
ဘေဆြ၊ သခင္တင္ျမ၊ ရဲေဘာ္ေဌး အစရွိသူမ်ား အပါအ၀င္။)

ျပည္တြင္းသုိ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ျပန္၀င္လာေသာ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထံ
တြင္ ပဲခူးျမိဳ႕အနီးရွိ စည္တီးရြာ၌ စစ္ပညာကုိ အေစာဆုံး ျပန္လည္သင္ၾကား
ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလအတြင္း အဂၤလိပ္အစုိးရ မဆုတ္ခြာခင္ အခ်ိန္ႏွင့္ ဂ်ပန္
စစ္တပ္မ်ား လက္နက္မခ်ခင္ အခ်ိန္မ်ားအထိ လက္နက္ကုိင္ ေျမေအာက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္
တုိက္ခုိက္ေရး တာ၀န္မ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႕ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား စတင္၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္
တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံး၏ ဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ သခင္ျမ ႏွင့္အတူ အေထြေထြအတြင္း
ေရးမွဴး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံ ပါတီ (ေနာင္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ) တြင္ အေရးပါေသာ
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ခ်ီတက္ခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရေက်ာ္
တြင္ ေနထုိင္ေသာ မခင္သန္းညြန္႕ (ခ) အမာ (ခ) မခင္သန္း (ခ) မခ်စ္ေမႏွင့္
လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခဲ့သည္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႕ကို ေတာ္လွန္ရန္ အတြက္
ဖ.တ.ပ.လ (ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) အဖြဲ႕ကို
စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ (၉) ဦးအနက္ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပါတီ၏
အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တုိင္း(၄)၏ ႏုိင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္
တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္အျပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖ.ဆ.ပ.လ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးတြင္ နံပါတ္ (၁၀) ေျမာက္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရး မရခင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
သိမ္ျဖဴ- အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗ.က.ပ (သခင္သန္းထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီ) ၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါ၀င္ ေတာခုိခဲ့သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဗ.က.ပ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ကုိ စတင္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႕တြင္ မ.ဆ.လ အစုိးရ၏ သစၥာခံတပ္ဖြဲ႕
မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားျပီး ပဲခူးရုိးမ တေနရာတြင္ က်ဆုံးခဲ့သည္။

သခင္ခ်စ္ႏွင့္ ဇနီးသည္ ေဒၚခင္သန္းတုိ႕မွ သမီးၾကီး မေစာႏြဲ႕(ခ) မေအးျငိမ္း၊
သမီးလတ္ မစန္းရီ(ခ) မခင္ညိဳ၊ သားငယ္ ေမာင္ထြန္းရီ(ခ) ဗထူးတုိ႕ကို
ေမြးဖြားခဲ့သည္။

(ေနာက္ဆက္တြဲ) …

သခင္ခ်စ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွား
မွဳမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဒုတိယ
ကမၻာစစ္ အၾကိဳကာလမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား လက္နက္မခ်ခင္ အခ်ိန္မ်ား
အထိ လက္နက္ကိုင္ ေျမေအာက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ တာ၀န္မ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးစ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္
နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သူ အမ်ားအျပားကုိ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ဆရာ တစ္ဦး
ျဖစ္သည္။

မီွျငမ္းကုိးကားစာရင္း
-တုိ႕ဗမာ့အစည္းအရုံးသမုိင္း (ပ+ဒု)
-သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘ၀မွာျဖင့္
-ဇင္+ခ်စ္ ေနာက္ဆုံး(၂)
-သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆုံးေန႕မ်ား(ပ+ဒု)
-စာေရးဆရာ ရန္ကုန္ဘေဆြ၏ စာအုပ္မ်ား
-သခင္ေအာင္ၾကီး၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မဂၤလာေဆာင္ ေဆာင္းပါး
-အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား

8 comments:

PhotoVigor said...

Love your post as I am very much interested in history. Burmese history as well as world history. Now a day we hardly could get all these kind of information.
thanks for sharing.

tin min htet said...

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ နာေရးဖတ္ရေတာ့။ သူ႔သမိုင္းအေၾကာင္း ဖိုရမ္မွာ ေျပာၾကရင္း။ သခင္ခ်စ္ အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ၾကေသးတယ္။ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းမွာ အဓိကေနရာေတြက ပါဝင္ခဲ့ၿပီး။ သမိုင္းမွာ အေဖ်ာက္ခံထားရသူေတြေပါ့။

မမသီရိ said...

တို႕ဗမာအစည္းအရုံး သမိုင္း ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ရွိေနလို႕
ကိစၥ ရွိရင္ ျပန္ျပန္ဖတ္ျဖစ္တယ္ .. မွိန္ေဖ်ာက္ခံထားရတဲံ သမိုင္း၀င္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးေတြ အေၾကာင္း အလ်င္း သင့္သလို ျပန္လည္ ေျပာေပးပါ ကိုေအာင္ေရ.. သူမ်ားေမ့ခိုင္းတိုင္း က်မတို႕ ေမ့လို႕ မျဖစ္ၾကဘူးေလ ေနာ္.. ေနာင္လာမဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အတြက္ က်မတို႕မွာ တာ၀န္ကိုယ္စီ ရွိၾကပါတယ္ အခ်ိန္ေတြေပးျပီး မွ်ေ၀ေပးတဲ့ ကိုေအာင့္ကို ေက်းဇူး တကယ္ တင္မိတယ္

ေမဓာ၀ီ said...

သခင္ခ်စ္အေၾကာင္း လာဖတ္သြားပါတယ္။
သခင္ခ်စ္ နာမည္နဲ႔ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိလဲ မသိဘူးေနာ္။
က်မသိတဲ့ သခင္ခ်စ္နဲ႔ အခု အတၳဳပၸတၱိပါတဲ့ သခင္ခ်စ္ မတူဘူး။ က်မသိတဲ့ သခင္ခ်စ္က အသက္ေတာ္ေတာ္ႀကီးမွ ဆံုးပါးသြားတာ။ ကန္ေတာ္ေလးမွာေနတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မသိေသးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ခုလိုေဖာ္ျပေပးလို႔ က်မတို႔ သိရ ဖတ္ရတာ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္။

သူမ said...

ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ဖတ္ခ်င္ပါေသးတယ္။ ကူးယူသြားပါတယ္။

ကလူသစ္ said...

လာဖတ္သြားသဗ်။ သမိုင္းေလးေတြတင္ေပးတာ ေကာင္းသဗ်ာ။

Nge Naing said...

ျမန္မာျပည္မွာ ငယ္ငယ္က ေက်ာင္းတက္တုန္းက သိပၸံအတြဲဘက္က ယူခဲ့လို႔ သမိုင္းကို သိပ္မသင္ခဲ့ရဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လို ထင္ရွားတဲ့သူေတြကလြဲရင္ တျခား သမိုင္း၀င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို နာမည္ပဲ ၾကားဖူးၿပီး အတိအက် မသိခဲ့ဘူး။ တိမ္ျမဳပ္ေနတဲ့ သမိုင္းကို ျပန္လည္တင္ျပေပးတာ သိပ္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ကုိေအာင္ said...

vigor > ေက်းဇူးပါ၊ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ တင္ျပပါ့မယ္။
ကုိတင္မင္းထက္ > သမုိင္းမွာ အေဖ်ာက္ခံရတဲ့ တျခား
သူေတြ အေၾကာင္း ၾကိဳးစားျပီး ေရးသြားပါ့မယ္။
မမသီရိ > ေက်းဇူးတင္တယ္ သိရလုိ႕ ေက်းဇူးပါ။
မေမဓါ၀ီ > မေမဓါ၀ီသိခဲ့ဖူးတဲ့ သခင္ခ်စ္ဆုိတာ ေညာင္တုန္း- သခင္ခ်စ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္၊ သခင္ (ခ်စ္)
ဆုိတဲ့ နာမည္နဲ႕ တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံးသမုိင္းမွာ ႏွစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။
သူ၊သူမ > ကူးယူလုိ႕ ရပါတယ္၊ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပမယ္
ဆုိရင္ စာေရးသူေနရာမွာ က်ေနာ့္အမည္နဲ႕ေဖာ္ျပ ေပးပါ။ တျခားသူေတြရဲ႕ သမုိင္းကို ဆက္လက္ျပီး
ေရးသားႏုိင္ဖုိ႕ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းဆဲပါ။
ကုိလူသစ္ > သမုိင္းမွတ္တမ္းေတြ ေဖာ္ျပရတာ က်ေနာ္ ၀ါသနာပါ ပါတယ္၊ သုိ႕ေပမဲ့ သိတဲ့အတုိင္း
တခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားဟာ မွန္မမွန္ဆုိတာ ဟုိစာအုပ္လွန္ရ ဒီစာအုပ္လွန္ရ ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္စဥ္ေတြ
ၾကည့္ရ ေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းပါတယ္၊ ဆက္လက္ျပီး
က်ေနာ္ ၾကိဳးစားႏုိင္သေလာက္ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ့မယ္။
မငယ္ႏုိင္ > က်ေနာ္လည္း ရွစ္တန္းေအာင္ေတာ့
သိပၸံတြဲဖက္ကပါ၊ တကၠသိုလ္မွာလည္း သခ်ာၤပဲ သင္ခဲ့
ပါတယ္၊ ၀ါသနာအရ စာအုပ္စုလုိက္ မွတ္တမ္းမွတ္
လုိက္ လုပ္ရင္ အခုလုိ သိခဲ့တာပါ၊ အဆင္ေျပသလုိ
သမုိင္းမွာ တိမ္ျမွပ္ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း ခံရတဲ့ အေၾကာင္း ေတြကို တင္ျပသြားမယ္၊ စာလာဖတ္တာ
ေက်းဇူး အရမ္းတင္ပါတယ္။