Thursday 2 July 2009

ကန္႕ကြက္မည့္သူ ရွိရင္ ေဖာ္ျပေလာ (၂)

ယခင္ အပုိင္း(၁)မွ အဆက္ ….

လီရနာ၊ ဂဂၤါ၊ ဧရာ၀တီ
ေရးသူ- တကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္

(၃)
နိမိတ္ပုံေတြသာမက ဂြ်န္ကိ(တ္)စ္၏ စကားကလည္း ေပၚလာသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က ကဗ်ာဖတ္သည္။ ကဗ်ာစပ္သည္။ မၾကာခဏ ကဗ်ာဆုိသည္။
ဘာနည္းဟု ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အင္း … ျငင္းခုံသည့္ အခါလည္း ျငင္းခုံၾကသည္။
အမွန္က ကဗ်ာအေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ဘယ္ေလာက္ သိၾကသနည္း။

ဂြ်န္ကိ(တ္)(စ္)ကေတာ့ ရုိသားစြာ ၀န္ခံသည္။
ကဗ်ာပညာဆုိသည္က ဧရာမ ေက်ာက္ေတာင္ နံရံၾကီးပါ။ သူႏွင့္ယွဥ္ေတာ့ လူဆုိသည္က
ေသးေသးေလး။ နိမ့္နိမ့္ေလး။ ေမာ့ၾကည့္လုိက္တုိင္း ေက်ာက္ေတာင္နံရံၾကီးက စီးစီးမုိးမုိး
ၾကီး။ ျမင့္ျမင့္မားမားၾကီး။ ရွိသမွ် သတၱိေလးေတြကုန္ျပီး ဇက္ပုသြားခ်င္သည္။ ေအးေအး
ေဆးေဆး ရုိးရုိးသားသား ရြက္စားမုန္လာပြင့္ လုိက္ခူးေနရသည္က အေကာင္းသား။
သုိ႕ရာတြင္ ေက်ာက္ေတာင္နံရံၾကီးကုိ ေမာ့ေမာ့မၾကည္ဘဲလည္း မေနႏုိင္။

ေက်ာက္ေတာင္နံရံၾကီးက ….
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ စကားတစ္ခြန္းကို ဘာသာျပန္ၾကည့္ရေအာင္။
ေရာမအလကၤာဆရာၾကီး ဆီးဆီလိယက္စ္ (Caecilius) က စေျပာသည္။ ထုိ႕ေနာက္
ေရာမတြင္ေနေသာ ေခါမပညာရွင္ လြန္ဂ်ီနက္စ္ (Longinus) က အဓိပၸါယ္အက်ယ္
ဆက္ဖြင့္သည္။ …. ဟူးပဆက္စ္ (Hupsous) … ။

ေခါမ စကားလုံးေနာက္တြင္ အဂၤလိပ္စကား ဆက္ဘလင္းမ္ဟု ဘာသာျပန္သည္။
ဂ်ာမန္ ဒႆနပညာရွင္ၾကီး ကန္းတ္ (Kant) က သဘာ၀ တရားၾကီး၌ ရွိေသာ
ဆက္ဘလင္းမ္ ဂုဏ္သတၱိအေၾကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြင့္ဆုိသည္။

ရဲ၀ံ့သည္။ စီးမုိးထားသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျခိမ္းေျခာက္သည္။ ျခိမ္းေျခာက္ျပေနေသာ
ေက်ာက္ေတာင္ထြတ္ၾကီးမ်ား၊ လွ်ပ္ပန္းေတြျဖာ၊ မုိးၾကိဳးပစ္သံေတြႏွင့္အတူ ေရြ႕လ်ား
ျခင္းက ေကာင္းကင္တြင္ တလိပ္လိပ္ ဆင္တက္လာေနေသာ တိမ္တုိက္ၾကီးမ်ား၊
အၾကမ္းပတမ္း ႏုိင္လွေသာ ဖ်က္ဆီးမွဳစြမ္းအင္ကို ျပေနေသာ မီးေတာင္ၾကီးမ်ား၊
သူ႕ေနာက္တြင္ ပ်က္စီးမွဳေတြ တပုံၾကီးထားခဲ့ေသာ မုန္တုိင္းၾကီးမ်ား၊ ေဒါသူပုန္ထေန
သည့္ ဆုံးစ မျမင္ေသာ သမုဒၵရာၾကီးမ်ား၊ အားၾကီးေသာ ျမစ္ၾကီးမွ မာန္ဟုန္ျပင္းေသာ
ေရတံခြန္ၾကီးမ်ား စသည္ စသည္။ ဤဥပမာမ်ားက သူတုိ႕၏ တန္ခုိးအင္အားႏွင့္
ယွဥ္လုိက္လွ်င္ လူ႕စိတ္၏ ခုခံႏုိင္စြမ္းကို ေသးေသးမွဳန္႕မွဳန္႕ ျဖစ္သြားေစသည္။
သုိ႕ရာတြင္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရာမွ ၾကည့္ေနရလွ်င္ သူတုိ႕ကုိ ျမင္ရသည္မွာ ေၾကာက္
စရာေကာင္းေလ သူတုိ႕က ဆြဲေဆာင္ညွိဳ႕ငင္ေလ ျဖစ္သည္။ ဤဥပမာအျခင္းအရာ
တုိ႕ကုိ မေရာက္ဖူးေသာ အျမင့္ဆီ ေရာက္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ စိတ္သႏၱာန္တြင္းမွ တမ်ဳိးတမည္ျဖစ္ေသာ ခုခံႏုိင္စြမ္းကိုလည္း
မ်က္ေမွာက္ျပဳ ေတြ႕သိေစသည္။ ဤအသစ္ ေတြ႕သိေသာ စိတ္၏ ခုခံႏုိင္စြမ္းက
သဘာ၀တရားၾကီး၌ ထင္ရွားရွိေနေသာ အလုံးစုံလႊမ္းျခံဳသည့္ တန္ခုိးစြမ္းႏွင့္
ပခုံခ်င္း ယွဥ္၀ံ့ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အား သတၱိေသြး ေပးေလ၏။

ဤဖြင့္ဆုိခ်က္အတုိင္းဆုိေသာ္ ဆက္ဘလင္းမ္ ဆုိသည္မွာ လူ႕စိတ္ကို အျမင့္
ေရာက္ေအာင္ ျမွင့္ေပးေသာ အျမင့္ျမွင့္ဂုဏ္ ျဖစ္ေလသည္။
ဟူးပဖက္စ္၊ ဆက္ဘလင္းမ္ ဟူေသာ စကားတုိ႕၏ အဓိပၸါယ္မွာ အျမင့္ျမွင့္ဂုဏ္ဟု
ဘာသာျပန္ႏုိင္သည္ဟု ထင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ လကၤာက်မ္းမ်ား၌ ဆုိေသာ
ကိုးပါးေသာ နာဋယရသ မွ အဗၻဴတ သေဘာႏွင့္ ဆင္သည္။ ၀ီရရသ၊ ဘယာနကရသ
သေဘာေတြႏွင့္လည္း မကင္း။

ကန္း(တ္)က သေဘာတရားၾကီး၌ ရွိေနေသာ အျမင့္ျမွင့္ဂုဏ္သာမက ကဗ်ာ၌ရွိေသာ
အျမင့္ျမွင့္ဂုဏ္ကိုပါ ေျပာသည္။ ဆီးဆိလိယက္စ္တုိ႕၊ လြန္ဂ်ီနက္စ္တုိ႕ကလည္း
ကဗ်ာမွ အျမင့္ျမွင့္ဂုဏ္ကို ေျပာသည္။

ကဗ်ာပညာကုိ ေက်ာက္ေတာင္နံရံၾကီးႏွင့္ ႏွဳိင္း၍ ညည္းဆုိစဥ္အခါက ဂြ်န္ကိ(တ္)(စ္)
၏ စိတ္တြင္ ကန္း(တ္)၏ အျမင့္ျမွင့္ဂုဏ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္အရိပ္ၾကီး မုိးေနသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္
ထင္သည္။ အင္း …. ယခုလည္း ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္တြင္ ထုိအရိပ္ၾကီး မုိးေနသည္။

ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာ ကဗ်ာအေၾကာင္း ငါေျပာျပႏုိင္ပါ့မလား။ ငါက ဘာေကာင္
မုိ႕နည္း။ ငါလည္း ကိ(တ္)(စ္)လုိပင္ ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးေအာက္မွာ … ျမင္းခြာရြက္
ႏုတ္ေနသူ။

ခက္သည္က ကန္း(တ္) ေျပာခဲ့သလုိပင္ သည္ေက်ာက္ေတာင္ၾကီးက တခါျမင္
မိလွ်င္ အခါခါ ေမာ့မၾကည့္ဘဲ မေနႏုိင္။
သည္ေတာ့ ေမာ့ၾကည့္မိသည္။ ျမင္းခြာရြက္ထက္ နည္းနည္းပါးပါး သာသည္တုိ႕ကုိ
အသင့္အတင့္ ေျပာျပႏုိင္မည္ ထင္ပါသည္။

(၄)
ေျပာစကားမွ အသံေတြ၊ ေရးစကားမွ အကၡရာေတြသည္ အစက ဘာမွ မဟုတ္။
အနတၱေတြသာ ျဖစ္သည္။ မမွတ္မိႏုိင္ေတာ့ေသာ ေရွးပေ၀သဏီ တခ်ိန္က
အမ်ားသေဘာတူ သတ္မွတ္လက္ခံခ်က္ေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္ေတြ ရွိလာရသည္။

ဤတြင္ ထုံးတစ္ခု၏ အေျခခံမူ (element) ေပၚလာသည္။
လူလက္ခံျခင္း (acceptance) ျဖစ္ေလသည္။
အႏုပညာမွ ထုံးတုိ႕အတြက္ အျခား အေျခခံမူ တစ္ခု ရွိေသးသည္။
ဥပမာ အျဖစ္ ပန္းခ်ီပညာကုိ ၾကည့္ၾကမည္။

ပန္းခ်ီဆရာ တစ္ဦးသည္ ရွဳေမွ်ာ္ခင္း ပန္းခ်ီတခ်ပ္ကို ဆြဲမည္ ျပင္သည္။
အျပင္ေလာကမွ တကယ့္ ရွဳေမွ်ာ္ခင္း၌ အတုိင္းအတာ (dimension) သုံးဖက္
ရွိသည္။ အလ်ား၊ အနံ၊ ထု။ သူ သုံးသည့္ ကားခ်ပ္မွာက အလ်ားႏွင့္ အနံ
ဟူသည့္ အတုိင္းအတာ ႏွစ္ဖက္သာ ရွိသည္။ ႏွစ္ဖက္ အတုိင္းအတာသာရွိေသာ
ပစၥည္းေပၚတြင္ သုံးဖက္ အတုိင္းအတာေပၚေအာင္ သူ လုပ္ရေလမည္။

သူ သုံးေသာ ပစၥည္း၏ ကန္႕သတ္ေဘာင္ (limitation) အတြင္းမွ ျပားေနေသာ
အရာ၌ ထု- အနက္ေပၚသည့္ အသြင္ ျဖစ္လာေအာင္ သေကၤတနိမိတ္ပုံမ်ား
(Symbois) ကို သူ တီထြင္ ေဆာက္လုပ္ရမည္။ သူက တီထြင္ ေဆာက္လုပ္သည္။
လူတုိ႕က လက္ခံသည္။ ဤသုိ႕ျဖင့္ ပန္းခ်ီကား ျပားခ်ပ္ခ်ပ္ၾကီး၌ မရွိေသာ
ထု- အနက္ကို အရွိအျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျမင္ၾကသည္။

(ဆက္ရန္ …။)

(မွတ္ခ်က္။ ။
ကြယ္လြန္သူ ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္၏ စာေပမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္၏ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ၊
စာေပအေပၚ တန္ဖုိးထားသူမ်ားက ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္၏ အင္တာနက္ အီေမးလ္
လိပ္စာ ko.aungdk@gmail.com အား တစုံတရာ ကန္႕ကြက္ခဲ့လွ်င္ ယခုတင္ျပပါ
ပို႕စ္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ အဆင့္သင့္ ရွိပါသည္။ …. စစ္ျငိမ္းဒီေရ ။)

0 comments: