Sunday, 15 February 2009

စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႕မွဳကို လက္မခံရင္ ….

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

“အလုံးစုံ ပ်က္သုန္းေရးကို ဦးတည္မလား၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို ဦးတည္မလား”
အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး စကား၀ုိင္းကို လာမဲ့ လူေတြက ….
စစ္တပ္နဲ႕ အတုိက္အခံ
စစ္တပ္မွာ လက္နက္ကိုင္ စစ္အင္အားရွိတယ္။
အတုိက္အခံမွာ ဘာရွိလဲ ???
(က်ေနာ္ဆုိလုိသည့္ အတုိက္အခံ ဆုိသည္မွာ က်ေနာ္ အပါအ၀င္ ျပည္ပေရာက္
အတုိက္အခံမ်ားကို ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ကုိယ္ဘက္မွာ ညီညြတ္ျပီး ခုိင္မာတဲ့ အင္အားစု တစ္ရပ္ေတာ့ ရွိသင့္ပါသည္။
၀ိေရာဓိေတြ၊ ျပႆနာေတြ၊ ျပိဳကြဲမွဳေတြနဲ႕ စစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုကို အလ်င္အျမန္
ခ်ီတက္ျခင္းေလာက္ မုိက္မွားသည့္ စစ္သူၾကီးသည္ ဘယ္လုိ အေျဖေတြ ရႏုိင္
သလဲ ဆုိတာ သိသင့္သေလာက္လဲ သိႏုိင္ပါသည္။

က်ေနာ္တုိ႕သည္ အခါမလင့္ အျပစ္တင္ ခံၾကရပါသည္။ တတိယကမၻာႏုိင္ငံ
မ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနသူမ်ား ဘာလုပ္ေနၾကသလဲဟု ရံဖန္ရံခါ အေမးခံၾကရ
ပါသည္။ တတိယကမၻာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ အားလုံး ႏုိင္ငံေရး၊ေတာ္လွန္
ေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ လာသူမ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့ပါ။ ယခင္ကေတာ့ ဟုတ္ပါသည္။
ယခုေတာ့ ဤကဲ့သုိ႕ ယူဆလုိ႕ မရႏုိင္ပါ၊ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
-ႏုိင္ငံေရး ဒုကၡသည္ ၂၅ %
-စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ၂၅%
-လူမ်ဳိးေရး ဒုကၡသည္ ၂၅%
-ဘာသာေရး ဒုကၡသည္ ၂၅%

အထက္ပါ က်ေနာ္တင္ျပေသာ ရာခုိင္ႏွဳန္းမ်ားသည္ မေလးရွား UNHCR မွ အရာရွိ
မ်ားက ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္
ထုတ္ေပးသည့္ ရာခုိင္ႏွဳန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး ဒုကၡသည္မ်ားသည္ တတိယကမၻာႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ေရာက္ရွိ
ေနသည့္ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း၏ ေလးပုံ တစ္ပုံသာ ရွိပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႕သည္ ယခု
ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံသုိ႕ မေရာက္ခင္ ေခါင္းစဥ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ပါတီ၊ ေက်ာင္းသား၊
ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း အစသျဖင့္ ရွိပါသည္။ ဆုိလုိသည္
မွာ က်ေနာ္တုိ႕ အားလုံး ယခင္က အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းက လာခဲ့ၾကသူမ်ား မဟုတ္
ၾကပါ။ တခ်ဳိ႕လည္း ယခင္ ျပည္တြင္းတြင္ ေတြ႕ဖူးၾကပါသည္။ တခ်ဳိ႕ကို အက်ဥ္းသမား
ဘ၀က ေတြ႕ဖူးၾကပါသည္။ တခ်ဳိ႕ကို တိမ္းေရွာင္ရာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေရာက္မွ ေတြ႕ဖူး
ၾကပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႕၏ ယခု စုစည္းမွဳသည္ အားနည္းခ်က္ တခ်ဳိ႕ရွိပါ
သည္။

က်ေနာ္တုိ႕တြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္အခ်ဳိ႕ ရံဖန္ရံခါ ရရွိၾကပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း
မ်ား၏ မၾကာခဏ အျငင္းပြားမွဳမ်ားေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသည္ က်ေနာ္တုိ႕ အသုိင္း
အ၀ုိင္းကို နားလည္ဖုိ႕ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိတတ္ပါသည္။ ၂၀၀၇- ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ
ေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ပုိင္းအထိ က်ေနာ္တုိ႕အသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ ညီညြတ္ၾကပါသည္။ ယင္း
ေနာက္ပုိင္းတြင္ နာဂစ္မုန္းတုိင္း တုိက္ခတ္ပါေတာ့သည္။ နာဂစ္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး
အတြက္ က်ေနာ္တုိ႕ အခ်င္းခ်င္း အယူအဆ မတူၾကပါ။ ျမန္မာ့ေရပိုင္နယ္၏ အ၀၊ အျပည္
ျပည္ဆုိင္ရာ ေရပုိင္နက္တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ စစ္သေဘၤာမ်ား အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး
အတြက္ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ မီဒီယာ၏ ေသာတရွင္အဆင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေဆြးေႏြး
ခန္းမ်ားတြင္ က်ေနာ္တုိ႕၏ အသံမ်ား ဆူညံပြတ္ေလာရုိက္ၾကပါေတာ့သည္။

တခ်ဳိ႕လည္း လူမွဳေရး ျပႆနာ၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရယ္ ျပႆနာဟု လက္ခံၾကပါသည္။
ယင္းနာဂစ္မုန္းတုိင္း စျဖစ္စဥ္က အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕ ရက္စက္
စြာ ပစ္သတ္ျခင္း ခံရပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္၏ စစ္ၾကိဳကာလက က်ေနာ္တုိ႕
၏ ေရွးမ်ဳိးဆက္မ်ား ေၾကြးေက်ာ္ေသာ “အဂၤလိပ္အခက္၊ ဗမာ အခ်က္” မူ၀ါဒကုိ
က်ေနာ္အပါအ၀င္ တတိယကမၻာႏိုင္ငံေရာက္သူ အခ်ဳိ႕က စိတ္ကူးယဥ္ ၾကပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ အျမန္ဆုံး ၀င္ေရာက္သင့္ျပီ။

သုိ႕ေသာ္ ကန္႕ကြက္သူမ်ား မ်ားလာေသာအခါ က်ေနာ္တုိ႕အားလုံး ကိုယ္ေနထုိင္ရာ
ေဒသမ်ားတြင္ နာဂစ္ကယ္ဆယ္ေရး ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
ျခင္းမွ လြဲ၍ ဘာမွ မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ၾကာလာေတာ့ NGO တပုိင္း ေတာ္လွန္ေရး၏
၀ါးမ်ဳိမွဳကုိ အရွံဳးေပးရ ပါေတာ့သည္။ ကုလသမဂၢ၊ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ တုိ႕ကို လ်စ္လ်ဳမရူပဲ
အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရျခင္းမွာ အျပင္ေရာက္တုိ႕၏ အဓိက
ျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး စာပြဲ၀ုိင္းတြင္ လက္နက္အားကိုး
စစ္အစုိးရကုိ Pressure - ဖိအား တစုံတရာမရွိပဲ တရားမွ်တေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ မေရာက္ႏုိင္၊
တြန္းမပုိ႕ႏုိင္ဟု လက္ခံပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ကုန္သြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး
မ်ား ရွိေနသည့္ၾကားက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႕ အေရးယူမွဳေတာ့ ရွိသင့္သည့္ဟု ယူဆပါသည္။

ယခုဆုိလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႕၏ မိတ္ေဆြ အစုိးရမ်ားက အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံေရးဟူေသာ
စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ (၀ါ) “အုတ္နံရံျဖင့္ စကားေျပာျခင္း” ကို ဦးတည္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားလာ
ပါသည္။ စစ္အစုိးရသည္ က်ေနာ္ မေမြးခင္ ၁၉၅၈- ခုႏွစ္ (အိမ္ေစာင့္အစုိးရ အမည္ျဖင့္
၎။)၊ ၁၉၆၂- ခုႏွစ္ (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အမည္ျဖင့္ ၎။) တုိ႕တြင္ တုိင္းျပည္ကုိ
လိမ္ညာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ က်ေနာ္တုိ႕၏ မိတ္ေဆြ ဒီမုိကေရစီ ၀ါရင့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕သည္ စစ္အစုိးရ၏ လိမ္ညာ
မွဳမ်ားကို သိသိနဲ႕ လည္စင္းခံျပီး အျပဳသေဘာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ဦးတည္လွဳပ္ရွား
လာေနပါသည္။ သူတုိ႕ စိတ္ကူးယဥ္ထားသလုိ စစ္အစုိးရ လြယ္မည္ဆုိလွ်င္ က်ေနာ္မေမြး
ခင္ ကတည္းက ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ ရေနမည္မွာ မလႊဲဧကန္ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႕မွဳသည္ စစ္အစိုးရထက္ ျပည္သူကို ပုိ၍ ဒုကၡေရာက္ေစသည္ဟု
အခ်ဳိ႕က ေျပာပါသည္။ ဒါဆုိ မပိတ္ဆုိ႕ပဲ ျပန္ဖြင့္လုိက္လွ်င္ စစ္အစိုးရ၏ အာဏာသည္
လုံး၀ ခုိင္မာသြားႏုိင္သည္။ ၂၀၀၈- ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ မတရားသည့္ အေျခခံဥပေဒ
ဆုိင္ရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္သည္ လုံး၀ ခုိင္မာသြားႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္နက္လည္းရွိ၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႕မွဳ ဖိအားလည္း ကင္း
လႊတ္ေနမည္ စစ္အစုိးရအား အတုိက္အခံမ်ားက ဘယ္လုိ ညွိဳႏွိဳင္းၾကပါ မည္နည္း။
စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕မွဳေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ဒုကၡပုိေရာက္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ကေျပာပါသည္။
ဒါဆုိ .....

စီးပြားေရး မပိတ္ဆုိ႕ခင္က ျပည္သူေတြ ေျပလည္ၾကပါသလား ???
စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕မွဳထက္ ေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြ၊ ပုံစံေတြေရာ ရွိပါ သလား၊
ရွိခဲ့ရင္ေရာ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသနည္း ???
(ဤ ဒုတိယေမးခြန္းအတြက္ စကားခ်ပ္ ခြင့္ျပဳပါ။ ေရရွည္ ေတာ္လွန္ေရးဒဏ္သည္
ေတာ္ရုံတန္ရုံ မလြယ္ကူဟု က်ေနာ္နားလည္ မိပါသည္။)

12 comments:

Nyein Chan Aung said...

ေဆာင္းပါးဖတ္သြားတယ္ ကိုေအာင္ေရ။ ေအးဗ်ာ ေဆြးေႏြးစရာေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲဗ်ာ။ တခ်ိဳ႔၀ါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ပါတီေထာင္မယ္ ၾကားလာရတယ္ဗ်။

စစ္အစိုးရသေဘာထားကို ေနာေက်ေနေပမဲ့ အာဏာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ့ ေျပာခ်င္ေတာ့ဘူးဗ်ာ..။

mamalay said...

စိတ္၀င္စားစရာ ပို႕စ္ေလး ေလး ဖတ္သြားပါတယ္....
ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီပြားေရး ပိတ္ဆို႕ခဲ့တာ
အမွန္တကယ္ ထိေရာက္မွဳ ရွိရဲ႕ လား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း
ကို က်မ လူတခ်ိဳ႕ ကို ေမးခဲ့ ဖူးပါ တယ္..
(စကားခ်ပ္အေနနဲ႕ ..က်မက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ ထဲ က မဟုတ္ပါ ဘူး..သာမန္ျပည္သူ တစ္ေယာက္ပါ..ႏုိင္ငံ့ အေရး ကို က်ရာတာ၀န္ က တပိုင္တႏိုင္ လုပ္တာကို ႏိုင္ငံေရး လုက္ တယ္ လို႕ ေခၚရင္ေတာ့ ..ျမန္မာျပည္သား အား လုံး နဲ႕ အတူတူ က်မလဲ ႏိုင္ငံေရး သမား ပဲ ဆိုၾကပါ စို႕ရဲ႕..)
က်မရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကိုေျပာရရင္ေတာ့..
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ အေနအထား ဟာ..တျခား တိုင္းျပည္ေတြ နဲ႕ မတူဘူးဆိုတဲ႕ အခ်က္ကို..ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနတဲ့..ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
အေလးထားသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္..
နံပါတ္ ၁ က လူေတြ ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ စိတ္ထားပါ..
က်မတို႕ ျမန္မာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား..စိတ္ထား ႏူးညံ့ ၾကပါတယ္..ေရာင့္ရဲ ၾကပါတယ္..ကိုယ္ခ်င္းစာတရား နဲ႕ ၀ိဘက္ ဆိုတာ ကို ေၾကာက္ၾကပါတယ္..တတ္ႏုိင္သေရြ႕ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနလိုၾကပါတယ္.

နံပါတ္ ၂ ကေတာ့..ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ေရေျမ သဘာ၀ နဲ႕
သယံဇာတ ပစၥည္းေတြ ပါ....က်မတို႕ မွာ...မခန္႕မွန္းႏိုင္တဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ႕ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတေတြ ရွိပါတယ္... စိုက္ပ်ဳိးစရာ ေျမယာေတြ အလုံ အေလာက္ ရွိပါတယ္..ရာသီဥတု မွ်တ ပါတယ္..

ဆိုေတာ့....
ဘယ္လိုပဲ စီပြားေရး ပိတ္ဆို႕ မွဳေတြ လုပ္ေပမဲ့..
ထိေရာက္ ရွိလွ တယ္လို႕ ေတာ့ က်မ မျမင္မိပါဘူး...

က်မတို႕ ေဘးမွာ ရွိေနတဲ့ ေဆြ မ်ိဳးေပါက္ေဖၚၾကီးေတြ ကေတာ့..အေနာက္ႏိုင္ငံ က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ မွု လုပ္ေလ သူု ၾကိဳက္ေလ ပါ ပဲ...
ေအာ္တိုမက္တစ္ကယ္လီး သူတို႕ စီးပြား နယ္ခ်ဲ႕ ခြင့္ ရတာကိုး...
ထိုင္းနဲ႕..အိႏၵိယလဲ ပဲ..ဒီလို အျမင္မ်ိဳး ရွိေနတယ္ လို႕ က်မ ျမင္မိပါတယ္..
အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံ နဲ႕ မပတ္သက္ေလ..သူတို႕ အတြက္ အကြက္၀င္ေလ.ျဖစ္ေနတာကိုး ေနာ္..
...
က်မ comment ရွည္ေနျပီ..
အာလုံး စဥ္စား ႏုိင္ဖို႕ ပါ..

လင်းထက် said...

ဒီ အေမး သံသရာ ၾကီးလည္ေနတာ ၾကာခဲ့ပါျပီ ခုထိလဲ အေျဖက မထြက္လာနိုင္ေသးပါ တစ္ေန႕ေန႕ေတာ့ အေျဖထြက္လာနိုင္ပါေစ ေမွ်ာ္လင့္တာပဲ ကိုေအာင္ေရ..။

ကုိေအာင္ said...

မမေလး ခင္ဗ်ာ
အမ အေနျဖင့္ Comment ရွည္ရွည္ေရးႏုိင္ပါတယ္။
ေလးစားလ်က္
ကုိေအာင္ (ပ်ဴႏုိင္ငံ)

ေဆာင္းယြန္းလ said...

ေဆာင္းပါးဖတ္သြားပါတယ္ ကိုေအာင္ေရ..
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ လုပ္လုပ္မလုပ္လုပ္ ၿပည္သူေတြကေတာ့ ငတ္ၿပီးရင္းငတ္ေနမွာ သိပ္ကိုေသခ်ာတယ္. ..ၿပည္သူေတြအဖို႔မွာေတာ့ ငတ္ပါးဝေနၿပီလို႔ပဲ ေၿပာရမွေပါ့ဗ်ာ..

nothing said...

ေရာက္လာတယ္ကိုေအာင္ေရ။
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားလို႔ျပည္သူေတြကိုထိတယ္ဆိုတာ
လည္းမွန္သင့္သေလာက္မွန္သလိုစစ္အစိုးရကိုပိုထိတယ္
ဆိုတာေတာ့ျငင္းမရပါဘူး၊ခုေနာက္ဆံုးဂန္ဘာရီလာတုန္း
ကဗိုလ္သိန္းစိန္ေျပာတာကိုၾကားရျခင္းအားျဖင့္ပိုလို႔သိသာ
ပါတယ္၊သူတို႔အေမရိကန္ကိုေတာင္ေျပာေျမွာက္ေျပာသာ
ေျပာေနတာရင္ထဲကတိတ္တခိုးေလးေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆို
တာအားလံုးအသိပါဗ်ာ၊ဒါေပမယ့္အေနာက္ဘက္ႏိုင္ငံေတြ
ကပိတ္ဆို႔ထားတာေၾကာင့္ျမန္မာျပည္ကိုတရုတ္လက္၀
ကြက္အပ္သလိုျဖစ္ေနတာေတာ့စိတ္မေကာင္းစရာပဲဗ်၊တ
ရုတ္အတြက္ေတာ့မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲတာေပါ့ဗ်ာ။

nothing said...

ေရာက္လာတယ္ကိုေအာင္ေရ။
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားလို႔ျပည္သူေတြကိုထိတယ္ဆိုတာ
လည္းမွန္သင့္သေလာက္မွန္သလိုစစ္အစိုးရကိုပိုထိတယ္
ဆိုတာေတာ့ျငင္းမရပါဘူး၊ခုေနာက္ဆံုးဂန္ဘာရီလာတုန္း
ကဗိုလ္သိန္းစိန္ေျပာတာကိုၾကားရျခင္းအားျဖင့္ပိုလို႔သိသာ
ပါတယ္၊သူတို႔အေမရိကန္ကိုေတာင္ေျပာေျမွာက္ေျပာသာ
ေျပာေနတာရင္ထဲကတိတ္တခိုးေလးေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆို
တာအားလံုးအသိပါဗ်ာ၊ဒါေပမယ့္အေနာက္ဘက္ႏိုင္ငံေတြ
ကပိတ္ဆို႔ထားတာေၾကာင့္ျမန္မာျပည္ကိုတရုတ္လက္၀
ကြက္အပ္သလိုျဖစ္ေနတာေတာ့စိတ္မေကာင္းစရာပဲဗ်၊တ
ရုတ္အတြက္ေတာ့မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲတာေပါ့ဗ်ာ။

nothing said...

ေရာက္လာတယ္ကိုေအာင္ေရ။
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားလို႔ျပည္သူေတြကိုထိတယ္ဆိုတာ
လည္းမွန္သင့္သေလာက္မွန္သလိုစစ္အစိုးရကိုပိုထိတယ္
ဆိုတာေတာ့ျငင္းမရပါဘူး၊ခုေနာက္ဆံုးဂန္ဘာရီလာတုန္း
ကဗိုလ္သိန္းစိန္ေျပာတာကိုၾကားရျခင္းအားျဖင့္ပိုလို႔သိသာ
ပါတယ္၊သူတို႔အေမရိကန္ကိုေတာင္ေျပာေျမွာက္ေျပာသာ
ေျပာေနတာရင္ထဲကတိတ္တခိုးေလးေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆို
တာအားလံုးအသိပါဗ်ာ၊ဒါေပမယ့္အေနာက္ဘက္ႏိုင္ငံေတြ
ကပိတ္ဆို႔ထားတာေၾကာင့္ျမန္မာျပည္ကိုတရုတ္လက္၀
ကြက္အပ္သလိုျဖစ္ေနတာေတာ့စိတ္မေကာင္းစရာပဲဗ်၊တ
ရုတ္အတြက္ေတာ့မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲတာေပါ့ဗ်ာ။

nothing said...

ေရာက္လာတယ္ကိုေအာင္ေရ။
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားလို႔ျပည္သူေတြကိုထိတယ္ဆိုတာ
လည္းမွန္သင့္သေလာက္မွန္သလိုစစ္အစိုးရကိုပိုထိတယ္
ဆိုတာေတာ့ျငင္းမရပါဘူး၊ခုေနာက္ဆံုးဂန္ဘာရီလာတုန္း
ကဗိုလ္သိန္းစိန္ေျပာတာကိုၾကားရျခင္းအားျဖင့္ပိုလို႔သိသာ
ပါတယ္၊သူတို႔အေမရိကန္ကိုေတာင္ေျပာေျမွာက္ေျပာသာ
ေျပာေနတာရင္ထဲကတိတ္တခိုးေလးေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆို
တာအားလံုးအသိပါဗ်ာ၊ဒါေပမယ့္အေနာက္ဘက္ႏိုင္ငံေတြ
ကပိတ္ဆို႔ထားတာေၾကာင့္ျမန္မာျပည္ကိုတရုတ္လက္၀
ကြက္အပ္သလိုျဖစ္ေနတာေတာ့စိတ္မေကာင္းစရာပဲဗ်၊တ
ရုတ္အတြက္ေတာ့မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲတာေပါ့ဗ်ာ။

nothing said...

ေရာက္လာတယ္ကိုေအာင္ေရ။
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားလို႔ျပည္သူေတြကိုထိတယ္ဆိုတာ
လည္းမွန္သင့္သေလာက္မွန္သလိုစစ္အစိုးရကိုပိုထိတယ္
ဆိုတာေတာ့ျငင္းမရပါဘူး၊ခုေနာက္ဆံုးဂန္ဘာရီလာတုန္း
ကဗိုလ္သိန္းစိန္ေျပာတာကိုၾကားရျခင္းအားျဖင့္ပိုလို႔သိသာ
ပါတယ္၊သူတို႔အေမရိကန္ကိုေတာင္ေျပာေျမွာက္ေျပာသာ
ေျပာေနတာရင္ထဲကတိတ္တခိုးေလးေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆို
တာအားလံုးအသိပါဗ်ာ၊ဒါေပမယ့္အေနာက္ဘက္ႏိုင္ငံေတြ
ကပိတ္ဆို႔ထားတာေၾကာင့္ျမန္မာျပည္ကိုတရုတ္လက္၀
ကြက္အပ္သလိုျဖစ္ေနတာေတာ့စိတ္မေကာင္းစရာပဲဗ်၊တ
ရုတ္အတြက္ေတာ့မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲတာေပါ့ဗ်ာ။

ကလူသစ္ said...

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔တာ ဘယ္အရာေတြကို ပိတ္ထားတာတုန္းဗ်။ လက္နက္ေတြလား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြလား။ အလံုးစံုပိတ္တာလား။ တားဂတ္ထားပိတ္တာလား။

ပိတ္ထားၾကတယ္ဆိုေပမဲ႔ တကယ္ေတာ႔ မပိတ္သလိုပါပဲဗ်ာ။ ျမင္ေနၾကားေနဖတ္ေနရတာေတြအရ ေျပာတာပါ။

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔တာ တုိ႔မမႈပါဆိုေပမဲ႔ ပိတ္လို႔ မတိုးတက္ရတာ၊ ဖြင္႔ေပးပါလို႔ ထုတ္ေျပာလာရျပီဆိုေတာ႔ မဆိုးဘူးလို႔ေတာ႔ စဥ္းစားရမွာေပါ႔။

Unknown said...

ေရာက္လာတယ္ဟ..သယ္ရင္းရ
ေနာက္က်သကြေနာ့
ကလူသစ္ေျပာတာေလးလည္း စိတ္၀င္စားစရာပဲ ။
မမေလးေျပာတာလည္း ေကာင္းတာပါပဲ..။
ဒီေတာ့..ေပါ့ ေနာ့..နာေတာ့ေပၚစရာခ်ိေတာ့ဖူးဟ..
ဟိ ဟိ ဟိ