Thursday 5 February 2009

အေမ့ခံ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

ပညာသင္ၾကားမွဳ ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိေသာ အခါ ခုိးခ်ဖုိ႕
မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုမွာ တြက္ခ်က္ရေသာ သခၤ်ာဘာသာဟု က်ေနာ္
ထင္မိပါသည္။ တျခား ခုိးခ်လုိ႕ မရႏုိင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားလည္း ရွိႏုိင္ ပါသည္။
သိခ်င္ေနေသာစိတ္၊ ယုံမွားသံသယျဖစ္မွဳႏွင့္ ေပးလုိက္သည့္အေျဖကို မေက်နပ္
ႏိုင္မွဳတုိ႕သည္ မတူညီပါ။

စာအုပ္တခ်ဳိ႕တြင္ ပုစာၦမ်ားကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ အေျဖထုတ္ခဲ့သူတုိ႕သည္ ကုိယ္တုိင္
ေတြ႕ၾကံဳခဲ့သူ၊ အနီးအနားတြင္ ထင္ရွား ပါ၀င္ခဲ့သူတုိ႕သာ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ဥပမာ … ဒုတိယ ကမၻာစစ္ပြဲအျပီး စစ္ရွဳံး ဂ်ပန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာခဲ့ေသာ
“မဟာအာရွ စစ္ပြဲ၏ အေျဖကို ေနာင္အနာဂတ္က ေျဖရွင္းေပးလိမ့္မည္။”

က်ေနာ္သိခဲ့သည္မွာ အဆုိေတာ္ လႊမ္းမုိးႏွင့္ အေကာ္ဒီယံ အုန္းေက်ာ္တုိ႕ သီဆုိေသာ
အခ်စ္ရွံဳးသမား ဒႆဂီရိသည္ ၾကာကူလီ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အခ်စ္အတြက္ သူရဲေကာင္း
တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္သည္။ မဟာရာမ ဇာတ္ေတာ္တြင္ အေစာပုိင္း ကာလမ်ားက ဒႆဂီရိ
သည္ လူၾကမ္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ရာသီဥတုမ်ား ေရြ႕လ်ားတတ္ေသာ လူ႕သမုိင္း
တြင္ ဒႆဂီရိသည္ သူရဲေကာင္း၊ ဟစ္တလာသည္ မ်ဳိးခ်စ္၊ ကုိလံဘတ္သည္ စြန္႕စား
ရွာေဖြသူ၊ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဆင္ျဖဴရွင္ ဘုရင္မ်ားသည္ ယုိးဒယားကုိ ကယ္တင္ရန္ ၾကိဳး
စားသူ မင္းေကာင္း မင္းျမတ္မ်ား အျဖစ္ ကဗၺည္းမွတ္တမ္း ေရထုိးၾကသည္။

မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားၾကီးကုိ က်ေနာ္အပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာ
၀င္မ်ားက ရွစ္ခုိး ဦးခုိက္ၾကသည္။ ဆုေတာင္းၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ …
ကုန္းေဘာင္ေခတ္က စဥ့္ကူးမင္း ဘုရားဖူးထြက္စဥ္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ တူေတာ္ ေဖာင္း
ကားစားထံမွ ထပ္ဆင့္ အာဏာသိမ္းသူ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီး ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ …
သားျဖစ္သူ အိမ္ေရွ႕မင္းက ဓည၀တီမွ သယ္ေဆာင္လာမွဳကို က်ေနာ္တုိ႕ ေမ့ျပစ္ဖုိ႕
မျဖစ္ႏုိင္ပါ ….

ျပည္တန္ ပတၱျမားငေမာက္ၾကီး ေပ်ာက္ဆုံးမွဳအတြက္ ကာနယ္စေလဒင္ကို က်ေနာ္တုိ႕
သတိရမိတုိင္း ႏွလုံးနာၾကသည္။ ေဒါသထြက္ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ …
ေျဖစရာမရွိလည္း ၾကံဖန္ေျဖခဲ့ျခင္းသည္ အေျဖစစ္စစ္ဟု မေျပာႏုိင္ပါ။
တခ်ဳိ႕ေသာ ပုစာၦမ်ားအတြက္ အေျဖ ရွိပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေတာ့ အေျဖက မေရရာပါ။
.......

(၁)
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး (ေဒၚတင္လွဳိင္) သည္ သခင္ဗစိန္ႏွင့္ သခင္ထြန္းအုပ္တုိ႕၏
တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံး၀င္ သခင္မ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ သခင္မအမည္ကုိ မခံ
ယူခဲ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ မခံယူခဲ့သနည္း။ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ယင္းအေျဖကို
ရွာမေတြ႕ပါ။

(၂)
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဧရာ၀တီ
တုိင္း၊ ပန္းတေနာ္ နယ္သား ဦးသန္႕၏ ညီျဖစ္သူ ဦးခန္႕သည္ သခင္ဗစိန္ႏွင့္
သခင္ထြန္းအုပ္တုိ႕၏ တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံး၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ တုိ႕ဗမာအစည္း
အရုံးသမုိင္း စာအုပ္ ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၄၉၁၊ ဒုတိယ စာပုိဒ္တြင္ ဖတ္ရူ ႏုိင္သည္။
ပန္းတေနာ္ ဦးခန္႕ဟု လူသိမ်ားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ သခင္ခန္႕ဟု မေခၚသနည္း။
သမုိင္း စာမ်က္ႏွာတြင္ ယင္းအေျဖကို ရွာမေတြ႕ပါ။

(၃)
က်ဆုံးေလသူ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး သခင္ျမႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမွဳကို
ဦးေဆာင္သူ ဂဠဳန္ဦးေစာတုိ႕သည္ ပဲခူးတုိင္း၊ သာယာ၀တီ တနယ္တည္း သား
မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သာယာ၀တီအပုိင္၊ သုံးဆယ္ တနယ္တည္း သားမ်ားဟု ဆုိၾက
ပါသည္။ သုံးဆယ္၊ တနယ္တည္းသာ ဆုိေသာ အေျဖသည္ သိပ္ မက်ိန္းေသပါ။
သုိ႕ေသာ္ အာဏာႏွင့္ေလာဘေၾကာင့္ ဦးေစာသည္ ဆရာၾကီး သခင္ျမကို သတ္ျဖတ္
ခဲ့သည္ဟု သမုိင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ အေျဖ ရရွိပါသည္။

(၄)
ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ
ေခါင္းေဆာင္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္ အသက္ၾကီးဆုံး ေခါင္း
ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ သခင္စံလွဳိင္(ဗုိလ္မွဴးေအာင္)တုိ႕သည္ ပဲခူးတုိင္း၊ ေတာင္ငူ
ခရုိင္၊ ကညႊတ္ကြင္း တရြာတည္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး
အယူအဆ မတူညီဟု သမုိင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ အေျဖ ရရွိပါသည္။

(၅)
ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဦးေဆာင္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူ သခင္စုိး (ဆရာၾကီး
သခင္ ကုိယ္ေတာ္မွိဳင္း ဦးေဆာင္ေသာ တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံးအဖြဲ႕၀င္ သခင္) သည္
သခင္၀တင္ ေခၚ ဆင္ျမီွးဆြဲ ကုိ၀တင္ (ျပည္ခရုိင္၊ ဆင္ျမီွးဆြဲ နယ္သား) (သခင္ဗစိန္
ႏွင့္ သခင္ထြန္းအုပ္တုိ႕ ဦးေဆာင္ေသာ တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံးအဖြဲ႕၀င္ သခင္) အား
ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာပုိင္ ဆုိင္ရာ ျပင္းျပင္းထန္းထန္း ေ၀ဖန္ ခဲ့ပါသည္။ ယင္း
ေ၀ဖန္မွဳသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရန္ ဒုတိယကမၻာစစ္အၾကိဳ ကာလမ်ားက
ညီညြတ္မွဳ ရခဲ့ေသာ ဂုိဏ္းမတူ သခင္မ်ား ညီညြတ္မွဳႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံ ပါတီ
တုိ႕၏ ႏွစ္ပါတီ ညီညြတ္ေရးကို ျပိဳက်အက္ကြဲေစေသာ ဦးဆုံးျဖစ္ရပ္ဟု သမုိင္းစာမ်က္ႏွာ
တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

(၆)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္အား ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ပထစ အစုိးရ
လက္ထက္တြင္ သံအမတ္တာ၀န္ျဖင့္ ျပည္ပသုိ႕ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကိစၥကို
တမင္အကြက္ဆင္ခဲ့သူမွာ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း၏ အၾကံေပးျဖစ္သူ သခင္
ေက်ာ္ဒြန္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသမုိင္းကုိ ေခတ္ျပိဳင္ဖခင္ၾကီး ဦးတင္ေမာင္၀င္း ေရး
သားျပဳစုေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး စာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၅၈၊ ဒုတိယအပုိဒ္
တြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ျပႆနာ အေသးစိပ္ကုိ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ရွာေဖြ၍
မရပါ။

(ဤမွ်သာ။)

9 comments:

မမသီရိ said...

ကိုေအာင္ေရ...
ရွာရွာေဖြ ေဖြ..ေတြး...စစ္စစ္္ေပါက္ေပါက္ ေရးထား
တာေလး..ဖတ္လို႕ ေကာင္းလိုက္တာ...
အေတာ္စာဖတ္အား ေကာင္းတဲ့ သူ ပဲ...
ေလးစား တယ္...တကယ္...
တို႕လဲ....အလုပ္မ်ားတဲ့ ၾကားထဲ..က..မတူတဲ့ အေၾကာင္းေလး တစ္ခု ေရးေနမိတယ္...
ဘယ္ေတာ့မွ ျပီးမလဲေတာ့ မသိ...
၀မ္းေရး ကပို အေရးၾကီးေတာ့....
.....

ေဆာင္းယြန္းလ said...

မသီရိေၿပာသလိုပါပဲ
စာဖတ္အားသိပ္ေကာင္းၿပီး ေတြးႏူိင္ ေရးႏူိင္ပါေပတယ္

လင်းထက် said...

သမိုင္းစာမ်က္နွာေလးေတြ ဖတ္သြားတယ္ ေကာင္းတယ္ ကိုေအာင္ေရ အနွစ္ခ်ဳပ္ေလး ေတြေပါ့ ..။

Myo Win Zaw said...

ေကာင္းတယ္ဗ်ာ ရွာေဖြထားေတြအတြက္ ေက်းဇူးပါ

FreedomFighter88 said...

ကိုေအာင္ကသမိုင္းကထိကမွန္းအခုမွသိတယ္။
အသိေနာက္က်ေလျခင္းေနာ္.......
သမိုင္းေၾကာင္းေတြအရမ္းစိတ္၀င္စားလို ့သိသမွ်ေတြ
ဆက္ပါဦးကိုေအာင္ေရ ့.......
ခင္မင္စြာျဖင့္,
္္freedomfighter88

Nyein Chan Aung said...

ဟုတ္တယ္။ ကိုေအာင္ဖတ္အားေကာင္းတာပဲဗ်။ မွတ္ညာဏ္လည္းေတာ္ေတာ္ေကာင္းမဲ့ပံုပဲ။

Welcome said...

(ကုိ)စစ္ၿငိမ္းဒီေရ
ေက်းဇူးတင္ရွိစြာ ဖတ္သြားပါတယ္။
ေလးစားလ်က္ပါ

ေဒါင္းမင္း said...

ဒီလိုသမိုင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ေလးေတြတင္ျပေပးတာ..
မသိေသးသူေတြသိတာေပါ႕..အရမ္းကိုစိတ္ကူးေကာင္း
ေလးပါ...ေနာင္လာမယ္႕ကေလးေတြဒီလိုသမိုင္း
ေတြေမ႕ေပ်ာက္ကုန္မွာဆိုးရတယ္....

ကလူသစ္ said...

အေျဖမရွိတာေတြ၊ အေျဖသိတာေတြဖတ္ျပီး ေနာက္ဆံုးေတာ႔..... ခိုးခ်ဖို႔ပဲ ေစာင္႔ေနလုိက္ေတာ႔တယ္ :)