Saturday, 29 November 2008

ယေန႕ေထာင္ဒဏ္ ထပ္တုိးတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား


ယေန႕(၂၈. ၁၁. ၂၀၀၈)ေန႕ (ေသာၾကာေန႕)တြင္ ရန္ကုန္အင္းစိန္ေထာင္
အထူးတရားရုံးမွ ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒဏ္(၆)ႏွစ္ဆီ ထပ္တုိးလုိက္ပါသည္။
အမည္/ ပုဒ္မ/ ယခင္ခ်မွတ္ ေထာင္ဒဏ္ +ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္

(၁)ကုိကုိၾကီး(ခ) ကုိသိန္းသန္းထြန္း/ပုဒ္မ(၆)/ ၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၂)ကုိေဇာ္ထက္ကိုကုိ /ပုဒ္မ(၆)/ ၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၃)ကုိခ်စ္ကုိလင္း/ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၄)ကုိေသာ္ဇင္ထြန္း/ပုဒ္မ(၇)/၃ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၉ ႏွစ္
(၅)ကုိေအာင္သုိက္စုိး(ခ)ကုိေအာင္စုိး/ပုဒ္မ(၇)/၃ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၉ ႏွစ္
(၆)ကုိၾကည္သန္း/ပုဒ္မ(၇)/၃ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၉ ႏွစ္

(၇)ကုိေစာမ်ဳိးမင္းလွဳိင္/ပုဒ္မ(၇)/၃ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၉ ႏွစ္
(၈)ေဒၚစန္းစန္းတင္/ပုဒ္မ(၇)/၃ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၉ ႏွစ္
(၉)မႏြဲ႕ႏွင္းရည္(ခ)ႏုိးႏုိး/ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၁၀)မေအးသီတာ/ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၁၁)မသရဖီသိမ့္သိမ့္ထြန္း/ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၁၂)မေလးေလးမြန္/ ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၁၃)မႏွင္းေမေအာင္/ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္

0 comments: