Saturday 29 November 2008

ဂ်ာမဏီမွာ ေစ်း၀ယ္ခဲ့တယ္


ေရးသူ- ေအာင္ခင္ျမင့္


ဒီေန႕ေတာ့ က်ေနာ္သည္ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ နယ္စပ္ျမိဳ႕ေလး
တစ္ခုတြင္ ေစ်းသြားေရာက္ ၀ယ္ယူခဲ့ ပါသည္။ က်ေနာ္အပါအ၀င္
လူၾကီး ရွစ္ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးတုိ႕သည္ ဒိန္းမတ္မွ ဂ်ာမဏီ
အပုိင္ နယ္စပ္ျမိဳ႕ေလးရွိ အာရွ ကုန္စုံဆုိင္ သုိ႕ ခရစ္စမတ္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္
ကူး အၾကိဳ ေစ်းသြား၀ယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမဏီ နယ္စပ္
တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသုံး ခရုိနာေငြနဲ႕ေသာ္၎၊ ဥေရာ
ပသုံး ယူရုိေငြျဖင့္ေသာ္၎ ၾကိဳက္သလုိ ၀ယ္ယူ ႏုိင္ပါသည္။

zzgermany4.jpg

က်ေနာ္ေနထုိင္ရာ ဒိန္းမတ္အပုိင္ Bramming ျမိဳ႕ေလးႏွင့္ ဂ်ာမဏီနယ္စပ္
သုိ႕ ခရီးအကြားအေ၀း အားျဖင့္ ကားေမာင္းခ်ိန္ တစ္နာရီစြန္းစြန္းမွ်သာ
ေမာင္းႏွင္းရေသာ ကီလုိမီတာ ၈၀ ေက်ာ္ ေ၀းေသာ ခရီးျဖစ္ပါသည္။
ဥေရာပေျမာက္ဖက္ပုိင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမွာ ၾကီးမားလွပါသည္။
ဥပမာ … က်ေနာ္တုိ႕ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ TUBORG (ဒိန္းမတ္
ဘာသာစကား အားျဖင့္ … ထူးပုိရ္ … လုိ႕ေခၚပါသည္။) ဘီယာ တစ္လုံး
သည္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ ေအာ္စလုိျမိဳ႕မွာ ေနာ္ေ၀းေငြ ၂၂ ခရုိနာေပး ရသည္။
(ဒိန္းမတ္ ခရုိနာ ၁၀၀= ေနာ္ေ၀း ခရုိနာ ၁၁၅ ေလာက္သာ ရွိပါသည္။)
ယင္း TUBORG ဘီယာ တစ္လုံးသည္ ဒိန္းမတ္တြင္ ၀ယ္ယူပါက ဒိန္းမတ္
ေငြ ၄.၅ သုိ႕မဟုတ္ ၅ ခရုိနာသာ ရွိပါသည္။ အဲဒီ ထူးပုိရ္ TUBORG ဘီယာ
၀.၃၃ လီတာ (သံဗူးဆုိက္ဒ္) ၂၄ လုံး ပါ၀င္ေသာ ဘီယာ တစ္ပါကင္းသည္

ဒိန္းမတ္တြင္ ၀ယ္ယူပါက ဒိန္းမတ္ေငြ ၁၀၀ ခရုိနာ ေပးရျပီး ဂ်ာမဏီတြင္
၀ယ္ယူပါက ဒိန္းမတ္ေငြ ၆၅ ခရုိနာသာ ေပးရပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ပစၥည္း
ေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္နည္းေသာ ဂ်ာမဏီသုိ႕ ေစ်းသြား၀ယ္ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။

ေငြလဲႏွဳန္း … … …

အေမရိကန္ 1 ေဒၚလာ = ဒိန္းမတ္ေငြ 5.95 ခရုိနာ နီးပါး။
ယူရုိေငြ 1 ေဒၚလာ = ဒိန္းမတ္ေငြ 7.53 ခရုိနာ (ဒီေန႕ေပါက္ေစ်း)။
(မွတ္ခ်က္။ ။ဒိန္းမတ္၊ေနာ္ေ၀း၊ဆြီဒင္၊အဂၤလန္ တုိ႕တြင္ ယူရုိေငြ
မသုံးစြဲပါ။)

ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမ်ား … … …

ေအ သုံးလုံး တံဆိပ္ (AAA) ၂၀ ကီလုိ ရွိေသာ အေကာင္းစား ထုိင္း
ဆန္တစ္အိတ္သည္ ဒိန္းမတ္တြင္ ၂၈၀ ခရုိနာ ရွိျပီး ဂ်ာမဏီတြင္ ၂၂၆
ခရုိနာျဖင့္ ၀ယ္လုိ႕ ရပါသည္။ ကုိလာ (Cola) အေအးဗူး ၂၄လုံး ပါေသာ
အေအးကဒ္ ၃ ပါကင္း လွ်င္ ၁၀၀ ခရုိနာျဖင့္ ၀ယ္လုိ႕ ရပါသည္။ ျမန္မာ
ျပည္ အေခၚ ေမြးျမဴးေရး ငါးခူးတစ္ေကာင္လွ်င္ ဒိန္းမတ္တြင္ ၃၅ ခရုိနာ
ေပးရေသာ္လည္း ဂ်ာမဏီတြင္ ၁၂ ခရိုနာသာ ေပးရပါသည္။

zzgermany1.jpg

zzgermany2.jpg

zzgerzz.jpg

SLOTS ဘီယာ ၃ ပါကင္း(၀.၃၃လီတာပါ ၂၄ လုံး)ကုိ ၁၀၀ ခရုိနာ။
5 လီတာ ခရစ္စမတ္အထိန္းအမွတ္ ဘီယာပုလင္းၾကီးကုိ ၁၅၀ ခရုိနာ။
3 လီတာ ဂရန္႕၀ီစီကီ (10 ႏွစ္) အရက္ပုလင္းၾကီးကို ၆၅၀ ခရုိနာ။
SCOTLAND ထုတ္ GLENGOYNE (17 ႏွစ္) အရက္ပုလင္း 0.71 လီတာ
တစ္ပုလင္း ၃၇၇ ခရုိနာ။
Johnnie Walker Green Label (15 ႏွစ္) 0.70 လီတာ အရက္တစ္ပုလင္း
ကုိ ၂၅၀ ခရုိနာ။
… … စသျဖင့္ မ်ားစြာ ေစ်းသက္သာ ပါသည္။

ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ သာမန္အလုပ္သမား လစာမွာ ဂ်ာမဏီထက္ အနည္း
ငယ္သာပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းေၾကာင့္ ဟုိစကားပုံထဲကလုိ
… သူခပ္လာတဲ့ေရ သူဖင္ေဆးတာနဲ႕ ကုန္ … ဆုိသလုိ ျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ာမဏီတြင္ ေစ်း၀ယ္ရာတြင္လည္း ျပႆနာ အနည္းငယ္ရွိပါသည္။
တခါတရံ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမဏီ နယ္စပ္၌ ဒိန္းမတ္ အခြန္ဦးစီး ဌါနမွ ရွာေဖြ
တခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိပါသည္။ ကုိယ့္အတြက္ တပုိင္းတႏုိင္ ၀ယ္ယူျခင္းကုိ
ခြင့္ျပဳပါသည္။ ျပန္လည္ေရာင္းခ် လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ားအျပား
၀ယ္ယူျပီး ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႕ သယ္ေဆာင္မွဳတြင္ အစုိးရ အခြန္ဌါန
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိးပါက ဒဏ္ရုိက္ ခံရႏုိင္ပါသည္။

မိမိရွာေဖြထားေသာ ေငြေၾကးကုိ ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာ ေနရာတြင္
၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့က်ေစပါသည္။ ထုိအခါ
ပုိလွ်ံေသာ ေငြေၾကးကုိ မိမိတုိ႕ ဆႏၵရွိသလုိ လွဴဒါန္း၊ ေပးကမ္းျခင္း
စေသာ အမွဳကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႕သည္
ဥေရာပသားမ်ား အၾကား ေနထုိင္ရေသာ္လည္း ေမြးရပ္ေျမ၏
ေႏွာင္ၾကိဳးမ်ား အနည္းနဲ႕အမ်ား ဆုိသလုိ ရွိၾကပါသည္။ ထုိေၾကာင့္
က်ေနာ္သည္ က်ေနာ္သိသမွ်ကို လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ပါသည္။

8 comments:

ေဆာင္း said...

သြား၀ယ္ရတာ တန္ေအာင္ ပစ္ကပ္ ကုန္ကားနဲ႕ အေဖာ္ေတြစုျပီးသြား၀ယ္ေပ့ါ လမ္းစရိတ္ ဓါတ္ဆီ သက္သာ ေအာင္ေလ

ATN said...

ကိုယ့္ညီ... ခရစ္စမတ္အိဗ္က်မွ အဲ... ဂရန္႕ၾကီးကို ဖြင့္ကြာ အြန္လိုင္းမွာ မဲရီခရစ္စမတ္ဆိုရင္း ေမာ့ရေအာင္... း)

ေခါင္ေခါင္ said...

ခရစ္စမတ္ မွာေပ်ာ္ေတာ့မယ္ေပါ့...
တကူးတက ကိုသြား၀ယ္ထားရတာေနာ္...

ေဆာင္းယြန္းလ said...

ပုလင္းေတြၾကည့္ၿပီးေသာက္ခ်င္စိတ္ေတြတဖြားဖြားေပၚ
လာတယ္ကိုေအာင္ေရ႕...
ခရစ္စမတ္မေရာက္ခင္ကုန္သြားဦးမယ္ေနာ္.ေသေသခ်ာ
ခ်ာပိတ္ထားဦး....

Thet Oo said...

ကိုေအာင္တို႔ မူးၿပီေပါ့..

သစ္နက္ဆူး said...

ကိုေအာင္....
ေနာက္ဆံုး ေစ်း၀ယ္စာရင္းခ်ဳပ္ေသာ္....
ပုလင္းဘိုးမ်ားေျခသည္တကား.....။

ပန္းခရမ္းျပာ said...

ဆန္က အရမ္း ေစ်းႀကီးတယ္လို႔ ထင္တယ္ေနာ္။
မူရင္း ထုတ္လုပ္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ေဝးလို႔ မ်ားလား။

ဒူကဘာ said...

ကိုေအာင္ေရ ..ဥေရာပ လာလည္ဖို႔ ေၾကာက္သြားေအာင္မ်ား ေခ်ာက္လွန္႔ေလ သလား? အေမရိကားမွာ ဒီလိုပါပဲ ကီလို ၅၀ဆန္တအိတ္ကို ေဒၚလာ ၂၀ေက်ာ္ကေန ၄၀ေက်ာ္အထိ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ခုန္တက္သြား ဖူးတယ္ေလ တကမာၻလံုးကို ျဖစ္ေန ပံုပါပဲ။