Friday, 14 November 2008

အမိန္႕ခ်ေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္း

တရားလုိ/စြပ္စြဲခံရသူ/အေၾကာင္းအရာ(ပုဒ္မ)/အမွဳနံပါတ္/တရားရုံး

(၁)ဒုရဲမွဴးၾကီးေဇာ္မင္းေအာင္/ မင္းကုိႏုိင္ ပါ(၃၇)/ အမ်ဳိးသားညီလာခံ
ပုဒ္မ(၄)/ ၅၄/၀၈ / အင္းစိန္အက်ဥ္ေထာင္ သီးသန္႕ အထူးရုံး
(၂)ဒုရဲမွဴးၾကီးေဇာ္မင္းေအာင္/ မင္းကိုႏုိင္ ပါ(၂၃)/ အီလက္ထေရာနစ္ ၃၃-က/
၉၂/၀၈ / အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕ အထူးရုံး
(၃)ဒုရဲမွဴးၾကီး ေက်ာ္စုိး/ မင္းကုိႏုိင္ ပါ(၃၇)/ ျပစ္မွဳပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)/ ၁၁၆/၀၈ /
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕ အထူးရုံး
(၄)ရဲမွဴးရဲညြန္႕/ ဦးဂမၻီရ ပါ-၁၁/ ၂၉၅-က/၅၀၅-ခ/ ၁၆၅/၀၈ / အင္းစိန္
အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၅)ရဲမွဴးရဲညြန္႕ / ဦးဂမၻီရ /၂၉၅-က/၅၀၅-ခ /၅၀၈/၀၈ /အင္းစိန္ အက်ဥ္း
ေထာင္ သီးသန္႕ အထူးရုံး
(၆)ရဲမွဴးမ်ဳိးသန္႕/ မ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းပါ-၂/ ၅၀၅(ခ)/ ၁၁၃/၀၈ /အင္းစိန္
အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕ အထူးရုံး
(၇)ဒုရဲမွဴးမ်ဳိးသန္႕/မင္းဟန္(ခ)မီရွဲလ္/ ၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၁၅၂/၂၁၄/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၈) ဒုရဲမွဴးမ်ဳိးသန္႕/မင္းဟန္(ခ)မီရွဲလ္/၅၀၅-ခ/၂၉၅-က/၂၁၅/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၉)ရဲအုပ္ေက်ာ္သာဦး/စည္သူေမာင္/၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၅၀၅/ ၉/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၁၀)ရဲအုပ္ေက်ာ္သာဦး/ဇင္လင္းေအာင္(ခ)ရခုိင္/ ၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၅၀၅/
၉/၀၈/ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး


(၁၁)ရဲအုပ္ေက်ာ္သာဦး/မ်ဳိးသန္႕/ ၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၅၀၅/ ၉/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၁၂)ရဲမွဴးရဲညြန္႕/ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္/လ၀က ၁၃-(၁)/၁၇၁/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၁၃)ရဲအုပ္ေအာင္ျမင့္ဦး/ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္/၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၅၀၅(ခ)/၁၅၂/
၂၁/၀၈/ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ အထူးတရားရုံး
(၁၄)ရဲအုပ္လွသိန္း/ခင္ေမာင္လွ(ခ)ရွဖီး/၁၄၃/၁၄၅/၁၅၂/၅၀၅(ခ)/
၃၅/၀၈/ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ အထူးတရားရုံး
(၁၅)ဒုရဲအုပ္ဇင္မုိး/ေက်ာ္ကိုကုိ/ဗြိီဒီယုိ ၃၂/(က)(ခ)/၃၀၄/၀၈/
မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး
(၁၆)ရဲအုပ္၀င္းႏုိင္ထြန္း/ေက်ာ္သူထုိက္/လ၀က ၁၃-(၁)/၅၀၅-၁/
၂၉၆/၀၈/ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး
(၁၇)ရဲအုပ္ျမေအာင္/ မျမျမသိမ့္/၅၀၅(ခ)/လွဳိင္ျမိဳ႕နယ္တရားရုံး
(၁၈) ရဲအုပ္ျမေအာင္/ မျမျမသိမ့္/၂၉၅(က)/လွဳိင္ျမိဳ႕နယ္တရားရုံး
(၁၉)ရဲအုပ္ျမင့္ေမာင္/စုိးလြင္+လွဳိင္မ်ဳိး/လ၀က ၁၃-(၁)/၇၂၂/၀၈/
ေျမာက္ဒဂုံ တရားရုံး
(၂၀)ရဲအုပ္ျမင့္ေမာင္/မုိးထက္လွ်မ္း+ေအာင္ကုိကုိလြင္/ လ၀က ၁၃-(၁)/၇၇၆/၀၈/
ေျမာက္ဒဂုံ တရားရုံး
(၂၁)ရဲအုပ္ျမင့္ေမာင္/ ေက်ာ္မ်ဳိးဆက္+ရဲညြန္႕/ လ၀က ၁၃-(၁)/၇၂၂/၀၈/
ေျမာက္ဒဂုံ တရားရုံး

1 comments:

လင်းထက် said...

အင္း ဒီေကာင္ေတြ ကေတာ့ လူေတြ အကုန္လံုးကို ေထာင္ထဲ နဲ႕ တိုင္းျပည္ အျပင္ ကို ပဲ ပို႕ေနတာပဲ.....