Saturday, 29 November 2008

ဂ်ာမဏီမွာ ေစ်း၀ယ္ခဲ့တယ္


ေရးသူ- ေအာင္ခင္ျမင့္


ဒီေန႕ေတာ့ က်ေနာ္သည္ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ နယ္စပ္ျမိဳ႕ေလး
တစ္ခုတြင္ ေစ်းသြားေရာက္ ၀ယ္ယူခဲ့ ပါသည္။ က်ေနာ္အပါအ၀င္
လူၾကီး ရွစ္ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးတုိ႕သည္ ဒိန္းမတ္မွ ဂ်ာမဏီ
အပုိင္ နယ္စပ္ျမိဳ႕ေလးရွိ အာရွ ကုန္စုံဆုိင္ သုိ႕ ခရစ္စမတ္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္
ကူး အၾကိဳ ေစ်းသြား၀ယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမဏီ နယ္စပ္
တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသုံး ခရုိနာေငြနဲ႕ေသာ္၎၊ ဥေရာ
ပသုံး ယူရုိေငြျဖင့္ေသာ္၎ ၾကိဳက္သလုိ ၀ယ္ယူ ႏုိင္ပါသည္။

zzgermany4.jpg

က်ေနာ္ေနထုိင္ရာ ဒိန္းမတ္အပုိင္ Bramming ျမိဳ႕ေလးႏွင့္ ဂ်ာမဏီနယ္စပ္
သုိ႕ ခရီးအကြားအေ၀း အားျဖင့္ ကားေမာင္းခ်ိန္ တစ္နာရီစြန္းစြန္းမွ်သာ
ေမာင္းႏွင္းရေသာ ကီလုိမီတာ ၈၀ ေက်ာ္ ေ၀းေသာ ခရီးျဖစ္ပါသည္။
ဥေရာပေျမာက္ဖက္ပုိင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမွာ ၾကီးမားလွပါသည္။
ဥပမာ … က်ေနာ္တုိ႕ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ TUBORG (ဒိန္းမတ္
ဘာသာစကား အားျဖင့္ … ထူးပုိရ္ … လုိ႕ေခၚပါသည္။) ဘီယာ တစ္လုံး
သည္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ ေအာ္စလုိျမိဳ႕မွာ ေနာ္ေ၀းေငြ ၂၂ ခရုိနာေပး ရသည္။
(ဒိန္းမတ္ ခရုိနာ ၁၀၀= ေနာ္ေ၀း ခရုိနာ ၁၁၅ ေလာက္သာ ရွိပါသည္။)
ယင္း TUBORG ဘီယာ တစ္လုံးသည္ ဒိန္းမတ္တြင္ ၀ယ္ယူပါက ဒိန္းမတ္
ေငြ ၄.၅ သုိ႕မဟုတ္ ၅ ခရုိနာသာ ရွိပါသည္။ အဲဒီ ထူးပုိရ္ TUBORG ဘီယာ
၀.၃၃ လီတာ (သံဗူးဆုိက္ဒ္) ၂၄ လုံး ပါ၀င္ေသာ ဘီယာ တစ္ပါကင္းသည္

ဒိန္းမတ္တြင္ ၀ယ္ယူပါက ဒိန္းမတ္ေငြ ၁၀၀ ခရုိနာ ေပးရျပီး ဂ်ာမဏီတြင္
၀ယ္ယူပါက ဒိန္းမတ္ေငြ ၆၅ ခရုိနာသာ ေပးရပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ပစၥည္း
ေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္နည္းေသာ ဂ်ာမဏီသုိ႕ ေစ်းသြား၀ယ္ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။

ေငြလဲႏွဳန္း … … …

အေမရိကန္ 1 ေဒၚလာ = ဒိန္းမတ္ေငြ 5.95 ခရုိနာ နီးပါး။
ယူရုိေငြ 1 ေဒၚလာ = ဒိန္းမတ္ေငြ 7.53 ခရုိနာ (ဒီေန႕ေပါက္ေစ်း)။
(မွတ္ခ်က္။ ။ဒိန္းမတ္၊ေနာ္ေ၀း၊ဆြီဒင္၊အဂၤလန္ တုိ႕တြင္ ယူရုိေငြ
မသုံးစြဲပါ။)

ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမ်ား … … …

ေအ သုံးလုံး တံဆိပ္ (AAA) ၂၀ ကီလုိ ရွိေသာ အေကာင္းစား ထုိင္း
ဆန္တစ္အိတ္သည္ ဒိန္းမတ္တြင္ ၂၈၀ ခရုိနာ ရွိျပီး ဂ်ာမဏီတြင္ ၂၂၆
ခရုိနာျဖင့္ ၀ယ္လုိ႕ ရပါသည္။ ကုိလာ (Cola) အေအးဗူး ၂၄လုံး ပါေသာ
အေအးကဒ္ ၃ ပါကင္း လွ်င္ ၁၀၀ ခရုိနာျဖင့္ ၀ယ္လုိ႕ ရပါသည္။ ျမန္မာ
ျပည္ အေခၚ ေမြးျမဴးေရး ငါးခူးတစ္ေကာင္လွ်င္ ဒိန္းမတ္တြင္ ၃၅ ခရုိနာ
ေပးရေသာ္လည္း ဂ်ာမဏီတြင္ ၁၂ ခရိုနာသာ ေပးရပါသည္။

zzgermany1.jpg

zzgermany2.jpg

zzgerzz.jpg

SLOTS ဘီယာ ၃ ပါကင္း(၀.၃၃လီတာပါ ၂၄ လုံး)ကုိ ၁၀၀ ခရုိနာ။
5 လီတာ ခရစ္စမတ္အထိန္းအမွတ္ ဘီယာပုလင္းၾကီးကုိ ၁၅၀ ခရုိနာ။
3 လီတာ ဂရန္႕၀ီစီကီ (10 ႏွစ္) အရက္ပုလင္းၾကီးကို ၆၅၀ ခရုိနာ။
SCOTLAND ထုတ္ GLENGOYNE (17 ႏွစ္) အရက္ပုလင္း 0.71 လီတာ
တစ္ပုလင္း ၃၇၇ ခရုိနာ။
Johnnie Walker Green Label (15 ႏွစ္) 0.70 လီတာ အရက္တစ္ပုလင္း
ကုိ ၂၅၀ ခရုိနာ။
… … စသျဖင့္ မ်ားစြာ ေစ်းသက္သာ ပါသည္။

ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ သာမန္အလုပ္သမား လစာမွာ ဂ်ာမဏီထက္ အနည္း
ငယ္သာပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းေၾကာင့္ ဟုိစကားပုံထဲကလုိ
… သူခပ္လာတဲ့ေရ သူဖင္ေဆးတာနဲ႕ ကုန္ … ဆုိသလုိ ျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ာမဏီတြင္ ေစ်း၀ယ္ရာတြင္လည္း ျပႆနာ အနည္းငယ္ရွိပါသည္။
တခါတရံ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမဏီ နယ္စပ္၌ ဒိန္းမတ္ အခြန္ဦးစီး ဌါနမွ ရွာေဖြ
တခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိပါသည္။ ကုိယ့္အတြက္ တပုိင္းတႏုိင္ ၀ယ္ယူျခင္းကုိ
ခြင့္ျပဳပါသည္။ ျပန္လည္ေရာင္းခ် လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ားအျပား
၀ယ္ယူျပီး ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႕ သယ္ေဆာင္မွဳတြင္ အစုိးရ အခြန္ဌါန
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိးပါက ဒဏ္ရုိက္ ခံရႏုိင္ပါသည္။

မိမိရွာေဖြထားေသာ ေငြေၾကးကုိ ေစ်းႏွဳန္းသက္သာေသာ ေနရာတြင္
၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့က်ေစပါသည္။ ထုိအခါ
ပုိလွ်ံေသာ ေငြေၾကးကုိ မိမိတုိ႕ ဆႏၵရွိသလုိ လွဴဒါန္း၊ ေပးကမ္းျခင္း
စေသာ အမွဳကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႕သည္
ဥေရာပသားမ်ား အၾကား ေနထုိင္ရေသာ္လည္း ေမြးရပ္ေျမ၏
ေႏွာင္ၾကိဳးမ်ား အနည္းနဲ႕အမ်ား ဆုိသလုိ ရွိၾကပါသည္။ ထုိေၾကာင့္
က်ေနာ္သည္ က်ေနာ္သိသမွ်ကို လက္ဆင့္ကမ္းလုိက္ပါသည္။

Read more »

က်န္းမာေရး ဆုိး၀ါး ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား


ယေန႕ သတင္း … … …

(၁) ေဒၚစန္းစန္းတင္(ခ)မားမားသည္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္(ဆီးႏွင့္ေက်ာက္
ကပ္) ေရာဂါ ခံစားေနရျပီး ခြဲစိတ္ကုသ ေပးမည္ေျပာျပီး ယေန ႕ထိ ေန ့ရက္
တိက်က် ေျပာဆိုျခင္း မရွိဟု သိရသည္။

(၂) ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရျပီး စစ္ေတြေထာင္သို ့ေျပာင္းေရြ႕
ျခင္း ခံထားရေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္
ေသာ ကုိသန္းတင္(ခ)ၾကီးသန္း၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနဆိုး ၀ါးလ်က္

ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ မိသားစုမွ မနက္ျဖန္ ေထာင္၀င္စာ လုိက္သြား
မည္ဟု သိရသည္။

(၃) ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံထားရျပီး ျမင္းျခံေထာင္သို ့ ေျပာင္းေရြ႕
ျခင္းခံထားရေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသူေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္
ျဖစ္ေသာ မသက္သက္ေအာင္အား ျမင္းျခံေထာင္တြင္ မိသားစုမွ
ေထာင္၀င္စာ ေတြ ့ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္၊

(၄) ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ ၆ လ ခ်မွတ္ျခင္း ခံထားရေသာ
ကုိေက်ာ္စြာေဌးေခၚ ကုိေက်ာ္စြာအား ႏို၀င္ဘာလ(၂၆) ရက္ေန႕
တြင္ ဗန္းေမာ္ေထာင္သို ့ေျပာင္းေရြ႕ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
Read more »

ယေန႕ေထာင္ဒဏ္ ထပ္တုိးတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား


ယေန႕(၂၈. ၁၁. ၂၀၀၈)ေန႕ (ေသာၾကာေန႕)တြင္ ရန္ကုန္အင္းစိန္ေထာင္
အထူးတရားရုံးမွ ေနာက္ထပ္ေထာင္ဒဏ္(၆)ႏွစ္ဆီ ထပ္တုိးလုိက္ပါသည္။
အမည္/ ပုဒ္မ/ ယခင္ခ်မွတ္ ေထာင္ဒဏ္ +ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္

(၁)ကုိကုိၾကီး(ခ) ကုိသိန္းသန္းထြန္း/ပုဒ္မ(၆)/ ၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၂)ကုိေဇာ္ထက္ကိုကုိ /ပုဒ္မ(၆)/ ၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၃)ကုိခ်စ္ကုိလင္း/ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၄)ကုိေသာ္ဇင္ထြန္း/ပုဒ္မ(၇)/၃ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၉ ႏွစ္
(၅)ကုိေအာင္သုိက္စုိး(ခ)ကုိေအာင္စုိး/ပုဒ္မ(၇)/၃ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၉ ႏွစ္
(၆)ကုိၾကည္သန္း/ပုဒ္မ(၇)/၃ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၉ ႏွစ္

(၇)ကုိေစာမ်ဳိးမင္းလွဳိင္/ပုဒ္မ(၇)/၃ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၉ ႏွစ္
(၈)ေဒၚစန္းစန္းတင္/ပုဒ္မ(၇)/၃ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၉ ႏွစ္
(၉)မႏြဲ႕ႏွင္းရည္(ခ)ႏုိးႏုိး/ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၁၀)မေအးသီတာ/ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၁၁)မသရဖီသိမ့္သိမ့္ထြန္း/ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၁၂)မေလးေလးမြန္/ ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
(၁၃)မႏွင္းေမေအာင္/ပုဒ္မ(၆)/၅ ႏွစ္+၆ ႏွစ္=၁၁ ႏွစ္
Read more »

Thursday, 27 November 2008

“ေထာင္” ေျပာင္းေရြ႕ စာရင္းမ်ား


ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား- ေထာင္ေျပာင္းေရြ႕ စာရင္း

ဘြဲ႕အမည္/ လူ၀တ္အမည္/ ေက်ာင္းတုိက္-ျမိဳ႕နယ္/ေျပာင္းေရြ႕ေထာင္

(၁)ဦးသဒၶမၼ/ဦးသက္ေဇာ္/ေမာင္းတီးေက်ာင္းတုိက္-တြံေတး/
ျမင္းျခံေထာင္ (မႏၱေလးတုိင္း)။
(၂)ဦးစႏၵာ၀ရ/ဦးဥာဏ္၀င္း/သီရီေဇယ်ာေက်ာင္းတုိက္-ေျမာက္ဥကၠလာပ/
မိတၱီလာေထာင္ (မႏၱေလးတုိင္း)။
(၃)ဦးပ႑၀ံသံ/ဦးျပည့္ေက်ာ္/ေရႊေတာင္ေက်ာင္းတုိက္-မဂၤလာေတာင္ညြန္႕/
စစ္ေတြေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၄)ဦးပညာေတဇ/ဦးလွမင္းခုိင္/၀ါဆုိေက်ာင္းတုိက္-ကုိးထပ္ၾကီးဘုရာ၀င္း
-စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္/ ေထာင္နာမည္ မသိရေသးပါ။
(၅)ဦး၀ိလသဂၢ/ဦးလွေထြး/ပဥၥံနိကာယေက်ာင္းတုိက္-မုိးေကာင္း-ရန္ကင္း
ျမိဳ႕နယ္/မုံရြာေထာင္ (စစ္ကုိင္းတုိင္း)။
(၆)ဦးဣႆရိယ/ဦးေအာင္ကုိျငိမ္း/ေငြၾကာယံေက်ာင္းတုိက္-ေတာင္ဥကၠလာပ
ျမိဳ႕နယ္
/က်ဳိင္းတုံေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၇)ဦးနႏၵ/ဦးသန္းထြန္းေအး/ေက်ာင္းတုိက္အမည္ စုံစမ္းဆဲ/ပုသိမ္ေထာင္
(ဧရာ၀တီတုိင္း)။
(၈)ဦးနႏၵသီရိ/ဦးႏုိင္လင္း/၀ါဆုိေက်ာင္းတုိက္-ကုိးထပ္ၾကီးဘုရာ၀င္း-
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္/ ေရႊဘုိေထာင္ (စစ္ကုိင္းတုိင္း)။
(၉)ဦးဣဒၵက/ဦးေအာင္သန္းျမင့္/ မဂၢေက်ာင္းတုိက္/ လားရွဳိးေထာင္
(ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၁၀)ဦးဣႆရိယ/ဦးေအးေမာင္/ မဂၢေက်ာင္းတုိက္/လားရွဳိးေထာင္
(ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၁၁)ဦးတုဋိလ/ဦးစိန္ျမင့္/ေငြၾကာယံေက်ာင္းတုိက္-ေတာင္ဥကၠလာပ/
ဟသၤာတေထာင္ (ဧရာ၀တီတုိင္း)။
(၁၂)ဦးေဃာသိတ/ဦးေက်ာ္စိန္/ေငြၾကာယံေက်ာင္းတုိက္-ေတာင္ဥကၠလာပ/
ေထာင္အမည္ မသိရေသးပါ။

အမည္/ေထာင္နာမည္ (ျပည္နယ္/ တုိင္း အမည္)။

(၁၆.၁၁.၂၀၀၈) ေန႕ ေထာင္ ေျပာင္းေရြ႕စာရင္း … … …

(၁)ကုိမင္းကုိႏုိင္ / က်ဳိင္းတုံ ေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၂)ကုိကုိၾကီး / ေထာင္နာမည္ မသိရေသးပါ။
(၃)ကုိေ႒းၾကြယ္/ ဘူသီးေတာင္ ေထာင္(ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၄)ကုိျမေအး / လြိဳင္ေကာ္ ေထာင္ (ကယားျပည္နယ္)။
(၅)ကိုျပံဳးခ်ဳိ/ ေကာ့ေသာင္းေထာင္ (တနသၤာရီတုိင္း)။
(၆)ကုိမ်ဳိးေအာင္ႏုိင္/ ကေလးေထာင္ (စစ္ကုိင္းတုိင္း)။
(၇)ကိုလွမ်ဳိးေနာင္/ ျမစ္ၾကီးနားေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။
(၈)ကုိေအာင္သူ / ပူတာအုိေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။
(၉)ကိုဥာဏ္လင္း/ ဘားအံေထာင္ (ကရင္ျပည္နယ္)။

(၂၀.၁၁.၂၀၀၈)ေန႕ ေထာင္ ေျပာင္းေရြ႕စာရင္း … … …

(၁)ကုိမင္းေဇယ်ာ /လားရွဳိးေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၂)ကိုေက်ာ္မင္းယု (ခ) ကိုဂ်င္မီ / ေတာင္ၾကီးေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၃)ကိုအံ့ဘြယ္ေက်ာ္ / ကသာေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။
(၄)ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေဆြ (ခ)ကုိမာကီး /ဘိတ္ေထာင္ (တနသၤာရီတုိင္း)။
(၅)ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း / ေတာင္ငူေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။
(၆)ကိုသန္းတင္(ခ) ၾကီးသန္း / စစ္ေတြေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၇)ကုိပ႑ိတ္ထြန္း / ဗန္းေမာ္ေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။
(၈)ကိုေဇယ် (ခ)ကုလားမ / ထား၀ယ္ေထာင္ (တနသၤာရီတုိင္း)။
(၉)ကိုသက္ေဇာ္ / ေမာ္လျမိဳင္ေထာင္ (မြန္ျပည္နယ္)။
(၁၀) မနီလာသိန္း /သရက္ေထာင္ (မေကြးတုိင္း)။
(၁၁)မမာမာဦး/ သာယာ၀တီေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။
(၁၂)မသင္းသင္းေအး (ခ) မမီးမီး /ပုသိမ္ေထာင္ (ဧရာ၀တီတုိင္း)။
(၁၃)မစႏၵာမင္း (ခ)ရွီး / ေျမာင္းျမေထာင္ (ဧရာ၀တီတုိင္း)။
(၁၄)မသက္သက္ေအာင္ /ျမင္းျခံေထာင္ (မႏၱေလးတုိင္း)။

ေထာင္ ေျပာင္းေရြ႕လုိက္တဲ့ ရက္စြဲကုိ စုံစမ္းဆဲပါ ... ။

(၁)ကုိျပည့္ျဖိဳးလွိဳင္ / ဘူးသီးေတာင္ေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။

(၂)ကိုသီဟေအာင္ /လြိဳင္ေကာ္ေထာင္ (ကယားျပည္နယ္)။
(၃)ကိုေအာင္မ်ဳိးပုိင္/ ေကာ့ေသာင္းေထာင္ (တနသၤာရီတုိင္း)။
(၄)ကိုျမတ္လင္းထြဋ္/ လားရွဳိးေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၅)ကုိျဖိဳးေအာင္ေအာင္စုိး/ ေက်ာက္ျဖဴေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၆)ကုိျပည့္ျဖဳိးေအာင္/ ဘားအံေထာင္ (ကရင္ျပည္နယ္)။
(၇)ကိုေနလင္းေအာင္/ ကေလးေထာင္ (စစ္ကုိင္းတုိင္း)။
(၈)ကိုသီဟသက္ဇင္/ ေထာင္နာမည္ မသိရေသးပါ။

(၁၆.၁၁.၂၀၀၈)ေန႕ ေထာင္ ေျပာင္းေရြ႕စာရင္း … …. …

(၁)ကိုေအာင္သြင္(ခ)ကိုေအာင္ၾကီး /ေရႊဘုိေထာင္ (စစ္ကုိင္းတုိင္း)။
(၂)ကိုျမစံ /ျမစ္ၾကီးနားေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။
(၃)ကိုတင္ဆန္း /မုံရြာေထာင္ (စစ္ကုိင္းတုိင္း)။
(၄)ဦးေအာင္ျမင့္ /ေျမာင္းျမေထာင္ (ဧရာ၀တီတုိင္း)။
(၅)ေရွ႕ေနၾကီး ဦးေအာင္သိန္း /ပုသိမ္ေထာင္ (ဧရာ၀တီတုိင္း)။
(၆)ေရွ႕ေနၾကီး ဦးခင္ေမာင္ရွိန္/ ေျမာင္းျမေထာင္ (ဧရာ၀တီတုိင္း)။
(၇)မစုစုေႏြး / ကေလးေထာင္ (စစ္ကုိင္းတုိင္း)။
(၈)ကိုဗုိလ္ဗုိလ္၀င္းလွဳိင္/ ပူတာအုိေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။
(၉)ကို၀င္းေမာ္/ ေတာင္ငူေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။
(၁၀)ကိုေစာေ၀ /ရမည္းသင္းေထာင္ (မႏၱေလးတုိင္း)။
(၁၁)ကိုသိန္းေအး/ ျမစ္ၾကီးနားေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။
(၁၂)ကုိေက်ာ္စုိး (ခ)ဂ်က္ဖရီ /ျမင္းျခံေထာင္ (မႏၱေလးတုိင္း)။
(၁၃)ကိုေမာင္ကံ /ေတာင္ၾကီးေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၁၄)ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး/ ပဲခူးေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။

(၁၇.၁၁.၂၀၀၈)ေန႕ ေထာင္ ေျပာင္းေရြ႕စာရင္း … … ….

(၁)ကိုေနဘုန္းလတ္(ခ)ကိုေနမ်ဳိးေက်ာ္/ ဘားအံေထာင္ (ကရင္ျပည္နယ္)။
(၂)မသင္းဂ်ဴလုိင္(ခ)ဖုန္းမူ /ျပည္ေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။

(၂၂.၁၁.၂၀၀၈)ေန႕ ေထာင္ ေျပာင္းေရြ႕စာရင္း … … …

(၁)ကုိစုိင္းမင္းသိန္း/ ခႏၱီးေထာင္ (စစ္ကိုင္းတုိင္း)။
(၂)ကုိေအာင္ေက်ာ္ဦး/ ပဲခူးေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။
(၃)ကိုေနေအာင္ /ေထာင္နာမည္ မသိရေသးပါ။

(၂၆.၁၁.၂၀၀၈)ေန႕ ေထာင္ ေျပာင္းေရြ႕စာရင္း … … …

(၁)ကိုသိန္းေဆြ/ စစ္ေတြေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၂)ကိုစည္သူေမာင္/ စစ္ေတြေထာင္(ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၃)ကုိမ်ဳိးသန္႕/ေညာင္ဦးေထာင္ဟု သိထားရ- မေသခ်ာေသးပါ။
(၄)ကိုရဲျမတ္ဟိန္း/ ကေလးေထာင္ (စစ္ကုိင္းတုိင္း)။

(၂၄/၂၅ .၁၁.၂၀၀၈)ေန႕ ေထာင္ ေျပာင္းေရြ႕စာရင္း … … …

(၁)ကုိရဲမင္းဦး/ ျမင္းျခံေထာင္ (မႏၱေလးတုိင္း)။
(၂)ကိုၾကည္ျဖဴ/ ပခုကၠဴေထာင္ (မေကြးတုိင္း)။
(၃)ကုိတင္လင္းေအာင္/ ေပါင္းတည္ေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။
(၄)ကိုမ်ဳိးခင္/ ဗန္းေမာ္ေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။
(၅)ကုိမ်ဳိးခုိင္/ သာယာ၀တီေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။
(၆)မဟန္နီဦး /လားရွဳိးေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၇)ကုိေက်ာ္တင္၀င္း/ စစ္ေတြေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၈)မၾကည္ၾကည္၀ါ/ ေပါင္းတည္ေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။
(၉)ကိုေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း/ေပါင္းတည္ေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။
(၁၀)ေနဇာမ်ဳိး၀င္း/ရမည္းသင္းေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၁၁)ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး/ လားရွဳိးေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၁၂)ကုိပီတာ /လိြဳင္ေကာ္ေထာင္ (ကယားျပည္နယ္)။
(၁၃)ေဒၚႏုႏုေဆြ/ ေျမာင္းျမေထာင္ (ဧရာ၀တီတုိင္း)။
(၁၄)ကုိမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္း/ သံတဲြေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၁၅)ကုိမင္းမင္းစုိး/ ေထာင္နာမည္ မသိရေသးပါ။
(၁၆)ကိုေစာေအာင္မင္းႏုိင္/ ေမာ္လျမိဳင္ေထာင္ (မြန္ျပည္နယ္)။
(၁၇)ကိုစန္းလြန္ဦး/ ထား၀ယ္ေထာင္ (တနသၤာရီတုိင္း)။
(၁၈)ကိုထြန္းမင္းေအာင္ /ေကာ့ေသာင္းေထာင္ (တနသၤာရီတုိင္း)။
(၁၉)ေဒၚမငယ္ /သာယာ၀တီေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။
(၂၀)ကုိလွဳိင္မင္း/ သီေပါေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၂၁)ကုိေက်ာ္စုိး၀င္း/ ေထာင္နာမည္ မသိရေသးပါ။
(၂၂)ကုိသန္းေဇာ္ျမင့္/ သထုံေထာင္ (မြန္ျပည္နယ္)။
(၂၃)ကိုသန္႕ဇင္မ်ဳိး/ ေထာင္နာမည္ မသိရေသးပါ။
(၂၄)ကိုဆန္း၀င္း /ေထာင္နာမည္ မသိရေသးပါ။
(၂၅)ကုိအုန္းေက်ာ္/ လားရွဳိးေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၂၆)ကုိထြန္းေငြထြန္း/ လားရွဳိးေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၂၇)ကုိသန္႕ေဇာ္/ ဟသၤာတေထာင္ (ဧရာ၀တီတုိင္း)။
(၂၈)ကုိေဇာ္မင္း/ သံတြဲေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၂၉)ကုိေဇာ္၀င္း/ ေတာင္ၾကီးေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၃၀)ကုိေဇာ္ေဇာ္ေအာင္/ သာယာ၀တီေထာင္(ပဲခူးတုိင္း)။
(၃၁)ကိုခင္ေမာင္လွ(ခ)ရွပ္ဖီး/ ေက်ာက္ျဖဴေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၃၂)ဦးတင္၀င္း /ျမစ္ၾကီးနားေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။
(၃၃)ကုိညီညီမင္း/ စစ္ေတြေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၃၄)ဦးက်င္လွဳိင္/ ပခုကၠဴေထာင္ (မေကြးတုိင္း)။
(၃၅)ကုိေအာင္သန္း/ သံတြဲေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၃၆)ဦးေအာင္ျမင့္ /ျမစ္ၾကီးနာေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။

(၂၅.၁၁.၂၀၀၈)ေန႕ ေထာင္ေျပာင္းေရြ႕ စာရင္း … … …

(၁)ကုိေမာင္ေမာင္လတ္/ သံတြဲေထာင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္)။
(၂)မထားထားသက္/ပဲခူးေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။
(၃)ကိုထြန္းထြန္းဦး/ ေထာင္နာမည္ မသိရေသးပါ။
(၄)ကုိေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိး/ေရႊဘုိေထာင္ (စစ္ကုိင္းတုိင္း)။

ကုန္းေစ်းႏွဳန္းက်ဆင္းေရး လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ပြဲ-ေထာင္ေျပာင္းေရြ႕စာရင္း ...

(၁)ဦးစုိးၾကြယ္/ ျမစ္ၾကီးနားေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။
(၂)ေဒၚခင္ေအး/ ေျမာင္းျမေထာင္မွ သရက္ေထာင္(မေကြးတုိင္း)ထပ္ေရြ႕ဟု သိရ။
(၃)ေဒၚျမင့္သိန္း/ျမင္းျခံေထာင္ (မႏၱေလးတုိင္း)။
(၄)ကုိထင္ေက်ာ္/ ခႏၱီးေထာင္ (စစ္ကုိင္းတုိင္း)။
(၅)ကုိစုိးျမင့္ထိန္း/ေတာင္ၾကီးေထာင္ (ရွမ္းျပည္နယ္)။
(၆)ကုိထြန္းထြန္းႏုိင္(ခ)အစ /မိတၱီလာေထာင္ (မႏၱေလးတုိင္း)။
(၇)မအိ/ေပါင္းတည္ေထာင္ (ပဲခူးတုိင္း)။
(၈)မျမျမသိမ့္/ျမင္းျခံေထာင္ (မႏၱေလးတုိင္း)။
(၉)ကုိဇင္မင္းထြန္း/ျမစ္ၾကီးနားေထာင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္)။
Read more »

Wednesday, 26 November 2008

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေဌးၾကြယ္ အေျခအေန


ko htay kyoe.jpg

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
ေလာင္ဇာဆီ ေစ်းႏွဳန္း ျမင့္တက္မွဳ ဆန္႕က်င့္ေရး၊ ကုန္ေစ်းႏွဳန္း ၾကီးမားျခင္း
ဆႏၵျပမွဳႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေရႊ၀ါေရာင္ျငိမ္းခ်မ္းေရး
လူထု ဆႏၵျပပြဲၾကီးအား ဦးေဆာင္သူ၊ ေထာင္ဒဏ္(၆၅)ႏွစ္ မတရား ခ်မွတ္
ခံထားရသူ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကုိေဌးၾကြယ္
အား ယခု ရက္ပုိင္း (၂၅. ၁၁. ၂၀၀၈)(အဂၤါေန႕)တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီး
ေတာင္ ေထာင္တြင္ အကိုျဖစ္သူ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦးႏွင့္ ညီမျဖစ္သူ
မခင္မိမိၾကြယ္ တုိ႕မွ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ခြင့္ ရခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ျပည္သူခ်စ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္၏ က်န္းမာေရး
အေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ကုိေဌးၾကြယ္

ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္မွ ထပ္မံေျပာင္းေရြ႕ျခင္း ခံထားရေသာ
ကိုျပည့္ျဖိဳးလွိဳင္ အပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းသားသူရဲေကာင္း (၂)ဦး
ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

zz88_generation.jpg


ဘူးသီးေတာင္ ေထာင္အတြင္းရွိ ေသာက္သုံးေရ ရရွိမွဳမွာ အင္မတန္ ဆုိး၀ါးလ်က္
ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ မိသားစုမ်ား အေနျဖင့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ လမ္းခရီး
သြားလာေရးမွ တဆင့္ သြားေရာက္ရေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဘူးသီးေတာင္ေထာင္
မွာ ဘူးသီးေတာင္ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္းေတာ ျမိဳ႕နယ္အၾကားတြင္ တည္ရွိသည္ဟု
သိရပါသည္။ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္
အား ေနာက္ထပ္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ထပ္တုိးျခင္း ရွိ/မရွိ ကို လာေရာက္ ေျပာဆုိျခင္း
မရွိေသးဟု သိရပါသည္။
Read more »

Tuesday, 25 November 2008

ေအာင့္ေမ့ဖြယ္ ကာတြန္းစာအုပ္


ေရးသူ- ေအာင္ခင္ျမင့္


အမ ေယာနသံစင္ေရာ္ က Tag ထားတယ္ ကာတြန္း Tag ကုိ ပုိ႕စ္တစ္ခု
အေနနဲ႕ ေရးလုိက္ပါသည္။ ေအာင့္ေမ့ဖြယ္ ကာတြန္းစာအုပ္ လုိ႕
ေခါင္းစဥ္ ေပးထား ပါသည္။

၁၉၈၃-၈၄ ခုႏွစ္ ေလာက္က ကာတြန္း စာအုပ္ တစ္ခုကို အမွတ္တႏုိး
ဖတ္ရူခဲ့ပါသည္။ ဆရာကာတြန္း ေသာ္ကရယ့္ ေမ်ာက္သုံးေကာင္
လုိ႕ နာမည္ေပးထားတဲ့ ကာတြန္းစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေခတ္က
ဒီေန႕ေခတ္လုိ Play Station တုိ႕ Cartoon Movie ေတြ ေခတ္မစား
ေသးပါ။ က်ေနာ္ေနထုိင္ရာ ဆင္ေျခဖုံး ရပ္ကြပ္ေလးမွာ ရံဖန္ရံခါ
ဘုရားပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းေဘး ရုပ္ရွင္ အေနျဖင့္
Mickey Mouse ဇာတ္လမ္းတုိမ်ားကို သုံးကားကုိ တစ္က်ပ္ျဖင့္ ၾကည့္
ရူ ရပါသည္။

က်ေနာ္တုိ႕ ရပ္ကြပ္အတြင္းဘက္မွာ စာအုပ္ဆုိင္ တစ္ခုရွိျပီး
က်ေနာ္နဲ႕လည္း အရမ္းရင္းႏွီး ပါတယ္။ စာအုပ္အသစ္မ်ား
ေရာက္လွ်င္ ေန႕လည္ ဆုိင္စဖြင့္ ခ်ိန္မွာ သြားဌါးျပီး ေနာက္တေန႕
ညေန မွ ျပန္အပ္ပါတယ္။ စာအုပ္အသစ္ေပၚ မူတည္၍ တစ္က်ပ္၊
ငါးမတ္၊ တစ္က်ပ္ခြဲ စသျဖင့္ ေစ်းႏွဳန္းေတြ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္က
ကာတြန္းစာအုပ္ တစ္အုပ္ကုိ ဥပမာ တစ္က်ပ္နဲ႕ ဌါးလာျပီးဆုိလွ်င္
အရင္ဆုံး ခပ္ျမန္ျမန္ ဖတ္ျပီး သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ တစ္ခါဖတ္ တမတ္
နဲ႕ ျပန္ဌါးစား ပါတယ္။ တခါတေလ ဆုိရင္ အရင္းေၾကတဲ့အျပင္
ကုိယ့္အတြက္ ငါးမူး၊ ခုႏွစ္ဆယ္ ငါးျပားေလာက္ အျမတ္ ရတတ္
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာအုပ္ဆုိင္မွာ က်ေနာ္က အဆင္ျမင့္ ေဖာက္
သည္ ကာတြန္းဌါးသူ ေပါ့ဗ်ာ။

ဒီလုိနဲ႕ တစ္ေန႕ၾကေတာ့ ကာတြန္းေသာ္ကရယ့္ ေမ်ာက္သုံးေကာင္
ကာတြန္းရုပ္ျပ စာအုပ္ က်ေနာ္လက္ထဲ ေရာက္လာပါတယ္။ ဒီစာအုပ္
က အပန္းေျဖ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအျပင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္၊ သနားညွာတာမွဳ၊
တာ၀န္ယူမွဳ သေဘာေတြ ခံစားရတဲ့ ကာတြန္း စာအုပ္ေလးပါ။ ကဲ့
ကာတြန္း ထဲက အေၾကာင္း စ’ေျပာမယ္ဗ်ာ … …

ေမ်ာက္သုံးေကာင္လုိ႕ အမည္ေပးရေလာက္ေအာင္ အင္မတန္ေဆာ့
ကစားတဲ့ လူငယ္ေလး သုံးေယာက္က အဓိက ဇာတ္လုိက္ေတြပါ။

သူတုိ႕ ေနထုိင္ရာ ရြာနဲ႕ မနီးမေ၀းက ေတာျမိဳ႕ေလးကို တစ္ေန႕ေတာ့
ျမန္မာျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြ ေရာက္လာျပီး
စစ္ဖက္သုံး သံခ်ပ္ကာ ကား (တင့္ကား)ေတြနဲ႕ ျမိဳ႕ထဲမွ ျပည္သူေတြ
ေၾကာက္သြားေအာင္ စစ္ေရးျပ ပါတယ္။ အဲဒါကို သူတုိ႕ၾကည့္ျပီး ဘာ
ေျပာလည္း ဆုိေတာ့ … …
“အေဖထုိးထားတဲ့ ထီေပါက္ရင္ေတာ့ကြာ၊ ဒီလုိ ကားမ်ဳိး ၀ယ္စီးမယ္”

ဒီလုိနဲ႕ သူတုိ႕ ရြာကို ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႕ထဲက တစ္ေယာက္ရယ့္
အကုိက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကို ေတာ္လွန္ဖို႕ အင္အားစုေနတဲ့ မ်ဳိးခ်စ္
ဗမာ့ တပ္မေတာ္က လ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ေနထုိင္ေနတဲ့ ဗုိလ္ၾကီးေႏြေအး ပါ။
အဲဒီ ကုိေႏြေအးနဲ႕ ရြာထဲမွာရွိတဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ အင္အားစုေတြက ေလေၾကာင္း
ကေန ေလထီးခ်ေပးမယ့္ လက္နက္နဲ႕ မဟာမိတ္ စစ္အရာရွိကို
ေန႕စဥ္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူ ေတြပါ။ သိပ္မၾကာခင္မွာ ေလေၾကာင္းကေန
မဟာမိတ္စစ္တပ္က လက္နက္ေတြနဲ႕ စစ္သင္တန္းေပးမဲ့ သူ ေရာက္
လာပါတယ္။ ဒါနဲ႕ သူတုိ႕လည္း ေန႕မအိပ္ ညမအိပ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား
ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒီရြာနံေဘးမွာ ေလထီး ဆင္းသြားတယ္ဆုိတဲ့
သတင္းကို ဂ်ပန္ေတြ သိသြားပါတယ္။

ခပ္၀၀နဲ႕ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္တဲ့ ဂ်ပန္အရာရွိ တစ္ဦးက အဲဒီသတင္း
ကုိ စုံစမ္းဖုိ႕အတြက္ ရြာထဲကုိ လာပါတယ္။ ျပီးေတာ္ သူက ရြာထဲက
အိမ္ေတြကိုၾကည့္ျပီး သူတည္းခုိ စားေသာက္ ေနထုိင္မဲ့ အိမ္ကို
ေရြးပါတယ္။ ကံဆုိးခ်င္ေတာ့ ေမ်ာက္သုံးေကာင္ သူငယ္ခ်င္း အုပ္စု
ထဲက တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္
ေနတဲ့ ကုိေႏြေအးတုိ႕ ညီအကိုအိမ္ကုိ အဲဒီဂ်ပန္ၾကီး ေရြးလုိက္ပါ
တယ္။ ဒါနဲ႕ဘဲ ဂ်ပန္ၾကီးနဲ႕ ေမ်ာက္သုံးေကာင္ အဖြဲ႕ ေတြ႕ပါေတာ့
တယ္။ ဂ်ပန္ၾကီးကလည္း ကေလးေတြကို သတင္းအစအနကို ေမး
ဖုိ႕ ၾကိဳးစား။ ကေလးအုပ္စု ကလည္း သူတုိ႕အကုိ ဦးေဆာင္ေနတဲ့
ေတာ္လွန္ေရးကုိ သိသြားမွာ ဆုိးလုိ႕ ဂ်ပန္ၾကီးကို ေပါက္ကရေတြ
ေလွ်ာက္ေျပာ၊ ေတြ႕သမွ်ေတြ ေကြ်းပါတယ္။ အိမ္နံရံမွာ ရွိတဲ့
အိမ္ေျမွာင္ကုိ ဖမ္းျပီး ဂရုတ္သီးနဲ႕ ဘလက္ေခ်ာင္ေက်ာ္ လုပ္ျပီး
ဂ်ပန္ၾကီးကို အျမင္ကပ္ကပ္နဲ႕ ေက်ာ္ေကြ်းပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႕ သူတုိ႕အုပ္စုနဲ႕ ဂ်ပန္စစ္အရာရွိ ခင္မင္ရင္းႏွီး သြားပါတယ္။
တစ္ေန႕ၾကေတာ့ သူတုိ႕ရြာထဲက သစ္ပင္ေတြေပၚ တက္ကစားရင္နဲ႕
သစ္ေခါင္းေပါက္ တစ္ခုထဲမွာ စက္တစ္လုံးကို သြားေတြ႕ပါတယ္။
ဒါနဲ႕ ကေလးေတြက ပ်ားအုံးတစ္ခုကုိ တုတ္နဲ႕ထုိး ခ်ိတ္ဆြဲလာျပီး
အဲဒီ သစ္ေခါင္းေပါက္မွာ ထားလုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႕ အၾကံက ဒီစက္
ရဲ႕ ပုိင္ရွင္ သူ႕စက္ဖြက္ထားတဲ့ ေနရာကို လာယူရင္ ပ်ားတုပ္ေအာင္
တမင္ လုပ္တာပါ။ အဲဒီ သတင္းကို ေတာ္လွန္ေရးလွ်ဳိ႕၀ွက္
လုပ္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားေနတဲ့ သူတုိ႕အကုိ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို
လည္း အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ သူတုိ႕ရယ့္ အကို ကိုေႏြေအး
တစ္ေယာက္လည္း ေလထီးဆင္းလာတဲ့ သင္တန္းဆရာကို ရြာကေန
ေရလမ္းနဲ႕ ျပန္ပို႕ရင္ ေကာင္းမလား၊ ကုန္းလမ္းနဲ႕ ျပန္ပုိ႕ရင္ ေကာင္း
မလား အၾကံမရ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႕ တစ္ရက္ေရာက္ေတာ့ ရြာထဲက ရြာသားတစ္ေယာက္ ပ်ား
တုပ္လုိ႕ ေအာ္ဟစ္ျပီး ရြာထဲ ဆူဆူညံညံ ေျပးေနပါတယ္။ အဲဒါနဲ႕
သူတုိ႕အိမ္မွာ စတည္းခ်ေနတဲ့ ဂ်ပန္ၾကီးက ဘာျဖစ္သလဲဆုိျပီး
အဲဒီရြာသားကုိ ေခၚစစ္ေဆးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ရြာသားက ဂ်ပန္
စစ္တပ္ရယ့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေထာက္လွမ္းေရး အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္
တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ေလထီးဆင္းလာတဲ့ မဟာမိတ္တပ္က သင္တန္း
ဆရာ အေၾကာင္း အဲဒီသစ္ေခါင္းေပါက္မွာ ထားတဲ့စက္နဲ႕ ဂ်ပန္
စစ္တပ္ကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ သတင္းပုိ႕ေနသူလုိ႕ သူတုိ႕ သိသြားပါတယ္။

ဒါနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ကုိေႏြေအးနဲ႕ ေမ်ာက္သုံးေကာင္လုိ႕
အမည္ေပးထားတဲ့ ကေလးငယ္သုံးေယာက္တုိ႕က သူတုိ႕ရြာနံေဘးက
ေတာအုပ္ထဲမွာ ဖြက္ထားတဲ့ မဟာမိတ္တပ္က သင္တန္းဆရာကို ကုန္း
လမ္းက ျပန္ပုိ႕မယ္လုိ႕ လွည့္ျဖားျပီး ရြာထဲမွာ သတင္းလႊင့္ ပါတယ္။
ဒီသတင္းလည္း ခုနက သစၥာေဖာက္ၾကားေရာ ဂ်ပန္တပ္ေတြဆီ သတင္း
ပုိ႕လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါၾကမွ ေလထီးဆင္း မဟာမိတ္တပ္က သင္တန္း
ဆရာကို ေရလမ္းကေန သူတုိ႕ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျပန္ပို႕ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးမွာ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ ရြာသားကို ကိုေႏြေအး ကိုယ္တုိင္
ပစ္သတ္ လုိက္ပါတယ္။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကို ျမန္မာတမ်ဳိးသားလုံး ေတာ္လွန္ေရးေတြ စ’လုပ္
ၾကပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိတဲ့ ဂ်ပန္စစ္တပ္ အားလုံး လက္နက္
ခ်လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းကုိ သူတုိ႕အိမ္က ဂ်ပန္ၾကီး ၾကားသြား
ျပီး သူတုိ႕အိမ္ကေန ရြာထိပ္က ရြာဦးေစတီ ေတာင္ကုန္းေပၚ ကင္တုိ
ဓါးကုိင္ျပီး တက္သြားပါတယ္။ ေတာင္ကုန္းေပၚလည္း ေရာက္ေတာ့
ဂ်ပန္ၾကီးက စစ္ရွဳံးသူျဖစ္လုိ႕ ကိုယ့္ကုိယ္ကို သတ္ေသဖုိ႕ လုပ္ပါတယ္။
ဒါနဲ႕ ေမ်ာက္သုံးေကာင္ အမည္ရ ကေလးငယ္သုံးေယာက္လည္း
ဂ်ပန္ၾကီးကို သတ္မေသဖုိ႕ ဇြတ္အတင္း ေဖ်ာင္းဖ် ေျပာဆုိပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးမွာ ေစတီက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေခါင္းေလာင္းထုိးသံေတြ
ၾကားျပီး ဂ်ပန္ၾကီးလည္း သတ္ေသဖုိ႕ လက္ေလွ်ာ့လုိက္ပါတယ္။ အဆုံး
သတ္မွာ သူတုိ႕သုံးေယာက္နဲ႕ ဂ်ပန္ၾကီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကခုန္ျပီး ဇတ္
သိမ္း သြားပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းေလးက ဒီေလာက္ပါပဲ … …. …. ။
Read more »

Monday, 24 November 2008

အမ်ဳိးသားေန႕၏ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား


(မွတ္ခ်က္။ ။ႏွစ္ငါးဆယ္ ကမၻာ့ေရးရာ- ပထမတြဲ မွ ထပ္ဆင့္
ကူးယူေဖာ္ျပ ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ - ၁၀၅။)

zzst.jpg

(ကုလားထုိင္တြင္ ထုိင္ေနေသာ ၀ဲဖက္မွ ပဥၥမႏွင့္ ဆ႒မ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး
မ်ားမွာ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ( ကြယ္လြန္သူ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး)
ႏွင့္ သခင္ကုိယ္ေတာ္မွဳိင္းဘြဲ႕ခံ ဆရာလြန္း တုိ႕ျဖစ္၏။)

(မွတ္ခ်က္။ ။တုိ႕ဗမာ အစည္းအရုံးသမုိင္း -ပထမတြဲ မွ ထပ္ဆင့္
ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ - ၇၆၊၇၇၊ ၇၈၊၇၉၊၈၀၊၈၁။)

ေနာက္ခံ သမုိင္း- ကုိလုိနီ ပညာေရး

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တုိ႕၏ ကုိလုိနီ ပညာေရးသည္ ဗမာႏုိင္ငံ၌ ၁၉၂၀
ျပည့္ႏွစ္အထိ ယင္းတုိ႕အတြက္ အခုိင္းအေစ က်ဳိးႏြံေသာ ျမန္မာ
လူငယ္မ်ားကို ကြ်န္ပညာသင္ေပးရန္သာ အဓိက ျဖစ္သည္။
ေခတ္အလုိက္ အျမင့္ဆုံး ပညာသင္ၾကားရာ ယူနီဗာစီတီ ေခၚ
တကၠသုိလ္ေက်ာင္း မရွိေသးေပ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ရန္ကုန္ေကာလိပ္
ႏွင့္ ဂ်ပ္ဆင္ (ယခင္ ယုဒသန္ ေကာလိပ္)ေကာလိပ္သာရွိ၍ ယင္း
တုိ႕မွာ ကလကတၱား ယူနီဗာစီတီ၏ လက္ေအာက္ခံ ေကာလိပ္
ေက်ာင္းခြဲမွ်သာ ျဖစ္သည္။ သင္ရုိးညႊန္းတန္းမ်ားမွာ ကလကတၱား
ယူနီဗာစီတီမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ အတုိင္း သင္ၾကားရသျဖင့္ ဗမာ
တက္လူငယ္မ်ားႏွင့္ အံမ၀င္ ခြင္မက်ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ စာေမးပြဲမ်ား
ကုိလည္း ကလကတၱား ယူနီဗာစီတီမွ ဦးစီး စီမံက်င္းပ ျပဳလုပ္ေပး
သည္။ မက္ထရစ္က်ဴေလရွင္း ေခၚ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲကိုလည္း
ကလကတၱားတြင္ ေမးခြန္းထုတ္၍ ရန္ကုန္တြင္ ေျဖဆုိ ၾကရသည္။

၀ုိင္အမ္ဘီေအက ဗမာျပည္တြင္ ယူနီဗာစီတီ (တကၠသုိလ္) သီးျခား
ရွိရမည္ဟု လွဳံေဆာ္ေၾကြးေၾကာ္ တုိက္တြန္းေပါင္းမ်ားလတ္ေသာ္
ဗမာျပည္ အစုိးရသည္ ပညာမင္းၾကီး မစၥတာ မက္သယူး ဟန္တား
(Mr. Mathew Hunter) ဦးစီးသည့္ ယူနီဘာစီတီ အက္ဥပေဒ ေရး
ဆြဲေရး ကြ်မ္းက်င္သည့္ ေကာ္မတီ တရပ္ကို ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္
ဖြဲ႕စည္းလုိက္၏။ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေရ ၃၀ နီးပါးမွ်ရွိ၍ ၀ုိင္အမ္ဘီေအ
မွ ၀တ္လုံေတာ္ရ ဦးေမေအာင္၊ ဦးေမာင္ၾကီး (အမ္ေအ)၊ ဦးဘေဖ
(ဘီေအ)၊ ဦးကြမ္း (ဘီေအ)ပုသိမ္၊ ဦးဘလွဳိင္ (ဘီေအ) ႏွင့္ ဦးအမ္
အမ္အုံးခုိင္တုိ႕ ေျခာက္ဦးသာပါ၏။

၀ုိင္အမ္ဘီေအ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၀ိဇၨာသိပၸံ ပညာရပ္မ်ား အားေပး
သည့္ ေကာလိပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ ယူနီဘာစီတီ
(တကၠသုိလ္) ကုိ ေထာက္ခံေသာ္လည္း မစၥတာ မက္သယူးဟန္တား

ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီ အမ်ားစုက လက္ေတြ႕မပါ စာေပပညာဆန္
သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ အဓိက ထားသည့္ တခုတည္းေသာ
ေကာလိပ္ ပါ၀င္သည့္ သိပၸံယူနီဘာစီတီ တည္ေဆာက္ရန္
တကၠသုိလ္ ဥပေဒ တရပ္ကုိသာ ေရးဆြဲျပီး၊ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္
စက္တင္ဘာလတြင္ တင္သြင္း ဥပေဒ ျပဳေစခဲ့၏။

ယူနီဘာစီတီဟူ၍ ဗမာႏုိင္ငံတြင္ ဤတေက်ာင္းသာ ရွိရမည္ဟူ
၍၎၊ ယင္းယူနီဘာစီတီ၏ ေအာက္တြင္လည္း ေကာလိပ္
တေက်ာင္းသာ ရွိရမည္ ဟူ၍၎၊ ယင္းေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္
တည္ရာ သည္လည္း ရန္ကုန္တြင္သာ ျဖစ္ရမည္ ဟု၎ စသည့္
ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအျပင္၊ ယူနီဘာစီတီႏွင့္ ေကာလိပ္သုိ႕ ၀င္ေရာက္
သင္ၾကားရမည့္ သူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္း
စားမ်ားသာ ျဖစ္ေစရမည္ဟု၎ စေသာ မလုိလားအပ္သည့္ ကန္႕သတ္
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနေသာ အက္ဥပေဒ ျဖစ္သည္။

သုိ႕ျဖစ္ေလရာ ယင္းယူနီဘာစီတီ အက္ဥပေဒသည္ ေငြကုန္ေၾကးက်
ခံႏုိင္ေသာ ေျမရွင္ ဓနရွင္ လူတန္းစားႏွင့္ ျဗဴရုိကရက္ အရာရွိၾကီးတုိ႕
၏ အဆက္အႏြယ္မ်ား အက်ဳိးမွ တပါး ဆင္းရဲသား လုပ္စား ကုိင္စား
တုိ႕ႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ တႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးေငြ
၆၀၀ ေက်ာ္ သုိ႕မဟုတ္ တလလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ေငြ ၅၀ က်ပ္ေက်ာ္ မတတ္
ႏုိင္လွ်င္ တကၠသုိလ္သုိ႕ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ခ်ဥ္းကပ္ ႏုိင္မည္
မဟုတ္ေပ။ ထုိေခတ္ ထုိအခါ ေငြေၾကးစံႏွဳန္း အရ ေငြ ၆၀၀ က်ပ္ဟူ
သည္ နည္းလွေသာ အသျပာထုထည္ မဟုတ္၊ တလလွ်င္ ၅၀ က်ပ္
မွ် ရွိေနေပသည္။ ထုိအခ်ိန္က စာေရးၾကီး တစ္ေယာက္ ၏လခ
သည္ ၃၀ က်ပ္ ပတ္၀န္းက်င္မွ်သာ ျဖစ္၏။ အစုိးရစာရင္းမ်ားအရ
ဆုိလွ်င္ ထုိေခတ္က အလုပ္သမားတဦး၏ အနိမ့္ဆုံး လစာမွာ
၁၂ က်ပ္ျဖစ္၍ အျမင့္ဆုံး လစာမွာ ၇၅ က်ပ္ျဖစ္ျပီး ပ်မ္းမွ် ဆုိလွ်င္
၂၀ က်ပ္ခန္႕ ျဖစ္ေပသည္။ လက္လုပ္လက္စား ေန႕လုပ္ေန႕စား
အလုပ္ၾကမ္းသမားတုိ႕မွာ တေန႕ တမတ္၊ ငါးပဲႏွဳန္းပင္ မွန္မွန္
မ၀င္ၾကေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္လည္း ဥပေဒၾကမ္းထြက္လာသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္
သတင္းစာတုိ႕က ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ၾကသည္။ ေဆာင္း
ပါးရွင္ မ်ားစြာတုိ႕ကလည္း ကန္႕ကြက္ ေရးသားၾကသည္။ ေက်ာင္း
သား မိဖမ်ားကလည္း မေက်မနပ္ ျဖစ္လာၾကသည္။

ဤကဲ့သုိ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႕ကြက္ၾကေသာ္လည္း ၁၉၂၀ ျပည့္
ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ဗမာႏုိင္ငံ ဒုတိယ ဘုရင္ခံ ဆာရယ္
ဂ်ီနယ္ ကရက္ေဒါက္ (Sir Reginald Craddock) သည္ ထုိယူနီဘာ
စီတီ အက္ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳလုိက္သည္။ ဤသုိ႕ ဗမာေက်ာင္းသား
ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဗမာျပည္သူတုိ႕၏ ဆႏၵကုိ ဆန္႕က်င္ျပ႒ာန္းအတည္ ျပဳ
လုိက္ေသာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ အစုိးရ၏ လုပ္ပုံကုိ ရန္ကုန္တြင္သာမက
မႏၱေလး၊ေမာ္လျမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ စစ္ေတြ စေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၌ လူထု
အစည္းအေ၀းမ်ားေခၚကာ ကန္႕ကြက္ ၾကေလသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရွ႕ဦးဆုံး လွဳပ္ရွားမွဳ

ဘုရင္ခံ ကရက္ေဒါက္သည္ ဗမာလူထု၏ လွဳပ္ရွားကန္႕ကြက္မွဳကို
အေလးမမူ ဂရုမစုိက္ပဲ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕တြင္
ထုိယူနီဘာစီတီ အက္ဥပေဒႏွင့္ အညီ ရန္ကုန္ေကာလိပ္အား ယူနီ
ဘာစီတီအျဖစ္သုိ႕ တုိးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာလုိက္ေလ
သည္။

သုိ႕ျဖင့္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ သံတြဲကုိဘဦးကုိ ေခါင္းေဆာင္
အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ကာ စည္းေ၀းကန္႕ကြက္လာၾကသည္။ ယူနီဘာစီတီ
အက္ဥပေဒကုိ မျပင္ဆင္ပဲ ယခုအတုိင္း အတည္ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ပါက
ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူတြဲ၍ ေရွ႕သုိ႕ တလွမ္းတုိးရလိမ့္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္
ေတာင္းဆုိ လုိက္ၾကသည္။ ထုိအခါ မူလေၾကညာထားေသာ ယူနီဘာစီ
တီ ဖြင့္ပြဲကို ဘုရင္ခံသည္ ရက္ေျပာင္း၍ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕သို႕
ေရြ႕လုိက္ေလသည္။

၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ (တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၈ ရက္
သီေပါဘုရင္ ပါေတာ္မူေန႕) နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း
သားၾကီး (၁၁) ဦးသည္ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္
(စေနေထာင့္) ေဗာဓိပင္ အေရွ႕တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စုေ၀း ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကုိ
ရွစ္နာရီမွ် ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္၍ အမိႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကယ္တင္
ေရးအတြက္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ ဆုံး
ျဖတ္လုိက္ၾကသည္။ အဖြဲ႕၀င္ (၁၁)ဦးပါ အျမဳေတ သပိတ္ေကာ္မတီ
ကုိ ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။

၁။ကုိဘဦး (ဘီေအ အထက္တန္း။)
၂။ကုိဘရွင္ (ဘီအက္စီ အထက္တန္း။)
၃။ကုိညီပိတ္ (ဘီအက္စီ အထက္တန္း။)
၄။ကုိဖုိးကြန္း (ဘီအက္စီ အထက္တန္း။)
၅။ကိုေအး (ဘီေအ အထက္တန္း။)
၆။ကုိလွတင္ (ဘီေအ အထက္တန္း။)
၇။ကိုေဖသိန္း (အုိင္ေအ အထက္တန္း။)
၈။ကုိထြန္း၀င္း (အုိင္ေအ အထက္တန္း။)
၉။ကိုဘရွင္ (အုိင္ေအ အထက္တန္း။)
၁၀။ကုိဘခင္ (အုိင္ေအ အထက္တန္း။)
၁၁။ကုိေအာင္ဒင္ (အုိင္ေအ အထက္တန္း။)

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ ယုဒသန္ ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား ၄၀၀
ေက်ာ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕ ညေန ၅နာရီတြင္ ဗဟန္း
ဦးအရိယေက်ာင္းတုိက္၌ တကၠသုိလ္ ဥပေဒ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္
သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာမွ်ၾကေသာ္လည္း
အစုိးရထံ မိမိတုိ႕ လုိအပ္ရာ ေတာင္းဆုိ၍ အစုိးရက ျငင္းပယ္သည့္
အခါမွ သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ သုိ႕မဟုတ္ သပိတ္ေမွာက္ျပီးမွ အစုိးရ
ထံ လုိအပ္ခ်က္ကို ေတာင္းဆုိရန္ အယူအဆ ကြဲၾက၏။ သုိ႕ရာတြင္
သပိတ္ေမွာက္ျပီးေနာက္ လုိအပ္ခ်က္ေတာင္းရန္ ဘက္မွ အမ်ားစု
ျဖစ္သျဖင့္ အားလုံး သေဘာတူ သပိတ္ေမွာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဆုံးျဖတ္ၾက၏။

ေနာက္တေန႕ျဖစ္ေသာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕
(ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၂ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀
ရက္) တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ထပ္မံစုေ၀း၍ ယူနီဘာစီ
တီ အက္ဥပေဒကို လုံး၀ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္
သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ ေၾကညာလုိက္ေလသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း
ေနာင္ေတာ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားၾကီးမ်ား၏ သပိတ္တုိက္ပြဲသုိ႕
ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ ဗဟန္းသပိတ္စခန္းသုိ႕ ခ်ီတက္လာၾက
သည္။ ျမိဳ႕လူထု တရပ္လုံးကလည္း မားမားရပ္ကာ ကူညီ ေထာက္
ပံ့ၾကေလသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားၾကီးမ်ား အစည္း
အေ၀းမွ ေနာက္ထပ္ (၁၅)ဦး ပါ၀င္ေသာ ယူနီဘာစီတီ သပိတ္ေမွာက္
ေကာင္စီ ေခၚ (၂၆)ဦး အဖြဲ႕ ျဖစ္၍ လာခဲ့သည္။

၁၂။ကုိလွစိန္ -ဥပေဒ ပညာ
၁၃။ကုိဘတင္ -ဥပေဒ ပညာ
၁၄။ကုိျမ -ဘီအက္စီ (အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး သခင္ျမ)
၁၅။ကုိျမင့္ (ေနရွင္နယ္ ဦးျမင့္)
၁၆။ကုိဖုိးက်ား -ဘီေအ (ယုဒသန္ ေကာလိပ္)
၁၇။ကိုစုိး၀င္း -ဘီေအတန္း
၁၈။ကုိဖုိးလတ္ -ဘီေအတန္း (ယုဒသန္ ေကာလိပ္)
၁၉။ကုိထြန္းေဖ -အုိင္ေအတန္း
၂၀။ကုိဘဟန္ -ဘီေအတန္း
၂၁။ကုိလူေဖ၀င္း -ဘီေအတန္း
၂၂။ကိုဘေက်ာ္ -အုိင္ေအတန္း
၂၃။ကုိေမာင္ကို -ဘီေအတန္း
၂၄။အီးေမာင္စိန္ -ဘီေအတန္း
၂၅။အင္စီဆင္း -ဘီေအတန္း
၂၆။မစၥတာဘုိ႕(စ္)

ေကာလိပ္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား သပိတ္ၾကီး၏အေရး
ဆုိခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားရန္ေ၀းစြ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္အတြင္း ေက်ာင္း
ျပန္မတက္က ေက်ာင္းမွ ႏုတ္ပယ္ပစ္မည္ဟု ေၾကညာျပန္ရာ သပိတ္
ေမွာက္ ေက်ာင္းသားၾကီးမ်ားက မိမိတုိ႕၏ အမည္စာရင္း မ်ားကို
ေက်ာင္းသားစာရင္းမွ အျပီးတုိင္ပယ္ထုတ္ပါမည့္ အေၾကာင္း
အာဏာပုိင္တုိ႕ထံသုိ႕ စာျပန္ကာ တုန္႕ျပန္လုိက္ေလသည္။ ဒီဇင္ဘာ
၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းခ်ဳပ္ၾကီးက သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္း
သားမ်ားကို အစုိးရ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရ အေထာက္ပံ့ခံေက်ာင္းမ်ား
သုိ႕ ျပန္လည္မတက္ၾကရန္ တုိက္တြန္း ႏွဳိးေဆာ္ခ်က္ တစ္ရပ္
ထုတ္ျပန္ ေစခဲ့ေလသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း အျမဳေတမ်ားကို အျမိဳ႕
ျမိဳ႕ရွိ ၀ံသာႏုၾကီးမ်ား၏ ေစတနာ သဒၶါတရား အေၾကာင္းျပဳ၍
တမုဟုတ္ခ်င္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ေပၚထြက္လ်က္၊ ေႏြရာသီ စာေမးပြဲမ်ားအမွီ
ေက်ာင္းသားလူငယ္အေပါင္း ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္
အခြင့္အေရး ရခဲ့ၾက၏။ အမ်ဳိးသားေကာလိပ္ၾကီးကိုလည္း ေစတနာ့
၀န္ထမ္း ပါေမာကၡဆရာၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ

၁။ဆရာၾကီး ဦးလြန္း (မစၥတာေမာင္မွဳိင္း)- ျမန္မာစာႏွင့္ သမုိင္း။
၂။ဆရာေတာ္ဦးညာဏ -ပါဠိ။
၃။မစၥတာေရာင္း (မဟာ၀ိဇၨာ-၀ါရွင္တန္) -စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး။
၄။မစၥတာခ်င္ဒမ္ဘရာ(ဘာမင္ဂမ္)-စက္မွဳလက္မွဳႏွင့္ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး။
၅။မစၥတာဘနာဂ်ီ (မဟာ၀ိဇၨာ-လန္ဒန္)- ေဘာဂေဗဒ။
၆။ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ -ကထိက … တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ … … …

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၀ံသာႏု၊ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းခ်ဳပ္ၾကီးသည္ ျဗိတိသွ်
အစုိးရ၏ ငါးေထာင္စား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာထူး ဘြဲ႕ျဖဴလက္နက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ
ေရး ျဖားေယာင္းျမွဴဆြယ္ျခင္းကို ၾကံ့ခုိင္ညီညြတ္စြာ ခုခံႏိုင္စြမ္း မရွိသျဖင့္
နယ္ခ်ဲ႕ ညႊတ္ကြင္းတြင္ အမိခံခဲ့ရသည္။ ျဗိတိသွ် အစုိးရအေထာက္အပံ့
ကို ယူသင့္ မယူသင့္ အျငင္းပြားမွဳကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျပီး အခ်င္းခ်င္း ကြဲျပား
ၾကရသည့္ အေျခအေနသုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ အစုိးရၾကိဳက္ အေထာက္အပံ့ယူ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း
မ်ားသာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏုိင္လ်က္ အေထာက္အပံ့မယူသည့္
အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ သုံးႏွစ္မွ်အၾကာ ရပ္စဲ
ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၾကရ၏။ ဤအျခင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသား
ေကာလိပ္တြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ သမုိင္း ပါေမာကၡ အျဖစ္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း
လုပ္အားေပးေသာ ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္းက ေက်ာင္းသား
သပိတ္အား ၾကိဳဆုိျခင္း၊ ေထာက္ခံ အားေပးျခင္း၊ အဆုံးသတ္၌
၀မ္းနည္း ပက္လက္ျဖစ္ရျခင္း တည္းဟူေသာ ခံစားခ်က္ ေဖာ္ေဆာင္
ေရးသားခဲ့သည့္ ရသေျမာက္ “ဘြိဳင္ေကာက္ဋီကာ” ေခၚ ေလးခ်ဳိအႏု
စာေပၾကီးမွာ ေႏွာင္းေခတ္ ျမန္မာတက္လူမ်ားအဖုိ႕ သခၤဏ္းစာ
ထုတ္ယူႏုိင္ေသာ စာေပအေမြအႏွစ္ တခုျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

ေမြးထုတ္ေပးျခင္း … … …

၁၉၂၀ ျပည္ႏွစ္ ပထမ ေက်ာင္းသားသပိတ္ၾကီးသည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕
တုိ႕ လက္ေအာက္တြင္ ဗမာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး ပညာေရး လွဳပ္ရွားမွဳ
ၾကီး ျဖစ္သည္။ တမ်ဳိးသားလုံး၏ ဂုဏ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ
ေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ အမ်ဳိးသားေန႕ဟု ေခၚဆုိသတ္မွတ္ ခဲ့သည္။

ယင္း အမ်ဳိးသား ပညာေရးလွဳပ္ရွားမွဳၾကီးမွ အစျပဳ၍ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး
တုိက္ပြဲ သမုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့ၾကေသာ ဆရာၾကီး
သခင္ ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္း၊ ဆရာၾကီး ဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ဳိ၊ သခင္ဘေသာင္း၊
သခင္ျမ၊ သခင္ဖုိးကြန္း (ဗိုလ္ဖုိးကြန္း)၊သခင္ဗဂြမ္း၊ သခင္ထြန္းေရႊ၊သခင္
ဗသီး၊ သခင္သာဒင္ စေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
Read more »

Sunday, 23 November 2008

ျဖတ္ေလးျဖတ္ စနစ္


zzseasons-board.jpg


(မွတ္ခ်က္။ ။ ဇင္+ ခ်စ္ ေနာက္ဆုံး (၂) စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္
ေဖာ္ျပပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ- ၂၉၀)

ျပည္သူ႕စစ္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာတုိ႕၏ ေရေသာက္ျမစ္
သည္ “တုိင္းျပည္၏ အားသည္ ျပည္တြင္း၌သာ ရွိသည္” ဟူေသာ
တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စိတ္ဓါတ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕စစ္ နည္းဗ်ဴဟာမွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စနစ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ျဖတ္ေလးျဖတ္ စနစ္ ဆုိသည္မွာ ေသာင္းက်န္းသူတုိ႕အား -

(၁)ရိကၡာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း။
(၂)ဆက္ေၾကးမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း။
(၃)ျပည္သူလူထု တရပ္လုံးက ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ အဆက္ျဖတ္
ျခင္း။
(၄)ျပည္သူလူထု ကုိယ္တုိင္က ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ ခုခံေခ်မွဳန္း
သတ္ျဖတ္ျခင္း စသည္တုိ႕ပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႕ျဖင့္ ပဲခူးရုိးမ ေဒသ အထူးစစ္ဆင္ေရး ဌါနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရးမွဴး
ႏွင့္ အလယ္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌါနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီး သန္းတင္
သည္ ျပည္သူကုိ အေျခခံေသာ ျပည္သူ႕စစ္ နည္းဗ်ဴဟာ ျဖတ္ေလး
ျဖတ္ စနစ္ကုိ ၁၉၇၄- ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ -ရက္ေန႕တြင္ စတင္၍
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေလသည္။
Read more »

Saturday, 22 November 2008

ျမန္မာ ရာဇတ္၀င္ထဲက ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသား


(မွတ္ခ်က္။ ။ ဆရာျမသန္းတင့္၏ ေတာင္သမန္ ေရႊအင္းက ေလညွင္း
ေဆာ္ေတာ့ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ -၄၅၉၊
၄၆၀။)

၁၈၈၄ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ထဲတြင္ ကခ်င္ႏွင့္ တရုတ္ သူပုန္မ်ားက
ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕ကုိ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ထုိအျဖစ္အပ်က္သည္ အထက္
ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျငိမ္သက္မွဳ မရွိေၾကာင္းကုိ ျပသည့္
သက္သ အေထာက္အထား ျဖစ္သည္ဟု ျဗိတိသွ်တုိ႕က ယူဆၾကသည္။
သူပုန္မ်ားသည္ ျငိမ္သက္မွဳမရွိေသာ အေျခအေနကုိ ၾကည့္၍ အတင့္ရဲလာ
ခဲ့ၾကကာ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ထားျပီးေနာက္ ျမိဳ႕ထဲရွိ ဥစၥာပစၥည္းတုိ႕
ကို လုယူၾကသည္။ ဤတြင္ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားတုိ႕သည္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းရွိ
ေသာင္ျပင္မ်ားသုိ႕ ထြက္ေျပး ပုန္းေရွာင္ ၾကသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဧရာ၀တီ ဖလုိတီလာ ကုမဏီမွ ဒိန္းမတ္လူမ်ဳိး မာလိန္
ယန္တန္းဒရြတ္ ပဲ့ကုိင္သည့္ ကျဗဴ သေဘၤာသည္ လာေနက် အတုိင္း
ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕အနီးသုိ႕ ခ်ဥ္းကပ္ လာခဲ့သည္။ ကျဗဴသည္ မူလက ခ်င္းတြင္း

ျမစ္ေၾကာင္းတြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ သေဘၤာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရနည္းခ်ိန္
ျဖစ္သျဖင့္ ခ်င္းတြင္းဘက္မွ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းဘက္သုိ႕ ကူးေျပာင္း
ေျပးဆြဲေနသည္။ ကျဗဴမွာ ႏွစ္ထပ္သေဘၤာတစ္စင္း ျဖစ္ျပီး ကုန္းပတ္
ကလည္း က်ယ္ျပန္႕သည္။ သူႏွင့္အတူ ႏွစ္ထပ္သမၺန္ တစ္စင္းကုိလည္း
ဆြဲလာခဲ့ေသးသည္။

ေသာင္ျပင္တြင္ စုေ၀းေနၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ သူတုိ႕ကို တျခား
သုိ႕ ေခၚေဆာင္သြားရန္ ေတာင္းပန္ၾကသည္။

ဒိန္းမတ္လူမ်ဳိး မာလိန္ တန္းဒရြတ္သည္ အသက္ ႏွစ္ဆယ္ေလးႏွစ္မွ်
သာ ရွိေသးသည့္ လူငယ္ကေလး တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ မာလိန္ျဖစ္
သည္မွာလည္း မၾကာေသး။ မာလိန္ တန္းဒရြတ္သည္ သတၱိေကာင္းသူ
ျဖစ္သည္။ သူသည္ အထက္သုိ႕ လုိက္ပါမည့္ ခရီးသည္မ်ားအား တစ္
ေနရာတြင္ ခ်ပစ္ခဲ့ျပီး ဗန္းေမာ္ဆိပ္ကမ္း ေသာင္ျပင္တြင္ စုရုံးေနသည့္
ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏွစ္ၾကိမ္တုိင္တုိင္ သြားေရာက္ ကယ္ဆယ္ျပီး ေအာက္
ဘက္သုိ႕ စုန္ဆင္းပုိ႕ခဲ့သည္။ ထုိအထဲတြင္ ဥေရာပတုိက္သား သာသနာ
ျပဳမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႕အိမ္မ်ား မီးရွိဴ႕ခံၾကရသည့္ ျမန္မာ
အမ်ဳိးသားမ်ား အမ်ားအျပား ပါၾကသည္။ မာလိန္ တန္းဒရြတ္သည္
ဒုကၡသည္မ်ားကို လုံျခံဳေဘးကင္းရာသုိ႕ ပုိ႕ပစ္ခဲ့ျပီးေနာက္ အေျခအေန
ကို အစီရင္ခံရန္ မႏၱေလးသုိ႕ စုန္ဆင္း လာခဲ့သည္။ သုိ႕ျဖင့္ ဗန္းေမာ္-
မႏၱေလး သေဘၤာ အဆက္အသြယ္ကို ကာလ အတန္ၾကာမွ် ရပ္ဆုိင္း
ထားခဲ့ျပီး ဗန္းေမာ္မွ သူပုန္တုိ႕ ထြက္ခြာသည့္အခါတြင္မွ ျပန္လည္ေျပး
ဆြဲ ခဲ့သည္။
Read more »

Friday, 21 November 2008

“ဓါးအိမ္ထဲက ဓါး’ ထုတ္ၾက”


သူတုိ႕က အကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ကုိ စစ္ေၾကညာျပီ၊
စစ္ဆုိတဲ့ပြဲ စ’တင္ဖုိ႕ အတြက္
ဓါးအိမ္ထဲက ဓါး’ ထုတ္ၾက … ။

စစ္အတြက္ သူရဲေကာင္း လုိတယ္
စစ္အတြက္ ေခါင္းမာမွဳ လုိတယ္
စစ္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း လုိတယ္
စစ္အတြက္ ပံ့ပုိးမွဳ လုိတယ္
စစ္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ လုိတယ္
စစ္တုိက္ဖုိ႕အတြက္ အရာရာ လုိတယ္
အရာရာ လုိတယ္ ...
အရာရာ လုိတယ္။

မ်က္ရည္ေတြနဲ႕ ေရခ်ဳိး ရဲ’ပါ
ေသြးေတြနဲ႕ ေျခေဆး ရဲ’ပါ
တုန္႕ျပန္မွဳနဲ႕ ရက္စက္ ရဲ’ပါ
က်ည္ဖူးေတြကို နမ္းရွဳိက္ ရဲ’ပါ
အတိုက္အခုိက္ေတြကုိ သင္ယူ ရဲ’ပါ
စစ္အတြက္ စစ္ပညာကုိ သင္ယူရဲ’ပါ
စစ္ပညာကုိ သင္ယူရဲ’ပါ
သင္ယူရဲ’ပါ …
သင္ယူရဲ’ပါ။

zgbattle.jpg

စစ္အတြင္းမွာ အႏုိင္အရွဳံး ရွိတယ္
စစ္အတြင္းမွာ အက်အဆုံး ရွိတယ္

စစ္အတြင္းမွာ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္ ရွိတယ္
စစ္အတြင္းမွာ မုဆုိးမ ရွိတယ္
စစ္အတြင္းမွာ ဒုကၡသည္ ရွိတယ္
စစ္အတြင္းမွာ ေတာေၾကာင္ ရွိတယ္
စစ္အတြင္းမွာ အပ်က္အစီး ရွိတယ္
စစ္အတြင္းမွာ စစ္သေဘာ ရွိတယ္
စစ္သေဘာ ရွိတယ္ ...
စစ္သေဘာ ရွိတယ္။

ေမတၱာတရားကုိ ခဏ သိမ္းထားပါ
စာနာမွဳကုိ ခဏ သိမ္းထားပါ
ဂုဏ္ျဒပ္ကုိ ခဏ သိမ္းထားပါ
ပုိင္ဆုိင္မွဳကုိ ခဏ သိမ္းထားပါ
ျငင္းဆန္မွဳကို ခဏ သိမ္းထားပါ
ဟန္ေဆာင္မွဳကုိ ခဏ သိမ္းထားပါ
ယဥ္ေက်းမွဳကုိ ခဏ သိမ္းထားပါ
စစ္ကို ေၾကာက္တဲ့ အရာတခ်ဳိ႕ကုိ ခဏ သိမ္းထားပါ
အရာတခ်ဳိ႕ကုိ ခဏ သိမ္းထားပါ ...
ခဏ သိမ္းထားပါ။

စစ္အတြက္
ေမွာ္ဆရာ’ မလုိဘူး၊ သူလွ်ဳိ’ လုိတယ္
ကေ၀’ မလုိဘူး၊ အမာခံ’ လုိတယ္
သရဲ’ မလုိဘူး၊ အင္အား’ လုိတယ္
စုန္းျပဴး’ မလုိဘူး၊ အရည္အခ်င္း’ လုိတယ္
စစ္အတြက္ စစ္ပြဲ လုိတယ္
စစ္ပြဲ လုိတယ္ …
စစ္ပြဲ လုိတယ္။

စစ္ပြဲ အတြက္
ဓါးအိမ္ထဲက ဓါး’ ထုတ္ၾက
ဓါးအိမ္ထဲက ဓါး’ ထုတ္ၾက
ဓါးအိမ္ထဲက ဓါး’ ထုတ္ၾက။ ။


-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »

Wednesday, 19 November 2008

ခြင့္လႊတ္ပါ... ျပင္မယ္ဗ်ဳိ႕


(ေျဖရွင္းခ်က္။ ။)

ျမန္မာျပည္ အတြင္းတစ္ေနရာက က်ေနာ့္ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ
တစ္ဦး အင္တာနက္ေပၚက က်ေနာ့္ ဘေလာ့ေလးကုိ မ်က္စိလည္
လမ္းမွားျပီး ေတြ႕သြားပါတယ္။ ျပီးေတာ္ စာ မတုိ မရွည္ တစ္ေစာင္
ေရးျပီး အမွားေတြ မ်ားေနတယ္ ျပင္ပါတဲ့။ သတ္ပုံ အမွား၊ ခ်ျပမွဳ
အမွား၊ အယူအဆ ေကာက္ေၾကာင္းဆြဲပုံ အမွား၊ ေဒါသ သင့္ စာေပ
အမ်ဳိးစုံပါပဲ။ အဓိက က ေရြးခ်ယ္ျခင္း နဲ႕ ရုန္းကန္ျခင္း ေဆာင္းပါးမ်ား
အပါအ၀င္ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္၊ ႏုတ္ဆက္ျခင္း တစ္ပုဒ္တုိ႕ပါ။

က်ေနာ့္ဘေလာ့မွာ အဲဒီ ပုိ႕စ္ေတြ စ’တင္တုန္းက စီေဘာက္အတြင္း

အားေပးခဲ့တဲ့ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ေကာ္မန္႕ ေရးၾကတဲ့
အရင္းႏွီဆုံး မိတ္ေဆြေတြ အားလုံးကုိ အထူး ေတာင္းပန္ ပါတယ္။
ခြင့္လႊတ္ပါ … ။

ကဗ်ာေလး တစ္ပုဒ္ ေလာက္ ေရးျခင္း သပါ့။

“လူ႕ဂြစာ”
သူ႕လြယ္အိတ္ထဲ ေပတံအျပည္နဲ႕
လူ႕ဂြစာ။ ။

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »

Saturday, 15 November 2008

စစ္အာဏာရွင္ အက်ဥ္းသား သံဃာ့အာဇာနည္ စာရင္း

တရားလုိ/စြပ္စြဲခံရသူ/အေၾကာင္းအရာ(ပုဒ္မ)/အမွဳနံပါတ္/တရားရုံး


(၁)ဒုရဲမွဴးမ်ဳိးသန္႕/ဦးစႏၵာသီရိ/၂၉၅-က/၅၀၅(ခ)/၂၄၂/၀၈/
အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၂)ဒုရဲမွဴးသန္းစုိး/ဦးပ႑ိတ/၂၉၅-က/၅၀၅(ခ)/ ၃၈၃/၀၈/ အင္းစိန္
အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕ အထူးရုံး
(၃)ဒုရဲမွဴးသန္းစုိး/ဦးစႏၵာသီရိ/၁၄၃/၁၄၇/၅၀၅(ခ)/၂၄၄/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၄)ဒုရဲမွဴးမ်ဳိးသန္႕/ဦးပ႑ိတ/၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၅၀၅(ခ)/၂၄၃/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၅)ဒုရဲမွဴးမ်ဳိးသန္႕/ ဦးေကာ၀ိဒ/၁၄၇/၅၀၅(ခ)/၅၁၉/၀၈/ အင္းစိန္
အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၆)ရဲမွဴးမ်ဳိးညြန္႕/ဦးေကသာလ/ပုံႏိုပ္ ၁၇/၂၀/ ၇၁၁/၀၈/အင္းစိန္
အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၇)ရဲအုပ္ေအာင္ေက်ာ္စုိး၀င္း/ဦးစႏၵာ၀ရ/၁၄၃/၁၄၅/၁၅၂/၅၀၅(ခ)/
၁၇/၀၈/ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ အမွတ္(၇) တရားရုံး
(၈)ရဲအုပ္ေအာင္ျမင့္ဦး/ဦးဇာေဏယ်/၁၄၃/၅၀၅(ခ)/၂၉၅/၂၉၅-က/
ရ/၀၈/ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး


(၉)ရဲအုပ္ေအာင္ျမင့္ဦး/ဦး၀ိလာသဂၢ/ ၁၄၃/၅၀၅(ခ)/၂၉၅/၂၉၅-က/
ရ/၀၈/ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး
(၁၀)ရဲအုပ္ေအာင္ျမင့္ဦး/ဦးအဂၢဓမၼ/ ၁၄၃/၅၀၅(ခ)/၂၉၅/၂၉၅-က/
ရ/၀၈/ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး
(၁၁)ရဲအုပ္ေအာင္ျမင့္ဦး/ဦးဣသာရိယ/ ၁၄၃/၅၀၅(ခ)/၂၉၅/၂၉၅-က/
ရ/၀၈/ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး
(၁၂)ရဲအုပ္ေအာင္ျမင့္ဦး/ဦးနႏၵ/ ၁၄၃/၅၀၅(ခ)/၂၉၅/၂၉၅-က/
ရ/၀၈/ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး
(၁၄)ရဲအုပ္သန္းေဌးေအာင္/ဦးဇဋိလ/ ၁၄၃/၁၄၅/၅၀၅(ခ)/၂၉၅-က/
၃၃၇/၀၈/ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး
(၁၅)ရဲအုပ္သန္းေဌးေအာင္/ဦးေဃာဘိတ/ ၁၄၃/၁၄၅/၅၀၅(ခ)/၂၉၅-က/
၃၃၈/၀၈/ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး

အထက္ ေဖာ္ျပပါ သံဃာေတာ္မ်ား အနက္ အခ်ဳိ႕သံဃာေတာ္မ်ားသည္
ငယ္စဥ္ ဘ၀ ကတည္းက ကုိရင္၀တ္ျဖင့္ သာသနေဘာင္သုိ႕ ၀င္ေရာက္
ခဲ့ေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သားေတာ္ (ငယ္ျဖဴ)မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္
မ်ား၏ မိသားစုမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ လူ၀တ္ဘ၀က အမည္စာရင္းပါ
ရွိ ေသာ ပုံစံ(၁၀) ေခၚ မိသားစု သန္ေကာင္စာရင္းမ်ား မရွိေတာ့ပါ။ က်န္ရစ္
သူ မိသားစု၀င္မ်ား ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႕ရန္ ယင္းပုံစံ(၁၀) လုိအပ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမွ ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရ ပါသည္။ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း စားေသာက္ရမွဳမွာ မ်ားစြာ
စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါသည္။ တခါတရံ နံနက္စာ သည္ ေန႕လည္
၁၂-နာရီ ေက်ာ္မွ လာေလ့ ရွိပါသည္။ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ ရဟန္းသိကၡာျဖင့္
ပင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေန႕လည္ ၁၂-နာရီ ေက်ာ္လွ်င့္ ဆြမ္းဘုန္းေပးလုိ႕
မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိေၾကာင့္ ေထာင္၀င္စာ လာမွ မုန္႕ပဲသေရစာ အခ်ဳိ႕ ရႏုိင္ပါ
သည္။ ၂၀၀၇- ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွ စ၍ ယေန႕တုိင္ ေထာင္၀င္စာ လာမေတြ႕
ႏုိင္ေသာ စစ္အာဏာရွင္ အက်ဥ္းသား သံဃာ့အာဇာနည္ မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း
သိရွိရပါသည္။
Read more »

Friday, 14 November 2008

အမိန္႕ခ်ေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္း

တရားလုိ/စြပ္စြဲခံရသူ/အေၾကာင္းအရာ(ပုဒ္မ)/အမွဳနံပါတ္/တရားရုံး

(၁)ဒုရဲမွဴးၾကီးေဇာ္မင္းေအာင္/ မင္းကုိႏုိင္ ပါ(၃၇)/ အမ်ဳိးသားညီလာခံ
ပုဒ္မ(၄)/ ၅၄/၀၈ / အင္းစိန္အက်ဥ္ေထာင္ သီးသန္႕ အထူးရုံး
(၂)ဒုရဲမွဴးၾကီးေဇာ္မင္းေအာင္/ မင္းကိုႏုိင္ ပါ(၂၃)/ အီလက္ထေရာနစ္ ၃၃-က/
၉၂/၀၈ / အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕ အထူးရုံး
(၃)ဒုရဲမွဴးၾကီး ေက်ာ္စုိး/ မင္းကုိႏုိင္ ပါ(၃၇)/ ျပစ္မွဳပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)/ ၁၁၆/၀၈ /
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕ အထူးရုံး
(၄)ရဲမွဴးရဲညြန္႕/ ဦးဂမၻီရ ပါ-၁၁/ ၂၉၅-က/၅၀၅-ခ/ ၁၆၅/၀၈ / အင္းစိန္
အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၅)ရဲမွဴးရဲညြန္႕ / ဦးဂမၻီရ /၂၉၅-က/၅၀၅-ခ /၅၀၈/၀၈ /အင္းစိန္ အက်ဥ္း
ေထာင္ သီးသန္႕ အထူးရုံး
(၆)ရဲမွဴးမ်ဳိးသန္႕/ မ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းပါ-၂/ ၅၀၅(ခ)/ ၁၁၃/၀၈ /အင္းစိန္
အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕ အထူးရုံး
(၇)ဒုရဲမွဴးမ်ဳိးသန္႕/မင္းဟန္(ခ)မီရွဲလ္/ ၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၁၅၂/၂၁၄/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၈) ဒုရဲမွဴးမ်ဳိးသန္႕/မင္းဟန္(ခ)မီရွဲလ္/၅၀၅-ခ/၂၉၅-က/၂၁၅/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၉)ရဲအုပ္ေက်ာ္သာဦး/စည္သူေမာင္/၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၅၀၅/ ၉/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၁၀)ရဲအုပ္ေက်ာ္သာဦး/ဇင္လင္းေအာင္(ခ)ရခုိင္/ ၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၅၀၅/
၉/၀၈/ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး


(၁၁)ရဲအုပ္ေက်ာ္သာဦး/မ်ဳိးသန္႕/ ၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၅၀၅/ ၉/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၁၂)ရဲမွဴးရဲညြန္႕/ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္/လ၀က ၁၃-(၁)/၁၇၁/၀၈/
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ သီးသန္႕အထူးရုံး
(၁၃)ရဲအုပ္ေအာင္ျမင့္ဦး/ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္/၁၄၃/၁၄၅/၁၄၇/၅၀၅(ခ)/၁၅၂/
၂၁/၀၈/ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ အထူးတရားရုံး
(၁၄)ရဲအုပ္လွသိန္း/ခင္ေမာင္လွ(ခ)ရွဖီး/၁၄၃/၁၄၅/၁၅၂/၅၀၅(ခ)/
၃၅/၀၈/ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ အထူးတရားရုံး
(၁၅)ဒုရဲအုပ္ဇင္မုိး/ေက်ာ္ကိုကုိ/ဗြိီဒီယုိ ၃၂/(က)(ခ)/၃၀၄/၀၈/
မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး
(၁၆)ရဲအုပ္၀င္းႏုိင္ထြန္း/ေက်ာ္သူထုိက္/လ၀က ၁၃-(၁)/၅၀၅-၁/
၂၉၆/၀၈/ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး
(၁၇)ရဲအုပ္ျမေအာင္/ မျမျမသိမ့္/၅၀၅(ခ)/လွဳိင္ျမိဳ႕နယ္တရားရုံး
(၁၈) ရဲအုပ္ျမေအာင္/ မျမျမသိမ့္/၂၉၅(က)/လွဳိင္ျမိဳ႕နယ္တရားရုံး
(၁၉)ရဲအုပ္ျမင့္ေမာင္/စုိးလြင္+လွဳိင္မ်ဳိး/လ၀က ၁၃-(၁)/၇၂၂/၀၈/
ေျမာက္ဒဂုံ တရားရုံး
(၂၀)ရဲအုပ္ျမင့္ေမာင္/မုိးထက္လွ်မ္း+ေအာင္ကုိကုိလြင္/ လ၀က ၁၃-(၁)/၇၇၆/၀၈/
ေျမာက္ဒဂုံ တရားရုံး
(၂၁)ရဲအုပ္ျမင့္ေမာင္/ ေက်ာ္မ်ဳိးဆက္+ရဲညြန္႕/ လ၀က ၁၃-(၁)/၇၂၂/၀၈/
ေျမာက္ဒဂုံ တရားရုံး
Read more »

Thursday, 13 November 2008

မိတ္ဆက္သီခ်င္း

zzkey.jpg


ကြ်န္ေတာ့္လက္ကုိ ဖြဖြေလးဆုပ္ထားတယ္
ခင္ဗ်ား ယူလာရမွာက
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့
ႏွလုံးသားတစ္စုံသာ။ ။


အာကာၾသရ
(၁၉၆၅- … … … …)
Read more »

ေအးစက္ေနတဲ့ လျပည့္ည

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ


zzfmoon.jpg

ေရွးယခင္ ေဆးေပါင္းခတဲ့ ညမွာ
ေအာက္လမ္းဆရာက … …
ရက္မွမလည္ ဆုံးရွာသူရဲ႕
သခၤ်ဳိင္းဂူထိပ္
န’ငယ္ နကြင္းပိတ္ကုိ ေရးဆြဲ
သနားဖြယ္ ဖုတ္သြင္း သရဲမကို
ဥစၥာေစာင့္ သုိက္နန္း ေသာ့ဖြင့္ခုိင္းတယ္။

ေရွးယခင္ ေဆးေပါင္းခတဲ့ ညမွာ
အထက္လမ္းဆရာက … …

သုိင္း’ဆင္း ပြဲတပည့္မ်ားရဲ႕
ခ်က္’ အထက္ ကိုယ္ခႏၶာတေလွ်ာက္
ယုံၾကည္ျခင္း ေဆးမန္းေတြကုိ ေပါက္ျပီး
လ’ေရာင္ခံ လင့္စင္ေစာင္းမွ
ကန္ခ်မွဳနဲ႕ ဂုဏ္ျပဳခဲ့တယ္။

ဒီတခါ ေဆးေပါင္းခတဲ့ ညေတာ့
အမ်ဳိးျမတ္တဲ့ ညီအကုိ’တသုိက္ အတြက္
ေအးစက္ေနတဲ့ လ’ကို
၆၅ ၾကိမ္ မေတြ႕ရေစဖုိ႕
ေတာင္းဆု ေခြ်တယ္။ ။
Read more »

Sunday, 9 November 2008

အဆိပ္ေသာက္ ျပိဳင္ပြဲ

မာရ္နတ္က ထာ၀ရဘုရားကုိ
ကမၻာေျမေပၚမွာ ေနရာအလြတ္မရွိ
ဂါရ၀ ျပဳျပီး ဆုေတြေတာင္းတယ္၊
အကြ်ႏု္ပ္ကုိ လူတကာရဲ႕
ေသြးသားထဲထိ ေႏွာက္ယွက္ခြင့္ ေပးပါ။

ဤသတင္းစကား အကြ်ႏု္ပ္ ၾကားေတာ့
ေန႕စဥ္ ေန႕တုိင္း ဒီလုိက်င့္တယ္။

zlife.jpg

အဆိပ္ေတြကုိ နည္းနည္းျခင္းစီ ငါစ’မ်ဳိတယ္
ေမွာ္ရုံေတာမွာ ငါစ’မ်ဳိတယ္
နာရီမရွိတဲ့ အခန္းထဲမွာ ငါစ’မ်ဳိတယ္
စားပြဲနဲ႕ ကုလားထုိင္မရွိတဲ့ ေနရာမွာ ငါစ’မ်ဳိတယ္
အသံေတြၾကားျပီး ရုပ္မျမင္ရတဲ့ လူ႕ငရဲမွာ ငါစ’မ်ဳိတယ္။

ရာသီစက္၀ုိင္းတုိင္း အဆိပ္မ်ဳိခ်တယ္
သက္ျပင္းခ်မိတုိင္း အဆိပ္မ်ဳိခ်တယ္
ရွဳံးနိမ့္မွဳနဲ႕ လဲက်သြားတုိင္း အဆိပ္မ်ဳိခ်တယ္
ဘုိးဘြားေတြကုိ သတိရမိတုိင္း အဆိပ္မ်ဳိခ်တယ္။

၀ုိင္ခ်ဳိခ်ဳိနဲ႕ အဆိပ္မ်ဳိျပီးျပီ
သူေယာင္မယ္ေတြနဲ႕ အဆိပ္မ်ဳိျပီးျပီ
ေလွာင္ရယ္သံေတြနဲ႕ အဆိပ္မ်ဳိျပီးျပီ
အဆိပ္ေတြကုိ ငါျမိဳျပီးျပီ။

ဟဲ့ … မာရ္နတ္
ငါ့ေသြးသားေတြ အဆိပ္ျဖစ္ေနျပီ၊
အဆိပ္ေသာက္ ရဲရင္
၀င္လာခဲ့။ ။

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

Read more »