Sunday, 24 August 2008

ေျမးေတြႏွင့္အတူ ဘြဲ႕ယူသူ အပုိင္း(၁)

ေရးသူ- သိန္းေဖျမင့္


ဆရာမၾကီး ေဒၚသိန္းကာ ေျမးေတြႏွင့္အတူ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ ယူသူတည္း။
ဆရာမၾကီး ေဒၚသိန္းသည္ အသက္ (၇၀) ျပည့္ေသာ ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ၀ိဇၨာ
ႏွင့္ သိပၸံ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားကုိ တက္ရေလသည္။ ေဒၚသိန္းသည္
အိမ္ေထာင္က်ဖူးသူ မဟုတ္ေခ်။ သုိ႕ေသာ္ သူ႕အကုိႏွင့္ သူ႕ေယာက္မတုိ႕
သည္ တစ္ေန႕တည္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၾကျပီး၊ ကေလးငယ္မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့
ရာ အပ်ဳိကေလး ဘ၀ျဖင့္ပင္ မသိန္းသည္ တူ တူမ မ်ားအား သားသမီး
မ်ား အျဖစ္ျဖင့္ ေမြးစား ထိန္းသိမ္း ခဲ့ရေလသည္။ သုိ႕ျဖင့္ ယခုအခါ ေျမး
ေတြသာမက ျမစ္မ်ားပင္ ရေနေလျပီ။

၁၅၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၁၉၆၆ စေနေန႕က တကၠသုိလ္ ဘြဲ႕ယူသူေတြမွာ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ ေဒၚသိန္း၏ေျမးမ်ား အရြယ္ ပင္တည္း။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဆရာမ
ၾကီး ေဒၚသိန္းကုိ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ (၂၀)ေလာက္ ကပင္ သိကြ်မ္းခဲ့ရ
ေလသည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး အျပီး ညီညြတ္ေသာ ဖဆပလ ေခတ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္
ဖ်ာပုံသုိ႕ ေရာက္ခဲ့ရ၏။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မွဳျဖင့္ ဖ်ာပုံ
အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္ထားရာ ေဒၚသိန္းသည္ ေရွ႕ကေနျပီး
မားမား မတ္မတ္ရပ္ကာ ကူညီ အားေပးခဲ့ေလသည္။ ညီညြတ္ေသာ ဖဆပလ
၏ အေထြေထြ ႏုိင္ငံေရး လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ားကုိလည္း ကူညီး အားေပး ခဲ့ေပ
သည္။ ဖဆပလ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ မကြဲမီ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ဦးပုိင္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ျပီး၊ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီး ညီလာခံ တစ္ခုကို
ေရႊတိဂုံ အလယ္ပစၥယံ ဒုိက္ဦး ဇရပ္တြင္ က်င္းပ ခဲ့ေလသည္။ ထုိညီလာခံ
၌ ဆရာမၾကီး ေဒၚသိန္းက သဘာပတိ အျဖစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေလသည္။
ထုိ႕ေနာက္ ဖဆပလ ကြန္ျမဴနစ္ ကြဲၾကသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္
သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ေဒၚသိန္းကုိ ပါတီ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပါတီလွဳပ္ရွားမွဳ မ်ားတြင္
ေရွ႕တန္းမွာ လုံး၀ မေတြ႕ ရေတာ့ေခ်။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ကာ ဖ်ာပုံ အစုိးရ အေထာက္အပံ့ခံ ဗုဒၶဘာသာ (ေနရွင္
နယ္) ေက်ာင္းမွ ထြက္ခဲ့ျပီး၊ ရန္ကုန္တြင္ အလြတ္ ပညာသင္ ေက်ာင္း
မ်ား၌ ဆရာမ လုပ္ေန ေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဆရာမၾကီး ေဒၚသိန္း
အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစည္းအေ၀းမ်ား
၌ လည္းေကာင္း၊ ဆုိရွယ္လစ္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား၌
လည္းေကာင္း၊ ပမညတ တရားပြဲမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ ေထာက္ခံအား
ေပး ေနသူ လုိလားသူ အျဖစ္ျဖင့္ ေတြ႕ရ ေလသည္။

သုိ႕ ေတြ႕ေသာအခါမ်ား၌ အျခားအေၾကာင္း မ်ားကို စကားစပ္၍ ေျပာမိ
ေသာ္လည္း သူ႕ဆရာမ လုပ္ငန္းကုိ စကား မစပ္မိပါ။ သူကုိယ္တုိင္ စာ
ေမးပြဲေတြ ေျဖလိမ့္မည္ဟု လည္း လုံး၀ မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ ထုိေၾကာင့္ ဘြဲ႕
ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား က်င္းပရာတြင္ အသက္ (၇၀) ရွိ ေဒၚသိန္းဘြဲ႕
ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ဓါတ္ပုံႏွင့္ ပါလာေသာ အခါ
ကြ်န္ေတာ္ မ်ားစြာ အံ့ၾသရသည္။ ၀မ္းလည္း သာရသည္။

ေဒၚသိန္းသည္ ဘီေအ စာေမးပြဲကုိ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ အျပင္ ေက်ာင္းသား
အျဖစ္ျဖင့္ ေျဖဆုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ က်င္းပ
ေသာေန႕၌ ဘြဲ႕ယူရန္ ေဒၚသိန္း ထြက္လာေသာ အခါ၊ ပရိတ္သတ္၏
အာရုံမွာ သူထံသုိ႕ စုျပဳံေရာက္ရွိ ေနေလသည္။ ေဒၚသိန္း စင္ေပၚသုိ႕
တက္ လုိက္ေသာအခါ လက္ခုပ္ၾသဘာ သံမ်ား ဆူညံ သြားေလသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ လက္ခုပ္တီးရုံ ႏွင့္အားမရ၊ ထုိင္ရာမွ ထျပီး ေဒၚသိန္းအား
ႏွဳတ္ဆက္ ခ်ီးက်ဴးခ်င္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ့မွာ တကၠသုိလ္ အေပါင္း
သဟာယ လူၾကီးပီပီ ေဘာင္းထုပ္၊ ၀တ္ရုံ၊ ပ၀ါစုံခ်ျဖင့္ ကၠေျႏၵရရ ၾကီးေန
ေလရာ ဆႏၵရွိသည့္ အတုိင္း မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ေဒၚသိန္း စင္ျမင့္ေပၚမွ ဆင္း
သြားေသာ အခါ ရင္တြင္းမွာ ပီတိလွဳိင္း အျပည့္ျဖင့္ လွဳိက္ဖုိ၍ ေနေလ
သည္။ ေဒၚသိန္း သူ႕ေနရာသုိ႕ ျပန္ေရာက္သည္ အထိ ပရိတ္သတ္က ၾသ
ဘာေပးေနၾကသည္ကုိ သတိျပဳ လုိက္မိသည္။


(ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးသိန္းေဖျမင့္
၏ သူတုိ႕ေခတ္၊ သူတုိ႕အတိတ္၊ သူတုိ႕အရိပ္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သတင္းစာ
ျဖတ္ပုိင္းမ်ား စာအုပ္မွ မူရင္းအတုိင္း ထင္ဆင့္ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။)

0 comments: