Sunday, 3 August 2008

မွတ္မိသမွ်လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္(၂၀) အပုိင္း- (၁)

ေရးသူ - ေအာင္ခင္ျမင့္

နိဒါန္း .....

အခုတေလာ က်ေနာ္ တစ္ေယာက္ ကုိယ့္ဘေလာ့ မွာ စာေရးျခင္းထက္ သူမ်ား
ဘေလာ့ေတြမွာ လုိက္ျပီး စာဖတ္ေနေသာ အခ်ိန္က ပုိမ်ား ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာ
အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေရးျခင္း ေသာလည္း ဓါတ္ပုံမ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မ်ား မြဲေတ
လွေသာေၾကာင့္ ေရးႏုိင္ေသာ အေနအထား မေရာက္ပဲ ကိုးလုိ႕ကန္႕လန္႕ ျဖစ္ေနပါ
တယ္။ ေရးလုိက္လ်င္ လည္း သတ္ပုံအမွား တပုံတပင္ နဲ႕ ခရီးသြား ေနရတာ မ်ားပါ
တယ္။ ဆရာမ မုိးခ်ဳိသင္း ေရးထားေသာ “ထမင္းသုိး ဟင္းသုိး” ေဆာင္းပါထဲ ကလို
ထမင္းသုိး ဟင္းသုိး ျဖစ္ ပေစ၊ ေရးေတာ့ ေရးရမွာ ပဲလုိ႕ ခံယူျပီး ေရးလုိက္ပါတယ္။

နည္းနည္းမ်ားမ်ား ေရးပရေစ …..

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႕ အေရးေတာ္ပုံ နဲ႕ ပက္သက္ျပီး သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ
ေတြ၊ ဘေလာ့ ေတြမွာ ပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရးသား တင္ျပ တာကို ဖတ္ရူရတာ အရမ္း
ေကာင္းပါတယ္။ တကယ့္ကုိ ဖတ္လုိ႕ ၾကည့္ရူလုိ႕ မ၀ ႏုိင္ေအာင္ကို ေကာင္းလွပါတယ္။
အဲဒါနဲ႕ က်ေနာ္လည္း က်ေနာ္ ပါ၀င္ခဲ့သမွ် က်ေနာ့္ မ်က္စီ ေရွ႕ေမွာက္မွာ သိခဲ့သမွ် ျဖစ္
ခဲ့ သမွ်ေတြကို ေဖာက္သည္ ခ်လုိက္ပါတယ္ စာခ်စ္သူတုိ႕ …….

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ က်ေနာ့္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္ျဖစ္ျပီး ကုိးတန္း ေက်ာင္းသား တစ္ဦး ျဖစ္ပါ
တယ္။ က်ေနာ္ စျပီး ပါ၀င္ခဲ့တာက ဇြန္လ (၂၁)ရက္ မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္
ပင္မ မွ ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) လမ္းမေတာ္ သုိ႕ ခ်ီတက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီတက္ပြဲကို ဦး
ေဆာင္တဲ့ ေနာင္ေတာ္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားၾကီး မ်ားက ေအးေအး ေဆးေဆးနဲ႕
ျငိမ္းျငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ခ်ီတက္ဖုိ႕ က်ေနာ္တုိ႕ အျဖဴအစိမ္း ၀တ္ေတြကို ေဟာေျပာ စည္းရုံး
ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႕ပင္မဲ့ တျခားသူေတြေတာ့ က်ေနာ္ မသိပါ၊ က်ေနာ္နဲ႕ က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္း
တခ်ဳိ႕က လုံထိန္းေတြ တုတ္နဲ႕ရုိက္ရင္ ျပန္ခုခံဖုိ႕ ေက်ာင္းလြယ္အိတ္ ထဲမွာ ေလးခြနဲ႕
ေလာက္စာလုံးေတြ ထည့္ယူလာ ပါတယ္။ ဟံသာ၀တီ အ၀ုိင္း၊ အဲဒီေခတ္ကေရႊေသြး၊
ေတဇ ဂ်ာနယ္ ဆုိင္းဘုတ္ အနီး ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ေတာ့ က်ေနာ္လည္း ေလးခြကို
ထုတ္ျပစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုံထိန္းကုိမွ မထိပါ အေၾကာက္လြန္း ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ
တယ္။ လုံထိန္း ေလးေယာက္ ျပည္လမ္း ေပၚက ကားလမ္း အလယ္မ်ဥ္းေၾကာင္း အ
တုိင္း တစ္ေလာင္းနဲ႕ တစ္ေလာင္း ဓါတ္တုိင္ တစ္တုိင္ ျခားေလာက္ မေ၀းေသာ အ
ေနအထားမ်ားနဲ႕ ေသးဆုံး ေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုမွာ
မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လက္ကုိင္ပါ၀ါ မ်ား စည္းၾက ပါတယ္။

အဲဒီ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ ခ်ီတက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေရႊတိဂုံ ရင္ျပင္ေတာ္ ေက်ာင္းသား
လွဳပ္ရွားမွဳသုိ႕ က်ေနာ္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ စုေ၀းခဲ့တဲ့ ေနရာက “ေအာင္ေျမ”
မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က ေရႊတိဂုံ ေအာင္ေျမမွာ ဒီေခတ္လုိ ပုံစံမ်ဳိး မဟုတ္ပါ၊
ဖေယာင္းတုိင္ေတြ တင္ထြန္းတဲ့ သစ္သားခုံ ေတြ ရွိပါတယ္။ ပထမဆုံး တစ္ေယာက္နဲ႕
တစ္ေယာက္ စျပီး လူစုဖုိ႕ ခ်ိန္းဆုိတဲ့ ေနရာက ပထမ ေက်ာင္းသား သပိတ္ အထိန္း
အမွတ္ ေက်ာက္တုိင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စေနေဒါင့္ အနီးမွာပါ။ အဲဒီေနရာ ကေန ေန႕
လည္ (၁) နာရီ ၀န္းက်င္ခန္႕မွာ စတင္ေၾကြးေၾကာ္ျပီး “ေအာင္ေျမ” ကို သြားပါတယ္။

ျပီးေတာ္ သစ္သားခုံ ေတြေပၚ တက္ျပီး အဲဒီေခတ္က မဆလ အစုိးရ အသုံးမက်
ေၾကာင္းေတြ တရားတက္ ေဟာၾကပါတယ္။ အဲဒီေခတ္တုန္းက ေန႕စား အလုပ္သမား
တစ္ေယာက္ရဲ႕ တစ္ရက္ ၀င္ေငြဟာ ေျခာက္က်ပ္ခဲြ ျဖစ္ျပီး၊ သမ၀ါယမ ဆုိင္္ မွေပး
ေသာ“ဧည့္မထ” ဆန္ တစ္ျပည္ရယ့္ ထုတ္ေစ်းမွာ (၂)က်ပ္ ဆယ္ျပား ျဖစ္ပါတယ္။
စုေ၀းသူ လူငယ္အမ်ားစုမွာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တရားပြဲ
စင္ျမင့္လုိ႕ က်ေနာ္တုိ႕ အမည္ ေပးထားတဲ့ သစ္သားခုံ ေတြေပၚ တက္ျပီး သတၳဳတြင္း
၀န္ၾကီးဌါန၏ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အေရာင္း ျပပြဲမ်ားတြင္ ရရွိေသာ ေငြ အေျမာက္
အမ်ားကုိ “ဦးေန၀င္း” အလြဲသုံးစား လုပ္ျပီး ျပည္သူမ်ားမွာ တေန႕လ်င္ ေျခာက္က်ပ္
ခြဲျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတ ပုံမ်ားကို ေဟာေျပာ ၾကပါတယ္။ ေရႊတိဂုံ ရင္ျပင္ ေအာင္ေျမ လူစု
ပြဲ စတင္ေသာ ကနဦး ရက္မ်ားတြင္ ဘုရားဖူး ပရိတ္သတ္ နည္းပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း
ရက္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေရာ ပရိတ္သတ္ပါ မ်ားလာ ပါတယ္။ လူစုပြဲကုိ ညေန
ေလးနာရီ ေလာက္မွာ လူစု ခဲြ ပါတယ္။

ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၏ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွာ အားလုံးနီးပါး
ဆင္တူ ၾကပါတယ္။ အဲဒီရက္မ်ား အေတာအတြင္း မဆလ အစုိးရကုိ အၾကည္ညိဳ
ပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွဳျဖင့္ ဦးေအာင္ၾကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမား ေဟာင္းမ်ား၊ စစ္
တပ္မွ အျငိမ္းစား အရာရွိ ေဟာင္းမ်ား အဖမ္းခံရပါတယ္။ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႕ ေနာက္
ပုိင္း ေရႊတိဂုံရင္ျပင္ ေက်ာင္းသားငယ္ စုေ၀းခြင့္ ကို အစုိးရက ဟန္႕တားလုိက္ပါတယ္။
ဘုရားေပၚသုိ႕ အျဖဴအစိမ္း ၀တ္ဆင္ ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူငယ္ အုပ္စု
မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ ကို မေပးတဲ့ အျပင္ ၀ါဆုိလျပည့္ ေန႕မွာ လူစုဖုိ႕ ေၾကြးေၾကာ္တဲ့
ေက်ာင္းသား လူငယ္ မ်ားကို လုံထိန္းက ဘုရား ရင္ျပင္ေပၚမွာ နံပါတ္တုတ္ နဲ႕ လုိက္
ရုိက္ျပီး ဖမ္းဆီး ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ျမန္မာ ဘုရား မဖူးရ” လုိ႕
ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား က အစုိးရ ကို သေရာ္ ၾကပါတယ္။

ဇူလုိင္လ ေနာက္ဆုံးပတ္ အတြင္း အစိုးရ က က်ဳိကၠဆံကြင္းမွာ အေရးေပၚ ပါတီ ညီ
လာခံ လုပ္ျပီး ဇူလုိင္လ (၂၇)ရက္ေန႕ ဟု ထင္ပါသည္ ဦးစိန္လြင္ ကုိ မဆလ ပါတီ၏
ဥကၠ႒ နဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ တာ၀န္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘီဘီစီ အသံလႊင့္ ဌါနမွ ၾသဂုတ္
လ ရွစ္ရက္ေန႕ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲ မ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း
သတင္း ေၾကျငာ ပါတယ္။

(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။)

1 comments:

yannaing said...

ေအာင္ခင္ျမင့္ေရ..........
ေမာင္ရင္ေရးထားတာကိုဖတ္မိေတာ့အရာအားလံုးဟာ
မေန႔တေန႔ကလိုပါလားကြာ
ငါတို႕ဗဟန္း အ ၊ က ၊ သ အေၾကာင္းေလးထည့္ေရးပါ
လား..မင္း မွတ္သေလာက္ေပါ့ကြာ
ေမ့ေနရင္လည္း..ငါေကာမက္စ္ေရးျပီးေပးလိုက္မယ္။