Tuesday 29 July 2008

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အရွားပါးဆုံး ဓါတ္ပုံ

scan0015.jpg


သခင္ဗစိန္ႏွင့္ သခင္ ထြန္းအုပ္တုိ႕ အစည္းအရုံးမွ ရဲေဘာ္ သုံးက်ိပ္ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ လ်ာထားျခင္းခံရေသာ သခင္ သန္းတင္ (၂) (ဗိုလ္ျမဒင္) ဇင္းမယ္တြင္ ကြယ္ လြန္သြားေသာ အခါ အရုိးျပာကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တုိင္ သယ္ေဆာင္ လာစဥ္။

0 comments: