Wednesday, 16 July 2008

သခင္ျမ သုိ႕မဟုတ္ ျမန္မာျပည္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးဖခင္ - အပုိင္း(၂)

ေရးသူ- ေအာင္ခင္ျမင့္

02ThakhinMya.jpg
အာဇာနည္ သခင္ျမ (၁၈၉၇- ၁၉၄၇)

၁၉၄၀ ျပည္ႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႕ သာယာ၀တီျမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ သခင္ကုိယ္ေတာ္မွဳိင္း
ဦးေဆာင္ေသာ တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံး၏ ပဥၥမ အၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
၁၄(ဋ) တြင္ “ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္မွဳ ျပဳလုပ္
ျပင္
ဆင္ရန္” စသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ စတင္စီစဥ္
ၾက
္ ပါသည္။ ယင္း အစီအစဥ္တြင္ သခင္ျမေခါင္းေဆာင္၍ သခင္ႏွင့္ေက်ာင္းသားလူငယ္
အခ်ဳိ႕
ပါ၀င္ေသာ ယူဂ်ီ (U.G= Underground ) ေခၚ ေျမေအာက္ လ်ဳိ႕၀ွက္ အဖြဲ႕တခုကို
လည္း
လ်ဳိ႕၀ွက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႕တြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံမွ
ျပည္
တြင္းသုိ႕ လ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ လာေသာ သခင္ေအာင္ဆန္း ပုသိမ္
ဆိပ္ကမ္းမွ ရန္
ကုန္သို႕ မီးရထား ျဖင့္ လာခဲ့ျပီး ရန္ကုန္၊ အေနာက္ပိုင္း လွည္းတန္းလမ္း
အမွတ္(၉၃)တြင္ ေန
ထုိင္လ်က္ ရွိေသာ သခင္ျမ ႏွင့္ လ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။
သခင္ေအာင္ဆန္းေရာက္
လာသည့္ အခါ လက္နက္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
လ်ဳိ႕၀ွက္ၾကိဳးပမ္း ေနၾကေသာ သခင္ျမ
ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရဲေဘာ္ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲ
တစ္ရပ္ ကုိ သကၤန္းကြ်န္းဘူတာ အနီး အိမ္တအိမ္
တြင္ ျပဳလုပ္ ၾကပါသည္။ ထုိေဆြးေႏြး
ပြဲတြင္

(၁) သခင္ျမ (လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္းေရး အတြက္ ျပည္တြင္း ေခါင္းေဆာင္)
(၂) သခင္ေအာင္ဆန္း (ျပည္ပဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္)
(၃) ကုိဗေဆြ
(၄) ကုိေက်ာ္ျငိမ္း
(၅) သခင္ခ်စ္ (ဆရာခ်စ္)
(၆) မစၥတာ ဆူဂီ (ဂ်ပန္လူမ်ဳိး- မီနာမီကီကန္ အဖြဲ႕၀င္)
တုိ႕ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပဲြမွ အခ်က္ (၆) ပါ သေဘာတူညီမွဳကို ရရွိခဲ့
ပါသည္။


သခင္ျမ ေခါင္းေသာ လ်ဳိ႕၀ွက္ ေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႕မွ ဂ်ပန္သုိ႕လႊတ္ရန္ လူငယ္မ်ား ေရြး
ခ်ယ္ရာ
တြင္ ႏုိင္ငံေရး အရ အစုိးရက ဖမ္းဆီးရန္ ၀ါးရမ္း ထုတ္ထား၍ အလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ပဲ
တိမ္းေရွာင္ ေနရ
သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး နယ္တြင္ အစုိးရ အာရုံ စူးစုိက္ျခင္း နည္းပါး ေသးသူ
သခင္ႏွင့္ေက်ာင္းသား
လူငယ္ မ်ားထဲမွ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ျပင္းထန္း၍ စစ္ေရးႏွင့္ သင့္ေတာ္ သူ
မ်ားကုိ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရန္
သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ သခင္ ေအာင္ဆန္းအား ဗမာ့
လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းရာ တြင္ ျပည္ပဆုိင္
ရာ တာ၀န္ခံ အျဖစ္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္
ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ၾကပါသည္။


ပဲခူးျမိဳ႕ ၌ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္း ဦးေဆာင္ေသာ တုိ႕ဗမာ အစည္းအရုံး၏ ႏုိင္ငံလုံး
ဆုိင္ရာ အလုပ္
အမွဳေဆာင္ အစည္းအေ၀း က်င္းပသည့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္မတ္လ ၁၀ရက္
ေန႕တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္း
ႏွင့္အတူ ပထမအသုတ္ အျဖစ္ သခင္လွေဖ (ဗုိလ္လက်္ာ)၊
သခင္ဗဂ်မ္း (ဗုိလ္လေရာင္)၊ သခင္
ေအးေမာင္ (ဗုိလ္မုိး)၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္
ကုိထြန္းရွိန္ (ဗိုလ္ရန္ႏုိင္) တုိ႕သည္ ဂ်ပန္ျပည္
သုိ႕ စစ္ပညာ သင္ရန္ ထြက္ခြါ သြား
ပါသည္။


၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕မွ ၁၄ ရက္ေန႕အထိ တုိ႕ဗမာ အစည္းအရုံး၏ ႏုိင္ငံလုံး
ဆုိင္ရာ
အလုပ္ အမွဳေဆာင္ အဖြဲ႕ အစည္း အေ၀းကုိ ပဲခူးျမိဳ႕ ဇုိင္းဂႏုိင္းရပ္၊ မင္းလမ္း၊
ေတာင္ငူ ေတာင္ပုိင္း
အမတ္ ဦးဘ၏ တုိက္တြင္ တံခါးပိတ္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္
က တုိ႕ဗမာ အစည္းအရုံး ဗဟုိ
ဌါနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ မွာ သခင္တင္ေမာင္(ပန္းတေနာ္) ျဖစ္
ပါသည္။သခင္ တင္ေမာင္သည္ သခင္ေအာင္
ဆန္းတုိ႕ တရုပ္ျပည္ သြားရာမွ ဂ်ပန္ေရာက္
ကာ မလႊဲမေရွာင္ သာ ဂ်ပန္ႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ျပဳရ
သည္ကို လုံး၀ လက္မခံသူ တစ္ဦး
ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ သခင္တင္ေမာင္က က်န္ အလုပ္မွဳ
ေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေန
ျဖင့္ လက္နက္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ကို ညီညြတ္ေသာ တုိ႕ဗမာအစည္း
အရုံးၾကီး၏
ေခါင္းေဆာင္မွဳ ျဖင့္ ဆင္ႏြဲႏုိင္ရန္ သခင္ျမ အား ဌါနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ႏွင့္ ေတာ္လွန္

ေရး ေခါင္းေဆာင္ တာ၀န္ကုိ ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ ပါသည္။

သခင္ျမ သည္ ထုိအခ်ိန္က တုိ႕ဗမာ အစည္း အရုံး၏ ကိုယ့္မင္း ကုိယ့္ခ်င္း အဖြဲ႕၀င္
လက္ရွိ
ပါလီမန္ တစ္ဦး ျဖစ္ေနပါသည္။ တုိ႕ဗမာ အစည္းအရုံး၏ ဥကၠ႒ ေရြးေကာက္မွဳ
ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားတြင္ “ဥကၠ႒ သည္ ပါလီမန္ အမတ္တဦး မျဖစ္ေစရ” ဟု ပါရွိေန
ပါသည္။ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ
အမွဳေဆာင္ အားလုံးက သခင္ျမ၏ေခါင္းေဆာင္မွဳကုိ
သံသယ ကင္းစြာ လက္ခံၾကသည္။သုိ႕ရာတြင္
လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး
အတြက္ သခင္ျမႏွင့္ လ်ဳိ႕၀ွက္ရဲေဘာ္မ်ား၏ လုပ္
ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို တုိ႕ဗမာအစည္း
အရုံး ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ အလုပ္ အမွဳေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ေရွ႕
တန္း ေခါင္းေဆာင္
အခ်ဳိ႕သာ တစိတ္တပုိင္း သိရွိၾကပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္
လာေသာ
(၁၂) ခရုိင္မွ တုိ႕ဗမာ အစည္း အရုံး၏ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕သည္ သခင္ျမ ဦးေဆာင္

ေသာ လ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္း အစီ အစဥ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ သိသင့္ သိထုိက္သည့္ မ်ားကို
အစည္းအေ၀း
အတြင္း ေမးျမန္းရန္ အခက္ၾကဳံ ေနသျဖင့္ “ဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္ေရး” စည္းမ်ဥ္း
ကို ေထာက္ျပ၍
အျပင္း အထန္း ေဆြးေႏြး လာပါသည္။

သခင္ျမႏွင့္ ဌါနခ်ဳပ္ အလုပ္ အမွဳေဆာင္ အဖြဲ႕သည္ ထုိအခ်က္ကို ေကာင္းစြာ သိရွိ
သျဖင့္
(၁၂) ခရုိင္မွ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕ကုိသီးျခားခြဲကာ သခင္ျမကိုယ္တုိင္ အေျခအေန
အရပ္ရပ္
ကို ရွင္းျပ ခဲ့ပါသည္။ သခင္ျမက ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္
ပက္သက္ျပီး သခင္ ေအာင္ဆန္း တရုပ္ျပည္သုိ႕ ဦးစြာ ေရာက္ရွိ ခဲ့
ေၾကာင္း၊ အဆက္အသြယ္
ရယူရန္ အခ်ိန္ ၾကာေညာင္း မွဳေၾကာင့္ အေျခအေန အရ ဂ်ပန္
အစုိး၏ အကူအညီျဖင့္ လက္
နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊
ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးကို မိမိတုိ႕
ကိုယ္တုိင္ ေၾကျငာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္တုိ႕ကို ဖြင့္ဟ
ေဆြးေႏြး ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားက “အကယ္၍ ဂ်ပန္က ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကုိ
အသိအမွတ္မျပဳလ်င္ မည္သို႕ ျပဳလုပ္မည္
နည္း” ဟု ေမးျမန္းရသည့္ အခါ သခင္ျမ က
“ ဂ်ပန္က လြတ္လပ္ေရး အသိအမွတ္ မျပဳလွ်င္
ဂ်ပန္ကို တုိက္မည္” ဟု တုိတုိတုတ္
တုတ္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။


သခင္ျမ၏ ရဲ၀င့္ ျပတ္သားသည့္ အေျဖကို ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ေက်နပ္ ၾကျပီး စည္းမ်ဥ္း
ဥပေဒ
ပါ “ဥကၠ႒ သည္ ပါလီမန္ အမတ္ တဦး မျဖစ္ေစရ” အပိုဒ္ကို ယာယီ ရပ္စဲျပီး
သခင္ျမ အား
တုိ႕ဗမာ အစည္းအရုံး ဌါနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္၎၊ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕
ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၎
တာ၀န္ ေပးအပ္ ၾကပါသည္။ ယင္း အစည္းအေ၀း၏ ေနာက္ဆုံး
ေန႕ျဖစ္ေသာ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္
မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕ မွစ၍ တုိ႕ဗမာအစည္း အရုံးၾကီး၏ ဒုတိယ
အၾကိမ္ေျမာက္ ဗမာႏုိင္ငံ
လုံးဆုိင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား ညီလာခံ ကုိ ပဲခူးျမိဳ႕ ေရႊေမာ
ေဓါ ေစတီေတာ္ ေျခရင္းတြင္
က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္သူ လယ္သမား အစည္း အရုံး
ၾကီး၏ ဥကၠ႒မွာ သခင္ျမ ပင္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ထုိေၾကာင့္ ၾကီးေလး ခက္ခဲေသာ ေတာ္လွန္
ေရး တာ၀န္ အရပ္ရပ္ကို တာ၀န္ယူ
ေခါင္းေဆာင္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္ျခင္း တုိ႕ေၾကာင့္
ေတာင္သူ လယ္သမား အစည္းအရုံး ဥကၠ႒
တာ၀န္ကို သခင္တင္ (သုံးဆယ္) အား
လႊဲအပ္၍ အစည္းအရုံး နာယက အျဖစ္ သာ လက္ခံ
ရန္ စီစဥ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

သခင္ျမ ေခါင္းေဆာင္ေသာ “ ေျမေအာက္ ယူနစ္ ဗဟုိ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕ (Supreme
Council of Underground Unit ) တြင္
(၁) သခင္ျမ (ဥကၠ႒)
(၂) သခင္ထြန္းေရႊ ေခၚ ဆရာထြန္းေရႊ ( စည္းရုံးေရး ဌါန)
(၃) သခင္ခ်စ္ ေခၚ ဆရာခ်စ္ (စည္းရုံးေရး ဌါန)
(၄) သခင္ဗဟိန္း ေခၚ ကိုဗဟိန္း (၀ါဒ ျပန္႕ပြားေရး ဌါန)
(၅) ကိုထြန္းအုံ - တကၠသုိလ္သမ၀ါယမ (ဘ႑ာေရး ဌါန)
(၆) သခင္ဗေဆြ ေခၚ ကိုဗေဆြ - တကၠသုိလ္ သမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း
(လက္နက္စုေဆာင္းေရး)
(၇) ကိုေက်ာ္ျငိမ္း (ႏုိင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး)
တုိ႕ ျဖစ္ၾကပါသည္။

(တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံး သမုိင္း ပ-ဒု ႏွစ္တြဲ ႏွင့္ သခင္တင္ျမ ၏ ဘုံဘ၀မွာျဖင့္ တုိ႕မွ
မွီျငမ္း ေရးသားပါသည္။)

0 comments: