Friday 21 March 2008

ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္း ၏ (၁၃၂) ေျမာက္ ေမြးေန ့

၂၀ ရာစု ျမန္မာ ျပည္ ႏုိင္ငံ ေရး သမုိင္း စာမ်က္ ႏွာ မွာ အထင္ ရွားဆုံး ျဖစ္တဲ့
ႏုိင္ငံ ခ်စ္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရး သူေတာ္စင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဆရာ ၾကီး သခင္ ကိုယ္
ေတာ္မွဳိင္း တစ္ေယာက္ ျမန္မာ ျပည္တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့တာ (၂၃-၃-၂၀၀၈) ေန ့ဆုိ
လ်င္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၃၂) ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ ခဲ့ပါျပီ။

ငယ္နာမည္ ေမာင္လြမ္းေမာင္ ေခၚ ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္ မွဳိင္း အား အဖ
ဦးစံဒြန္း နဲ ့ အမိ ေဒၚအုန္း တုိ ့မွ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ (ၾကာသာပေတး)
ေန ့တြင္ ေရႊေတာင္ ျမိဳ ့နယ္ ၀ါးလယ္ရြာ တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ပါသည္။ ေမြးခ်င္း ၅ ဦး
အနက္ ဒုတိယ ေျမာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္ မွာ အစုိးရ စစ္ ခုႏွစ္တန္း ကုိ
ရဟန္း၀တ္စဥ္က ဘြဲ ့အမည္ ပ႑ိတျဖင့္ မုံရြာျမိဳ ့မွာ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိ ေအာင္ျမင္
ခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ မွာ ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ ့ရွိ ‘ျမန္မာတုိင္း‘ သတင္းစာ တြင္
Saya Gyi Thakhin Kodaw Hmine.jpg
(အာဇာနည္ သခင္ ကုိယ္ေတာ္ မွဳိင္း ၁၈၇၆-၁၉၆၄)

‘ပ႑ိေလး‘ ကေလာင္ အမည္ျဖင့္ သတင္းစာေလာက၊ စာေပေလာက သုိ ့စတင္
၀င္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္ မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ၾကည္ျမင္တုိင္ ျမိဳ ့နယ္ ငါးေၾကာ္
ဖုိရပ္ ေန ဆန္စပါး ပြဲစားၾကီး ဦးႏု နဲ ့ပြဲကေတာ္ၾကီး ေဒၚႏွင္းတုိ ့၏ သမီးျဖစ္သူ
ေဒၚရွင္ ႏွင့္ လက္ထပ္ ခဲ့ျပီး သားသမီး ၄ ဦး ထြန္းကားခဲ့ ပါတယ္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ မွာ
‘သူရိယ သတင္းစာ‘ တြင္ ‘မစၥတာ မွဳိင္း ‘ ဟူေသာ ကေလာင္ အမည္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဴပ္
သူ ျဗိတိသွ် ကိုလုိနီ အစုိးရ အား အျပင္းအထန္း ေ၀ဖန္ေသာ ေဆာင္းပါး မ်ား ေရး
သားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ ၏ ေလးစား ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္မွဳ ကို စတင္ ခံယူခဲ့ပါ
တယ္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္မွာ ဇနီး ျဖစ္သူ ေဒၚရွင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ ပါတယ္။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ပထမ
ေက်ာင္းသား သပိတ္ တုိက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ ဗဟန္းျမိဳ ့နယ္
ရွိ အမ်ဳိးသား ေကာ္လိပ္တြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ ရာဇ၀င္ ပါေမာကၡအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္း
ေဆာင္ခဲ့ ပါတယ္။

၁၉၃၄ ခုႏွစ္ တြင္ က်င္းပ ခဲ့ေသာ တုိ ့ဗမာ အစည္းအရုံး ၏ ပထမ အၾကိမ္ ညီလာ
ခံတြင္‘သခင္ ကုိယ္ေတာ္မွဳိင္း‘ ဟူေသာ အမည္ ကုိ စတင္ ခဲ့ယူ ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္
ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန ့တြင္ ပုသိမ္ျမိဳ ့၌ ‘လြတ္လပ္ေရး ကုိ လက္၀ါးျဖင့္ ေတာင္းေနရုံ ႏွင့္
မရႏုိင္ သူပုန္ ထရမည္‘ ဟု ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ျပည္သူ လူထု အား ပထမဆုံး
စတင္ ေၾကြးေၾကာ္ တုိက္တြန္း ခဲ့ ပါတယ္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ ေန ့တြင္
သေဘာထား ကြဲလြဲ ေနေသာ အျခား ႏုိင္ငံ ေရး အုပ္စု မ်ား ၏ စီမံမွဳေၾကာင့္ ဧရာ၀တီ
တုိင္း ပုသိမ္ ဘူတာ၌ ဆုိက္ကားသမား ေမာင္သန္းစိန္ ရဲ ့တုတ္ျဖင့္ ရုိက္ႏွက္မွဳ ကို ခံ
ခဲ့ ရပါတယ္။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နဲ ့ပက္သက္ျပီ ျဗိတိသွ် အစုိးရ ၏ ရန္သူေတာ္ နံပါတ္
(၁) အျဖစ္ သတ္မွတ္ ျခင္း ခံ ရပါတယ္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အျပီ ျမန္မာျပည္သုိ ့ ျဗိတိသွ်
အစုိးရ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး သမားမ်ား ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း
အား ‘ ေအာင္ဆန္း၊ မင္း ပင့္လာတဲ့ ဘုရားေတြ ဘယ္သူ ျပန္ပုိ ့မွာလဲ‘ ဟု လြတ္လပ္ေရး
ကုိ အျမန္ရယူ ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ ပါတယ္။

၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အာဏာရ ဖဆပလ အစုိးရအဖြဲ ့က ဆရာၾကီးအား
‘အလကၤာေက်ာ္စြာဘြဲ ့‘ တံဆိပ္ အပ္ႏွင္း ခဲ့ ပါတယ္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ မွ စ၍ အျပည္ျပည္
ဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ မတ္လ
တြင္ ယခင္ ကြန္ျမဴနစ္ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု မွ ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ ေသာ ‘စတာလင္
‘ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆု ကို ရရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဂ်ာမဏီ (ယခင္
အေရွ ့ဂ်ာမဏီ)ႏုိင္ငံ ဟမ္းဘတ္ တကၠသုိလ္ မွ ဆရာၾကီး အား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူ
ေဒါက္တာဘြဲ ့အပ္ႏွင္း ဂုဏ္ျပဳ ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန ့ နံနက္
၁ နာရီခြဲ တြင္ လူၾကီး ေရာဂါ ျဖင့္ ကြယ္လြန္ ခဲ့ပါတယ္။

ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္း သည္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ အထိ
တုိင္းျပည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား လူ ့အဖြဲ ့အစည္း အတြက္ တာ၀န္မ်ားစြာ ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့
သူ တစ္ဦး ျဖစ္သလုိ ပထမ ေက်ာင္းသား သပိတ္ အျပီ ေပၚေပါက္ ခဲ့ေသာ ကိုယ္ထူ
ကိုယ္ထအမ်ဳိးသား ေကာ္လိပ္ မွ စ၍ ေက်ာင္းသား လွဳပ္ရွားမွဳ မွန္သ မွ် တုိ ့တြင္
ေက်ာင္းသားထု ဘက္မွ ရပ္တည္ ခဲ့ေသာ ‘ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္ ‘ တစ္ဦးလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန ့ေခတ္ တရုပ္ျပည္တြင္ တရုပ္ အေတြး အေခၚ ပညာရွင္ ၾကီး ‘ကြန္
ျဖဴးရွပ္‘ ၏ ေမြးေန ့အားအမ်ဳိးသား ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေန ့အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳ သတ္မွတ္
ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ ့ ျမန္မာျပည္တြင္ လည္း ဆရာၾကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္ မွဳိင္း ၏
ေမြးေန ့ အား ထူးျမတ္ စြာ တန္ဖုိးထားက်င္းပ သင့္ပါ ေၾကာင္း စာဖတ္သူ နဲ ့တကြ
ႏုိင္ငံ ခ်စ္သူ အားလုံးအား အၾကံျပဳ တင္ျပ ပါတယ္။

( မွတ္ခ်က္။ ။ဤ ဘေလာ့ဂ္ စာမ်က္ႏွာ မွ ေန၍ ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မွဳိင္း အား
ရုိေသစြာျဖင့္ ကန္ေတာ့ ပါတယ္။)

3 comments:

ကေလးအေတြး said...

ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႉိင္းေမြးေနနဲ႕ ကေလးေမြးေန႕ဘုန္းၾကီးဆြမ္းကပ္မဲ့ေန႕နဲ႕တေန႕ထဲဘဲ ... ကေလး ကဗမာျပကၡဒိန္အရဆို မနက္ျဖန္ ... ဖိတ္ပါတယ္ေနာ္ .. ဘုန္းၾကီးဆြမ္းကပ္ျပီးရင္ လူေတြလည္း ေကၽြးမွာ :-)

ျငိမ္းစု said...

ဆရာမိႈင္းရဲ႕
ကဗ်ာလိႈင္းမွာ
ရင္ပါးခဲ့တဲ့ ...၊
မထင္မ႐ွား
ကဗ်ာသမားကေလး ... က်ေနာ္။

ဆရာမိႈင္းရဲ႕ သက္ေတာ္
၁၃၂ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔မွာ
ေဆြးေျမ႕စြာ လြမ္းေမာ တေသာေသာနဲ႔ ...။

ေတာင္းဆုပန္ေျခြ
ဒို႔မ်ား ျမန္ေျပ(ျမန္မာျပည္)
ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ ...၊

မိႈင္း မာန္တစနဲ႔ လိႈင္းတဖန္ ထလို႔
စစ္ကြၽန္ဘ၀ ႐ုန္းထ လြတ္ေျမာက္ပါေစေသာ္ ...။

႐ိုး(ေခတၱရာ)

ျမန္မာျပည္ကိုလြမ္းတယ္ said...

ဗသုသုတျဖစ္စရာေတြတင္ေပးထားလို.
ေက်းဇူးပဲအကိုေအာင္ေရ.