Saturday, 8 March 2008

ဂုိလ္ဒါ မယ္ယာ သုိ ့မဟုတ္ ဘုရား သခင္ ရဲ ့လက္ေဆာင္

ဘာသာျပန္သူ - စစ္ျငိမ္းဒီေရ

အပိုင္း(2)

( အထက္တန္း ေက်ာင္းသူဘ၀ ဂ်ဴး အမ်ဳိး
သားေရး ဇီယြန္ ၀ါဒီ ဂုိလ္ဒါ မယ္ယာရယ့္
ဓါတ္ပုံ)

ဂုိလ္ဒါ တုိ ့ပါလက္ စတုိင္း ေဒသ ကို ေရာက္
ရွိခ်ိန္မွာ အေျခ အေန တခ်ဳိ ့ ေျပာင္းလဲ ေန
တာကုိ ေတြ ့ရ ပါတယ္။ 1914 ခုႏွစ္ မွ 1918
ခုႏွစ္ အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပထမ ကမၻာစစ္
အတြင္း တူရကီ ေအာ္တိုမန္ အင္ပါယာနဲ႕
ၾသစၾတီးယား ဟန္ေဂရီ အင္ပါယာ တုိ ့အဆုံး သတ္ ခဲ့ ပါတယ္။
1917 ခုႏွစ္ ခရစ္စမတ္ အခ်ိန္ကာလ မွာ ျဗိတိန္ စစ္တပ္သည္ ေဂ်ရု စလင္နဲ ့တူရကီ
ျမိဳ ့ေတာ္ ‘ဒမတ္စကပ္‘ ကုိ သိမ္းယူ လုိက္ သျဖင့္ ေအာ္တုိ မန္ အင္ပါ ယာက်ဆုံး ခန္း
ေရာက္ရွိ ခဲ့ ပါတယ္။

ပထမ ကမၻာစစ္ အျပီ ျဗိတိသွ် ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ၾကီး ေလာ့ ဘဲလ္ဖုိ ့က ပါလက္
စတုိင္း ေဒသ တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မ်ား၏ အခြင့္အေရး ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ မည္ ဟု
ေၾကျငာ ခဲ့တယ္။ 1921 ခုႏွစ္ တြင္ ပါလက္ စတုိင္း ေဒသရဲ ့အာရပ္ ေခါင္းေဆာင္
္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဟတ္ခ်္ အာမင္ အာလ္း ဟူစိန္ဏီ (Hadj Amin EI Husseini)
က ဂ်ဴး လူမ်ဳိး မ်ား အား တုိက္ခိုက္ရန္ တပ္လွန္ ့လုိက္ သျဖင့္ ေသြးထြက္ သံယုိ မွဳ
မ်ားပုိမုိ မ်ားျပား ခဲ့ပါ တယ္။

getimage9.jpg
(1969 ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သုိ ့ ေရာက္ခဲ့စဥ္ သူမ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူ
ဘ၀က အသုံးျပဳခဲ့ေသာ စာသင္ခုံေလး ကုိ ေအာက္ေမ့ တသစြာျဖင့္ ထုိင္ေနေသာ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္
ဂုိလ္ဒါ မယ္ယာ)

ဂုိလ္ဒါ မယ္ယာ နဲ ့ေမာ့ရစ္စ္ တုိ ့ႏွစ္ဦးသည္ ဂ်ဴး လူမ်ဳိး မ်ား၏ ဟီဗရူး ဘာသာ စကားအား
ျဖင့္ ‘ကီဘုရွ္ ‘( Kibbutz ) ေခၚ စုံေပါင္း ဘုံရိပ္ သာ သုိ ့ ေရာက္ရွိ ခဲ့ ပါတယ္။ (စုေပါင္း ဘုံ
ရိပ္သာ ဆုိသည္မွာဆင္းရဲသား အလုပ္ သမား မိသာ စုမ်ား အတူ တကြ ေနထုိင္ ျပီး
စုိက္ပ်ဳိး ရသ မွ် ကို ညီတူ မွ်တူ ခြဲေ၀ယူေသာ ေက်းရြာ အငယ္ စား ေလးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
သူတုိ႕ အားလုံး သည္ အခ်ိန္ နဲ ့အမွ် အာရပ္ ေတြ ရဲ ့ခုိးယူ အၾကမ္း ဖက္မွဳေတြကိုလည္း
စုေပါင္း တြန္းလွန္ ေနၾက ရပါတယ္။) ဘုံရိပ္သာကို ဇီယြန္ အလုပ္သမား အစည္းအရုံး
က အုပ္ခ်ဳပ္ ထားေသာ္လည္း ရိပ္သာရွိ အလုပ္ သမား မိသားစု မ်ား အတြင္း ႏွစ္ အုပ္စု
ကြဲလ်က္ ရွိပါတယ္။ ညေနပုိင္းမ်ား တြင္ ဇီယြန္ အမ်ဳိးသား ေရး ၀ါဒီ အနည္း ငယ္သာ
‘ဟာတစ္ဗာ‘ (Hatikva) ေခၚ ေမွ်ာ္လင့္ ျခင္း (Hope) အမည္ ရွိ အမ်ဳိးသား သီခ်င္းကို
သီဆုိျပီ လက္၀ဲ၀ါဒီ လူအမ်ား စုက ‘အင္တာ ေနရွင္ နယ္‘
(International ) သီခ်င္းကို
သီဆုိ ၾက ပါတယ္။ ဂုိလ္ဒါ တုိ ့ ေရာက္ရွိ ခ်ိန္အထိ ပါလက္စတုိင္း ေဒသ တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး
စုစု ေပါင္း တစ္သိန္း ခန္ ့ေနထုိင္ျပီ‘ဟာရွဳိမာ‘ (Hashomer) ေခၚ ဂ်ဴး ကာကြယ္ေရး
တပ္အင္အား မွာလဲ ေလးေထာင္ ေက်ာ္ခန္ ့သာရွိခဲ့ ပါတယ္။

ဂိုလ္ဒါတုိ ့လင္မယား စတင္ေနထုိင္ တဲ့ ေနရာ က ယခု အစၥေရး ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း
နယ္စပ္၊ အေနာက္ဘက္ ကမ္း ေဒသက ‘ဂ်ီစ္ရီးလ္‘ (Jezreel) မွာပါ။ ဂုိလ္ဒါက
ေန ့ခင္း ဘက္ တြင္ စုိက္ခင္း ေတြ ၾကက္ေမြး ျမဴးေရး ျခံ ေတြမွာ အလုပ္ လုပ္ျပီး
ည ဘက္မွာ ေခါင္းစဥ္မ်ဳိးစုံ ပါရွိတဲ့ အစည္း အေ၀းေတြကို တက္ေရာက္ ခဲ့တယ္။
စိတ္ဓါတ္ က်ဆင္း ေနတဲ့ ေျပာင္းေရြ ့ အေျခ ခ် လာသူ ေတြကို အစၥေရး ႏုိင္ငံသစ္
ျဖစ္ေပၚ ေရး အတြက္ စည္းရုံးေရးလုပ္ ခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 1922 ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္
ပိုင္း မွာဘဲ ‘ဟစ္စ္တာဒုသ့္‘(Histadrut) ေခၚဂ်ဴးအလုပ္ သမား အဖြဲ ့ ခ်ဴပ္ (General
Federation of Laborers in the Land of Israel ) က ဘုံရိပ္သာရဲ ့ကိုယ္စားလွယ္
အျဖစ္ ဂုိလ္ဒါ မယ္ယာကုိ ခန္ ့အပ္ ခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ ့မ်ဳိးစုံ အယူ အဆ မ်ဳိးစုံၾကားထဲ
တြင္ ေနရ ေသာ္လည္း ဂုိလ္ဒါက စိတ္ဓါတ္မက် သြားဘဲ ပုိ၍ပင္ ၾကံခုိင္ လာခဲ့ ပါတယ္။

1924 ခုႏွစ္ တြင္ ဂုိလ္ဒါ သည္ ကိုယ္၀န္ ေန ့ေစ့ လေစ့ ၾကီးနဲ ့ ပင္ ေဂ်ရုစလင္
( Jerusalem ) ျမိဳ ့သုိ ့ ေျပာင္းေရြ ့ လာရာ သားျဖစ္ သူ မန္နာခမ္း ( Menachem )
ကုိ တဲလ္အဗစ္(Tel Aviv- 1909 ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဴး ေခါင္းေဆာင္ မ်ား စတင္ ထူေထာင္
ေသာ စမ္းေရ ေတာင္ကုန္း အမည္ ရွိတယ္ ) ျမိဳ ့တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့တယ္။ တဲလ္ အဗစ္
ျမိဳ ့တြင္ ခဏ သာ ေနထုိင္ခဲ့တယ္။ 1926 ခုႏွစ္ တြင္ သမီး ျဖစ္သူ ဆာရာ(Sarah)
ကုိ ေဂ်ရု စလင္ ျမိဳ ့တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ ပါတယ္။ 1928 ခုႏွစ္ ဂ်ဴးအမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမား
ေကာင္စီရယ့္ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ အေရြး ခံရ ပါတယ္။ အဲဒီ ႏွစ္ မွာဘဲ အိမ္ေထာင္
ေရး ျပိဳကြဲမွဳေၾကာင့္ ကေလး ႏွစ္ေယာက္နဲ ့ တဲလ္ အဗစ္ျမိဳ ့ သုိ ့ျပန္လည္ ေျပာင္းေရြ႕
ေနထုိင္ ခဲ့ပါတယ္။ 1930 ခုႏွစ္တြင္ အစၥေရး လြတ္လပ္ ေရး သမုိင္း မွာ အေရး ပါတဲ့
ယခု ေလဘာ ပါတီ ဟီဗရူး ဘာသာ စကား ျဖင့္ ေမပုိင္(MAPAI – Mifleget Poalei
Eretz Israel ) ေခၚ ေလဘာ ပါတီ ( The Labor Party of the Land of Israel )
ကုိ ေဒးဗစ္ ဘင္ဂူ ရီယန္ ၊ အိဇက္ ဘင္ဇဗီ တုိ ့နဲ ့ အတူ ဂုိလ္ဒါ မယ္ယာ တစ္ေယာက္
ပါတီ ကုိ စတင္ တည္ေထာင္ ေသာ အဓိက လူ စာရင္း တြင္ ပါ၀င္ ခဲ့ ပါတယ္။

-ဘာသာျပန္

0 comments: